You are on page 1of 185

RANCANGAN KAWASAN KHAS

PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS
2014 - 2025

Telah disediakan selaras dengan peruntukkan Seksyen 16B
Akta Perancangan Bandar Dan Desa,1976 (Akta 172)

Disediakan Oleh:

MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

Dengan Kerjasama:

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
NEGERI TERENGGANU
&
KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

Membangunkan Satu

Bandar Pentadbiran Daerah
Yang Berprestij Dan Berdaya Maju Serta
Menarik Untuk Didiami
Dengan Penerapan Konsep

“Modern And Green City”

~Matlamat Pembangunan~

May, 2014

.

. Merupakan dokuman yang mengandungi pelan pembangunan serta garis panduan perancangan dan garis panduan pembangunan yang menerangkan dengan terperinci cadangan-cadangan Pihak Berkuasa Negeri berkenaan perancangan fizikal bagi pembangunan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Prakata Kajian Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ini disediakan bagi tempoh perancangan sehingga tahun 2025. Kajian ini disediakan selaras dengan peruntukkan Seksyen 16B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

.

Rancangan Kawasan Khas Rancangan Tempatan Kuala Terengganu Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Penghargaan Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : Kerajaan Negeri Terengganu Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Terengganu Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Terengganu Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Terengganu Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Terengganu Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu Jabatan Perkhidmatan pembentungan Negeri Terengganu Tenaga Nasional Berhad Indah Water Konsortium Terengganu Syarikat Air Terengganu (SATU) REDHA Cawangan Terengganu Lain-Lain Jabatan Dan Agensi Perunding YD Planners Dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam penyediaan Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ini. .

4.1 Rangkaian Jalan Semasa Antara Daerah 3.5 Cadangan Menaiktaraf Persimpangan 3.4.4 Bahan –bahan Binaan Terkini – Membawa Kepada Ciri-Ciri Bangunan Moden 3.2.5.5 Penjanaan Lalulintas Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Infrastruktur dan Utiliti 3.6.1 Kos Projek Dan Fasa Pelaksanaan 3.3 Cadangan Jalan Utama Tempatan 3.5 Konsep Rekabentuk “Green Building” 3.4.6.4.1 Penemuan Kajian Sistem Perparitan Dan Saliran 3.5 Matlamat Dan Objektif Pembangunan 1.5.1 Keperluan Perundangan 1.1 Konsep Pembangunan 3.0 Pelan Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.3.6 3-14 3.2 Cadangan Sistem Bekalan Elektrik 3.2 Cadangan Sistem Perparitan Dan Saliran 3.2 Cadangan Sistem Telekomunikasi 3.4.3.10 Cadangan Laluan dan Mini Terminal Pengangkutan Awam 3.6 Guna Tanah Sekitar 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3.1 Penemuan Kajian Sistem Bekalan Elektrik 3.5 Perindustrian di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.2.3.6.0 3.4.5 Lanskap Pesisir Air 3.2 Topografi Kawasan 3.2.1 Konsep Pembangunan 3.2 Sistem Bekalan Air 3.6.2 Cadangan Laluan Sekunder 3.3 Lanskap Di Jaringan Jalan-jalan Utama 3.3 Rekabentuk Bandar 3.6.1 Daerah Kuala Nerus 1.4 Ciri-ciri Tapak 2.2 Fungsi Rancangan Kawasan Khas 1.6.3.3. Laluan Strategik 2015-2030 3.1 Konsep Rekabentuk Senibina 3.2.7.4.1 Cadangan Jalan Masuk Utama 3.2.1 Pelan Tindakan Pembangunan 1.3.2 Konsep Rekabentuk 1 3.4.2 Objektif Pembangunan 1.3.6.4 Lanskap Taman Bandaran 3.2 Kiraan Lalulintas Di Laluan Utama dan Di persimpangan Utama 3.5.1.5.3.2 Cadangan Rizab Laluan Utiliti 3.4.6.1 Sistem Perparitan Dan Saliran 3.5.6 Lanskap Kawasan Kediaman 3.1 Matlamat Pembangunan 1.6.5.1 Penemuan Kajian Sistem Bekalan Air 3.1 Tema Utama Rekabentuk Lanskap 3.3 Laporan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 1.1 Rangkaian Jalan Semasa 3.3.6.3.4.1 Penemuan Kajian Sistem Telekomunikasi 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Isi Kandungan 1.2 Zon Institusi Kerajaan 3.5.5.4.8 Cadangan Lintasan Pejalan Kaki 3. Basikal & Fasiliti Lanskap Pengangkutan Dan Lalulintas 3.1 Zon Perniagaan 3.5.6 Cadangan Laluan Pejalan Kaki 3.5.6.1.1.3.6.2 Cadangan Sistem Pembentungan Dan Rawatan Kumbahan 3.3.6.3 Konsep Rekabentuk 2 3.2.4 Rekabentuk Senibina Bangunan 3.3 Perumahan dan Kemudahan Awam di Pusat Pentadbian Kuala Nerus 3.2 Rangka kerja Keperluan 1.7 i Lanskap Dan Rekreasi 3.2 Pendekatan Pelaksanaan 3-15 3-15 3-15 3-17 3-19 3-23 3-27 3-28 3-28 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-32 3-33 3-33 3-33 3-33 3-33 3-37 3-38 3-38 3-38 3-38 3-38 3-38 3-40 3-40 3-40 3-40 3-43 3-43 3-43 3-44 3-44 3-44 3-45 3-45 3-45 3-46 3-46 3-46 3-47 3-47 3-47 3-48 3-48 3-48 3-50 3-50 3-51 .4.6.2.4.3 Unjuran Lalulintas.8 Sirkulasi Pejalan Kaki.3.3 Rancangan Tempatan Daerah Kuala Terengganu (2008-2020) 1.6 Penubuhan Daerah Baru 1.2 Institusi di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.7 Sistem Tebatan Banjir Dan Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit 3.5.6.5.1.7 Cadangan Laluan Basikal 3.7.6.7.6.4.2 Penduduk Tahun 2010-2025 1.5.3.5.2.5.2.2 Cadangan Rekabentuk Lanskap 3.6.4 Perdagangan dan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.2 Cadangan Sistem Bekalan Air 3.5.4 Pengenalan 1.1 Kedudukan Yang Strategik 2.5.4.5.6.6.2 Guna Tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.4.3.3.4.4 Cadangan Laluan Sekunder Sepanjang Terusan 3.4.4.5.2 Kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring (Fasa 1) Fasa Pembangunan Dan Pendekatan Pelaksanaan Kajian 3.4 Zon Kawasan Hijau Dan Badan Air 3.6 Rizab Laluan Utiliti 3.5.5 3-1 3-1 3-2 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-9 3-9 3-9 3-11 3-11 3-11 3-12 3-13 3.0 Profil Kawasan Perancangan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 2.5.2 Rangkaian Jalan Semasa Tempatan 3.5.4.6.1 Penemuan Kajian Sistem Pembentungan dan Rawatan Kumbahan 3.5 Masjid 3.3 Ketinggian Bangunan 3.2.1 Hasil Bancian Lalulintas 2010 3.3 Sistem Pembentungan Dan Rawatan Kumbahan 3.3.2.6.3.4 Langkah-Langkah Pemakaian Laporan Rancangan Kawasan Khas Kuala Nerus 1.7.5.3 Zon Kediaman 3.2 Bancian Lalulintas 2010 3.2 Pemangkin Utama Pembangunan 2.5 Sistem Telekomunikasi 3.6.1 Fasa Pembangunan 3.3.4 Cadangan Pengangkutan Dan Lalulintas 3.9 Cadangan Laluan Motosikal 3.5 Kemudahan Infrastruktur Dan Utiliti 2.4.5.4.3 Tanah Milik Kerajaan 2.1 Penemuan Kajian Rizab Laluan Utiliti 3.3.7 Penanaman dan Jenis Tanaman 3.6.6.6.4.4.1 Perincian Guna tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.3.3.4 Sistem Bekalan Elektrik 3.1 Definisi Rancangan kawasan Khas 1.3 Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 2.4.

1 Penyusunan Fabrik Bandar 5.2.6 Perincian Komponen Pembangunan Zon 6 4.2.4 Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang dan Rekreasi 5.6 Bazar / Arked 5.8.5.3 Sistem Pembentungan Dan Rawatan Kumbahan 5.1 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Siar Kaki dan Lorong Basikal 5.4 Perincian Komponen Pembangunan Zon 4 4.8 SOHO 5.5.5.4 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Pesisir Tasik / Terusan 5.8 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Perindustrian 5.2.4 Sistem Bekalan Elektrik 5.1 Kemudahan Pendidikan 5.5 Garis Panduan Pembangunan Lanskap dan Rekreasi 5.3.2.1 Sistem Perparitan Dan Saliran 5.10 Garis Panduan Pokok Rasmi Majlis Daerah Kuala Nerus 5.4.6 Rizab Laluan Utiliti Bersepadu Kos Pembangunan 5-30 5-31 5-33 5-34 5-35 5-37 5-38 5-38 5-39 5-43 5-43 5-44 5-45 5-47 5-48 5-48 6-1 .2.1 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perniagaan 5.2.2.2.2.3 Perumahan Berbilang Tingkat Kos rendah Dan Kos Sederhana Rendah 5.3 Perincian Komponen Pembangunan Zon 3 4.11 Garis Panduan Penggunaan Perabot Jalan Dalam Lanskap 5.2.1.7.2.2.3 Skala / Fasad / Anjakan Bangunan 5.1 Rumah Teres (Kos Sederhana dan Teres Biasa) 5.4.8.5.2.2.2.1.1.1.5.2.2.5 Papan Tanda Di Bangunan 5.7 6.3.2.2.4 Pangsapuri Kos Sederhana Dan Tinggi 5.2.3.3 Kemudahan Keagamaan 5.2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4.4 Pasaraya Besar / Hypermarket 5.8.5 Sistem Telekomunikasi 5.7.4.2 Kedai Mampu Milik / sewa 5.1.4.2 Sistem Bekalan Air 5.2.2.1.5.2.2.3.3 Garis Panduan Perancangan Kawasan Institusi 5.2.4 Kemudahan Komuniti 5.2 Tempat Letak Kereta Garis Panduan Pembangunan Infrastruktur & Utiliti 5.7.2 Kemudahan Keselamatan Dan Kecemasan 5.1 Hierarki Jalan 5.2.2.5 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian 5.2 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perumahan 5.2.2.7.2.5.1 Garis Panduan Perancangan 5.2.0 5.2.2.6.2 Rumah Berkembar Dan Kluster 5.2.2 Garis Panduan Pembangunan Kemudahan Masyarakat 5.2 Garis Panduan Pembangunan 5.2 Elemen Bandar 5.5.6.2.2.7.8.5.3 Kompleks Perniagaan / Pejabat 5.0 Pelan Pembangunan Terperinci 4.2.1 Garis Panduan Pembangunan Perumahan 5.1 Perincian Komponen Pembangunan Zon 1 4.2.2.4 Perabot Jalan 5.2.12 Garis Panduan Penggunaan Pencahayaan Dalam Lanskap Garis Panduan Pembangunan Pengangkutan dan Lalulintas 5.2 Garis Panduan pembangunan Lanskap Di Kawasan Kemudahan Asas 5.2.2.2.3 Garis Panduan Pembangunan Perniagaan 5.5.5.2.2 Perincian Komponen Pembangunan Zon 2 4.3.2.4.1.5 Perincian Komponen Pembangunan Zon 5 4.3.7 Garis Penduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Perumahan 5.5.4 Garis Panduan Pembangunan Rekabentuk Bandar 5.7 Perincian Komponen Pembangunan Zon 7 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 Garis Panduan Perancangan Dan Garis Panduan Pembangunan 5.2.3 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Melatak Kenderaan 5.0 5-6 5-7 5-7 5-7 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-10 5-11 5-12 5-12 5-13 5-13 5-14 5-16 5-16 5-16 5-16 5-17 5-18 5-19 5-19 5-21 5-22 5-24 5-26 5-28 ii 5.5 Stesen Minyak Dengan Perkhidmatan 5.1 Rumah Kedai Dan Kedai Pejabat 5.2.8.3.9 Pangsapuri Perkhidmatan 5.1.5 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Jalan Protokol Dan Jalan Utama 5.2.9 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Institusi 5.8.3.2.2.3.6 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Kawasan Lapang Dan Rekreasi 5-1 5-1 5-1 5-2 5-2 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-5 5.8.7.6 5.2.1.7 Pusat Penjaja / Gerai 5.2.

2.7 Rajah 3.7.2 Rajah 3.6a Rajah 5.4.3.2 Jadual 3.2 Jadual 3.3 Rajah 3.4.6.7c : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Jadual 3.4 Rajah 3.7 Rajah 3.1.7e Jadual 5.8 Rajah 3.7 Rajah 3. PE) Jadual Keluasan Tanah Bagi Loji Rawatan Kumbahan Jadual Saiz Minima Lelurang (Manhole) Jumlah Keperluan Beban Elektrik Penyediaan Pencawang Elektrik Perlu Mematuhi Garis Panduan Susunan Utiliti Kos Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan.2 Rajah 5.5.3 Jadual 3.6.9 Rajah 3.40 meter (132’) Keratan Rentas jalan utama 30 meter (100’) Tempat Letak Kereta Pada Sebelah Bahu Jalan Bagi Jalan Sehala Tempat Letak Kereta Pada Dua Belah Bahu Jalan Bagi Jalan Sehala Tempat Letak Kereta Pada Sebelah Bahu Jalan Bagi Jalan Dua hala Konsep “Rain Water Harvesting” Bagi Bangunan Kediaman Zon Penampan (Buffer Zone) Bagi Loji Rawatan Kumbahan Cadangan Laluan utiliti Bersepadu Bawah Tanah iii Perincian Zon Guna Tanah Utama Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian Institusi / Agensi Bagi Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian Kawasan Perumahan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian kemudahan Awam di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian Kawasan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian Penyediaan Ruang Perniagaan Mampu Milik.2 Rajah 3.6.1 Jadual 3.1 : : : : : : : : : : : : : : : Jadual 6.7b Rajah 5.6b Rajah 5.1.5.5 Rajah 3.2030 Laluan Masuk Utama ke Pusat Pentadbiran Hasil Penjanaan Lalulintas oleh Cadangan Pembangunan Pusat Pentadbiran Kos Mengikut Fasa Pembangunan Projek Tebatan Banjir Dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.1 Rajah 3.7.4.1 Rajah 3. 2010 Cadangan Jalan Masuk Utama Ke Pusat Pentadbiran Pelan Rangkaian Jalan Tempatan Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Keratan Rentas Jalan Utama 40 meter (132’) Keratan Rentas Jalan Utama 30 meter (100’) Cadangan Menaiktaraf Persimpangan Jalan Masuk Utama Ke Pusat Pentadbiran Konsep Penyediaan Kawasan Hijau Di Laluan Sekunder Sepanjang Terusan Pelan Cadangan Laluan Kemudahan Lalulintas Dan Pengangkutan Awam Rangkaian Sistem Saliran Pelan Induk Sistem Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring Cadangan Susunatur Sistem Perparitan dan Saliran ‘Perimeter Planting’ Cadangan Susunatur Sistem Bekalan Air Cadangan Susunatur Sistem Pembentungan Cadangan Susunatur Sistem Bekalan Elektrik Cadangan Susunatur Infrastruktur Telekomunikasi Cadangan Laluan Utiliti Bersepadu Bawah Tanah Jangkaan Kos Projek Komponen Pelan Induk Tebatan Banjir Dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit Cadangan Fasa Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Carta Alir Pendekatan Pelaksanaan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus Pembahagian Zon Pembangunan Keratan Rentas Jalan utama Empat Lorong Dua Hala.2.1.6d Rajah 5.7d Jadual 5.1.5.8 Rajah 3.5.4 Jadual 3.1 Jadual 3.7b Jadual 5.1 Rajah 3.7.2.6 Jadual 3.2.2. Kebaikan Bangunan Hijau Ketinggian Maksimum Bangunan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perincian Papan Tanda Bangunan Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Kawasan ’Buffer’ di Sepanjang Badan Air Purata Isipadu dan Komposisi Lalulintas 16 Jam Tahun 2010 Aras Perkhidmatan Jalan-Jalan Strategik 2010 Hasil Bancian Lalulintas Waktu Puncak dan Aras Perkhidmatan.6 Jadual 3.5.5.3 Jadual 3.6.7c Jadual 5.9 Rajah 3.1.2. Jalan Kecil dan Lorong Garis Panduan Penyelenggaraan Sistem Saliran Keperluan Penyediaan Pili – Pili Bomba Jenis-jenis Paip Yang Dibenarkan Kadar Penduduk Setara (Population Equivalent.5.4.6.2.1 Rajah 3.2.2 Rajah 2.2 Jadual 5.2.7a Jadual 5.1 Rajah 3.10 Rajah 3.5.6 Rajah 3.6c Rajah 5.3 Rajah 3.2 Rajah 3.2.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : Jadual 3.3.2.2.3.5.7a Rajah 5.5.6.5 Rajah 3.2.2.6.2 Jadual 3.1.7i Jadual 6.1.5 Rajah 3.4a Jadual 5.7f Jadual 5.1 Rajah 3.3 Rajah 3.2.5.2.1 : Rajah 1.2.2 : Langkah-Langkah Pemakaian Laporan Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pengaruh Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Ke Atas Pekan Dan Kampung Sekitar Guna tanah Persekitaran Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pelan Konsep Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pelan Guna tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pelan Susunatur Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pelan Susunatur Institusi di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Kawasan Perumahan dan Kemudahan Awam di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Kawasan Perdagangan dan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Kawasan Perindustrian di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pelan Ketinggian Bangunan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Perspektif Pembangunan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Lokasi Cadangan Kategori Lanskap Gambaran Rekabentuk & Lokasi Aktiviti Lanskap Di kawasan-Kawasan Utama Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Jalan Masuk Utama Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Taman Awam Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Dataran Bandar Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Kawasan Tasik (Waterfront) Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di kawasan Terusan Pelan Penanaman Dan Jenis Tanaman Mengikut Kawasan Sirkulasi Pejalan Kaki Dan Basikal Serta Lokasi Fasiliti Lanskap Rangkaian Jalan Dalam Konteks Daerah Dan Tempatan Lokasi Bancian Persimpangan & “Screenline”.5.8 Rajah 3.5.2. Ringkasan Kos Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan .2.5 Rajah 3.6.7g Jadual 5.2 Jadual 3.1 Rajah 3.2.2 Rajah 3.1 Jadual 3.5 Jadual 3.3.2.3 Jadual 3.4.9 Rajah 3. Kuala Terengganu Komponen Tebatan Banjir Untuk Fasa 1 (Kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring) Fasa Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pendekatan Pelaksanaan Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus Had Ketinggian Maksimum Bangunan Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jalan Sekunder.2.2.5 Jadual 3.2.3.3 Rajah 3.6.6.2.6.4 Jadual 3. 2010 Unjuran Lalulintas Bagi Laluan-Laluan Strategik 2015 .1 Jadual 3.5.4 Rajah 3.7h Jadual 5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Senarai Rajah Senarai Jadual Rajah 1.6e Rajah 5.6 Rajah 3.2 Rajah 3.1 Rajah 3.2.6 Rajah 3.4 Rajah 3.5.6a Jadual 5.2.2.4 Rajah 3.1 Rajah 5.4.2.7.2.6.6 Rajah 3.1 Jadual 3.4.2.4.4.4.

6.4.4.4.15 Gambar 3.4.4.2.4.4.7b : : : : : : : : : : : : : : : : : Contoh rekabentuk dan persekitaran yang sesuai untuk lanskap di pinggir jalan Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Konsep ‘Bandar Selamat’ yang diterapkan pada jalan protokol yang mempunyai laluan pejalan kaki dan basikal Imej kemudahan lanskap persekitaran yang bersesuaian dengan konsep dan aktiviti Taman Awam Kemudahan Lanskap kejur yang boleh digunapakai dikawasan lanskap Taman Bandaran Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Keadaan Persekitaran di Kawasan dataran Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan ini Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Kemudahan di ‘Waterfront’ yang boleh dicadangkan Lanskap kejur yang dicadangkan dikawasan persisiran air Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Gambaran Keadaan Persekitaran yang bersesuaian dengan konsep Konsep ‘Repairian Landscape’ di kawasan persisir air Lanskap kejur yang dicadangkan dikawasan persisiran air Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan taman permainan kanak-kanak Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan Taman Kejiranan Contoh Cadangan Terusan Utama dan Struktur Lintasan Contoh Penggunaan “Swale” bagi Zon Kediaman Contoh Penggunaan “Gross Pollutant Trap” iv .4.5 Gambar 3.2 Gambar 3.8 Gambar 3.4.3 : : : Gambar 3.4.4.18 Gambar 3.4.2.16 Gambar 3.6 Gambar 3.4 : Gambar 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Senarai Gambar Gambar 3.12 Gambar 3.1 Gambar 5.4.7 Gambar 3.1 Gambar 3.9 Gambar 3.4.4.4.13 Gambar 3.7a Gambar 5.17 Gambar 3.14 Gambar 3.10 Gambar 3.4.11 Gambar 3.4.

.

.

.

• Garis panduan perancangan kawasan institusi. • Garis panduan pembangunan pengangkutan dan lalulintas.1 Kawasan kajian ini. • Garis panduan pembangunan lanskap. Laporan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah Pelan Tindakan Pembangunan yang disediakan dalam bentuk pelan pembangunan yang disokong oleh garis panduan perancangan dan garis panduan pembangunan. Pelan rekabentuk bandar. Keseluruhan kawasan kajian ini adalah kawasan rendah berisiko banjir dan berada di kawasan tadahan air semulajadi iaitu di kawasan Baroh Tok Jiring. dan Pelan infrastruktur dan utiliti.2. Kajian ini adalah susulan daripada cadangan Kerajaan Negeri Terengganu untuk mewujudkan sebuah pusat pentadbiran daerah yang baru di bahagian utara Daerah Kuala Terengganu. dan • Garis panduan perancangan kawasan lapang dan rekreasi. adalah di Blok Perancangan Kecil (BPK) 6. ii.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 1. dan • Garis panduan pembangunan infrastruktur dan utiliti. Fungsi Rancangan Kawasan Khas RKK akan memperincikan polisi. Pelan Pembangunan Terperinci iii. Rancangan Tempatan dan mengenalpasti isu-isu perancangan dan pembangunan setempat. dasar dan strategi Rancangan Struktur.2. Garis Panduan Perancangan Dan Garis Panduan Pembangunan Garis panduan perancangan dan garis panduan pembangunan bagi RKK ini adalah seperti berikut: Garis panduan perancangan • Garis panduan perancangan kawasan perniagaan.0 PENGENALAN 1.1 Laporan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis panduan pembangunan • Garis panduan pembangunan perumahan. 1. kawasan lapang dan rekreasi. MEMERLUKAN PELAKSANAAN KESELURUHAN CADANGAN ‘PELAN INDUK SISTEM TEBATAN BANJIR BAROH TOK JIRING’ UNTUK MENGHINDARKAN BERLAKU BANJIR DI KAWASAN PUSAT PENTADBIRAN YANG DICADANGKAN DAN DI KAWASAN-KAWASAN SEKITAR. Pelan guna tanah. • Garis panduan perancangan kawasan perumahan. Pelan lanskap.1: Padang Nenas (Laporan Rancangan Tempatan Kuala Terengganu). Pelan susunatur. Subseksyen 16B (2) – Jawatankuasa hendaklah menentukan sama ada Pengarah JPBD Negeri atau PBT yang bertanggungjawab menyediakan suatu RKK. Dalam konteks penyediaan RKK ini. • Garis panduan pembangunan kemudahan masyarakat. 1. RKK adalah merupakan rancangan terperinci bercorak tempatan yang akan membolehkan PBT menyegerakan sesuatu tindakan perancangan ke atas sesuatu kawasan yang telah dikenal pasti. • Garis panduan pembangunan perniagaan. Hasil utama RKK ini adalah satu pelan pembangunan dalam bentuk pelan susunatur yang disokong oleh garis panduan pembangunan dan pelan pengurusan. Pelan pengangkutan dan lalulintas.3. • Garis panduan pembangunan rekabentuk Bandar. Subseksyen 16B (1) – Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri atau Pihak Berkuasa Tempatan boleh menyampaikan kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri cadangan untuk menyediakan RKK bagi sesuatu kawasan. ianya bertujuan memajukan kawasan kajian sebagai Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus. 1-1 .2 Pelan Tindakan Pembangunan Pelan Tindakan Pembangunan mengandungi perkara-perkara berikut:- Pra-syarat pelaksanaan : 1. Rangka Kerja Keperluan 1. • • • • • • • Definisi Rancangan Kawasan Khas Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah satu kajian yang dibuat ke atas sesuatu kawasan yang dipilih secara khusus bagi tujuan perancangan dan pembangunan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan pelaksanaan. Subseksyen 16B (3) – RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama dengan penyediaan Rancangan Tempatan. i.1 Keperluan Perundangan - 1. Penyediaan RKK ini adalah berdasarkan peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172):- Pelan Pembangunan Pelan pembangunan merupakan cadangan-cadangan rangka pembangunan bagi kawasan RKK yang mengandungi pelan-pelan berikut: PRA-SYARAT PELAKSANAAN CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS INI.2 Pelan konsep pembangunan.3 Kajian ini bertujuan untuk menyediakan Rancangan Kawasan Khas (RKK) iaitu perancangan bagi pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. kawasan lapang dan rekreasi.

Pelan pembangunan ini merangkumi: • Pelan guna tanah. . Bandar Selamat dan Badan Air sebagai tarikan utama. Menjadikan persekitaran kehidupan bandar yang damai dan menarik untuk didiami. Memastikan kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) dipelihara dan diurus dengan baik. Selaras dengan matlamat pembangunan. Mempertingkatkan fungsi Bandaraya Kuala Terengganu sebagai Konurbasi Pertumbuhan Negeri serta Bandaraya Warisan Persisir Air. Antara langkah-langkah yang perlu diikuti dalam menggunapakai laporan ini adalah seperti Rajah 1.1 : Langkah-Langkah Pemakaian Laporan Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Langkah Pertama Pelan Pembangunan 1. • Pelan lanskap. Menyediakan infrastruktur dan utiliti yang efisien. Menampilkan imej bandar yang moden dan beridentiti. dan Menjadikan elemen pembangunan Bandar Hijau. - 1-2 Memperkukuhkan kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu sebagai Hub Pelancongan Wilayah Timur serta berperanan sebagai pusat pendidikan.1. Menjadikan Bandaraya Kuala Terengganu sebagai tempat tinggal dan tempat kerja yang lestari dan beridentiti. Langkah Kedua Pelan Pembangunan Terperinci 1. dan • Pelan infrastruktur dan utiliti. Matlamat pembangunan Daerah Kuala Terengganu adalah untuk menjadikan: Rancangan Tempatan Kuala Terengganu (2008-2020) “Kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Yang Maju Dan Sejahtera Menjelang Tahun 2020” Bagi mencapai matlamat di atas beberapa objektif pembangunan telah digariskan iaitu: Langkah Ketiga - Garis Panduan Perancangan & Garis Panduan Pembangunan -  Rujuk Garis Panduan Perancangan untuk mengetahui aktiviti-aktiviti guna tanah yang dibenarkan bagi zon guna tanah dalam kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.  Rujuk Garis Panduan Pembangunan untuk mengetahui panduan pembangunan fizikal (bangunan) di kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. kawasan lapang dan rekreasi.3 Rujuk Pelan Pembangunan Terperinci untuk mengetahui perincian cadangan komponen pembangunan bagi zon-zon pembangunan dalam kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.4 Langkah-Langkah Pemakaian Laporan Rancangan Kawasan Khas Kuala Nerus Cara penggunaan laporan ini perlu dirujuk bersama kepada tiga (3) perkara utama iaitu Pelan Pembangunan.1.5. maka beberapa objektif kajian dibentuk sebagai landasan kepada perancangan dan reka bentuk pembangunan iaitu: - Objektif Pembangunan Merangka satu pelan pembangunan bandar pentadbiran yang akan berfungsi sebagai pusat daerah.1 Matlamat Pembangunan Matlamat pembangunan bagi Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah: Pembangunan.1 MEMBANGUNKAN SATU BANDAR PENTADBIRAN DAERAH YANG BERPRESTIJ DAN BERDAYA MAJU SERTA MENARIK UNTUK DIDIAMI DENGAN PENERAPAN KONSEP “MODERN AND GREEN CITY” Rajah 1. Menjadikan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus sebagai bandar baru yang berprestij dan menjadi lambang pembangunan negeri. dan Meningkatkan tahap kemudahsampaian melalui sistem perhubungan dan penyediaan pengangkutan awam. • Pelan pengangkutan dan lalulintas.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 1. perniagaan dan perkhidmatan.2 Rujuk Pelan Pembangunan bagi mengetahui cadangan am pambangunan bagi sektor perancangan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. Membangunkan pusat-pusat pertumbuhan dalam usaha meningkatkan sosio-ekonomi setempat. Pelan Pembangunan Terperinci dan juga Garis Panduan Perancangan & Garis Panduan 1.5. • Pelan rekabentuk bandar.5 Matlamat Dan Objektif Pembangunan 1. Menjadikan bandar ini berdaya maju dan mempunyai aktiviti ekonomi yang kukuh dan menarik bagi sebuah bandar baru.5. • Pelan susunatur.

Kampung Tepuh. Manakala jumlah penduduk pada tahun yang sama bagi mukim . Kampung Baluh. 1.Maras Kg. Gemuruh Lain-lain Cadangan Laluan Utama Ke Pusat Pentadbiran . 3a Kg. Kampung Padang Air dan Kampung Tok Jiring. 1b Kg. Kawasan – kawasan dan pekan – pekan di utara Daerah Kuala Terengganu yang kini kurang membangun akan turut membangun.Baluh 3b Kg. ianya akan menjadi pemangkin pembangunan kepada kawasan sekitar terutama kepada mukim Belara. Padang Air Disamping itu.mukim yang akan terlibat dengan penubuhan Daerah Kuala Nerus ini adalah berjumlah 186. ii. Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus dirancang untuk membangun sebagai kawasan pentadbiran yang berprestij dan disokong oleh kemudahan . Rajah 1.000 pada tahun 2020.000 orang. Tok Jiring Kg.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 1.6. institusi – institusi kewangan dan kemudahan – kemudahan perniagaan serta kawasan beriadah memberi kesenangan dan kemudahsampaian kepada penduduk di kawasan utara Daerah Kuala Terengganu.kemudahan untuk aktiviti perniagaan.6. Di kawasan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus yang dirancangkan ini akan menampung penduduk seramai 6.000 orang pada tahun 2020 dan kepada 237.100 orang. Tepuh. Antara pekan-pekan dan kampung sekitarnya adalah Pekan Batu Enam.000 orang pada tahun 2015 dan kepada 231. 1-3 Pusat Pertumbuhan Desa 3a Wakaf Mesira 3b Tepuh 3c Kg.2 Penduduk Tahun 2010-2025 1c Jumlah penduduk pada tahun 2010 di Daerah Kuala Terengganu adalah 376. 1a Mengimbangi Pembangunan Dengan membangun pusat pentadbiran ini akan mengimbangi pembangunan di Daerah Kuala Terengganu. Padang Maras dan Pekan Gemuroh. Batu Rakit. Wakaf Tengah. kediaman dan riadah dengan persekitaran bandar yang moden dan menarik. ianya akan di kenali sebagai Daerah Kuala Nerus. Manakala kampung – kampung yang kedudukannya berhampiran dengan cadangan laluan masuk ke pusat pentadbiran dan mempunyai kekuatan untuk pembangunan adalah Kampung Padang Nenas. Dengan itu penduduk Daerah Kuala Nerus ini akan mencapai 233.6. Kampung Maras. Kg. Daerah baru ini akan meliputi tujuh (7) buah mukim (iaitu Mukim Manir. iii.3 Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus Pekan dan Kampung Pekan dan kampung di Mukim Kuala Nerus. Tepoh 3c Petunjuk: Hierarki Petempatan tahun 2020 Pusat Daerah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pusat Kecil Daerah 1a Batu Enam 1b Gong Badak 1c Wakaf Tengah Impak Pembangunan Ke atas: Pekan Kampung Pemangkin Pembangunan Apabila terbangunnya sebuah Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus.1.100 orang. dengan itu dijangkakan penduduk bagi daerah baru ini akan meningkat kepada 233. Kampung Teluk Merbau. Iaitu merupakan 48. Mukim Batu Rakit dan Mukim Kuala Nerus.000 orang pada tahun 2025. Kuala Nerus. Menyediakan Kemudahan Perkhidmatan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus akan menempatkan pejabat-pejabat kerajaan peringkat daerah.6 Penubuhan Daerah Baru iv. Manakala pembangunan bagi Mukin Manir dipengaruhi oleh pembangunan Bandar Kuala Terengganu dan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus. Mukim Batu Rakit dan Mukim Belara yang terletak di jalan – jalan utama akan lebih ketara menerima kesan pembangunan. Belara.2%. Mereka tidak lagi perlu ke Bandaraya Kuala Terengganu untuk mendapatkan perkhidmatan peringkat daerah.48% daripada jumlah keseluruhan penduduk Daerah Kuala Terengganu. Pulau Redang dan Mukim PulauPulau) yang kini terletak di dalam Daerah Kuala Terengganu. Teluk Merbau 1. pusat pentadbiran ini turut berperanan untuk: i.2 : Pengaruh Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Ke Atas Pekan Dan Kampung Sekitar 1.1 Daerah Kuala Nerus Kerajaan Negeri Terengganu berhasrat untuk mewujudkan satu daerah baru di bahagian utara Daerah Kuala Terengganu.Padang Nenas Berasaskan kepada pertumbuhan penduduk tahunan 2008-2009 di Daerah Kuala Terengganu adalah 2. Kg.

.

.

.

5 mean sea level).1: Guna Tanah Persekitaran Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Sek. Pembangunan di kawasan pusat pentadbiran ini juga dapat memberi kesan positif kepada kegiatan ekonomi di kawasan sekitarnya. Institut Institut InstitutIntegriti Integriti Integriti Integriti Institut Institut Institut Integriti Integriti SK SK SKBukit Bukit Bukit BukitGuntong Guntong Guntong Guntong SK SK SK Bukit Bukit Guntong Guntong SK SK SKGemuruh Gemuruh Gemuruh Gemuruh SK SK SK Gemuruh Gemuruh Masjid Masjid MasjidAl-Hadi Al-Hadi Al-Hadi Al-Hadi Masjid Masjid Masjid Al-Hadi Al-Hadi SM SM SMIbrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim Fikri Fikri Fikri Fikri SM SM SM Ibrahim Ibrahim Fikri Fikri SK SK SK Bukit Bukit Tok Tok Beng Beng SK SK SKBukit Bukit Bukit BukitTok Tok Tok TokBeng Beng Beng Beng SK SK SKTok Tok Tok TokJiring Jiring Jiring Jiring SK SK SK Tok Tok Jiring Jiring Klinik Klinik KlinikDesa Desa Desa DesaBkt Bkt Bkt BktGuntong Guntong Guntong Guntong Klinik Klinik Klinik Desa Desa Bkt Bkt Guntong Guntong Sek SekKompleks Kompleks Kompleks Sek Kompleks Sek Sek Kompleks Seberang Seberang SeberangTakir Takir Takir Masjid Masjid Masjid Jeram Jeram Hilir Hilir Masjid Masjid MasjidJeram Jeram Jeram Jeram Hilir Hilir Hilir Hilir Sumber: Rancangan Tempatan Kuala Terengganu 2-1 .1. Ini memudahkan penyediaan infrastruktur dan utiliti ke tapak cadangan pembangunan.2 Pemangkin Utama Pembangunan Maktab Maktab MaktabPerguruan Perguruan Perguruan Perguruan Maktab Maktab Maktab Perguruan Perguruan SK SK SKMaras Maras Maras Maras SK SK SK Maras Maras Kawasan pusat pentadbiran ini terletak di dalam kawasan pesat membangun dengan pembangunan di sekitarnya mempunyai pemangkin utama yang banyak. Tepoh dan ke Lebuhraya Pantai Timur (LPT) Fasa II.1 menunjukkan guna tanah persekitaran kawasan perancangan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. KAWASAN PERANCANGAN MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM UMT UMT UMT UMT UMT UMT SMK SMK SMKPadang Padang Padang PadangKemunting Kemunting Kemunting Kemunting SMK SMK SMK Padang Padang Kemunting Kemunting UNISZA UNISZA UNISZA UNISZA UNISZA UNISZA Kem Kem Kem Polis Polis Hutan Hutan Kem Kem KemPolis Polis Polis PolisHutan Hutan Hutan Hutan SK SK SKGong Gong Gong GongBadak Badak Badak Badak SK SK SK Gong Gong Badak Badak ILP ILP ILP ILP ILP ILP Dengan adanya pemangkin utama pembangunan ini akan dapat menyokong pembangunan di kawasan Pejabat PejabatFELCRA FELCRA FELCRA Pejabat FELCRA Pejabat Pejabat FELCRA perancangan.Kebangsaan Sek. dan Kompleks Terminal Tabung Haji.1 MSL ’mean sea level’ untuk pembangunan. timur dan tenggara kawasan perancangan agak pesat membangun kerana terdapatnya pelbagai pemangkin pembangunan. Selain itu kawasan Baroh Tok Jiring telah mempunyai ‘Pelan Induk Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring’. ILP dan lain-lain). 2.5 Bersebelahan kawasan ini terdapat kawasan pembangunan sedia ada yang terdapat kemudahan infrastruktur dan utiliti. Kg. Sebahagian besar kawasan di sebelah barat dan selatan kawasan perancangan merupakan kawasan pertanian. Dengan itu. LAUT LAUT CHINA CHINA SELATAN SELATAN Kolej Kolej KolejKesihatan Kesihatan Kesihatan KesihatanAwam Awam Awam Awam Kolej Kolej Kolej Kesihatan Kesihatan Awam Awam Batu Batu BatuRakit Rakit Rakit 2. Rajah 2. Kampung-kampung di sekitarnya akan menerima limpahan pembangunan. Lapangan Terbang.kawasan di sebelah utara iaitu ke Wakaf Tengah.0 PROFIL KAWASAN PERANCANGAN PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS 2. Kubur Timah. Pecah Rotan dan ke Batu Rakit.3 Tanah Milik Kerajaan KEM KEM KEM KEM KEM KEM Klinik Klinik KlinikKesihatan Kesihatan Kesihatan Kesihatan Klinik Klinik Klinik Kesihatan Kesihatan Seberang Seberang SeberangTakir Takir Takir Keseluruhan kawasan perancangan pusat pentadbiran ini adalah di tanah milik kerajaan yang belum dibangunkan.kawasan di bahagian selatan iaitu ke Batu Enam dan seterusnya ke Bandaraya Kuala Terengganu.1 2. Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium Stadium SK SK SKPadang Padang Padang PadangNenas Nenas Nenas Nenas SK SK SK Padang Padang Nenas Nenas SMT SMT SMTJln Jln Jln JlnLapangan Lapangan Lapangan LapanganTerbang Terbang Terbang Terbang SMT SMT SMT Jln Jln Lapangan Lapangan Terbang Terbang SM SM SM Sains Sains Sultan Sultan Mahmud Mahmud SM SM SMSains Sains Sains SainsSultan Sultan Sultan SultanMahmud Mahmud Mahmud Mahmud SMA SMA SMATok Tok Tok TokJiring Jiring Jiring Jiring SMA SMA SMA Tok Tok Jiring Jiring 2. Di bahagian utara. Jalan utama (Laluan Persekutuan 3685) di timur kawasan perancangan boleh menghubungi kawasan SK SKPecah Pecah PecahRotan Rotan Rotan SK Pecah Rotan . kesegeraan tanah untuk pembangunan dapat membantu mempercepatkan pembangunan kawasan ini. Keseluruhan kawasan perancangan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus terletak di kawasan Baroh Tok Jiring yang memerlukan penambakan kepada 4. Kem Tentera. Batu Rakit dan ke Daerah Setiu dan Daerah Besut seterusnya ke Kota Bahru.6 Guna Tanah Sekitar Di sekitar kawasan pusat pentadbiran ini terdapat beberapa jalan utama: - Kemudahan Infrastruktur dan Utiliti Jalan utama (Laluan Persekutuan 3685) di utara kawasan perancangan boleh menghubungi kawasan .4 Ciri-Ciri Tapak Keadaan tanah semasa di kawasan ini adalah rendah (iaitu pada purata 2.Kebangsaan Batu Batu BatuRakit Rakit Rakit Rakit Batu Batu Batu Rakit Rakit SK SK SKDarat Darat Darat Rajah 2.Kebangsaan Sek. Kedudukan Yang Strategik Kedudukan kawasan perancangan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah sangat strategik. SK SK SKTok Tok Tok TokJembal Jembal Jembal Jembal SK SK SK Tok Tok Jembal Jembal MBKT MBKT MBKT MBKT MBKT MBKT Perindustrian Perindustrian PerindustrianGong Gong Gong GongBadak Badak Badak Badak Perindustrian Perindustrian Perindustrian Gong Gong Badak Badak Lapangan Lapangan Lapangan Terbang Terbang Lapangan Lapangan LapanganTerbang Terbang Terbang Terbang Sultan Sultan SultanMahmud Mahmud Mahmud Mahmud Sultan Sultan Sultan Mahmud Mahmud 2.Kebangsaan Sek. Institut Pengajian Tinggi (UMT. kemudahsampaian dan pergerakkan lalulintas di jalan-jalan utama sedia ada yang rancak dapat menyokong kepada pembangunan sebuah pusat pentadbiran daerah. SK SK Pecah Rotan Jalan utama (Jalan Negeri T147) di barat kawasan perancangan boleh dihubungkan ke kawasankawasan di sebelah barat ke selatan iaitu ke Wakaf Mesira. Kawasan ini mempunyai Pondok PondokRemaja Remaja RemajaInabah Inabah InabahII IIIIII II Pondok Remaja Inabah Pondok Pondok Remaja Inabah isu-isu alam sekitar yang minimum dan tidak terdapat konflik aktiviti kegunaan tanah.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 2. Jalan utama (Jalan Negeri T147) juga boleh menghubungkan ke kawasan-kawasan di sebelah barat ke utara iaitu ke Kg. UNISZA.Kebangsaan Sek. Di bahagian utara dan timur kawasan perancangan terdiri dari kawasan perkampungan dan taman perumahan manakala di bahagian selatan kawasan perancangan terdapat kawasan Perindustrian Gong Badak dan kawasan loji IWK.Kebangsaan Sek.1. Antara pemangkin pembangunan adalah kawasan Perindustrian Gong Badak. Kompleks Sukan.

.

.

.

Pelan Pembangunan .

.

