You are on page 1of 12

Prof. înv.

primar Păduraru Adina

Proiect didactic
Clasa: I B
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în Limba Română
Unitatea tematică: ,, Descoperim povestea unui fulg de nea”
Forma de realizare: activitate integrată
Subiectul lecţiei: Sunetul [b], litera „b” de tipar/ mână
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei:
Consolidarea cunoștințelor cu privire la sunete, silabe, cuvinte, propoziţii;
Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare.
Domenii integrate: CLR, MEM, AVAP
Competenţe specifice
 Comunicare în limba română:
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.4. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
4.1. Scrierea literelor de mână;
Competenţe integrate
 Dezvoltare personală:
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară;
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară.
 Matematica si explorarea mediului:
1.1.Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-100;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare.

exerciţiul. OC4: să formuleze enunţuri logice după o imagine dată/ cu cuvinte date.3.Prof. c) Forme de organizare: frontală.  Ioan Şerdean. timpul.  Ghidul învăţătorului pentru clasa I. text suport „La bibliotecă”.  www. în lanţ.b” de mână/ cuvinte care conţin această literă. OC5: să identifice locul. Cognitive : OC1: să identifice sunetul [b] aflat în poziţie iniţială. metoda fonetico-analitico-sintetică. Bibliografice:  Programe şcolare pentru clasa I.didactic.03. b) Mijloace de învăţământ: manualul tipărit/digital. conversatia. TV. aprecieri verbale. pe baza interesului direct. pe roluri. evaluare reciprocă. Bucureşti. Obiective operaţionale: a. „Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar”. Resurse: I. înv. Metodologice Strategii didactice: a) Metode şi procedee: explicatia. Temporale: 2x50 minute III. personajele prezentate în textul citit. c. OC2: să citească selectiv. 2004. Nr. Afective: OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate. OC3: să explice sensul unor cuvinte. OA2: vor manifesta spirit de colaborare. observaţia. Editura Intuitext. 3418/19. individual II. Umane: 30 elevi IV. jocul. laptop. Motrice: OM1:să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie. OC7:să-şi însuşească noţiunile de bază în compunerea unui bilet. OC6:să scrie litera .Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple. Bucureşti .2013. primar Păduraru Adina  Arte vizuale şi abilităţi practice: 2. 2014. Editura Corint.ro . Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică. b. expunerea.. învăţarea prin cooperare. V. în perechi. mediană şi finală.

Actualizarea cunoştinţelor 5’ - 3. Instructajul verbal Verificarea temei. Pronunţarea numelui musafirului şi explicarea Conversaţia Mijloace de învăţământ Evaluare Forme de organizare Frontală Frontală Observarea sistematică Frontală Observarea sistematică Exerciţiul Jocul Conversaţia Minge 25 februarie Dragi elevi. a ordinii acestora în propoziţie. Eu sunt musafirul vostru.Cuvinte cu sens opus Prezentarea unui balon. Despărţirea în silabe a acestora şi stabilirea sunetelor care se aud în ultimul cuvânt. Stabilirea unui climat adecvat desfăşurării lecţiei. Reprezentarea grafică a cuvintelor.Captarea atenţiei 3’ Conţinutul ştiinţific Metode Pregătirea materialelor necesare. primar Păduraru Adina SCENARIUL DIDACTIC Strategia didactică Evenimentul Didactic Ob.Prof. op. pe roluri. b . 1. Verificarea conţinutului de idei din text pe baza dialogului dirijat. -Cum se numeşte textul pe care l-aţi avut de învăţat pentru astăzi? -Care sunt personajele din text? -Ce fac aceste personaje? Exersarea actului citirii prin procedee de lucru diverse: citirea în lanţ. Stabilirea numărului de cuvinte. În interior va fi un bilet. înv. Joc “Mingea călătoare” .Moment organizatoric 1’ 2. Reprezentarea grafică a propoziţiei „Acesta este un balon”. Spargerea balonului.

OC1 OA2 OC6 OM1  Joc „Fii atent la musafir!” Voi enumera cuvinte care conţin/ nu conţin sunetul [b] iar elevii vor ridica mâna atunci când aud sunetul. Expunerea Frontală Jocul Frontală M.Enunţarea temei şi a obiectivelor 1’ 5.Prof. elevul care a greşit trebuie să sesiseze singur greşeala. Dirijarea învăţării 40’ modului în care au făcut acest lucru (gura închisă. În cazul când elevii ridică mâna greşit se analizează cuvântul. înv. Se observă câteva obiecte: baloane. bol cu bomboane. primar Păduraru Adina 4.Observaţi planşa literei şi descrieţi litera b (o linie verticală şi un semicerc în partea dreaptă jos). Se va stabili legătura între cuvinte (toate încep cu sunetul [b]). sunetul pronunţându-se prin deschiderea bruscă a gurii). realizeze un bilet. foneticoanaliticosintetică Baloane Exerciţiul Conversaţia  Vor calcula operaţiile scrise pe baloane şi le vor ordona în ordinea crescătoare a rezultatelor obţinute. buzele strânse. bilet. Obiecte diverse Observarea sistematică . Copiii sunt anunţaţi că vor învăţa să: citească/ scrie sunetul/ litera b. 1. Prin spargerea acestor baloane vor obţine bilete cu sarcini. Elevii vor spune cuvinte cu [b] la mijloc/ sfarşit.

