RECITACIJE

za programe sa učenicima mekteba

Priredio: Duran ef. Pintol
www.dzemat-oberhausen.de

SADRŽAJ
1. ISLAM JE SVE ....................................................................................................................................................................... 4
2. ŽURI MIRZA NA POUKU ....................................................................................................................................................... 5
3. ISLAMSKO VJEROVANJE ...................................................................................................................................................... 6
4. RANI SABAH......................................................................................................................................................................... 7
5. DOBRA DJECA ...................................................................................................................................................................... 8
6. HASBI RABBI (ilahija) ........................................................................................................................................................... 9
7. ŠTA RADITE, RODITELJI ...................................................................................................................................................... 10
8. MALA MUSLIMANKA ......................................................................................................................................................... 11
9. ŠUĆUR ALLAHU ................................................................................................................................................................. 12
10. TRI PITANJA ..................................................................................................................................................................... 13
11. DOVA DJECE MALE .......................................................................................................................................................... 14
12. MEVLUD .......................................................................................................................................................................... 15
13. BOG JE JEDAN.................................................................................................................................................................. 16
14. SALAVAT TEBI .................................................................................................................................................................. 17
15. PET NAMAZA ................................................................................................................................................................... 18
16. ZAPITANA DJEVOJČICA .................................................................................................................................................... 19
17. PAZI ................................................................................................................................................................................. 20
18. KAD JA POĐOH U DŽAMIJU ............................................................................................................................................. 21
19. ŽELJA ZA RESULOM ......................................................................................................................................................... 22
20. MUSLIMAN ...................................................................................................................................................................... 23
21. SREĆA .............................................................................................................................................................................. 24
22. ISLAM .............................................................................................................................................................................. 25
23. BISMILLA ......................................................................................................................................................................... 26
24. LA ILAHE ILLALLAH........................................................................................................................................................... 27
25. BOG I SUZE ...................................................................................................................................................................... 28
26. IZ GROBOVA USTAJU ....................................................................................................................................................... 29
27. BOSNI .............................................................................................................................................................................. 30
28. EZAN TE ZOVE ................................................................................................................................................................. 32
29. JA U MEKTEB IDEM ......................................................................................................................................................... 33
30. DRAGI NAŠI RODITELJI .................................................................................................................................................... 34
31. ZNAŠ LI BRATE MILI!........................................................................................................................................................ 36
32. NA MEZARU DJEDA MOGA ............................................................................................................................................. 37
33. POZIV NA MEVLUD .......................................................................................................................................................... 39
34. ISLAM (Rešad Kadić) ........................................................................................................................................................ 41

2

35. SLAVA TEBI, VJEČNI BOŽE................................................................................................................................................ 42
36. NANINA PORUKA ............................................................................................................................................................ 43
37. POZDRAV PRI ISPRAĆANJU HADŽIJA ............................................................................................................................... 44
38. TI SI RESUL, RAHMET SVIJETA ......................................................................................................................................... 45
39. MUHAMMEDE, MILJENIČE .............................................................................................................................................. 46
40. POĐIMO U DŽAMIJU ....................................................................................................................................................... 47
41. SAN BAJRAMSKOG JUTRA ............................................................................................................................................... 48
42. POZDRAV RAMAZANU .................................................................................................................................................... 50
43. LEGENDA O GAZI HUSREV-BEGU .................................................................................................................................... 52
44. ISLAMU ............................................................................................................................................................................ 53
45. TEUBEI - NESUH............................................................................................................................................................... 54
46. ŠKOLSKA MOLITVA - DOVA ............................................................................................................................................. 55
47. DOVA ............................................................................................................................................................................... 56
48. BOŽE MILOSNI ................................................................................................................................................................. 57

3

1. ISLAM JE SVE

Islam mi je vjera!
Islam mi je spas!
Islam mene uči
da volim sve vas.

Islam žrtvu traži,
nauku i rad.
Islam neće laži!
Vjeruj dok si mlad!

Meni islam pruža
smirenost i sreću,
Zato nikad pogazit
riječ božiju neću.

Boriću se za islam
riječima i djelom!
Ko u boga vjeruje
on korača smjelo.

4

2. ŽURI MIRZA NA POUKU

Ranim jutrom, prije zore,
ust'o Mirza iz postelje,
umio se, obukao,
ko za Bajram dotjerao.
Uzbuđen je ustreptao,
ne govori, umukao
pa sve nešto izviruje,
čeka oca, proviruje.
Nije čudo takav što je
jučer otac obeć'o je
u džamiju s njime hodit'
na pouku Mirzu vodit'.
Tu će učit o islamu,
o Allahu i Kur'anu,
o Božijem miljeniku,
Muhammedu poslaniku.

5

3. ISLAMSKO VJEROVANJE
Amentu billahi
Ja vjerujem u Jednog Boga
Koji vječno, stalno živi,
Koji stvara i rastvara
i kome se čovjek divi.
ve melaiketihi
I vjerujem u sve meleke
za čovjeka nevidljive,
koji Bogu vječno služe,
vječno mole, vječno slave.
ve kutubihi
I vjerujem u Božije knjige,
u njima su mudre riječi
i istine jednog Boga,
što nas vodi vječnoj sreći.
ve rusulihi
I vjerujem u poslanike,
koje posla Svemogući
cijelom' čovječanstvu,
da se pravoj vjeri uči.
Ve-l-jevmi-l-ahiri
I vjerujem u Dan sudenja,
kad će grješni čovjek stati
pred Svevišnjeg Tvorca Boga,
koji će mu sudbu dati.
ve bi-l-kaderi hajrihi ve šerrihi minallahi te`ala
I vjerujem isto tako,
da sve što se zbiva, kreće,
biva s voljom Svemogućeg, Boga,
Koga nikad nestat neće.

6

4. RANI SABAH

Svakog jutra kad ustanem
i začujem glas ezana
moje srce puni radost
k'o u svakog muslimana.