 Aktiviti perniagaan di rumah kedai dan gerai berpusat di kawasan perniagaan dan di kawasan kediaman. ii.1. Tiga (3) arah laluan masuk utama akan tertumpu kepada masjid dan taman bandar. Kawasan institusi di sepanjang jalan utama untuk memperlihatkan imej yang menarik sebagai Pusat Pentadbiran Daerah. Perletakan masjid sebagai ‘focal Point’ dari tiga (3) arah laluan masuk utama. Rizab laluan utiliti disediakan diluar rizab jalan.  Aktiviti rekreasi pasif dan aktif serta aktiviti perniagaan sokongan.  Perletakan premis kediaman di luar zon penampan kawasan Perindustrian Gong Badak. Pembangunan Infrastruktur dan Utiliti  Mewujudkan kawasan rizab infrastruktur dan utiliti bagi memastikan pembangunan memenuhi keperluan-keperluan teknikal  Tasik yang dibangunkan akan berfungsi sebagai kawasan takungan dihubungkan ke terusan utama ‘main canal’ dan ‘Feeder Drain’. tasik dan terusan) sebagai tarikan utama  Taman bandar (Kawasan hijau utama dan tasik) di pusat bandar untuk menjadikan pusat pentadbiran daerah yang unik dan menarik. 2a Tasik 2b Dataran Bandar Kawasan Lapang 2c 3a Institusi Kerajaan 3b Masjid Daerah 5 3a 5 4 INSTITUSI vi.  Aktiviti perniagaan di rumah kedai dan gerai berpusat. Kawasan perniagaan yang moden:  Mengelompokkan aktiviti perniagaan utama di satu kawasan supaya terjalin sokongan antara satu dengan lain.1: Pelan Konsep Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Taman bandar (kawasan lapang.  Dua (2) kawasan rizab untuk pembangunan tangki air “elevated Water Tank” dan “Ground Tank”  Satu (1) kawasan rizab untuk pembangunan Pencawang Pembahagi Utama (PPU) dan bagi setiap komponen pembangunan disediakan Pencawang Elektrik (PE).  Satu (1) kawasan rizab loji untuk pembangunan kumbahan berpusat (STP) berdekatan dengan sistem saliran untuk memudahkan penyaluran air terbuang ke terusan. dataran Bandar. Konsep Pembangunan Konsep pembangunan menjadi pandu arah kepada perancangan pembangunan yang lebih komprehensif.  Jaluran kawasan hijau di sepanjang terusan utama. 5 7 viii. Bagi Kawasan Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus konsep pembangunan adalah berteraskan ‘Modern And Green City’ dengan menonjolkan elemen air dan Bandar Dalam Taman.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. kediaman orang awam dan ‘Malaysia my second home’) dengan kemudahan sokongan yang lengkap.  Berdekatan dengan masjid. Rajah 3.  Membina (pusat konvensyen/kompleks perniagaan/kompleks pejabat serantau) di jalan utama berhadapan tasik untuk menyokong pembangunan pusat pentadbiran daerah.  Tiga (3) laluan masuk utama (dua (2) lorong dua (2) hala berkembar) bertemu dengan satu bulatan utama 1.1 ix. Ia dibentuk melalui terjemahan dan perincian matlamat dan objektif pembangunan selaras dengan potensi dan prospek masa hadapan. 6 3a 3a 3a 3a KAWASAN INDUSTRI SEDIA ADA 2c 3b 2b 3a 5 1a 6 5 7 5 3-1 IWK 1a 5 Rizab Utiliti 7 1b 6 Terusan Utama UTILITI 4 2c 2a Perumahan kakitangan Kerajaan dan orang awam TERUSAN 6 3a 7 . Berikut adalah komponen-komponen utama yang menyokong kepada pembentukan konsep tersebut: i. institusi utama kerajaan negeri dan aktiviti perniagaan utama mengadap ke arah taman Bandar. iv.9 km ( dua (2) lorong sehala) yang mengelilingi taman bandar  Mengurangkan persimpangan jalan.  Mewujudkan laluan utiliti bersepadu bawah tanah. tetapi laluan dikongsi bersama oleh pelbagai kemudahan utiliti. kawasan institusi dan kawasan rekreasi/tasik bagi keselesaan penduduk.0 PELAN PEMBANGUNAN PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS 3. v. Laluan Utama (2 lorong dua hala) 7 )berkembar 30 meter) Laluan Utama (2 lorong sehala berkembar 20) meter) Perletakan masjid. Kawasan kediaman yang menarik:  Mengelompokkan satu kawasan kediaman (kediaman kakitangan kerajaan. 3a 3a 6 2c 3a 1a 6 4 2a 2c 4 PERNIAGAAN 4 1b Perniagaan Utama 3a 3a 2b KEDIAMAN vii.  Mengelompokkan kawasan institusi kepada dua (2) zon: Zon Institusi Utama Zon Institusi Sokongan  Kemudahan sokongan (perniagaan dan perkhidmatan) di kawasan kompleks pentadbiran daerah. Tidak melibatkan pembinaan terowong. Rangkaian jalan berkonsepkan laluan trafik berterusan untuk kemudahsampaian dan melancarkan pergerakkan lalulintas di kawasan kajian. LALUAN UTAMA 1a 1b 3a TAMAN BANDAR iii.

Bagi zon perniagaan. kawasan bazaar dan gerai-gerai.51 ekar Zon Badan Air 23.13% 25.74% 10.2 Guna Tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.1 menunjukkan perincian pembangunan guna tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. Bagi menyokong kepada pembangunan pusat pentadbiran ini.49 ekar Zon Kawasan Kediaman 47. SOHO (Small Office Home Office).71 hektar 68.57% 7.89 hektar 118.2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. 34. terdapat kawasan kompleks perniagaan.20 hektar 84. rumah kos sederhana.1: Pelan Guna Tanah RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.48 ekar KELUASAN TAPAK 187.2.1: Perincian Zon Guna Tanah Utama Pusat Pentadbiran Kuala Nerus PETUNJUK Kelausan KELUASAN (hektar) (ekar) Zon Institusi Kerajaan / Masjid 34.44 ekar Rezab Jalan 27.84 hektar 51.13%) untuk kawasan perniagaan dan 18.1 Perincian Guna Tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 3. Conferences and Exibitions).06%) untuk kawasan hijau dan lanskap. Incentives.54 ekar Zon Kawasan Perniagaan 20. Berikut adalah perincian bagi pelan guna tanah: 3. hotel.97 ekar Zon Kawasan hijau / lanskap 18.84 hektar (11.57%) untuk kawasan kediaman.26%) adalah untuk kawasan institusi (mengandungi pejabat-pejabat utama kerajaan dan pejabat-pejabat sokongan).86 hektar 58.27 hektar 462.80% 100% 3-2 .20 hektar (18.1: Pelan Zon Guna Tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pembangunan guna tanah seimbang adalah perlu bagi membangunkan kawasan pusat pentadbiran ini sebagai sebuah bandar yang berprestij dan mempunyai identiti tersendiri. Pembangunan zon kediaman melibatkan beberapa jenis perumahan iaitu rumah kos rendah. 20.44% 14.26% 12.2.2.33 ekar Rezab Utiliti 13.2.94 hektar 34.89 hektar (25. kos tinggi dan pembangunan perumahan bercampur (teres dan berkembar) Jadual 3. Rajah 3.83 hektar 46.83 hektar (10. kawasan perkedaian.06% 11. MICE (Meeting.76 ekar PERATUS (%) 18. seluas 47.

2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.2: Pelan Susunatur Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3-3 .

20 hektar KELUASAN (ekar) 6. Pejabat Tanah & Daerah 3. Balai Polis Daerah 1.76 hektar 9.32 ekar 1. Jabatan Pertanian Daerah 0.2. Jabatan Pelajaran Daerah 1.59 hektar Lain-lain Institusi / Agensi 5. Pejabat Agama & Mahkamah Syariah 2. Mini Kompleks Sukan Daerah 4.58 ekar 84.2. Balai Bomba dan Penyelamat Daerah 2.88 ekar 3. Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan 1. Rezab Pejabat Kerajaan 1.20 ekar 1.3 Jadual 3.21 hektar 12.00 ekar 3.08 hektar 14. Jabatan Kerja Raya Daerah 3.78 ekar 2.51 ekar) daripada keseluruhan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus merupakan kawasan institusi kerajaan.44 hektar 16.42 ekar 2.15 hektar 18.21 ekar 3.3: Pelan Susunatur Institusi di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Seluas 34.51 hektar 10.42 hektar 11.69 hektar Keluasan 34.72ekar 3.2. Masjid.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Jabatan Haiwan Daerah 0. Bangunan Gunasama Kerajaan Negeri 2.38 hektar 13.85 ekar 11.96 ekar 7.81 hektar 2. Perpustakaan Daerah 1. Mahkamah Masjistret Daerah 1.67 ekar 5.11 hektar 15. 3-4 .66 hektar Kompleks Majlis Agama 4.15 hektar 6.51 ekar Contoh bangunan – bangunan Institusi Kerajaan .04 hektar 3.2. Dewan Serbaguna 1.20 hektar (84.15 hektar 17. Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah 1.2 dan Rajah 3.2 Institusi di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3. Institusi ini terdiri daripada pejabat-pejabat utama kerajaan dan pejabat-pejabat sokongan sepertimana di jadual 3.2: Perincian Institusi / Agensi Bagi Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Insitusi / Agensi KELUASAN (hektar) Kompleks Pentadbiran Daerah 1.50 ekar 3. Jabatan Kesihatan Daerah 1.2.39 ekar 2.56 hektar 7.49 hektar 8.56 ekar 7. Pusat Kesihatan Daerah 2.52 ekar 4.12 ekar 6.83 ekar 6.

iv. terletak di luar kawasan zon penampan kawasan Perindustrian Gong Badak.252 Keluasan ekar 13. Pangsapuri kos sederhana & tinggi (15 tingkat) Rumah teres dan berkembar Pangsapuri kos rendah (10 tingkat) Kawasan rizab perumahan kerajaan Jadual 3.81 ekar 5. Penyediaan kawasan perumahan ini terdiri daripada: i.2.70 ekar 39. Berikut perincian bagi penyediaan kemudahan awam di kawasan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. Perincian kawasan perumahan ini adalah sepertimana rajah 3.2.2.4: Kawasan Perumahan dan Kemudahan Awam di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Penyediaan kawasan perumahan yang selamat.11 ekar Perpustakaan Pangsapuri Kos Tinggi (15 tingkat) Aggaran penduduk adalah seramai 6.4: Perincian Kemudahan Awam di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jenis Kemudahan Bilangan Masjid Sebuah (1) Surau Empat (4) Tadika Tiga (3) Dewan Serbaguna Sebuah (1) Perpustakaan Sebuah (1) Pusat Komuniti Tiga (3) Mini Stesen Bas dan Teksi Terletak di kawasan pusat perniagaan utama Laluan Basikal Terdapat di laluan-laluan utama Klinik Kesihatan Sebuah (1) Surau. iii.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Mini Stesen Bas & Teksi Masjid Jadual 3. Pembangunan kawasan perumahan di kawasan RKK ini.68 ekar 8. Tadika & Pusat Komuniti Perumahan Teres & Berkembar Perumahan Kos Rendah (10 tingkat) Nota: Perletakan sebenar kemudahan awam tertakluk kepada kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan 3-5 .2. penyediaan kawasan kemudahan awam di sediakan mengikut kepada keperluan. Tadika & Pusat Komuniti Dewan Serbaguna Pangsapuri Kos Sederhana (15 tingkat) Ilustrasi Pangsapuri dan Rumah Teres Bagi menyokong kepada pembangunan perumahan. ii.250 orang.19 ekar 5. Rizab Kerajaan Surau.73 ekar 5. selesa dapat menjadikan kawasan kediaman lebih unik dan menarik dengan mengadaptasikan ciri-ciri Bandar Selamat.2.4.3 Perumahan dan Kemudahan Awam di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.3: Perincian Kawasan Perumahan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jenis Perumahan Bilangan Unit Pangsapuri Kos Sederhana & Tinggi (15 tingkat) 552 Perumahan Teres (4 tingkat) 190 Perumahan Berkembar 136 Perumahan Kos Rendah (10 tingkat) 344 Rizab Perumahan Kerajaan 30 JUMLAH 1.

12 Hypermarket 1 1.64 SOHO 1 3. Berikut adalah perincian bagi penyediaan ruang perniagaan mampu milik. dua (2) unit Pilihan 2 (minimum 20’ x 35’) Dijual oleh pihak kerajaan  10% daripada keseluruhan ruang lantai kasar 2. Kompleks Perniagaan dan Pasaraya Besar (melebihi 10. Kawasan perdagangan dan perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus seluas 20. MICE Rumah Kedai 3-6 .68 9. Hypermarket Jadual 3.49 ekar Maksima Ketinggian 5 5 20* 20* 2 20* 5 Rumah Kedai Kedai Pejabat SOHO Nota : * Tertakluk kepada kelulusan Malaysia Airline Berhad(Kawalan laluan kapal terbang) Perincian bagi kawasan ini adalah sepertimana yang terdapat di dalam rajah 3.2.34 13.66 Kedai Pejabat 190 2. mudah sampai dan disokong dengan petunjuk arah yang jelas bermaksud setelah dikecualikan ruang tempat letak kereta  Sewaan dikawal selia oleh pihak kerajaan.10 Pusat Pameran / MICE 2 5.2.5: Kawasan Perdagangan dan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Aktiviti perdagangan dan perniagaan merupakan aktiviti yang dapat menyokong pembangunan kawasan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.5 Hotel Terdapat juga kawasan-kawasan perniagaan berbentuk deretan rumah kedai yang akan di sediakan di kawasan perumahan bagi memudahkan penduduk setempat mendapatkan perkhidmatan. Pengelompokan kawasan perniagaan yang terletak di timur kawasan ini memudahkan kawasan ini dikunjungi.26 3. Ruang lantai  Ditempatkan di lokasi strategik.50 8.19 Hotel 1 1. kiosk atau medan selera meterpersegi.48 6.12 Kompleks Perniagaan 1 3.4 Perdagangan dan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.49 ekar) akan dibangunkan dengan: - Kedai pejabat Rumah kedai Kompleks perniagaan Pusat pameran (terbuka dan tertutup) Hotel Pasaraya Besar (Hypermarket) Bazaar dan gerai-gerai Contoh bangunan rumah kedai dan kedai pejabat Nisbah plot bagi pembangunan perniagaan di pusat bandar Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah 1:4 Jadual 3.84 hektar 51. dua (2) unit 1.2.48 3.6: Perincian Penyediaan Ruang Perniagaan Mampu Milik / Sewa Jenis Pembangunan Penyediaan Ruang  20% kedai mampu milik  Pengintegrasian dalam deretan kedai / kedai pejabat Terletak di tingkat bawah.10 7.5: Perincian Kawasan Perniagaan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jenis Perniagaan Bilangan Unit Keluasan Keluasan (hektar) (ekar) Rumah Kedai 255 3.2. Kompleks Perniagaan Pembangunan kawasan perniagaan juga menyediakan ruang perniagaan mampu milik.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.66 JUMLAH 451 20.000  Bentuk lot kecil ( minimum 100kp) . Penyediaan gerai-gerai di kawasan rekreasi dan kawasan perumahan bagi menyokong aktiviti di kawasan tersebut.2.84 hektar (51. 50 unit kedai / kedai pejabat Pilihan 1 (minimum 10’ x 65’) atau lebih Terletak di tingkat atas.

2. i. Jenis Industri Industri hendaklah terdiri daripada industri kecil dan sederhana serta industri berteknologi tinggi dan tidak mencemarkan.2.10 ekar) dan ianya terletak berdekatan dengan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. ii. Jenis industri dan aktiviti industri yang beroperasi di kawasan perindustrian ini hendaklah yang bersesuaian dengan perletakannya bersebelahan dengan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Industri ini merupakan industri berteknologi tinggi dan tidak mencemarkan. Zon Penampan Kawasan pembangunan penempatan di dalam kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus bagi kawasan bersebelahan kawasan industri perlu mengambilkira jarak penyediaan zon penampan (buffer zone) iaitu dengan jarak 250 meter. Semasa kajian dijalankan hanya terdapat sebuah kilang (iaitu Top IT) yang beroperasi.36 hektar (154. Rajah 3.6: Kawasan Perindustrian di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3-7 .5 Perindustrian di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Kawasan Perindustrian Gong Badak tambahan adalah seluas 62.

.

Pelan Pembangunan .

.

Ketinggian bangunan.1 Perletakan bangunan dan ketinggian bangunan di sepanjang laluan–laluan masuk ini hendaklah tidak menghalang arah pemandangan bangunan masjid. dan Lot-lot institusi yang disediakan adalah mencukupi untuk pembangunan pejabat-pejabat kerajaan berbentuk mendatar. Bagi bangunan pejabat-pejabat utama daerah (seperti Pejabat Daerah. dan pejabat Polis Daerah dibenar dengan ketinggian maksimum sepuluh (10) tingkat) semulajadi bandar yang menarik. Kawasan Perniagaan Sokongan Premis perniagaan sokongan di kawasan kediaman dan di pusat perniagaan utama berbentuk rumah / kedai / pejabat jenis teres dan pasaraya dengan ketinggian maksima lima (5) tingkat. Keadaan topografi sediada di kawasan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah kawasan tanah rendah dan berpaya. Ini adalah bersesuaian dengan komponen pembangunan perniagaan yang dicadangkan iaitu kompleks perniagaan / kompleks pejabat serantau. Topografi kawasan. iv. pembangunan pejabat-pejabat kerajaan secara amnya sesuai dengan ketinggian yang sederhana tinggi.3. Ketinggian Bangunan ii. menarik. dan Menentukan had ketinggian bangunan sesuai dengan ciri-ciri dan komponen pembangunan keperluan semasa serta jenis guna tanah setempat Pemandangan latar langit pembangunan di kawasan pusat pentadbiran ini pada amnya adalah sederhana tinggi dan dibenarkan pembangunan tinggi di bahagian tertentu mengikut kesesuaian tempat. Konsep pembangunan yang telah dibentuk menentukan perletakan zon aktiviti guna tanah dan corak pembentukan bandar bagi pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Konsep pembangunan telah meletakkan bangunan masjid adalah bangunan kedudukan tumpuan utama (focal point) dari tiga (3) arah laluan masuk utama ke pusat pentadbiran. Topografi Kawasan 3. Cadangan membangun badan air dan kawasan hijau sebagai tarikan utama di pusat pentadbiran ini serta digabungkan dengan ciri-ciri rekabentuk bangunan tradisi dan moden dengan kawalan ketinggian bangunan di tempat – tempat tertentu dapat membentuk persekitaran pembangunan bandar yang ii. Kawasan Institusi Sokongan Ketinggian bangunan bagi pejabat-pejabat kerajaan sokongan adalah maksima lima (5) tingkat. Zon institusi kerajaan. Zon Perniagaan Kawasan Perniagaan Utama Di kawasan perniagaan utama dibenarkan pembangunan bangunan tinggi dengan ketinggian maksima dua puluh (20) tingkat.1 - Konsep Pembangunan. Perkara yang menyokong kepada cadangan ketinggian bangunan sederhana tinggi adalah: Pejabat-pejabat kerajaan sokongan di peringkat daerah tidak memerlukan ruang lantai pejabat yang luas.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.3. Bangunan – bangunan pejabat kerajaan dengan keadaan sederhana tinggi dapat membantu dan menyokong kepada usaha untuk mewujudkan suasana persekitaran pusat pentadbiran dalam taman. dan Zon kediaman. kawasan institusi utama kerajaan dan kawasan perniagaan utama menghadap ke taman Bandar (kawasan Bandan air dikelilingi oleh kawasan hijau) akan mewujudkan kawasan pembangunan yang menarik dan unik di pusat pentadbiran ini. Zon kawasan hijau dan badan air. Perletakan masjid.3.3 Rekabentuk Bandar 3.3.2 i.3 Had ketinggian bangunan yang dibenarkan di zon-zon pembangunan ditentukan bagi mencapai hasrat berikut: Perkara. dengan ketinggian maksimum lima (5) tingkat. Konsep pembangunan ini juga membentuk pusat pentadbiran ini kepada empat (4) zon utama pembangunan guna tanah: 3.3. Kompleks Agama Islam. Cadangan menghadkan kepada maksima lima (5) tingkat berasaskan kepada trend pembinaan rumah kedai jenis empat (4) tingkat dan lima (5) tingkat di Bandar Kuala Terengganu. i. 3-8 . i. Saiz bangunan pejabat-pejabat kerajaan sokongan daerah kebiasaannya bersaiz sederhana.3. dengan itu kurang membantu membentuk pemandangan latar langit Zon Institusi Kerajaan Kawasan Institusi Utama Di kawasan institusi kerajaan. Pejabat JKR Daerah. dan Rekabentuk Senibina Bangunan. 3.2 Membentuk latar langit yang menarik. iii.3.perkara mempengaruhi bentuk bandar bagi Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah: Konsep pembangunan yang telah dibentuk. ii. Pejabat Gunasama Kerajaan Negeri / Persekutuan. Tidak menghalang pemandangan ke arah sudut-sudut bandar yang hendak dikekalkan. Zon perniagaan. Tidak menghalang pemandangan ke arah bangunan kedudukan tumpuan utama (focal point).

3.3.3.3.3. i. ii. Kawasan Kediaman Di Bahagian Timur Ketinggian bangunan kediaman adalah maksima sepuluh (10) tingkat bagi perumahan jenis kos rendah dan maksima lima belas (15) tingkat bagi perumahan jenis pangsapuri kos tinggi. Bagi pembangunan perniagaan dan perumahan perlu memastikan pembangunan tidak menghalang pemandangan terus ke arah masjid daripada jalan masuk utama ke pusat pentadbiran.3. Perletakan dan ketinggian bangunan Pejabat Agama dan Mahkamah Syariah hendaklah tidak menghalang bangunan masjid sebagai ‘focal point’. terdapat tiga (3) kawasan kediaman iaitu terletak di tiga (3) jalan masuk utama. Ketinggian bangunan sokongan kepada aktiviti kawasan ini hendaklah ketinggian maksima dua (2) tingkat.1 : Pelan Ketinggian Bangunan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Di kawasan pusat pentadbiran ini. Setiap kawasan kediaman mempunyai ketinggian bangunan yang berlainan. 3.3. 3. Bangunan–bangunan yang didirikan hendaklah tidak menghalang pemandangan bangunan masjid dan kompleks pejabat daerah.5 Masjid Masjid akan menjadi mercu tanda di pusat pentadbiran ini dan menjadi bangunan paling dominan dari tiga (3) arah jalan masuk utama. Kawasan Kediaman Di Bahagian Utara kawasan kediaman ini dirancang untuk pembangunan perumahan jenis pangsapuri kos tinggi dengan ketinggian maksima bangunan kediaman adalah lima belas (15) tingkat.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Masjid sebagai ‘focal point’ dengan gaya senibina islam dan moden 3-9 . iii. Kawasan Kediaman Di Bahagian Selatan Ketinggian bangunan di kawasan ini dihadkan kepada maksima empat (4) tingkat.4 Zon Kawasan Hijau Dan Badan Air Kawasan taman Bandar adalah kawasan hijau rekreasi dan suasana pemandangan kehijauan perlu dipelihara.3 Zon Kediaman Rajah 3.

2: Prespektif Pembangunan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3-10 .3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.

Rekabentuk senibina bangunan pejabat-pejabat sokongan kerajaan digalakkan menggunapakai konsep rekabentuk 1 dan kelonggaran untuk menggunapakai konsep rekabentuk 2 dengan imej moden sepenuhnya dibenarkan.3. Kemasan dinding bangunan dengan bahan panel kaca. ii. Penambahan dengan elemen struktur yang menonjolkan imej kemodenan perlu diterapkan kepada rupabentuk bangunan juga.1 Konsep Rekabentuk Senibina Rekabentuk senibina bangunan-bangunan di pusat pentadbiran ini mengetengahkan dua (2) konsep rekabentuk iaitu: Konsep Rekabentuk 1 : Konsep rekabentuk senibina moden dengan penggarapan elemenelemen tradisi senibina tempatan iaitu bagi bangunan-bangunan institusi kerajaan Konsep Rekabentuk 2 : Konsep rekabentuk senibina moden sepenuhnya iaitu bagi bangunan-bangunan komersil dan kediaman. 3. 3-11 . elemen-elemen senibina serta penggunaan metarial binaan yang sesuai dengan gaya moden terkini.3. Bangunan Pejabat Utama Daerah Konsep rekabentuk 1 ini. Bentuk bumbung tradisional dibenarkan namun tidak sepenuhnya menonjolkan imej yang lama. Ciri – ciri ‘green building’ adalah melibatkan bangunan atau kompleks yang dapat menghasilkan persekitaran yang lebih produktif dan kos yang efektif melalui penggunaan optimum empat (4) komponen utamanya iaitu struktur. digalakkan bagi bangunan-bangunan institusi kerajaan untuk mengenengahkan imej tempatan dalam senibina moden.3. terutamanya bagi bangunan pejabat-pejabat utama daerah dan bangunan-bangunan di taman Bandar. perkhidmatan dan pengurusan yang mengawal semua aktiviti dalam bangunan tersebut. Rekabentuk bangunan yang moden dengan penerapan senibina Terengganu dan bercirikan ‘green building’ adalah digalakkan. Rupabentuk Bangunan Pejabat Utama Rupabentuk bangunan pejabat utama daerah bagi konsep rekabentuk 1 hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti: - Imej moden samada dengan gaya senibina tradisional atau moden semasa.4.2 Konsep Rekabentuk 1 i. Ciri-Ciri Rekabentuk Pejabat Utama iv.4 Rekabentuk Senibina Bangunan 3. iii. Gaya bentuk bumbung dengan kemasan bahan terkini yang menonjolkan imej kemodenan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. sistem telekomunikasi. Bangunan Pejabat Sokongan Ciri-ciri rekabentuk bangunan berlandaskan kepada senibina tempatan yang membawa kepada konsep pemodenan dalam senibina dari segi rupabentuk bangunan. ‘shading device’ dan ‘wall cladding’ bagi disesuaikan dengan keserasian bangunan moden.4. Contoh bangunan pejabat digarapkan sepenuhnya elemen kemodenan dengan penggunaan kemasan dinding kaca yang besar serta penggayaan bumbung ‘mono pitch’ dan penonjolan struktur binaan. dan Penerapan konsep ‘green building’ hendaklah diambilkira termasuk penggunaan bahan-bahan yang berkaitan dengannya. Contoh bangunan dengan gaya senibina tradisional tetapi telah dipermodenkan dari segi rupabentuk serta penggunaan bahan kemasan binaan yang mewujudkan imej kepada bangunan.

- Kemasan warna material binaan mengikut kawalan PBT untuk keseragaman pembangunan. yang berkaitan dengannya. Teknologi ini adalah berbentuk ‘energy efficiency’ di mana ianya dapat menjimatkan Contoh bangunan kediaman dengan rekabentuk moden. - Penerapan gaya SOHO (Small Office Home Office) dicadangkan. - Kemasan dinding bangunan ‘shading device’ cladding’ bagi dan - ‘wall moden. keselamatan dan bekalan air adalah lebih peka kepada persekitarannya. kepada rupabentuk bangunan. telekomunikasi.3. - Penerapan konsep “green Building’ hendaklah diambilkira termasuk penggunaan bahan-bahan dan Contoh bangunan komersil dengan rekabentuk moden dan penerapan rekabentuk bukaan tingkap / dinding kaca yang besar serta penonjolan elemen struktur dan penggunaan material binaan yang terkini. Ciri-ciri Rekabentuk Bangunan Ciri-ciri rekabentuk bangunan adalah untuk menonjolkan imej kemodenan dalam senibina dari segi rupabentuk bangunan. 3-12 . - Penyeragaman kemasan warna mengikut kawalan PBT. - Penyerapan warna bangunan hendaklah mengikut syarat-syarat PBT.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. - rupabentuk senibinanya. Rupabentuk Bangunan Kediaman Rupabentuk bangunan hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut: - Imej moden hendaklah dalam Rupabentuk bangunan kediaman hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti: sepenuhnya diterapkan semua di Rekabentuk bumbung yang tidak terikat kepada tradisional Terengganu dan digarapkan kepada gaya moden. sistem pendawaian elektrik. Rupabentuk Bangunan Masjid Rupabentuk bangunan masjid hendalah mempunyai ciri-ciri berikut: - Gaya senibina Islam dan moden diterapkan di dalam semua aspek senibinanya. Penggayaan bentuk bumbung ke arah kemodenan. ii. - Komponen ‘green building’ adalah berasakan teknologi di mana sistem-sistem yang digunapakai seperti penghawa dingin (HVAC). - Lebih menonjol dan dominan dengan mempunyai kemasan yang moden. digalakkan bagi bangunan-bangunan di kawasan perniagaan utama dan kawasan kediaman untuk memperlihatkan imej moden di pusat pentadbiran ini. - Menjadi satu binaan mercu tanda di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. dengan bahan panel kaca - Gaya senibina moden diterapkan di dalam semua rupabentuk senibinanya.3 Konsep Rekabentuk 2 Konsep rekabentuk senibina moden sepenuhnya ini.4. dan - Penerapan konsep “green Building’ hendaklah diambilkira termasuk penggunaan bahanbahan. pencahayaan. dan - Penerapan konsep “green Building’ hendaklah diambilkira termasuk penggunaan bahan- Penambahan dengan elemen struktur yang menonjolkan imej kemodenan perlu diterapkan bahan. penggunaan tenaga yang berlebihan di samping memelihara alam sekitar. disesuaikan dengan keserasian bangunan Kemasan dinding bangunan dengan bahan panel kaca ‘shading device’ dan ‘wall cladding’ bagi disesuaikan dengan keserasian bangunan moden. elemen-elemen senibina serta penggunaan material binaan yang terkini. - - Gambaran rekabentuk moden. i. Penambahan dengan elemen struktur yang menonjolkan imej kemodenan perlu diterapkan kepada rupabentuk bangunan. iv. Rekabentuk bangunan yang moden dengan bercirikan ‘ green building’ adalah digalakkan. - Penggayaan bentuk bumbung ke arah kemodenan. Rupabentuk Bangunan Komersil iii. Gambaran rekabentuk moden.

Ia akan bertindak sebagai penghalang / pembalik cahaya terus daripada sinaran matahari ke dalam bangunan.4 Bahan –bahan Binaan Terkini – Membawa Kepada Ciri-Ciri Bangunan Moden Penggayaan bangunan dengan kemasan bahan-bahan binaan terkini yang sesuai hendaklah digarapkan ke dalam elemen-elemen senibina.3. iaitu :i. 3-13 . Contoh fasad bangunan yang menonjolkan imej kemodenan Contoh ‘Sun shading devides’ pada bangunan iii.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. ii. Pengunaan bahan – bahan binaan yang menyokong kepada konsep ‘green building’ adalah digalakkan.4. Sun shading devices Penggunaan ‘sun shading devices’ juga digalakkan bagi peningkatan indeks ‘green building’ bagi bangunan. Ianya secara langsung mencipta imej tersendiri bangunan tersebut dari segi ciri-ciri senibinanya. Panel kaca Penggunaan panel kaca terutama jenis ‘low E glass’ atau dengan kawalan pancaran solar akan menyumbangkan ke arah peningkatan indeks ‘green building’ bagi bangunan. Bahan-bahan binaan seperti berikut perlu penerapan yang maksimum di dalam pembangunan rekabentuk bandar ini. Bahan binaannya hendaklah bercirikan kitar semula yang membawa kepada ‘green building’ itu sendiri. Sistem wall cladding Penggayaan bangunan dengan sistem wall cladding akan menonjolkan imej kemodenan memandangkan corak serta rekabentuk bahan binaan wall cladding terkini amat bertepatan dengan imej untuk bangunan-bangunan moden.

Berikut merupakan kebaikan bangunan hijau :- Pendahulan ‘Green Building’ atau ‘bangunan hijau’ merupakan bangunan yang bercirikan teknologi binaan mesra alam semulajadi. penghuninya dan alam sekitar. Konsep pelabelan hijau adalah menggunakan bahan binaan yang memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut: Bahan paling rendah jumlah tenaga untuk dihasilkan. dan Penjanaan tenaga solar membekalkan 10% tenaga yang digunakan untuk bangunan. Kebaikan Bangunan Hijau i. Penjimatan tenaga 53-61% ke atas penggunan elektrikal. Boleh dikitar semula. kepelbagaian hidupan. angin serta kos. dibina. Contoh Bangunan Hijau Di Malaysia Konsep Utama Hijau Objektif utama rekabentuk ini dicipta adalah sebagai salah satu cara bagi memastikan kerja-kerja pembinaan yang berkonsepkan teknologi hijau. Putrajaya. v.  Meningkatkan kualiti  Meningkatkan nilai aset udara dan air. 3-14 . Kitaran semula air hujan menjimatkan 70-80% ke atas penggunaan air.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Telah dimulakan oleh CIDB dengan inisiatif pembangunan program alam sekitar yang bermula pada tahun 1999 dengan menubuhkan "Jawatankuasa Teknikal Amalan Baik Persekitaran” yang dikenali juga sebagai ‘Tc9’. KEBAIKAN KEPADA KESIHATAN DAN KOMUNITI  Meningkatkan kualiti udara. termasuk lampu dan komputer dan 34% sistem pengudaraan mekanikal. air. Selain menjimatkan pelbagai jenis tenaga termasuk tenaga elektrik. Teknologi mesra alam ini semakin mendapat perhatian dan telah giat dipraktikkan dikebanyakkan bangunan termasuklah bangunan pejabat.1 : Kebaikan Bangunan Hijau KEBAIKAN KEPADA ALAM KEBAIKAN KEPADA SEKITAR EKONOMI  Meningkatkan dan  Mengurangkan kos melindungi ekosistem dan operasi. Dihasilkan daripada sumber yang boleh diubahsuai.3.  Mengurangkan masalah infrastruktur tempatan. Ciri-ciri bangunan hijau yang direkabentuk kebiasaannya menggunakan elemen semulajadi seperti tumbuhtumbuhan yang ditanam dalam dan luar bangunan. Pengurangan pembebasan gas CO2. Berpotensi memberikan kesan ke atas alam sekitar yang minima. Ciri-ciri yang ditonjolkan adalah : Penjimatan kos operasi.4.  Mengurangkan pembuangan bahan tercemar. iii. Mengoptimumkan prestasi kitar hidup ekonomi. Cambodia. diubahsuai. ianya juga turut memberi keselesaan dan persekitaran yang sihat pada penghuninya. dan Memberikan"indoor air quality” yang baik serta meningkatkan kebolehcekapan di dalam bangunan.  Meningkatkan kualiti hidup. Konsep Pelabelan Hijau Bangunan Suruhanjaya Tenaga. Pengurangan penggunaan tenaga elektrik. dikendalikan atau digunakan semula dalam ekologi dan pelbagai tujuan dengan menggunakan sumber secara berkesan dan tidak membazir sepanjang kitar hidup bangunan itu. Bangunan hijau direkabentuk atas beberapa kebaikan kepada pemilik bangunan. dan keuntungan. Telah memenangi ASEAN Energy Awards (AEA) 2012 yang diadakan di Phnom Penh.  Melindungi sumber asli semulajadi.3.5 Konsep Rekabentuk “Green Building” iv.   Meningkatkan produktiviti dan kepuasan penghuni. rumah kediaman dan banyak lagi. terma dan bunyi dipersekitaran.  Meningkatkan keselesaan dan kebersihan penghuni bangunan. Bangunan Hijau atau bangunan mampan ini adalah sesuatu struktur yang direkabentuk. ii. Jadual 3.

.

Pelan Pembangunan .

.

Lanskap di Jaringan Jalan-jalan Utama Lanskap Taman Bandaran Lanskap di Kawasan Pesisir Air Lanskap di Kawasan Kediaman Lanskap di Kawasan Institusi Kerajaan Lanskap di Kawasan Pusat Perdagangan Rajah 3. v.1 menunjukkan cadangan kategori lanskap di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus dan Rajah 3. Cadangan lanskap di kawasan ini akan menambah nilai dan memberikan satu tarikan baru kepada penduduk dan pengguna kawasan ini pada masa hadapan. iii.4.1 Tema Utama Rekabentuk Lanskap Tema utama untuk rekabentuk lanskap keseluruhan ialah “BANDAR HIJAU EKO .4. Ia mengambil pendekatan ‘Bandar Dalam Taman’ yang disesuaikan dengan ekosistem dan rekabentuk setempat.4.1 : Lokasi Cadangan Kategori Lanskap Keadaan persekitaran dan lanskap semasa kawasan ini di dominasi dengan lanskap semulajadi dan memerlukan satu cadangan rekabentuk lanskap baru yang bersesuaian dengan guna tanah baru yang dicadangkan di kawasan ini sebagai sebuah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.2 menunjukkan gambaran rekabentuk & lokasi aktivti lanskap utama. Ia terbahagi kepada beberapa kategori berdasar kepada jenis kawasan pembangunan dan guna tanah cadangan.TAMAN”.4. iv. 3-15 . ii.4 Lanskap Dan Rekreasi Rajah 3.4. 3. Pemilihan tanaman akan menonjolkan kekuatan ekologi dan persekitaran Kuala Nerus. Kategori lanskap ialah : i. Rekabentuk ruang dan taman akan mengambil elemen budaya setempat dan disesuaikan dengan penerapan konsep “moden and green city” 3. vi.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.2 Cadangan Rekabentuk Lanskap Cadangan rekabentuk dan aktiviti utama lanskap di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus adalah berasaskan aktiviti guna tanah yang telah dirancang untuk kawasan ini.

2 : Gambaran Rekabentuk & Lokasi Aktiviti Lanskap Di kawasan-Kawasan Utama PPU 3-16 .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.4.

Antara kemudahan yang disediakan ialah laluan pejalan kaki dan berbasikal. teduhan.4. rekaan corak ’pavement’ laluan masuk.   Wodeytia bifurcata Lanskap di jalan protokol dan jalan utama bertujuan untuk mewujudkan persekitaran jalan yang sempurna dan seragam serta berfungsi sebagai panduan arah.2 : Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Terdapat dua (2) kawasan utama yang perlu diberikan cadangan rekabentuk lanskap kerana kepentingan kawasan tersebut kepada imej Pusat Pentadbiran ini. Lagerstromea speciosa Lanskap Lembut  Pemilihan pokok-pokok yang sesuai dapat memberikan perbezaan kepada kawasan laluan masuk utama dengan laluan lain.4. Padang Nenas dan taman perumahan. Tema ’Bandar Hijau Eko-Taman’ turut memain peranan dalam menentukan rekabentuk lanskap lembut di kawasan ini. i. Kawasan tersebut ialah laluan melalui Kg.1 Contoh rekabentuk dan persekitaran yang sesuai untuk lanskap di pinggir jalan b.4.4. Roystonia regia Terdapat tiga laluan masuk utama kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus yang perlu di tingkatkan dengan gabungan rekabentuk lanskap kejur dan lanskap lembut.  Rekabentuk penanaman yang formal digunakan untuk memberikan imej koperat dan professional kepada Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. ii. Laluan Masuk Utama    a. Gambaran rekabentuk dan aktivti lanskap di jalan masuk utama adalah seperti di Rajah 3. Bkt Nenas. lampu jalan. papan tanda informasi.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. arca dan lampu jalan bertema.3 Lanskap Jaringan Jalan-jalan Utama Gambar 3. Ia meliputi rekaan lanskap kejur dan pemlihan lanskap lembut untuk kawasan ini. pengadang bunyi. Reka bentuk laluan masuk utama ini bertujuan untuk memberikan suasana yang menyambut (Sense of Welcoming) dan sebagai mercu tanda pemulaan kawasan pentadbiran ini. Kawasan ini adalah : Laluan Masuk Utama Jalan Protokol dan Jalan Utama. penyangkut ’banner’.  Penggunaan elemen-elemen lanskap kejur ini dapat menaikkan imej dan kualiti pemandangan kawasan ini. Baphia nitida Jalan Protokol dan Jalan Utama  Lanskap Kejur  Menyediakan elemen-elemen lanskap kejur utama yang memberikan impak kepada kawasan ini ialah seperti pintu gerbang.3: Konsep ‘Bandar Selamat’ yang diterapkan pada jalan protokol yang mempunyai laluan pejalan kaki dan basikal Gambar 3. lindungan silauan lampu kenderaan. kotak tanaman. Tema bagi kawasan lanskap di jaringan jalan-jalan utama ini diambil dari tema utama cadangan reka bentuk Pusat Pentadbiran Kuala Nerus iaitu ‘Bandar Hijau Eko-Taman’. laluan pejalan kaki. penghalang penglihatan yang tidak menarik dan juga bagi tujuan memperindahkan lagi pemandangan Ia juga memberikan persekitaran yang sesuai untuk pengguna pejalan kaki dengan menerapkan konsep ‘Bandar Selamat’ di sepanjang laluan ini.3 Gambar 3. laluan melalui kawasan Perindustrian Gong Badak dan laluan melalui Kg.  Berikut merupakan pemilihan antara beberapa pokok yang sesuai untuk lanskap di laluan masuk utama : 3-17 . tempat duduk dan ruang menunggu bas. Reka bentuk elemen ini adalah berasaskan tema utama cadangan ini untuk memberikan keseragaman serta imej yang tersendiri.4.

3: Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Jalan Masuk Utama 1 3-18 .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.4.

4. Gabungan ruang dan aktiviti serta pemilihan perabot lanskap yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang aktif serta dapat membantu perkembangan interaksi dan integrasi sosial yang baik di kawasan ini.4.5: Kemudahan Lanskap kejur yang boleh digunapakai dikawasan lanskap Taman Bandaran Taman Awam Dataran Bandar Taman Awam     Taman Awam merupakan kawasan hijau yang direkabentuk sebagai sebuah kawasan rekreasi utama di kawasan taman Bandaran. Pelbagai aktiviti seperti aktiviti sukan air dan rekreasi dapat diwujudkan serta kemudahan yang bersesuaian perlu disediakan untuk memberikan suasana dan persekitaran yang kondusif kepada pengguna. Lanskap kejur  Berikut merupakan cadangan lanskap kejur yang bersesuaian dengan aktiviti yang dicadangkan: Plaza serbaguna. Aktiviti Cadangan  Penyediaan ruang aktiviti yang berbeza serta bersesuaian dengan jenis aktiviti yang terdapat di taman awam mempengaruhi fasiliti dan lanskap kejur.6 Gambar 3. Ia berfungsi sebagai pusat rekreasi untuk kegunaan pengunjung dan penduduk sekitar serta menjadi lokasi untuk segala akitiviti yang bersesuaian.4: Imej kemudahan lanskap persekitaran yang bersesuaian dengan konsep dan aktiviti Taman Awam Tabebuia pentaphylla Khaya senegalensis Casuarina equisetifolia Lagerstromea spesiosa Gambaran rekabentuk dan aktiviti lanskap di taman awam adalah seperti di Rajah 3. terdapat empat (4) buah kawasan hijau. berehat.  Ia menerapkan konsep kilauan pada kristal tersebut sebagai rekaan ruang tumpuan dan rekabentuk perabot taman serta pemilihan jenis tanaman di kawasan tersebut. berbasikal.  Aktiviti yang dicadangkan terbahagi kepada aktif dan semi-aktif. bersiar-siar. wakaf. gelanggang permainan. taman permainan.  Aktiviti ekonomi juga dapat dijalankan di sebahagian kawasan taman ini dengan penyediaan fasiliti seperti kiosk dan ruang jualan. b. trek basikal dan pejalan kaki. d. berkelah dan beriadah.  Berikut merupakan antara aktiviti yang dicadangkan: Berkelah.6: Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Gambar 3. Kawasan ini merangkumi kawasan landai dan berair. permainan layang-layang dan bergambar.4.4. Tema Utama Lanskap Taman Awam. rekreasi lasak. Ia direka untuk mewujudkan suasana persekitaran yang selesa dan menyegarkan serta sesuai untuk aktiviti riadah.4. Gambar 3. Aktiviti aktif terdiri daripada aktiviti rekreasi dan sukan. 3-19 . jogging. Taman awam ini.  Di antara lanskap lembut yang dicadangkan adalah seperti di dalam gambar 3. Ia bertindak sebagai ’green lung’ kepada kawasan ini. perabut taman dan lampu taman. Lanskap Taman Bandaran (urban park) merangkumi kawasan-kawasan hijau yang terdapat disekitar guna tanah Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. rekreasi air.  Tema rekabentuk taman awam dikawasan ini ialah ”Rimbunan Kristal” yang mengambil konsep masjid kristal Kuala Terengganu. Aktiviti semi-aktif pula merupakan aktiviti seperti aktiviti keluarga. aktiviti sukan. Lanskap lembut  Lanskap lembut untuk kawasan taman awam bergantung kepada jenis aktiviti dan kegunaan taman kerana ia memberikan impak yang berbeza.4 Lanskap Taman Bandaran c. kompleks sukan lasak.4.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.4 a. permainan kawalan jauh. Terdapat dua (2) kategori pembangunan untuk lanskap taman bandar iaitu: i.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.4: Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Taman Awam 2 3-20 .4.

Dataran Bandar     a. ruang-ruang poket. Dataran bandar terletak di hadapan kompleks pentadbiran daerah dan berhadapan dengan tasik.4.4. Lanskap Lembut. perabot taman dan lampu taman.4. kiosk informasi. pentas terbuka dengan ’amphitheatre’. d.  Aktiviti sosial pula melibatkan aktiviti berskala besar seperti persembahan. Gambar 3. ruang perniagaan.  Rekabentuk dataran dan ruang-ruang lain akan berasaskan rekabentuk dari tema tersebut.7: Keadaan Persekitaran di Kawasan Dataran Wodeytia bifurcata Bucida molineti Tamarindus indica Baphia nitida Gambaran rekabentuk dan aktiviti lanskap di dataran bandar adalah seperti di Rajah 3. Lanskap Kejur  Berdasarkan fungsi dataran sebagai kawasan tumpuan ramai.  Diantara fasiliti dan ruang yang disediakan ialah: Plaza serbaguna.  Dataran ini mengambil tema ’Dataran Mahkota’ kesinambungan dari tema taman awam dan kerana lokasinya berhampiran dengan kompleks daerah. pameran.  Aktiviti yang dicadangkan di kawasan ini melibatkan dua (2) jenis aktiviti utama iaitu aktiviti perniagaan dan aktiviti sosial. elemen air seperti air pancut dan kolam. Tema Utama Lanskap Dataran Bandar.4. tandas. Mempunyai kawasan yang luas dan sesuai untuk pelbagai aktiviti samada aktiviti formal dan perniagaan sokongan mahupun aktiviti yang berskala besar. Ia menjadi ruang utama di taman dan mempunyai fungsi yang berbeza dengan kawasan hijau lain. ruang pameran terbuka.8 : Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan ini Kawasan dataran bandar merupakan sebahagian dari Taman Bandaran.  Berikut merupakan beberapa lanskap lembut yang dicadangkan (gambar 3. Ia membuatkan aktiviti di kawasan ini lebih aktif berbanding kawasan taman awam. Aktiviti dan fungsi ruang yang terdapat di kawasan ini juga memerlukan reka bentuk yang berlainan membuatkan jenis tanamannya juga berbeza. laluan pejalan kaki. 3-21 . pelbagai elemen lanskap kejur perlu disediakan untuk menampung aktiviti yang diadakan.  Aktiviti perniagaan melibatkan kawasan kiosk dan gerai jualan. bergambar.  Pemilihan lanskap lembut untuk kawasan dataran bandar adalah sedikit berbeza dari pada taman awam.4. Menjadi kawasan interaksi sosial terbesar di pusat pentadbiran kerana lokasinya yang terletak di tengah-tengah kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus serta reka bentuknya yang menarik dan mempunyai pelbagai fasiliti yang memberikan kemudahan kepada pengunjung. karnival dan sambutan perayaan.9: Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Gambar 3.5 c. Ia juga merupakan kemudahan yang sesuai dijalankan di kawasan ini memandangkan ia berhampiran dengan kompleks pentadbiran daerah. Aktiviti lain pula lebih bersifat semi aktif seperti bersiar-siar.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ii. Aktiviti Cadangan  Fungsi Dataran Bandar adalah sebagai pusat interaksi sosial utama kawasan pusat pentadbiran ini.9) Gambar 3. Ia merupakan diantara daya penarik ke kawasan ini. aktiviti riadah dan membeli belah. b.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3. Karnival Beriadah/Rekreasi Sambutan Perayaan Pameran Persembahan Pendidikan 3-22 .4.5: Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Dataran Bandar 3 .

