Dersên biçûk

li ser

Mizgîniya li gor Lûqa III
(41-65)

Nivîsara Îngilîzî: © 2001 Barbara Graham Wergera Kurmancî: © 2010 Mizgînî

41. Îsa bi rûmet dikeve bajarê Orşelîmê
Lûqa 19:28-44 Pêşgotin: Çaxê ku Îsa diket Orşelîmê (Qudsê), wî pesindayîna şagirtên xwe û ya xelkê qebûl kir û pê şa dibû. Îsa mirovan hişyar dike, da ku ew xilasiya ku Xwedê pêşkêşî wan dike, red nekin. Serekên Cihûyan, Mesîhtiya Îsa qebûl nekirin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê dersê dil û hişê we veke. Bixwînin: Lûqa 19:28-40 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Îsa Mesîh hat vê dinyayê; berê vê yekê yê herheyî çi ye? (ayeta 38’an) Pirs: 1. Îsa diçû ku derê? (ayeta 28’an) 2. Çaxê ku şagirt biketana gund, wanê çi bidîta? (ayeta 30’î) 3. Îsa ji pêşî ve her tiştê ku wê bihata serê wî dizanibû. Ev yek di ayeta 32’an de çawa kifş dibe? 4. Çaxê ku Îsa li kerê siwarbûyî ber bi bajêr ve çû, xelkê çi kir? (ayeta 36’an) 5. Çima her kesî pesnê Xwedê da? (ayeta 37’an) 6. Îsa wek ku padîşahek be ket Orşelîmê (Qudsê). Ew bi navê kê hat? (ayeta 38’an) 7. Kî li xelkê ku pesnê Xwedê dida, hêrs ketin? (ayeta 39’an) 8. Îsa çi bersîv da wan? Eger şagirtên wî pesnê Xwedê nedin, kî wê bide? (ayeta 40’î) 9. Îsa çima li ser xelkê Orşelîmê girî? (ayeta 42’an) 10. Çi felaketên mezin wê bên ser bajar û xelkê Orşelîmê? (ayetên 43-44’an) Em çi jê hîn dibin? Çaxê ku mirov rastî Îsa hatin, wan nikaribûn li ber wî bêbiryar bimînin. Hezkirina Îsa ji bo hemû mirovan e. Ew li ser wan ên ku ew red kirin, girî. Ew bi wan ên ku ew qebûl kirin, ji wî hez kirin û pesnê wî dan, dilşa dibû. Îsa bi rastî her tişt ji pêşî ve dizanî. Ji ber ku li ber wî tu tişt tune ku veşartî be, em dikarin li wî ewle bin, çimkî ewê di jiyana me de her tiştî qenc bike. Mirovên ku bi hemdê xwe Îsa Mesîh red dikin, wê di dawiyê de ezabê bikişînin û ceza bibînin. Eger em ji Îsa Mesîh hez bikin, divê em pesnê wî bidin – eger ev yek ne bi dilê hinên din be jî, dîsa xem tune. Dua: Ya Xudan Îsa Mesîh, alîkariya min bike ku ez di her halî de pesnê te bidim û ji gotin û fikrên mirovên din şerm nekim. Her gav ne hêsanî ye ku ez di nav mirovên din de te înkar nekim. Ji kerema xwe min bi zirav bike. Alîkariya min bike ku ez Mizgîniya xilasiya ku te pêk aniye, bi mirovên din jî bidim zanîn. Amîn. 2

42. Îsa li bajarê Orşelîmê Perestgehê paqij dike
Lûqa 19:41-48 Pêşgotin: Xwedê Cihû bijartin, da ku bi wan, hezkirin û dadperweriya Xwedê kifş bibe. Hisên Îsa Mesîh hebûn. Divê ku em neheqiyê qebûl nekin û divê carna em li hember neheqiya mirovên din rabin jî. Carna ev bi xeter e. Di jiyana Mesîhiyan de dua cihekî girîng distîne. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 19:45-48 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çend tişt hene ku ji bo gelê Xwedê gelek girîng in. Li ser yekê ji wan di ayeta 46’an de tê gotin. Ew çi ye? Pirs:
1. Çaxê ku Îsa nêzîkî Orşelîmê dibû, çi çêbû? (ayeta 45’ê) 2. Xelkê Orşelîmê (xelkê Qudsê) wê çima ne di aştiyê de bin? (ayeta 44’an) 3. Îsa çima li ser xelkê Orşelîmê girî? Tu çi difikirî? 4. Çaxê ku Îsa gihîşt Orşelîmê, pêşî ew çû ku derê? (ayeta 46’an) 5. Îsa di Perestgehê de çi kir? (ayeta 45’an) 6. Li gor gotina Îsa Mesîh, Perestgeh diviya cihê çi bûya? (ayeta 46’an) 7. Xelkê, Perestgeh kir çi? (ayeta 46’an) 8. Îsa her roj di Perestgehê de çi dikir? (ayeta 47’an) 9. Di wê demê de kê û kê dixwestin ku Îsa bikujin? (ayeta 47’an) 10. Çima hingê serekên Cihûyan nikaribû Îsa bikujin? (ayeta 48’an)

Em çi jê hîn dibin? Dilê Xwedê li hember gelê Îsraêl tije rehm û keder e. Çaxê ku Îsa nêzîkî Orşelîmê dibû, wî kul û kedera xwe veneşart. Xwedê gelek pêxember şandin nav gelê Cihûyan, da ku wan li xwe vegerîne, lê belê piraniya wan nexwest. Û hingê êdî wî kurê xwe Îsa şand ba wan û dîsa jî serekên wan ew qebûl nekirin. Diviya Perestgeh li gor daxwaza Xwedê cihê duakirin û hînkirinê bûya, lê xelkê ew kiribû cihê bazirganiyê. Îsa xezeba Xwedê ya li hember guneh nîşanî mirovan da. Loma serekên gel dixwestin ku wî bikujin û li hember wî şêwirîn. Îsa neheqiya gelê xwe qebûl nekir û ev jî bû sedemeke veşartî ya kuştina wî. Dua: Bavê min ê ezmanî! Li pozbilindiya min a ku ji min re dibe asteng ku ez ya rast nekim, bibihûre. Carna Îsa Mesîh ne armanca bingehîn a jiyana min e. Bila duakirin di jiyana min de her gav cihê xwe yê girîng bistîne. Amîn.

3

43. Mesela rez û rezvanan
Lûqa 20:9-19 Pêşgotin: Şerîetzan û serekên kahînan ji destpêkê ve Îsa Mesîh red dikir. Wan ew Kurê Xwedê yê herheyî qebûl nekir. Wan guhê xwe neda gotinên wî. Îsa ev mesele ji wan re got, da ku ew fêm bikin, encama redkirina wî wê çi be. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina dersa vê meselê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 20:9-19 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Fêrisî û Şerîetzan li ser Îsa Mesîh çi hîn bûn? Ew ji kê ditirsiyan (ayeta 19’an) Pirs: 1. Xwediyê rêz çima rezê xwe bi kirê da rezvanan? (ayeta 9’an) 2. Di demsala rêz de çi çêbû? (ayeta 10’an) 3. Di dawiyê de wî çima kurê xwe yê delal şand ba rezvanan? (ayetên 12 û 13’an) 4. Rezvanan çima kurê xwediyê rêz kuşt? (ayeta 14’an) 5. Xwediyê rêz çi bi rezvanên mêrkuj kir? (ayeta 16’an) 6. Yên ku guhê xwe dan vê meselê, çi gotin? (ayeta 16’an) 7. Ew kevirê ku hosteyan red kir, wê bibe çi? (ayeta 17’an) 8. Çi wê bê serê wan ên ku bi ser wî kevirî de bikevin? (ayeta 18’an) 9. Çaxê ku Fêrisî û Şerîetzanan ev mesele bihîst, wan çi dixwest ku bikin? (ayeta 19’an) 10. Wan çima Îsa di cih de neda girtin? (ayeta 19’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa ji rêberên dîn netirsî. Wî ji destpêkê ve dizanî ku ew ji Xwedê hez nakin û ji Xwedê natirsin. Loma wan dixwest ku Îsa Mesîh bikujin. Lê ji ber ku ew ji xelkê ditirsiyan, wan newêrî ku dest bavêjin wî. Jiyana Îsa di destê Xwedê de bû û ew her gav ji aliyê Xwedê ve dihat parastin. Mirovên ku ji Xwedê natirsin û Îsa Mesîh qebûl nakin, wê bên cezakirin. Dua: Ya Xwedê, ya Bavê min, ez Îsa Mesîh, Kurê te qebûl dikim. Ez baweriya xwe bi wî tînin û ji bo aştî û bexişandina gunehên xwe li wî ewle me. Alîkariya min bike ku ez bi dilsozî ji te re xizmetê bikim. Amîn.