Sabah rani kada klanjam
ja Allahu molbe šaljem
ponosna sam cijelog dana
jer mi Allah dobro daje.
Svaki dan mi tako teče
sabah rani uvijek klanjam
a kad dode tužno veče
ja se opet Rabbu klanjam.

7

5. DOBRA DJECA

Svako dijete dobro znade,
Da ga otac, majka ljube
I tepajuć njemu vele:
"Hodi 'amo, moj golube!"

Al' da ljudi svi ga vole,
Mora i on dobar biti,
Oca, majku, brata, sestru,
Čovječanstvo, sve ljubiti.

Vjeru islam poznavati
Treba dobro, djeco draga,
Muhammeda poštivati,
Pa će biti svakog blaga.

Neznan biti najgora je
Po islamu ljudska mahana,
"Znan i neznan nije jednak"
To se znade iz Kur'ana.
"Muslimani jesu braća",
Mudri Kur'an tako veli,
Ali druge ljude mrzit,
Islam od vas to ne želi.

8

6. HASBI RABBI
(ilahija)

Hasbi Rabbi džellallah,
Ma fi kalbi gajrullah,
Nur Muhammed sallallah,
La ilahe illallah.

Meni dosta samo Allah,
U mom srcu samo Allah,
Bog je jedan samo Allah,
Moje svjetlo naš Pejgamber,
La ilahe illallah.

9

7. ŠTA RADITE, RODITELJI

Majko, oče, Bog te duži,
svom djetetu odgoj pruži.
Ne odgađaj te dužnosti,
završićeš u propasti.

Svoju djecu ne volite
kad ih vjeri ne učite.
Neznalice odgajate
pa vas zato kazne prate.
Vidite li šta Bog radi,
nekom gorči, nekom sladi.
A ko djecu ne odgaja
nikad nema taj smiraja.
Zato vjeru veličajmo,
za šehadet sve podajmo.
Ako duši mir želimo
Allahu se povratimo.

Ejub Kadrić

10

8. MALA MUSLIMANKA
Ja sam mala muslimanka, znadem nešto iz Kur'ana
A i pola ilmihala, pa to, ljudi nije šala.
Svakog jutra ja sam rano u džamiji bila,
iz Kur'ana Uzvišenog ajeta učila.
A sad, evo, mevlud učim, dragom Bogu hvala,
Ponosim se rado time, jer sam, ipak, mala.
Kad bi djeca redovito na obuci bila,
Danas bi se skupa sa mnom ovdje veselila.
Al' nažalost neki slabo to cijeniti znaju,
A čak neke roditelji u tom sprečavaju.
No i jedni i drugi će skupa se kajati,
I na Sudnjem danu, oni, dugo će stajati.
Jer Allahu Svevišnjem dževab valja dati,
Pa će biti pitan, bogme, i otac i mati:
Šta su oni od Islama svojoj djeci dali,
Jesu li ih učili dok su bili mali?
Ili su ih prepustili toj ulici kletoj,
Malo brige vodili su o nauci svetoj.
Žalosno je, žalosno, braćo, sestre moje,
U neznanju ostaviti najmilije svoje.
H. hafiz Zaim Huskanović

11

9. ŠUĆUR ALLAHU

Na vodi,
i prahu
šućur Allahu.

Kad gledam gore,
kad sanjam more,
šućur Allahu.

Kad trava raste,
kad lete laste,
šućur Allahu.
Za bašče cvijeća,
za kišu proljeća,
šućur Allahu.
Mahmut Kurtović

12

10. TRI PITANJA

Zašto uha dva imamo,
A tek jedna usta samo?
Više slušaj, manje zbori!
Zato Allah tako stvori.
Zašto oka dva imamo,
A tek jedna usta samo?
Mudar čovjek više gleda,
Sve ustima zborit ne da.
Zašto ruke dv'je imamo,
A tek jedna usta samo?
Allah lijepo to uredi,
Više radi manje jedi!

13

11. DOVA DJECE MALE
Bogu dragom molbe dajem,
i dovi se ja predajem.
Primi moje molbe,
Bože, Ti si Onaj što sve može.
Tebe zovem kad ja spim,
I prizivam kad ja snim.
Tebi misli svoje šaljem,
Tebi srce ja predajem.
Nauči me da Te molim,
I sve Ljude da zavolim.
Sačuvaj me od svih zala,
Za sve dobro Tebi hvala.
Hvala što me uči mati,
Da Te, Bože, mogu zvati.
Hvala što me babo uči,
Milost Tvoju da dokučim.
Za hljeb, hvala što nam pruži,
Može l', čovjek da s' oduži?
I san miran koji teče,
Ti nam pružaš svako veče.
Tebi, Bože, nek je hvala,
Blagodare djeca mala.
Počuj molbe naše glas,
Bože mili, Ti si Spas!

14

12. MEVLUD

Ima jedan svečan dan,
po ljepoti odabran,
to je Mevlud, dan radosti,
Bož'je volje i milosti.
U noći je toga dana,
sretna majka darovala,
Muhammeda miljenika,
budućega poslanika.
Rodilo se sunce vjere,
Bož'je r'ječi, Bož'je volje,
Glas Istine i islama,
Vjesnik Svjetla i Kur'ana.
Potresne su bile r'ječi,
o zvjezdanoj, onoj noći
kad je majka odabrana,
Miljenika darovala.
Amina je, sretna mati,
od miline zaplakala,
kad je djete ko na sedždi,
ispred sebe ugledala.
Allah ekber! Allah ekber!
odjeknulo sa svih strana,
zbor meleka hvalio je,
veličao svog Allaha.
Zato Mevlud pozdravljamo,
i radosno proslavljamo,
a i naša dobra djeca,
vole Mevlud od sveg srca.
Rešad Kadić

15

13. BOG JE JEDAN
Bog je jedan, Bog je velik,
Nestat Njega nikad neće,
Bog je moćan, Bog je sveznan,
Tako nama Kur'an reče.

Stvori mrava, razno bilje,
Crnu noćcu, danak b'jeli,
Pa i ljudstvo mnogobrojno,
Da se Njemu Jednom moli.
I sve što je Bog stvorio,
Njega Jednog obožava.
Njemu slava, molba ide
Od sitnoga malog mrava.