4. Ini dapat memberikan tambah nilai kepada kawasan pelantar dan jeti tersebut. d. Ia dapat memberikan satu suasana persekitaran yang menarik dengan elemen air dan tumbuhan yang terdapat disekelilingnya.12: Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan Gambar 3.  Berikut merupakan beberapa cadangan lanskap lembut (gambar 3.  Tema yang dipilih untuk kawasan ’waterfront’ ini ialah ’Bayu Gaharu’ yang berasaskan perdagangan kayu gaharu yang terkenal di Kuala Terengganu satu masa dahulu. papan tanda info.5 Lanskap Pesisir Air Gambar 3. ‘water cruise’ dan menikmati pemandangan kawasan tasik. Ini kerana ia bukan sahaja perlu memenuhi keperluan rekreasi malah keperluan kawasan air. jeti untuk aktiviti rekreasi air. Kewujudan ‘waterfront’ ini adalah untuk memberikan ruang rekreasi air kepada pengguna taman yang terdapat di kawasan pentadbiran ini. Tema Utama Lanskap ’Waterfront’.4.11 Lanskap kejur yang dicadangkan dikawasan persisiran air Lanskap Pesisir Air (water front) merupakan ruang lanskap yang sangat sensitif dan memerlukan cadangan rekabentuk yang baik. ruang jualan dan kiosk. perabot taman dan lampu taman.10 : Kemudahan di ‘Waterfront’ yang boleh dicadangkan Salix babylonica a. aktiviti yang dicadangkan merangkumi aktiviti rekriasi air seperti berkayak. Lanskap Kejur.  Lanskap kejur yang dicadangkan di kawasan ini perlu memenuhi kriteria yang diperlukan untuk lanskap di persisir air kerana kawasannya yang sensitif dan mesti dipelihara. flora dan faunanya. Pokok-pokok yang dicadangkan sesuai untuk ditanam berhampiran dengan air.  Elemen kayu akan digunakan sebagai antara bahan utama di kawasan ini. Rekabentuk pelantar. jambatan.4. b.  Terdapat juga fasiliti sokongan lain yang disediakan di kawasan persisir air ini seperti ruang jualan dan kiosk. masjid dan kawasan perniagaan sebagai elemen sokongan yang menarik di kawasan tersebut.12) Gambar 3. Sebagai memenuhi keperluan interaksi sosial serta tanggungjawab kepada persekitaran dua (2) cadangan utama iaitu :Lanskap kawasan tasik Lanskap kawasan terusan i.  Berikut adalah sebahagian cadangan lanskap kejur di kawasan ini :Pelantar kayu.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. laluan pejalan kaki. Dyeara costula Hopea ordorata Gambaran rekabentuk dan aktiviti lanskap di kawasan tasik seperti di Rajah 3.4. jeti dan perabot taman yang ada akan berasaskan tema ini. memancing. Fasiliti yang sesuai seperti jeti dan pelantar dapat memberikan pelbagai aktiviti alternatif kepada pengguna. Disebabkan itu banyak perkara perlu dititikberatkan dalam memberikan cadangan aktiviti rekreasi dan lanskap untuk kawasan ini. Aktiviti cadangan  Lokasi ‘waterfront’ yang dicadang adalah sebahagaian daripada kawasan taman awam dan dataran bandar.6 3-23 Cocus nucifera . Disebabkan lokasi yang sama.4. ekologi. Lanskap Lembut  Lanskap di kawasan ini tertumpu di persisir air dan dicadangkan kotak tanaman di sekitar pelantar. wakaf.4. Lanskap Di Kawasan Tasik    Cadangan untuk pembinaan ‘waterfront’ di sekililing kawasan tasik (kolam tadahan) yang berada di tengah-tengah kawasan pusat pentadbiran dan berhampiran dengan kawasan kompleks pusat pentadbiran daerah. c.

6: Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di Kawasan Tasik (Waterfront) 4 .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.4. Pelantar kayu dan tempat teduhan pada pengunjung Memancing Jogging Aktiviti Pendidikan Karnival Berkayak Melihat Pemandangan 3-24 .

4. Tema Utama Lanskap Kawasan Terusan  Tema utama yang akan digunakan untuk lanskap kawasan terusan ialah ’Repairian Landcape’ yang berteraskan kepada penggunaan elemen semulajadi dalam menghasilkan persekitaran terusan yang bersih dan menarik. Gambar 3. Ini kerana kawasan ini lebih menumpukan kepada elemen semulajadi.4.  Beberapa jenis lanskap kejur yang bersesuaian dengan kawasan ini :Laluan pejalan kaki. dicadangkan kawasan penampan semulajadi selebar 15 meter di kiri kanan terusan sebagai penapisan air hujan masuk ke terusan. Berfungsi sebagai kawasan tebatan banjir selain berfungsi sebagai sumber tapisan (filtration) untuk air limpahan hujan dari kawasan sekitar.15: Lanskap kejur yang dicadangkan dikawasan persisiran air a.  Tambahan kepada rizab terusan. Lanskap Kawasan Terusan     Kawasan ini merupakan kawasan persisir air semulajadi yang sangat penting dalam usaha untuk menjadikan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus sebagai kawasan berekosistem tinggi.7 3-25 Pistia-stratiotes .  Ia merupakan satu cara yang efektif dalam melindungi ekologi kawasan persisir air tanpa merosakkan atau mengubah ekosistem kawasan itu.4. bergambar.  Rizab terusan juga memainkan peranan untuk memastikan pencemaran dari luar tidak sampai ke pesisiran air.1 : Kawasan ’Buffer’ di Sepanjang Badan Air Badan Air Kelebaran Rizab Tasik Tertakluk kepada perancangan Terusan Utama (Main drain) 30 meter Terusan Kecil (Feeder drain) 10 meter Terusan Salix babylonica Kelebaran Kawasan Buffer 20 meter 15 meter 5 meter Melaleuca Fragraea Gambaran rekabentuk dan aktiviti lanskap di kawasan terusan seperti di Rajah 3. jambatan.16: Pokok-pokok yang sesuai dengan rekabentuk yang dicadangkan 15m Kawasan ‘Buffer’ Jadual 3. Aktiviti cadangan  Mengekalkan dan memelihara unsur semulajadi merupakan elemen utama di kawasan ini kerana ia merupakan kawasan persisir air yang penting untuk ekosistem kawasan persisir air yang lain.  Antara aktiviti yang sesuai ialah seperti bersiar-siar. berehat.13 : Gambaran keadaan persekitaran yang bersesuaian dengan konsep Gambar 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ii. perabot taman dan lampu taman. Gambar 3.  Berikut merupakan beberapa jenis lanskap lembut yang sesuai :Gambar 3. berkelah. b.14: Konsep ‘Repairian Landscape’ di kawasan persisir air Lanskap Lembut  Penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai sistem penapis kotoran dari air hujan merupakan salah satu cara untuk memastikan air yang masuk ke terusan bersih. Ia mempunyai tarikan tersendiri dengan flora dan fauna yang indah dan terancang walau terletak berhampiran dengan kawasan pembangunan.  Aktiviti yang dicadangkan di kawasan ini adalah sangat minima dan terdiri daripada akitviti yang semi aktif.4. wakaf.4. d.  Aktiviti seperti menanam pokok dan memelihara kawasan semulajadi turut di galakkan. Mempunyai aktiviti yang minima untuk memastikan tidak berlaku sebarang pencemaran atau gangguan pada sistem ekologinya. Lanskap Kejur  Cadangan lanskap kejur di kawasan ini hanya terhad kepada beberapa jenis aktiviti yang berbentuk kacau ganggu. memancing dan beberapa aktiviti riadah asas seperti berjogging dan bersenam.4. c.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.7: Gambaran Rekabentuk & Aktiviti Lanskap Di kawasan Terusan 5 .4. PPU 3-26 .

4.18 : Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan Taman Kejiranan Gambar3. Memberikan teduhan dan suasana persekitaran yang sihat. Berikut merupakan kemudahan yang sesuai di sediakan. Jenis tanaman yang sesuai dikawasan ini hampir sama dengan jenis tanaman di taman awam.  Berskala lebih besar daripada taman permainan dan mempunyai kemudahan yang lebih banyak berbanding taman permainan kanak-kanak. Memberikan teduhan dan suasana persekitaran yang sihat. Mempunyai kemudahan seperti kawasan permainan kanak-kanak.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Fasiliti dan aktiviti yang disediakan merangkumi setiap kategori usia masyarakat.17: Lanskap kejur yang diguna pakai dikawasan taman permainan kanak-kanak Plaza terbuka Gelanggang serbaguna Tempat duduk wakaf Playground Plaza terbuka Laluan Pejalan kaki Kawasan Terbuka wakaf Playground Tempat duduk 3-27 Laluan Pejalan kaki . Gambar 3. Jenis peralatan dan kemudahan yang disediakan bergantung kepada aktiviti yang disediakan dikawasan tersebut. Taman ini merupakan kawasan rekreasi tempatan yang memberikan interaksi sosial di antara masyarakat setempat. perabot taman dan lampu taman. Jenis tanaman yang sesuai dikawasan ini hampir sama dengan jenis tanaman di taman awam. laluan pejalan kaki. plaza. ialah : Taman Permainan kanak-kanak Taman Kejiranan i.  Lanskap di kawasan kediaman bukan sahaja merangkumi penanaman pokok di kawasan perumahan malah termasuk juga kawasan rekreasi tempatan.6 Lanskap Kawasan Kediaman ii.4.4. Taman Kejiranan   Taman Permainan Kanak-kanak     Merupakan taman rekreasi berskala kecil dan saiznya bergantung kepada bilangan penduduk di kawasan tersebut.

4. 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.4. Tidak dibenarkan untuk laluan basikal kecuali basikal yang digunakan oleh kanak-kanak. Sirkulasi Pejalan Kaki di Sepanjang Jalan Utama      ii. Disediakan laluan pejalan kaki di taman kejiranan dan dihubungkan ke kawasan sekitar Hanya dibenarkan untuk laluan pejalan kaki sahaja.9 3-28 . Basikal dan Fasiliti Lanskap Terdapat dua (2) jenis sirkulasi pejalan kaki yang dicadangkan di kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus iaitu: Sepanjang Jalan Utama Dalam Taman Awam i. Sirkulasi Pejalan Kaki di kawasan Taman Awam    Disediakan laluan pejalan kaki secara menyeluruh di Taman Bandar yang meliputi di taman awam.8.4. Disediakan laluan pejalan kaki berlanskap di kiri kanan jalan utama mengikut kesesuaian Laluan pejalan kaki terletak di dalam kawasan rizab jalan Laluan pejalan kaki berkongsi laluan dengan laluan basikal Menyeberangi jalan utama dengan ‘green pedestrian crossing’ iaitu jejantas berlanskap di lokasi-lokasi strategik. Laluan pejalan kaki di integrasikan dengan perhentian bas. Pelan cadangan sirkulasi pejalan kaki dan basikal serta fasiliti lanskap di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus di tunjukkan di dalam rajah 3.7 Penanaman dan Jenis Tanaman Pelbagai jenis pokok telah dikenalpasti untuk ditanam di kawasan pusat pentadbiran ini:  Jenis-jenis pokok tertentu dicadangkan untuk di tanam di kawasan-kawasan tertentu  Pemilihan jenis pokok berdasarkan kepada ciri-ciri bentuk dan warna pokok serta ciri-ciri penjagaan dan keselamatan  Mewujudkan imej dan identiti bagi satu-satu kawasan Pelan cadangan penanaman pokok dan jenis tanaman mengikut kawasan–kawasan di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus di tunjukkan di rajah 3.4. di dataran Bandar dan di kawasan hijau.8 Sirkulasi Pejalan Kaki.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.8: Pelan Penanaman Dan Jenis Tanaman Mengikut Kawasan 3-29 .4.

4.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.9: Sirkulasi Pejalan Kaki Dan Basikal Serta Lokasi Fasiliti Lanskap Laluan Pejalan kaki Laluan Basikal & Pejalan Kaki Jambatan Perhentian Bas Green Pedestrian Crossing Pedestrian Bridge Zon’Billboard’ Zon larangan ‘Billboard” Green Pedestrian Crossing Pedestrian Bridge Jambatan CADANGAN AKTIVITI Perhentian Bas • • • • • Berbasikal Berjogging Bersiar-siar Bergambar Riadah bersama keluarga 3-30 .

Pelan Pembangunan .

.

2 Hasil Bancian Lalulintas.5. 3.5. Kenderaan awam seperti bas mencatatkan peratusan yang rendah iaitu di antara 0.6 4. Peratusan motosikal pula adalah yang tinggi (selepas kereta/teksi) berbanding dengan kenderaan-kenderaan lain iaitu di antara 18.4 0.2) i.8 Waktu Puncak 2182 TR404 T1 14219 54.455 0.5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.9 22.5. Unit Perancangan Jalan. Tepoh dan ke Lebuhraya Pantai Timur (LPT) Fasa II  Jalan Utama (Jalan Negeri T147) juga boleh menghubungkan ke kawasan-kawasan di sebelah barat ke utara iaitu ke Kg.4 12.5. Jadual 3. Walaubagaimanapun.5. Unit Perancangan Jalan.1 peratus sahaja. Laluan-laluan utama negeri menunjukkan isipadu yang sederhana.6 4. Laluan Persekutuan 3685 (Kg Raja – Merang – Kuala Terengganu).1) Kuala Nerus terletak di bahagian utara Daerah Kuala Terengganu yang pada masa kini dihubungi oleh daerah-daerah bersebelahan seperti Marang. Kementerian Kerja Raya Bancian lalulintas yang telah dijalankan oleh Unit Perancangan Jalan.2.8 10 7.1.8 peratus. Ini menunjukkan bahawa laluan-laluan tersebut masih mempunyai 50 peratus hingga 89 peratus kapasiti simpanan.1 dan Rajah 3.546 kenderaan dalam masa 16 jam. Kementerian Kerja Raya 3.000 kenderaan pada waktu puncak. Penilaian Tahap Perkhidmatan ‘Screenline’ Berdasarkan kepada bancian menunjukkan tahap perkhidmatan jalan-jalan strategik di sekitar kawasan perancangan adalah pada tahap sederhana.1 : Purata Isipadu dan Komposisi Lalulintas 16 Jam Tahun 2010 No Kereta Van & Lori Lori No Stesen 16 Jam Laluan & Teksi Utiliti Sederhana Berat TR401 3 23673 50. kementerian Kerja Raya pada tahun 2010 dipersimpangan utama dan kiraan di ‘screenline’ utama di laluan-laluan strategik di sekitar kawasan perancangan (Rajah 3. Jadual 3.5.9 18.Kementerian Kerja Raya. 3-31 .15 T148 2. 2010 Bas M/sikal 0.2 : Aras Perkhidmatan Jalan-Jalan Strategik 2010 No Waktu Nisbah 16 Jam Laluan Puncak Isipadu/Kapasiti FT3685 15.9 6.5.5. Jalan Negeri T147.9 peratus hingga 2.3 menunjukkan hasil bancian lalulintas di persimpangan utama.5.5.1 Berdasarkan kepada bancian lalulintas yang telah dijalankan pada bulan April dan bulan Oktober oleh Unit Perancangan Jalan.34 T147 4.1.2 dan Rajah 3.1 9. tahun 2010. Komposisi lalulintas pula menunjukan bahawa kereta/teksi mencatatkan peratusan tertinggi iaitu di antara 50.2 Kiraan Lalulintas di Laluan Utama Dan Di Persimpangan Utama Kiraan lalulintas waktu puncak (8 jam selama 2 hari ) telah dilakukan oleh Unit Perancangan jalan. Kg.6 1.370 0.50 Bancian Lalulintas 2010 Bilangan Lorong 4 2 2 2 Kapasiti/ Lorong 3600 1800 1800 1800 Tahap Perkhidmatan LOS B LOS A LOS A LOS C Sumber : Road Traffic Volume 2010.330 1.9 peratus. 3.1 Rangkaian Jalan Semasa Antara Daerah Hasil bancian menunjukkan bahawa purata isipadu lalulintas di laluan-laluan utama seperti Laluan 3685 mencatatkan purata isipadu harian yang tinggi iaitu 51.8 peratus hingga 22.2 Sistem pengangkutan dan lalulintas merupakan antara aspek yang sangat dititikberatkan dalam perancangan pembangunan. Penilaian Tahap Perkhidmatan Persimpangan Bancian pergerakan lalulintas di persimpangan – persimpangan di sekitar kawasan perancangan pada waktu pagi dan petang menunjukkan kesemua persimpangan – persimpangan yang bertemu dengan jalan persekutuan (FT3685 /F3) aliran trafik yang tertinggi iaitu melebihi 3.742 257 0. (Rujuk jadual 3. dan Jalan Negeri T148 mempunyai tahap perkhidmatan yang baik.2 Jadual 3.2 menunjukkan hasil bancian lalulintas di ‘screenline’ utama.7 3.1 : Rangkaian Jalan Dalam Konteks Daerah dikenalpasti di sekitar kawasan perancangan Dan Tempatan adalah:  Jalan Utama (Laluan Persekutuan 3685) di utara kawasan perancangan boleh menghubungi kawasan-kawasan di sebelah utara iaitu ke Wakaf Tengah.3 Rangkaian Jalan Semasa Tempatan Beberapa rangkaian jalanraya utama yang Rajah 3.896 383 0. Pecah Rotan dan ke Batu Rakit.5. Pulai Baru iaitu LOS B).5. Laluan Persekutuan 14 (Kuala Berang – Kuala Terengganu).1 Rangkaian Jalan Semasa 3. Kubur Timah. Kementerian Kerja Raya 2010.5. tahap perkhidmatan bagi persimpangan-persimpangan ini adalah sederhana iaitu LOS C bagi waktu pagi dan petang (kecuali persimpangan jalan negeri T147 / Jalan Kg. ii.233 1.5.5. Jadual 3. Batu Rakit dan ke Daerah Setiu dan Daerah Besut seterusnya ke Kota Bharu  Jalan Utama (Laluan Persekutuan 3685) di timur kawasan perancangan boleh menghubungi kawasan-kawasan di bahagian selatan iaitu ke Batu Enam dan seterusnya ke Bandaraya Kuala Terengganu  Jalan Utama (Jalan Negeri T147) di barat kawasan perancangan boleh dihubungkan ke kawasan-kawasan di Kawasan Perancangan sebelah barat ke selatan iaitu ke Wakaf Mesira.8 5400 Sumber : Road Traffic Volume 2010. digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai corak lalulintas di jalan–jalan utama daerah di sekitar kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.5. Ini adalah kerana suatu sistem pengangkutan dan lalulintas yang efektif mampu menjadi pemacu kemajuan dan penggerak ekonomi sesebuah pembangunan.5 2.2. isipadu dan komposisi lalulintas bagi stesenstesen bancian adalah ditunjukkan di dalam Jadual 3. Kebanyakan jalan-jalan utama seperti Laluan Persekutuan 3685. Hulu Terengganu dan Setiu melalui rangkaian laluanlaluan persekutuan seperti Laluan Persekutuan 3 (Jerteh – Kuala Terengganu – Marang – Dungun – Kemaman).1 peratus hingga 67.1) 3.1 1437 TR405 3685 51546 67. (Rajah 3.1 22.5 Pengangkutan Dan Lalulintas 3.11 FT3 12.

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
Jadual 3.5.3 : Hasil Bancian Lalulintas Waktu Puncak dan Aras Perkhidmatan, 2010
AM Waktu puncak
(JC)
Persimpangan
Jenis*
No.
(veh/hr)
LOS
JC1 : FT3685 / Jalan Padang
1.
U/T
0.32
LOS C
Nanas
JC2 : FT3685 / Jalan Industri
2.
S/T
0.37
LOS C
Gong Badak
JC3 : Jalan Negeri T147 / Jalan
3.
U/T
0.27
LOS B
Kampung Pulai Baru
JC4 : Jalan Negeri T147 / Laluan
4.
S/T
0.46
LOS C
Persekutuan 3

Rajah 3.5.2 : Lokasi Bancian Persimpangan & “Screenline”, 2010
PM Waktu puncak
(veh/hr)
LOS
0.34

LOS C

0.41

LOS C

0.29

LOS B

0.45

LOS C

Sumber : Unit Perancangan Jalan, Kementerian Kerja Raya, 2010
JC No.= Junction Count Number
* Jenis: U/T = Persimpangan-T Tanpa Lampu Isyarat (‘Unsignalised T-junction’)
R = Bulatan (‘Roundabout’)
S/T = Persimpangan-T Berlampu Isyarat (Signalised T – Junction)
S/X = Signalised Cross Intersection
LI-LO = Left-in Left-out Junction
*1 = Average Delay during Critical Peak Hour

3.5.3

Unjuran Lalulintas Laluan Strategik 2015-2030

Kadar pertumbuhan tahunan semasa pula diandaikan berterusan hingga 2020. Pertumbuhan lalulintas
di Jalan Persekutuan 3685 dan Jalan Negeri T147 dijangka akan meningkat dengan lebih pesat dengan
siapnya Lebuhraya Pantai Timur (LPT) Fasa II.
Di dalam tahun 2015 hingga 2020, isipadu lalulintas bagi laluan-laluan utama dijangka akan meningkat
kepada lebih 19 peratus di dalam masa 10 tahun. Angka ini adalah berdasarkan kadar pertumbuhan
tahunan setara dan mengikut tren semasa jika tiada cadangan pembangunan mega yang baru di dalam
kawasan kajian.
Berdasarkan kepada trend pertumbuhan lalulintas 2001-2010 dan juga lain-lain faktor berkenaan,
isipadu lalulintas di kawasan perancangan dijangka akan meningkat pada kadar seperti yang
ditunjukkan di dalam jadual 3.5.4. Pertumbuhan lalulintas dijangka berbeza jika terdapat sebarang
cadangan pembangunan yang besar atau cadangan-cadangan jalan-jalan strategik yang baru di
peringkat daerah dan atau peringkat negeri yang ada kaitan dengan kawasan perancangan dan Daerah
Kuala Terengganu.
Jadual 3.5.4 : Unjuran Lalulintas Bagi Laluan-Laluan Strategik 2015 - 2030
Pertumbuhan Lalulintas
No Stesyen
No Laluan
2010
2011-2015
2016-2020
TR401
3
23673
28684
39504
TR404
T1
14219
17229
23728
TR405
3685
51546
62458
86016

2021-2030
61833
37140
134637

Sumber : Road Traffic Volume 2010, Unit Perancangan Jalan, Kementerian Kerja Raya

Nisbah isipadu/kapasiti jalan menunjukkan bahawa laluan persekutuan 3 arah utara dan laluan
persekutuan 3685 akan mencapai kapasiti di dalam tempoh terdekat.

3-32

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus

3.5.4

Cadangan Pengangkutan dan Lalulintas

3.5.4.2 Cadangan Laluan Sekunder
Disamping itu, beberapa jalan penghubung (sekunder) telah dikenalpasti bagi menghubungkan
kawasan pusat pentadbiran dengan kawasan sekitar di sebelah timur dan barat (Rajah 3.5.4) dengan ini
dapat menyediakan rangkaian perhubungan jalan raya secara menyeluruh di antara kawasan pusat
pentadbiran dengan kawasan pembangunan di sekitarnya. Rizab laluan sekunder yang dicadangkan
adalah 30 meter (100 kaki) dan 20 meter (66 kaki) dengan laluan dua (2) hala.

Cadangan-cadangan sektor pengangkutan dan lalulintas bagi kawasan pusat pentadbiran Kuala Nerus
meliputi aspek-aspek berikut:
Cadangan jalan masuk utama;
Cadangan laluan sekunder;
Cadangan jalan utama tempatan;
Cadangan menaiktaraf persimpangan;
Cadangan laluan pejalan kaki;
Cadangan laluan basikal;
Cadangan lintasan pejalan kaki;
Cadangan laluan motosikal; dan
Cadangan laluan dan mini terminal pengangkutan awam;

3.5.4.3 Cadangan Jalan Utama Tempatan
Dicadangkan dua (2) jenis laluan utama tempatan di dalam kawasan pusat pentadbiran iaitu rizab
laluan 40 meter ( 312 kaki) dan rizab laluan 30 meter (100 kaki)
i.

Tiga (3) laluan utama yang menghubungkan kawasan pusat pentadbiran dengan kawasan sekitar
adalah jalan bersaiz rizab 40 meter (132 kaki). Jalan yang dicadangkan ini adalah jalan dua (2) lorong
berkembar (dua hala) dan beserta dengan jalan susur 12 meter (40 kaki) di kiri kanan jalan mengikut
keperluan.

3.5.4.1 Cadangan Jalan Masuk Utama
Secara keseluruhannya, sistem jalanraya di kawasan Kuala Nerus adalah berbentuk radial yang mana
jalan utama di peringkat daerah iaitu Laluan Persekutuan 3685 dan Laluan Persekutuan 3 dan Jalan
Negeri 147 dihubungkan ke sistem sirkulasi lalulintas yang dicadangkan di kawasan pusat pentadbiran.
Empat (4) laluan utama yang menghubungkan laluan-laluan persekutuan dan negeri ini ke kawasan
pusat pentadbiran adalah melalui jalan Padang Nanas di utara, Jalan kampung Baluh dibarat dan Jalan
Industri Gong Badak di timur dan melalui kampung Padang Air di selatan (Jadual 3.5.5). Rajah 3.5.3
menunjukkan cadangan sistem sirkulasi lalulintas di kawasan pusat pentadbiran.

ii.

iii.

Laluan 1

Dari Utara

Laluan 2

Dari Timur

 Melalui kawasan Perindustrian Gong Badak
 Mudah akses ke Lapangan Terbang Sultan Mahmud

Laluan 3

Dari Barat

 Melalui Kampung Baluh
 Mudah akses ke Lebuhraya Pantai Timur

Laluan 4

Dari Selatan

 Melalui kampung Padang Air
 Mudah akseske laluan persekutuan 3

Laluan Baluh Tepoh

Laluan Kg.Padang Nenas

Jalan Utama 30 meter (100 kaki) (Dua Hala)

Jalan utama di kawasan pusat perniagaan adalah jalan bersaiz rizab 30 meter (100 kaki), iaitu jalan dua
(2) lorong berkembar (dua hala) dan beserta dengan jalan susur mengikut keperluan. Rajah 3.5.5.- 3.5.6
menunjukkan pelan keratan rentas jalan utama dan rajah 3.5.7 menunjukkan cadangan konfigurai jalan
dan persimpangan di laluan utama denan jalan susur.

Rizab jalan

 Melalui Kampung Padang Nenas dan taman
perumahan
 Mudah akses ke kawasan utara

Jalan Utama 30 meter (100 kaki) (Satu Hala)

Jalan utama yang mengelilingi kawasan taman bandar adalah bersaiz rizab 30 meter (100 kaki). Jalan ini
adalah jalan satu (1) hala dan beserta dengan jalan susur 12 meter (40 kaki) mengikut keperluan.

Dicadangkan dua (2) jenis saiz rizab laluan utama masuk ke pusat pentadbiran iaitu rizab jalan 40 meter
(132’) dan rizab jalan 30 meter (100’) laluan utama yang dicadangkan ini adalah jalan dua (2) lorong
berkembar (dua hala).
Jadual 3.5.5: Laluan Masuk Utama ke Pusat Pentadbiran
Laluan
Arah masuk
Ciri-ciri laluan

Jalan Utama 40 meter (132 kaki)

3.5.4.4 Cadangan Laluan Sekunder Sepanjang Terusan
Laluan sekunder di sepanjang terusan iaitu
dari kawasan pusat pentadbiran hingga
keluar ke Kampung Padang Air di bahagian
selatan perlu disediakan rizab kawasan hijau
selebar 20 meter (66 kaki) di sepanjang
terusan.

40 meter
(132 kaki)

30 meter
(100 kaki)

Kedudukan rizab kawasan hijau ini adalah
diantara rizab terusan dengan rizab laluan
sekunder yang dicadangkan (Rajah 3.5.8)
adalah bertujuan untuk menyediakan ruang
kemudahan riadah di sepanjang terusan
disamping untuk mewujudkan persekitaran
yang menarik di sepanjang laluan masuk ke
pusat pentadbiran.

Laluan Persimpangan
Industri Gong
Badakrsimpangan

3-33

Rajah 3.5.8 : Konsep Penyediaan Kawasan Hijau Di
Laluan Sekunder Sepanjang Terusan
Laluan Sekunder 30m
Rizab Kawasan Hijau 30m
Rizab Terusan 30m

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
Rajah 3.5.3 : Cadangan Jalan Masuk Utama Ke Pusat Pentadbiran
Melalui Kampung Padang Nenas & Taman Perumahan
Rizab

Ciri-ciri Laluan 1
 Melalui Kg. Padang
Nenas dan taman
perumahan
 Mudah akses ke
kawasan utara

30 m

1
1 km
Rizab
40 m
2.5 km

Ciri-ciri Laluan 3
 Melalui Kg. Baluh
 Mudah akses ke
Lebuhraya Pantai
Timur

1
40
m
30 m

30 m

Jalan penghubung
20 m dan 12 m

3

Rizab
40 m
Rizab

Ciri-ciri Laluan 4

30 m

 Melalui kg. Padang Air.
 Mudah akses ke laluan
persekutuan 3

4.2 km

30
m

2

2.9 km

Ciri-ciri Laluan 2
 Melalui kawasan
Perindustrian Gong
Badak
 Mudah akses ke
Lapangan Terbang
Sultan Mahmud

4
Melalui Kampung Baluh

Melalui Kawasan Perindustrian Gong Badak

2

3

40
m

40
m

30
m

40 m

40 m
30 m

40 m

30 m – Rizab terusan
20 m – Rizab lanskap
30
m

30
m

3-34

5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.4 : Pelan Rangkaian Jalan Tempatan Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Melalui Kampung Padang Air 4 Laluan utama rizab 40 meter dan 30 meter Laluan sekunder rizab 30 meter dan 20 meter Laluan sekunder rizab 30 meter (Pembangunan Akan Datang) Rizab Jalan 40 meter (Laluan 2 hala) Rizab Jalan 20 meter (Laluan 2 hala) Rizab Jalan 30 meter (Laluan 2 hala) 30 m – Rizab terusan 20 m – Rizab lanskap Rizab Jalan 30 meter (Laluan 2 hala) Rizab Jalan 30 meter (Laluan 1 hala) Rizab Jalan 20 meter (Laluan 2 hala) Rizab Jalan 40 meter (Laluan 2 hala) 3-35 .

5m (34’) Jalan Raya 3m (10’) Laluan Motorsikal 1.5m (34’) Jalan Raya 3m (10’) Pembahagi jalan 10.5m (5’) 3.5.6 : Keratan Rentas Jalan Utama 30 meter (100’) 12m (40’) 3m (10’) 12m (40’) Anjakan bangunan Perimeter Planting Jalan Susur 7m (23’) 3m 1m 3m (10’) (3’) (10’) Lanskap Laluan Rizab utiliti & motosikal Rizab Parit Siar kaki 7m (23’) 2m (6’) 7m (23’) Jalan Raya Pembahagi Jalan Jalan Raya 3m 3m 1m 3m (10’) (10’) (3’) (10’) Rizab Laluan Lanskap & motosikal Siar kaki Rizab utiliti Parit 3-36 12m (40’) 3m (10’) Jalan Susur Perimeter Planting 12m (40’) Anjakan bangunan .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.5.5m (5’) 3.5m (11’) Rizab Lanskap & Siar kaki 3m (10’) Rizab Rizab Parit Utiliti 3m (10’) 12m (40’) Perimeter Planting Anjakan Bangunan 12m (40’) Jalan Susur Rajah 3.5m (11’) Rizab Rizab Parit Lanskap & Siar kaki Rizab Utiliti 3m (10’) Laluan Motorsikal 10.5 : Keratan Rentas Jalan Utama 40 meter (132’) 12m (40’) 3m (10’) 12m (40’) Anjakan Bangunan Perimeter Planting Jalan Susur 7m (23’) 1.

5. Maras 4 40m 5 40m 40m 3 Persimpangan masuk dari Jalan Batu Rakit – Gong Badak (FT 3685) 40m 3 40m 30m 30m Persimpangan masuk dari Kg.5 Cadangan Menaiktaraf Persimpangan Terdapat persimpangan – persimpangan sediada yang perlu dinaiktaraf sesuai dengan kedudukannya sebagai persimpangan laluan masuk utama ke kawasan pusat pentadbiran dan dicadangkan berfungsi sebagai persimpangan berlampu isyarat.5.7) Rajah 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.4.5. Terdapat juga persimpangan-persimpangan baru yang perlu diadakan (Rajah 3.7 : Cadangan Menaiktaraf Persimpangan Jalan Masuk Utama Ke Pusat Pentadbiran 1 2 1 2 40m 30m 30m Persimpangan masuk dari Jalan Padang Nanas – Kg. Padang Air 40m 5 4 Persimpangan masuk dari Jalan Gong Badak (FT 3685) Persimpangan masuk dari Kampung Baluh 3-37 .

ii. Laluan motosikal disediakan di sepanjang jalan-jalan utama 40 meter (132 kaki) dan 30 meter (100 kaki).5.5.4.10 Cadangan Laluan dan Mini Terminal Pengangkutan Awam i.9 Cadangan Laluan Motosikal Contoh laluan sikal. 3.6 Cadangan Laluan Pejalan Kaki timur Semenanjung Malaysia.4.7 Cadangan Laluan Basikal Penyediaan perkhidmatan awam seperti monorail sesuai dipertimbangkan bagi perancangan jangka panjang untuk diadakan perkhidmatan ini di kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.5.4. Ministry of Works Bagi perancangan jangka panjang. landasan keretapi laju ini akan melalui mukim Kuala Nerus untuk ke utara Negeri Terengganu dan ke Negeri Kelantan. Terdapat perancangan di peringkat persekutuan untuk membangunkan perkhidmatan keretapi laju yang menghubungkan pantai barat dengan pantai Jalan-jalan utama dan jalan-jalan sekunder yang dirancang mampu untuk menampung lalulintas yang dijana oleh cadangan pembangunan.304 pcu pada waktu puncak di sebelah pagi dan 12. Mini Terminal Pengangkutan Awam Mini terminal pengangkutan awam untuk bas dan teksi perlu diadakan dan sesuai dibina di kawasan pusat perniagaan yang merupakan kawasan strategik dan kawasan tumpuan ramai. Berdasarkan kepada perancangan sediada.5 meter dan terletak di dalam rizab jalan. Ruang laluan motosikal menggunakan rizab jalan selebar 2 meter di sepanjang jalan-jalan utama. iv. Laluan motosikal ini juga digunakan sebagai laluan basikal di sepanjang jalan-jalan utama di pusat pentadbiran ini.5.206 3.4.304 12. manakala bagi jalan-jalan jenis tempatan di kawasan perniagaan.9 menunjukkan rangkaian laluan pejalan kaki.4.9). 3-38 . Rajah 3.6 : Hasil Penjanaan Lalulintas Oleh Cadangan Pembangunan Pusat Pentadbiran Waktu Puncak Pagi Waktu Puncak Petang Komponen Pembangunan Masuk Keluar Masuk Keluar Perumahan Kediaman a 77 144 120 106 Kediaman b 36 67 56 50 Kediaman c 172 319 265 235 Kediaman d 139 257 214 190 Perdagangan Kawasan Perniagaan a 175 71 76 153 Kawasan Perniagaan b 475 194 205 416 Kawasan Perniagaan c 281 115 121 246 Keagamaan Masjid 637 588 1151 1525 Institusi Mahkamah Majistret Daerah 220 73 45 160 Jabatan Kerja Raya Daerah 906 302 186 659 Kompleks Majlis Agama Daerah 546 182 112 397 Kompleks Pentadbiran Daerah 724 241 148 526 Bangunan Gunasama Kerajaan 795 265 163 578 Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah 235 78 48 171 Jabatan Haiwan Daerah 280 93 57 203 Jabatan Pelajaran Daerah 271 90 56 197 Jabatan Pertanian Daerah 242 81 50 176 Pejabat Kesihatan Daerah 567 189 116 412 Perpustakaan Daerah 331 104 95 233 Balai Bomba dan Penyelamat Daerah 805 415 234 323 Mini Komplek Sukan 1228 753 841 515 Jumlah 9546 4758 4441 7765 JUMLAH KESELURUHAN 14.6) Lintasan pejalan kaki dan jejantas pejalan kaki dicadangkan di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakkan pejalan kaki untuk menyeberangi jalan-jalan utama.5.5.5. Highway Planning Unit. Kelebaran rizab laluan pejalan kaki adalah 1.5. Laluan perkhidmatan ini boleh menggunakan rizab laluan utiliti bersepadu yang telah disediakan selebar 7 meter di sepanjang jalan-jalan utama di pusat pentadbiran ini.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.5 3. 3. Rajah 3. Dicadangkan tujuh (7) jejantas pejalan kaki dibina di kawasan pusat pentadbiran (Rajah 3. perkhidmatan pengangkutan awam di pusat pentadbiran ini perlu dihubungkan ke terminal perkhidmatan keretapi laju. pejalan kaki dan laluan motosikal yang diaplikasi di jalan utama (40 meter & 30 meter) 3. Dalam konteks pembangunan fungsi dan peranan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ini adalah sesuai cadangan laluan landasan keretapi laju ini hendaklah berdekatan dengan kawasan pusat pentadbiran ini dan juga di bangunkan terminal keretapi laju. untuk memberi kemudahan pergerakkan kepada pejalan kaki. Perkhidmatan Monorail Perkhidmatan Keretapi Laju Sumber : Trip Generation Manual of Trip Generation Study.5.9 menunjukkan cadangan laluan pengangkutan awam iii.5. Laluan pejalan kaki juga disediakan di sepanjang jalan-jalan utama di kawasan pusat pentadbiran.8 Cadangan Lintasan Pejalan Kaki Jadual 3. kawasan kediaman dan di kawasan pejabat kerajaan perlu disediakan lintasan pejalan kaki. Kemudahan laluan pejalan kaki disediakan dan tertumpu di kawasan perniagaan dan kawasan bangunan pejabat kerajaan. Laluan basikal dicadangkan menggunakan ruang yang sama dengan laluan pejalan kaki yang disediakan di sepanjang jalan-jalan susur dan di sepanjang jalan-jalan utama di kawasan pusat pentadbiran manakala taman bandar dan tasik tidak dibenar digunakan sebagai laluan basikal untuk tidak menganggu keselesaan dan keselamatan pejalan kaki. Laluan motosikal ini bertujuan memudahkan pergerakan pengguna motosikal dan mengurangkan pertembungan dengan kenderaan berat yang lain.206 pcu pada waktu puncak di sebelah petang (Jadual 3.5. Penjanaan Lalulintas Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Aktiviti guna tanah yang dicadangkan untuk pembangunan di kawasan Pusat pentadbiran Kuala Nerus akan menjana lalulintas sebanyak 14. Perkhidmatan Bas Dan Teksi Perkhidmatan pengangkutan awam iaitu perkhidmatan bas dan teksi perlu diadakan untuk menyediakan perkhidmatan di antara kawasan pusat pentadbiran dengan Bandar Kuala Terengganu dan juga bandar-bandar dan pekan-pekan lain.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.9: Pelan Cadangan Laluan Kemudahan Lalulintas Dan Pengangkutan Awam Di Kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3-39 .5.

.

Pelan Pembangunan .

.

Sistem perparitan sedia ada adalah dari jenis longkang tanah ‘earth drain’. Pembinaan batas ‘bund’ di sepanjang terusan utama dan sungai sedia ada.5m dari aras laut) ianya terdedah kepada risiko banjir setiap kali berlaku hujan lebat. JIRING 3. Sebahagian besar kawasan adalah merupakan kawasan tadahan (aras tanah sedia ada terletak pada aras 2. NERUS Kesemua komponen yang dinyatakan di atas bertindak secara suatu sistem ‘integrated system’. Longkang Utama dan ‘feeder drain’ • • • • 3-40 Jajaran sistem perparitan sedia ada dikekalkan dengan penambahan kelebaran dan kedalaman. Cadangan sistem perparitan dan saliran bagi pembangunan ini (Rajah 3.1 • • • • Infrastruktur Dan Utiliti Rajah 3. dan terusan utama ‘main drain’ yang bersambung ke Sungai Jiring dan seterusnya mengalir ke Sungai Nerus.6.6.6 3.1 3. JPS Negeri Terengganu 3.1.1: Rangkaian Sistem Saliran Pelan Induk Sistem Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring Sistem Perparitan dan Saliran Penemuan Kajian Sistem Perparitan dan Saliran Lokasi tapak cadangan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus terletak di dalam kawasan kajian pelan induk sistem tebatan banjir Baroh Tok Jiring yang telah selesai dijalankan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran Negeri Terengganu. Pembinaan kolam-kolam takungan di kawasan yang telah dikenal-pasti. bagi memastikan kawasan ini terselamat dari risiko banjir. Oleh itu.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.6. SG. iv.3 Cadangan Sistem Perparitan Dan Saliran Kawasan perancangan RKK ini terletak di dalam kawasan Pelan Induk Sistem Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring. Terdapat rangkaian sistem perparitan sediada yang terdiri daripada ‘feeder drain’.6.1.2) meliputi komponenkomponen seperti berikut: i. Kelebaran rizab longkang utama ialah 30 meter dan ‘feeder drain’ 10 meter Kedalaman: 3 meter Jenis: longkang tanah ‘earth drain’ . Melebarkan dan mendalamkan terusan utama sedia ada. v. Pembinaan pintu kawalan air ‘tidal gate’ dan sistem pam di kawasan yang telah dikenalpasti bagi mengawal paras dan aliran air semasa banjir. Sumber: Kajian Pelan Induk Sistem Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring. iii.1. FEEDER DRAIN ‘Feeder Drain’ sediada di kawasan kajian LONGKANG UTAMA SG.6. keseluruhan sistem tebatan banjir sepertimana yang telah dikenal-pasti perlu dilaksanakan terlebih dahulu atau seiring dengan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.2 Pelan Induk Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring Terusan utama ‘main drain’ sediada di kawasan kajian Komponen utama Pelan Induk Tebatan Banjir Baroh Jiring merangkumi perkara-perkara berikut: i. cadangan sistem perparitan dan saliran bagi kawasan pembangunan ini telah mengambil kira keperluan yang telah ditetapkan di dalam pelan induk tersebut. ii. Meninggikan aras platfom ke paras selamat yang telah ditetapkan.6.

3 Menaiktaraf Terusan Sediada Cadangan Kolam Takungan Gambar 3. Rajah 3. v. Struktur yang dicadangkan adalah enam (6) jenis ‘Arch culvert’ dan tiga (3) jambatan konkrit.2: Cadangan Susunatur Sistem Perparitan dan Saliran • Keluasan: 50 ekar • Kedalaman maksima: 3 meter • Selain berfungsi sebagai kawalan banjir. Paras air di dalam tasik akan dipantau menerusi sistem SCADA. Disediakan kawasan penampan (kawasan hijau) di dalam lot-lot pembangunan selebar 15 meter di kedua-dua belah longkang utama dan 5 meter di kedua-dua belah ‘feeder drain’ yang berfungsi sebagai penapis air semulajadi. Struktur Lintasan (Crossing Structure) • Terdapat lapan (9) struktur lintasan di sepanjang laluan sistem perparitan yang dicadangkan. kolam takungan ini juga bertindak sebagai kawasan rekreasi.1: Contoh Cadangan Terusan Utama dan Struktur Lintasan Cadangan ‘Diversion Channel’ Cadangan ‘Culvert’ Cadangan Jambatan Cadangan ‘Control Weir’ 3-41 .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ii. iv.6.6. Cadangan ‘Culvert’ Kawalan kualiti air • • Sistem ‘grease trap’ dan perangkap sampah dicadangkan diguna-pakai di setiap sumber ‘discaj’ bagi setiap komponen pembangunan. Kolam Takungan MASMA Rajah 3. iii. Kawalan paras air • Dicadangkan dua (2) lokasi struktur ‘control weir’ untuk mengawal paras air di dalam kolam takungan (tasik).6.