4

44. Diyariya jinebiya belengaz
Lûqa 21:1-4 Pêşgotin: Xwedê ne hewcedarê diyariyên me ye, lê ew bi diyariyên ku em ji bo wî didin, şa dibe. Xwedê dilê me dizane. Mirov hene ku destê wan teng e, lê ew gelek ji Xwedê hez dikin. Ev yek jî ji Xwedê ne veşartî ye. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina dersa îro alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 21:1-4 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Gotina pêşiyan dibêje: Dayîn ji dil e, ne ji hebûnê ye. Di çavê Xwedê de çi girîng e, tiştê ku em didin wî, an piştî ku em tiştekî didin wî tiştê ku ji me re dimîne? Pirs: 1. Çaxê ku Îsa di Perestgehê de bû, wî dît ku mirovan çi kir? (ayeta 1’ê) 2. Wê jinebiya belengaz çi avêt peredanka Perestgehê? (ayeta 2’an) 3. Îsa li ser diyariya jinebiya belengaz çi got? (ayeta 3’an) 4. Îsa Mesîh li ser diyariyên mirovên dewlemend çi got? Wan çi da Xwedê? (ayeta 4’an) 5. Halê jinebiya ku ji tiştên xwe da Xwedê, çawa bû? (ayeta 4’an) 6. Piştî ku jinebiyê diyariya xwe da Xwedê, çi ji wê re ma? (ayeta 4’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa bi her tiştê ku li dor wî diqewimî, dizanî. Wî helwesta mirovan jî dizanî, yanî wî dizanî ka çima filan kesî weha kir. Di çavê Îsa de diyariya biçûk a ku jinebiyê da, ji diyariyên mezin ên ku yên dewlemend didan, giranbihatir bû, çimkî diyariya jinebiyê ji dil û bi hezkirinê bû. Îsa dizane ku em bi dilekî çawa tiştekî didin wî. Eger em bi comerdî bidin, Xwedê wê siyaneta me bigire. Bi tiştê ku em didin Xwedê, gelek caran kifş dibe ku em çiqas ji Xwedê hez dikin. Dua: Ya Îsa, ez ji te re şikir dikim ku tu her gav dilê min dizanî. Carna tiştê ku ez dikarim bidim, di çavê mirovan de hindik e, lê ez pir şa dibim ku tu li dil dinêrî û tu dizanî ku ez ji te hez dikim. Alîkariya min bike ku ez ji dil û bi merd û bi hezkirinê diyariyên xwe didim te. Çaxê ku kêmahiya min heye û ez di tengahiyê de me, alîkariya min bike ku ez li te ewle bim. Amîn.

5

45. Nîşanên dawiya deman
Lûqa 21:5-28 Pêşgotin: Xwedê wê dîwana mirovan bike. Îsa wê vegere vê dinyayê. Gelek nîşanên dawiya deman hene. Eger em di ber Îsa Mesîh de di tengahiyê de bin an cefayê bikişînin, alîkariya Xwedê ji bo me amade ye. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ji bo fêmkirina çend rastiyên girîng alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 21:5-28 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çima Îsa li ser van hemû nîşanan dipeyivî? (ayeta 28’an) Pirs: 1. Şagirt li ser çi dipeyivîn? (ayeta 5’an) 2. Beriya ku dawî bê, çi tişt wê çêbin? (ayetên 9-11’ê) 3. Çi wê bê serê bawermendên Îsa Mesîh? (ayeta 12’an) 4. Çima ev tişt wê çêbin, yanî şagirt wê çima cefayê bibînin? (ayeta 13’an) 5. Soza ku Îsa Mesîh da şagirtan çi bû? (ayeta 15’an) 6. Ji bo wan ên ku di cefa û tengahiyê de dev ji baweriyê bernadin, çi soz heye? (ayeta 19’an) 7. Bajarê Orşelîmê (Quds) wê çima bikeve destê dijminan? (ayeta 22’an) 8. Çaxê ku leşker li dor Orşelîmê bigirin, çi wê bê serê xelkê bajêr? (ayeta 24’an) 9. Çi nîşanên din ên dawiya deman wê çêbin ? (ayetên 23-26’an) 10. Kurê Mirov (Îsa Mesîh) wê çawa bê ? (ayeta 27’an) Em çi jê hîn dibin? Dîwan wê bê. Ji dîrokê em dizanin tam wek ku Îsa Mesîh gotibû, Orşelîm (Quds) ket destê dijminan û Perestgeh hat wêrankirin. Nîşanên ku Îsa ji şagirtên xwe re dan, ji bo hişyarmayînê ne. Nîşan û hatina wan a cih erê dikin ku Îsa Mesîh wê vegere. Îsa Mesîh soz da me ku ewê xema me bixwe. Îsa Mesîh dixwaze ku em vê yekê qenc bizanin: Eger mirov ji ber Mesîh ji me nefret bikin jî, em dîsa di hezkirina wî de tên parastin. Dua: Ya Xudanê min Îsa, ji kerema xwe çaxê ku mirov li hember min rabin, qewetê bide min. Alîkariya min bike ku ez di baweriyê de bisekinim û li hêza te ewle bim. Alîkariya min bike ku ez serê xwe hildim û çi bê, bila bê, cesaretê bide min. Amîn.

6

46. Mesela dara hêjîrê û hînkirina li ser hişyarmayînê
Lûqa 21:29-38 Pêşgotin: Îsa Mesîh ji me dixwaze ku em hay ji xwe hebin ku em çawa bijîn. Pêwist e ku em pîroz bin. Îsa Mesîh nîşanên vegerîna xwe dan me, da ku em hişyar bimînin û bizanin ewê bê. Îsa Mesîh dixwaze ku em di duayê de bisekinin û xwe ji bo tiştên ku bên amade bikin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku hûn van ayetên giran qenc fêm bikin. Bixwînin: Lûqa 21:29-38 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çima girîng e ku em her dem dua bikin? (ayeta 36’an) Pirs: 1. Îsa di ayeta 29’an de li ser nîşaneke hatina havînê peyivî. Ev nîşan çi bû? 2. Çaxê ku em nîşanên dawiya deman bibînin, emê çi bizanin? (ayeta 31’ê) 3. Beriya ku ew hemû tişt çêbin, du tiştên taybet nabihûrin. Ev çi ne? (ayetên 32-33’an) 4. Eger şagirt hay ji xwe nemînin, çi dikare biqewime? (ayeta 34’an) 5. Eger mirov bixwazin ji wan tiştan birevin û li ber Îsa Mesîh (Kurê Mirov) rawestin, divê ku ew çi bikin? (ayeta 36’an) 6. Di wan rojan de, çaxê ku Îsa her roj di Perestgehê de hîn dikir, wî şeva xwe li ku derê derbas dikir? (ayeta 38’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa Mesîh hînî me dike ku em bikarin bizanin ku dawiya deman nêzîk bûye. Ew ji me dixwaze ku em her gav nêzîkî Xwedê bimînin. Ew dixwaze ku di jiyana me de kifş bibe ku em li Mesîh ewle dibin. Îsa Mesîh dixwaze ku em vê yekê jî bizanin: Hemû gotinên wî û hîndariya wî tu caran derbas nabe, yanî pûç nabe, lê wê her û her bimînin û bên cih. Dua: Ya Xudan Îsa Mesîh, alîkariya min bike ku ez di baweriyê de hîmgirtî bisekinim. Alîkariya min bike ku di jiyana min de kifş bibe ku min baweriya xwe bi te aniye. Ez pesnê te didim ku tu min ji dîwanê û ji cezayê ku wê bê serê mirovên ku ji te hez nakin û ji te re xizmetê nakin, xilas dikî. Amîn.