la tablă cu explicarea mişcării şi a fiecărui element grafic component. Scrierea literei la tablă de către 2-3 elevi. Citiţi cuvintele alăturate imaginii şi încercuiţi toate literele b (se descifrează şi analizează cuvintele din coloană). Simularea scrierii literei în aer. Deschideţi manualele şi observaţi imaginea. Spuneţi ce aţi observat. primar Păduraru Adina 2. 4. 3. Exerciţii de încălzire a muşchilor mâinilor. Se alcătuiesc enunţuri. Scrierea model a literei. înv. Reamintirea poziţiei corecte pentru scris. pe caiet cu stiloul închis.Spuneţi cu ce altă literă studiată seamăna b (evitarea confuziei cu litera d).Prof. Se va prezenta elevilor cu această ocazie şi animaţia corespunzătoare din manualul digital. pe bancă. în întregime.  Prezentarea literei de mână şi scrierea elementelor grafice ale acesteia. Scrierea a două-trei litere pe caiet urmată de verificarea individuală a fiecărui elev şi corectarea sau indicarea Exerciţiul Anexa 2 Manualul digital Explicaţia Frontală Demonstraţia Observaţia Caiete Exerciţiul Observarea sistematică Anexa 1 Individuală Frontală Aprecieri verbale .

Un elev va face citirea-model. verificarea corectitudinii. Obţinerea performanţei 40’ 7. Ora a II-a Se solicită elevilor citirea în şoaptă/ gând a textului “La bibliotecă” şi sublinierea cuvintelor necunoscute. timp). Explicarea cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri. Exersarea literei – în caiet (2. Exerciţiul Manualul Individuală Conversaţia Observarea Anexa 3 Problematiza rea Manualul Caiete Anexa 4 În perechi Observarea sistematică . v Indică elevilor copierea în caietele tip I a unor cuvinte scrise pe tablă şi transcrierea primelor două alineate ale textului. Se explică elevilor faptul ca litera b se leagă de celelalte litere la fel ca şi literele o. semnătura). formula de adresare. conţinutul biletului. Conversaţie pe baza textului (personaje. Citirea textului „La bibliotecă” selectiv. 6.3 rânduri). pe roluri.Feed-back-ul 5’ OC2 OC3 OC4 OC5 OC7 OM1 OA2  Se solicită elevilor rezolvarea unor fişe de lucru. primar Păduraru Adina continuării scrierii. Observarea elementelor componente ale unui bilet (data. înv.Prof. Completarea unui bilet lacunar. Citirea conţinutului biletului pentru identificarea momentului acţiunii. loc. Solicită elevilor reconstituirea unui bilet şi citirea conţinutului acestuia.  Aprecierea activității elevilor în prima oră.

primar Păduraru Adina 8. înv. Citeşte cuvintele noi obţinute. bunic bilete 2. pagina literei b). Leagă prin săgeţi cuvintele cu înțeles opus: Aprecieri verbale . Anexa 5 Individual Frontal Anexa 1 Fişă de lucru 1. trasând săgeţi! bancă banană blocuri bloc umbrele umbrelă banane balon 3. Retenţia şi transferul 5’ Labirintul literei b Tema pentru acasă (Caietul elevului CLR.Prof. Taie cu o linie ultimele două litere din fiecare cuvânt. Fac aprecieri globale cu privire la modul de participare a elevilor la lecţie. Potriveşte.

Numerotează cuvintele pentru a repara propoziţia: bun. băiat Robert este .Prof. Citeşte cuvintele noi obţinute. trasând săgeţi! bancă balon Leagă prin săgeţi cuvintele cu înțeles opus: bun tânăr bătrân sănătos bolnav rău 4. primar Păduraru Adina bun tânăr banană blocuri bătrân sănătos bloc umbrele bolnav rău umbrelă banane 4. Taie cu o linie ultimele două litere din fiecare cuvânt. Numerotează cuvintele pentru a repara propoziţia: bun. bunic bilete 2. Potriveşte. băiat Robert 3. este Fişă de lucru 1. înv.

Anexa 2 Anexa 3 .

deoarece trebuie să __________________________________ __________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ____________________ Anexa 5 Anexa 4 ____________________ .25 februarie 25 februarie Dragă __________________. Dragă __________________. Nu pot veni la tine . deoarece trebuie să Nu pot veni la tine .

Dragi elevi.Decupează etichetele de mai jos. Cu siguranţă veţi primi Foarte bine! Doamna învăţătoare 25 februarie Anexa 5 . Reconstituie biletul lipind etichetele la locul potrivit. Apreciez modul în care aţi paticipat la primele două activităţi.