2m (40’) RIZAB JALAN PPL : 4.641. 2b 2a Penambakan tapak pembangunan • Cadangan aras tambakan ialah 4.2 3-42 PELBAGAI RIZAB JALAN 4.1 1.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.790.7 meter 2.2 MSL.2m (40’) PPL: 4.2 M 2a) Bangunan Bersebelahan Tasik Perimeter Planting 3m (10’) Taman Awam Tasik Anjakan Bangunan 12. • Tasik yang dicadangkan mempunyai kedalaman pada aras -1.3: ‘Perimeter Planting’ vi.2m (40’) EXISTING GROUND LEVEL: 2. dan perlu ditinggikan kepada 4.2 M Perimeter Planting 3m (10’) Terusan Buffer 30m (100’) 15m (50’) Anjakan Bangunan A 12.2 M 15m Kawasan ‘Buffer’ PELBAGAI Terusan 30m (100’) TASIK 4.1 A .5MSL.2 MSL.5 MSL 1. Ketinggian penambakan tapak adalah sebanyak 1. • Tapak pembangunan dicadangkan pada aras 4.5 mean sea level (MSL).2M PPL: 4.210m3 Perimeter Planting Jalan Utama Rizab Utiliti Jalan Susur 30m (100’) 7m (23’) 20m (66’) 3m (10’) Anjakan Bangunan 12.1 3m (10’) Anjakan Bangunan 12.6.1 PPL : 4.300m2) 4.5 M 2b) Bangunan Bersebelahan Terusan 30m (100’) PPL: 4.7meter. 1 2c Perkiraan Penambakan • Keluasan Tapak Tambakan • Cadangan Aras Platfom • Purata Aras Sedia ada • Ketinggian Tambakan • Kuantiti Tambakan 1) Bangunan Berhadapan Jalan Utama : : : : : 164.2m (40’) A 2c) Bangunan Bersebelahan Terusan 10m (33’) Perimeter Planting Terusan Buffer 10m (33’) 5m (16’) A PELBAGAI 4. Cadangan Aras Tambakan Keratan rentas pembangunan tapak perancangan • Purata tapak perancangan adalah 2.2M PELBAGAI 4.1 MSL supaya kawasan ini tidak terdedah kepada banjir.2 Mean Sea level (MSL).2 MSL 2. • Purata aras tapak sedia ada ialah 2.13 hektar (1.

5 ekar. Paip utama yang dicadangkan adalah jenis MS bersaiz 450mm dia. Tangki Bukit Bucu (2.1 Sistem Bekalan Air Rajah 3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Setiap tangki akan bersambung menerusi paip penghubung antara satu sama lain.6.6. Juga terdapat rangkaian paip retikulasi bekalan air di sepanjang jalan-jalan utama sedia ada yang berhampiran dan ini memudahkan proses penyambungan bekalan air ke kawasan perancangan. 3. iaitu satu (1) di bahagian utara dan satu (1) lagi dibahagian selatan pembangunan.4: Cadangan Susunatur Sistem Bekalan Air Penemuan Kajian Sistem Bekalan Air Sumber bekalan air bagi kawasan perancangan ini di perolehi dari Loji Air Kepong 2 dengan kapasiti 180MLD di bawah kelolaan Syarikat Air Terengganu Sdn. Air bersih akan dibekalkan ke seluruh pembangunan berdasarkan keperluan harian yang telah dianggarkan.2.6. Sistem Paip Retikulasi • • • Daripada Paip Sediada (Daripada Tangki Air Bukit Berangan) Sistem retikulasi akan membekalkan air ke rumah menerusi sistem gelungan ‘loop’.3ML). Setiap lokasi memerukan keluasan 2.6. Tangki Bukit Berangan (40ML). Dicadangkan satu (1) unit “elevated water tank” dan “ground tank” bagi setiap lokasi. (SATU). Dicadangkan dua (2) lokasi tangki simpanan. terletak di bahagian utara. Bekalan air ke kawasan pembangunan akan diperolehi menerusi sambungan dari paip air sedia ada berdekatan kawasan kajian. Tangki air bermenara (elevated water tank) Cadangan Tangki Air iii. Jika tiada pilihan lain untuk hujung paip. Cadangan Paip Retikulasi Utama Tangki Air Bukit Bucu Sumber Bekalan • • ii. tekanan yang lebih malar dan tiada kawasan air mati pada hujung paip. Cadangan Sistem Bekalan Air Sumber bekalan air akan diperolehi dari Loji Air Kepong 2 menerusi tangki simpanan sedia ada di Bukit Berangan (bahagian selatan) dan Bukit Bucu (bahagian utara). pili bomba atau injap pembersih akan dipasang pada hujung paip untuk mengelakkan kawasan air mati. Terdapat dua (2) unit tangki simpanan air sedia ada berdekatan kawasan kajian iaitu: i. Bhd. 3-43 .2 3.2. terletak di bahagian selatan ii. Loji Air Kepong Cadangan Tangki Air Daripada Paip Sediada (Daripada Tangki Air Bukit Bucu) Tangki Air Bukit Berangan Terdapat cadangan oleh pihak SATU untuk membina sebuah loji rawatan air bagi kawasan Kuala Terengganu utara dengan kapasiti 200MLD yang akan menjadi sumber bekalan di bahagian utara dan juga bagi ke kawasan perancangan di masa hadapan. Tangki Simpanan • • • • Anggaran jumlah keperluan air adalah sebanyak 2 juta gelen (7.2 i.5ML)sehari. Ini untuk memastikan ‘head loss’ minimum.

Oleh itu sebuah loji rawatan kumbahan (STP) dengan keluasan tapak sebanyak 7. VCP) bersaiz 225mm diameter untuk rangkaian pembentungan setiap plot pembangunan. • Bahan paip yang dicadangkan adalah dari jenis tanah liat terkuat (Vitrified clay pipes. kecerunan dan arah.3 Sistem Pembentungan dan Rawatan kumbahan 3. Loji yang dicadangkan adalah dari jenis ‘Sequence Batch Reactor’ kerana sistem ini dapat dibina secara berperingkat mengikut fasa pembangunan.2 Cadangan Sistem Pembentungan dan Rawatan Kumbahan i. Jumlah population equivalent bagi pembangunan ini adalah sebanyak 47.6.6.3.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. 3-44 . Jarak maksimum antara ‘manhole’ adalah dicadangkan 80m-100m untuk diameter kurang dari 450mm dan 150m untuk diameter 450mm atau lebih bergantung kepada keadaan tanah.95 ekar (termasuk buffer zone) diperlukan bagi pembangunan ini. Cadangan Loji Rawatan Kumbahan (STP) • • ii. VCP bersaiz 300mm ke 450mm dan Paip konkrit Bertetulang (RCP) bersaiz 600mm ke 900mm untuk rangkaian pembetungan utama.6. Bagi ‘forced mains’ yang melibatkan sistem pam dicadangkan paip jenis ductile iron (DI). • ‘Precast Manhole’ akan disediakan pada semua persimpangan dan pertukaran saiz paip. Rangkaian Paip Pembentungan Cadangan ‘Lifting Station’ Contoh susunatur loji rawatan kumbahan (STP) Rangkaian paip pembentungan akan merangkumi keseluruhan tapak cadangan dengan mengambil kira sambungan dari pembangunan oleh plot agensi berkaitan. iii.3. Saiz sistem modular ini lebih kecil berbanding ‘open system’ serta memenuhi ‘Standarad Effluent’ keperluan Akta Kualiti Alam Sekitar (Bahan cemar Kumbahan dan Industri) dan keperluan Kementerian Kesihatan.000 PE.1 Penemuan Kajian Sistem Pembentungan dan Rawatan Kumbahan • • Rajah 3. Cadangan Paip Retikulasi Pembentungan Sludge Treatment Facility Sedia ada 3.6.5 : Cadangan Susunatur Sistem Pembentungan Loji rawatan sedia ada berhampiran kawasan kajian adalah untuk menampung keperluan pembangunan sedia ada. Bagi menampung pembangunan kawasan pentadbiran baru ini sebuah loji rawatan kumbahan berpusat yang baru diperlukan. Cadangan STP (8.91 ekar) Keperluan Stesen Pam (Lifting Station) • Tapak pembangunan adalah hampir rata dan ini menyebabkan stesen pam ‘lifting station’ perlu dibina untuk mengurangkan aras ‘invert’ paip dan memudahkan laluan paip menyeberangi terusan utama.

Dianggarkan sebanyak 24 buah pencawang elektrik diperlukan bagi keseluruhan pembangunan ini.5 3-45 Sistem Telekomunikasi . Sebuah pencawang pembahagi utama (PPU) diperlukan dengan keluasan tapak sebanyak 2 ekar. Cadangan SSU (29m x 19m) Laluan Kabel • • • • Cadangan PPU (46m x 46m) Laluan kabel diperuntukkan di laluan rizab utiliti bersepadu yang terletak di luar rizab jalan.1 Penemuan Kajian Sistem Bekalan Elektrik • • Rajah 3. HDPE paip Sleeve untuk HT Kabel daripada Cadangan PPU 3.4. Pencawang-pencawang elektrik (sub-station) bagi setiap komponen pembangunan diperlukan untuk menyalurkan bekalan dari PPU baru ke komponen-komponen pembangunan berkenaan. Bagi laluan kabel dari PMU TNB sedia ada ke cadangan PPU baru. Jumlah beban elektrik bagi keseluruhan pembangunan adalah sebanyak 24MW. paip jenis GI Class C digunakan. Keperluan Bekalan • • • • • ii. Bagi laluan melintasi di bawah jalan. HDPE paip Sleeve untuk HT Kabel daripada PMU Sediada Contoh Pencawang Elektrik (PE) 3.6.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Contoh Pencawang Pembahagi Utama (PPU) Contoh Stesen Suis Utama (SSU) 9 nos. Sumber bekalan elektrik untuk pembangunan kawasan perancangan ini boleh diperolehi daripada PMU sedia ada di kawasan Perindustrian Gong Badak. disediakan 9 lubang paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm beserta ‘manhole’.2 Cadangan Sistem Bekalan Elektrik i.6.6. Sumber bekalan akan diperolehi dari PMU TNB sedia ada yang terletak berhampiran tapak pembangunan.6.6.4 Sistem Bekalan Elektrik 3.6: Cadangan Susunatur Sistem Bekalan Elektrik Terdapat sebuah pencawang masuk utama (PMU) berhampiran kawasan kajian. Bagi laluan kabel dari cadangan PPU ke sub-station 4 paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm beserta manhole akan disediakan. Pencawang Masuk Utama (PMU) Sedia ada 4 nos.4.

Dua (2) unit kabinet Telekom diperlukan di kawasan tapak cadangan pembangunan.7: Cadangan Susunatur Infrastruktur Telekomunikasi Terdapat dua (2) ibusawat terletak berdekatan dengan cadangan kawasan perancangan. Setiap kabinet memerlukan keluasan tanah sebanyak 3m x 3m.6.6.2 Cadangan Sistem Telekomunikasi i. uPVC Ducting Untuk Kabel Telekomunikasi Sumber talian komunikasi akan diperolehi dari Ibu Sawat Telekom Gong Badak / Wakaf Tembesu menerusi ‘Manhole’ TM sedia ada yang terletak berhampiran tapak pembangunan iaitu bersebelahan Institut Latihan Perindustrian Gong Badak. Laluan Talian • • • Sesalur yang terdiri dari enam (6) paip UPVC bergaris-pusat 150mm serta ‘manhole’ akan disediakan untuk kegunaan pemasangan kabel telefon.5. Laluan kabel diperuntukkan di bahagian rizab utiliti bersepadu yang terletak di luar rizab jalan.6.1 • • • Penemuan Kajian Sistem Telekomunikasi Rajah 3. paip jenis GI Class C digunakan. Cadangan Kabinet Telekom (2m x 3m) Contoh Kabinet TM Contoh ‘Manhole’ Telekomunikasi 3-46 .5. Kemudahan telekomunikasi dan IT yang akan disediakan termasuklah perkhidmatan jalur lebar atau ‘broadband’ berkelajuan tinggi bagi memenuhi kehendak-kehendak pengguna. Juga didapati sebuah Point TM berhampiran Institut Latihan Perindustrian Gong Badak. Sumber talian telekomunikasi pembangunan ini boleh diperolehi daripada Point TM ini. Penawaran daripada ‘manhole’ Telekom Sediada ii. Bagi laluan melintasi di bawah jalan. iaitu ibusawat telefon Wakaf Tembesu / Gong Badak dan ibusawat telefon Batu Rakit.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Cadangan Kabinet Telekom (2m x 3m) Ibu Sawat Telekom Gong Badak / Wakaf Tembesu Kabinet TM Sedia ada Berhampiran Tapak Kajian 3. Sumber Bekalan • • • 6 NOS.

• Laluan kabel dari cadangan PPU ke sub-station 4 paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm akan disediakan. 3-47 . Rizab laluan utiliti bersepadu ini disediakan diluar rizab jalan (rajah 3. paip jenis GI Class C digunakan. Ketiadaan penyelarasan rangkaian laluan dan kabel bagi kemudahan utiliti telah mengakibatkan ianya diletakkan secara tidak teratur. 1.6.6. • Laluan di bawah jalan.Kabel Elektrik • Laluan kabel dari PMU TNB sediada ke cadangan PPU baru.6.6 Rizab Laluan Utiliti Bersepadu 3. terutamanya kabel elektrik dan talian telekomunikasi. paip jenis GI Class C digunakan. • • • Kerosakan ke atas turapan disebabkan kerja-kerja pemasangan utiliti Cadangan Rizab Laluan Utiliti Bersepadu Bagi pembangunan laluan kemudahan utiliti di pusat pentadbiran ini.6.Paip Air 4. disediakan 9 lubang paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm. Kabel Telekomunikasi 4.8) Bagi mengelakkan pengorekan dalam proses pemasangan utiliti di masa hadapan dicadangkan penggunaan “pipe sleeve” yang bersesuaian bagi laluan utiliti. Penyelenggaraan atau kerja menaik taraf perkhidmatan sering kali melibatkan korekan atas turapan jalan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.6. • Bagi laluan di bawah jalan.1 Penemuan Kajian Rizab Laluan Utiliti Bersepadu • • Di sekitar kawasan perancangan tiada pengunaan struktur Laluan rizab utiliti bersepadu secara khusus untuk menempatkan semua utiliti.6.Kabel TNB 2.8: Cadangan Laluan Utiliti Bersepadu Bawah Tanah Rizab laluan utiliti 3m Rizab laluan Utiliti 7m ROW ROW Walkway + Drain reserve Shoulder + Landscape Carriageway Median Carriageway Shoulder + Landscape Walkway + Drain reserve Rizab Jalan 1. Kabel Telekomunikasi • Enam (6) paip UPVC bergaris-pusat 150mm akan disediakan untuk kegunaan pemasangan kabel telefon. dicadangkan penggunaan laluan utiliti bersepadu bawah tanah. 2. Rizab laluan utiliti bersepadu di sediakan di luar rizab jalan raya seperti di rajah 3. Ia tidak melibatkan pembinaan terowong tapi laluan dikongsi bersama oleh pelbagai kemudahan utiliti secara sistematik dan bersepadu.Paip Pembentungan • Jenis paip: vitrified clay pipe (VCP) & reinforced concrete pipe (RCP) untuk aliran graviti dan Ductile Iron (DI) untuk forced mains (pumping) 3.8 Rajah 3. Paip Retikulasi Bekalan Air • Paip utama yang adalah jenis MS bersaiz 450mm. Kebanyakan utiliti adalah ditempatkan secara berasingan tanpa saluran terowong / struktur khusus di bawah tanah di dalam rizab jalan.6.Paip Pembentungan 3.6.2 3.

54 juta 1.7. Jangkamasa bagi projek ini adalah selama 10 tahun melibatkan 3 fasa pelaksanaan (Rajah 3.46 juta 37. Fasa 3 40.30 juta 39.83 juta 3 Kerja-Kerja Tebatan Banjir • Mendalam.6.9 & Jadual 3. 0.00 juta  • Pembinaan rumah pam di Muara Sg.27 juta Jumlah Kecil Mekanikal dan Elektrik Bagi Sg.76 juta Sumber : Kajian Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.10 Sumber : Kajian Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.1 : Kos Mengikut Fasa Pembangunan Projek Tebatan Banjir Dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.62 juta 13.28 juta 27.81 juta • Regulator Utiliti Jumlah Kecil E. Tahun Fasa 1 Fasa 2 Sumber : Kajian Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. meluas ban dan Parit Utama • Pembinaan 4 Gate Tidal di Muara Sg.95 juta  1. 2 Kos Pengambilan Balik Tanah ( RM 73.00 juta 1.96 juta 59.00 juta  0. Tok Jiring Sungai Kos Kerja-kerja Infrastruktur ( RM 150.24 juta 1.7.6.53 juta 53.83 juta  • Tidal Gate • Sistem SCADA  D.6.50 juta  Jumlah Kecil Pengambilan Balik Tanah Bagi Rizab Sungai • • 0. Jumlah Permulaan dan Kos luar jangkaan Jumlah Kecil JUMLAHKESELURUHAN FASA 1 1.Tadahan Pengambilan Balik Kerja-Kerja Jumlah Kos Fasa Tanah Infrastruktur (RM juta) (RM juta) (RM juta) Fasa 1 (Sg. Tepoh & Sg.6.2 : Komponen Tebatan Banjir Untuk Fasa 1 (Kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring) Kos Projek Dan Fasa Pelaksanaan Keseluruhan kos pembangunan bagi melaksanakan projek tebatan banjir dan sistem saliran Baroh Tok Jiring/ Batu Rakit adalah sebanyak RM 224. Kuala Terengganu Jadual 3.83 juta (kos pengambilan balik tanah dan kos kerja-kerja infrstruktur).6.1) No 1 A.6.95 juta)   • Menaik taraf pintu kawalan saliran sepanjang Sg.88 juta Merabang Besar) Jumlah Kos 73.6.6. Kuala Terengganu Perkara Kos Kos Kaw. Kawasan ini merupakan kawasan berpotensi banjir. Tok Jiring C. iaitu dalam fasa 1. 6. keseluruhan langkah-langkah pencegahan banjir sepertimana yang terkandung dalam Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Baroh Tok jiring / Batu Rakit perlu dilaksanakan terlebih dahulu atau seiring dengan pembangunan pusat pentadbiran bagi memastikan kawasan pusat pentadbiran dan kawasan sekitar bebas dari banjir. Lanskap (Parit Utama Tok Jiring) 0.66 juta 84.76 juta Fasa 2 (Sg.19 juta (Sg.88 juta 224. Tok Jiring) 2.88 juta) Jumlah Keseluruhan = RM 224.30 juta 0. 3.9 : Jangkaan Kos Projek Perbelanjaan Jangkaan (RM juta) Komponen Kerja Kerja-Kerja Infrastuktur Dan Pengambilan Balik Tanah Tahun Jumlah kos 2. Kuala Terengganu Rangkaian sistem saliran dalam Pelan Induk Tebatan Banjir Dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring/ Batu Rakit seperti di rajah 3.22 juta   Jumlah Kecil F. Kuala Terengganu 3-48 .54 juta 0.26 juta 0.2 perlu dilaksanakan sepenuhnya. Keseluruhan kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus terletak di dalam kawasan tadahan Sungai Tok Jiring.7 Sistem Tebatan Banjir Dan Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit 3.1 Jadual 3.00 juta 5.40 juta   Sungai Tok Jiring Hartanah yang terjejas 0. dengan itu komponen sistem tebatan banjir untuk fasa 1 ini seperti di jadual 3. Tepoh) 30.95 juta 150.38 juta 5. pelaksanaan Pelan Induk Tebatan Banjir & Sistem Saliran berkenaan.2 Kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring (Fasa 1) Kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus terletak di dalam kawasan tadahan Sungai Tok Jiring. Tok Jiring  • Cadangan Parit Outlet dengan Gate Flap  • Menambahbaik ban di kiri Sg.00 juta   • Operasi & Penyelenggaraan Jumlah Kecil Fasa 3 2.75 juta 2.92 juta 100. Untuk mengelak berlaku banjir di kawasan Pusat Pentadbiran dan kawasan sekitar.6.46 juta   5. Nerus • Menambahbaik Kedalaman parit utama B.Tok Sungai Jiring Rajah 3.00 juta 39.6.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Rajah 3.10 : Komponen Pelan Induk Tebatan Banjir Dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit Sumber: Kajian Pelan Induk Tebatan Banjir dan Sistem Saliran Baroh Tok Jiring / Batu Rakit.6. Kuala Terengganu 3-49 .

Pelan Pembangunan .

.

JKR Daerah .Perpustakaan Daerah .Kompleks Sukan .7.Bangunan Gunasama Persekutuan Fasa 2 Fasa 3 2015-2020 2018-2025  Kemudahan Infrastruktur dan Utiliti  Lanskap  Institusi Kerajaan .Mahkamah Majistret Daerah .7.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3.Bangunan Gunasama Kerajaan Negeri .Jabatan Pelajaran Daerah Daerah . Berikut adalah pecahan fasa pembangunan bagi RKK (rujuk jadual 3.1: Fasa Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Fasa Tahun Pelaksanaan Komponen Pembangunan  Jalan masuk utama  Kemudahan Infrastruktur dan Utiliti  Taman Bandar dan Terusan  Lanskap Fasa 1 2013-2018  Insitusi Kerajaan .7.Pejabat Pertanian Daerah .7.Kompleks Pentadbiran Daerah .Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah .Pusat Kesihatan Daerah .Balai Polis Daerah  Masjid  Kediaman awam dan perumahan kos sederhana  Kawasan Perniagaan  Dewan Serbaguna  Pusat komuniti  Surau  Tadika         Pusat Perniagaan Utama Kemudahan Infrastruktur dan Utiliti Kediaman Kos Tinggi Lanskap Dewan Serbaguna Pusat komuniti Surau Tadika 3-50 .Pejabat Kesihatan Daerah .1 Fasa Pembangunan Rajah 3.7.1 : Cadangan Fasa Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pembangunan RKK Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ini akan melibatkan tiga (3) fasa pembangunan dengan jangkaan pelaksanaan pembangunan selama sepuluh (10) tahun.1 dan rajah 3.7 Fasa Pembangunan Dan Pendekatan Pelaksanaan Kajian 3.Kompleks Agama dan Mahkamah Syariah Daerah .1): Jadual 3.Balai Bomba dan Penyelamat Daerah .

kemudahan lanskap.2: Pendekatan Pelaksanaan Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Komponen pembangunan Agensi Pelaksana Di Dalam Kawasan Pembangunan Di Luar Kawasan Pembangunan Kerajaan Negeri 1. Lanskap jalan utama & lanskap utara. Pelaksana Input Teknikal Projek 3-51 Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) (Pengurus Projek Pembangunan Kuala Nerus) Kerajaan Negeri Institusi/ Agensi Perkhidmatan Jabatan Teknikal & Perunding Pembangunan Komponen Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Swasta . kemudahan infrastruktur dan utili dalam kawasan perumahan dan perniagaan. melalui kawasan Pengangkutan Awam Dalam Perindustrian Gong Badak Kawasan Pusat Pentadbiran c) Laluan masuk dari arah a) Cadangan Jejantas Barat. Pejabat Pertanian Daerah p.2 Pendekatan Pelaksanaan Rajah 3. Pejabat Kesihatan i. Cadangan Jalan Utama & Jalan Pentadbiran Susur a) Laluan masuk dari arah 3. ii. Jabatan Pengairan & Saliran kerajaan Negeri c. Balai Bomba & Penyelamat Daerah o. Padang taman-taman bandar Nenas dan Taman 4. Kompleks Agama & l.2 : Carta Alir Pendekatan Pelaksanaan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Pendekatan kajian bagi pelaksanaan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus terbahagi kepada dua (2) kawasan pembangunan iaitu : i.7. Pusat Kesihatan Daerah b. Padang 8. Kompleks Sukan e. Kediaman Kos sederhana & Kos tinggi 2. Jabatan Pelajaran Daerah m. kemudahan infrastruktur dan utiliti dalam kawasan institusi Swasta Di Dalam Kawasan Pembangunan 1. Balai Polis Daerah 2. Masjid f. Kediaman Kerajaan Perumahan 5. kemudahan infrastruktur dan utiliti utama di Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus Institusi/Agensi Di Dalam Kawasan Pembangunan 1. Kemudahan Lalulintas & Timur. Jabatan Kerja Raya Daerah Daerah h. Laluan Masuk Ke kawasan Pusat 2. Kediaman Kos Rendah b) Laluan masuk dari arah 6. Kawasan perniagaan di kawasan kediaman 4. Kemudahan awam.7. Cadangan Terminal Bas & Teksi Selatan. Bangunan Gunasama Daerah Kerajaan Persekutuan k. melalui Kampung (7 Unit) Baluh b) Cadangan Jambatan (3unit) d) Laluan masuk dari arah 7. Perpustakaan Daerah Mahkamah Syariah Daerah n.7.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 3. Penambakan Tapak 1. Jadual 3. Pusat perniagaan utama 3. Kemudahan awam. Kompleks Pentadbiran g. Kemudahan awam. melalui Kg. melalui Kg. Institusi Kerajaan a. kemudahan landskap. kemudahan Air landskap. Mahkamah Majistret Daerah d. Penyediaan Jalan sekunder dalam kawasan institusi 3. Di dalam kawasan pembangunan Di luar kawasan pembangunan Pemantau Berikut merupakan agensi yang terlibat dan komponen yang akan dilaksanakan dalam membangunkan pusat pentadbiran Kuala Nerus. Bangunan Gunasama j.

.

.

1) Jadual 4.Pencawang Pembahagi Utama .Kedai pejabat .Pusat Komuniti .Perumahan kos Tinggi .Kompleks Perniagaan .Perumahan Kos Rendah .Padang Bola .Masjid & Kompleks Agama Daerah Zon 3 . Rancangan Kawasan Khas Kuala Nerus ini dibahagikan kepada 7 (tujuh) zon pembangunan.Dewan Serbaguna .Tadika Zon 6 .Taman Permainan .Pusat Komuniti Zon 2 . Perincian komponen pembangunan bagi zon-zon adalah seperti berikut: (Jadual 4.Perumahan Berkembar . terusan dan sempadan kawasan kajian dijadikan sempadan zon pembangunan.1. Jalan utama.Rumah Kedai .1.Surau .Rumah Kedai .Padang Permainan .Surau Zon 1 .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4.Surau .Tadika .Tangki Air .Taman Awam .Taman Awam .Rumah Kedai .Perumahan Kos Sederhana .Tadika .Mini Kompleks Sukan .Kawasan Pejabat Kerajaan Zon 7 . bentuk dan perletakan komponen pembangunan di dalam zon berkenaan boleh diubahsuai mengikut keperluan semasa.Hotel . Susunatur.1.Pusat komuniti .Kawasan Pejabat Kerajaan Zon 4 .Taman Awam .Taman Awam .1 : Perincian Komponen Pembangunan Bagi Setiap Zon Zon Pembangunan Komponen Pembangunan . Komponen pembangunan di dalam setiap zon pembangunan hendaklah diikuti bagi menepati konsep pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.0 Pelan Pembangunan Terperinci Rajah 4.Padang Permainan .Taman Dataran .Loji Rawatan Kumbahan .Pusat Pameran /MICE .Hypermarket Zon 5 .Perumahan Teres .1 dan Rajah 4.Rizab Kediaman Kerajaan .1.SOHO .1 : Pembahagian Zon Pembangunan Pelan pembangunan terperinci bertujuan untuk mempericikan jenis-jenis pembangunan mengikut zon pembangunan.Tangki Air Petunjuk: Sempadan Zon 4-1 .

5 meter dari tasik buatan Kemudahan-kemudahan sokongan yang sesuai bagi aktiviti taman awam dan tidak mencemarkan Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di dalam taman 1.5 meter lebar di kiri kanan jalan di dalam rizab jalan ‘Green pedestrian crossing’ menghubungi kawasan perumahan kos sederhana dengan kawasan perumahan kos rendah .1 Perincian Komponen Pembangunan Zon 1 2 Fasa Pelaksanaan Kategori Jalan Rizab Jalan 1 2 : : : Laluan Motosikal : Laluan Siar Kaki 3 : Jejantas : Lanskap Jalan : Lanskap Pembahagi jalan Lanskap Tepi Jalan 5 1 4 Jalan Masuk Utama : : 4 Rizab Laluan Bersepadu Utiliti : Fasa 1 ( 2013-2018) Jalan Protokol .5’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) : : : : : Senibina moden : Susunatur pembangunan perumahan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian 3 Loji Rawatan Kumbahan Fasa Pelaksanaan Kawasan ‘buffer’ minimum : Lanskap : 5 : Perumahan Kos Rendah Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Luas Ruang Lantai (minimum) Jalan Perkhidmatan Kemudahan : Fasa 2 (2015-2020) : Maks.3 lorong satu hala 3 meter leber di kiri kanan jalan di dalam rizab jalan 1.Pelbagai jenis saiz pokok dan bentuk tanaman bagi kesan hadangan yang baik Lanskap : ‘Perimeter Planting’ : Konsep Rekabentuk Bangunan Susunatur Pembangunan Perumahan 15 meter Pusat komuniti Tadika Surau Padang bola Padang permainan Rumah Kedai ( Maksimum 4 tingkat) Tapak pasar / gerai / penjaja Rekabentuk yang boleh mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni . 4-2 Fasa 1 (2013-2018) 6 meter lebar di sempadan kawasan di dalam kawasan rizab STP . 10 tingkat : 65. Minimum 2 meter (6.Rekabentuk yang boleh mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni . Minimum 2 meter (6.Satu jenis spesis pokok teduhan sahaja sepanjang jalan .Terusan 10 meter lebar .Permukaan kawasan lanskap dinaikkan arasnya bagi kesan hadangan yang baik .Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4.1 mp (700kp) : : Perniagaan sokongan Taman Awam Fasa Pelaksanaan Aktiviti Riadah : : Fungsi : Rizab terusan : Kawasan ‘buffer’ : Kemudahan sokongan : Laluan Basikal : Laluan Siar Kaki : Lanskap : Fasa 1 (2013-2018) Aktif dan semi aktif .Mewujudkan imej jalan masuk ke Pusat Pentadbiran Kuala Nerus yang menarik .Lanskap kejur dan lanskap lembut yang bersesuaian .Surau . Perumahan Kos Sederhana Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Luas Ruang Lantai (minimum) Jalan Kemudahan Perniagaan sokongan Lanskap ‘Perimeter Planting’ Konsep Rekabentuk Bangunan Susunatur Pembangunan Perumahan : Fasa 3 (2018-2023) : Maks.2 meter . .Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.Pusat Komuniti .Padang Permainan Rumah Kedai (Maksimum 5 tingkat) .Penanaman pokok rasmi untuk memberi identiti 2 meter lebar di dalam rizab jalan 3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri kanan jalan dan terletak di antara laluan motosikal dengan laluan siar kaki Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri kanan jalan utama di luar rizab jalan. .Satu jenis spesis pokok teduhan sahaja sepanjang jalan . 15 tingkat : 69.40 meter lebar .Tasik buatan .Kawasan tebatan banjir dan kawasan riadah 10 meter lebar .5’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) - : Senibina moden : Susunatur pembangunan perumahan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian semasa.Tadika .7 mp (750kp) : Jalan perkhidmatan : 15.Laluan 2 hala .1.5 meter dari luar rizab terusan .5 meter lebar dalam taman dan dihubungkan ke kawasan sekitar.

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
4.1.2

Perincian Komponen Pembangunan Zon 2

2

Jenis Rumah
Fasa Pelaksanaan
Ketinggian Bangunan
(maksimum)

1
3
5
2

1

4

Perniagaan

Fasa Pelaksanaan
Ketinggian Bangunan
(maksimum)
Saiz lot minimum
Jalan
Konsep Rekabentuk
Bangunan
Susunatur
Pembangunan

:

Rumah Teres
Rumah Berkembar
Fasa 2 ( 2015-2020)

:

Maks. 4 tingkat

Jalan

:

Kemudahan

:

Lanskap

:

Konsep Rekabentuk
Bangunan
Susunatur
Pembangunan
Perumahan

3

3

Senibina moden

:

Susunatur pembangunan perumahan
boleh di ubahsuai mengikut kesesuaian
semasa.

Fasa Pelaksanaan
Aktiviti Riadah

:
:

Fungsi

:

Kawasan ‘buffer’

:

6 meter x 21 meter (20’ x 70’)
Jalan perkhidmatan : 15 meter

Kemudahan sokongan

:

:

Senibina moden

Laluan Basikal

:

:

Susunatur pembangunan boleh
diubahsuai mengikut kesesuaian
semasa.

Laluan Siar Kaki

:

Lanskap

:

:

Maks. 4 tingkat

:
:

Tangki Air

Fasa Pelaksanaan
Kawasan ‘buffer’
minimum

:

Lanskap

:

5

:

Fasa 1 (2013-2018)
Aktif dan semi aktif
- Terusan 10 meter lebar
- Tasik buatan
- Kawasan tebatan banjir dan kawasan
riadah
10 meter lebar
- 5 meter dari luar rizab terusan
- 5 meter dari tasik buatan
Kemudahan-kemudahan sokongan
yang sesuai bagi aktiviti taman awam
dan tidak mencemarkan
Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di
dalam taman
1.5 meter lebar dalam taman dan
dihubungkan ke kawasan sekitar.
- Lanskap kejur dan lanskap lembut
yang bersesuaian
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

4-3

Fasa 1 (2013-2018)
6 meter lebar di sempadan kawasan di
dalam kawasan rizab tangki air.
Pelbagai jenis saiz pokok dan bentuk
tanaman bagi kesan hadangan yang
baik

Jalan Masuk Utama

Fasa Pelaksanaan
Kategori Jalan
Rizab Jalan

:
:
:

Laluan Motosikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Jejantas
:
Lanskap Jalan

Taman Awam

:

Fasa 2 (2015-2020)

Jalan keluar – masuk : 15 meter
Jalan perkhidmatan : 12 meter
- Pusat Komuniti
- Tadika
- Surau
- Padang permainan
- Rekabentuk yang boleh mewujudkan
suasana yang selesa dan harmoni
- Satu jenis spesis pokok teduhan
sahaja sepanjang jalan
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

:

Rizab terusan

:

4

Rumah Bercampur

:
Lanskap Pembahagi jalan
Lanskap Tepi Jalan
Rizab
Laluan
Bersepadu

Utiliti

:
:
:

Fasa 1 ( 2013-2018)
Jalan Protokol
- 40 meter lebar
- Laluan 2 hala
- 3 lorong satu hala
3 meter leber di kiri-kanan jalan di
dalam rizab jalan
1.5 meter lebar di kiri kanan jalan di
dalam rizab jalan
‘Green
pedestrian
crossing’
menghubungkan kawasan perumahan
kos sederhana dengan kawasan
perumahan kos rendah
- Mewujudkan imej jalan masuk ke
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
yang menarik
- Penanaman pokok rasmi untuk
memberi identiti
2 meter lebar di dalam rizab jalan
3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri
kanan jalan dan terletak di antara laluan
motosikal dengan laluan siar kaki
Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri
kanan jalan utama di luar rizab jalan.

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
4.1.3

Perincian Komponen Pembangunan Zon 3

3

2

Fasa Pelaksanaan

:

Fungsi

:

2

4

3

1

4

Dataran Bandar

Aktiviti

:

Rizab Tasik
Kawasan ‘buffer’

:
:

Laluan Basikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Kemudahan sokongan

:

Lanskap

:

Fasa 1 (2013-2018)
- Kawasan aktiviti formal dan
perniagaan sokongan
- Aktiviti berskala besar
- Kawasan interaksi sosial utama
- Perniagaan ( kiosk dan gerai)
- Sosial (aktif) : Persembahan,
pameran, karnival dan sambutan
perayaan.
- Sosial (semi aktif) : Bersiar-siar,
bergambar dan riadah.
Tertakluk kepada perancangan
- 20 meter
Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di
dalam kawasan dataran bandar
1.5 meter lebar dalam kawasan dataran
bandar dan dihubungkan ke kawasan
sekitar.
Kemudahan-kemudahan sokongan
yang sesuai bagi aktiviti dataran bandar
dan tidak mencemarkan
- Lanskap kejur dan lanskap lembut
yang bersesuaian
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

Jalan Utama

Fasa Pelaksanaan
Kategori Jalan
Rizab Jalan

:
:
:

Jambatan
:

Laluan Motosikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Jejantas

:

Lanskap Jalan

1

Masjid Dan Kompleks Agama

Jenis Pembangunan
Fasa Pelaksanaan

:
:

Ketinggian Bangunan
(maksimum)

:

Konsep Rekabentuk
Senibina

:

Jalan

:

Kemudahan sokongan

:

Lanskap

:

Masjid

Kompleks Agama
Fasa 2 (2015-2020)
Menjadi
bangunan paling
dominan dari tiga Maks. 10 tingkat
arah jalan masuk
utama
Senibina islam
Masjid sebagai
moden dengan
‘focal point’
penggarapan
dengan gaya
elemen-elemen
senibina islam dan
tradisi senibina
moden
tempatan
Jalan keluar masuk : 15 meter
Kemudahan-kemudahan sokongan yang
sesuai dengan fungsi bangunan.
- Lanskap yang sesuai dengan rekabentuk
bangunan dan menunjukkan fungsi /
kegunaan bangunan
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

3

:

Taman Awam

Fasa Pelaksanaan
Aktiviti Riadah

:
:

Fungsi

:

Rizab terusan

:

Kawasan ‘buffer’

:

Laluan Basikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Kemudahan sokongan

:

Lanskap

:

Fasa 1 (2013-2018)
Aktif dan semi aktif
- Terusan 10 meter lebar
- Tasik buatan
- Kawasan tebatan banjir dan kawasan
riadah
10 meter lebar
- 5 meter dari luar rizab terusan
- 5 meter dari tasik buatan
Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di
dalam taman
1.5 meter lebar dalam taman dan
dihubungkan ke kawasan sekitar.
Kemudahan-kemudahan sokongan yang
sesuai bagi aktiviti taman awam dan tidak
mencemarkan
- Lanskap kejur dan lanskap lembut yang
bersesuaian
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

4-4

Lanskap
Pembahagi
jalan
Lanskap Tepi Jalan
Rizab Laluan
Bersepadu

Utiliti

:
:
:

Fasa 1 ( 2013-2018)
Jalan Utama
- 30 meter lebar
- Laluan 1 hala
- 3 lorong satu hala
- 3 jambatan
(Rekabentuk
jambatan
moden
sebagai ikon kawasan)
- Sebuah
‘Pedestrian
bridge’
menghubungkan kawasan taman
awam dengan dataran bandar
(sebagai daya tarikan)
3 meter lebar di kiri-kanan jalan di
dalam rizab jalan
1.5 meter lebar di kiri kanan jalan di
dalam rizab jalan
- 4 ‘Green pedestrian crossing’
 Menghubungkan kawasan masjid
dengan kawasan perumahan
 Menghubungkan kawasan masjid
dengan kawasan pejabat kerajaan
 Menghubungkan
kawasan
dataran bandar dengan kompleks
pentadbiran daerah.
 Menghubungkan kawasan taman
awam dengan kawasan komersil
- Mewujudkan persekitaran jalan yang
menarik dan seragam
- Penanaman pokok rasmi untuk
memberi identiti
2 meter lebar di dalam rizab jalan
3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri
kanan jalan dan terletak di antara laluan
motosikal dengan laluan siar kaki
Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri
kanan jalan utama di luar rizab jalan.

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus
4.1.4

Perincian Komponen Pembangunan Zon 4

1

2

Jenis Pembangunan

:

Fasa Pelaksanaan

:

Ketinggian Bangunan
(maksimum)

:

Konsep Rekabentuk
Bangunan

:

Rizab Terusan

1

2

Pejabat Kerajaan

:

Kawasan ‘buffer’

:

Kemudahan sokongan

:

Lanskap

:

3

‘Perimeter Planting’

:

Susunatur
Pembangunan

:

2

Kompleks
Pentadbiran Daerah
Fasa 1
(2013-2018)

Pejabat
Sokongan
Fasa 2
(2015-2020)

Maks. 10 tingkat

Maks. 5 tingkat

Senibina moden
dengan
penggarapan
Senibina moden
elemen-elemen
tradisi senibina
tempatan
Terusan besar : 30 meter lebar
Terusan Kecil : 10 meter lebar
Terusan besar :
- 15 meter dari rizab terusan
Terusan kecil :
- 5 meter dari luar rizab terusan
- 5 meter dari tasik buatan
Kemudahan-kemudahan sokongan
yang sesuai dengan fungsi bangunan.
- Lanskap yang sesuai dengan
rekabentuk bangunan dan
menunjukkan fungsi / kegunaan
bangunan
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.
Minimum 3 meter (10’) di sekeliling
kawasan pembangunan (tidak
termasuk jarak dari anjakan bangunan)
Susunatur pembangunan boleh di
ubahsuai mengikut kesesuaian semasa.

Taman Awam

Fasa Pelaksanaan
Aktiviti Riadah

:
:

Fungsi

:

Rizab terusan

:

Kawasan ‘buffer’

:

Laluan Basikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Fasa 1 (2013-2018)
Aktif dan semi aktif
- Terusan 10 meter lebar
- Tasik buatan
- Kawasan tebatan banjir dan kawasan
riadah
10 meter lebar
- 5 meter dari luar rizab terusan
- 5 meter dari tasik buatan
Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di
dalam taman
1.5 meter lebar dalam taman dan
dihubungkan ke kawasan sekitar.

4-5

Taman Awam

Kemudahan sokongan

:

Lanskap

:

3

Kemudahan-kemudahan sokongan yang
sesuai bagi aktiviti taman awam dan tidak
mencemarkan
- Lanskap kejur dan lanskap lembut yang
bersesuaian
- Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan
pokok teduhan.

Jalan Utama

Fasa Pelaksanaan
Kategori Jalan
Rizab Jalan

:
:
:

Laluan Motosikal

:

Laluan Siar Kaki

:

Jejantas
:

Lanskap Jalan
:
Lanskap Tepi Jalan
Rizab Laluan
Bersepadu

:
Utiliti

:

Fasa 1 ( 2013-2018)
Jalan Utama
- 30 meter lebar
- Laluan 1 hala
- 3 lorong satu hala
3 meter leber di kiri-kanan jalan di
dalam rizab jalan
1.5 meter lebar di kiri kanan jalan di
dalam rizab jalan
- ‘Green pedestrian crossing’
 Menghubungkan
kawasan
pejabat kerajaan dengan kawasan
masjid
 Menghubungkan
kawasan
kompleks pentadbiran daerah
dengan kawasan dataran bandar
- Mewujudkan persekitaran jalan yang
menarik dan seragam
- Penanaman pokok rasmi untuk
memberi identiti
3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri
kanan jalan dan terletak di antara laluan
motosikal dengan laluan siar kaki
Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri
kanan jalan utama di luar rizab jalan.

15 meter dari luar rizab terusan .5 meter lebar di kiri kanan jalan di dalam rizab jalan .Laluan 2 hala .‘Green pedestrian crossing’ menghubungkan kawasan komersil Mewujudkan persekitaran jalan yang menarik dan seragam Pembangunan Bercampur 1:4 1:4 60 % 60 % Jalan utama : 30 meter Jalan perkhidmatan : 15 meter Jalan sekunder : 20 meter Kedai Pejabat Fasa 3 (2018-2023) Pasar raya Pusat pameran /MICE 5 tingkat 5 tingkat 4 tingkat - - - Senibina moden .Dewan Serbaguna . 30 meter lebar .Mini stesen bas dan teksi .Lanskap yang sesuai dengan rekabentuk bangunan dan menunjukkan fungsi / kegunaan bangunan . Susunatur pembangunan boleh di ubahsuai mengikut kesesuaian semasa.Pelbagai jenis saiz pokok dan bentuk tanaman bagi kesan hadangan yang baik 1 meter lebar di dalam rizab jalan 3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri kanan jalan dan terletak di antara laluan motosikal dengan laluan siar kaki Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri kanan jalan utama di luar rizab jalan.1.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4. Pencawang Pembahagi Utama Fasa Pelaksanaan Kawasan ‘buffer’ minimum : Lanskap : : Fasa 1 (2013-2018) 6 meter lebar di sempadan kawasan di dalam kawasan rizab PPU .2 lorong satu hala 3 meter leber di kiri-kanan jalan di dalam rizab jalan 1.Mini Kompleks Sukan . 4-6 .Kemudahan – kemudahan yang sesuai dengan fungsi bangunan.Permukaan kawasan lanskap dinaikkan arasnya bagi kesan hadangan yang baik .5 Perincian Komponen Pembangunan Zon 5 2 2 1 3 Jenis Pembangunan Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Nisbah plot Kawasan ‘plinth’ : : Kompleks Perniagaan Hotel : 20 tingkat 20 tingkat Jalan : Konsep Rekabentuk Bangunan : Kemudahan : Rizab Terusan Kawasan ‘buffer’ : : Lanskap : Susunatur Pembangunan : 3 1 Jalan Utama Fasa Pelaksanaan Kategori Jalan Rizab Jalan : : : Laluan Motosikal : Laluan Siar Kaki : Jejantas : Lanskap Jalan : Lanskap Pembahagi jalan Lanskap Tepi Jalan Rizab Laluan Bersepadu Utiliti : : : Fasa 1 ( 2013-2018) Jalan Utama (kawasan perniagaan) .30 meter lebar .Tanaman pokok rasmi sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.