Svjetove i nebesa,
Sunce, mjesec u visini,
Brda, mora i rijeke,
Stvori moćni i Jedini.

Muhammeda, poslanika,
Poslao je c'jelom sv'jetu,
Da poziva njeg' u islam.
U Njegovu vjeru svetu.

Njemu, djeco, klanjajte se,
Njega Jednog vi molite,
Da uputi vas na dobro,
Pa ste sretni, spašeni ste.

16

14. SALAVAT TEBI

I rosa zjene
i život pjene,
i vrh stijene,
SALAVAT TEBI uče.
Dašak vihora
vidici zora,
i život mora,
SALAVAT TEBI uče.
I iskre vječne
i rijeke tečne,
uz dove dah.
O RESULALLAH,
SALAVAT TEBI uče.

Kandilji sjaja
i pjesme gaja
i cvijeće rnaja,
SALAVAT TEBI uče.
I moj će prah
kroz smrtno AH,
poreći strah,
SALAVAT TEBI učeć.

Selim Jelovac

17

15. PET NAMAZA

Čistimo braćo
prljave duše
čistimo ih
svakoga časa
molitvom tihom
molitvom spasa
našeg namaza
od prljavih djela
koje nas guše.

Pet namaza
to je pet staza
kojima jezdi
islamski rod.
Pet namaza to
je pet baza
na kojima počiva
islamski svod.
Pet namaza
to je pet faza
u kojima se razvija
islamski let.

Selim Jelovac

Pet namaza
to je pet oaza
na kojima živi
islamski svijet.
Pet namaza
to je pet dokaza
da sreće nema
nema putokaza
ako bježimo od toga farza.
Sa pet namaza
Allah nam pokaza
put Svjetlu
koga pokrivaše tama
Pet namaza
to je pet obraza
rumenih, svijetlih polja islama

18

16. ZAPITANA DJEVOJČICA

Pitala sam golubicu
zašto leti svodom plavim,
a ona mi odgovori:
Svojim letom Boga slavim.
Mali cvrčak zacvrčao
u zelenoj, rosnoj travi
zašto cvrči, pitala sam:
Moje srce Boga slavi.

Plavi cvjetak procvjetao
zamiris'o s dlana moga
latice mu pomilovah
on mi šapnu: Slavim Boga.

A kap rose sa cvijeta
upita me: Djevojčice,
koga slaviš i veličaš
koga voli tvoje srce?

Volim Boga jedinoga
rekoh cvijetu s moga dlana,
sve o Bogu i islamu
učila sam iz Kur'ana.
Jasmina Imamović

19

17. PAZI

Pazi kad hodiš Bosnom
jer pod nogama ti je možda
mezarje predaka,
zato neka ti je noga
mehka i lahka.
Pazi kad miluješ cvijeće
jer je zaliveno
krvlju šehidskom,
pazi i kada miluješ
brda bosanska pogledom.

Miluj ih pogledom
punim ljubavi i topline,
jer svaki kamen je dio
šehidske domovine.

Emina Hodžić

20

18. KAD JA POĐOH U DŽAMIJU
Kad ja pođoh u džamiju - La ilahe illallah
U džamiju klanjat sabah - La ilahe illallah
Srete mene naš Pejgamber - La ilahe illallah
Naš Pejgamber - naš Muhammed - La ilahe illallah
Gdje me srete, tu mi reče - La ilahe illallah
Znaš li, brate, valja mr'jeti - La ilahe illallah
Ovaj svijet ostaviti - La ilahe illallah
I sa njega odseliti - La ilahe illallah.
Ovaj svijet - jedan cvijet - La ilahe illallah
Insan ti je kao behar - La ilahe illallah
Puhne vjetar, ode behar - La ilahe illallah
Svi ćemo mi pomrijeti - La ilahe illallah
U kabur se zatvoriti - La ilahe illallah
U kaburu strašno rnračno - La ilahe illallah
U kaburu vrata nema - La ilahe illallah
Nema vrata ni pendžera - La ilahe illallah
Daj mi Bože kabur pendžer - La ilahe illallah
Da pogledam po džennetu - La ilahe illallah
Bog mi dade kabur-pendžer - La ilahe illallah
Ja pogledah po džennetu - La ilahe illallah
U džennetu jedna bašča - La ilahe illallah
Ime joj je Havaz-bašča - La ilahe illallah
U boj bašči jedno vrelo - La ilahe illallah
Ime mu je Kevser vrelo - La ilahe illallah
Kraj tog vrela jedno drvo - La ilahe illallah
Ime mu je Tuba-drvo - La ilahe illallah
Pod njim sjede tri džemata - La ilahe illallah
Jedan džemat sve džometi - La ilahe illallah
Drugi džemat sve šehiti - La ilahe illallah
Treći džemaat sitne djece - La ilahe illallah
Sitne djjece iz mekteba - La ilahe illallah
Oni toče Kevser-vodu - La ilahe illallah
Njome poje svoje majke - La ilahe illallah
Svaje majke i babajke1 - La ilahe illallah.

1

Babajka - nana, nena.

21

19. ŽELJA ZA RESULOM

Sve ljepote ovog svijeta
i sva blaga šta mi vrijede,
kad ne mogu da te vidim,
Miljeniče, Poslaniče.

Cio kosmos, nebo, Zemlja,
šapće tiho ime tvoje,
daj bar u snu da te vidim,
ispuni mi želje moje.
Ne bih žalio ni umrijeti
kad bih tebe ugledao,
Za taj susret, za tu radost,
sav dunjaluk ja bih dao.
Radujem se, srešćemo se
kraj Kevsera u Džennetu,
gdje Rabb želje ispunjava
u beskrajnom vječnom svijetu.

