You are on page 1of 2

Acţiuni prioritare preconizate pentru 14-20.11.

2016
Nr.
d/o
1.

Data

Ora

Locul

17.11.2016

14.00

Centrul Metodic
Municipal

3.

16.11.2016

14.00

IPLT „Olimp”

4.

14-19.11.2016

08.30

Grădiniţa nr.103

Ședinţa Consiliului metodic municipal
1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Metodic
Municipal în anul de studii 2015 - 2016;
Dezbaterea şi avizarea tematicii şedinţelor Consiliului
Metodic Municipal.
2. Consultaţii în privinţa îndeplinirii actelor normative şi
legislative, organizării şi desfăşurării procesului de formare
profesională continuă şi atestare a cadrelor didactice şi
manageriale.
3. Aprobarea componenţei nominale a Comisiilor
municipale de cooptare şi de evaluare a activităţilor
educaţionale ale cadrelor didactice/manageriale care au
solicitat atestare în anul de studii 2016-2017
Şedinţele Comisiilor Municipale de Atestare a cadrelor
didactice şi de conducere
1. Recomandări cu privire la respectarea metodologiei de
conferire / confirmare a gradelor didactice / manageriale şi
de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de
conducere în anul de studii 2016-2017.
2. Aprobarea Planului de atestare a cadrelor didactice şi de
conducere pentru anul de studii 2016-2017.
Inspecţie frontală

5.

14 -18.11.2016

08.30

LT ,,A.Cehov”

Inspecţie frontală

6.

16-28.11.2016

CCC “Ghiocel”

Inspecţie frontală

7.

16.11.2016

8.

16.11.2016

10. 14.11.2016
11. 16.11.2016

8.00

LT ,,B.Z.Herțli”

Acţiunea

Formarea continuă. Seminare, training-uri pentru
managerii principali ai instituţiilor de învăţămînt
general
De la bun la excelent: utilizarea TIC în monitorizarea
activității cadrelor didactice
(Secţia management preuniversitar)
9.30
Centrul metodic Seminar instructiv-metodic pentru managerii
municipal
instituţiilor de învățământ extraşcolar responsabili de
formarea continuă şi atestare
Respectarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice
şi de conducere în procesul atestării şi formării profesionale
continue. Acumularea, cuantificarea şi recunoaşterea
creditelor profesionale în baza Hărţii creditare
(Centrul Metodic Municipal, Secţia formare profesională
continuă şi atestare)
Seminare instructiv-metodic pentru cadrele didactice
13.00 CMIOP
Ghidarea în carieră - aspect al procesului educațional în
cadrul disciplinelor școlare (sectoarele Ciocana, Rîşcani)
(CMIOP)
08.30 IPLT
Metodologia formării competențelor transversale și
„Petru Movilă” specifice elevilor în domeniile biologiei și chimiei.
Corelarea și integrarea metodelor tradiționale cu tehnicile
(participanții
interactive de predare-învățare-evaluare în procesul
se invită)
implementării curricula modernizată
(Direcția inspecție școlară. metodistul la biologie şi

11. Atelier de creație pentru profesori de limba rusă cu grad didactic superior şi întîi (Metodistul la limba și literatura rusă (șc.11.11.11.) Utilizarea TIC în formarea şi evaluarea competenţelor specifice la disciplina Geografie (Inspectorul la disciplină) Seminare instructiv-metodic pentru psihologii şcolari din instituţiile de învăţămînt Studiu cu privire la schimbările bio-psiho-sociale la copii de vîrstă preșcolară (CPSP) Concursul naţional al interpreţilor cîntecului folcloric „Tamara Ciobanu” (Secţia educaţie şi tineret) Campania de susținere a antreprenoriatului în mediul generației tinere în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului (Secţia educaţie şi tineret) Ziua Mondială de prevenire a abuzului față de copii (Secţia educaţie şi tineret) Ziua Mondială a drepturilor copilului (Secţia educaţie şi tineret) Festivalul Internațional de muzică ”Două inimi gemene” (suplimentar) (Secţia educaţie şi tineret) Proiect Educaţional cu schimb de experienţă între licee.2016 Pe parcurs 18.00 CPSP 16.11.2016 Filarmonica Naţională „S. 19.2016 Pe parcurs 17. 15. 15. 2016 Pe parcurs Instituțiile de învățămînt chimie) Modul sănătos de viață – factor determinant al sănătății elevului (participă invitaţii) (Inspectorul la educaţie fizică) Методология составления олимпиадных тестов по русскому языку для учащихся школ с румынским языком обучения.2016 15. 01. junior 13.30 LT „Mihail Kogălniceanu” 15.11. 17. 16. 14-21. „Educaţie prin experienţă”. ediția a VII-a (CME) Ciclul de vernisaje a lucrărilor de creație a copiilor cu genericul ”Copiii creează frumosul” (ediția a III-a) (Secţia educaţie şi tineret) .Lunchevici ” DGETS Instituțiile de învățămînt Instituțiile de învățămînt Palatul Național ”Nicolae Sulac” Instituţiile de învăţământ 21.11.11. ediţia a VIII-a (Centrul Adolescenţilor.12.2016 08.00 IPLT „Minerva” 14.2016 11.00 LCI „PrometeuPrim”.11-10.11. 20. 17.11. 14-20.2016 Pe parcurs UST 23.naț.11.2016 Pe parcurs 22. 19. 16.2016 11. CLCT) Concursul Internațional de Matematică PRIMO.2016 Pe parcurs Pe parcurs Pe parcurs 19.2016 20.12.