5’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) Kemudahan : Perniagaan sokongan : Lanskap ‘Perimeter Planting’ Konsep Rekabentuk Bangunan Susunatur Pembangunan Perumahan : : Fasa Pelaksanaan Aktiviti Riadah : : Fungsi : Rizab terusan : Kawasan ‘buffer’ : Laluan Basikal : Laluan Siar Kaki : Kemudahan sokongan : Lanskap : Fasa 1 (2013-2018) Aktif dan semi aktif .Tasik buatan .1.Surau .40 meter lebar .Terusan 10 meter lebar . 20 tingkat 1:4 60% 69. Kemudahan-kemudahan sokongan yang sesuai bagi aktiviti taman awam dan tidak mencemarkan .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4.5 meter dari luar rizab terusan . 5b Perumahan Kos Tinggi Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Kawasan ‘Plinth’ Jalan Rizab Terusan Kawasan ‘buffer’ 4 Taman Awam : Senibina moden : Susunatur pembangunan perumahan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian semasa.5 meter dari tasik buatan .Tadika . 3 Rizab Kediaman Kerajaan Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Rizab terusan : Fasa 2 (2015-2020) : Maks.7 mp (750kp) Kategori Jalan : Fasa Pelaksanaan Rizab Jalan : : Laluan Motosikal : Laluan Siar Kaki : Jejantas : : Lanskap Pembahagi jalan Lanskap Tepi Jalan Rizab Laluan Bersepadu 4-7 60% daripada keluasan tapak 15 meter 30 meter lebar 15 meter dari luar rizab terusan .5 meter lebar di kiri kanan jalan di dalam rizab jalan .Pusat Komuniti .30 meter lebar .Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.5 meter lebar dalam taman dan dihubungkan ke kawasan sekitar. Jalan masuk utama Jalan Utama Fasa 1 ( 2013-2018) .Lanskap kejur dan lanskap lembut yang bersesuaian . 15 tingkat : : 60% daripada keluasan tapak Jalan perkhidmatan : 15 meter 30 meter lebar 15 meter dari luar rizab terusan .5 meter dari luar rizab terusan .Laluan 2 hala .6 Perincian Komponen Pembangunan Zon 6 2 3 1 2 5a 1 4 : Fasa 3 (2018-2023) : Maks.Laluan 2 hala 3 meter leber di kiri-kanan jalan di dalam rizab jalan 1. 5b.Rekabentuk yang boleh mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni .Rekabentuk yang boleh mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni .Satu jenis spesis pokok teduhan sahaja sepanjang jalan . Minimum 3 meter (10’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) Jalan Lanskap Jalan : : SOHO & PEJABAT Utiliti : : : 5a.Padang permainan Rumah Kedai (Maksimum 5 tingkat) .5 meter dari tasik buatan Aktiviti berbasikal tidak dibenarkan di dalam taman 1.‘Green pedestrian crossing’ menghubungkan kawasan perumahan kos tinggi dengan kawasan komersil Mewujudkan persekitaran jalan yang menarik dan seragam Penanaman pokok rasmi untuk memberi identiti 2 meter lebar di 1 meter lebar di dalam rizab jalan dalam rizab jalan 3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri kanan jalan dan terletak di antara laluan motosikal dengan laluan siar kaki Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri kanan jalan utama di luar rizab jalan.Rekabentuk yang boleh mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni .Kawasan tebatan banjir dan kawasan riadah 10 meter lebar . 4 SOHO & PEJABAT Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Nisbah Plot Kawasan ‘Plinth’ Luas Ruang Lantai (minimum) Kawasan ‘Plinth’ Jalan Perkhidmatan Rizab Terusan Kawasan ‘buffer’ : : Lanskap : ‘Perimeter Planting’ : Konsep Rekabentuk Bangunan : Senibina moden Kemudahan sokongan : Kemudahan-kemudahan sokongan yang sesuai bagi aktiviti SOHO dan pejabat 5 Fasa 3 (2018-2025) : Maks.Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan. Minimum 2 meter (6. 4 tingkat : Kawasan ‘buffer’ : Lanskap : 10 meter lebar . .Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.

5 meter lebar di kiri kanan jalan di dalam rizab jalan .1. Minimum 3 meter (10’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) Fasa 1 (2013-2018) 6 meter lebar di sempadan kawasan di dalam kawasan rizab tangki air.5 meter dari luar rizab terusan . 5 tingkat Senibina moden dengan penggarapan Senibina moden elemen-elemen tradisi senibina tempatan 10 meter lebar . .Rizab jalan susur : 12 meter 3 meter leber di kiri-kanan jalan di dalam rizab jalan 1. 10 tingkat : Rizab Terusan kecil Kawasan ‘buffer’ (Terusan Kecil) : Kemudahan sokongan : Lanskap : ‘Perimeter Planting’ : Maks.Mewujudkan imej jalan masuk ke Pusat Pentadbiran Kuala Nerus yang menarik .3 lorong satu hala .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 4.7 Perincian Komponen Pembangunan Zon 7 2 2 1 3 Tangki Air Fasa Pelaksanaan Kawasan ‘buffer’ minimum : Lanskap : 3 : Jalan Masuk Utama Fasa Pelaksanaan Kategori Jalan Jalan : : : Laluan Motosikal : Laluan Siar Kaki : Lanskap Jalan : 1 Pejabat Kerajaan Jenis Pembangunan Fasa Pelaksanaan Ketinggian Bangunan (maksimum) Konsep Rekabentuk Bangunan : Pejabat Utama Pejabat Sokongan Fasa 2 (2015-2020) : Maks.Penanaman pokok rasmi untuk memberi identiti 2 meter lebar di dalam rizab jalan 3 meter lebar di dalam rizab jalan di kiri kanan jalan dan terletak di antara laluan motosikal dengan laluan siar kaki Rizab laluan utiliti bersepadu di kiri kanan jalan utama di luar rizab jalan.Pelbagai jenis saiz pokok dan bentuk tanaman.40 meter lebar . 4-8 . Lanskap Pembahagi jalan Lanskap Tepi Jalan Rizab Laluan Bersepadu Utiliti : : : Fasa 1 ( 2013-2018) Jalan Protokol .5 meter dari tasik buatan Kemudahan-kemudahan sokongan yang sesuai dengan fungsi bangunan. Lanskap yang sesuai dengan rekabentuk bangunan dan menunjukkan fungsi / kegunaan bangunan Tanaman pokok rasmi sekurangkurangnya 30% daripada keseluruhan pokok teduhan.Laluan 2 hala .

.

.

Garis Panduan Perancangan Perniagaan. Perumahan . Kawasan Lapang & Rekreasi Dan Perindustrian . Institusi.

.

institusi. 5. Conrferences and Exhibitions (MICE) Lain-Lain ruang keperluan hotel Dewan Serbaguna Taska / Tadika Small Office Home Office (SOHO) Lain-lain aktiviti yang seragam dengan keperluan pangsapuri perkhidmatan  Kedai kek dan roti  Perkhidmatan khusus  Perkhidmatan kewangan.Incentions. Incentives.1 Garis Panduan Perancangan Pembentukan garis panduan perancangan bertujuan untuk memandu dan menyediakan panduan pembangunan fizikal di kawasan pusat pentadbiran daerah. kawasan lapang & rekreasi dan kawasan perindustrian. 5-1  Semua aktiviti yang tidak seragam dengan aktiviti guna tanah dalam kolum II CATATAN  Pembangunan aktiviti –aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan.0 GARIS PANDUAN PERANCANGAN & GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN 5.1 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perniagaan KOLUM I KOLUM II Guna Tanah Utama Aktiviti Guna Tanah Yang Dibenarkan PERNIAGAAN Kompleks Perniagaan       Premis perniagaan Ruang niaga Pejabat Hotel Medan selera Restoran        Pejabat     Premis pejabat Premis perniagaan Auditorium Medan selera    Hotel     Permis penginapan Bilik penginapan Ruang niaga Ruang pejabat             Bangunan penginapan Kedai runcit Restoran / Kafe Kedai kek dan roti Pusat makanan dan minuman Perkhidmatan dobi Lot permainan Kolam renang / gymnasium Perniagaan perkhidmatan Runcit Restoran / kedai kopi Pejabat     Ruang niaga pasaraya Pejabat pengurusan Premis perniagaan Medan selera Pangsapuri Perkhidmatan     Rumah Kedai Kedai Pejabat Bazar / Arked Kedai Mampu Milik  Pasaraya Besar / Hypermarket        KOLUM III Aktiviti Guna Tanah Yang Tidak Dibenarkan Small Office Home Office (SOHO) Panggung Institusi pendidikan Gymnasium Pasaraya (Dalam Kompleks) Pangsapuri perkhidmatan Lain-lain aktiviti yang seragam dengan keperluan kompleks perniagaan Institusi pendidikan Pangsapuri perkhidmatan Meetings. Insurans dan hartanah  Perbankan  Restoran / café  Perbankan  Lot permainan  Surau  Lain-lain aktiviti yang seragam dengan keperluan pasaraya besar/hypermarket. Garis panduan perancangan ini merangkumi garis panduan perancangan kawasan perniagaan.  Pembangunan aktiviti –aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan. ia juga menjadi rujukan utama dan membantu di dalam perancangan masa hadapan. Conferences and Exhibitions.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.1. Selain itu. (MICE) Lain-lain keperluan pejabat Meeting .  Hanya dibenarkan pembangunan secara “freestanding” . perumahan.

.1. KOLUM III Aktiviti Guna Tanah Yang Tidak Dibenarkan CATATAN Perumahan awam mampu milik PERUMAHAN 5.3  Peruncitan sahaja  Berkelompok dan terbuka  Tertakluk kepada keperluan Pihak Berkuasa Tempatan Garis Panduan Perancangan Kawasan Institusi KOLUM I Guna Tanah Utama INSTITUSI 5. KOLUM III Aktiviti Guna Tanah Yang Tidak Dibenarkan CATATAN  Semua aktiviti yang tidak seragam dengan aktiviti gunatanah dalam kolum II  Pembangunan aktiviti –aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan.2 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perumahan KOLUM I Guna Tanah Utama KOLUM II Aktiviti Guna Tanah Yang Dibenarkan KOLUM III Aktiviti Guna Tanah Yang Tidak Dibenarkan CATATAN  Semua aktiviti yang tidak seragam dengan guna tanah dalam kolum II  Pembangunan aktiviti –aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.4 Rumah sesebuah Rumah berkembar Rumah teres Pangsapuri kos sederhana Pangsapuri kos tinggi Rumah kedai Stesen minyak Pusat penjaja / gerai Kemudahan awam Kemudahan utiliti Tanah lapang dan rekreasi Lain-lain aktiviti yang seragam dengan keperluan perumahan KOLUM II Aktiviti Guna Tanah Yang Dibenarkan Kompleks Pentadbiran Daerah  Bangunan Menghadap dataran bandar / kawasan taman rekreasi Kompleks Majlis Agama Pejabat Kerajaan (bangunan sesebuah) Medan selera  Dalam kompleks pejabat Kemudahan Awam Kemudahan utiliti Perumahan kakitangan kerajaan  Tertakluk kepada keperluan Pihak Berkuasa Tempatan Lain-lain aktiviti yang seragam dengan keperluan institusi Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang & Rekreasi KOLUM I Guna Tanah Utama TAMAN BANDAR KAWASAN PERSISIR AIR Taman Awam Dataran Bandar Tasik Terusan Padang Kejiranan KAWASAN PERMAINAN Padang Permainan Laman Sukan Lot Permainan KOLUM II Aktiviti Guna Tanah Yang Dibenarkan  Aktiviti yang seragam dengan keperluan taman awam  Aktiviti yang seragam dengan keperluan dataran bandar  Aktiviti yang seragam dengan keperluan tasik  Aktiviti yang seragam dengan keperluan terusan  Aktiviti yang seragam dengan keperluan padang kejiranan  Aktiviti yang seragam dengan keperluan padang permainan  Aktiviti yang seragam dengan keperluan laman sukan  Aktiviti yang seragam dengan keperluan lot permainan 5-2   Semua aktiviti yang tidak seragam dengan aktiviti gunatanah dalam kolum II Pembangunan aktiviti –aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan.1.1.

5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.5 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Perindustrian di Kawasan Bersempadanan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus KOLUM I Guna Tanah Utama Industri Ringan KOLUM II Aktiviti Guna Tanah Yang Dibenarkan  Bilik pameran dan jualan  Perusahaan kraftangan  Lain – lain aktiviti perindustrian yang seragam dan sesuai dengan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Industri Sederhana Perindustrian Industri Kotej 5. : Zon Penampan Kawasan Perindustrian Jenis Industri Industri Ringan (Jenis A dan B) Industri Sederhana        Ciri-ciri Industri dan keperluan Jarak zon penampan dari kawasan perumahan Industri pada umumnya tidak mencemarkan alam sekitar Mempunyai tahap bunyi yang sederhana Tidak mengeluarkan asap Tidak menggunakan bahan mentah toksid dan bahaya Menggunakan elektrik dan gas Mungkin mengeluarkan sisa industri yang boleh dibersihkan Tidak mengeluarkan bahan radioaktif dan sisa terjadual  Zon penampan minimum 50 meter  Perlu mematuhi syarat Jabatan Alam Sekitar  Industri yang mungkin mengeluarkan asap.1.industri ini mungkin mengeluarkan lebih banyak sisa daripada industri-industri jenis A dan B di atas  Zon penampan minimum 250 meter  Perlu mematuhi syarat Jabatan Alam Sekitar ZON PENAMPAN BAGI INDUSTRI SEDERHANA ZON PENAMPAN BAGI INDUSTRI RINGAN (JENIS A DAN B) ZON PENAMPAN 250 METER 5-3 .bunyi bising.1. bau dan sisa terjadual  Industri.1     Bilik pameran dan jualan Perkhidmatan dan logam Perusahaan makanan dan minuman Lain – lain aktiviti perindustrian yang seragam dan sesuai dengan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus     Bilik pameran dan jualan Perusahaan makanan Perusahaan jahitan dan sulaman Lain – lain aktiviti perindustrian yang seragam dan sesuai dengan pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus KOLUM III Aktiviti Guna Tanah Yang Tidak Dibenarkan CATATAN  Semua aktiviti yang tidak seragam dengan aktiviti guna tanah dalam kolum II  Aktiviti perindustrian dan perusahaan hendaklah tidak mencemarkan alam sekitar  Aktiviti perindustrian berasaskan teknologi hijau adalah digalakkan  Aktiviti perindustrian perkhidmatan dan logam hendaklah jauh dari badan air / terusan  Pembangunan aktiviti – aktiviti guna tanah di kolum II perlu mematuhi garis panduan pembangunan yang berkaitan.

.

Garis Panduan Pembangunan .

.

Garis Panduan Pembangunan Perumahan .

.

0 meter (20’)  Menghabisi sempadan lot Lakaran anjakan bangunan bagi rumah berkembar 5-4 Lakaran anjakan bangunan bagi rumah kluster .1 Rumah Teres Bilangan Bilik Minimum 54unit/hek.5’)  3.2.5’)  6.2 Garis Panduan Pembangunan 5. bazar/arked.2. Minimum 15.2. Minimum 12 meter (40’) Maksimum 97.1 meter (10’)  Anjakan Belakang & Sisi  3. kedai pejabat.0 meter (20’)  2.1. Garis panduan ini merangkumi garis panduan perumahan. ia juga menjadi rujukan utama dan membantu di dalam perancangan masa hadapan.0 meter (10’)  2. stesen minyak dengan perkhidmatan.0 meter (20’)  6.5’) kecuali belakang menghabisi sempadan lot.1 Garis Panduan Pembangunan Perumahan 5.0 meter (6.7 meter x 21.1 meter (20’)  2.0 meter (50’) Maksimum 304.0 meter (35’ x 70’) 4 tingkat (mengikut keadaan tanah) Lot Minimum Bilangan Tingkat maksimum Jalan Perkhidmatan :  Jalan Perkhidmatan Jalan Buntu (Cul-de-sac) Anjakan Bangunan :  Anjakan Hadapan  Anjakan Hadapan Anjung Kereta & Balkoni terbuka RUMAH KLUSTER 160 unit/ekar 40 unit /hek.0 meter (6.1 meter (20’)  3. Berikut adalah perincian garis panduan pembangunan 5. 4 tingkat Panjang Blok Teres Jalan Perkhidmatan :  Maksimum 97.1.1 meter (20’) – jarak antara dinding ke dinding bangunan. kedai mampu milik. pusat penjaja/gerai. Nota: ‘Property break’ tidak dibenarkan.5 meter (320’) 6 meter (20’) 6.1 meter (10’)  Anjakan Tepi  Anjakan Unjuran & Balkoni Terbuka Belakang Sisi  6.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.0 meter (20’)  3. Selain itu.0 meter (6.5 meter (320’)  Jalan Perkhidmatan Jalan Buntu (Cul-de-sac)     Densiti Maksimum Lot Minimum Lorong Belakang Lorong Pemisah (fire break)/ Lorong Tepi Anjakan Bangunan :  Anjakan Hadapan  Anjakan Hadapan Anjung Kereta / Balkoni terbuka  Anjakan Unjuran & Balkoni Terbuka Tepi  Anjakan Tepi  Anjakan Belakang Tingkat Atas Rumah Berkembar Dan Kluster RUMAH BERKEMBAR 12 unit/ekar Densiti Maksimum 10.8 meter (1000’)  6.  6.1 meter (10’)  3.2 Garis panduan ini dibentuk untuk memandu dan menyediakan panduan pembangunan fizikal di kawasan pusat pentadbiran daerah. 22unit/ekar 6 meter x 21 meter (20’ x 70’)  3 bilik Bilangan Tingkat Maksimum  Maks.1 meter (10’) Kecuali belakang menghabisi sempadan lot  2.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.0 meter (24’)  12 meter (40’)  6.7 mp (750 kp)  3 bilik dengan 2 bilik air/tandas  18.Gelanggang sepak takraw/ badminton/tenis dan lainlain .3 Perumahan Berbilang Tingkat Saiz tapak minimum Kawasan plinth Densiti minimum Luas ruang lantai minimum Bilangan bilik / tandas minimum Ketinggian maksimum bangunan tanpa lif ( walk up ) Kegunaan Tingkat Bawah Bangunan Jalan Perkhidmatan :  Jalan Perkhidmatan  Jalan Keluar Masuk Jalan Dalaman :  Sehala  Dua Hala Anjakan Bangunan Dengan Sempadan Kawasan :  Menghadap Jalan Awam  Bangunan Dari Sempadan Lakaran anjakan bangunan dan lorong belakang bagi rumah teres Tempat Letak Kenderaan  Tempat Letak Kereta (TLK)  Tempat Letak Motosikal (TLM) Tanah Lapang dan Rekreasi Lakaran lorong belakang Perimeter Planting Lain-lain Kemudahan : Tadika. Pejabat Pengurusan.3m (60’) dan ketinggian maksimum 5 tingkat.2. Surau. Hanya dibenarkan bagi kediaman Orang Kelainan Upaya (OKU) dan kemudahan awam sahaja. Dewan.0 meter (20’)  7.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) Nota : Tertakluk kepada keperluan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) . Lakaran anjakan hadapan dan anjakan hadapan anjung kereta bagi rumah teres 5-5 PERUMAHAN MAMPU MILIK 0.0 meter (20’) 1 TLK : 1 unit Kediaman + 10% TLK untuk Pelawat (daripada jumlah unit kediaman)  1 TLM : 1 unit Kediaman (TLM jenis berkunci dan berbumbung)  Minimum 10 %  Kemudahan yang disediakan termasuk : .Taman atas bumbung dibenarkan tetapi tidak melebihi 30% keperluan penyediaan kawasan lapang  Minimum 2 meter (6.Padang permainan kanak-kanak .4 hektar (1 ekar) 60% daripada keluasan tapak Densiti maksimum dibenarkan 250 unit/hektar (100 unit/ekar)  69. Kediaman OKU.1.  12 meter (40’)  6. Bilik Bacaan. Bilik Peti Surat. Rumah Sampah.

 12.0 meter (40’)  15.0 meter (40’)  6.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.Gelanggang sepak takraw/ badminton/tenis dan lain-lain .2. Dewan.3 meter (60’) dan ketinggian maksimum 5 tingkat. Rumah Sampah PANGSAPURI KOS SEDERHANA PANGSAPURI KOS TINGGI 0. Surau.4 Pangsapuri Kos Sederhana Dan Tinggi Saiz Tapak Minimum Kawasan Plinth Densiti Maksimum Bilangan Bilik / Tandas Minimum Ketinggian Maksimum Bangunan Tanpa Lif (Walk up) Kegunaan Tingkat Bawah Bangunan Jalan Perkhidmatan :  Jalan Perkhidmatan  Jalan Keluar Masuk Jalan Dalaman :  Sehala  Dua Hala Anjakan Bangunan Dengan Sempadan Kawasan :  Menghadap Jalan Awam  Bangunan Dari Sempadan Tempat Letak Kenderaan Tempat Letak Kereta (TLK) Tempat Letak Motosikal (TLM) Tanah Lapang dan Rekreasi Perimeter Planting Lain-lain Kemudahan : Tadika.  Minimum 2 meter (6.1. Bilik Bacaan.  Hanya dibenarkan bagi kediaman Orang Kelainan Upaya (OKU) dan kemudahan awam sahaja. Bilik Peti Surat.5 TLK : 1 unit Kediaman +  2 TLK : 1 unit Kediaman + 20% TLK untuk pelawat 20% TLK untuk pelawat (daripada jumlah unit (daripada jumlah unit kediaman) kediaman)  20% daripada jumlah TLK keseluruhan (TLM jenis berkunci dan berbumbung)  Minimum 10%  Kemudahan yang disediakan termasuk : .Padang permainan kanak-kanak . Pejabat Pengurusan. Kediaman Orang Kelainan Upaya (OKU).0 meter (24’)  12.0 meter (20’)  7.Taman atas bumbung dibenarkan tetapi tidak melebihi 30% keperluan penyediaan kawasan lapang.4 hektar (1 ekar) 60% daripada keluasan tapak 175 unit/hektar 150 unit/hektar (70 unit/ekar) (60 unit/ekar)  3 bilik dengan 2 bilik air/tandas  18. 0 meter (20’)  1.0 meter (50’)  6.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (tidak termasuk jarak dari anjakan bangunan) Nota : Tertakluk kepada keperluan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 5-6 .

.

Garis Panduan Pembangunan Kemudahan Masyarakat .

.

 Tiang Bendera minima 3 bendera Komponen Kemudahan  Padang/Kawasan permainan.  Kemudahan taman permainan kanak-kanak (jika mempunyai kuarters).0 meter (10’)  1 petak TLK / 3 kakitangan.  Bilik guru. kemudahan untuk Golongan Kelainan Upaya  Bilik kaunseling dan audio-visual.0 meter (66’) Minimum 15.  Bangunan stor/logistic.4 km / 5 minit – 10 minit perjalanan daripada rumah terjauh.0 meter (66’) Minimum 15. (OKU) dan Golongan  Kemudahan telefon awam. Jenazah.  20% daripada jumlah TLK keseluruhan 5-7 Masjid Daerah Keluasan Tapak (Minimum) Balai Bomba Dan Penyelamat Kriteria Perancangan  Papan tanda nama dan alamat bangunan.500 orang Keluasan Tapak (Minimum) 930mp (10.  Penyediaan lanskap.2.0 meter (20’)  Sempadan Bersama  6.2.  Ruang pameran. Jalan Perkhidmatan Minimum 12 meter (40’) Lebar Jalan-Keluar Masuk Minimum 12 meter (40’) Anjakan Bangunan :  Menghadap Jalan  6.4mp (500kp) luas lantai kasar.0 meter (20’) Kawasan Pentadbiran Elemen Tambahan Kawasan Kuarters  1 petak TLK bagi setiap 46.  Kantin/kafe.2.  Tempat Mengambil Air pejabat cawangan pungutan Sembahyang Berasingan cukai dan berkaitan. Tempat Letak Kenderaan  1 petak TLK / 10 pelajar.  Kuarters Kakitangan (pegawai dan sokongan).  Menara tinjau/menara kawalan.2.5 kp) ruang solat Tambahan Petak Bas mengikut keperluan  Pejabat imam dan bilik  Stor Bilik Pengurusan mesyuarat.  Lain –lain keperluan balai bomba dan penyelamat  20. kantin dan kedai cenderamata  Mewujudkan taman lanskap bagi mengindahkan kawasan masjid  Kuarters imam dan bilal .2.3 Kemudahan Keagamaan Masjid Hierarki 5.0 meter (20’)  3.  Hanya dibenarkan beroperasi di lot-lot tepi sahaja (untuk kediaman teres) bagi kemudahan di kawasan perumahan.  Lain-lain keperluan masjid  Kemudahan aktiviti masyarakat seperti dewan serbaguna  Stor  Balai Islam atau Pusat Dakwah perlu ditempatkan di kawasan bersebelahan dengan masjid bagi mewujudkan penggunaan tanah yang bersepadu dan selaras dengan peranan dan fungsi masjid  Mewujudkan satu tapak khas berhampiran masjid (di luar bangunan masjid) sebagai tapak kiosk bagi aktiviti perniagaan ringan seperti kafeteria.7.  Surau.0 meter (40’) 1 petak TLK : 15 mp (161.0.05 hektar (5 – 10 ekar ) Minimum 20.010 kps) 740mp (8.  Padang kawad. 5.  Menghadap jalan utama.000 kps) Saiz Kelas (Maksimum) 1 kelas : 20 murid  0.2. Istimewa.0 meter (40’)  6.2 .  Ruang makan/pantri.02 – 4.5 kp) ruang solat Tambahan 1 petak motosikal / 15mp (161.1 Garis Panduan Pembangunan Kemudahan Masyarakat Balai Bomba Dan Penyelamat Komponen Kemudahan  Akses jalan minimum 20 meter (66’).5 .0 meter (50’) Kelas B Keluasan Tapak (Minimum) Jalan Perkhidmatan Lebar Jalan-Keluar Masuk Anjakan Bangunan :  Menghadap Jalan  Sempadan Bersama Tempat Letak Kenderaan : Tempat Letak Kereta Tempat Letak Motosikalsikal  Disediakan di kawasan pusat pentadbiran daerah 2.  Pagar di sekeliling kawasan.0 meter (50’)  12.  Jarak minimum dari simpang 50 meter (164’).  Jauh daripada persimpangan dan tidak mengganggu trafik Peletakan Lokasi pada waktu puncak.  Papan tanda nama dan alamat bangunan.  1 unit Kediaman : 1 petak TLK + 10% TLK untuk pelawat.  Ruang untuk pungutan zakat.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.0 meter (66’)  12.  Tanah separas dengan jalan sedia ada.2.  Ruang untuk perpustakaan/  Digalakkan menyediakan pusat sumber/bilik bacaan.  Tandas.0 meter (20’)  6.2 5.2 Kemudahan Keselamatan Dan Kecemasan 1 – 3 hektar (2. Kemudahan Pendidikan Taska/Tadika/Tabika/Pra Sekolah & Tadika Swasta “Free Standing Building” Perumahan Bertanah Tadahan Penduduk (orang) 2.4 ekar) Jalan Perkhidmatan Lebar Jalan-Keluar Masuk Anjakan Bangunan :  Menghadap Jalan  Sempadan Bersama Tempat Letak Kenderaan : Tempat Letak Kereta (TLK) Tempat Letak Motosikal (TLM) Tempat Letak Bas Komponen Kemudahan Minimum 20. Lelaki & Perempuan.  Bangunan balai.

5.0 meter (40’)  12.4 Kemudahan Komuniti Perpustakaan Awam Perpustakaan Daerah Tadahan Penduduk Keluasan Tapak (Minimum) Tempat Letak Kenderaan 100.0 ekar )     1.  Ruang solat disediakan secara berasingan bagi lelaki dan perempuan serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.000 -200.500 penduduk Atau 1.000 orang pekerja Musalla /Bilik/Ruang Solat Dalam Bangunan Perniagaan / Bangunan Institusi Minimum 6.2. Tambahan Petak Bas Mengikut keperluan 5-8 .5 kp) ruang solat.0 hektar (2.  Digalakkan menyediakan kemudahan untuk OKU dan Golongan Istimewa.5 petak TLK / 3 kakitangan pentadbiran Tambahan 1 petak kereta / 200mp (2152.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Surau & Ruang Solat Surau/ Madrasah Kawasan Perumahan/ Kawasan Perniagaan Utama 0. 5.0 meter (20’ x 20’) (ruang berasingan bagi lelaki (10’x10’) dan perempuan (10’x10’).5 ekar) Hierarki Keluasan Tapak (Minimum) Tadahan Penduduk (orang) Anjakan Bangunan : Menghadap Jalan Sempadan Bersama Tempat Letak Kenderaan Komponen Kemudahan 500 unit rumah atau 2.5 kp) ruang solat  Tambahan 1 petak motosikal / 15mp (161.000 1 .2.2.2 hektar (0.8 kp) ruang lantai kasar.0 meter x 6. -  12.5 . Tambahan 30% petak motosikal.0 meter (40’)  1 petak TLK : 15 mp (161.

Garis Panduan Pembangunan Perniagaan .

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus

5.2.3

Garis Panduan Pembangunan Perniagaan
5.2.3.2 Kedai Mampu Milik / Sewa

5.2.3.1 Rumah Kedai dan Kedai Pejabat
Saiz Lot Minimum
Unit (maksimum)
Kawalan Ketinggian (maksimum):
 Pusat Bandar/Perdagangan
Jalan Perkhidmatan :
Lorong Belakang :
Lorong Tepi / Langkau Api
‘Veranda Way’
‘Double frontage’
Kedai Strata :
 Jalan Perkhidmatan
 Jalan Sehala
 Jalan Dua Hala

Tempat Letak Kenderaan
Kemudahan Orang Kelainan Upaya
(OKU)
Kedai Mampu Milik / sewa
(Kedai Kos Rendah)
Tanah Lapang

 6.0 meter x 21.0 meter (20’ x 70’)
 16 unit dalam satu deretan, jumlah dan panjang blok <
97.5 meter (320’).

5 tingkat
15.0 meter (50’)
6.0 meter (20’)
6.0 meter (20’)
2.0 meter (7’)
Dibenarkan

DASAR PENGENALAN KEDAI
MAMPU MILIK DALAM
PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
Pengiraan Keperluan Kedai
Mampu Milik
PILIHAN 1

Bagi setiap pembangunan kawasan perniagaan yang mempunyai
50 unit kedai atau lebih perlu menyediakan minimum 20% kedai
mampu milik / sewa
Bagi setiap 100 unit kedai = 20% x 100 unit
= 20 unit kedai mampu milik
Pembangunan kedai mampu milik / sewa satu (1) tingkat dalam
bentuk satu (1) deretan blok kedai.

Ukuran Lot Minimum

5.5 meter x 19.8 meter (18’ x 65’)
Pengintegrasian pembangunan kedai mampu milik/ sewa dalam
deretan kedai satu (1) tingkat

PILIHAN 2
Ukuran Lot Minimum

15.0 meter (50’)
6.0 meter (20’), Tanpa Tempat Letak Kereta (TLK).
7.0 meter (24’), TLK disediakan di sebelah bahu jalan.
15.0 meter (50’), TLK disediakan di sebelah bahu jalan.
20.0 meter (66’), TLK disediakan di kedua-dua belah
bahu jalan.
1 petak TLK / 100mp (1,076kp) ruang lantai.
Tambahan 1 petak motosikal / 84mp (905kp) ruang
lantai. (TLM jenis berkunci)
Menyediakan kemudahan untuk Orang Kelainan
Upaya dan golongan istimewa dan mematuhi
“universal design guidelines”.
Bagi pembangunan yang mempunyai atau melebihi
50 unit rumah kedai perlu menyediakan 20% kedai
mampu milik/sewa (kedai kos rendah)
Minimum 10%

PILIHAN 3
Ukuran Lot Minimum

PILIHAN 4
Ukuran Lot Minimum

Unit (maksimum)
Ketinggian Maksimum
Jalan Perkhidmatan :
 Jalan Perkhidmatan
 Jalan Sehala
 Jalan Dua Hala
Lorong Belakang :
 Lorong Belakang
 Membelakangi rumah
Lorong Tepi / Langkau Api
‘Veranda Way’
Tempat Letak Kenderaan
Kemudahan Orang Kelainan
Upaya (OKU)

5-9

 Kedai : 6.0 meter x 21.0 meter (20’ x 70’)
 Kedai mampu milik / sewa : 3.0 meter x 21.0 meter (10’ x 70’)
Pengintegrasian pembangunan kedai mampu milik / sewa dalam
Kedai / kedai pejabat dua (2) tingkat.
 Kedai / kedai pejabat : 6.0 meter x 21.0 meter (20’ x 70’)
(diletakkan di tingkat bawah)
 Kedai mampu milik / sewa (2 unit) : 6.0 meter x 10.0 meter
(20’x35’) (diletakkan di tingkat atas)
 Akan melibatkan hak milik strata
Pengintegrasian pembangunan kedai mampu milik dalam kedai /
kedai pejabat dua (2) tingkat.
 Kedai / kedai pejabat : 6.0 meter x 21.0 meter (20’ x 70’)
(diletakkan di tingkat bawah)
 Kedai mampu milik / sewa : 6.0 meter x 10.0 meter (20’x35’)
(hanya dibenarkan di tingkat 1 atau 2 sahaja)
 Akan melibatkan hak milik strata
 16 unit dalam satu deretan, jumlah dan panjang blok <97.5
meter (320’).
 4 Tingkat
15.0 meter (50’)
6.0 meter (20’), Tanpa Tempat Letak Kereta (TLK)
7.0 meter (24’), TLK disediakan di sebelah bahu jalan
15.0 meter (50’), TLK disediakan di sebelah bahu jalan
20.0 meter (66’), TLK disediakan di kedua-dua belah bahu jalan
6.0 meter (20’)
9.0 meter (30’)
6.0 meter (20’)
2.0 meter (7’)
1 petak TLK / 46.4mp (500kp) ruang lantai kasar
Tambahan 1 petak motosikal / 84mp (905kp) ruang lantai kasar.
Tambahan 2% untuk TLK OKU.
Menyediakan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya dan
golongan istimewa dan mematuhi “universal design guidelines”
yang disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia.

Rancangan Kawasan Khas
Pusat Pentadbiran Kuala Nerus

5.2.3.3 Kompleks Perniagaan / Pejabat
Luas Tapak Minimum
Nisbah Plot
Kawasan Plinth (maksimum)

 >0.4 hektar (1 ekar)
 1:4
 60%

Kawalan Ketinggian (maksimum)

 Maksima 20 tingkat

Lebar Jalan :
 Jalan Utama
 Jalan Keluar Masuk
Anjakan Bangunan (minimum)
 Menghadap Jalan Utama
 Sempadan Bersama
 Lorong Tepi / Belakang
 Anjakan Bawah Tanah
Tempat Letak Kenderaan :

 Premis Perniagaan / Pejabat

 Hotel

Kawasan Lanskap
Perimeter Planting
Kemudahan Sokongan :
 Surau / Bilik Solat

Kedai mampu milik / sewa

Laluan Pejalan Kaki

 Kemudahan Golongan Kelainan
Upaya (OKU)

 >20.0 meter (66’)
 >15.0 meter (50’)Kawasan Taman / Rekreasi

12.0 meter (40’)
6.0 meter (20’)
6.0 meter (20’)
3.0 meter (10’)

 Tempat menunggu bas/teksi
 Pili Bomba dan Alat Pemadam
Kebakaran
 Ruang memunggah
(Loading/Unloading)
 Tandas Awam

 1 petak Tempat Letak Kereta (TLK) / 46.4 mp (500 kp)
ruang lantai kasar.
 Tambahan 1 petak motosikal / 84mp (905kp) ruang
lantai kasar.
 TLK OKU, perlu diletakkan berhampiran lift dengan
kemudahan ‘ramp’ dan ‘railing’.
 1 petak TLK / 3 bilik.
 Lain-lain ruang aktiviti adalah mengikut kiraan ruang
lantai komersil.
 Tambahan ruang berhenti bas dan teksi untuk
menurun dan mengambil penumpang dalam tapak.
 TLK OKU, perlu diletakkan berhampiran lift dengan
kemudahan ‘ramp’ dan ‘railing’.
 Minimum 10% daripada luas tapak.
 Minimum 2 meter (6.5’) di sekeliling kawasan
pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan
bangunan)

 Tempat Menyimpan Troli
 Tempat Pembuangan Sampah
Sementara

 Surau minimum 6.0 meter x 6.0 meter (20’ x 20’) –
(ruang berasingan bagi lelaki 3.0m x 3.0m (10’x10’) dan
perempuan 3.0 meter x 3.0 meter (10’x10’) serta
lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang
dan tandas.
 Bagi pembangunan perniagaan / kompleks perniagaan
dengan ruang lantai 10,000 mp atau lebih perlu
disediakan 10% daripada keseluruhan ruang lantai atau
1,000 mp,yang mana lebih besar, sebagai kedai
mampu milik.
 Kedai mampu sewa boleh disediakan dalam bentuk
medan selera,kiosk dan lotkedai kecil.
 Saiz lot minimum:
Medan selera / kedai kecil : 9.3 mp
Kiosk :2.5 mp
 Laluan pejalan kaki atau siar kaki berbumbung
hendaklah disediakan secara terancang dengan
mengambilkira ‘connectivity’ antara komponen dalam
premis perdagangan.

5-10

 Boleh disediakan dalam bentuk laman luaran dataran/
plaza atau laman dataran/courtyard.
 Menyediakan tempat permainan kanak-kanak, tempat
berteduh dan berehat.
 Merupakan sebahagian daripada kawasan lapang.
 Menyediakan kemudahan untuk Golongan Kelainan
Upaya dan golongan istimewa dengan mematuhi
“universal design guidelines” yang disediakan oleh
JPBD Semenanjung Malaysia.
 Disediakan “lay-by” bersesuaian dan ditempatkan di
luar kawasan kompleks / mall sama ada di jalan susur
atau jalan utama.
 Disediakan di tempat bersesuaian.
 Perlu diletakkan berasingan, sesuai ditempatkan di
belakang bangunan.
 Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan.
 Disediakan di dalam bangunan dan juga di
peruntukkan juga khusus di kawasan tempat letak
kereta.
 Ditempatkan dibelakang bangunan atau tempat yang
terlindung daripada pandangan awam.
 Dilandskap bagi menghalang pandangan yang tidak
menarik.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.0 meter (50’)  Tempat Menyimpan Troli      12.0 meter (10’) Garis Panduan hendaklah mengikut Garis Panduan semasa JPBD  10% daripada luas tapak  Minimum 3. .0 meter (66’)  >15. tempat berteduh dan berehat.0 meter (10’x10’) dan perempuan 3.0 meter (40’) 6.0 meter x 3.5 mp  Laluan pejalan kaki atau siar kaki berbumbung hendaklah disediakan secara terancang dengan mengambilkira ‘connectivity’ antara komponen dalam premis perdagangan.0 meter (20’) 3.000 mp (86.  Ditempatkan dibelakang bangunan atau tempat yang terlindung daripada pandangan awam  Dilandskap bagi menghalang pandangan yg tidak menarik. sebagai kedai mampu sewa.4 Pasaraya Besar / Hypermarket Luas Tapak Minimum Luas Ruang Lantai Minimum Nisbah Plot Kawasan Plinth (maksimum) Kawalan Ketinggian (maksimum) Lebar Jalan :  Jalan Utama  Jalan Keluar Masuk Anjakan Bangunan (minimum) :  Menghadap Jalan Utama  Sempadan Bersama  Lorong Tepi / Belakang  Anjakan Bawah Tanah Tempat Letak Kenderaan Kawasan Lanskap Perimeter Planting Kemudahan Sokongan :  Surau / Bilik Solat  Kedai mampu milik / sewa  Laluan Pejalan Kaki  Kawasan Taman / Rekreasi  Kemudahan Golongan Kelainan Upaya (OKU)      >2.2.000 mp atau lebih perlu disediakan 10% daripada keseluruhan ruang lantai atau 1. kiosk dan lot kedai kecil. sesuai diletakkan di belakang bangunan  Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan  Disediakan di dalam bangunan dan juga di peruntukkan juga khusus di kawasan tempat letak kereta.Papan tanda bangunan.Ruang ‘weighing room’.0 meter (20’ x 20’) – (ruang berasingan bagi lelaki 3.0 meter x 3.3 mp Kiosk : 2. . 5-11  Disediakan “lay-by” bersesuaian dan ditempatkan di luar kawasan kompleks/mall samada di jalan susur atau jalan utama.  Boleh disediakan dalam bentuk laman luaran dataran/plaza atau laman dataran/courtyard  Menyediakan tempat permainan kanak-kanak.000 mp.  Menyediakan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya dan golongan istimewa dan mematuhi ‘universal design guidelines’ yang disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia.0 meter (10’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan)  Tempat Pembuangan Sampah Sementara  Lain-lain Kemudahan  Surau minimum 6.Stor sejuk beku berasingan bagi bahan-bahan halal dan tidak halal. yang mana lebih besar.  Merupakan sebahagian daripada kawasan lapang.  Disediakan di tempat bersesuaian  Perlu diletakkan berasingan.02 hektar (5 ekar) Hanya dibenarkan secara ‘free-standing’ >8.  Bagi pembangunan perniagaan /kompleks perniagaan dengan ruang lantai 10.3. .111 kp) 1:4 60%  Tempat menunggu bas/teksi  Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran  Ruang Memunggah (Loading/ Unloading)  5 Tingkat  Tandas Awam  >20.  Kedai mampu milik/ sewa boleh disediakan dalam bentuk medan selera.  Penyediaan Kemudahan seperti : .  Saiz lotminimum Medan selera / kedai : 9.0 meter (10’x10’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.  Pusat pembuangan sampah berasingan bagi bahanbahan halal dan tidak halal.0 meter (20’) 6.0 meter x 6.

 Anjakan tangki simpanan minyak 3.  Wakaf/tempat rehat. Kawasan Lanskap Perimeter Planting  10% daripada luas tapak  Minimum 2 meter (6.0 meter x 3.  Papan tanda bangunan.0 meter x 6.4mp (500kp) ruang lantai kasar kawasan perkhidmatan (Kawasan perkhidmatan tidak termasuk kawasan pam minyak) Tempat Letak Motosikal (TLM)  1 unit TLM bagi setiap 75mp (807kp) ruang lantai kasar kawasan perkhidmatan Kawasan Lanskap  10% daripada luas tapak.0 meter (20’ x 20’) – (ruang berasingan bagi lelaki 3.4 Stesen Minyak Dengan Perkhidmatan Luas Tapak Perkhidmatan Nisbah Plot Minimum Dengan  1:1 Kawasan Plinth (Maksimum)  60% Kawalan Ketinggian (Maksimum)  2 tingkat Lokasi Peletakan  Minimum 60 meter (197’) dari persimpangan jalan dan bulatan.3.0 meter (40’)  6.4mp (500kp) ruang lantai kasar.6 Bazar/Arked 5.0 meter (10’).0 meter (20’ x 20’) – (ruang berasingan bagi lelaki 3.0 meter x 3.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan) Tandas Kemudahan Golongan Kelainan Upaya (OKU) Lain-lain Kemudahan  Disediakan di dalam bangunan perkhidmatan.2 hektar (0.5mp .  Ruang weight room  Hentian sebelah dan pondok bas/teksi juga diperlukan. Akses Keluar/Masuk  9.2 hektar (0.0 meter (10’x10’) dan perempuan 3.6mp (103kp – 136kp)  > 12.0 meter (20’)  1 TLK bagi setiap 46.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.  0.0 meter (10’x10’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.0 meter (40’)  6.  Tambahan 1 petak motosikal/84mp (905kp) ruang lantai. Ketinggian Tembok Penghadang  1.2.  Menyediakan kemudahan untuk Golongan Kelainan Upaya dan golongan istimewa dan mematuhi “universal design guidelines” yang disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia. Kemudahan Golongan Kelainan Upaya  Menyediakan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya dan golongan istimewa dan mematuhi ‘universal design guidelines’ yang disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia.0 meter (20’)  Surau minimum 6.12.15.6 mp (136 kp) Jenis Bangunan Ketinggian Bangunan (Maksimum) Kawasan Plinth (Maksimum) Anjakan Bangunan  Menghadap Jalan  Sempadan Bersama Kemudahan Sokongan Surau  Surau minimum 6.  Telefon awam.  Jarak keselamatan kawasan pam NGV dengan perumahan ialah 200m.0 meter (50’)  Potongan sudut keluar dan masuk <45° Anjakan Bangunan  Menghadap Jalan  Tepi & Belakang Tempat Letak Kenderaan : Tempat Letak Kereta (TLK)  12.0 meter (10’x10’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.2.5 ekar)  12.8 meter (6’) (Dibina di kedua-dua bahagian belakang & sisi tapak jika perlu).0 meter (30’) .  Berasingan bagi lelaki dan perempuan.  Kedai  3 tingkat  60% Tempat Letak Kenderaan  1 petak TLK / 46.  Tempat punggah-memunggah. . Tandas dan Bilik Mandi 5-12  9.0 meter x 3.0 meter x 3.3.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan) Kemudahan Sokongan Surau Kedai Serbaneka / Restoran Luas Tapak Minimum Ruang Lantai 1 Unit Terbuka (open stall) 1 Unit Tertutup (enclosed stall)  0. Perimeter Planting  Minimum 2 meter (6. Lain-lain  Stesen minyak bertentangan tidak dibenarkan kecuali jalan dipisahkan oleh pembahagi jalan (road divider).0 meter x 6.5 ekar)  Diasingkan Lelaki & Perempuan.0 meter (10’x10’) dan perempuan 3.