Hvala Rabbu, Gospodaru,
na najdražem nama daru,
što nam posla Poslanika,
Muhammeda, Miljenika.
Mahmut Kurtović

22

20. MUSLIMAN

Musliman je čovjek
koji vjerno služi
Svevišnjem Allahu
da Mu se oduži.
Musliman je čovjek
koji vjeru voli
Svevišnjeg Allaha
za oproštaj moli.
Musliman je čovjek
koji svakom želi
da mu Allah Dragi
oproštaj udijeli.
Musliman je čovjek
koji ljude voli
Allahu se klanja
i dovama moli.

E. Hadžić

23

21. SREĆA

Proljeće dođe
Prepuno cvijeća,
A svaki cvijet
Za me je sreća.

Miris polja
I rijeka plava
Za brata, seku
Sreća je prava.

Jesenje kiše,
Poljubac mame
I babin osmijeh
Sreća su za me.

Pahulje snijega,
Priroda plava
Sve je to poklon
Od dragog Allaha!

24

22. ISLAM

Hiljade ljeta proći će, sestro,
I mnogo vode proteće, znam,
Al' nikad neće izgubiti sjaj
Moj i tvoj din - naš islam.
Poštenje, skromnost i dobrota
Odlike jesu našega dina
Da budeš vjerna zemlji i rodu
I voliš srcem vjeru i slobodu.

Islam nam srca u jedno spaja
I u njih bratstvo i ljubav toči,
Putevi oni svijetle u tmini
Kud muslimanska noga kroči.

I zato, sestro, ponosna budi
Što nosiš ime muslimanke,
Sve svoje misli usmjeri Bogu
I kreni'putem svoje majke.

25

23. BISMILLA

Liježi s Bismillom
i ustaj s Bismillom
Svaki s njom započni svoj rad
Utoli s njom svoju glad
za sofrom kad opranih ruku
zalogaj prvi zagrizeš
Bismilla je sretan početak
hajirli će donijeti svršetak
ona je kapija sreće
preda te hajr ona meće
lahak s njom svaki je put
s njom nećeš nesretan ljut
ni na kakav nagaziti grijeh
sputat će ona tvoj smijeh
ugledaš li kakvu rugobu
ona će ugušiti zlobu
u srcu u mozgu u drobu.

26

24. LA ILAHE ILLALLAH

Kad te nemir savlada, kad u srce uđe strah,
iz dna duše zauči: la ilahe illallah.
Kad te snaga izdaje, kad pomisliš da je kraj,
reci glasno-zanosno: la ilahe illallah.

Kad ti dođe Azrail, kad pozove te Allah,
odgovori srčano: la ilahe illallah.
Kad u kabur preseliš, kad ugledaš da si prah,
tvoja dova, tvoj je spas: la ilahe illallah.

Na strašnome Mahšeru, kad zavlada teški strah,
tvoj selamet biće tad: la ilahe illallah.

Mahmut Kurtović

27

25. BOG I SUZE
ocu Ademu

U logor su odveli oca mog.
Plakao bih, da nije govorio:
Ne plači, sine, suzu je Bog
samo za radost stvorio.

Moj otac je na Manjači.
Taj mrava nije zgazio.
Suzu je Bog, sine, ne plači
samo za radost stvorio.
Nad njim sad bdije mjesečev rog,
zvijezdom se istočnom pokrio.
Ne plači, sine, suzu je Bog
samo za radost stvorio.

I dobih cedulju od oca svog,
u njoj je pogled sakrio.
Al ne plači, sine, jer suzu je Bog
samo za radost stvorio.

Nikad mu ne vidjeh zjenu rosnu,
on suzan svijet je prezreo.
Ne plači, oče, cijelu je Bosnu
Bog u suzu pretvorio.

25. 7. 1992.
Zilhad Ključanin

28

26. IZ GROBOVA USTAJU
Silaze u grob,
ko djeca bezazleni,
Bosanski Muslimani.
U progon odlaze,
ko djeca lakovjerni,
Bosanski Muslimani.
U progon, u grob,
ko djeca neoprezni,
odlaze, silaze,
Bosanski Muslimani.
Pogledaj sad
Iz progona, sa daljina,
iz izgnanstva, sa strašina,
vraćaju se - dobri Bošnjani.
Ozbiljna lica,
iz grobova ustaju,
u vjeri čvršći,
dobri Bošnjani.
Jakoga srca,
iz grobova ustaju,
u duši ljepši,
dobri Bošnjani.
Iz grobova ustaju,
u duhu jači,
jači i žešći,
dobri Bošnjani.
Kako ih je, Bože,
malo ostalo,
a kolika, Bože,
svjetlost pobjede
sa lica im zrači.
Abdulah Sidran
29

27. BOSNI
Povodom uredbe o ukidanju službenog
naziva - Bosna

Ubijaju te. Smrtnu ti izrekoše osudu.
Tebe više ne smije biti. I uspomenu valja čak kriti
na tebe.
O, Bosno moja, o, jado moja,
o, zemljo moja,
majko i nano i neno!
Zemljo, ti crna crnice prhka
iz koje niče snijetljivo klasje
i nekad i kad su opake suše
stabljike krhke, žute, polusvele namjesto bujnih i zelenih šuma
kukuruza...

O, ti moj kameni i bijedni kršu
s kozama, panjima, mršavim konjima,
čija su leđa oglodali samari,
čije su noge iskrivili sjenari
kad su s planina kroz dubok snijeg
vukli teret težak, sitnom blagu hranu.
O, ti moj gladni sušičavi raju
koliba, bunjišta, horoza i jare,
potoka, što pjesmom svog vječitog toka
neveselu našu sevdalinku poju,
pjevaju poravno, mada nije ravno
ništa u tebi, nego zgurena brda,
povijena leđa i kvrgave šake.
Tebe ubijaju. Hoće, da te nema
i stide se tebe. Tebe, Bosno, majko!...

U tebi nisam ugledao sunca,
tvojom me riječju ne uspava majka
u bešici prostoj kraj ognjišta crna
uz klokot žute na verigi pure...