7

47. Cihûda qebûl dike ku Îsa radestî serekên Cihûyan bike
Lûqa 22:1-6 Pêşgotin: Serekên Cihûyan dixwestin ku Îsa Mesîh bikujin. Îblîs her gav di dinyayê de li hember daxwaza Xwedê dixebite.Çaxê ku Îblîs an ruhekî nepak bikeve dilê mirovekî, tiştên xerab derdikevin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 22:1-6 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Bi rastî kî berpirsiyarê xayîntiya Cihûda bû û bi awayekî veşartî berpirsiyarê mirina Îsa Mesîh bû? Pirs: 1. Navê din ê Cejna Nanê Şkeva çi bû? (ayeta 2’an) 2. Du komelên mirovan dixwestin Îsa Mesîh bikujin. Ew kîjan bûn? (ayeta 2’an) 3. Wan çima dixwestin ku Îsa ji hole rakin? (ayeta 2’an) 4. Îblîs ket dilê kê? (ayeta 3’an) 5. Cihûda Îsxeryotî kî bû? (ayeta 3’an) 6. Cihûda bi serekên kahînan û serwerên parêzgeran re li ser çi peyivî? (ayeta 4’an) 7. Serekên kahînan û serweran qebûl kir ku çi bidin Cihûda? (ayeta 5’an) 8. Cihûda ji bo çi li keysekê geriya? (ayeta 6’an) Em çi jê hîn dibin? Cihûda şagirtekî Îsa Mesîh bû, lê wî ji Îsa bêtir ji peran hez dikir. Ev demek bû ku serekên kahînan li kuştina Îsa Mesîh digeriyan. Ew hemû mirovên ku li hember Mesîh li hev hatin, bi rastî newêrek bûn. Dua: Ya Xudanê min Îsa, alîkariya min bike ku di jiyana min de pere an qezenc tu caran ji te girîngtir nebin. Alîkariya min bike ku ez di hêza te de hêzdar bim û ez bi hemû jiyana xwe siyaneta te bigirim. Amîn.

8

48. Amadekirina Şîva Cejna Derbasbûnê
Lûqa 22:7-13 Pêşgotin: Îsa Mesîh ji pêşî ve li ser tiştên biçûk ên rojane jî dizane, lê bi piranî ew wan tiştên ku wê çêbin, ji ber me veşartî dihêle. Em dikarin li Îsa Mesîh ewle bin ku ew her tiştî rast bike. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew di vê dersê de tiştekî taybet nîşanî we bide. Bixwînin: Lûqa 22:7-13 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Şagirtên Îsa Mesîh di vê serhatiyê de çawa siyaneta wî girt? (ayeta 13’an) Pirs: 1. Kîjan rojê diviya ku berxê Cejna Derbasbûnê bihata serjêkirin? (ayeta 7’an) 2. Îsa Mesîh Petrûs û Yûhenna şandin bajêr, da ku ew çi bikin? (ayeta 8’an) 3. Îsa Mesîh çi nîşan da wan da ku ew cihê şîva Cejna Derbasbûnê bizanin? (ayeta 10’an) 4. Îsa Mesîh di ayeta 11’an de çawa ji xwe re dibêje? 5. Çi ode hebû, da ku Îsa bi şagirtên xwe re şîva Cejna Derbasbûnê bixwara? (ayeta 12’an) 6. Şagirtên Îsa çawa dizanîn ku Îsa rastî ji wan re gotiye? (ayeta 13’an) 7. Gelo tu çi difikirî, Îsa çima bi eşkereyî ji şagirtan re negot ku ewê li ku derê şîva Cejna Derbasbûnê bixwin ? Em çi jê hîn dibin? Îsa amadekarî ji bo şîva Cejna Derbasbûnê kiribû. Wî her gav ji pêşî ve dizanibû ku çi wê çêbûya. Şagirtan qenc guhdariya Îsa Mesîh dikir û li gor gotinên wî dikirin. Wek ku Îsa ji wan re gotibû, wan her tişt weha dît. Îsa ew roja ku berxê Cejna Derbasbûna dihat serjêkirin hilbijart, ku şîva Cejna Derbasbûnê bixwe. Dua: Ya Xudan, ez ji te re şikir dikim ku tu her tiştî dizanî û tu her gav tiştê qenc ji bo min dixwazî. Şikir ji te re ku tu fersendê didî min ku ez bikarim li gor emrên te bikim. Ez ji te hez dikim. Amîn.

9

49. Şîva Cejna Derbasbûnê
Lûqa 22:14-23 Pêşgotin: Îsa ji pêşî ve dizanibû ku ewê di ber gunehên me de bimire. Îsa di wê Cejna Derbasbûnê de maneyeke nû da şîva Cejna Derbasbûnê, da ku şagirtên wî bi wê yekê gorîbûna Îsa Mesîh bînin bîra xwe. Heta îro bawermendên Mesîh vê Şîva Xudan pîroz dikin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê dersa girîng alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 22:14-23 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Ma tiştek dikare çêbe ku Mesîh bi heyranî li ser bipeyive? (ayeta 22’an) Pirs: 1. Beriya ku Îsa cefayê bikişîne, dilê wî gelek xwest ku çi bike? (ayeta 15’an) 2. Çi wê di Padîşahiya Xwedê de pêk bihata? (ayeta 16’an) 3. Îsa ji şagirtan re got ku ew bi kasê çi bikin? (ayeta 17’an) 4. Îsa bi nên çi kir? (ayeta 19’an) 5. Nan nîşana çi bû? Nan dimînand çi? (ayeta 19’an) 6. Kasa şerabê nîşana çi bû? Kasa şerabê dimînand çi? (ayeta 20’an) 7. Îsa Mesîh çima xwîna xwe rijand? Ew çima mir? (ayeta 20’an) 8. Îsa Mesîh dizanibû ku yekî wê xayîntî li wî bikira. Kîjan gotina wî ev yek kifş kir? (ayeta 21’ê) 9. Îsa li ser yê xayîn çi got? (ayeta 22’an) 10. Çaxê ku Îsa Mesîh got ku ewê bê radestkirin, şagirtan çi kir? (ayeta 23’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa maneyeke nû da şîva Cejna Derbasbûnê, ew kir Şîva Xudan.Nan û şerab, beden û xwîna Îsa, yanî gorîbûna Mesîh tînin ber çavên me. Ew mir, da ku li gunehên me bê bihûrtin, çimkî mirina wî, riya bexişandina gunehan vekir. Herweha Şîva Xudan tîne bîra me ku Îsa wê vegere. Mirin û rabûna Îsa Mesîh a ji nav miriyan tam li gor plana Xwedê çêbûn. Diviya ku Îsa cefa bikişanda, tengahî bidîta û bimira, da ku deynê gunehên me bida, çimkî Xwedê tu gunehan bê ceza nahêle. Cihûda xayîntî li Îsa Mesîh kir, piştre xwe kuşt û çû cehnemê (dojehê). Ew mirovên ku li gunehên wan hatiye bihûrtin, wê bikevin Padîşahiya Xwedê. Dua: Ya Xudan Îsa, te li ser xaçê cefa kişand, da ku li gunehên min bê bihûrtin. Ji bo vê yekê ez hezar caran şikir ji te re dikim. Alîkariya min bike ku ez guneh nekim, lê ez ji bo rûmet û siyaneta te bijîm. Amîn.