Papan tanda bangunan.2.8 hektar (2 ekar) Minimum 41.  Kawasan Lanskap    5-13 Perimeter planting  Laluan Pejalan Kaki  .2 hektar (0.8 SOHO Lokasi Peletakan  Ditempatkan di kawasan bukan jalan-jalan utama yang sibuk dengan aliran lalulintas. Kawasan Landskap     Tempat punggah-memunggah.  Tambahan 1 petak motosikal / 84mp (905kp) ruang lantai.0 meter (6.0 meter x 3. Ruang weight room Hentian sebelah dan pondok bas/teksi juga diperlukan.5mp . c) Kemudahan Golongan Kelainan Upaya  Menyediakan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya dan golongan istimewa dan mematuhi “universal design guidelines” yang disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia.0 meter (40’) 12. Telefon awam. gelanggang badminton/ tenis/squash dan jogging track.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Disediakan kemudahan ramp dan railing 10% daripada luas tapak (maksimum 3% di atas bumbung/podium dan minimum 7% di atas tanah) Disediakan kemudahan rekreasi seperti padang permainan.0 meter x 6.0 meter (40’) 12. 1 TLK / 46mp ruang lantai bersih ii.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan) Kemudahan Sokongan : a) Surau  Surau minimum 6.5 ekar) Ruang Lantai :  1 Unit Terbuka (open stall)  1 Unit Tertutup (enclosed stall) Jenis Bangunan  9. Sebahagiannya boleh disediakan di dalam bangunan iaitu di tingkat bawah. di antara tingkat atau di atas bumbung. d) Lain-lain Kemudahan       Saiz Tapak Minimum Ruang Lantai Minimum Nisbah Plot Kawasan Plinth (maksimum)     Dalam kawasan Perdagangan / zon komersil SOHO sebahagian daripada komponen pembangunan bercampur SOHO sebagai ‘free standing building’ Pembangunan SOHO dan kedai pejabat di dalam kompleks perniagaan Minimum 0.0 meter (10’x10’) dan perempuan 3.6mp (103kp – 136kp)  12.0 meter (20’ x 20’) – (ruang berasingan bagi lelaki 3. Minimum 2.0 meter (7’)    Berkelompok dan terbuka. TLM : 20% daripada jumlah TLK Bagi unit SOHO >551 kp : i. Diletakkan berdekatan dengan lif dan ramp ii. TLK : 2 TLK / unit + 20% pelawat (daripada jumlah unit) ii.0 meter (40’) 6.12.3. Lokasi Perletakan Bentuk Pembangunan SOHO  10% daripada luas tapak Perimeter Planting  Minimum 2 meter (6.6 mp (136 kp) Ketinggian Bangunan  1 Tingkat Tempat Letak Kenderaan  1 petak TLK / 46. b) Tandas  Berasingan bagi lelaki dan perempuan sama ada dalam bentuk bergerak atau binaan tetap.0 meter x 3. TLK : 1 TLK / unit + 20% pelawat (daripada jumlah unit) ii. 1 TLM / 84mp ruang lantai bersih Kemudahan TLK Orang Kelainan Upaya (OKU) i.4mp (500kp) ruang lantai kasar. Luas Tapak Minimum  0. Wakaf/tempat rehat.0 meter (20’) Bagi unit SOHO 450 kp – 550 kp : i.7 Pusat Penjaja / Gerai 5. TLM : 20% daripada jumlah TLK Bagi ruang lantai perniagaan : i.2.5’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan) Minimum 2.0 meter (50’)  Menghadap Jalan Utama  Menghadap Jalan Tepi  Menghadap Jalan Belakang  Sempadan Bersama Tempat Letak Kenderaan      12.8mp (450kp) 1:4 60% Kawalan ketinggian (maksimum) Saiz Isi Rumah Jalan Perkhidmatan Minimum Anjakan Bangunan Minimum :    20 Tingkat Maksimum 2 orang/unit 15.0 meter (10’x10’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.3.

0 meter x 6. Penekanan kepada pengurusan dan penyuraian trafik.0 meter x 6. Salon. Pejabat Pengurusan Bangunan. stationery dan percetakan digital.8 hektar (2 ekar) Minimum 51.0 meter (50’)  Menghadap Jalan Utama  Menghadap Jalan Tepi  Menghadap Jalan Belakang  Sempadan Bersama Tempat Letak Kenderaan Perimeter Planting               Laluan Pejalan Kaki  12.2.9 Pangsapuri Perkhidmatan Kemudahan Sokongan SOHO Kemudahan Eksklusif SOHO Lokasi Peletakan Bentuk Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan  Surau minimum 12.0 meter (20’ x 20’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.0 meter (20’) TLK : 2 TLK / unit + 20% pelawat TLM : 20% daripada jumlah TLK TLK OKU : 2% daripada jumlah TLK Bagi ruang lantai perniagaan : 1 TLK / 46mp (495mp) ruang lantai kasar 1 TLM / 84mp (905mp) ruang lantai kasar Kemudahan TLK OKU Diletakkan berdekatan dengan lif dan ramp Disediakan kemudahan ramp dan railing Minimum 3 meter (10’) di sekeliling kawasan pembangunan (Tidak termasuk jarak anjakan bangunan) Minimum 2.0 meter (40’) 12.  Sistem kawalan sekuriti 24 jam dan CCTV dilokasi yang bersesuaian  Bilik Gimnasium  Bilik Mesyuarat Pelbagaiguna  Kolam Renang / Jacuzzi  Akses Lif khusus untuk unit SOHO  Kemudahan WiFi/ Broadband  Penekanan kepada aspek keselamatan  Galakan kepada Konsep Green Building Index  Penekanan kepada pengurusan dan penyuraian trafik   Saiz Tapak Minimum Ruang Lantai Nisbah Plot Kawasan Plinth (maksimum) Kawalan ketinggian (maksimum) Saiz Isi Rumah       Dalam kawasan perdagangan / zon komersil Pangsapuri Perkhidmatan sebahagian daripada komponen pembangunan bercampur Pangsapuri Perkhidmatan sebagai ‘free standing building’ Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan dan kedai pejabat di dalam kompleks perniagaan Minimum 0. Mini Market.  Pejabat Pengurusan Bangunan  Kemudahan tempat pembuangan sampah berpusat.0 meter (40’) 12. 1 tadika / 200 unit Restoran/medan selera.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.0 meter (20’ x 20’) serta lengkap dengan tempat mengambil air sembahyang dan tandas.0 meter (7’)   Kemudahan Sokongan :  Surau   Tadika Lain-lain Kemudahan       5-14 Surau minimum 12.5 orang/unit Jalan Perkhidmatan Minimum Anjakan Bangunan Minimum :  15.0 meter (40’ x 40’) – (ruang berasingan bagi lelaki 6.1mp (550kp) 1. kafe/coffee house dan lain-lain). .0 meter x 6.0 meter (20’ x 20’) dan perempuan 6. Galakan kepada konsep Green Building Index.0 meter (40’) 6.3.4 60% 15 Tingkat Maksimum 4.0 meter (40’ x 40’) – (ruang berasingan bagi lelaki 6. 10% dari ruang lantai perniagaan diperuntukkan bagi ruang niaga mampu milik / sewa.0 meter x 6.  Perniagaan peringkat tempatan : Disediakan di tingkat berasingan daripada unit SOHO (contoh : Laundrette.0 meter x 12. Tempat letak motosikal dan basikal berbumbung disediakan bersama tempat mengunci tayar.0 meter x 12.0 meter (20’ x 20’) dan perempuan 6.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus  Perniagaan peringkat tempatan  Kawasan Lapang  Tempat Pembuangan Sampah Pepejal atau Domestik Berpusat  Kemudahan Eksklusif Pangsapuri Perkhidmatan  Disediakan di tingkat berasingan daripada unit pangsapuri perkhidmatan (contoh : Laundrette.  Sebahagiannya boleh disediakan di dalam bangunan iaitu di tingkat bawah.  Menggunakan piawaian 1.  Sistem kawalan sekuriti 24 jam dan CCTV  Gimnasium  Dewan Serbaguna  Kolam Renang  Lot Permainan  Kemudahan WiFi/ Broadband  Kemudahan ‘Laundry’  Akses lif yang khusus untuk unit pangsapuri perkhidmatan 5-15 . Salon.  Kemudahan tempat pembuangan sampah berpusat. stationery dan percetakan digital. di antara tingkat atau di atas bumbung. Mini Market. gelanggang badminton/ tenis/squash dan jogging track. kafe/coffee house dan lain-lain)  10% dari ruang lantai perniagaan diperuntukkan bagi ruang niaga mampu milik.000 penduduk : 2 hektar kawasan lapang  Disediakan kemudahan rekreasi seperti padang permainan.  Bertujuan untuk memastikan tiada pembuangan sampah yang tidak teratur.

.

Garis Panduan Pembangunan Rekabentuk Bandar .

.

Ketinggian Bangunan Pengawalan ketinggian bangunan diperlukan bagi memastikan kesesuaian dengan ciri-ciri dan komponen pambangunan serta jenis dan fungsi guna tanah setempat. mercu tanda seperti menara jam atau air pancutan.4.2 Skala / Fasad/ Anjakan Bangunan Contoh bangunan ikonik yang menjadi ‘focal point’ kepada sesuatu kawasan. sama ada dalam bentuk bangunan atau monumen. Pintu Masuk Penyediaan elemen pintu gerbang secara struktur dan lanskap perlu disediakan di kawasan perdagangan utama atau pintu masuk utama ke pusat bandar bagi menandakan identiti dan ‘sense of welcoming’ kepada pengunjung. iv. Pembinaan mercu tanda (landmark) di tempat-tempat strategik yang terdiri daripada struktur dan bangunan adalah digalakkan bagi memberi identiti kepada sesuatu kawasan dan orientasi kepada penduduk kawasan tersebut. juga tidak menghalang ke arah sudut-sudut bandar yang hendak dikekalkan.Anjakan depan –minimum 12 meter (40 kaki) .2. Skala Bangunan  Bangunan yang dicadangkan hendaklah sesuai dari segi skala dengan pembangunan sekeliling. Mercu Tanda Pembinaan mercu tanda di tempat yang strategik yang dapat menonjolkan imej sekaligus menjadikan sirkulasi yang jelas. Nisbah Plot  Nisbah plot yang dibenarkan bagi pembangunan di pusat perniagaan adalah 1:4.Anjakan tepi – minimum 6 meter (20 kaki) .1 Penyusunan Fabrik Bandar i. tempat letak kereta mencukupi sebagai kawasan tumpuan bandar. Elemen mercu tanda perlu disediakan sekurang-kurangnya satu di pusat pentadbiran ini.3 5. 5. bangunan ikonik dan jambatan ikonik. ii. Ketinggian bangunan adalah berdasarkan jenis-jenis pembangunan seperti berikut: 5-16 . Penyediaan laluan pejalan kaki dan kawasan hijau yang berkesinambungan dengan kawasan kawasan tumpuan orang ramai Contoh kawasan pusat perniagaan yang berkonsepkan ‘garden city centre’. iii.Anjakan belakang –minimum 6 meter (20 kaki) . Titik Tumpu Titik fokal (focal point) yang terdiri daripada struktur bangunan dan penanaman pokok atau taman digalakkan di penghujung jalan bagi meningkatkan pandangan vista dan mutu perbandaran.  Pembangunan hendaklah menitikberatkan rekabentuk yang seimbang dan bersesuaian dengan saiz di antara bangunan-bangunan dan kawasan sekitar.  Skala bangunan yang hampir sama adalah digalakkan untuk mengalakkan ciri-ciri ‘intelligent building’ terutamanya di kawasan Pusat Pentadbiran.  Nisbah Plot bagi kawasan-kawasan di luar pusat perniagaan melebihi 1: 4 sekiranya bangunan yang ingin dibangunkan akan memainkan peranan sebagai satu mercu tanda (ikonik) Penyusunan fabrik bandar dengan penyediaan elemen-elemen bandar iaitu pembangunan ’boulevard’.2. Kawasan perniagaan dan perdagangan dicadangkan berkonsepkan ’garden city centre’ yang mempunyai kawasan landskap yang menarik.4.Jarak antara bangunan – minimum 6 meter (20 kaki) tertakluk kepada ketinggian bangunan dan ketinggian bangunan-bangunan bersebelahan iii.4 Garis Panduan Pembangunan Rekabentuk Bandar 5. Anjakan Bangunan  Kawasan tepubina bagi sesebuah bangunan adalah mengikut kesesuaian tapak bangunan atau tidak melebihi 60 % daripada kawasan digunakan untuk pembinaan bangunan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Nisbah plot ini merangkumi semua bentuk pembangunan fizikal yang ingin dibangunkan di pusat perniagaan. Ini bagi memastikan pandangan visual tidak terhalang. ii.2. Elemen Bandar i.  Kriteria menentukan anjakan: Jarak Keselamatan Ruang Udara ‘Natural Lighting’ Keselesaan  Kompleks Perniagaan/ Pasar/ Bangunan ‘Free Standing’ .2.4.

 Bangunan perlu memiliki bukaan yang lebih besar di sebelah utara dan selatan. Kawasan “Plinth”  Had kawasan “plinth’” yang dibenarkan adalah 60% bagi bangunan ‘“free standing”.  Lampu “night lighting” .  Susunatur dan orientasi bangunan hendaklah menimbang ke arah penggunaan tenaga solar pasif. kawasan pusat bandar. vii. . papan tanda perlu mengambilkira ketinggian. Orientasi Bangunan  Orientasi bangunan tidak menghalang ke arah pemandangan vista dan akses.  Penggunaan papan tanda nama jalan yang bersesuaian dengan imej dan tema.4.Ketinggian tidak melebihi paras mata ’eye level’ iii. Warna bangunan  Menggalakkan penggunaan warna yang berbeza-beza mengikut jalan dan kawasan bagi mewujudkan identiti setempat.Bangunan mercu tanda dan bangunanbangunan kerajaan turut digalakkan untuk memasangkan lampu jenis ini. Lampu Jalan  Penyediaan lampu jalan yang dapat memberi suasana yang terang pada waktu malam di sudut . cermin tidak melebihi 30% jumlah luas permukaan. 5 5 5 5 5 i.4a : Had Ketinggian Maksimum Bangunan Di Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jenis Bangunan Ketinggian Jenis Bangunan Maksimum Bangunan Kerajaan Kompleks Pejabat Daerah 5 Jabatan Kerja Raya Daerah Bangunan Gunasama Kerajaan Negeri 5 Pejabat Kesihatan Daerah Bangunan Gunasama Kerajaan 5 Jabatan Haiwan Daerah Persekutuan Kompleks Majlis Agama 5 Jabatan Pertanian Daerah Mahkamah Majistret Daerah 5 Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Jabatan Pelajaran Daerah Daerah 5 Perpustakaan Daerah Balai Polis Daerah 5 Mini Kompleks Sukan Balai Bomba dan Penyelamat Daerah 5 Dewan Serbaguna Lain-Lain Bangunan Kerajaan Bangunan Perniagaan Rumah Kedai 4 Pusat Pameran (MICE) Kedai Pejabat 5 Hotel Kompleks Perniagaan 20 Hypermarket SOHO 20 Perumahan Pangsapuri Kos Tinggi 15 Perumahan Berkembar Pangsapuri Kos Sederhana 15 Perumahan Kos Rendah Perumahan Teres 4 5. Nama Jalan dan Nama Kedai  Mewujudkan papan tanda informasi tempat-tempat tarikan dalam kawasan bandar yang jelas bagi memudahkan pengguna dan pengunjung. pengudaraan dan minimakan ‘unsustainable’ punca tenaga. bangunan mercu tanda dan bangunan-bangunan utama kerajaan akan menghasilkan pencahayaan bandar yang menarik. 5 5 4 5 2 20 5 4 5 v. Bahan  Penggunaan bahan seperti ‘aluminium composite’.Lampu limpah yang menerangi kawasankawasan utama seperti kawasan taman bandar.sudut yang tertentu. Pendawaian Kabel Elektrik / Komunikasi dan Penghawa Dingin  Pendawaian elektrik dan telekomunikasi di kawasan terbuka hendaklah menggunakan kaedah pemasangan kabel bawah tanah (underground cabel).Informasi.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 5. vi. ii.  Sistem penghawa dingin tidak dibenarkan diletakkan di bahagian hadapan dan mesti diletakkan di belakang bangunan.2. laluan siar kaki.4 Ketinggian Maksimum Perabot Jalan Perancangan dan rekabentuk perabot bandar.Perkataan boleh dilihat dengan jelas pada waktu siang dan malam . Bangku/ Tempat Duduk  Penggunaan tempat duduk adalah dibenarkan untuk menggalakkan visual yang harmoni. viii. 5-17 .  Struktur lampu jalan berbentuk seragam ‘standard’ ’customised’ disepanjang jalan-jalan utama.2. penggunaan warna dan lain-lain agar dapat memenuhi kehendak semua lapisan masyarakat khususnya golongan kurang upaya. hendaklah memperlihatkan warna identiti daerah  Warna pastel digalakkan di pusat bandar kecuali warna hitam.  Bangunan digalakkan menghadap jalan utama. Contoh-contoh rekabentuk lampu jalan iv. Papan Tanda.  Bagi bangunan-bangunan awam dan kerajaan. tasik dan terusan. .

Papan Tanda Bergantung di Tepi Atas Jajaran Koridor Ketinggian ruang bebas hendaklah tidak kurang daripada 2.5 Papan Tanda di Bangunan Perkara Had Ketinggian Had Kelebaran a.13 meter di atas permukaan tempat berjalan. c. d. Papan Tanda Atas Bumbung Tidak dibenarkan. papantanda atau struktur iklan hendaklah di pasang rata di bendul dan tidak mengunjur lebih daripadan tiga ratus melimeter (300 mm). Tidak boleh mengunjur millimeter (300 mm). Tidak boleh mengunjur/ menonjol melebihi kanopi/ juntaian. Papan Tanda Di Atas Berjalan/ Laluan Kaki Lima Tempat Tidak boleh terunjur di bawah atas pembukaan. b. f. e.2. Papan Tanda Pada Fasad Bangunan Tidak boleh mengunjur melepasi ketinggian bendul. g.5 meter) jauh dari sempadan umum/ sempadan harta terdekat. Di - Unjuran/ Penonjolan - Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0. Tidak boleh mengunjur/ menonjol melebihi jarak daripada dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan kanopi/ tempat berjalan. Jika bendul bangunan juga merupakan garis bangunan. Papan Tanda Juntaian Atas Kanopi/ Tidak boleh mengunjur melepasi dua pertiga (2/3) ketinggian (jarak diantara lantai dan bahagian rendah berjendela) bagi jendela tingkat pertama. Papan Tanda Tergantung di Jajaran Koridor h.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.4. Tidak boleh mengunjur/ menonjol melepasi jarak lebih dari dua pertiga (2/3) bagi tepi kanopi/ tempat berjalan. Tidak boleh mengunjur/ menonjol melebihi jarak daripada dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan kanopi/ tempat berjalan. Hendaklah didirikan di atas pembukaan kedai. Papan Tanda Tergantung Tepi Tidak boleh mengunjur melepasi garisan tingkat/ lantai berikutnya dimilik oleh empunya yang sama. 5-18 - tiga ratus . Papan Tanda Di Sebelah Tangga melepasi Atas - Hendaklah di pasang rata pada dinding tembok.

.

Kawasan Lapang & Rekreasi .Garis Panduan Pembangunan Lanskap.

.

Jenis Tanaman i.1 Garis Panduan Pembangunan Lanskap di Kawasan Siar Kaki Dan Lorong Basikal Garis Panduan Pembangunan Lanskap Kawasan Siar Kaki dan Lorong Basikal A. Bagi kawasan berturap. Kawasan Lapang Dan Rekreasi 5. Menyediakan kawasan tanaman pepagar ‘hedges’ bagi memisahkan kawasan siar kaki dan kenderaan bermotor. ’Earth Mound’ dan pejalan kaki. tegak dan lurus bagi mewujudkan teduhan dan mengawal pencemaran udara. vi. Jenis Tanaman  Menanam satu jenis tanaman pokok utama di sepanjang laluan siar kaki atau lorong berbasikal atau palma jika ruang sempit dan tidak menghadang fasad bangunan dan papan tanda. Jalan Raya Jalan Raya 5-19 Pejalan Kaki 2m Ruang Pejalan kaki Tanamanan dan ruang Deretan Kedai Deretan Ruang siar kaki di kawasan deretan kedai dicadangkan 2 meter lebar untuk membolehkan pokok-pokok di tanam dan mewujudkan siar kaki yang menggunakan konsep CPTED atau ‘Crime Prevention Through Environmental Design’ (CPTED) bersesuaian dengan konsep bandar selamat.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.5 meter lebar lorong basikal. Ilustrasi menunjukkan pemisah antara jalan raya. iv. v.5 Garis Panduan Pembangunan Lanskap. ‘Earth mound’ sebagai pemisah antara pejalan kaki dan jalan raya untuk mewujudkan pejalan kaki yang selasa dan selamat B. Jarak 1.  Penanaman pokok renek jenis rimbun di sepanjang laluan siar kaki atau lorong berbasikal sebagai pepagar di samping meminimumkan kesan-kesan silauan cahaya lampu kenderaan. Jarak Penanaman Pokok i.2. Ciri-ciri pokok  Pemilihan pokok utama daripada jenis kecil dan sederhana besar. .5 meter. Kotak tanaman boleh di kurangkan 1 meter lebar. ii. C. Saiz minimum siar kaki dan lorong berbasikal ialah 2 meter lebar.2. vii. Kotak-kotak tanaman bersaiz minimum 1.  Percabangan yang kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong. Menyediakan ruang penanaman minimum 1.5 meter lebar dan 1 meter dalam dengan lubang saliran yang baik hendaklah dirizab sediakan bagi kawasan siar kaki dan lorong berbasikal yang mempunyai ruang penanaman terhad. Antara Lot kedai  Kedudukan kotak tanaman hendaklah bersesuaian dengan reka bentuk ruang keseluruhan dan lokasi pokok perlu ditanam antara lot kedai supaya tidak menutup papan tanda kedai. iii.5 meter lebar di sepanjang kawasan siar kaki atau kawasan berbasikal. Jika menghadang laluan pejalan kaki atau ruang tepi jalan saiz kotak tanaman dikurangkan kepada 1 meter lebar dan tidak perlu menanam pokok di kaki lima. Ukuran panjang kotak tanaman berbeza mengikut keperluan tapak. Siar kaki dan Lorong Basikal  Garisan penanaman hendaklah selari dengan jajaran siar kaki atau lorong berbasikal. Menyediakan lorong basikal yang teratur dan selamat.5. Keperluan Ruang i.  Penanaman pokok utama hendaklah sama jarak mengikut kesesuaian jenis pokok dan hendaklah sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi garisan siar kaki atau lorong berbasikal. ruang penanaman hendaklah bersaiz minimum 1. Bagi ruang yang sempit saiz minimum.5 meter x 1. Menyediakan penanaman minimum 2 meter lebar yang digabungkan dengan bukit kecil ‘earth mound’ sebagai pemisah antara pejalan kaki dengan kenderaan bermotor jika terdapat ruang saku ‘Pocket Space’ di kawasan bandar. rendang. ii. ii.

 Jenis spesis pokok sesuai dengan cuaca panas dan hujan.  Memilih pokok yang mempunyai sistem akar tunjang dan tidak mudah tumbang juga tidak merosakkan permukaan turapan laluan siar kaki atau lorong berbasikal. Berikut adalah senarai yang sesuai ditanam di kawasan siar kaki / lorong basikal: NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Bauhinia purpurea Casuarina nobilis Cinnamomum iners Gardenia carinata Khaya senegalensis Largerstroemia speciosa Mimusops elengi Plumeria rubra Tabebuia pentaphylla Tapak Kuda Rhu Borneo Kayu Manis Hutan Cempaka Hutan Khaya Bungor Bunga Tanjung Kemboja Tecoma Cinnamomum iners Plumeria rubra 5-20 Khaya senegalensis Tabebuia pentaphylla Gardenia carinata Bauhinia purpurea .Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap  Memilih tanaman yang berupaya mengeluarkan bauan yang harum dan dapat menyegarkan ruang laluan siar kaki atau lorong berbasikal.

ii. Jenis Tanaman i. Jenis tanaman yang memerlukan air yang banyak atau akar yang mudah merosakkan saluran air perlu dielakkan di kawasan rumah pam. Kolam oksidasi (STP)– penyediaan rizab lanskap minimum 6 meter lebar di sempadan kawasan untuk ‘buffer zone’. penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar. saiz dan bentuk tanaman bagi kesan hadangan yang maksimum. C. Penanaman pelbagai jenis.2. ii. Keperluan Ruang i.5. A. iii. ii. Pokok renek pelbagai bentuk dan warna digalakkan bagi jalan masuk dan di sekitar kawasan. Permukaan kawasan lanskap dinaikkan arasnya bagi mendapatkan kesan hadangan yang lebih baik. Kemudahan asas adalah merangkumi tangki air atau rumah pam dan kolam oksidasi.2 Garis Panduan Pembangunan Lanskap di Kawasan Kemudahan Asas Garis Panduan Pembangunan Lanskap Kawasan Kemudahan Asas Lanskap di kawasan kemudahan asas diperlukan bagi tujuan meningkatkan kualiti visual. Jarak Penanaman Pokok i. Eugenia grandis Cassia fistula Pokok yang sesuai ditanam di kawasan Kemudahan Asas NAMA TEMPATAN NAMA BOTANI Baphia nitida Cassia fistula Cassia siamea Cassia spectabilis Casuarina equisetifolia Cinnamomum iners Eugenia grandis Fagraea fragrans Hopea odorata Largerstroemia speciosa Peltophorum pterocarpum Pithcellobium dulce Podocarpus rumphii Tamarindus indica Baphia Rajah Kayu Kassod Tree Droopy Cassia Rhu Pantai Kayu Manis Jambu Laut Tembusu Merawan Siput Jantan Bungor Batai Laut Duri Madras Jati Laut Asam Jawa Podocarpus rumphii 5-21 Pithcellobium dulce Fagraea fragrans . Bagi kawasan pintu masuk dan jalan masuk ke kawasan kemudahan asas ruang penanaman minimum 1. Rumah pam – penyediaan rizab lanskap minimum 6 meter lebar di sempadan kawasan untuk tujuan estetik dan pengadang. Jarak penanaman bebas bagi mewujudkan persekitaran yang semulajadi. Bagi mengadang struktur atau aktiviti kemudahan asas. B.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. iii.5 meter lebar di sepanjang jalan perlu disediakan. penanaman secara rapat di atas permukaan bukit buatan adalah digalakkan.

ruang penanaman berukuran 1.5 meter diadakan di antara lot meletak kereta dan setentang dengan lot kedai.2. Bagi pulau ‘island’ dan pembahagi lot ‘median’ yang sempit perlu menanam pokok renek. Memperuntukkan minimum 15% daripada kawasan meletak kereta sebagai kawasan untuk tujuan lanskap. Jika tiada pulau ‘island’ dan pembahagi lot di sediakan di kawasan tempat letak kereta yang luas. A. Bagi kawasan yang terhad. Ruang penanaman rumput atau ‘grasscrete’ sesuai disediakan bagi tujuan pengudaraan pokok. Keperluan Ruang i.5. penggunaan kotak tanaman adalah digalakkan. Menyediakan ruang penanaman atau pembahagi lot kereta minimum 2 meter lebar bagi penanaman pokok utama. lampu dan kerb hendaklah direka bentuk dan digabungkan dengan elemen landskap lembut.5 meter x 2.3 Garis Panduan Pembangunan Lanskap di Kawasan Meletak Kenderaan Garis Panduan Pembangunan Lanskap Lanskap Di Kawasan Meletak Kenderaan Lanskap di kawasan meletak kereta dapat memberi teduhan kepada kenderaan dan mengindahkan kawasan.3 meter tinggi. iv.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Rekabentuk kawasan meletak kereta perlu menyediakan ruang penanaman yang mencukupi. Penggunaan elemen lanskap kejur seperti permukaan siar kaki bercorak. Bagi kawasan meletak kereta di hadapan kedai. 5-22 . lubang penanaman pokok perlu di sediakan antara lot kereta minimum 1 meter lebar supaya memberi teduhan kawasan beturap. Penyediaan ruang 2 meter mininum untuk penanaman pokok utama untuk memberi teduhan di kawasan tempat letak kereta. ii.5 meter lebar dan 0. v. Saiz kotak tanaman ialah 1. vi. vii. iii.

pembahagi lot kereta dan pinggir kawasan meletak kereta. Mengutamakan tanaman pokok yang memerlukan penyelenggaraan minimum Pokok yang sesuai ditanam di kawasan tempat meletak kenderaan:.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap B. Jarak penanaman antara pokok perlulah sama dan pada jarak satu pokok bagi setiap tiga lot meletak kereta. Pokok yang dipilih hendaklah daripada jenis batang yang lurus. Bagi kawasan meletak kereta yang terhad seperti di hadapan kedai.  Jarak penanaman antara pokok atau pada jarak satu pokok bagi setiap tiga lot meletak kereta. berbuah. Pokok renek atau penutup bumi yang berwarna-warni sesuai ditanam di kawasan jalan masuk utama. NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Calophyllum inophyllum Cinnamomum iners Dillenia suffruticosa Erythrina variegata Filicium decipiens Gardenia carinata Khaya senegalensis Largestroemia speciosa Mimusops elengi Melia indica Millettia atropurpurea Peltophorum pterocarpum Pometia pinnata Swietenia macrophylla Tabebuia pentaphylla Penaga laut Kayu Manis Hutan Simpoh Dedap Kiara Payung Cempaka Hutan Khaya Bungor Tanjung Mambu Tulang Daing Batai Laut Kasai Big-Leaf Mahogany Tecoma Erythrina variegata Filicium decipiens Pometia pinnata Tabebuia pentaphylla 5-23 Peltophorum pterocarpum Dillenia suffruticosa Khaya senegalensis Mimusops elengi Cinnamomum iners . Pokok yang berdaun lebar adalah di galakkan. iii. pokok palma dan pokok sederhana tinggi berbentuk kon sesuai ditanam. Jarak Penanaman Pokok i. rendang. vi. daun kerap gugur. bergetah dan akar merebak perlu dielakkan. C. Jenis tanaman mudah patah. Satu jenis tumbuhan utama ditanam bagi setiap kawasan meletak kereta. percabangan kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong. Supaya dapat memberi kesan teduhan yang maksimum. berdaun kecil dan berakar tunjang. ii. v. iv. (1 pokok 3 lot kereta) Jenis Tanaman i.

Penanaman di kawasan rizab tasik dan terusan perlu diadunkan dengan kombinasi elemen lanskap kejur seperti papan tanda. iii. Jarak Penanaman Pokok i. Keperluan Ruang i. Hendaklah mengekalkan 20 meter lebar di sepanjang tasik dan 5 meter dan 15 meter di sepanjang terusan untuk tujuan lanskap dari segi rekreasi dan pengekalan habitat. flora dan fauna. Bangunan hendaklah mengadap tasik dan terusan . Bagi kawasan rizab penampan tasik dan terusan penanaman hendaklah berkelompok supaya memberi teduhan untuk orang ramai berkelah. tempat duduk. jeti dan perabot lanskap yang lain. B. ekologi. Penanaman hendaklah pada jarak yang bersetentangan di kedua-dua tebing dan dalam satu garisan yang selari dengan tebing terusan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. iv. Rizab kawasan penampan hendaklah digunakan untuk tujuan lanskap yang meliputi gabungan elemen lanskap lembut dan lanskap kejur untuk tujuan lanskap dari aspek rekreasi dan pemeliharaan habitat. ii. v.6. pemeliharaan tasik / terusan. siar kaki. Rizab kawasan tasik meliputi kawasan yang lebih luas dan ruang penanaman bergantung kepada jenis perancangan pembangunan. iii. ii. Menanam pokok dalam kawasan rizab terusan hendaklah pada jarak yang sama di sepanjang tepi terusan.4 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Pesisir Tasik/Terusan Garis Panduan Pembangunan Lanskap Lanskap Pinggir Tasik/ Terusan Lanskap di kawasan pinggir tasik / terusan bertujuan memenuhi keperluan-keperluan rekreasi. Jarak penanaman pokok hendaklah tidak terlalu dekat atau jauh dari tebing terusan untuk membolehkan pokok membesar merimbun ke terusan.2. Kawasan Rizab Penampan (Buffer) di Sepanjang Badan Air Badan Air Kelebaran Rizab Tasik Tertakluk kepada perancangan Terusan Utama (Main drain) 30 meter Terusan Kecil (Feeder drain) 10 meter Rizab penampan tasik Tasik Kelebaran Kawasan Buffer 20 meter 15 meter 5 meter 15 m Rizab penampan terusan 5-24 Terusan utama (30 m) . A.

Menanam tanaman yang dapat menarik unggas dan serangga. iv. Menanam satu jenis tanaman sahaja di sepanjang kedua-dua tebing terusan dan dari jenis yang mengurai dan dahan yang menyebar seperti ‘Salix babylonica’.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap C. Elakkan daripada menggunakan tanaman yang mempunyai kadar daun gugur yang tinggi seperti ‘Acacia spp’. iii. Selain itu. Percabangan yang kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong. pokok yang mempunyai batang yang tegak dan lurus perlu juga ditanam di kawasan tebing terusan. ii. Cucur Atap Bottle Brush Kayu Manis Hutan Kelapa Jambu Laut Tembusu Beringin Cempaka Hutan Merawan Siput Jantan Gelam Asam Jawa Janda Merana Meranti Pembangunan yang minimum digalakkan di kawasan tasik bagi menggalakan pertumbuhan ekologi dan menggalakan penyesuaian dengan aktiviti manusia. Pokok yang sesuai di Kawasan Tasik / Terusan NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Baeckea frutescens Callistemon viminalis Cinnamomum iners Cocos nucifera Eugenia grandis Fagraea fragrans Ficus retusa Gardenia carinata Hopea odorata Melaleuca leucadendron Tamarindus indica Salix babylonica Shorea spp. Jenis Tanaman i. Memilih tanaman yang sesuai untuk habitat tasik dan terusan. v. Memilih tanaman yang mudah diselenggara. Hopea odorata 5-25 Cinnamomum iners Eugenia grandis .

Lanskap di kawasan jalan juga dapat diperkuatkan dengan kombinasi elemen lanskap keras seperti papan tanda.jalan utama perlu juga mengambilkira pemeliharaan titik pemandangan jauh yang cantik. Siar Kaki 2m 2m Rizab Lanskap Rizab Lanskap Jalan Raya Siar Kaki Rizab lanskap bagi jalan-jalan tempatan (30 meter) Rizab lanskap mengikut hierarki jalan Hierarki Jalan Jalan 40 meter Jalan 30 meter Jalan 20 meter Pinggir Jalan (minimum) 3 meter 2 meter Rizab Lanskap Pembahagi Jalan (minimum) 2 meter 1 meter - Tepi Jalan (minimum) 2m 3 meter Siar kaki 2 meter Rizab Lanskap 1m Jalan Raya Pembahagi jalan 2m Jalan Raya Rizab Lanskap Jalan Raya Laluan Motorsikal Siar kaki Rizab lanskap bagi jalan-jalan tempatan (40 meter) 3m Siar kaki 5-26 Rizab Lanskap 2m Laluan Motorsikal Jalan Raya Pembahagi jalan 3m Rizab Lanskap Siar kaki . teduhan. penghalang penglihatan yang tidak menarik dan juga bagi tujuan memperindahkan lagi pemandangan. siar kaki dan perabot lanskap yang lain. Kotak tanaman berukuran minimum 500mm lebar dan 500mm dalam sesuai disediakan di sepanjang jambatan untuk penanaman pokok renek. lebar rizab pembahagi jalan dan ruang penanaman di tepi jalan hendaklah menikut hierarki jalan.2. Keperluan Ruang i. ii.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Rizab lanskap iaitu kawasan penanaman perlu disediakan di kedua-dua belah jalan di dalam rizab jalan mengikut kelebaran jalan. iv. Lanskap di kawasan jalan. Bagi memastikan pertumbuhan tanaman yang baik.5 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Jalan Protokol Dan Jalan Utama Garis Panduan Pembangunan Lanskap Rizab lanskap bagi jalan-jalan tempatan (20 meter) Lanskap Jalan Protokol Dan Jalan Utama Imej masuk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh sebahagian besar dari keadaan lanskap di pinggir jalan. lindungan silauan lampu kenderaan malam hari pengadang bunyi.5. Tujuan lanskap pinggir jalan adalah untuk mewujudkan persekitaran jalan yang menarik dan seragam. A. iii. lebar rizab lanskap pinggir jalan. Ia dapat memenuhi fungsi sebagai panduan arah.

i. vii. Penanaman pokok di persimpangan jalan perlu mengambilkira jarak penglihatan pemandu. bagi mengelakkan gangguan. iii. penanaman boleh lebih daripada satu barisan tanaman. Menanam pokok berlainan ciri dan saiz di setiap persimpangan jalan untuk bertindak sebagai penunjuk persimpangan. iv. Bagi rizab lanskap yang luas. parit dan papan tanda. Stereospermum fimbriatum Archontophoenix alexandrae Roystonea regia Kenanga Rhu Borneo Jelutong Deglupta Jambu Laut Tembusu Merawan Siput Jantan Khaya Tulang Daing Meranti Snake Tree Alexandra Palm Royal Palm Pokok sederhana kecil yang sesuai ditanam di tepi jalan 12 meter – 20 meter Bauhinia blakeana Cassia fistula Erythrina variegata Lagerstroemia speciosa 5-27 NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Bauhinia x blakeana Cassia fistula Cassia siamea Erythrina glauca Erythrina variegata Filicium decipiens Gardenia carinata Jacaranda obtusifolia Lagerstroemia speciosa Lepisanthes alata Melia indica Mesua ferrea Michelia champaca Mimusops elengi Hong Kong Bauhinia Rajah Kayu Kassod Tree Dedap Dedap batik Kiara payung Cempaka Hutan Jakaranda Bungor Johore Tree Mambu Penaga Lilin Cempaka Kuning Bunga Tanjung . Jarak Penanaman Pokok Menanam pokok dengan jarak yang sama di kedua-dua belah jalan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap C. Cara penanaman tidak setentang ‘staggered’ supaya tidak seragam dan lebih semulajadi. Pokok yang sesuai ditanam di tanaman tepi jalan bagi jalan 30 meter keatas Dyera costulata Roystonea regia NAMA BOTANI NAMA TEMPATAN Cananga odorata Casuarina nobilis Dyera costulata Eucalyptus deglupta Eugenia grandis Fagraea fragrans Hopea odorata Khaya senegalensis Millettia atropurpurea Shorea spp. Jarak penanaman adalah bergantung kepada jenis dan saiz pokok. Penanaman hendaklah mengambilkira kedudukan utiliti lain seperti tiang lampu. Menanam pokok jenis besar hendaklah di luar rizab laluan utiliti. ii. Penanaman pokok di bulatan jalan atau di pulau trafik ‘traffic island’ perlu mengambilkira garisan pemandangan dan keselamatan pemandu. v. vi.

35 petak kereta bagi 2. Taman Bandar Saiz kawasan Elemen lanskap lembut hendaklah diberi keutamaan daripada lanskap kejur. . .Tambahan 1 petak kereta / 1500mp (16. takraw dll  Kawasan jogging  Kawasan Aktiviti Lasak  Taman dan perteduhan  Tempat rehat  Telefon awam Padang permainan kanak-kanak Kawasan berkelah dan berkhemah Aktiviti sukan air Wakaf Surau Tandas.Tambahan 30% petak motosikal.5.Tambahan 1 petak kereta / 1500mp (16. iii. mengikut kesesuaian dan jenis taman rekreasi.0 hektar (5 ekar) pertama.35 petak kereta bagi 2.600mm panjang.8 kp) luas tapak selebihnya. . gazebo dan pergola hendaklah direka bentuk dan digabungkan dengan elemen lanskap lembut.Tambahan petak bas mengikut jenis aktiviti dan keperluan tapak. Di taman rekreasi juga mengandungi ruang kegunaan-kegunaan lain seperti jalan raya.Taman Tempatan / Kompleks Sukan  8 hektar (20 ekar)  1 Taman Tempatan / Mini Kompleks Sukan bagi Pusat Pentadbiran Baru  Setiap 12.145.  Penyediaan jenis kemudahan-kemudahan sokongan tertakluk kepada saiz kawasan dan tampungan penduduk  Jumlah ruang Tempat Letak Kenderaan bagi golongan Orang Kelainan Upaya adalah satu ruang bagi setiap 100 kenderaan ( 1 TLK OKU : 100 TLK biasa) dengan keluasan ruang 3. Sekurang-kurangnya 70% daripada ruang taman rekreasi dikekalkan sebagai kawasan hijau dengan elemen lanskap lembut seperti taman bunga-bungaan dan laman rumput.145. Jenis aktiviti pula adalah bergantung kepada jenis dan hierarki taman rekreasi tersebut diwujudkan.145. . Elemen lanskap lembut hendaklah diberi keutamaan daripada lanskap kejur.2 hektar (3.000 orang penduduk  Setiap pertambahan 3.Tambahan 30% petak motosikal.000 orang penduduk memerlukan 2.300mm lebar x 6.6 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Kawasan Lapang Dan Rekreasi Garis Panduan Pembangunan Lanskap Lanskap Kawasan Lapang & Rekreasi Lanskap di kawasan lapang dan rekreasi perlu dapat mewujudkan suasana persekitaran yang selesa dan menyegarkan serta sesuai untuk aktiviti riadah. Kemudahan Sokongan  40 hektar (99 ekar)       b. telefon awam  Tempat makan/gerai  Tempat Letak Kenderaan: .0 hektar (5 ekar) pertama. ii.  Tempat makan  Tempat Letak Kenderaan : .300mm lebar x 6. Fungsi lanskap hendaklah sesuai dengan pelbagai aktiviti aktif dan pasif yang terdapat di dalam taman rekreasi.Tambahan 1 petak kereta / 1500mp (16. .  Tambahan petak bas mengikut jenis aktiviti dan keperluan tapak. .0 ekar)  Pelbagai gelanggang permainan dan padang bola dalam bentuk kompleks sukan kecil  Taman dan kawasan permainan kanak-kanak  Dewan tertutup  Gerai  Tandas awam  Wakaf  Telefon awam  Padang permainan kanak-kanak  Padang bola  Gelanggang badminton.8kp) luas tapak selebihnya. Keperluan Ruang i. Keluasan taman rekreasi hendaklah ditentukan berdasarkan kepada nisbah penduduk dengan kawasan pembangunan mengikut piawaian perancangan semasa. air pancut.0 hektar (5.0 hektar (5 ekar) pertama.2. bangunan awam dan laluan siar kaki atau lorong berbasikal.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. .  Jumlah ruang Tempat Letak Kenderaan bagi golongan Orang Kelainan Upaya adalah satu ruang bagi setiap 100 kenderaan ( 1 TLK OKU : 100 TLK biasa) dengan keluasan ruang 3.Tambahan 30% petak motosikal. tenis. Padang Kejiranan  1.Tambahan petak bas mengikut jenis aktiviti dan keperluan tapak. Jenis dan Hierarki a. c. . Sekurang-kurangnya 70% daripada ruang taman rekreasi dikekalkan sebagai kawasan hijau dengan elemen lanskap lembut seperti taman bunga-bungaan dan laman rumput.8kp) luas tapak selebihnya. tempat letak kereta.0 ekar )  Setiap 3. iv. A.000 orang penduduk memerlukan 8 hektar (20 ekar).35 petak kereta bagi 2.  Penyediaan jenis kemudahan-kemudahan sokongan tertakluk kepada saiz kawasan dan tampungan penduduk 5-28 .600mm panjang. laluan siar kaki. Penggunaan elemen lanskap kejur dan perabot lanskap seperti plaza.  Tandas  Tempat Letak Kenderaan .000 orang penduduk  Setiap pertambahan 12.

