You are on page 1of 2

Perbezaan antara KBSR Fasa 1, 2 dan KSSR

Kurikulum Baru
Sekolah Rendah
(1983)
hanya
perubahan
nama sahaja
yang berlaku.

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah Rendah
(1993)

Kurikulum
Standard
Sekolah Rendah
(2011)

Perubahan kurikulum
Matematik berlaku selepas
semakan dibuat pada
tahun 2000.

Perubahan kurikulum Matematik( Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah) sebelum dan selepas semakan 2000.

Kurikulum Matematik
sebelum semakan 2000.
Matlamat kurikulum bertujuan membina
kefahaman dan kemahiran asas
matematik dalam kalangan murid.
 Dibimbing membina kefahaman
tentang konsep dan kemahiran
matematik melalui manipulasi
objek konkrit dan gambar rajah.
 Pemahaman konsep dan
kemahiran matematik oleh murid
perlu disusuli dengan latihan
secara lisan dan bertulis yang
mencukupi.
 Murid perlu dilatih menggunakan
konsep dan kemahiran yang
diperoleh daripada pengalaman
harian dipelajari daripada mata
pelajaran lain.
 Nilai-nilai murni perlu diterapkan
secara bersahaja di mana
mungkin.

Kurikulum Matematik
selepas semakan 2000.
Matlamat kurikulum masih kekal seperti
dulu namun ditambah elemen yang
baru.
 Mereka berkemampuan untuk
meneroka ilmu, membuat
adaptasi, modifikasi dan
inovasi dalam menghadapi atau
menangani perubahan.
 Membolehkan mereka
mengembangkan bakat dan
minat serta daya kreatif
 Penyelesaian masalah
merupakan aspek yang
terpenting dalam matematik dan
perlu diterapkan dalam semua
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran matematik.

darab dan dalam keempat-empat Geometri pemahaman murid tentang bahagi yang berkaitandengan operasimurid asas dalam iaitu × Panjang pemahaman tambah. kemahiran Nombor dan Operasi. kehidupan seharian. menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan harian.Perbezaan kandungan Matematik Tahun 1 antara KBSR dan KSSR Bidang Tajuk – tajuk KBSR KSSR KSSR KBSR pembelajaran   Nombor dan Operasi Nombor Bulat Hingga 10  Memahami dan mengaplikasi  Menguasai kemahiran   Tambah dan Tolak konsep dan kemahiran asas seperti menulis matematik dalam pelbagai angka. idea matematik. sekumpulan data dalam bentuk jadual dan graf yang mudah. asas dalam pengiraan. tolak. ×  Isipadu Cecair idea matematik  Menyatakan waktu dan memahami mengira. Sukatan konsep nombor dan Timbangan × Geometri. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik. Matlamat sukatan. jarak. OBJEKTIF  Berfikir.  Menggunakan pengetahuan wang. timbangan. penuh dan tanggungjawab selaras serta ciri-cirinya. membilang dan   Pecahan konteks. kemahiran asas Statistik. tolak. di antara berketrampilan murid mengendalikan urusan  Mengenal dan bidang matematik dengan mengaplikasikan harian menamakan secara berkesan dan bentuk bidang lain dan dengan pengetahuan serta pepejal geometri kehidupan harian. pelajaran. kemahiran matematik secara  Berkomunikasi menggunakan dengan hasrat masyarakat Perbezaan antara KBSR selepas semakan (2000) danjelas berkesan dan idea matematik dengan Menyelesaikan dannegara maju serta dapat serta penggunaan simbol dan KSSR (2011) bertanggungjawab dalam masalah yang membantu murid melanjutkan istilah yang betul. menyatakan nilai tempat. darab konsep nombor. untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai  Merekod dan strategi bagi menyelesaikan membaca masalah. Perkaitan  dan dan dan bahagi.  Memperluaskan penggunaan ×  Wang Hingga RM10KSSR KBSR  Menguasai kemahiran kemahiran operasi asas Bertujuan untuk membina   Sukatan dan Masa dan Waktu Bertujuan untuk membina tambah.  Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya. melibatkan bilangan. ruang dan dan kemahiran matematik masa. .  Menghargai dan menghayati keindahan matematik. Penguasaan kedua Mengenal pasti dan menentukan tempoh   Ruang yang mudah dan menggunakan perkaitan dalam dua aspek iniserta dapatnilai membantu masa wang.