10

50. Yê mezin kî ye? Îsa li ser nefsbiçûkiyê hîn dike
Lûqa 22:24-30 Pêşgotin: Şagirtên Îsa siyaneta hevdu negirtin. Her kesî dixwest ku di Padîşahiya Xwedê de bibe yê mezin. Xwedê wê xelatan bide wan mirovên ku ji dil û can li pey Îsa Mesîh çûne. Di nav van xelatan de ya herî mezin xilasbûnî ye, lê xelatên din jî hene. Dua bikin: Ji Xwedê bixwaze ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya te bike. Bixwînin: Lûqa 22:24-30 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Eger em bixwazin bibin şagirtên Îsa, divê em li gor gotin û mînaka wî bikin. Îsa di van ayetan de ji bo me çi mînak daye? (ayeta 27’an) Pirs: 1. Çima di nav şagirtan de devjenî derket? (ayeta 24’an) 2. Padîşah û serwer çawa bi mirovên din re didin û distînin? (ayeta 25’an) 3. Divê şagirtên Îsa Mesîh bi mirovên din re bidin û bistînin? (ayeta 26’an) 4. Di mesela Îsa Mesîh de, yê mezin kî ye? (ayeta 27’an) 5. Şagirtan di kêmahiyên xwe de dîsa tiştekî qenc kir. Ew çi bû? (ayeta 28’an) 6. Îsa got ku wê çi xelatê (bergîdanê) bida wan? (ayeta 29’an) 7. Di Padîşahiya Xwedê de, serbariya (cihêtiya) şagirtan wê çi be? (ayeta 30’î) 8. Şagirt wê di Padîşahiya Xwedê de dîwana kê bikin? (ayeta 30’î) Em çi jê hîn dibin? Îsa Mesîh hem xilaskar û hem jî ji bo jiyana me mînak bû. Îsa Mesîh yê herî mezin e, lê dîsa jî wî ji şagirtên xwe re xizmet dikir. Îsa Mesîh dizanibû ku baweriya şagirtên wî sist bû, lê dîsa wî siyaneta wan girt û ji bo Padîşahiya Xwedê sozên mezin dan wan. Îsa dixwaze ku em bi hêvî û şahî li ser paşerojê bifikirin. Îsa dixwaze ku em bi siyanet û bi hezkirinê di nav xwe de û bi mirovên din re bidin û bistînin. Dua: Ya Xudan, alîkariya min bike ku ez her gav siyaneta te bigirim û ji mirovên din re hurmetê bikim. Alîkariya min bike ku ez li ser vê dinyayê ji te re xizmetê bikim û bi vî awayî xwe ji bo Padîşahiya Xwedê amade bikim. Amîn.

11

51. Îsa Şimûn-Petrûs û şagirtên din hişyar dike
Lûqa 22:31-38 Pêşgotin: Îblîs dixwaze şagirtên Îsa bixapîne û wan biterpilîne. Eger şagirtên Îsa ji riya rast varî bibin û guneh bikin, ew dikarin tobe bikin û vegerin. Îsa wan qebûl dike. Îsa her gav ji bo me dua dike. Divê ku şagirtên Mesîh hay ji xwe hebin da ku ew pozbilind nebin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwaze ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya te bike. Bixwînin: Lûqa 22:31-38 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Em çawa dizanin ku peyvên Îsa yên ku wî li ser xwe digotin, rast in? (ayeta 37’an) Pirs: 1. Kî dixwest ku Şimûn-Petrûs û şagirtên din biceribîne û ji rê derxe? (ayeta 31’an) 2. Duaya Îsa Mesîh ji bo Şimûn çi bû? (ayeta 372an) 3. Piştî ku Şimûn tobe bikira, diviya ku wî çi bikira? (ayeta 32’an) 4. Şimûn got, ewê amade be ku bi Îsa re here heta ku derê? (ayeta 33’an) 5. Îsa ji pêşî ve got ku Şimûn wê çi bike? (ayeta 34’an) 6. Petrûs wê çend caran Îsa înkar bikira? (ayeta 34’an) 7. Çaxê ku Îsa pêşî şagirtên xwe şandibûn ku Mizgîniyê bidin, çi tişt ji wan kêm bû? (ayeta 35’an) 8. Lê niha Îsa ji wan re çi got? (ayeta 36’an) 9. Li gor gotinên Îsa, di Nivîsarên Pêxemberan de çi li ser wî hatiye nivîsandin? (ayeta 37’an) 10. Di wan rojan de çi wê bihata cih? (ayeta 37’an) Em çi jê hîn dibin? Yên ku di baweriyê de pozbilind û ji xwe piştrast in, wê zû biterpilin. Em her gav hewceyê rehma Xwedê ne. Îsa ji bo me dua dike. Ew bi sistbûniya me dizane. Îsa Mesîh dizanibû ku Şimûn wê ew înkar bikira; dîsa wî dixwest ku Şimûn ji nû ve jê re xizmetê bike. Bi vî awayî Îsa dixwaze ku em jî jê re xizmetê bikin. Eger em tobe bikin û ji gunehên xwe vegerin, Îsa wê li me bibihûre. Ji pêşî ve di Nivîsarên Pêxemberan de li ser Mesîh gelek tişt hatibûn nivîsîn. Ji wan tiştan kifş bû ku Îsa bi xwe bi rastî Mesîh e. Dua: Ya Xudan, ya Bavê min ê li ezmanan! Her roj hem li ser Îsa Mesîh û hem jî li ser min bi xwe hê bêtir hînî min bike. Min ji pozbilindiyê biparêze. Ez bi şahî qebûl dikim ku her roj di her tiştê ku ez dikim de, ez hewceyê te me. Amîn.

12

52. Îsa Mesîh li ser Çiyayê Zeytûnê dua dike
Lûqa 22:39-46 Pêşgotin: Di jiyana Îsa Mesîh de dua cihekî girîng distand. Wî dixwest ku şagirtên wî di tengahiya wî de nêzîkî wî bin û bi wî re dua bikin. Îsa di bedenê de, di ruh de û di dil de cefayên dijwar kişandin. Şagirtên wî di xew de bûn û alîkariya wî nekirin, lê Xwedê cesaret da wî. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew hiş û dilê we veke, da ku hûn fêm bikin ku Îsa Mesîh çi cefa û tengahiyên dijwar dîtin, da ku me ji gunehên me xilas bike. Bixwînin: Lûqa 22:39-46 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çima di jiyana Îsa Mesîh û şagirtên wî de dua ewqas girîng bû? (ayeta 46’an) Pirs: 1. Çaxê ku Îsa li Orşelîmê bû, ew li gor adeta xwe çû ku derê, ku dua bike? (ayeta 39’an) 2. Şagirtan çi kir? (ayeta 39’an) 3. Îsa ji şagirtên xwe re got ku divê ew ji bo çi dua bikin? (ayeta 40’an) 4. Beriya ku Îsa dest bi duakirinê bike, wî çi kir? (ayeta 41’ê) 5. Îsa li ber kê dua kir? Wî bi çi navî gazî wî kir? (ayeta 42’an) 6. Îsa ji Bavê xwe çi xwest ku ji bo wî bike? (ayeta 42’an) 7. Îsa dixwest ku li gor daxwaza kê bike? (ayeta 42’an) 8. Kî hat û hêz û cesaret da Îsa? (ayeta 43’an) 9. Îsa ket tengahiyeke pir dijwar. Ev yek çawa kifş bû? (ayeta 44’an) 10. Çaxê ku Îsa şagirtên xwe ji xewê hişyar kirin, wî ji wan re çi got? (ayeta 46’an) Em çi jê hîn dibin? Çaxê ku Îsa dua dikir, ew bi Bavê xwe re dipeyivî. Ji bo Îsa dua tiştekî gelek girîng bû. Îsa Mesîh Kurê Xwedê bû, lê dîsa diviya ku ew ji cefayan hînî guhdanê bibûya. Wî di duakirinê de alîkarî stand. Ji bo Îsa Mesîh ne tiştekî sivik bû ku li ser xaçê cezayê gunehên hemû mirovan bikeve ser wî. Îblîs dixwest ku Îsa Mesîh helak bike, lê ew bi ser neket. Daxwaza Bavê wî tiştekî pir giran bû, lê dîsa Îsa Mesîh dixwest ku daxwaza Bavê xwe bike. Ji ber ku Îsa Mesîh bi xwe tengahî dît û cefa kişand, ew dikare di qelsî, kul û keder û tengahiyên me de hevpariya dilîniya me bike. Xwedê han û cesaret da wî; ji ber vê yekê Îsa jî dikare han û cesaretê bide me. Dua: Ya Xudan Îsa Mesîh! Ez ji te re şikir dikim ku te di ber min de cefa û tengahî qebûl kirin. Ez qenc dizanim ku te di ber gunehên min de mirina tehl dît. Tu her gav ji guneh bêrî bûyî, lê dîsa te deynê gunehên min da û cezayê wan kişandin. Şikir ji te re! Amîn. 13