Memilih tanaman yang tidak beracun. Caesalpinia pulcherrima Calliandra spp. laluan pejalan kaki dan lain-lain adalah mengikut garis panduan yang berkaitan. Tempat letak kenderaan . Secara umum. Jenis tanaman seragam hanya digunakan di kawasan tertentu seperti kawasan tempat meletak kereta dan jalan raya.2 hektar (0. iv.2 hektar (0. Memilih pokok buah-buahan di kawasan-kawasan tertentu. jarak penanaman adalah bebas untuk mewujudkan keadaan semulajadi.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap Jenis dan Hierarki d.5 ekar) Kemudahan Sokongan  Kawasan teduhan taman  Kawasan berturap dan berlampu untuk gelanggang sukan dan permainan  Kawasan permainan kanak-kanak  Telefon awam   Kawasan berumput  Kawasan berpasir  Tempat berteduh dan tempat duduk  Alat permainan kanak-kanak  Penyediaan jenis kemudahan-kemudahan sokongan tertakluk kepada saiz kawasan dan tampungan penduduk B. saiz dan rupa bentuk tanaman adalah diutamakan bagi mewujudkan suasana semulajadi.000 orang penduduk  Setiap pertambahan 1.6 hektar (1. Jenis tanaman adalah bergantung kepada jenis aktiviti dan kegunaan taman.10 petak kereta bagi 0. Lot Permainan Saiz kawasan  0. Memilih pokok-pokok hiasan yang mempunyai silara yang rendang untuk memberi teduhan kepada pengguna. Pisonia alba Plumbago auriculata capensis Tecomaria capensis Thevetia peruviana NAMA TEMPATAN Akalipa Kemboja cina Kesumba Bunga kertas Bunga merah Powder puff Kasia rimbun Yellow cassia Golden dew drop Bunga raya Siantan Inai merah Janda kaya Mengkudu siam Cape leadwort Yellow bells Trumpet flower iii. vii. unggas dan serangga kecil. Pokok Utama NAMA BOTANI Adenanthera pavonina Agathis borneensis Averrhoa carambola Barringtonia asiatica Calophyllum inophyllum Cassia fistula Casuarina nobile Cinnamomum iners Delonix regia Dillenia aurea Dyera costula Erythrina glauca Eugenia grandis Eugenia polyantha Fagraea fragrans Ficus benjamina Gardenia carinata Hopea odorata Khaya senegalensis Mesua ferrea Michelia champaca Mimusops elengi Muntingia calabura Parkia speciosa Peltophorum pterocarpum Pterocarpus indicus Samanea saman Sandoricum koetjape Sapium glandulosum Sesbania grandiflora 5-29 NAMA TEMPATAN Saga Agathis Belimbing manis Putat laut Penaga laut Rajah kayu Rhu borneo Kayu manis hutan Semarak api Burma simpoh Jelutong Dedap Jambu laut Salam Tembusu Beringin Cempaka hutan Merawan siput jantan Khaya Penaga lilin Cempaka kuning Bunga tanjung Pokok ceri Petai Batai laut Angsana Hujan-hujan Sentul. Padang Permainan / Laman sukan e. Secara keseluruhan kombinasi pelbagai jenis. Menggalakkan tanaman-tanaman nadir (rare species) vi.4 hektar (1 ekar) pertama . v. pembuangan sampah dan kawalan penyakit dan serangga perosak.3 kp) luas tapak selebihnya . Jarak Penanaman Pokok i. Pokok Renek NAMA BOTANI Acalypha spp.Tambahan 1 petak kereta / 600mp (6458. Percabangan yang kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong.000 orang penduduk memerlukan 0.5 ekar)  0. tempat letak kereta. iii.6 hektar (1. Pokok Palma NAMA BOTANI Archontophoenix alexandrae Caryota mitis Cocos nucifera Cyrtostachys lakka Elaeis guineensis Livistonia chinensis Ptychosperma macarthurii Roystonea regia Veitchia merillii NAMA TEMPATAN King palm Fish tail palm Kelapa Pinang merah Kelapa sawit Serdang cina Palma macarthur Palma raja Palma manila . ii.5 ekar)  Setiap 300 orang penduduk.Tambahan 30% petak motosikal  Penyediaan jenis kemudahan-kemudahan sokongan tertakluk kepada saiz kawasan dan tampungan penduduk Pokok yang sesuai ditanam di kawasan rekreasi i. Jarak penanaman bagi kawasan jalan. Adenium obesum Bixa orellana Bougainvillea spp. Mengutamakan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan minimum.5 ekar)  Setiap 1. Penanaman hendaklah dalam jarak yang memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan seperti pemotongan rumput. Memilih tanaman hiasan yang dapat menarik hidupan liar kecil seperti brung. Jenis Tanaman i. Cassia biflora Cassia surattensis Duranta plumiera Hibiscus rosa-sinensis Ixora javanica Lagerstroemia indica Mussaenda spp. C. berduri dan berbahaya kepada pengguna.kecapi Bolivian rubber Turi ii.  Setiap pertambahan 300 penduduk memerlukan 0. ii.

dinding Plumeria spp. perparitan dan struktur bangunan. Penanaman tidak dilakukan di bawah tiang lampu atau terlalu dekat dengan parit.pergola Batas. tanaman jenis campuran adalah digalakkan vii.pasu Tanaman baras.pagar. Bagi kawasan rumah pangsa jarak penanaman perlulah sesuai dengan jenis pokok dan keluasan ruang lanskap. Bagi halaman rumah. Di kawasan lapang dan taman permainan. Lokasi penanaman ialah di antara dua lot rumah. Kebanyakan jenis tanaman hiasan adalah sesuai untuk ditanam di kawasan perumahan kecuali jenis-jenis tanaman yang beracun atau yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbahaya seperti bahagian pokok yang berduri.hiasan melindungi kawasan Pasu. dahan yang rapuh dan silara yang terlalu besar. Di sekeliling kawasan taman permainan dan kawasan lapang. vi. Bagi kawasan rumah berkembar dan sesebuah. Pokok yang sesuai ditanam di kawasan perumahan NAMA BOTANI Bauhinia purpurea Casuarina nobile Cinnamomumlners Cyrtostachys lakka Ficus roxburghii Filicium Decipiens Gardenia carinata Lagerstroemia speciosa Mesua ferrea Michelia champaca Millettia atropurpurea Mimusops elengi Pisonia alba Plumeria rubra Roystonea regia Tabebuia pentaphylla NAMA BOTANI Acalypha siamensis Allamanda cathartica Brunfelsia pauciflora Bougainvillea spp Catharanthus roseus Coleus blumei Curcuma domestica Durunta repens Gardenia jasminoides Hibiscus rosa-sinensis Ixora Sunkist Monster deliciosa Murraya koenigii Murraya paniculata Pisonia alba Scindapsus aureus Tristellateia australasiae Bauhinia purpurea 5-30 NAMA TEMPATAN Tapak Kuda Rhu Borneo Kayu Manis Hutan Pinag merah Roxburgh fig Kiara Panggung Cempaka Hutan Bungor Penaga lilin Cempaka kuning Tulang daing Bunga Tanjung Mengkudu siam Kemboja Palma raja Tekoma Penyediaan ruang penampan 3 meter lebar di sepanjang jalan dan tidak diturap di hadapan rumah NAMA TEMPATAN Daun teh Golden trumpet Yesterday. sekolah dan kedai kejiranan. Jarak penanaman bagi zon penampan adalah bebas untuk berfungsi sebagai penampan bunyi. v.7 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Perumahan Garis Panduan Pembangunan Lanskap Landskap Kawasan Perumahan Reka bentuk lanskap yang sesuai.5. iii.tanaman batas Pergola. penanaman hendaklah sama jarak.kemudahan seperti awam awam. Jarak Penanaman Pokok i. iv. vi. iv.Andaman Tanaman pameran hiasan Pagar. Bagi zon penampan.pasu Keperluan harian Hiasan. tanaman rendang dan tidak rapuh adalah digalakkan. jarak penanaman adalah bebas bergantung kepada reka bentuk. Mewujudkan 10% daripada keluasan keseluruhan skim perumahan sebagai kawasan lapang atau taman dan perlu disediakan berdasarkan bilangan penduduk.pasu. Menanam pokok dari jenis kecil dan sederhana besar. tidak kurang satu batang pokok setiap satu unit rumah. Pembangunan perancangan lanskap di kawasan perumahan perlulah mengambilkira kombinasi elemen lanskap kejur seperti alat permainan. Menanam pokok yang mempunyai akar tunjang supaya tidak merosakkan struktur jalan. Menyediakan zon penampan berlanskap bagi kawasan perumahan yang menghadap jalan utama 30 meter lebar dan ke atas.pagar Pergola. iii. Menanam satu jenis spesis pokok sahaja bagi setiap jalan perumahan. Percabangan yang kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong.today. habuk dan bau. Manakala di dalam kawasan lapang atau taman permainan. Menyediakan ruang selebar 3 meter di sepanjang jalan untuk tujuan penanaman dan siar kaki. A. Jarak penanaman bagi kawasan rumah teres ialah tidak kurang dari satu pokok setiap dua unit rumah teres. siar kaki. iv.tanaman Pasu.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. bergetah atau rapuh bagi tujuan keselamatan penduduk. penanaman pokok hiasan bersaiz kecil berwarna-warni digalakkan. Menyediakan jaringan hijau ‘green linkages’ minimum 6 meter lebar yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kemudahan. ii.andaman Pergola.pagar Pergola.2. Khaya senegalensis . iii. Keperluan Ruang i. ii.pagar. teratur dan sistematik boleh mewujudkan suasana persekitaran tempat kediaman yang selesa dan harmoni. berdaun sederhana lebar dan mempunyai rupa bentuk keseluruhan yang menarik. C. B. Jenis Tanaman i. lorong berbasikal dan perabot lanskap yang lain.tomorrow Bunga kertas Kemunting cina Ati-ati Kunyit Duranta Bunga cina Bunga raya Siantan Monster Kari Kemuning Mengkudu siam Money plant Vining galphinia KEGUNAAN TANAMAN Pagar. iii.hiasan Pagar Hiasan.pagar. Ianya hendaklah dilandskap dan tidak diturap. iv. ii.tanaman hiasan Keperluan harian Hiasan. beracun. Memilih tanaman daripada jenis yang tidak berduri.

Jenis Tanaman i. ii. v.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. menarik dan mudah dikenal pasti dari jarak yang jauh. Jarak penanaman bergantung kepada objektif penanaman sama ada bagi tujuan pengadang. keseimbangan skala atau estetik. saiz dan rupabentuk bertujuan sebagai penghadang. Jarak Kelebaran Rizab (Minimum) 500 meter 250 meter 50 meter Bagi kawasan dalaman. Elakkan tanaman yang berakar merebak di kawasan berhampiran bangunan industri. saiz dan rupa bentuk serta yang mempunyai kadar tumbesaran yang cepat.2.5. Tanaman yang mempunyai silara bujur dan tinggi boleh bertindak sebagai pemecah angin dan peneduh. boleh digunakan sebagai penunjuk arah ke sesuatu kawasan. Penggunaan tanaman yang rendang dan terbuka adalah digalakkan di kawasan istirehat. papan tanda dan perabot lanskap yang lain hendaklah digabungkan dengan elemen lanskap lembut. Penggunaan lanskap kejur seperti permukaan batu-bata. Keperluan Ruang i. Memilih jenis pokok yang dapat mengimbangi skala bangunan. merendahkan suhu dan memperindahkan kawasan perindustrian. Memilih tanaman yang tahan kepada pendedahan pencemaran. Jarak Penanaman Pokok i. vii. Tanaman yang seragam. 5-31 NAMA BOTANI Caryota mitis Cocos nucifera Cyrtostachys lakka Elaeis guineensis Livistonia chinensis Roystonea regia Veitchia merillii Acalypha spp. mengadang pemandangan yang tidak menarik. B. NAMA BOTANI Adenanthera pavonina Agathis borneensis Averrhoa carambola Barringtonia asiatica Calophyllum inophyllum Cassia fistula Casuarina nobile Cinnamomum iners Delonix regia Dillenia aurea Dyera costula Erythrina glauca Eugenia grandis Eugenia polyantha Fagraea fragrans Ficus benjamina Gardenia carinata Khaya senegalensis Mesua ferrea A. viii. iv. vi. ii. Pembentukan bukit kecil berserta dengan penanaman yang sesuai di kawasan zon penampan boleh menghasilkan persekitaran yang lebih menarik.8 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Perindustrian Garis Panduan Pembangunan Lanskap Lanskap Kawasan Perindustrian Pokok yang sesuai ditanam di kawasan perindustrian Lanskap di kawasan perindustrian diperlukan bagi mengawal pencemaran udara dan bunyi. iii. Memilih tanaman yang mempunyai tekstur yang padat. keseimbangan skala dan estetik dalam kawasan lanskap Penggunaan lanskap lembut dan lanskap kejur digabungkan sebagai ruang berehat dan penunjuk arah kesesuatu kawasan. iii. NAMA TEMPATAN Saga Sammar minyak Belimbing manis Putat laut Penaga laut Rajah kayu Rhu borneo Kayu manis hutan Semarak api Burma simpoh Jelutong Dedap Jambu laut Salam Tembusu Beringin Cempaka hutan Khaya Penaga lilin Tanaman kepelbagaian jenis. Adenium obesum Bixa orellana Bougainvillea glabra Calliandra haematocephala Cassia biflora Cassia surattensis Duranta plumiera Hibiscus rosa-sinensis Michelia champaca Mimusops elengi Muntingia calabura NAMA TEMPATAN Fish tail palm Kelapa Pinang merah Kelapa sawit Serdang cina Palma raja Palma manila Akalipa Desert rose Kesumba Bunga kertas Powder puff Kasia rimbun Yellow cassia Golden dew drop Bunga raya Cempaka kuning Bunga tanjung Pokok ceri Pemilihan jenis tanaman yang bersesuaian supaya mengimbangi skala bangunan dengan kawasan sekeliling. Keperluan ruang untuk zon penampan yang disyorkan adalah berdasarkan kepada piawaian semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Rizab Zon Penampan Jenis Industri Industri Zon Khas Industri Kategori Am Jenis A dan B Industri Ringan Industri Kecil dan Sederhana Industri Perkhidmatan ii. dapat . sekitar pejabat atau kilang serta kawasan taman kecil. ruang penanaman diperlukan bagi mengindahkan kawasan pintu masuk. C. Memilih tanaman pelbagai jenis. iv. jalan dan siar kaki. permukaan daun yang berbulu dan berair yang dapat membantu proses penyerapan habuk dan penebatan kesan bunyi. tempat letak kereta. Penanaman tanpa menentukan jarak yang khusus bagi menggalakkan keanekaan dan pembiakan fauna.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap Rizab zon penampan kawasan perindustrian LANSKAP BANGUNAN INDUSTRI LANSKAP KAWASAN LAPANG LANDSKAP KAWASAN PENAMPAN LANSKAP KAWASAN LAPANG LANSKAP KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI RINGAN (50M) TANAMAN KAWASAN INDUSTRI TANAMAN SEDERHANA TINGGI DAN RENDAH 10 M LANSKAP BANGUNAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN BEBAS BERBAGAI BENTUK KEPADATAN TINGGI 50M LANSKAP KAWASAN LAPANG LANSKAP KAWASAN PENAMPAN TANAMAN SEDERHANA TINGGI DAN RENDAH TANAMAN SESUAI DIKAWASAN PERUMAHAN 10 M LANSKAP KAWASAN LAPANG LANSKAP KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI KATEGORI A & B (250M) TANAMAN KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN BEBAS BERBAGAI BENTUK KEPADATAN TINGGI TANAMAN CAMPURAN BEBAS DAN TERBUKA 20 M LANSKAP BANGUNAN INDUSTRI 250M LANSKAP KAWASAN PENAMPAN LANSKAP KAWASAN LAPANG TANAMAN CAMPURAN BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN SESUAI DIKAWASAN PERUMAHAN 20 M LANSKAP KAWASAN LAPANG LANSKAP KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI BERAT / KHAS (500M) TANAMAN YANG SESUAI IDI KAWASAN INDUSTRI TANAMAN CAMPURAN BEBAS DAN TERBUKA TANAMAN CAMPURAN BEBAS BERBAGAI BENTUK KEPADATAN TINGGI 500M 30 M 5-32 TANAMAN CAMPURAN BEBAS DAN TERBUKA 30 M TANAMAN SESUAI DIKAWASAN PERUMAHAN .

pepagar dan semusim ‘annuals’ sesuai digunakan di tempat-tempat tertentu. ii. Kombinasi pokok palma. iii. renek dan penutup bumi di kawasan pintu masuk bangunan awam. terang dan jelas. Mengutamakan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan minimum. Jenis tanaman memanjat. Keperluan ruang penanaman bagi kawasan meletak kereta. kesan selamat datang. Pokok yang sesuai di tanam di kawasan Institusi NAMA BOTANI Bauhinia purpurea Casuarina nobile Cinnamomumlners Cyrtostachys lakka Ficus roxburghii Filicium Decipiens Gardenia carinata Lagerstroemia speciosa Mesua ferrea Michelia champaca Millettia atropurpurea Mimusops elengi Pisonia alba Plumeria rubra Roystonea regia Tabebuia pentaphylla NAMA TEMPATAN Tapak Kuda Rhu Borneo Kayu Manis Hutan Pinag merah Roxburgh fig Kiara Panggung Cempaka Hutan Bungor Penaga lilin Cempaka kuning Tulang daing Bunga Tanjung Mengkudu siam Kemboja Palma raja Tekoma Bauhinia purpurea Kombinasi pokok palma. tadika dan pusat komuniti. Ruang penanaman yang mencukupi perlu disediakan di sekitar bangunan dengan mengutamakan fungsi lanskap seperti estetik. jalan masuk dan laluan pejalan kaki adalah seperti di garis panduan lanskap bagi pembangunan berkenaan. iv. Memilih tanaman yang mempunyai warna bunga yang cantik. Elakkan penggunaan tanaman jenis beracun dan dahan berduri serta mudah patah. selamat dan selesa. 5-33 Ketinggian tanaman hendaklah seimbang dengan skala bangunan supaya tidak merosakkan struktur bangunan. dewan. iv.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Pemilihan tanaman bagi pejabat kerajaan perlu menggambarkan suasana pekerjaan seperti berdisiplin dan kemas. kesan ruang rangkuman. vi. penunjuk arah. vii. viii. ii. padang dan penggunaan elemen lanskap kejur seperti plaza. Keperluan Ruang i. kotak tanaman. Jenis tanaman memanjat atau pepagar boleh digunakan di tempat-tempat tertentu bagi menggambarkan suasana pekerjaan seperti berdisiplin dan kemas. pergola. Jenis Tanaman i. surau. . tempat menunggu. iii. B. A. Keperluan ruang bagi bangunan awam untuk tujuan lanskap dan kawasan hijau tertakluk kepada jenis bangunan. Bangunan awam seperti pejabat kerajaan. masjid. v. dan perabot lanskap yang lain hendaklah direka bentuk dan digabungkan dengan bangunan dan elemen lanskap lembut.5. lampu hiasan. Ketinggian tanaman hendaklah seimbang dengan skala bangunan. siar kaki. Percabangan yang kurang 3 meter dari paras tanah hendaklah dipotong. Bagi menghasilkan lanskap yang berfungsi dan berkesan sekurang-kurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai ruang lanskap dan kawasan hijau. Pemilihan pokok-pokok utama bagi sekitar kawasan bangunan awam perlu sesuai bukan sahaja bagi keindahan kawasan bangunan berkenaan tetapi juga untuk keseimbangan skala bangunan dengan persekitaran.9 Garis Panduan Pembangunan Lanskap Di Kawasan Institusi Garis Panduan Pembangunan Lanskap Lanskap Kawasan Institusi Lanskap di sekitar bangunan awam mestilah sesuai dengan reka bentuk bangunan dan menunjukkan fungsi atau kegunaan bangunan tersebut.2. Memilih tanaman yang tidak mempunyai jenis akar yang merebak supaya tidak merosakkan struktur bangunan. renek dan penutup bumi dalam bentuk komposisi digalakkan di kawasan tertentu sahaja. tempat berehat. Penyediaan kemudahan awam. perpustakaan awam.

Ia hendaklah ditanam di jalan-jalan utama dan di kawasan lapang. Jarak penanaman bebas adalah disyorkan bagi kawasan yang bersesuaian untuk mewujudkan suasana harmoni dengan suasana persekitaran semulajadi di kawasan berkenaan. Jarak Penanaman Pokok i. Pokok rasmi bagi Majlis daerah Kuala Nerus adalah Lagerstromia speciosa (Bungor) ii.2. 5-34 . Kaedah penanaman secara berbaris adalah digalakkan di jalan-jalan utama iii.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. B. ii. Pokok ini hendaklah ditanam sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan pokok teduhan yang dicadangkan. A. Jenis Pokok i.5. Jarak penanaman perlu bersesuaian dengan rupabentuk dan saiz silara tanaman untuk memudahkan kerja penyelenggaraan serta mengambilkira fungsi tanaman.10 Garis Panduan Pokok Rasmi Majlis Daerah Kuala Nerus Garis Panduan Pembangunan Lanskap Pokok Rasmi Fungsi penanaman pokok rasmi dan pokok karektor adalah untuk memberi keseragaman dan identiti kepada Pusat Pentadbiran Bandar Kuala Nerus.

11 Garis Panduan Penggunaan Perabot Jalan Dalam Lanskap Garis Panduan Pembangunan Lanskap Perabot Jalan Reka bentuk yang bersesuaian adalah penting bagi lanskap kejur untuk dipadankan dengan karakter tapak dan konsepnya serta elemen yang dicadangkan. Pokok berfungsi sebagai teduhan serta mengawal pergerakan angin. bangku dan lampu ornamental.  Menambah kecantikan ruang. Reka bentuk lanskap pejal di tapak dipengaruhi oleh tiga faktor iaitu: i. Ciri-ciri reka bentuk. Kawasan yang terdedah kepada hujan atau panas perlu disediakan teduhan. ii. Pelbagai jenis perabot jalan dalam lanskap 5-35 . Kejayaan reka bentuk akan tercapai jika mempunyai kesinambungan yang berkekalan dengan kehendak pengguna dan alam sekitarnya. Pada keadaan yang panas. keadaan persekitaran bangunan dan keadaan fizikal tapak perlu diberi perhatian kerana ia adalah berbeza mengikut tapak. B. ii. Faktor Fizikal: Faktor iklim. A. Tempat duduk:  Lokasinya dirancang dengan teliti  Mudah dilihat dan tidak mengganggu aktiviti lain. C. Bekas Tanaman/ Pasu :  Sesuai di kawasan bandar. Faktor Alam Sekitar Reka bentuk perkakas tapak perlu memenuhi beberapa kriteria seperti: Suhu : Iklim : Angin : Laluan siarkaki yang lebih luas dan sesuai untuk berjalan dan dilengkapi dengan perabot jalan seperti papan tanda.5. elemen lanskap kejur tidak sesuai diletakkan di kawasan yang mempunyai permukaan yang luas atau sebelah struktur dinding. ruang dalaman dan kawasan tidak bertanah.2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.  Menutup pandangan tidak menarik. Taman. Kesesuaian reka bentuk dan fungsi merupakan ‘setting’ yang penting bagi lanskap kejur di tapak. iii. Jenis Perabot i. Keadaan Tempat Yang Sesuai. Pencahayaan :  Jalan raya  Lampu hiasan  Papan tanda bercahaya  Kawasan yang ingin ditonjolkan iv. Tong sampah :  Saiz dan jumlah ditentukan mengikut kekerapan penggunaan dan fungsi kawasan.  Mudah dilihat dan tidak mengganggu aktiviti lain. Faktor Budaya: Keadaan kemudahan yang dicadangkan adalah penting dalam membentuk reka bentuk yang bersesuaian dengan pengguna dan budaya setempat. iii.

Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus GARIS PANDUAN PERANCANGAN LANSKAP D. Corak ‘paving’ yang berbeza menambah kecantikan tetapi perlu dijaga agar tidak berlopak dan pecah. rendang dan besar. ii. Reka bentuk laluan ‘Paving’: i. Papan tanda perlu bebas dari sebarang hadangan dari pokok yang tinggi. ii. Jarak papan tanda maklumat dengan simpang : i. Kawasan yang asing dari laluan siar kaki iii. Kedudukan papan tanda mesti mudah dilihat dan strategik. Lokasi yang sesuai E. F. CADANGAN PERANCANGAN 5-36 . Sistem maklumat: i. Mudah dilihat ii. Struktur peralatan permainan/ senaman: i. Permukaan berbeza dari laluan lain supaya tidak memasuki laluan yang salah. ii. G. Papan tanda yang lengkap sebagai petunjuk laluan basikal dan mesra pengguna. Papan tanda maklumat harus kelihatan oleh pengguna dari jarak 20 meter.

Kaedah ini dapat menjimatkan kos tenaga elektrik. siarkaki dan tempat awam ii. Pencahayaan Suria  Pencahayaan menabung tenaga suria yang boleh digunakan untuk pencahayaan voltan rendah di kawasan lapang. v. ii. Lampu Taman ‘Garden Light’  Pencahayaan untuk ruang taman dan kawasan terbuka. Untuk meningkatkan keselamatan harta benda awam dari kes-kes kecurian dan vandalisme iv. Sebagai lampu penghias (contoh lampu neon yang berwarna warni) B. Lampu Limpah ‘Flood Lighting’  Pencahayaan kawasan yang luas seperti tempat letak kereta kenderaan. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna apabila berada dalam suatu ruang seperti laluan kenderaan. medan makan. Untuk menghiasi kawasan sekitar dengan pencahayaan yang sempurna v. Lampu LED juga mampu memberi kesan kualiti pemandangan lebih baik berbanding lampu biasa pada waktu malam dan menjimatkan kos penyelenggaraan. terusan. iii. kawasan terbuka dan siar kaki. Untuk menceriakan kawasan semasa beriadah di waktu malam iii. Penyelenggaraan berjadual yang dilakukan oleh Juruteknik Elektrik perlu dilakukan untuk memastikan semua lampu dan perkakas berkeadaan selamat dan efektif Kawasan / Ruang Tempat letak kenderaan Medan. kolam dan air pancut) untuk meningkatkan imej visual pada waktu malam. Kawasan lapang seperti taman kajiranan dan taman komuniti digalakkan menggunakan pencahayaan suria ‘solar lighting’. ii. Pencahayaan Dalam Air  Pencahayaan untuk kawasan berair (tasik.5.2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Cara ini dapat memaksimakan penggunaan cahaya suria dan optimakan penggunaan bekalan elektrik. Piawaian Keperluan Cahaya berdasarkan intensiti cahaya yang disukat dengan unit Lux. Fungsi pencahayaan luar i. iii. Piawai yang disyorkan adalah British Standard Institution. iv. dataran. C. Ketinggian lampu tersebut adalah sederhana tinggi (2000 mm hingga 6000 mm).12 Garis Panduan Penggunaan Pencahayaan Dalam Lanskap Penggunaan Pencahayaan Pencahayaan luar adalah penting agar sesebuah kawasan dapat digunakan pada waktu malam dan teknik pencahayaan yang sesuai memberi kesan cahaya kepada kawasan tersebut. Jenis Pencahayaan Luar i. Kriteria Rekabentuk Kesan pencahayaan yang menonjol untuk membentuk ruang. i. A. siar kaki Laluan siar kaki mendatar Laluan siar kaki bertangga dan ’ramp’ 5-37 LUX 15 10 1 5 . Ketinggian lampu tersebut adalah rendah (800 mm hingga 1200 mm). Ia dapat memberikan pencahayaan untuk kawasan yang lebih luas. Lampu LED  Teknologi LED mengunakan plat cahaya yang memberi kesan harmoni kepada persekitaran. bukan sumber cahaya. Lampu Turus ‘Bollard’ dan Pencahayaan Taman  Pencahayaan untuk ruang kecil dan menimbulkan suasana mesra seperti di hadapan pejabat dan dalaman bangunan. vi.

.

Garis Panduan Pembangunan Pengangkutan & Lalulintas .

.

Terdapat tiga (3) kategori jalan yang dicadangkan di kawasan kajian iaitu jalan utama 40 meter (132’) / 30 meter (100’). 60kph). dengan lebar lorong piawai 3. Di kawasan pusat perdagangan terdapat cadangan jalan susur 2 lorong satu hala bagi melancarkan pergerakan lalulintas. jalan tempatan dan jalan susur dicadangkan dibina secara 2 lorong biasa (2 lane single carriageway) dengan standard piawai JKR U4 Type III dengan halaju rekabentuk 50kph.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Ilustrasi di bawah menunjukkan elemen keratan rentas jalan yang digunapakai dalam kawasan kajian.5 m per lorong. Rekabentuk halaju bagi jalan-jalan ini dan elemen keratan rentas jalan juga berbeza (cross sectional element) kerana mengambilkira isipadu trafik serta guna tanah sekitar atas faktor-faktor yang demikian.6b : Keratan Rentas Jalan Utama 30 meter (100’) 12m (40’) 3m (10’) 12m (40’) Anjakan bangunan Perimeter Planting Jalan Susur 7m (23’) Rizab utiliti 1m (3’) 3m (10’) 3m (10’) Lanskap Laluan Rizab & motosikal Parit Siar kaki 5-38 3m 3m 1m 3m (10’) (10’) (3’) (10’) Laluan Lanskap Rizab Rizab motosikal& Siar kaki Parit utiliti 12m (40’) 3m (10’) Jalan Susur Perimeter Planting 12m (40’) Anjakan bangunan .1 Hierarki jalan i. Kategori Jalan Jalan 2 lorong berkembar bersaiz rizab 40 meter berserta dengan jalan susur 12 meter dikiri kanan (JKR U5.2. Cadangan jalan sekunder dan jalan tempatan/jalan susur telah mengambilkira keperluan aksesibiliti cadangan aktiviti guna tanah kawasan kajian. Rajah 5.5m (5’) 3m (10’) Rizab Rizab Parit Utiliti 3m (10’) 12m (40’) Perimeter Planting Anjakan Bangunan 12m (40’) Jalan Susur Rajah 5.5m (34’) 3m (10’) Laluan Motorsikal 3m (10’) 10.5m (11’) Rizab Lanskap & Siar kaki 1.6.6a : Keratan Rentas Jalan Utama Empat Lorong Dua Hala – 40 meter (132’) 12m (40’) 3m (10’) Anjakan Bangunan Perimeter Planting 12m (40’) 7m (23’) Jalan Susur Rizab Utiliti 1.5m (5’) 3.5m (11’) Rizab Rizab Parit Lanskap & Siar kaki 10. jalan sekunder 20 meter (66’) dan jalan tempatan 12 meter (40’) / 15 meter (50’).5m (34’) Pembahagi jalan Jalan Raya 7m (23’) 2m (6’) 7m (23’) Jalan Raya Pembahagi Jalan Jalan Raya Jalan Raya 3m (10’) Laluan Motorsikal 3.2. 2002).2.6 Garis Panduan Pembangunan Pengangkutan dan Lalulintas 5.2. Jalan Sekunder. Type II. terdapat perbezaan aspek rekabentuk geometri antara jalan-jalan ini (REAM.

12 meter (40’) atau 15 meter (50’)  Perumahan dua baris : .0 metre (320’) Saiz Minimum Kepala Cul-de-Sac 15.2. i. iaitu setelah ditolak : 6 meter (20’)  6 meter atau 9 meter (20’ atau 30’) a.Pembangunan hotel dan pangsapuri servis (< 300 bilik). Jadual 5. 5-39 .5 meter (5’) Peratusan ruang lantai servis M & E adalah berbeza-beza mengikut jenis aktiviti dan ketetapan PBT.0 meter (20’) Jalan Buntu (Cul-de-Sac)  Tidak digalakkan di kawasan perniagaan. c.5 meter. surau.15 meter (50’) .Pembangunan perdagangan. Setiap 300 petak tempat letak kereta yang disediakan memerlukan satu laluan keluar dan masuk.  Tidak digalakkan bagi kawasan perdagangan.0 meter (30’) Jalan Tepi  Semua kedai pejabat memerlukan lorong tepi 6.  Bagi tujuan keselamatan pejalan kaki. laluan keluar dan masuk tambahan perlu disediakan di jalan yang berlainan. 35% . back of house. b.5 meter (5’) berfungsi sebagai pemisah ruang pejalan kaki dengan kenderaan bermotor  Jumlah laluan keluar dan masuk adalah berdasarkan kepada jumlah tempat letak kereta yang disediakan. sunction room. Saiz Minimum Rizab Jalan 15.5 meter (5’) Dua (2) Jalan Tempatan Jalan Tempatan dan Jalan Pengumpul 38 meter (124’7”)  38 meter (124’7”) ( sepanjang jalan tempatan)  46 meter (151’) (sepanjang jalan pengumpul) Dua (2) Jalan Pengumpul Jalan Pengumpul dan Jalan Utama 61 meter (200’) 92 meter (302’) 5.0 meter (50’) Panjang Jalan Cul-de-Sac 97. tempat letak kereta pinggir jalan yang disediakan juga KAWASAN PERDAGANGAN KATEGORI JALAN Piawaian Jalan (Umum) Jalan Utama /  Lebar 30. b.0 meter (8’2” x 16’4”) = 12. switch room dan lain-lain. d. Kawasan Perdagangan  Garisan pemisah/pembahagi jalan ‘curb’ perlu disediakan bagi setiap jenis tempat letak kereta.  1. Manakala laluan pejalan kaki yang disediakan disepanjang jalan utama. JarakPersimpangan Offset  Ukuran bagi sesebuah petak tempat letak kereta kawasan pinggir jalan yang dicadangkan adalah : = 2. jalan sekunder dan jalan susur adalah berkelebaran 1. Reka Bentuk Susunatur Tempat Letak Kereta Pinggir Jalan CUL-DE-SAC  Penggunaan Cul-de-Sac (Jalan Buntu) hanya dibenarkan di kawasan perumahan sahaja. Ruang lantai TLK itu sendiri. Piawaian perancangan jalan a.20 meter (66’)  20 meter (66’)  Perniagaan  24 meter (80’) Jenis Persimpangan Jaringan Persimpangan Searas Penghubung ke kawasan luar ii.6a: Jalan Sekunder .Pembangunan rumah kedai dan kilang perusahaan.6 meter atau 6. 40% . Jalan Kecil dan Lorong JALAN JALAN KECIL SEKUNDER Lebar Minima:  Perumahan  20 meter (66’)  Perumahan sebaris : . jarak antara persimpangan ialah 95 meter (311’7”).0 meter (50’ x 50’) b. pejabat dan pembangunan bercampur.5 meter x 5.  Sekiranya jumlah tempat letak kereta melebihi 300 petak. c.  Pemilihan reka bentuk tempat letak kereta perlu mengikut kesesuaian jalan tersebut.0 meter (20’)  Kedai 3 tingkat memerlukan lorong belakang 9. jarak atau persimpangan ialah 185 meter (607’) LALUAN PEJALAN KAKI  > 1.0 meter / (100’) – 2 blok perniagaan yang menghadap satu Pengumpul sama lain Jalan Tempatan  20meter (66’) – Blok perniagaan yang menghadap jalan Lorong Belakang  Kedai 1-2 tingkat memerlukan lorong belakang 6.6.0 meter (10’) Laluan Pejalan Kaki  Kawasan perniagaan di kawasan perumahan : minimum 1.Pembangunan hotel mewah (> 300 bilik).  Jika kedua-dua persimpangan dipasang dengan lampu trafik.0 meter x 15. JARAK PERSIMPANGAN OFFSET  Jika salah satu persimpangan dipasang lampu trafik.  Kawasan pusat perniagaan dan pusat bandar : minimum 3. Ruang servis mekanikal dan elektrikal (M&E) iaitu ruang mekanikal/elektrik seperti bilik janakuasa.5 m2 (134. Ruang ‘food court’.  Penyediaan laluan masuk yang paling sesuai adalah di sebelah kiri jalan di mana kenderaan dalam arah selari dengan aliran trafik akan membelok untuk masuk ke tempat letak kereta tersebut.1 meter (15’ atau 20’) c.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Laluan motosikal/basikal yang dicadangkan di sepanjang jalan utama dengan kelebaran 3 meter.5kp). 30% . Cul-De-Sac JALAN / LORONG TEPI  6 meter (20’) JALAN / LORONG BELAKANG  4.2. contohnya: - Dalam kawasan pembangunan a. 20% . bilik rehat/sakit dan rekreasi untuk kegunaan kakitangan.2 Tempat Letak Kenderaan (TLK) Luas lantai yang diambilkira dalam garis panduan ini ialah luas lantai bersih atau luas lantai yang boleh disewa (rentable floor area).

5 19.5 32.0 17. Kedua-dua bentuk dimensi ini adalah berbeza.5 16.2.8 meter (16’).1m (20’). Dimensi tempat letak kereta bagi jalan sehala boleh dibahagikan kepada dua : Tempat letak kereta sebelah jalan di jalan sehala [Rajah 5.0 28. Bagi tempat letak kereta bersudut 300 dan jenis selari pula mempunyai kelebaran 3. yang bersudut 600 dan 450 lebar jalan yang diperlukan adalah 7m (23’) dan yang bersudut 300 serta tempat letak kereta jenis selari dengan jalan.5 6. Kelebaran Kawasan Tempat Letak Kereta Rajah 5.5 21.0 21.0 6.  Bagi tempat letak kereta sebelah jalan.0 7.2.0 12.0 18.0 4 Baris & 2 Laluan (meter) 24.2.5 (meter) 1 Baris & 1 Laluan (meter) 9.2.0 11.0 23.7 meter (12’). Dimensi Tempat Letak Kereta Bagi Jalan Sehala iii.5 15.0 22.0 11.5m (24’6”). Ukuran yang sama digunakan bagi menyediakan tempat letak kereta di kedua-dua belah jalan dua hala.0 34.6c : Tempat Letak Kereta Pada Sebelah Bahu Jalan Bagi Jalan Sehala iv.5 11.5 5-40 . Dimensi Tempat Letak Kereta Bagi Jalan Dua Hala DIMENSI TEMPAT LETAK KERETA BAGI JALAN SEHALA   DIMENSI TEMPAT LETAK KERETA BAGI JALAN DUA HALA  Tempat letak kereta jalan dua hala mempunyai dua bahagian iaitu tempat letak kereta sebelah bahu jalan dan dua belah bahu jalan[Rajah 5.5 5.0 15. Tempat letak kereta dua belah jalan di jalan sehala [Rajah 5.0 12.6d : Tempat Letak Kereta Pada Dua Belah Bahu Jalan Bagi Jalan Sehala KELEBARAN KAWASAN TEMPAT LETAK KERETA Luas kawasan tempat letak kereta adalah berbeza-beza berdasarkan kepada beberapa faktor antaranya jumlah baris tempat letak kereta yang disediakan dan jumlah laluan di antara tempat letak kereta.0 29.0 6.6e].5 31. laluan yang disediakan adalah berbeza mengikut kedudukan sudut.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ii.7 6.6c].2.6d].5 17.0 17.2.6e : Tempat Letak Kereta Pada Sebelah Bahu Jalan Bagi Jalan Dua hala Rajah 5. Bagi tempat letak kereta bersudut 90 0.0 10. Rajah 5.5 3 Baris & 2 Laluan (meter) 16.5 17. Lebar laluan kereta yang perlu disediakan adalah berbeza-beza di mana bagi tempat letak kereta bersudut 900 laluan yang diperlukan adalah 7.5 35.0 21.0 4. lebar jalan yang diperlukan adalah 6. lebar laluan adalah 6 meter (20’) manakala lebar laluan untuk reka bentuk yang bersudut 600 ialah 4.5 2 Baris & 1 Laluan (meter) 13.0 13.5 32. TEMPAT LETAK KERETA 30 darjah 45 darjah 60 darjah 90 darjah BERDASARKAN JUMLAH Dua Dua Dua Dua BARIS DAN LALUAN YANG Sehala Sehala Sehala Sehala Hala Hala Hala Hala PERLU DISEDIAKAN Minimum Lebar Laluan 3.

5-41 Warna latar belakang sesebuah bangunan mempengaruhi warna papan tanda yang akan disediakan. Pertama kesilauan secara langsung ‘direct glare’dan kedua ialah kesilauan terpantul ‘a reflected glare’. oren dan kelabu. papan tanda amaran dan arahan seperti tempat letak kereta bagi golongan kelainan upaya dan sebagainya perlu disediakan. Penyediaan papan tanda ia merupakan salah satu elemen di dalam pembangunan kemudahan tempat letak kereta.  Peletakan papan tanda hendaklah mudah dilihat dari semua arah. kuning. Warna papan tanda yang sesuai juga perlu digunakan bagi tempat letak kereta bertingkat untuk membezakan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain.1 m (30’) dan jenis perpendicular mempunyai jejari 4. Perletakan lampu perlu mengatasi dua jenis kesilauan yang biasa terjadi di kawasan tempat letak kereta.5 m (15’). selain hitam dan putih ialah merah. . hijau. Penyediaan bebendul adalah berbeza bagi setiap jenis tempat letak kereta. Jenis lampu yang disediakan hendaklah boleh menerangi keseluruhan kawasan tempat letak kereta. dan  Ukuran papan tanda Peletakan papan tanda perlu di dalam kawasan tempat letak kereta sama ada bagi tempat letak kereta pinggir jalan atau bermedan. Cahaya lampu yang berwarna cerah digalak untuk digunakan di kawasan tempat letak kereta bertingkat terutama di bawah bangunan. Penggunaan ‘grasscrete’ di kawasan tempat letak kereta adalah digalakkan.  Warna papan tanda.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus v. Tahap kesilauan lampu juga perlu diambil kira kerana ia memberi kesan kepada pengguna ketika meletakkan kereta atau semasa melalui lorong di kawasan tersebut. Bagi kesilauan langsung. Warna yang sesuai digunakan bagi papan tanda adalah hitam dan putih memandangkan kedua-duanya adalah paling mudah dipadankan dengan semua jenis warna latar belakang bangunan. Bebenduk (Curb) Tempat Letak Kereta vii. ia berlaku apabila silau lampu tersebut terus ke arah mata pengguna tanpa halangan. Pencahayaan PENCAHAYAAN ELEMEN PENCAHAYAAN Kecerahan Warna Silau Keterangan Bagi kawasan tempat letak kereta bertingkat dan bawah bangunan. Tahap kesilauan lampu perlu dikurangkan untuk keselesaan pengguna. biru. Enam warna yang mudah diingati oleh pengguna. Lanskap Kejur BEBENDUL (CURB) TEMPAT LETAK KERETA LANSKAP KEJUR ELEMEN PENCAHAYAAN Bebendul merupakan satu elemen yang penting dalam penyediaan tempat letak kereta menunjukkan perbezaan di antara jenis-jenis tempat letak kereta dari segi ukuran. Warna Papan Tanda Grasscrete vi. Ia penting sebagai peringatan dan hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut :  Jenis tulisan yang digunakan hendaklah senang dibaca. Lanskap Kejur Papan Tanda Keterangan Penyediaan lanskap kejur seperti papan tanda penunjuk arah. Manakala bagi kesilauan terpantul pula berlaku akibat daripada pantulan silau lampu terhadap permukaan yang berkilat yang seterusnya memantulkan cahaya ke arah pengguna. Setiap jenis tempat letak kereta mempunyai potongan jejari ‘radius’ yang berbeza di mana bagi jenis selari ianya mempunyai jejari 9. Warna cahaya lampu adalah salah satu ciri yang perlu diambil kira dalam menentukan bentuk pencahayaan yang perlu disediakan.