30

I nije šuma, tvoj sjajni ogrtač
bilo prvo ruho božansko što vidjeh,
i nisu tvoji crni dijamanti
iz Kaknja, Breze, Zenice il' Kreke
bili prvi nakit, što me zimi kiti ipak te volim, i plačem, i plačem,
ali ne nad grobom,
jer ti mrtva nisi,
nego nad sudbinom, nad sramotnim
trenom
i nad tvojom djecom, nad tom jadnom
rajom,
koja dozvoljava da te tako hule!

Bosno moja, moje tugovanje!
Bosno moja - tužno robovanje!
Bosno moja - ti ropkinja nisi,
dok planinom tvojom gorštak hodi,
dok u tebi živi pjesma o slobodi,
dok klokoče mandra u kotlu ijednom,
dok rijeke teku i potoci tvoji,
koji u žuboru, u svom vječnom pjevu
u doline nose pjesmu, koja bodri
i - premda žalosno - ipak pjeva, pjeva,
pjeva našu pjesmu,
pjeva pjesmu Bosne,
bijene, ponosne,
pjeva sevdalinku:
Bosno moja, moje tugovanje,
Bosno živa, Bosno vječno živa!...

(9. 3. 1942.)
Enver Čolaković

31

28. EZAN TE ZOVE

Stani, stani malo, eno Ezan uči;
Kažeš da si mumin, a slabo te muči
što klanjat ne ideš. Muezin te viče kako se ne bojiš hej ti griješniče!

Samo će drznici kod kuće ostati,
svak mora pred Allaha stati,
Na poziv ezana ko se ozvat neće,
propao je zauvijek, ostao je bez sreće.

Pričaš da si mumin, za ezan ne mariš,
pa zašto se onda pred drugima praviš.
Ti nikada ne možeš na namaz otići,
tako nećeš nikad u džennet unići.

Džamije su kuće Allahu najdraže,
na sedždi je sreća to ti Hadis kaže.
Ti namazom svojim drugima se kaži,
molitva sa sedžde ponajviše važi.

Pričaš da si mumin, a ezan te zove,
svakog dana izmišljaš ti razloge nove.
Svukud prispjet možeš i svukuda prođeš,
džamija te zove da i u nju dodeš.

Slušaj ovaj savjet, dobri brate, mio,
nemoj da bi više namaz propustio.
Kad začuješ ezan, odmah kreni tamo,
muezin te zove hodi, brate, 'vamo.

Hajja ales-salah to muzezin viče,
požuri na namaz hej ti prolazniče!
Prolazan je svijet pa i sve na njemu,
iz prošlosti, brate, uči se na svemu.

Ovaj svijet, brate, i bit će i proći,
svakom će nam, brate, smrtna čaša doći.
U džamiji svojoj traži sebi spasa,
džamija je brate naša prava kasa!

Koliko je Husa i Hasana bilo,
isto ko i tebi i njima se htilo,
da skupljaju novac, da bogati budu,
ništa to ne vrijedi na strašnome sudu.

Treba da se bojiš Svemogućeg Boga,
boj se i čuvaj se od grijeha toga.
Kad muezin viče da te Bogu zove,
ne zapadaj, brate, u grijehe nove.

Hajja alel-felah to muezin viče,
dođi i spasi se, ti slabi vjerniče.
Za sve drugo lahko Ti vremena nađeš,
propuštaš li namaz dublje u grijeh zađeš.

Abdest uzmi, kreni u džamiju svoju,
idi kuda hoćeš, pa bilo u koju.
Samo nemoj brate kod kuće ostati,
teško je za namaz Bogu dževap dati.

Za šetnju, kafanu ti vremena imaš,
kockaš i vrijeđaš, grijeh na se primaš.
Ne bojiš se Boga, ne čuješ ezana,
ko to čini, brate, osta bez imana.

Mehmed Mahmutović

Pejgamber je džemat sobom naredio,
u emanet strogi to nam ostavio.
kad čujete ezan, nek svak tamo kreće,
ko ne htjedne, šefa'at nikad dobit neće.
32

29. JA U MEKTEB IDEM

Ja u mekteb idem, ponosim se time,
U Kur'anu učim - imam bogme s čime.
Svakog dana znadem ja o vjeri više,
Blago ocu, majci! To se njima piše.

Šalji me u mekteb da naučim vjeru,
Jer se vjerom, majko, ljudski gr'jesi peru.
Najteže će biti tebi, majko mila,
Ako bi te tvoja djeca optužila.

Učim o Islamu, to je vjera moja,
Trudim se sve više i ne žalim znoja,
Želim vjernik biti, vjeru naučiti,
Želim se Islamom časnim okititi.

Ostaviš li djecu u neznanju, majko,
Biće teško tebi, a i ocu tako,
Od toga ti, majko, većeg gr'jeha nema Oh, ljuta je vatra ljutog džehennema.

Ako vjeru znadem, ako dužnost vršim,
Tad sigurno Božje naredbe ne kršim.
Blago, majko, tebi, a i ocu mome,
Vidjet ćete mene u saffu prvome.

Ne znam da l' se plašiš, bojiš li se Boga,
Al' ti nema gr'jeha većega od toga:
Ostaviš li djecu u teškom neznanju Nema mjesta tebi ni tvom kajanju.

Ja klanjati um'jem i molit' se znadem,
Svoju l'jepu vjeru ni za što ne dadem.
Nema blaga, majko, da ko' Islam vr'jedi,
Onda pazi, majko, i ti ovo sl'jedi.

Džamija je, mojko, kuća naše sreće,
Iz džamije rastem k'o mirisno cv'jeće.
I ti ćeš uz mene, majko, mirisati,
Svakoj takvoj majci Bog će džennet dati.

Blago tebi, majko, što u mekteb idem.
Ponosi se, majko, ne stidi se nigdje!
Kad pred Boga staneš, ponosna ćeš biti!
Ja u mekteb idem, ti ćeš koristiti.

Ja u mekteb idem, učim u Kur'anu,
Blago, oče, tebi na Sudnjemu danu!
Od mog vjerskog znanja ti ćeš sretan biti,
Moja će te dova od vatre spasiti.

