You are on page 1of 2

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΎΔΡΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΑΞΗ Γ'

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α' ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης
Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καιὶ ταὶ περιὶ τοὶν βίον
εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καιὶ τά τε προὶς ἡμᾶς αὐτοὺὶς ὁμονοοῖμεν καιὶ παραὶ τοῖς Ἕλλησιν
εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼὶ μεὶν γαὶρ ἡγοῦμαι τούτὼν ὑπαρξάντὼν τελέὼς τηὶν πόλιν εὐδαιμονήσειν.
Ὁ μεὶν τοίνὺν πόλεμος ἁπάντὼν ἡμᾶς τῶν εἰρημένὼν ἀπεστέρηκεν· καιὶ γαὶρ πενεστέροὺς
ἐποίησεν καιὶ πολλοὺὶς κινδύνοὺς ὑπομένειν ᾐνάγκασεν καιὶ προὶς τοὺὶς Ἕλληνας διαβέβληκεν
καιὶ πάντας τρόποὺς τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἢν δὲὲ τὴὲν ὲἰρήνὴν ποιὴσώμὲθα, [...] μὲταὲ
πολλῆς μὲὲν ἀσφαλὲίας τὴὲν πόλιν οἰκήσομὲν, ἀπαλλαγέντὲς πολέμων καιὲ κινδύνων καιὲ ταραχῆς,
[...] καθ’ ἑκάστὴν δὲὲ τὴὲν ἡμέραν προὲς ὲὐπορίαν ἐπιδώσομὲν, [...] ἀδὲῶς γὲωργοῦντὲς καιὲ τὴὲν
θάλατταν πλέοντὲς καιὲ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχὲιροῦντὲς αἳ νῦν διαὲ τοὲν πόλὲμον
ἐκλὲλοίπασιν. Ὀψόμὲθα δὲὲ τὴὲν πόλιν διπλασίας μὲὲν ἢ νῦν ταὲς προσόδους λαμβάνουσαν, μὲστὴὲν
δὲὲ γιγνομένὴν ἐμπόρων καιὲ ξένων καιὲ μὲτοίκων, ὧν νῦν ἐρήμὴ καθέστὴκὲν. Τοὲ δὲὲ μέγιστον·
συμμάχους ἕξομὲν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βὲβιασμένους, ἀλλαὲ πὲπὲισμένους.
Ἰσοκράτης, Περιὶ εἰρήνης 19-21
Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα που είναι με έντονη γραφή (μον.4)
2) α) Ποιες είναι, κατά τον Ισοκράτη, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευδαιμονία
της Αθήνας
(μον.2) και
β) ποια είναι η ευεργετική επίδραση της ειρήνης;
(μον.2)
3) α) Να γράψετε ομόρριζες λέξεις της ν.ε. (ουσιαστικά ή επίθετα) με τα παρακάτω
ρήματα : φαίνω, εξαρκέσειεν, πόλιν, πείθω
(μον.2)
β) Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη από τις λέξεις που δίνονται,
αφού τη μεταφέρετε στο σωστό τύπο: περιμένω, μοναχός, μοναστικός, εμμονή,
μοναστήρι
(μον.2)
Α. …………………με ανυπομονησία τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να
ξεκουραστεί
Β. Έχει………………..με την καθαριότητα. Δεν ανέχεται το παραμικρό ίχνος σκόνης.
Γ. Το Άγιον Όρος είναι μια αυτοδιοικούμενη ……………………πολιτεία
Δ. Στο αρχονταρίκι του ……………………., οι …………………προσφέρουν νερό και
λουκούμι στους επισκέπτες.
4. α. τοὶν βίον, ο πόλεμος, κινδύνοὺς, εργασίαις: Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του
άλλου αριθμού.
(μον.2)
β. ἐποίησεν, ὑπομένειν, ᾐνάγκασεν: Να κλιθεί το α΄ενικό, γ΄ενικό και β΄ πληθυντικό της
Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα Ενεργητικής φωνής των παραπάνω ρημάτων/ρηματικών
τύπων.
(μον.2)

5) α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της παρακάτω πρότασης : Ἐγὼὶ μεὶν γαὶρ ἡγοῦμαι τελέὼς τηὶν πόλιν εὐδαιμονήσειν.2) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ . (μον.2) β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της παρακάτω πρότασης: Ὁ μεὶν πόλεμος ἁπάντὼν ἡμᾶς τῶν εἰρημένὼν ἀπεστέρηκεν. (μον.