Hujan-hujan Enterobolium Saman 10 meter – 15.  TLK OKU mestilah dihubungkan dengan laluan orang kelainan upaya dan disediakan ‘step ramp’ selebar 1000 mm di mana sesuai (SIRIM Kod MS 1331 : 1993)  Lokasi TLK OKU mestilah disediakan paling hampir dengan laluan dan anjung masuk ke bangunan. Elemen lanskap lembut adalah penting khususnya kepada tempat letak kereta bertingkat dan mekanikal. terminal pengangkutan awam dan kediaman bertingkat.  Minimum setiap 4 petak letak kereta perlu ditanam pokok.3 meter (60’) (33’ – 50’) Bagi mewujudkan suatu identiti kepada kawasan tempat letak kereta. Semarak api Delonix Pterocarpum 10 meter – 15.  Kawasan tempat letak kereta aras tanah dilanskap dengan pokok yang mencukupi untuk mencantikkan persekitaran dan sebagai teduhan. Tempat Letak Kenderaan Orang Kelainan Upaya (TLK OKU) PIAWAIAN  TLK OKU perlu disediakan di semua bangunan awam. viii.3 meter 20 meter (66’) (33’ – 50’) 5. bangunan perniagaan. hanya satu atau dua jenis pokok sahaja ditanam di sekitar kawasan tempat letak kereta. KUMPULAN SASARAN  Pengguna kerusi roda/ cacat anggota  Orang tua  Perempuan mengandung  Orang Buta  Orang Kerdil LANSKAP LEMBUT  Lanskap diperlukan di kawasan tempat letak kereta untuk berfungsi sebagai teduhan dan zon pemisah di antara satu bahagian dengan yang lain.2 meter 10 meter (33’) (33’ – 40’) 8. Lanskap lembut ix. Kesan negatif ini dapat dielakkan dengan gabungan elemen-elemen lanskap lembut seperti penanaman pokok dan bahan-bahan iklan secara kreatif dapat meningkatkan kualiti visual bandar. kawasan rekreasi.3 meter (50’) (33’ – 40’) 4. Tanda yang menunjukkan arah ke ruang TLK OKU mestilah juga disediakan mengikut piawaian SIRIM Kod MS 1184 : 1991. Pokok pasai Milia Azedarach 10 meter – 12. Dengan cara ini kawasan tersebut mempunyai identiti tersendiri serta menambah nilai estetika kawasan tersebut.3 meter 24 meter (79’) (33’ – 50’) 6.3 meter 24 meter (79’) (33’ – 50’) 7. Pokok kaya Khaya Grandis 10 meter – 15.  TLK OKU mestilah di permukaan yang rata dan disertakan dengan simbol orang kelainan upaya yang mudah dilihat. Angsana Pterocarpus Indicus 10 meter – 15. Tempat letak kereta bertingkat dan mekanikal lazimnya merupakan struktur binaan yang besar tetapi pembinaannya kurang memberi perhatian kepada ciri-ciri nilai estetika rupa luaran dan sering dikaitkan dengan kesan negatif terhadap kualiti visual bandar. Tamalan Delbergia 10 meter – 15. Jabatan Standard Malaysia 2012 Tempat Letak Kereta Aras Tanah  Sesebuah kawasan tempat letak kereta aras tanah hendaklah tidak melebihi 100 petak kereta bagi mengelakkan kualiti visual yang negatif (visual intrusion)  Tempat letak kereta yang melebihi 100 petak perlu dipisahkan dengan barisan pokok atau kawasan lanskap untuk mengimbangi pembangunan berterusan.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Vii.2 meter 15.  TLK OKU mestilah disediakan bagi kereta biasa dan van mengikut keluasan ruang. SENARAI NAMA POKOK Ketinggian YANG DICADANGKAN DI Nama Saintifik Jarak Tanaman Ketika Matang KAWASAN TLK 1.3 meter 24 meter (79’) (33’ – 50’) 3. iaitu 3300 mm lebar x 6600 mm panjang (SIRIM Kod MS 1331 : 1993)  Kiraan keperluan tempat letak kereta OKU secara umum untuk semua jenis pembangunan adalah seperti berikut: Jumlah Petak Bilangan Petak Letak Kereta OKU Letak Kereta Biasa Sehingga 25 1 Sehingga 50 2 Sehingga 100 4 Sehingga 200 6 Melebihi 200 6 petak +1 petak tambahan bagi setiap 100 petak letakkereta biasa Sumber: Draf Malaysia Standard: Universal Design and Accessibility in the Built Enviroment – Code of Practice (Second Revision). Saga Adenanthera Provonica 10 meter –12. Jambu laut Eugenia Grandis 10 meter – 15. Keluasan sesuatu ruang termasuk kawasan perpindahan dari kenderaan ke kerusi roda (accessible) mestilah mengikut SIRIM Kod MS 1331 : 1993. 5-42 .3 meter 24 meter (79’) (33’ – 50’) 2.  Simbol TLK OKU mestilah disediakan di kawasan letak kereta sama ada di luar atau dalam bangunan dan dapat dilihat apabila memasuki kawasan letak kereta tersebut.3 meter 18.  Biasanya lanskap lembut adalah pokok-pokok teduhan dan digunakan di kawasan tempat letak kereta terbuka.

.

Garis Panduan Pembangunan Infrastruktur & Utiliti .

.

1c ’Rain Water Harvesting’  Air hujan daripada bangunan hendaklah dikawal menerusi kaedah ‘rain water harvesting’ sepertimana ditunjukkan di Rajah 5.1 Sistem Perparitan Dan Saliran 5.7.2. Bagi kawasan komersial / kediaman.1d Mengawal Kualiti Air  Untuk mengawal kualiti air di dalam tasik (kolam takungan).7 Garis Panduan Pembangunan Infrastruktur Dan Utiliti 5. perkara-perkara berikut perlu dipatuhi: Perangkap mendap perlu dipasang di bahagian hiliran longkang penyumbang utama ‘feeder drain’ sebelum memasuki kolam takungan.7a sebelum dialirkan ke longkang.2. Semua parit-parit jalan berukuran 3m ke bawah hendaklah ditutup.7. Perancangan dan rekabentuk sistem perparitan dan saliran bagi pembangunan hendaklah menggunapakai Manual Saliran Mesra Alam Malaysia (MSMA) dan berpandukan kepada Pelan Induk Tebatan Banjir Baroh Tok Jiring yang disediakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu Rajah 5.2. Floating Debris Traps –Type 1 5.2.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.7a Semua parit-parit di dalam taman-taman awam hendaklah berbentuk ’swale’ serta diintegrasi bersama tanaman pokok dan bentuk rupabumi sedia ada. longkang yang mempunyai kedalaman melebihi 1 meter perlu dipasang penutup ‘RC Slab’ atau dibina pagar keselamatan di tepinya.7a : Konsep ‘Rain Water Harvesting’ Bagi Bangunan Kediaman 5. Kolam takungan hendaklah digunakan sepenuhnya untuk mengawal kadar aliran air ke dalam sungai sediada supaya tidak berlaku banjir.7.7.2.2.  Sistem perparitan dan saliran hendaklah mengambil kira ciri-ciri berikut: Longkang perimeter bangunan hendaklah dari jenis longkang konkrit ‘half round glazed concrete’ dengan saiz minima 250mm. d.1b Air Larian Permukaan b.7b Gambar 5.2.2. Longkang jejari ‘road side drain’ – dari jenis U-drain dengan saiz minima 900 mm. Trash Rack – Type 1  Semua air larian permukaan ‘surface runoff’ dari pembangunan ini hendaklah dialirkan ke kolam takungan utama sebelum dilepaskan ke terusan utama / sungai di bahagian hiliran dengan menggunakan kaedah ‘control weir’.1a Perparitan dan Saliran  Sistem perparitan dan saliran yang dicadangkan adalah sistem yang mesra alam dengan tujuan untuk memastikan bahawa pelaksanaannya bukan sahaja memberi penyelesaian kepada masalah banjir dan air larian permukaan malah ianya juga menepati konsep lanskap secara keseluruhan bagi pembangunan ini. SBTR Traps –Type 1 .7b: Contoh Penggunaan ‘Gross Pollutant Trap’ a.2.2. 4.2. Penggunaan ‘gross pollutant trap’ bagi mencegah pencemaran sistem perparitan dan kolam takungan sepertimana ditunjukkan di Gambar 5.7a: Contoh Penggunaan “Swale” bagi Zon Kediaman Gambar 5. Bagi 3m ke atas perlu dibuka dan direkabentuk secara sistem perparitan jenis ‘swale’ sepertimana Gambar 5.7.2. Longkang penyumbang utama ’feeder drain’ dan terusan utama ‘main canal’ hendaklah dari jenis longkang tanah ’earth drain’ dan disokong oleh sistem kawalan hakisan. Oil and Grease Interceptor –Type 3 5-43 c. Arah aliran perparitan semulajadi perlu dikekal dan digabungkan sebagai sebahagian rekabentuk projek.

1h Garis Panduan Perancangan Dan Rekabentuk  Jambatan diperlukan bagi jalan utama yang merentasi tasik / terusan utama.2b Aliran Bomba Pili-pili bomba hendaklah daripada jenis 2 tiang berdiri ‘double-pillar stand post’ untuk kawasankawasan Risiko Kelas A dan Kelas B. Kategori Penggunaan Risiko Kelas A Bangunan-bangunan besar (9. 1996. bangunan berbilang tingkat.2.7.2. 5.2. 2012 (MSMA2)“ oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.1g Garis Panduan Penyelenggaraan Sistem Saliran 5. Bhd. 5. jalan tempatan dan jalan susur. pembetung seperti ‘box culvert’ dan “pipe culvert” boleh digunakan.2 Sistem Bekalan Air Jadual 5.7a: Garis Panduan Penyelenggaraan Sistem Saliran Rekabentuk dan pembinaan kerja-kerja bekalan air perlu mematuhi “Garis Panduan Seragam Prosedur Bagi Kelulusan Permohonan Bekalan Air ke Skim-Skim Perumahan di Negeri Terengganu Darul Iman” yang dikeluarkan oleh Syarikat Air Terengganu Sdn.300 meter persegi ke atas dan kompleks membeli-belah. industri ringan Risiko Kelas D Rumah teres. Pembersihan mestilah dijalankan dengan lebih kerap lagi setelah hujan turun dengan lebat. Pembersihan enapan pasir yang terkumpul hendaklah dilakukan setiap 2 bulan sekali. Garis panduan Mengawal Hakisan Tanah dan Pemendapan oleh Jabatan Alam Sekitar.2 meter dari aras laut purata ‘mean sea level’ dengan syarat pelan induk sistem tebatan banjir Baroh Tok Jiring dilaksanakan sepenuhnya. 5.Pili Bomba Air yang melimpah dari sump akan memasuki weir yang bersaiz tertentu. Rekabentuk jambatan hendaklah memastikan supaya laluan pengangkutan air atau kegiatan rekreasi tidak terhalang. berkembar. maka penyelenggaraan perlu dilakukan dengan segera. 1997.7.2.2.6 meter di atas arah tanah yang tertinggi.7b: Keperluan Penyediaan Pili . Jika paras ‘On Site Detention’ (OSD) tidak berubah selama 24 jam (1 hari) selepas hujan.2. Garis panduan Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian Tanah Lapang oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Malaysia.7.1f Mengelak Risiko Banjir  Untuk mengelak dari risiko banjir.2. aras minima tambakan kawasan pembangunan adalah pada aras 4. ladang perusahaan besar gudang-gudang dan pelabuhan Risiko Kelas B Kawasan sesak dengan bangunan tidak melebihi 5 tingkat Risiko Kelas C Rumah kedia hingga 3 tingkat.7.0 meter manakala baki turus minima mestilah tidak kurang daripada 7.dan “Guidelines for Installing a Rain Water Collection and Utilization System” oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perkara Saluran masuk dan keluar Pemeriksaan Outlet tersumbat atau terdapat halangan pada inlet. Struktur yang dicadangkan hendaklah berciri moden dan menarik.7. pembetung hendaklah berciri moden dan menarik.2.2a Baki Turus Yang Dikehendaki Dalam Paip Utama Baki turus maksima yang perlu ada dalam paip retikulasi cadangan hendaklah tidak melebihi 61.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. MSMA 2nd Edition.7. Risiko Kelas E Lain-lain penggunaan Nota: Tertakluk kepada perubahan & Kelulusan Bomba 5-44 Purata kadar aliran (lit/min) Jarak di antara pili (meter) 4100 90 3 @ 1370 lit /min 2700 90 2 @1370 lit/min 1370 90 1 @ 1370 lit/min 1140 120 teres. 5. banglo Struktur alat yang digunakan pada bahagian outlet perlu diganti dengan segera apabila ianya rosak / tidak berfungsi .  Pembetung ‘culvert’: Bagi jalan utama. 150 berkembar 1 @ 1140 lit/min 600 180 1 @ 600 lit/min Bilangan pili bomba diperlukan .1e Struktur Lintasan ’Crossing Structure’ 5. (SATU). • • • • Air Air di dalam OSD melimpah • • Struktur • Bahagian logam terhakis • Kerosakan pada konkrit atau struktur • OSD tidak berfungsi dengan baik • • Penyelenggaraan Pengawasan dan pembersihan perangkap sampah ‘mesh screen’ perlu dilakukan setiap minggu. sebagai contoh: ‘arch culvert’. Rekabentuk pembetung juga hendaklah mengambil kira keperluan untuk kegiatan rekreasi. Laporan Kajian Pelan Induk Sistem Tebatan Banjir bagi Baroh Tok Jiring oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu. pembersihan pada perangkap sampah ‘mesh screen’ perlu dilakukan segera.2. Bagi jalan sekunder. Jangka hayat bagi struktur adalah bergantung kepada keadaan tapak seperti jenis pembinaan dan jangkamasa penggunaan struktur tersebut. Jika paras ‘On Site Detention’ (OSD) tidak berubah selama 24 jam (1 hari) selepas hujan.  Rujukan kepada manual dan garis-panduan berikut perlu dibuat dalam perancangan dan rekabentuk sistem perparitan dan saliran: “Urban Stormwater Management Manual for Malaysia.7. Jadual 5.  Semua rekabentuk sistem perparitan dan saliran bagi pembangunan ini hendaklah mendapat kelulusan dari pihak Jabatan Perparitan dan Saliran sebelum dilaksanakan.

Volume 1 .Tangki sedutan ‘suction tank’ . Penanda paip ‘pipe marker’ hendaklah dipasang setiap jarak 250m. Jadual 5.7. (SATU). Semua sisa kumbahan dari pembangunan ini hendaklah dialirkan ke loji rawatan berpusat ini melalui sistem paip retikulasi pembentungan.Sistem ‘by-pass’ • Operasi pam / motor hendaklah direkabentuk supaya dapat menghantar keperluan bekalan air harian di dalam masa 16 jam. 3 / 100 m2 keluasan lantai kasar kompleks membeli-belah.2. • Jarak di antara dinding tangki hendaklah tidak kurang 6m dari sempadan tanah. Mild steel. • Jalan masuk dan longkang hendaklah disediakan di kawasan tangki sedutan.2f Keperluan Pemasangan Paip • • • • Saiz minima paip retikulasi adalah 150mm garis pusat dalam ‘internal diameter’ Kedalaman paip retikulasi: 1.2 / pelajar Hospital Swasta 4 / katil Klinik Swasta 4/ katil Hotel dengan kemudahan makanan dan cucian 4 / bilik Kilang (tidak termasuk air sisa kilang) 0.  Effluen yang dihasilkan dari LRK ini hendaklah dari Standard A sepertimana yang ditetapkan dalam Akta Kualiti Alam Sekitar.2c Jenis-jenis Bahan Paip Yang Dibenarkan Dan Penggunaannya 5. restoran. Mild Steel 5.Rumah pam . Stainless steel Ductile Iron.3 / pekerja Pasar (basah) 3 / gerai Pasar (kering) 1 / gerai Stesen minyak / pusat servis 15 / tandas Terminal Bas 4 / petak bas Terminal Teksi 4 / petak teksi Masjid / surau 0. • Pam penggalak ‘booster pump’ diperlukan apabila tekanan air di dalam paip utama tidak mencukupi untuk memenuhi baki turus minima.2e Keperluan Tangki Perkhidmatan ’Service Reservoir’ Dan Pam Penggalak ’Booster Pump’ • Tangki perkhidmatan ‘service reservoir’ diperlukan bilamana keperluan bekalan air sehari melebihi 250m3 (55. lintasan jalan Lintasan jambatan dan pembentung Paip agihan utama ‘trunk main’ Paip retikulasi Paip turun tangki ‘falling main’ Paip untuk sistem paip air sejuk ‘cold water service pipe’: a.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.7. Paip perhubungan Jenis Paip Yang Dibenarkan Ductile Iron.2.7. Stainless steel Ductile Iron. • Setiap pam penggalak mestilah mengandungi perkara-perkara berikut: . Jarak minima 20 meter dari pagar LRK ke garisan hartanah terdekat bagi zon pembangunan industri.5 / orang Tandas Awam 15 / tandas Dobi 10 / mesin 5. Mild steel.Tangki perkhidmatan ‘service reservoir’ bermenara / paras tinggi.Harian 0. Tidak terlalu hampir dengan institusi keagamaan seperti masjid dan sebagainya.2.  Kedudukan LRK hendaklah mengambil kira faktor-faktor berikut: Mempunyai laluan yang boleh menghubungkan ke jalan utama.2. Jadual 5.000 gelen). 1974. Berjauhan dari taman permainan kanak-kanak.2.2. .7.2d Jenis-Jenis Tangki Simpanan Yang Dibenarkan Jenama tangki yang digunakan hendaklah memperolehi kelulusan daripada pihak Suruhanjaya Air Negara (SPAN) dan Syarikat Air Terengganu Sdn.7d: Kadar Penduduk Setara ‘Population Equivalent.2. • Stainless steel  Poly-aluminium 5. kafeteria dan gerai Sekolah / Institusi Pengajian: . Mild steel Ductile Iron. • Muatan simpanan untuk tangki perkhidmatan hendaklah cukup untuk membekal air bagi keperluan sehari. PE’ Jenis Premis Penduduk Setara (PE) Kediaman 5 / rumah Komersil / perdagangan termasuk pejabat. • Pagar keselamatan ketinggian 2.7b): Jarak minima 30 meter dari pagar LRK ke garisan terdekat bangunan yang dihuni bagi zon kediaman dan perniagaan.2. Multi-layer UPVC Ductile Iron. (SATU) Penyediaan sistem pembentungan hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan menerusi ‘Guidelines for Developer. kawasan tangki Di bawah tar.2 / jemaah komplek sukan 0.  Pengiraan penduduk setara ‘population equivalent. Mild steel. • Kapasiti tangki sedutan hendaklah tidak kurang dari 1/3 keperluan bekalan air harian. 5.2.9m dengan 3 baris dawai berduri ‘barbed wire’ dengan ketinggian 0.0m Paip hendaklah dipasang di laluan utiliti yang telah ditetapkan.2. rumah pam dan tangki air. pusat hiburan / rekreasi. Mild Steel Ductile iron. Tempat letak meter ‘meter stand’ b. rumah pam dan tangki air.3a Garis Panduan Loji Rawatan Kumbahan (LRK)  Sistem rawatan pembentungan bagi pembangunan pusat pentadbiran ini hendaklah dijalankan menerusi sebuah loji rawatan kumbahan berpusat.5’ yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan dan juga “Malaysian Sewerage Industry Guidelines” yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).7d  Keluasan tapak yang diperlukan bagi pembinaan loji rawatan kumbahan (LRK) adalah seperti Jadual 5.7.7d dengan mengambil kira zon penampan ‘buffer zone’ seperti berikut (Rajah 5.45m perlu disediakan di kawasan tangki sedutan.3 Sistem Pembentungan Dan Rawatan Kumbahan Jenama paip yang hendak digunakan hendaklah memperolehi kelulusan daripada pihak Suruhanjaya Air Negara (SPAN) dan Syarikat Air Terengganu Sdn. Tidak terlalu hampir dengan medan selera. Bhd.7.2.7c: Jenis-Jenis Paip Yang Dibenarkan Lokasi Penggunaan Dalam rumah pam. PE’ hendaklah berdasarkan garis-panduan seperti Jadual 5. Bhd. Rekabentuk tangki-tangki utama hendaklah disesuaikan dengan rekabentuk bangunan-bangunan yang dicadangkan. Nota : Tertakluk Kepada Perubahan dan Kelulusan SPAN 5-45 . Jarak minima 10 meter dari pagar LRK ke garisan terdekat bangunan yang dihuni untuk LRK yang dibina secara tertutup sepenuhnya ‘fully enclosed STP’ ataupun yang ditanam di bawah tanah ‘covered or buried STP’.

47 0.93 4.000 6.79 30.44 25.02 55.12 3.44 5.99 2.23 7.43 5.63 15.96 80.97 4.7e: Jadual Keluasan Tanah bagi Loji Rawatan Kumbahan STANDARD A STANDARD B PENDUDUK SETARA (PE) Hektar Ekar Hektar Ekar 2.36 18.93 7.23 5.25 1.31 0.000 5.90 5.46 95.43 15. Zon ini tidak boleh mengambilkira ri zab kerajaan yang lain sebagai sebahagian daripada zon tersebut selaras dengan peruntukan Kanun Tanah Negara .12 12.17 0.00 250.000 0.27 0.15 5.23 2.38 10.29 5.000 5.22 0.53 13.55 4.48 1.08 40.84 2.57 75.63 13.79 4.77 50.37 5.000 4.89 9.000 0.09 20.29 4.42 8.11 35.89 12.32 6.61 2.83 Rajah 5.31 60.61 3.25 15.38 1.31 0.7b: Zon Penampan ‘Buffer Zone’ Bagi Loji Rawatan Kumbahan Nota : Tertakluk Kepada Perubahan dan Kelulusan SPAN Nota : 5-46 Zon penampan ini diletakkan di dalam lot LRK.57 11.84 2.000 0.17 0.000 2.64 11.000 4.82 6.07 2.47 140.65 4.09 10.000 4.93 0.55 0.000 4.000 1.22 0.13 2.67 180.03 5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 5.33 13.72 14.000 2.27 0.07 15.25 10.000 6.000 3.000 6.22 2.000 1.000 1.000 0.00 70.14 190.81 130.69 9.32 110.02 4.20 6.000 2.000 2.61 3.60 8.89 5.66 0.06 3.79 1.17 170.05 14.58 200.39 13.81 16.84 14.53 3.95 5.76 0.26 3.000 7.000 3.70 4.60 16.32 4.43 45.77 9.49 85.000 3.49 8.42 3.66 6.49 3.42 0.000 1.000 6.07 10.66 1.87 12.000 2.10 120.000 1.43 6.03 7.76 10.81 4.2.000 1.66 5.000 0.95 0.52 6.000 5.88 1.000 2.14 12.12 5.64 160.19 2.27 8.000 5.66 65.37 3.78 1.90 100.52 2.2.90 14.00 2.08 150.67 6.000 3.99 90.

8 hingga 3.0 Tangki sedut Telekom 30.0 Balairaya / dewan 50.Halaju aliran yang dibenarkan adalah dari 0.2. .0 – 30.0 Berkembar / teres ( 1 – 3 8. Reinforced concrete pipe (RCP).Lelurang ‘manhole’ yang dicadangkan adalah dari jenis “precast proprietary manhole” dan hendaklah menepati piawaian MS881 dan BS5911.0 Lampu jalan 20. .2.0 100.7.0 50. 1974  Akta Kualiti Alam Sekeliling. acrylonitrile butadiene styrene (ABS).0 50. Ductile iron dan HDPE (profile)  Force mains ‘rising mains’ . . kecerunan dan arah.0 – 15. Paip tidak dibenarkan melalui bawah bangunan .7f: Jadual Saiz Minima Lelurang ’Manhole’ Kedalaman Lelurang Garispusat Nominal Paip Terbesar di (m) dalam Lelurang (mm) < 150 225 to 300 375 to 450 < 1. dan  Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Efluen Najis dan lndustri) 1979  Gravity Sewers .2.7.0 80.Saiz minima yang dibenarkan ialah 100mm garis pusat.4 Sistem Bekalan Elektrik 5.0 10.0 tingkat ) Apartment/Flat 2.Saiz minima paip yang dibenarkan ialah 225mm garispusat.  Peraturan Sistem Pembetungan dan Tangki Najis (perancangan rekabentuk dan pembinaan) 1999.3b Garis Panduan Bagi Paip Retukulasi Pembentungan 5.0m/s.Kawasan kepadatan rendah .5 . .4a Kiraan Beban Jumlah keperluan bekalan elektrik adalah berdasarkan kepada pengiraan beban aktiviti seperti jadual berikut:-  Inverted siphon .0 .5 525 to 710 820 to 900 >900 > 1.5 < 300 375 to 450 525 to 710 820 to 900 >900 B.0 200.Halaju maksima semasa aliran puncak tidak melebihi 4. .0 – 60. PERUMAHAN KW/ unit Banglo ( 1 – 3 tingkat ) 12. glass reinforced plastic (GRP).0 20.Lelurang ‘manhole’ hendaklah dipasang di kawasan rizab laluan utiliti di luar ROW jalan. .Digunakan untuk paip ‘gravity sewer’ yang terpaksa melalui di bawah halangan seperti pembetung ‘culvert’.Kedalaman minima: 1.0 100.3c Garis Panduan Perancangan Dan Rekabentuk Garis panduan lain yang perlu dirujuk bagi perancangan sistem pembentungan dan rawatan kumbahan adalah seperti berikut:  ‘Malaysian Standard 1228.0 .Paip yang dibenarkan adalah dari jenis ductile iron.7. SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN Surau Masjid 15.0 >100 >100 12. 1991 Code of Practice for Design and Installation of Sewerage Systems. 1975 dan Akta Kualiti Alam Sekitar 1994  Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (OSHA). Jadual 5.4.2.setiap pelajar Terminal pengangkutan Klinik / hospital swasta Balai bomba / polis 50.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5. Parit dan Bangunan.0 Nota : Tertakluk Kepada Perubahan dan Kelulusan TNB 5-47 C.0 Kondominum / Pangsapuri 5. . Glass reinforced plastic (GRP).Kawasan kepadatan sederhana . .Lelurang perlu disediakan pada semua persimpangan dan pertukaran saiz paip.Jenis paip yang dibenarkan adalah Vitrified clay pipe (VCP).10.0m/s.  Vacuum sewers Paip retikulasi bagi kategori ‘vacuum sewers’ tidak disyorkan bagi pembangunan pusat pentadbiran ini. alur / anak sungai dan sebagainya.2m .0 KW/ unit 10.Jarak maksimum antara ‘manhole’ adalah dicadangkan 80m-100m untuk diameter kurang dari 450mm dan 150m untuk diameter 450mm atau lebih bergantung kepada keadaan tanah.0 tingkat ) Teres kos rendah ( 1 – 2 3.0 – 50. PERNIAGAAN Rumah kedai (1-5 tingkat): . INFRASTRUKTUR Tangki / pam air Loji rawatan kumbahan 30.0 –15. .0 – 5.0 D.Paip hendaklah dipasang di laluan utiliti yang telah ditetapkan.0 Sekolah harian .Kawasan kepadatan tinggi Gerai Stesen minyak Kompleks membeli-belah Blok pejabat Hotel (kW/bilik) Dimensi Dalaman Minima (mm) 1000 1200 1350 1500 1800 Bergantung kepada rekabentuk bagi kesesuaian keadaan tapak 1200 1350 1500 1800 Bergantung kepada rekabentuk bagi kesesuaian keadaan tapak KW/ unit KW/ unit 50.Saiz minima yang dibenarkan adalah 225mm garispusat bagi paip retikulasi utama dan 150mm garispusat bagi paip sambungan domestic ke paip utama. HDPE (solid) dan steel pipe. 5.0 – 80.Mesti mengandungi sekurang-kurangnya dua (2) laluan paip yang dipasang secara selari. Jadual 5.7g: Jumlah Keperluan Beban Elektrik A.2.0  Lelurang ‘Manhole’ .0 – 45.2.7.0 100.  Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) bil: JPBD 20/97: yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia  Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993  Akta Jalan.

6c) Keluasan tapak bangunan PE adalah garis panduan daripada TNB. Stesen Suis >5.0 meter • Jarak dari • Zon Penampan Pembahagi Sumber x sempadan lot (buffer zone) Utama bekalan 46. 18.  Lokasi telefon awam perlu mengambil kira kedudukan lampu awam bagi penggunaan di waktu malam dan diletakkan di kawasan laluan pejalan kaki. CATATAN 5.6 Rizab Laluan Utiliti Bersepadu 5. Gred 43C atau 50.0 meter • 6 meter (20’) • Berhampiran (PE) 11 kV sumber x berhadapan dengan jalan a) Single bekalan 15.7.2 meter elektrik • Tidak (40’) kepada digalakkan pencawang dalam 11kV pembangunan kediaman bertingkat 3. (Rajah 5.4b Pencawang Elektrik Rekabentuk pencawang perlu diintegrasikan seperti yang berikut: • Bangunan pencawang perlu direkabentuk agar menarik dan seimbang dengan ciri-ciri bangunan yang berhampiran.4c Lampu Jalan Lampu-lampu jalan yang bersesuaian dicadangkan dipasang di laluan-laluan utama.  Memberi perlindungan kepada talian atau kabel utiliti. 5. Perancangan tapak untuk laluan kemudahan utiliti yang disediakan adalah berlandaskan beberapa prinsip perancangan seperti berikut:- Dicadangkan menggunakan jenis ‘energy-saving lightings’ bagi tujuan penjimatan tenaga elektrik. Pencawang >100 kVA Elektrik Jika tiada 15.2.6a Perancangan Laluan Utiliti Bersepadu Garis panduan ini bertujuan membantu dalam perancangan perletakan laluan penyediaan utiliti bagi cadangan pembangunan kawasan pusat pentadbiran ini . Tiang lampu dicadangkan diperbuat dari ‘hot dip galvanised iron’ kalis cuaca serta piawaian BS 1840: 1960 dan BS 4360: 1972.0 meter lot 12. ii.5 Sistem Telekomunikasi  Penyediaan talian telekomunikasi hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia (MCMC) bagi mengelakkan pertindihan pembekal telekomunikasi  Rizab laluan utiliti telekomunikasi yang mengandungi sesalur dan lurang ‘manhole’ di setiap jarak 300 meter perlu disediakan di sepanjang laluan utama serta laluan-laluan lain di luar rizab jalan. Jadual 5.0 meter dari digalakkan di b) Double pencawang x sempadan dalam Chamber 11KV 15.0 meter 9.000 kVA 31. sekunder.0 meter Jarak dari • Berhampiran Utama Sumber dengan jalan x sempadan (SSU) 33kV bekalan utama 31.4d Lampu Lanskap Rekabentuk lampu lanskap mengikut kehendak kawasan lanskap akan dipasang berdasarkan konsep dan ciri-ciri yang bersesuaian dengan pembangunan ini serta memenuhi spesifikasi pihak berkuasa tempatan.0 meter tepi dan bangunan diperlukan belakang kediaman untuk beban < 100 kVA Nota: konsep yang besesuaian dengan pembangunan ini dan memenuhi spesifikasi pihak berkuasa tempatan yang berkenaan. hadangan perlu dibuat menggunakan lanskap pokok kawasan tersebut.2. Tidak dibenarkan mendirikan SSU di atas/sempadan taman permainan kanak-kanak 5.2.2.7.7. Teratur dan Sistematik Perancangan laluan kemudahan perlu dirancang secara bersepadu. Ianya adalah selaras dengan pelaksanaan Dasar Tanpa Korekan ‘No Dig Policy’ yang menggariskan keperluan untuk:- Tidak dibenarkan mendirikan pencawang elektrik di atas/ bersempadan taman permainan kanak-kanak  Mengelakkan korekan terbuka dalam pemasangan laluan utiliti baru dan penambahbaikan akan datang.000 kVA 46.2. Suis bagi lampu jalan ini dilengkapi dengan fotosel yang boleh mengawal pencahayaan lampu secara automatik mengikut suasana semasa seperti lampu jalan terpadam bila suasana cerah/terang dan lampu jalan terpasang bila suasana suram/gelap.1 meter • Jalan Masuk (PPU) elektrik (30’) Bangunan 132kV kepada • Anjakan pencawang daripada 33kV Jalan – 15 meter (50’) 2. • Bagi mengurangkan kesan pandangan penglihatan yang kurang menarik. tempatan dan juga laluan-laluan yang difikirkan perlu. Garis panduan ini merangkumi perancangan rizab laluan kemudahan utiliti di bawah tanah yang terletak di kiri kanan jalan (koridor khas untuk laluan utiliti) dan ianya adalah khusus untuk penempatan laluan utiliti bawah tanah tanpa saluran terowong.7.7. Reka bentuk lampu perlu dipastikan mampu menerangi bahagian laluan pejalan kaki terutama bagi laluan yang agak sunyi di waktu malam agar dapat memberikan rasa selamat kepada pengguna. Pencawang >25.0 meter dengan jalan utama.  Meminima gangguan terhadap trafik dan orang awam. 5.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 5.  Rekabentuk pondok telefon perlu dapat melindungi pengguna daripada panas terik dan hujan. Pemasangan jajaran kabel dan papan pembekal kuasa ‘feeder pillar’ akan diletakkan di kawasan yang sesuai. Chamber elektrik • 3 meter (10’) • Tidak berdekatan.7. .7.2. dan  Taburan telefon awam perlulah seimbang. Sebarang perubahan saiz dan bilangan yang perlu disediakan dan perletakan adalah bergantung kepada persetujuan TNB.7h : Penyediaan Pencawang Elektrik Perlu Mematuhi Garis Panduan JENIS ANGGARAN KELUASAN ANJAKAN SYARAT PENCAWANG BEBAN TAPAK UNDUR ELEKTRIK BANGUNAN 1.2. Keselamatan Perletakan dan reka bentuk laluan utiliti perlu menekankan aspek keselamatan dan tidak menyebabkan kacau ganggu kepada persekitaran penduduk. Rekabentuk tiang lampu jalan disyorkan berdasarkan 5-48 i. Laluan ini merupakan laluan pelbagai kemudahan utiliti yang ditempatkan di dalam ruang khusus di bawah tanah yang tidak melibatkan pembinaan terowong tetapi laluan dikongsi bersama oleh pelbagai kemudahan utiliti secara sistematik dan bersepadu.2. praktikal dan sistematik.

Jadual 5. paip jenis GI Class C digunakan. Lain-lain Minima 0.Paip Air 4. heirarki pengagihan dan keperluan rizab yang dicadangkan oleh penyedia utiliti.Kabel Elektrik  Laluan kabel dari PMU TNB sediada ke cadangan PPU baru.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus iii.7c : Cadangan Laluan Utiliti Bersepadu Bawah Tanah Rizab laluan Utiliti 7m ROW Walkway + Drain reserve ROW Shoulder + Landscape Carriageway Median Carriageway Shoulder + Landscape Rizab laluan utiliti 3m Walkway + Drain reserve Rizab Jalan 1. 5-49 4. mengambilkira penjimatan kos disamping ekonomik dari segi perlaksanaan dan penyelenggaraan.3 – 1.2. Jaluran zon penampan. Ruang lanskap. Bagi pemasangan kabel telekomunikasi. Keluasan minima bagi kawasan rizab laluan paip bekalan air.3 meter dari sempadan atau dari laluan utiliti lain.7i: Susunan Utiliti UTILITI JARAK SUSUNAN Kabel elektrik  Minima 0.6b Garis Panduan Laluan Utiliti Bersepadu  Garis panduan melibatkan laluan utiliti bersepadu yang dicadangkan bagi pembangunan ini adalah seperti berikut:-         Laluan khusus di bawah tanah perlu disediakan untuk laluan paip bekalan air. Aktiviti di atas permukaan tanahnya perlulah sesuai dan tidak mempunyai binaan kekal di atasnya untuk memudahkan proses penyelenggaraan atau pembaikan utiliti.2.2 meter dari sempadan atau dari laluan utiliti lain. ‘Precast manhole’ dengan saiz yang bersesuaian perlu disediakan pada jarak purata 150 meter dan juga bilamana terdapat perubahan arah laluan utiliti berkenaan. Paip Retikulasi Bekalan Air  Paip utama yang adalah jenis MS bersaiz 450mm. sementara keluasan minima bagi kawasan rizab laluan kabel telekomunikasi adalah 3 meter.  Laluan kabel dari cadangan PPU ke sub-station 4 paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm akan disediakan. pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan utiliti.Paip Pembentungan 3. Walaupun begitu penentuan saiz kelebaran sebenar adalah bergantung kepada bilangan utiliti. PBT digalakkan menggunakan teknologi elektronik dan perkomputeran dalam pengurusan perancangan.45 meter dari sempadan atau dari laluan utiliti lain Kabel Komunikasi Minima 0.  Laluan di bawah jalan.  Laluan pembetungan perlu diasingkan dengan saluran air bersih dan diletakkan lebih rendah iaitu dalam jarak minima 1 meter lebih rendah.2. Paip Pembentungan  0. Penjimatan dan Ekonomik Perletakan laluan kemudahan utiliti perlu disediakan secara bersepadu. Kabel Telekomunikasi 1.7i di bawah.7.  Saluran elektrik diletakkan berasingan dari paip gas. Permukaan laluan kemudahan utiliti boleh menempatkan:Ruang siarkaki/laluan basikal. 2.3 meter dari sempadan atau dari laluan utiliti lain. disediakan 9 lubang paip HDPE PN10 bergaris-pusat 150mm. laluan telekomunikasi dan saluran air.Paip Pembentungan  Jenis paip: vitrified clay pipe (VCP) & reinforced concrete pipe (RCP) untuk aliran graviti dan Ductile Iron (DI) untuk forced mains (pumping) 3.3 meter dari sempadan atau dari laluan utiliti lain. Bagi lintasan kabel telekomunikasi di bawah jalan ‘pipe sleeve’ dari jenis ‘mild steel’ bergaris-pusat 150mm perlu disediakan. Paip Air 0. Lanskap dihadkan kepada tanaman pokok-pokok renek dan penutup bumi. paip sistem pembetungan dan laluan kabel elektrik adalah 7 meter.   Pemetaan bagi laluan utiliti sedia ada perlu dibuat secara digital mengikut spesifikasi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk diintegrasikan dengan perancangan laluan utiliti baru.  Bagi laluan di bawah jalan. paip jenis GI Class C digunakan.  3 – 6 meter dari saluran air bersih atau mengikut piawaian yang dibenarkan oleh penyedia perkhidmatan. Kabel Telekomunikasi Enam (6) paip UPVC bergaris-pusat 150mm akan disediakan untuk kegunaan pemasangan kabel telefon.Kabel TNB 2.  5.3 – 0. kabel elektrik dan kabel telekomunikasi. Jarak dan susunan utiliti dari sempadan laluan dan juga antara satu utiliti dengan utiliti yang lain adalah sepertimana Jadual 5. Bagi lintasan di bawah jalan ‘pipe sleeve’ dari jenis ‘mild steel’ bergaris-pusat 150mm perlu disediakan. ‘Pipe sleeve’ dari jenis HDPE bergaris-pusat 150mm dengan bilangan yang memenuhi keperluan TNB perlu disediakan untuk pemasangan kabel elektrik di sepanjang laluan utiliti. paip sistem pembetungan.  . Perabot jalan dan bahan laluan pejalan kaki hendaklah bersesuaian dan dikoordinasi dengan elemen laluan utiliti seperti kabinet agihan ‘distribution point’ dan lurang utiliti ‘manhole’.2. ‘pipe sleeve’ dari jenis uPVC dengan bilangan yang memenuhi keperluan pembekal utiliti perlu disediakan beserta ‘precast manhole’ dengan jarak purata 150m di sepanjang laluan utiliti yang dicadangkan. Laluan utiliti perlu ditempatkan di dalam rizab utiliti yang terletak di luar ‘right-of-way’ jalan (di luar rizab jalan) Kabel telekomunikasi perlu diletakkan di dalam laluan yang berasingan dengan kabel elektrik. Rajah 5.

.

.

.

Perumahan 1. Jadual 6. 8. Kompleks Pentadbiran  2. Kos pembangunan ini tidak mengambilkira kos pengambilan balik tanah milik bagi pembangunan di luar kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus. 7. Kompleks Agama & Mahkamah Syariah  5. Balai Bomba & Penyelamat Jabatan Kerja Raya Pejabat Kesihatan & Klinik Kesihatan Daerah Jabatan Pengairan & Saliran Mahkamah Majistret Jabatan Pelajaran Daerah Perpustakaan Kompleks Sukan Pejabat Pertanian Masjid Kos (RM) Agensi Pelaksana 44. Kediaman Kos Tinggi  Jumlah Kecil Nota: *TKJP:Tertakluk Kepada Jenis Pembangunan 6-1 .600.00 44. Kos pembangunan di dalam kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus (keseluruhan kawasan merupakan tanah milik kerajaan) ii. pembangunan lanskap utama. Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan  4. 10. Fasa Komponen Pembangunan 1 2 3 A.1. 6. Kediaman Kos Rendah 3. 11. Institusi Kerajaan 1. Penambakan Tapak Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 1.1 : Kos Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan. Kos pembangunan bagi Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus ini melibatkan dua (2) perkara iaitu : i. Kediaman Kerajaan 2.Penambakan Tapak  Jumlah Kecil B. 13.000. 9.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus 6. Bangunan Gunasama kerajaan Negeri  3. 12.00 Kerajaan Negeri *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP           *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Kerajaan Negeri Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Kerajaan Negeri    *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP Kerajaan Negeri Kerajaan Negeri Swasta Swasta Jumlah Kecil C. Kos pembangunan di luar kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus.000. Kediaman Kos Sederhana 4.600. 14.0 Kos Pembangunan Dalam bab ini kos pembangunan yang dinyatakan merupakan anggaran kos pembangunan fizikal di dalam kawasan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus yang hanya melibatkan pembangunan penyediaan kemudahan infrastruktur & utiliti utama.

2.000.000. Tadika (3 unit) 4. Fasa Komponen Pembangunan Kos (RM) Agensi Pelaksana *TKJP Swasta     *TKJP Swasta   10.00 Kerajaan Negeri 250. Persimpangan sediada masuk dari jalan persimpangan Padang Nenas – Kg. Pengangkutan & Lalulintas 1. Dewan Serbaguna ( 1 unit) 2.000.1 : Kos Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan Sambungan.1.320. Infrastruktur & Utiliti 1. Pusat Perniagaan Utama 2.500.00 Kerajaan Negeri 400. Cadangan Menaiktaraf Persimpangan a. Padang Air      e.000.450.00 Kerajaan Negeri 10..400.000.000.00 630.000. Surau (4 unit) 3.00 250.000.00 Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi Agensi/Institusi 1 2 3 D. Cadangan masuk dari Kg.00 Kerajaan Negeri Kerajaan Negeri Jumlah Kecil H. Baluh Jumlah Kecil Nota: *TKJP:Tertakluk Kepada Jenis Pembangunan 6-2 . Pusat Komuniti (3 unit)        *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP Swasta Swasta Swasta Swasta 300.00 1. 4. Lanskap jalan utama & lanskap taman-taman bandar  Jumlah Kecil F. Perniagaan 1. Persimpangan sediada masuk dari Jalan Batu Rakit – Gong Badak (FT 3685) (persimpangan Kg.00 10.400.00 1.00 Agensi/Institusi 23.550. Cadangan masuk dari Kg.      Tangki Air (2unit) Sewage Treatment Plant(STP) Pencawang Pembahagi Utama (PPU) Stesen Suis Utama (SSU) Pencawang Elektrik (24 unit)   Jumlah Kecil 46.00 Kerajaan Negeri 200. Persimpangan sediada masuk dari jalan Gong Badak (FT3685) (persimpangan itama kawasan perindustrian Gong Badak) d.550.00 10. Padang Nenas) b. Landskap Jalan Utama & Lanskap Taman-Taman Bandar 1.00 G.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 6.000. 5.000.600.000.000. Kemudahan Awam 1.Maras (taman perumahan) c.000..000. Perniagaan di kawasan kediaman Jumlah Kecil E. 3.

Membina jalan baru dari Jalan Persekutuan 3 di kampung Padang Air hingga ke sempadan kawasan Pusat Pentadbiran (4.000. Laluan Masuk Ke kawasan Pusat Pentadbiran a.00 Kerajaan Negeri d.000. Laluan masuk dari arah Barat.00 Kerajaan Negeri  550.00 Kerajaan Negeri 101. melalui Kg. Fasa Komponen Pembangunan Kos (RM) 1 2 3 Agensi Pelaksana 2. Cadangan Jejantas (7 Unit)  b.00 3.000. Membina jalan baru By-pass Kampung Wakaf Masira (250 meter)  750.000.200.00 6-3 .000. Padang Nenas dan Taman Perumahan i.00 Kerajaan Negeri 20. Cadangan Jambatan (3unit)  c. melalui kawasan Perindustrian Gong Badak i. Laluan masuk dari arah Selatan..000.00 Kerajaan Negeri i. Menaiktaraf jalan hingga ke terusan (550 meter)  550.000.000.00 Kerajaan Negeri  b.000.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 6. Cadangan Terminal Bas & Teksi  d. Kemudahan Lalulintas & Pengangkutan Awam Dalam Kawasan Pusat Pentadbiran a.800.00 Kerajaan Negeri 3.400. Menaiktaraf jalan Padang Nenas – Kg. melalui Kg.000. Cadangan Jalan Utama & Jalan Susur (Dalam Kawasan Pusat Pentadbiran)   Jumlah Kecil 7.00 Kerajaan Negeri c. Membina jalan baru dari jalan hingga ke sempadan kawasan Pusat Pentadbiran (2.000. melalui Kampung Baluh i. Menaiktaraf jalan Taman Perumahan (550 meter) 450.600. Maras (450meter) ii. Laluan masuk dari arah Timur.000.00 Kerajaan Negeri 132. Membina jalan baru hingga ke sempadan kawasan Pusat Pentadbiran (2.000.1 : Kos Komponen Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan Sambungan.400 meter)  7.00 Kerajaan Negeri iii. Laluan masuk dari arah utara.000.1.200.000.000. Padang Air  12.00 Kerajaan Negeri ii.500.200 meter)  Jumlah Kecil 30.600.500 meter  7.00 Kerajaan Negeri ii. Membina roundabout di Kampung Baluh  1..000.

00 *TKJP 26.100.000.850.00 33.000.500. Perumahan Tiada *TKJP *TKJP *TKJP D.00 166.Rancangan Kawasan Khas Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Jadual 6.000.000.000.600.600.800.790.1.000.440.00 65.000.000.00 3.000.00 G.000.000.00 164.000.500.00 3.00 10. Kemudahan Awam Pengangkutan & Lalulintas Tiada *TKJP 58.00 Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus B.000.450.000.000. Perniagaan Landskap Jalan Utama & Lanskap Taman-Taman Bandar Tiada *TKJP *TKJP *TKJP 3.550. Penambakan Tapak 44.00 3.200.250.040.2: Ringkasan Kos Pembangunan Pusat Pentadbiran Kuala Nerus Mengikut Fasa Pembangunan KOMPONEN PEMBANGUNAN FASA PEMBANGUNAN FASA 1 (RM ) FASA 2 (RM ) FASA3 (RM ) Tiada Tiada JUMLAH KOS (RM) A.970.00 265.550.00 44.440. Infrastruktur & Utiliti 39.000.570.000.000.00 F. H.00 46.00 *TKJP :Tertakluk Kepada Jenis Pembangunan 6-4 . E.0 0 *TKJP JUMLAH KOS Nota: 79. Institusi Kerajaan *TKJP *TKJP *TKJP *TKJP C.00 3.