Ja u mekteb idem, ponosan sam na to,
To ti, oče, vr'jedi više nego zlato.
Kad dođeš pred Boga, što tad zlato vrijedi?
Samo Islam vr'jedi, što ga, oče, slijedim.

Dobri roditelji šta djecu imate
Ovo što vam kažem svi treba da znate.
Pošaljite djecu nek učiti znaju,
Tako ćete najlakše prikučiti se raju!

Ja u mekteb idem da Islam naučim,
Da vas gr'jeha spasim, da džennet dokučim,
Da pred Bogom lahko račun položite.
Zato mene, majko, u mekteb šaljite.

Mehmed Mahmutović

Ne vrijedi, ti oče, sve bogatstvo tvoje
Niti će ti vr'jedit dječje suze moje.
Pred Bogom se, majko, samo vjera cijeni,
Zato, dobra majko, ti pomozi meni!
33

30. DRAGI NAŠI RODITELJI

Dragi naši roditelji,
Dobri naši staratelji,
Bojite se dragog Boga,
Stvoritelja pravednoga.

Koji dječju krvcu pije,
Bolje mu da ga nije.
Zar ne misli on mrijeti?
Trebo bi se zastidjeti.

Djecu svoju vi imate.
Da li dužnast svoju znate?
Morate nas naučiti,
Kako ćemo dobri biti.

Da mu djeca gladna budu,
Da imaju majku hudu,
Koja suze mora liti,
I dječicu utješiti.

Šaljite nas u mektebe,
Spasit ćete sami sebe.
Pa shvatite naše stanje,
Nama svima treba znanje.

To je zato, zapamtite,
Što se Boga ne bojite,
Što redovno ne klanjate,
U Boga se ne uzdate.

Ocem se je časno zvati,
A još više biti mati,
Al' pred Bogom nije lahko,
Čuvaj te se bogme jako.

Majko mila, ti zapamti,
Vrijeme je, jednom shvati!
Kazna nas je neka stigla,
Molitva se od nas digla.

Hranite nas iz halala,
Zarađenog svoga mala,
Čuvajte se od harama,
Jer bi bilo teško vama.

Draga moja majko mila,
Zdrava živa ti nam bila!
Molitvi se ti povrati,
Pa će nama Allah dati.

Bodrite nas da klanjamo,
Da radimo i učimo.
Pitanja će, bit' vama teška,
Ako bude vaša greška.

Sve što od Njeg'' zaželimo,
Kad se Bogu obratimo,
Kad podemo mi klanjati,
Svako dobro Bog će dati.

Vi trebate klanjat prvi,
To vam mora bit' u krvi,
Pa će djeca to vidjeti,
Morat' će se zastidjeti.

Ne daj nama spavat' dugo,
Da se ne bi ko narugo!
Ne daj nama besposličiti,
Pa ćeš s nama sretna biti.

Ali šta će djeca jadna,
Šta će jadna, žedna gladna?
Otac pije, otac puši,
Teško takvoj jadnoj duši.

Svakog jutra probudi se,
Sa abdestom osvježi se
I nas djecu ti probudi,
Pa sa nama sretna budi.
34

Da svi sabah mi klanjamo,
Da od Boga zaištemo,
Iz obilja sreće sebi,
Sebi, ocu pa i tebi.
Tad ćeš prava majka biti,
Ispravno nas odgojiti.
Da se Boga mi bojimo,
Da se Bogu mi molimo.
Ako majko drukčije bude,
Onda nema sreće tude.
Teško, djeco, nama svima,
Ko god takvu majku ima,
Što na namaz neće stati,
I u mekteb djecu slati.
Da nauče Islam vjeru,
Da od grijeha dušu peru.
Porazmisli, mila mati,
Da ti neće kasno biti.
Kad pred Boga budeš stala.
I račune polagala.
Želiš li se spasti, mati,
Slušaj dobro, moraš znati,
Pošalji nas u mektebe,
Pred Allahom spasi sebe!
Mehmed Mahmutović

35

31. ZNAŠ LI BRATE MILI!

Znaš li brate mili, šta je dušnost tvoja?
Pa čovjek si brate i ljudskog si soja.
Stvoren si da živiš i da dobro činiš.
Šta je dužnost tvoja, treba da promisliš?

Stidit ćeš se mnogo, šta si sve činio.
A ti dobro znadeš šta sve nisi smio.
Ja kako ćeš tada Bogu dževap dati?
Od tebe će bježat' i rođena mati.

A da li to činiš upitaj sam sebe,
Misliš usamljen si, melek je kraj tebe.
Ma kud god mak'o uvjek stražu imaš,
Dobro ovo slušaj, ako savjet primaš.

Kad ezan zauči, ti ne mariš za to.
Već sakupljaš novac i sabireš zlato.
Znaš kakva je kazna ostat od namaza,
Mumin ne smije ostavit' na jednoga fraza.

Mlad si možda sada, puno snage imaš.
Možda ti ne voliš savjete da primaš.
Gorko ćeš se kajat što si takav bio,
U životu grijehe, mnoge si činio.

Kad čuješ nasihat, ti bježiš od njega.
Što ne uzmeš savjet od učevnijega.
Zanese te život, a znaš da će proći,
Znaš da će nam svakom, smrtni časak doći.

Znaš da jednog dana, na tabut ćeš leći,
Od smrti se ne može nikud pobjeći.
Ma ko da si brate, valja ti mrijeti,
Jer nikome ne daju za uvjek živjeti.

Svedno ti je bilo, kakva ćeš ti biti,
K'o da smrtnu čašu ti nećeš ispiti.
Kad legneš u kabur, kasno ti je tada.
Tek ćeš tada vidjet šta je Božja pravda.

Kad dođeš u kabur, tu nikoga nema.
Znaš li šta se tada, svakom od nas sprema.
Valja tebi ispit melekima reći,
Iz kabura brate, ne mož' se uteći.

