You are on page 1of 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIS, WDT220

90200 KINABATANGAN SABAH

SIJILPENGHARGAAN
ADALAH DIPERAKUI BAHAWA

FATIMAH BINTI FAHMI
960315-11-6226
TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN SEBAGAI

MENTOR
BAGI PROGRAM AIM A FIZIK

ANJURAN
JABATAN SAINS SMK PARIS

….…………………………..

TUAN RASYID ALI
PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIS, WDT220
90200 KINABATANGAN SABAH

SIJILPENGHARGAAN
ADALAH DIPERAKUI BAHAWA

MURNI MAHMUD
960213-12-6332
TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN SEBAGAI

MENTOR
BAGI PROGRAM AIM A FIZIK

ANJURAN
JABATAN SAINS SMK PARIS

….…………………………..

TUAN RASYID ALI
PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIS, WDT220
90200 KINABATANGAN SABAH

SIJILPENGHARGAAN
ADALAH DIPERAKUI BAHAWA

FAHMI FARHAN
960514-12-6331
TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN SEBAGAI

MENTOR
BAGI PROGRAM AIM A FIZIK

ANJURAN
JABATAN SAINS SMK PARIS

….…………………………..

TUAN RASYID ALI
PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIS, WDT220
90200 KINABATANGAN SABAH

SIJILPENGHARGAAN
ADALAH DIPERAKUI BAHAWA

MOHD.RASUL BIN ALI
960314-11-6221
TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN SEBAGAI

MENTOR
BAGI PROGRAM AIM A FIZIK

ANJURAN
JABATAN SAINS SMK PARIS

….…………………………..

TUAN RASYID ALI
PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIS, WDT220
90200 KINABATANGAN SABAH

SIJILPENGHARGAAN
ADALAH DIPERAKUI BAHAWA

SYAFIKAH BINTI SYAFIK
960512-12-1222
TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN SEBAGAI

MENTOR
BAGI PROGRAM AIM A FIZIK

ANJURAN
JABATAN SAINS SMK PARIS

….…………………………..

TUAN RASYID ALI
PENGETUA