You are on page 1of 15

Anem a peu o en cotxe?

Aplicamates 5è (4)

• L’ajuntament de Maó vol iniciar el projecte “el centre sense cotxes”, ja
que afirmen que dins la ciutat es tarda més en cotxe que a peu, però
no tothom està d’acord, així doncs, la nostra tasca serà descobrir-ho,
però com no us vull fer caminar per tot Maó, ni teniu carnet de
conduir, serà necessari que us dirigiu al següent enllaç.

Ara posa el ratolí damunt mode de viatge recomanat (marge
superior esquerra) clica a sobre i tria la nostra escola i després
elegeix una altra ubicació de Maó.

Una vegada fet, observa la distància que hi ha
entre un lloc i l’altre a peu i apunta-la.

Després elegeix l’opció en cotxe i fes el mateix.

• Repeteix l’operació 9 vegades més amb llocs que per a tu siguin
significatius (casa teva, la biblioteca, un camp de futbol o vòlei etc)

Un cop fet tot això, has de crear els següents
materials.

Material 1
• Fes una graella amb cinc columnes, a la primera la ubicació (nom de
carrer i si escau nom concret del lloc), a la segona la distància en
metres fent el recorregut a peu, a la tercera la distància fent el
recorregut en cotxe, a la quarta la diferència que hi ha entre les dues
en Km i a la cinquena el mitjà de transport amb el qual es recorren
menys metres.

Nom del
carrer

Distància a
peu

Distància en
cotxe

Diferència
entre les
dues
En Km

Mitjà de transport
amb què es fa
menys metres

Després de fer la graella, respon a les següents
preguntes:
• A quina fracció dels recorreguts la distància és menor a peu?
• Creus encertada la decisió de l’Ajuntament de fer el centre de Maó
zona exclusivament per vianants? Per què?

Material 2
• Tinc el cotxe aparcat davant l’entrada del carrer Santa Eulàlia, l’he
engegat i he anat cap a casa meva, però quan he estat a 2/5 del
carrer, el cotxe s’ha espatllat, llavors he anat a peu, però al carrer Sant
Joan he trobat un amic i m’ha portat a casa en cotxe. Dibuixa el carrer
Santa Eulàlia (utilitza regla) i pinta de color vermell el tros que he fet
en cotxe. Després escriu quina fracció del mateix carrer he anat a
peu.

Material 3
• Si a cada carrer l’ajuntament col·loca 4 contenidors per a les
escombraries, quants contenidors hi haurà a 1 ¾ de carrer?
• Dos carrers són exactament iguals, al primer 2/6 la seva calçada hi ha
aparcaments i al segon, els aparcaments ocupen 4/12 de la calçada.
Quin carrer disposa de més zones per aparcar?

Important!!!
• Per entregar tot el material elabora un dossier (portada, índex i un full
per a cada material

Data d’entrega
• 24 de novembre de 2016