Povrati se jadan i ne čini grijeha.
Bježi od pijanke, i pijanih sijela,
Iskoristi vrijeme da dobro uradiš,
Ne znaš kad ćeš umrijeti', ne moj da se šališ.

Pitaće te brate, za svaki čas života.
Sve ćeš morat kazat, biće te sramota.
Zla si ti činio, savjet nisi prim'o,
Pa kako si za to ti hrabrosti im'o?

Čini svakom dobro, pa se dobru nadaj.
Nikog ne vrijeđaj, niti ga napadaj.
Čuvaj dušu svoju od grijeha, brate,
Pa ćeš vidjet tada - dobro bit će za te.

Čuvao se nisi od teških harama,
Stidio se često Božijeg selama.
Sve što te je volja, radio si tako.
Zato dobro pamti - nešeć proći lako.

Mehmed Mahmutović

36

32. NA MEZARU DJEDA MOGA

Stojim kraj mezara dobrog djeda moga
Šapćem tihu molitvu, molim dragog Boga:
Svemogući Bože, Ti se smiluj njemu.
On bijaše mumin i dobar u svemu.
On odgoji oca moga, u dinu časnome,
Da se klanja dragom Bogu - jednom jedinome.
Zato i ja stojim ovdje i fatihu tebi učim.
Ja sam prožet istim duhom, tvojim djede onim vrućim.

I moj dobri otac djede, u mekteb je mene slao,
Da ja nisam išo'tamo ja sad učit ne bih znao,
A ima ih puno djede: O Islamu malo znaju.
Kad pred Boga budu došli, tad će mnogi da se kaju.
Zar se može mumin zvati, a o vjeri slabo znati.
Puno ih je danas takvih. Što su otac, što su mati.
Nikoga se ne sjećaju, nit učiti išta znaju.
Nema više onih ljudi, što učenu traže snahu.
Ja vršnjaka puno imam, što u mene samo glede,
Kada Tebi rahmet predam, kad se sjetim svoga djede.
Kad fatihu tebi učim, kad za Tebe Boga molim,
Tada oni meni kažu, - nit ga znadem nit ga volim.
Nema više te ljubavi, što je nekad djede bila
Kad si mene Ti milovo, Ti i moja nena mila.
Milov'o si mladog mene i očima gledo svojim.
Kako ja uz svoju nenu, u namazu vazda svojim.

Moj otac je dobar mumin, budi sretan djede mili,
Da i drugi ono znaju i oni bi sretni bili.
On redovno namaz klanja, ostavio on to nebi,
37

Uz ovakvog dobrog sina, dragi djede blago tebi.
Moja majka mene šalje, u mektebu da ja učim
Pa kad dodem ona hoće i njoj štogod da proučim.
Tad obriše majka suze, tople suze radosnice,
Vesela je što me ima, od sreće joj gori lice.
nema više onih majki, što u mekteb djecu vode,
One djede samo žele, - da dijete jedno rode.
Malo ih je posve danas, što ga mlijekom svojim doje,
Zato ima puno onih - što se pićem strašnim poje.

Ja, tvoj unuk jošte nejak, al'opet Ti riječ dajem.
Na putu ću oca svoga i ja čvrsto da ustrajem.
Ići ćemo onim putem, kojeg si nam ostavio,
Još ću biti Bolji mu'min - neg'što mi je otac bio.

U našem se domu djede, ime Božje vazda slavi
Dok živ bješe, ti si bio, uvjek djede vjernik pravi.
Zato i mi što ostasmo dobri djede posle tebe,
Potomstvo se tvoje trudi, da vrijedi svako sebe.

Iz očiju mojih vlažnih, dve se suze otrgoše,
Na fatihi držeć' ruke - po krilu mi popadaše.
Još se jednom sjetih djeda i godina što prođoše
I vršnjake svoje žalim, što na mezar svoga djeda, oni nikad ne dođoše.
Uze šaku hladne zemlje, pa se u nju ja zagledah,
Iz grudih mi mojih mladih, tad se ote jedan uzdah,
Slava Tebi, vječni Bože, čovjeka si Ti stvorio,
Sve što vidim - prolazno je, ti si uvjek vječan bio"

Mehmed Mahmutović

38

33. POZIV NA MEVLUD

Mevlud je rođenje Bož'jeg poslanika.
I dolazak na svijet Bož'jeg miljenika,
Ko na Mevlud ide, taj resula cijeni,
Tu se mnogo srce vjerom oplemeni.

U mudrom Kur'anu Bog nas opominje,
Čin'te Boga Zikr, nek se Bog spominje,
A odmah nas zatim MUDRI ALLAH zove,
Slijedite poslanstvo časne vjere ove.

Kada saznaš, rode, da će mevlud biti,
Trebaš ustat rano, pa se opremiti,
Idi brate često Mevlude slušati,
Što god više čuješ, sve ćeš više znati.

Slav'te Muhammeda uč'te salevate,
On je moj poslanik, to svi neka znate,
I moj svaki melek muhammeda slavi,
I Vi to činite ko je vjernik pravi.

I u svojoj kući Ti mevlud prouči,
Učeć salavate, - Bogu se prikuči,
Nek se ori tekbir, neg se Bog spominje,
Smrt je gorka čaša pa te opominje.

Zato, mili brate, i ti mevlud slavi,
I dokaži svakom da si vjernik pravi,
U ime Allaha Ti mevlud prouči,
Pa se za šefa'at tako preporuči.

Siromah il' bogat, bilo ko si, šta si,
Klanjaj, uči, posti i vjeruj sretan si!
Zar veće bogatstvo ima i postoji,
Nego čista vjera što u nama stoji.

Ti jezikom zbori i Allaha slavi,
Žrtvuj se za mevlud, na ispit se stavi,
Ako budeš mog'o za to žrtvovati,
Tad u svoju vjeru ne trebaš sumnjati.

Kad se uči mevlud svi se mi sjećamo,
Bož'jeg poslanika o njemu slušamo,
Od časnog rođenja do prve objave,
čet'rdest ljeta prođe do svjetle najave.