53. Xayîntiya Cihûdayê Îsxeryotî
Lûqa 22:47-53 Pêşgotin: Dostekî Îsa xayîntî li wî kir. Gelek mirovan ji Mesîh nefret dikir. Çaxê ku Îsa li bajarê Orşelîmê (li Qudsê) bû, wî di Perestgehê de hîn dikir. Îsa dizanibû ku xayîntî wê li wî bê kirin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 22:47-53 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çaxê ku xayîntî li Îsa hat kirin, wî dîsa jî rehma xwe kifş kir. Wî çi kir? (ayeta 51’ê) Pirs: 1. Çaxê ku Îsa bi şagirtên xwe re dipeyivî, kî hat? (ayeta 47’an) 2. Cihûda dixwest bi çi îşaretê bide zanîn ku Îsa kîjan e? (ayeta 48’an) 3. Îsa çi payenav (nav) ji xwe re got? (ayeta 48’an) 4. Çaxê ku şagirtên Îsa, xulamên çekdar dîtin, wan dixwest ku çi bikin? (ayeta 49’an) 5. Çi hat sere xulamê Serokkahîn? (ayeta 50’an) 6. Li ser vê yekê Îsa çi keramet kir? (ayeta 51’ê) 7. Zilamên ku hatin da ku Îsa bigirin, ji sê komelên cihê bûn. Ew kîjan bûn? (ayeta 52’an) 8. Îsa ji wan zilaman çi pirs kir? (ayeta 52’an) 9. Îsa ji bo demekê her roj li ku derê bû? (ayeta 53’an) 10. Îsa li ser xayîntî û girtina xwe çi got? (dawiya ayeta 53’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa her gav û di saeta girtina xwe de jî kifş kir ku ew ji Xwedê hatiye û Xudan e. Dilê Îsa bi wan ên ku cefa dikişînin dişewite. Îsa dilê mirovan dizanî û wî dizanî ku gelek caran tirs çavkaniya zilm û kîn û nefretê ye. Dua: Ya Xudan, alîkariya min bike ku ez tu caran bêbextî an xayîntiyê li te nekim. Amîn.

14

54. Petrûs Îsa Mesîh înkar dike
Lûqa 22:54-62 Pêşgotin: Petrûs ji mirovên li dor xwe tirsiya û înkar kir ku Îsa Mesîh dostê wî ye. Peyvên Îsa Mesîh rast derketin: Tiştê ku wî ji pêşî ve li ser Petrûs gotibû, tam wusa derket jî. Tirsa mirovan dikare bibe sedem ku em guneh bikin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo lêkolîna vê serhatiya xemgîn alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 22:54-62 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Di vê serhatiyên de çawa kifş dibe ku Îsa Mesîh ne tenê mirovek wek ên din bû? (ayeta 61’ê) Pirs: 1. Pêşî parêzgeran Îsa Mesîh bir ku derê? (ayeta 54’an) 2. Kî ji dûr ve li pey wan diçû? (ayeta 54’an) 3. Leşkeran di hewşê de çi kir? (ayeta 55’an) 4. Çaxê ku Petrûs li ber êgir bû, kê ew dît? (ayeta 56’an) 5. Keçika berdestî li ser Petrûs çi got? (ayeta 56’an) 6. Petrûs çend caran înkar kir ku ew Îsa Mesîh nas nake? (ayetên 57, 58 û 60’î) 7. Wê kêlîka ku Petrûs Îsa Mesîh sê caran înkar kir, çi çêbû? (ayeta 60’î) 8. Tam di wê gave de Îsa Mesîh çi kir? (ayeta 61’ê) 9. Çaxê ku Îsa Mesîh li Petrûs nêrî, çi hat bîra Petrûs? (ayeta 61’ê) 10. Li ser vê yekê Petrûs çi kir? (ayeta 62’an) Em çi jê hîn dibin? Tirsa mirovan û gotinên wan dikare hem cesareta me û hem jî baweriya me xera bike. Di vê serhatiyê de Îblîs bi ser ket û Petrûs xapand, lê dîsa jî Îsa Mesîh jî wî hez kir û dilovanî li wî kir. Îsa dixwaze ku em di saeta ceribandina xwe de hişyar û hêzdar bin. Carna mirovên din dikarin me bitirsînin û hingê em ne li gor bîr û baweriya xwe dikin. Eger em bikevin halekî wusa, em hewcedarê alîkariya Xwedê ne, çimkî Îblîs her gav amade ye ku ji tiştên weha derfetê bi dest bixe û me ji rê derxe. Dua: Ya Îsa Mesîh! Alîkariya min bike ku ez di ceribandinê de sist nabim û alîkariya min bike ku ez înkar nekim ku tu Xudan û Xilaskarê min î. Alîkariya min bike ku ez ji mirovên din û ji paşgotiniya wan netirsim, lê ez li gor daxwaza te bikim. Amîn. 15

55. Îsa Mesîh li ber Civîna Giregiran Lûqa 22:63-71 Pêşgotin: Îsa Mesîh ji aliyê parêzger û leşkeran ve cefa dît û wan henekên xwe pê kirin. Îsa Mesîh her gav bersîva pirsên mirovan neda, lê wî li ber Civîna Giregiran Xwedêtiya xwe erê kir. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo hînbûna vê dersê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 22:63-71 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Kîjan gotina Îsa ya rast, bû sedem ku wî cezayê mirinê stand? (ayeta 70’î) Pirs: 1. Parêzgeran dest pê kir, çi li Îsa kirin? (ayeta 63’an) 2. Piştî ku wan çavên wî girêdan, wan jê re çi got? (ayeta 64’an) 3. Wan çi tişt jê re gotin? (ayeta 65’an) 4. Civîna Giregiran kengê civiya? (ayeta 66’an) 5. Di Civîna Giregiran de sê komelên taybet hebû. Ew kîjan bûn? (ayeta 66’an) 6. Wan ji Îsa Mesîh çi pirs kir? (ayeta 67’an) 7. Îsa li ser dema ku bê çi got? Ewê li ku derê bûya? (ayeta 69’an) 8. Pirsa herî girîng a ku Civîna Giregiran ji Îsa Mesîh pirsî, çi bû? (ayeta 70’î) 9. Bersîva Îsa Mesîh çi bû? (ayeta 70’î) 10. Li gor Civîna Giregiran, mana bersîva Îsa Mesîh çi bû? (ayeta 71’ê) Em çi jê hîn dibin? Civîna Giregiran bi bersîvên Îsa Mesîh gelek şa dibû. Wan pir jê nefret dikir û ji desthilatiya wî ditirsiyan. Wan ew înkar dikir, çimkî wan nexwest ku ew hêz û desthilatiya xwe winda bikin. Ji van ayetan em dizanin ku rihspiyên Cihûyan qenc fêm kirin ku Îsa Mesîh çi got. Wî bi awayekî veşartî got: «Erê, ez Kurê Xwedê me.» Loma wan dixwest ku ew bê kuştin. Giregiran ne bi nezanî cezayê mirinê da Îsa. Wan guhê xwe neda dengê Xwedê. Xelkê Orşelîmê û elalet di bandûra Civîna Giregiran û rêberên wan de bûn û zû dev ji Îsa berdan. Dua: Ya Îsa Mesîh, alîkariya min bike ku ez li gor daxwaza te bifikirim, da ku ez nekevim bin bandûra wan mirovên ku ji Xwedê natirsin. Dil û hişê min veke, da ku ez ya rast ji ya nerast nas bikim û Îblîs nekare min bixapîne. Amîn.

