Caracterizarea lui Aliman din opera fantastică

„Lostrița” de Vasile Voiculescu
Aliman este personajul principal din opera fantastică „Lostrița” de Vasile
Voiculescu.
Acesta este un personaj pozitiv, un tînăr ce ce și-a pus ținta să o prindă
pe lostrița cu orice preț sugerează fragmentul „Zi noapte cerceta
scorburile ca un nebun, alerga, mânca, trăia numai pe prunduri și în
apă”.
Din caracterizarea directă făcută de autor „Aliman era frumos și voinic,
Nu știa de frica nimănui” ne dăm seama că era un bărbat încrezut.
Pe lînga acestea lostrița pentru el era asemeni unui talisman
sugereazăfragmentul „îi mergea bine, apele se supuneau ascultătoare”.
Iar în perioadă cînd lostrița dispăru pentru un timp mai îndelungat,
începu să nu-și găsească locul, deaceea apelează la un vracidescântător de pești ce îi confecționă o lostriță din lemn, vopsită în aur
și argint și îi scrise un ritual special.
Un moment în care Aliman dă dovadă de curaj este fragmentul „Aliman
se pregătea să intre voinicește în valuri și s-o aștepte la loc prielnic, cu
cangea în mînă”.
Între Aliman și fata pe care o salvase și o numise Ileana se creă o iubire
puternică sugerează următorul fragment „... umblau alintați prin păduri.
Se scăldau cu nesaț, goi amîndoi, pînă îi prindea zorii.” Până cînd apăru
mama sa și o luă pe iubita lui.
Aceste relații îl dezvoltă pe tînăr fiind „mai sănătos, mai voinic, mai
frumos și mai bun ca niciodată.”
Aliman era sfîșiat de durere, pornit în căutarea ei, dar conform
fragmentului „Numai un moșneag trecut de suta de ani își mai amintea
de ele. Era copil cînd satul le alungase cu pietre și le dase foc casei
pentru multe blestemății.”
Dar din păcate i-a sosit ceasul ne dăm seama din fragmentul „Ținea
lostrița și, amețit de izbitura apelor... s-a cufundat în valuri.. ce s-au
pecetluit deasupra lui pentru totdeauna”.
După părerea mea, l-aș ademăna pe Aliman cu Harap alb, deoarece
ambii nu se tem de nimic, frumoși și voinici în floarea tinereții.