You are on page 1of 2

‫دورة التعيل م‪ ،‬وأنمتاط التعيل م والشخصييتات ) نموذج كولب (‬

‫للتستتاذعمر مغربي‬

‫توالت اللقتاءات التربوية في الفصول الفتراضية في بيوتتات معلمي الكيميتاء بتاشراف التستتاذ عمر ‪ ..‬وقد كتان‬
‫اللقتاء اليخير مستاء النثنين ‪17/2/1431‬هـ الموافق ‪ 1/2/2010‬في " دورة التعيل م‪ ،‬وأنمتاط التعيل م والشخصييتات )‬
‫نموذج كولب( " ‪.‬‬
‫وقد كتانت محتاور اللقتاء على النحو التتالي‪:‬‬
‫‪ .1‬مفهوم التعيل م‪ ،‬بين النظرة السلوكية الراديكتالية ) التقليدية (‪ ،‬والتجتاه المعرفي ‪.‬‬
‫‪ .2‬مفهوم نموذج التدريس‪.‬‬
‫‪ .3‬تتاريخ وتطيور نموذج دورة التعيل م البنتائية‪.‬‬
‫‪ .4‬دورة التعيل م ) نموذج كولب(‪.‬‬
‫‪ .5‬أنمتاط التعيل م لدى كولب‪.‬‬
‫‪ .6‬شخصييتات المتعيلمين‪.‬‬
‫فتعيرفنتا على مفهوم التعيل م من المنظور السلوكي بأنه عملية تغير شبه دائ م في تسلوك الفرد نتاتج عن التدريب‪.‬‬
‫وكتان مفهومه في التجتاه المعرفي بأنه عملية نشطة لبنتاء المعرفة‪ ،‬وهو عملية بحث يقوم فيهتا المتعيل م على إيجتاد‬
‫علقة بين الجديد الذي صتادفه وبين متا كتان لديع من مفتاهي م ‪ .‬نث م تطرقنتا لمفهوم النموذج ونموذج التدريس‬
‫واتستعرضنتا تتاريخ وتطور النمتاذج ‪ ..‬وهنتا بعض المثلة‪:‬‬
‫• دورة التعيل م ‪ ..‬اتكن وكتاربلس ‪1974‬‬
‫• نموذج التعيل م البنتائي ‪ ..‬تسوزان لوكس ‪1990‬‬
‫• دورة التعيل م الخمتاتسي ‪ ..‬بتايبي ‪1997‬‬
‫• دورة التعيل م التجريبي ‪ ..‬كولب ‪1984‬‬
‫وقمنتا بتالتركيز على نموذج كولب ‪ ..‬وقد اعتمد على بعدين ‪:‬‬
‫• بعد نظري ) الدراك والتصيور (‬
‫• بعد عملي ) بعد التجهيز والمعتالجة (‬

‫ويشكل البعدان أربعة مراحل للتعيل م وهي ) يشعر – يلحظ – يفكر – يطيبق (‬
‫نحصل من يخللهمتا على أربعة أنمتاط للتعيل م وهي ) التبتايني – التستيعتابي – التقتاربي – الموائمي (‬
‫ولكل منه م يخصتائص تميزه م ‪:‬‬
‫• التبتايني ‪ :‬متأمل – عتاطفي – مبدع فنتان – قدرة على توليد الفكتار – يفضل العمل في مجموعتات ويحرص‬
‫التغذية الراجعة‬
‫• التستيعتابي ‪ :‬منطقي – يميل للعروض السمعية والبصرية – ويهت م بتالفكتار والمفتاهي م المجردة – ويفضل التعيل م‬
‫عن طريق المحتاضرات‬
‫• التقتاربي ‪ :‬يميل للتستكشتاف والتستقصتاء لحل المشكلت – له قدرة على اتختاذ القرارات – ومغرم بتالتجتارب‬
‫والتعيل م من يخلل المحتاكتاة‬
‫• الموائمي ‪ :‬عملي – يحب التحديتات – ويعمل ضمن فريق عمل ويتعيل م من يخلل الكتشتاف والتجريب‬