16

56. Îsa li ber Pîlatos û li ber Hêrodês Lûqa 23:1-12 Pêşgotin: Li gor dîtina Pîlatos û Hêrodês, sûcê Îsa tunebû. Lê belê ew herdû tirsonek bûn û wan nikaribû biryareke rast bidin. Yek ji wan walî bû û yê din mîr bû, lê dîsa jî herduyan tam li gor daxwazên xerab ên Civîna Giregiran û yên xelkê kir. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo dersa îro çavên dilê we veke. Bixwînin: Lûqa 23:1-12 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Pîlatos û Hêrodês di biryardayîna xwe de di bin bandora kê de bûn? (ayetên 2,5 û 10) Pirs: 1. Civîna Giregiran Îsa birin ba kê? (ayeta 1’ê) 2. Wan di gilîkirinê de behsa sê tiştan kir. Ew çi bûn? (ayeta 2’an) 3. Pîlatos ji Îsa Mesîh çi pirs kir? (ayeta 3’an) 4. Bersîva Îsa Mesîh çi bû? (ayeta 4’an) 5. Elalet li ser ya xwe ma û got ku Îsa çi kir? (ayeta 5’an) 6. Hêrodês dixwest ku çi bibîne? (ayeta 8’an) 7. Hêrodês gelek tişt ji Îsa pirsîn. Bersîva Îsa çi bû? (ayeta 9’an) 8. Di vê nave de serekên kahînan û Şerîetzanan çi kir? (ayeta 10’an) 9. Hêrodês û leşkerên wî çawa henekên xwe bi Îsa kirin? (ayeta 11’ê) 10. Wê rojê di nav Hêrodês û Pîlatos de çi çêbû? (ayeta 12’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa dizanibû ku wan hemû mirovan dixwest ku ew bê kuştin û wan ew hetikand. Dîsa jî wî ew kêm nedîtin, siyaneta wan girt û helwesta xwe ya hurmetkar neguhert. Pîlatosê walî dizanibû ku qet sûcê Îsa tunebû ku bê kuştin, lê ew tirsonek bû û ji rêberên Cihûyan ditirsiya. Hêrodês zilamekî hîlebaz û bêbiryar bû, lê wî şerm nekir ku tinazên xwe bi Kurê Xwedê bike. Daxwaza wî ya veşartî ew bû ku Îsa li ber çavên wî kerametekê bike. Dua: Ya Bavê min ê ezmanî! Ez dixwazim her gav ji te hez bikim û ji te re xizmetê bikim. Cesaretê bide min ku ez li hember wan ên ku dixwazin min bixapînin û min ji te dûr bixin bisekinim. Alîkariya min bike ku ez nebim yekî tirsonek an bêaqil. Amîn. 17

57. Pîlatos cezayê mirinê li ser Îsa Mesîh dide Lûqa 23:13-25 Pêşgotin: Îsa ji hemû sûc û xerabiyê bêrî bû. Pîlatos dixwest ku ji dêla Îsa ve Barabas bihata kuştin. Pîlatos dixwest ku Îsa berde, lê hêza wî tunebû ku li ser ya xwe bimîne. Di nav Barabas û Îsa de cihêtiyeke mezin hebû. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 23:13-25 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Pîlatos çima dîwana Îsa li gor rastiyê nekir? (ayetên 20 û 23’an) Pirs: 1. Pîlatos li ser Îsa ji serekên kahînan, ji serweran û ji xelkê re çi got? (ayeta 14’an) 2. Hem Hêrodês û hem jî Pîlatos li ser Îsa çawa difikirîn? (ayeta 15’an) 3. Plana Pîlatos çi bû? (ayeta 16-17’an) 4. Hemûyên din dixwestin ku bi Îsa çi bikin? (ayeta 18’an) 5. Wan dixwest ku Pîlatos kê berde? (ayeta 18’an) 6. Barabas çima di zîndanê de bû? (ayeta 19’an) 7. Elaletê ji Pîlatos çi dixwest ? (ayeta 21’ê) 8. Pîlatos çend caran xwest ku Îsa berde? (ayeta 22’an) 9. Di dawiyê de Pîlatos çima li gor daxwaza elaletê kir? (ayeta 23’an) 10. Îcar Pîlatos bi Îsa û bi Barabas çi kir? (ayeta 25’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa ji pêşî ve dizanibû ku ewê bihata kuştin (mesele çaxê ku wî di bexçê Gêtşemaniyê de dua kir). Hem Hêrodês û hem jî Pîlatos bawer dikirin ku Îsa bêsûc e; lê dîsa jî Pîlatos ew da ber qamçiyan. Carna mirov dixwazin ku ya rast bikin, lê ji tirsa û ji bandûra guneh, dîsa ew tiştên xerab dikin. Rêber û rihspiyan elalet rakir ser piyan û xelk ket bin bandûra wan. Bêyî ku bifikirin, wan xerabî qebûl kir: Li gor daxwaza wan, yekî mêrkuj hat berdan û zilamê ku wan berê siyaneta wî digirt, hat kuştin. Dua: Ya Bav Xwedê, alîkariya min bike ku ez ne li gor bîr û baweriya mirovên din, lê her gav li gor daxwaza te bikim.

18

58. Îsa tê birin cihê xaçkirinê Lûqa 23:26-31 Pêşgotin: Hê beriya ku Îsa bê xaçkirin, wî gelek cefa dît. Îsa qenc dizane ku êş û janên mirovan çi ne. Dilê jinên Orşelîmê li Îsa şewitî. Ew li ser Îsa digirîn. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew bi xwe di dersa îro de hînî wê bike. Bixwînin: Lûqa 23:26-31 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Îsa jinên Orşelîmê hişyar kirin. Wî ji wan re çi got? (ayeta 28’an) Pirs: 1. Xaça Îsa danîn ser pişta kê? (ayeta 26’an) 2. Çaxê ku Îsa derbas dibû, jinên Orşelîmê çi kirin? (ayeta 27’an) 3. Îsa ji wan re got ku divê ew li ser kê bigirîn? (ayeta 28’an) 4. Piştî demekê jinên Orşelîmê wê çi bigotana? (ayeta 29’an) 5. Di cefa û tengahiyên ku wê bihatana de, mirovan wê çi bigotan? (ayeta 30’î) 6. Eger mirov di halê sivik de dilhişk bin û zordariyê bikin, ewê di halê giran de çi bikin? (ayeta 31’ê) Em çi jê hîn dibin? Îsa hê beriya ku bê xaçkirin di bedenê de gelek cefa dît. Îsa her tiştê ku wê bihata serê wî dizanî û ji bo wan tiştan amade bû. Wî mirov hişiyar kirin ku xerabiyê nekin û anî ber çavên wan ku dawiya jiyaneke xerab wê çi be. Îsa dixwest ku mirov li gor daxwaza Xwedê û li gor riya rast bijîn. Wî dixwest ku ew li ser halê xwe û li ser paşeroja xwe bifikirin. Dua: Ya Bavê min, alîkariya min bike ku ez di jiyana xwe de siyaneta te bigirim. Hê ku Îsa cefa dikişand û di tengahiyê de bû, wî xema mirovên din dixwar. Ji bo vê yekê, ya Bavê min ê ezmanî, ez ji te re şikir dikim. Alîkariya min bike, ku ez derd û tengahiyên mirovên din bibînim û xema wan bixwim.

