You are on page 1of 6

Tab.1.

1
Analiza mărimii și evoluției creditelor băncii
Indicatori

La finele anului
preceden
curent
t

Abaterea absolută (+,-), mii
lei Ritmul
creşterii, %

1. Valoarea totală a creditelor,
mii lei
2. Venituri din taxe şi
comisioane, mii lei
3. Total venituri din dobânzi,
mii lei

……………………….
Tabelul 1.2.1
Aprecierea dinamicii şi structurii creditelor acordate de bancă pe ramuri (în lei)
Tabelul 1.2.2
Aprecierea dinamicii şi structurii creditelor acordate de bancă pe ramuri (în valută
străină)
Indicatori

La finele anului
precedent
Suma,
mii lei

1.
Credite
acordate
agriculturii
2. Credite acordate industrii
alimentare
3. Credite acordate
domeniul onstrucțiilor
4.Credite de consum

în

5. Credite acordate industriei
energetice
6. Credite acordate băncilor
7.Overdraft băncilor
8.Credite
acordate
instituțiilor finanțate de la
bugetul de stat
9. Credite acordate Casei
Naționale
de
Asigurări
Sociale/Companiei
Naționale de Asigurări în
RM
10.
Credite
acordate
Guvernului

Ponderea
,%

La finele anului
curent
Suma,
mii lei

Ponderea,
%

Abaterea (+,-)
mii lei

%

Ritmul
creşterii,
%

Credite acordate persoanelor fizice care practică activitate 18.Credite acordate pentru procurarea imobilului 16. mii lei 3. lei (2/1) 5.Leasingul financiar Total credite acordate Tabelul 1. Durata de rotaţie a creditelor.Credite acordate mediului financiar nebancar 15. Alte credite acordate clienților 20. mii lei 2.11.. Credite acordate persoanelor fizice 21.3 Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută . Venituri aferente dobânzilor şi comisioanelor la credite..Credite acordate în domeniul transportului 19. Numărul de rotaţie al creditelor (1/2) 4. zile 360. Credite acordate industrieie productive 13./rd. Valoarea totală a creditelor.Credite acordate ONC 17.Credite acordate unităților administrativ teritoriale 12.3 Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a creditelor Indicatori 1.Credite acordate comerțului 14. Rata înzestrării venitului aferent dobânzilor şi comisioanelor la credite.

Depozitele pers.1. % Dinamica.Analiza dinamicii și structurii depozitelor bancare (în valută națională) Nr. Depozitele pers. Depozite la vedere cu dobândă 1.1. Depozitele pers. fizice 1. suma. % Perioada de gestiune Abaterea Absolută (+. % pond e-rea. fizice 2. mii lei pon derea. mii lei suma. juridice Total depozite În lei MD Perioada preced.-) suma. Depozitele pers. Depozitele pers.1.2. juridice 2.2.2. juridice 3. Depozite la vedere fără dobândă 3. d/o Tipuri de depozite 1. fizice 3. mii lei pon derea. % . Depozite la termen cu dobândă 2. Depozitele pers.

d/o Tipuri de depozite 1. Depozite la vedere fără dobândă 3. mii lei suma.2. suma. % Dinamica.1.-) suma. juridice 2. Depozite la vedere cu dobândă 1. Depozitele pers. Depozitele pers. Depozitele pers. mii lei pon derea. juridice 3. juridice Perioada preced. Depozitele pers. fizice 2.1.2. mii lei pon derea. fizice 1.2. % pond e-rea. fizice 3. % .Analiza dinamicii și structurii depozitelor bancare (în valută străină) Nr. % Perioada de gestiune Abaterea Absolută (+. Depozitele pers. Depozitele pers. Depozite la termen cu dobândă 2.1.

lei 1 2 1 2 3 0 1 2 3 Total x 4 x 5 x factorilor (+.-) 4 ? ? ? ? ? ? Tabelul 2 Calculul influenței factorilor generali asupra modificării mărimii medii a soldului depozitelor la un cont personal în lei Nr.-).p.. Numărul conturilor personale 3.p. substicorelați) D/1c.Total depozite În lei MD Date inițiale pentru analiza mărimii medii a soldului depozitelor la un cont personal Nr. Indicatorii (factorii Rezultat. Indicatorii d/o A B 1. Mărimea medie a depozitelor la un cont personal Nr. x x BIF: Rezervă: Date inițiale pentru analiza soldului depozitelor .p. lei factorilor 6 7 8 x x x Sdep Nc. Soldul depozitelor 2. tuției Calculul influenței influenței Denumirea Sdep Nc. de Anul măsură precedent C 1 mii lei mii unități lei Anul de gestiune 2 ? Indicel e în % 3 ? Abaterea (+. de calcu l Unit.

D/1c. 4 5 . Indicatorii d/o A B 1. Numărul conturilor personale 3.p.-) 2 3 inclusiv sub influența Nc. Soldul depozitelor 2. Soldul depozitelor Numărul conturilor personale Mărimea medie a depozitelor la un cont personal (cu un semn virgulă) Verificare: BIF: Rezerva: după Anul de gestiune Abaterea (+.Nr. Indicatorii Anul preceden t A 1. Mărimea medie a depozitelor la un cont personal (cu un Unit.-) 3 ? ? ? ? semn după virgulă) Calculul influenței factorilor generali asupra modificării soldului depozitelor Nr. 3. de măsură C mii lei mii unități Anul precedent 1 lei ? Anul de gestiune 2 Abaterea (+.p. B 1 2.