You are on page 1of 15

Anem a peu o en cotxe?

Aplicamates 4t (4)

• L’ajuntament de Maó vol iniciar el projecte “el centre sense cotxes”, ja
que afirmen que dins la ciutat es tarda més en cotxe que a peu, però
no tothom està d’acord, així doncs, la nostra tasca serà descobrir-ho,
però com no us vull fer caminar per tot Maó, ni teniu carnet de
conduir, serà necessari que us dirigiu al següent enllaç.

Ara posa el ratolí damunt mode de viatge recomanat (marge
superior esquerra) clica a sobre i tria la nostra escola i després
elegeix una altra ubicació de Maó.

Una vegada fet, observa la distància que hi ha
entre un lloc i l’altre a peu i apunta-la.

Després elegeix l’opció en cotxe i fes el mateix.

• Repeteix l’operació 9 vegades més amb llocs que per a tu siguin
significatius (casa teva, la biblioteca, un camp de futbol o vòlei etc)

Un cop fet tot això, has de crear els següents
materials.

Material 1
• Fes una graella amb cinc columnes, a la primera la ubicació (nom de
carrer i si escau nom concret del lloc), a la segona la distància en
metres fent el recorregut a peu, a la tercera la distància fent el
recorregut en cotxe i a la quarta la diferència que hi ha entre les dues
en centímetres i a la cinquena escriu el nom del mitjà de transport
(peu o cotxe) amb el qual es fa menys metres.

Nom del
carrer

Distància a
peu

Distància en
cotxe

Diferència
entre les
dues
En cm

Mitjà de transport
amb què es fa
menys metres

Després de fer la graella, respon a la següent
pregunta:
• Creus encertada la decisió de l’Ajuntament de fer el centre de Maó
zona exclusivament per vianants? Per què?

Material 2
• Per cada 100 metres, el cotxe gasta 5 cèntims de benzina. Dibuixa els
diners que necessitem per a cada recorregut que has triat. Utilitza el
menor nombre de monedes possible.

Material 3 (extra)
• Dibuixa el recorregut que més t’agradi de tots els que has elegit al
primer exercici, i afegeix allò que t’agradaria que l’ajuntament hi
construís (parcs, piscines públiques etc)

Important!!!
• Per entregar tot el material elabora un dossier (portada, índex i un full
per a cada material

Data d’entrega
• 24 de novembre de 2016