19

59. Îsa tê xaçkirin Lûqa 23:32-43 Pêşgotin: Îsa di nav du xerabkaran de hat xaçkirin. Hê ku ew li ser xaçê bû, wî xema mirovên din dixwar. Tu caran ne dereng e ku mirov ji Îsa Mesîh bexişandina gunehên xwe bixwaze. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina vê serhatiya girîng alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 23:32-43 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Dema ku Îsa li ser xaçê bû, çawa kifş bû ku ew şexsekî rast û rastdar e? Pirs: 1. Çend zilamên din wê bi Îsa re bihatan xaçkirin? (ayeta 32’an) 2. Îsa li ku derê hat xaçkirin? (ayeta 33’an) 3. Îsa ji Bavê xwe çi dixwest ku ji bo wan ên ku ew xaç kirin bike? (ayeta 34’an) 4. Çaxê ku Îsa mir, leşkeran çi kir? (ayeta 34’an) 5. Xelkê dixwest ku Îsa çawa bide zanîn ku ew Mesîhê Xwedê ye? (ayeta 35’an) 6. Çaxê ku leşkeran tinazên xwe pê dikirin, wan çi dikir? (ayeta 36’an) 7. Leşkeran çawa Îsa ceriband? (ayeta 37’an) 8. Li ser depikê ku li ser serê Îsa bû, çi hatibû nivîsîn? (ayeta 38’an) 9. Yekî ji wan herdu xerabkaran ji Îsa re çi got? (ayeta 39’an) 10. Yê din ji xerabkarê pêşî re çi got? (ayeta 40’î) 11. Xerabkarê diduyan ji kê ditirsiya? (ayeta 40’î) 12. Kê erê kir ku Îsa bê sûc e (ayeta 41’ê) 13. Xerabkarê diduyan ji Îsa çi dixwest? (ayeta 42’an) 14. Bersîva Îsa çi bû? (ayeta 43’an) Em çi jê hîn dibin? Dema ku Îsa li ber mirinê bû jî, ew bi tiştê ku wî got, ji mirovan re bû mînak û ew hîn kirin. Wî ji Bavê xwe xwest ku ew li wan ên ku ew dan kuştin, bibihûre. Çaxê ku yê xerabkar baweriya xwe bi Îsa anî, Îsa gunehên wî bexişandin û ew vexwend Padîşahiya xwe. Hin ji wan ên ku Îsa li ser xaçê dîtin, fêm kirin û dan zanîn ku Îsa bêsûc e. Îsa bi tinaz û henekên serwer, leşker û xerabkan bi hêrs neket û li hember wan ranebû. Dua: Ya Îsa Mesîh, ez ji te re şikir dikim ku her kes dikare bê ba te. Şikir ji te re, her kesê ku bixwaze paqij û pîroz bibe, dikare bexişandina gunehan ji te bixwaze. Gelek spas ku te soza jiyana herheyî daye me. Amîn. 20

60. Mirina Îsa Mesîh Lûqa 23:44-49 Pêşgotin: Dema ku Îsa mir, taristanî ket ser welêt. Di Perestgehê de perde çiriya. Beriya ku bimire, Îsa Mesîh ruhê xwe spart Bavê xwe. Şagirtên Îsa li ser mirina wî gelek xemgîn bûn. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew di fêmkirina vê dersa bi qul û keder de alîkariya we bike, da ku hûn ji van tiştan hîn bibin. Bixwînin: Lûqa 23:44-49 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çaxê ku Îsa mir, ruhê wî çû ku derê? (ayeta 44’an) Pirs: 1. Di navbera saeta şeşan û nehan de çi çêbû? (ayeta 44’an) 2. Çi bi perda Perestgehê hat? (ayeta 45’an) 3. Dema ku Îsa li ber mirinê bû, wî Bavê xwe kir. Wî çi got? (ayeta 46’an) 4. Sersed mirina Îsa dît. Wî li ser Îsa çi got? (ayeta 47’an) 5. Xelkê jî mirina Îsa dît. Wan çi kir? (ayeta 48’an) 6. Di wê navê de nasên Îsa çi kirin? (ayeta 49’an) 7. Ew jinên ku li pey Îsa hatibûn, ji ku derê bûn? (ayeta 49’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa mir û erd û ezmên ev yek fêm kir. Heta bi tava rojê, her kesî şahidiya mirina wî ya tehl kir. Di Perestgehê de perde ji aliyê Xwedê ve ji serî heta binî hat çirandin. Bi vê yekê kifş bû, êdî riya ku diçe ba Xwedê ne tenê ji bo Cihûyan, lê ji bo her kesî vekirî ye. Xelk hin bi hin pê dihesiya ku tiştekî pir tirsehêz çêbû. Şagirtên Îsa hemû tirsiyan û tiştek jî fêm nekirin. Dua: Bavo, ez çawa dikarim fêm bikim ku mirina Îsa Mesîh çiqas manedar e? Ez şikir ji te re dikim ku wî her tiştê ku ji bo bexişandina gunehên min pêwist bû, kir. Erê, wî ji min re rê vekir, da ku ez bikarim bêm ba te. Amîn.

21

61. Veşartina Îsa Mesîh Lûqa 23:50-56 Pêşgotin: Her kesê di civîna giregiran de nexwest ku Îsa bê kuştin. Yekî ji Fêrisiyan Îsa veşart. Îsa hinekî beriya destpêka roja Şemiyê mir. Li gor Şerîetê şagirtên Îsa di roja Şemiyê de tu kar nekirin. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew bi we bide fêmkirin ku şertên şagirtiyê çi ne. Bixwînin: Lûqa 23:50-56 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Heçî veşartina Îsa bû, bandûra adetên Cihûyan ên li ser roja Şemiyê çi bû? Pirs: 1. Navê wî endamê civîna giregiran ê ku bi kuştina Îsa razî nebûbû, çi bû? (ayeta 50’an) 2. Ûsiv mirovekî çawa bû? (ayeta 50’an) 3. Ûsiv li hêviya çi bû? (ayeta 51’ê) 4. Wî ji Pîlatos çi xwest? (ayeta 52’an) 5. Ûsiv bi cesedê Îsa çi kir? (ayeta 53’an) 6. Heçî gora ku wî Îsa xistiyê bû, çi taybetiya wê hebû? (ayeta 53’an) 7. Îsa di çi rojê de mir? (ayeta 54’an) 8. Ew jin çima li pey Ûsiv çûn? (ayeta 55’an) 9. Jinan çi tişt amade kiribûn? (ayeta 56’an) 10. Çima jin di roja Şemiyê de neçûn gorê? (ayeta 56’an) Em çi jê hîn dibin? Ûsiv zilamekî bi zirav bû û ji Pîlatos cesedê Îsa xwest. Wî kuştina Îsa qebûl nekiribû. Wî nikaribû rê li ber kuştina Îsa bigirta, lê wî dixwest ku Îsa bi awayekî eşkere û birêz bê veşartin. Berbijariya me ev e ku em di jiyana xwe de bi cesaret ji Îsa re xizmetê bikin. Bi wî awayî em siyaneta Îsa digirin. Jinan jî siyaneta Îsa girt. Piştî rabûnê, Îsa pêşî xwe nîşanî wan da. Dua: Ya Xudan, cesaretê bide min ku ez di talûke û di halê teng de jî şagirtê te bim. Amîn.

22

62. Rabûna Îsa Mesîh Lûqa 24:1-12 Pêşgotin: Îsa ji nav miriyan rabû. Mirovên ku pêşî Îsayê rabûyî dîtin, çend jin bûn. Milyaketan rabûna Îsa da zanîn. Îsa ji pêşî ve li ser mirin û rabûna xwe peyivî. Dîsa jî şagirtên wî dudilî bûn û pêşî bawer nekirin ku Îsa bi rastî rabûye. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew di vê dersê de tiştên nû hînî we bike. Bixwînin: Lûqa 24:1-12 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Gelo çima Xwedê hem çaxê ku Îsa hat vê dinyayê û hem jî çaxê ku ew ji nav miriyan rabû, milyaketên xwe şandin ku vê yekê bidin zanîn? Pirs: 1. Çaxê ku jin çûn gore, çi roj bû? (ayeta 1’ê) 2. Çi bi kevirê li ber devê gorê hatibû? (ayeta 2’an) 3. Kî êdî ne di hundirê gorê de bû? (ayeta 3’an) 4. Çaxê ku jin li ser gore bûn, kî ji wan re xuya bû? (ayeta 4’an) 5. Jin gelek tirsiyan. Loma wan çi kir? (ayeta 5’an) 6. Zilaman (milyaketan) li ser Îsa çi got? (ayeta 6’an) 7. Zilaman (milyaketan) çi gotina Îsa anîn bîra jinan? (ayeta 7’an) 8. Piştî ku jin ji gorê vegeriyan, wan çi kir? (ayeta 9’an) 9. Çima ji her kesî re pir ecêb bû ku baweriyê bi gotinên jinan bîne? (ayeta 11’an) 10. Gelo Petrûs di gorê de çi dît? (ayeta 12’an) Em çi jê hîn dibin? Zilamên ku li gorê bûn, milyaket bûn. Wan dizanibû ku Îsa ji nav miriyan rabûye. Bi rastî jin şêrejin bûn ku çûn gorê, çimkî leşkeran li ber gore nobedarî dikir. Ew jin yên pêşî bûn ku mizgîniya rabûna Îsa dan bihîstin. Îsa bi rastî Xwedê ye û rabûna wî ya ji nav miriyan ev yek kifş kir. Dua: Ya Xudan Îsa! Ez şikir ji te re dikim ku tu ji nav miriyan rabûyî û te hem mirin û hem jî Îblîs bindest kirin. Amîn.

23

63. Li ser riya Emwasê Lûqa 24:13-35 Pêşgotin: Ew herdu şagirtên Îsa bê hêvî bûn û vedigeriyan cihê xwe. Îsa bi Nivîsarên Pîroz yanî bi Tewrat, Zebûr û bi Nivîsarên Pêxemberan hînî şagirtên xwe dikir. Xwedê carna nahêle ku mirov tiştekî fêm bikin. Di dawiyê de wan herdu şagirtan fêm kir ku yê xerîb kî bû. Dua bikin: Ji Xwedê bixwaze ku ew ji bo fêmkirina vê dersê alîkariya te bike. Bixwîne: Lûqa 24:13-35 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Çaxê ku Îsa bi wan herdu şagirtan re di rê de diçû, wî li ser çi hînî wan kir? (ayeta 26’an) Pirs: 1. Dema ku Îsa bi wan re diçû, ew herdu şagirt li ser çi dipeyivîn? (ayeta 14’an) 2. Li gor fikrên wan şagirtan, Îsa kî bû? (ayeta 19’an) 3. Hêviya wan herdu şagirtan li ser Îsa çi bû? (ayeta 21’ê) 4. Îsa ji Nivîsarên Pêxemberan çi ji wan re şîrove kir? (ayeta 27’an) 5. Çima şagirtan xwest ku Îsa bi wan re bimîne? (ayeta 29’an) 6. Şagirtan çawa Îsa nas kir? Îsa di wê gavê de çi kir? (ayeta 30’an) 7. Çaxê ku Îsa li ser xwe hînî wan kir, gelo hestên wan çawa bûn? (ayeta 32’an) 8. Gava ku Îsa ji ber çavên wan herdu şagirtan çû, wan çi kir? (ayeta 33’an) 9. Çaxê ku ew gihîştin ba şagirtên din, wan ên din çi gotin? (ayeta 34’an) 10. Wan herdu şagirtan ji şagirtên din re çi got? (ayeta 35’an) Em çi jê hîn dibin? Ew herdu şagirt bê hêvî bûn; Îsa dixwest hînî wan bike ku ew çima bû gorî û mir. Wan Nivîsarên Pîroz qenc dizanibûn û Îsa hînî wan kir ku ew ayet li ser wî dibêjin. Wî mana wan ayetan ji wan re şîrove kir. Piştre wî bi şkandina nên xwe bi wan da naskirin. Hînkirina Şîva Xudan di wê demê de nas bû û mana wê dihat fêmkirinê. Dua: Ya Xudan, hînî min bike ku ez hê bêtir fêm bikim ku tu kî yî. Alîkariya min bike, da ku ez ji bîr nekim ku tu min xweyî dikî û xema min dixwî. Tu dixwazî ku ez ji te hez bikim û biperizim te. Ji bo van tiştan alîkariya min bike. Amîn.

24

64. Îsa xwe nîşanî şagirtên xwe dide Lûqa 24:36-49 Pêşgotin: Piştî ku Îsa ji nav miriyan rabû, wî xwe nîşanî şagirtên xwe da. … Tewrat, Zebûr û Nivîsarên Pêxemberan li ser Îsa Mesîh gelek tiştan hînî me dikin. Ruhê Pîroz di dayîna Mizgîniya Îsa Mesîh de alîkariya me dike. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku ew ji bo fêmkirina van ayetan alîkariya we bike. Bixwînin: Lûqa 24:36-49 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Gava ku em tobe bikin û ji gunehên xwe vegerin û Îsa Mesîh nas bikin, ewê çi bide me? (ayeta 36’an) Pirs: 1. Çaxê ku şagirt bi hev re dipeyivîn, kî ji wan re xuya bû? (ayeta 36’an) 2. Gelo şagirtan guman kir ku Îsa kî ye? (ayeta 37’an) 3. Îsa bi fikrên wan dizanibû. Ew çi difikirîn? (ayeta 38’an) 4. Piştî ku Îsa dest û lingên xwe nîşanî şagirtên xwe kir, çima wan hê jî ji sedî sed bawer nekir ku Îsa bi xwe ji nav miriyan rabûye? (ayeta 41’ê) 5. Îsa çi xwar, da ku ew bawer bikin ku ew ne ruhek e? (ayeta 42’an) 6. Nivîsarên Pîroz ji pêşî ve li ser Mesîh çi digotin? (ayeta 46’an) 7. Diviya ku şagirtên Îsa bi navê wî mizgîniya çi bidin? (ayeta 46’an) 8. Ew mizgînî ji bo kîjan mirovan e? Divê ew ji kîjanan re bê dayîn? (ayeta 47’an) 9. Çima şagirtan wê bikariya ku vê mizgîniyê bidin? (ayeta 48’an) 10. Îsa wê ji ezmên çi ji şagirtên xwe re bişanda? (ayeta 49’an) Em çi jê hîn dibin? Îsa ji nav miriyan rabû. Şagirtên wî ji bo vê yekê şahidên pêşî ne. Wan baweriya xwe bi Îsa anî û diperizîn wî wek ku re Kurê Xwedê bû. Îsa Mesîh li şagirtên xwe emir kir ku Mizgîniya Padîşahiya Xwedê li her derê bidin bihîstin. Piştî ku Îsa ji nav miriyan rabû, wî li ser xwe bi xwe hînî şagirtên xwe kir û ji bo vê yekê mana Nivîsarên Pîroz ji wan re şîrove kir. Îsa soz da ku ewê Ruhê Pîroz bişîne ser wan. Ruhê Pîroz wê hêz bida wan. Dua: Ya Xudan! Alîkariya min bike ku ez bibim şagirtekî dilsoz û ji mirovên din re li ser mizgîniya afûbûna gunehan bêjim, da ku her kes aştiya Xwedê bistîne. 25

65. Hilkişîna Îsa Mesîh Lûqa 24:50-53 Pêşgotin: Îsa şagirtên xwe pîroz û bimbarek kirin. Hingê ew ji wan dûr ket û vegeriya ezmên. Dua bikin: Ji Xwedê bixwazin ku hûn di vê dersa dawî de tiştekî girîng hîn bibin. Bixwînin: Lûqa 24:50-52 Pêşî li ser vê yekê bifikirin: Mirovên ku Îsa Mesîh Kurê Xwedê qebûl dikin, çi dikin? (ayeta 52’an) Pirs: 1. Îsa şagirtên xwe birin ku derê? (ayeta 50’an) 2. Beriya ku Îsa ji ba şagirtên xwe biçûya, wî çi kir? (ayeta 51’an) 3. Îsa çû ku derê? (ayeta 51’an) 4. Çaxê şagirtan dît ku Îsa hilkişiya ezmên, wan çi kir? (ayeta 52’an) 5. Şagirt çawa vegeriyan Orşelîmê? (ayeta 52’an) 6. Şagirtan li Orşelîmê çi kir? (ayeta 53’an) 7. Dema ku ew li hêviya hêza Xwedê (yanî li hêviya Ruhê Pîroz) diman, wan çi kir? (ayeta 53’an) Em çi jê hîn dibin? Tiştê herî dawî ku Îsa ji bo şagirtên xwe kir, ew bû ku wî ew pîroz û bimbarek kirin. Şagirt pir şa bûn, çimkî wan dizanibû ku Îsa sax e. Wan êdî qenc fêm kir ku Îsa Xwedê ye û ew diperizîn wî. Dema ku ew li hêviya hatina Ruhê Pîroz diman, wan pesnê Xwedê dida. Dua: Ya Xudan Îsa! Ez diperizim te, çimkî bi rastî tu Xwedê yî. Şikir ji te re, çimkî tu xilasiya min î! Ez spas dikim ku êdî ne pêwist e ku ez li hêviya Ruhê Pîroz bimînim, çimkî ew di dilê wan mirovan de ye, yên ku baweriya xwe bi te tînin. Min ji nû ve tije Ruhê xwe yê Pîroz bike! Ez dixwazim di her tiştî de li gor peyvên te bikim. Amîn.

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.