Iz ljubavi čiste za svog pejgambera
Sretan i radostan što to hoće vjera.
Ko u ime Boga sve ovo učini,
Kur'an će ga voditi, neće bit' u tmini.

Kada mudrost Božja posta milost nama,
Kad' otpoče ČASNA OBJAVA KUR'ANA,
Tad' resul Muhammed svijetu objavi
Da od tog trenutka jedan Bog se slavi.

Blagoslovi Bože ruke darežljive,
Neka im se ljudi i meleki dive,
Otvori im Bože sva džennetska vrata,
Neka vide korist od svojih hajrata. Amin!

Bog je samo jedan i nema ih više,
Sva božanstva druga mudri KUR'AN briše,
To je prva dužnost bila poslaniku,
Objasnit' jedinstvo svakom nam vjerniku.

Na Vazu nasihat svako treba doći,
Kroz vazove treba svaki mumin proći.
Ko ne ide tamo ništa neće znati.
Za to uz neznana nemoj nikad stati.

U časnom zadatku što ga je primio,
Bez sumnje do kraja sve je ispunio,
Zato ga je dobri Allah nagradio,
Nad vratima raja ime mu stavio.

Nakon svega ovog porazmisli brate,
U spjevu ovome imal' štogod za te,
Dal' se iz tvog doma salavati čuju,
Il' griješne duše u njemu planduju?
39

Kad je u tvom domu mevlud se učio?
Ako nije nikad, dal' si bolji bio?
Mevludska je gozba Bogu najmilija,
Zato uči mevlud, nek se dom zasija!
A ima ih puno, novcem se razmeću,
Ludo novac troše, traže sebi sreću,
Al' kad Bogu dragom treba žrtvovati,
Bježe od hajrata žalosna im mati.
Bože, blagoslovi i domove naše
Koji za mevlude uv'jek žrtvovaše,
Njima nije ništa žao žrtvovati,
Sve su oni spremni za resula dati.
Kada se salavat iz kuće začuje,
Kad iz mnogo grla tekbire zabruje,
Tad Muhammed resul diči se sa nama,
Sretan što je vođa časnoga islama.
Uslišaj nam Bože, ovu skromnu dovu,
Kabul nam učini našu molbu ovu,
Svako dobro djelo zlatom nam UPIŠI,
A grijehe nam, Bože, oprosti - izbriši, Amin!
Nek'u svakom domu uče se mevludi,
Nek'u svakoj duši Islam se probudi,
Pozovite braću, proučite s njima,
Poklonite mevlud svima muminima.
Kur'an proučite, hadis saslušajte,
Vi o svojoj vjeri svi mora da znate,
Osvježite duše braće i sestara,
I ne dajte životu da Vas gorko vara.
Nek iza mevluda i vazova bude.
jer na vazu treba očuvat ljude.
Božiji poslanik Muhammed je rek'o,
Ko na vaz ne ide, od njeg je daleko.
Mehmed Mahmutović
40

34. ISLAM (Rešad Kadić)

Islam je k'o spona, k'o životni most
koji veže zemlju, dušu i vječnost,
ne negira t'jelo, materiju c'jeni,
al' to prednost duha ne sm'je da zasjeni!

Bit' na korist okolini, rodu svom,
voljet' ljude kao braću dušom svom,
vjerovati da se zloća vraća zlim,
a dobrota nagrađuje najljepšim.
Častan život međ ljudima proživit',
gdje god možeš dobro djelo učinit',
naukom se i poštenjem okitit',
djecu svoju u islamu odgojit'.

Nije život carstvo ovozemnog kruha,
već i nečeg dubljeg: besmrtnoga duha
koji vječno živi i čovjeka čini
uznositim, većim od prolaznog crva!

Svakom djelu iskren nijjet treba dat,
u Boga se punim srcem pouzdat'.
Sa smirenjem treba primit svaki kraj,
gdje je sreća, a gdje žalost - hajde znaj!

Islam je u biti vjera oba sv'jeta:
u prolaznom t'jelu duh vječnosti cvjeta,
i dok život traje bliski su k'o braća,
u smrtnome grču duh se Bogu vraća.

Sve zakone i pouke životne,
sve istine i ljepote duhovne,
od bešike pa do Dana sudnjega
načela su iz Kur'ana mudroga.

Zbog tog Kur'an časni zastupa sredinu:
duh t'jelo čine životnu jedninu,
stvaralačkim radom pruži t'jelu kruha,
uzdiži se, traži vječni život duha!

Ko se po tom za života svog vlada
može reći da islamu pripada.
A Bog znade ko je kakav - samo On, nek ud'jeli milost vječnu robu svom!

Na učenju tome sazdana je zgrada
islamskog shvatanja, života i rada
Mudri Kur'an uči kako živjet' treba
živeći ljepotom i zemlje i neba!
Ako pitaš šta je islam, evo šta:
čisto srce, dobra duša koja zna
da je život zdrav i radin, krepostan,
k'o molitva Bogu dragom ugodan.

Rešad Kadić

41

35. SLAVA TEBI, VJEČNI BOŽE

Noć je tiha, nebo plavo
Kô da živim ognjem gori,
Nebrojeno zlatno zv'ježde
U jednome glasu zbori:

Bezbroj ptica milopojki
Što po plavom zraku plovi Sve u zlatno nebo gleda
I jednijem glasom slovi:
Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojim sluhom čuje,
Koji Svojom moću može
Da sve sruši i sve snuje!

Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojim žićem živi,
Koji Svojom moću može
Da zastraši i zadivi!

Bezbroj raznih životinja
Što po crnoj zeljmi gmiže Sve u zlatno nebo gleda,
Sve zajedno svoj glas diže:

Bezbroj mora i rijeka
Crnu zemlju što protiče Sve u zlatno nebo gleda
I jednijem glasom viče:

Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojim vidom zrije,
Koji Svojom moću može
Da sve stvori i pobije!

Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojom voljom čini,
Koji Svojom moću može
Da rastavi i sjedini!

U bezbroju svih stvorenja,
Što Ti vječnu slavu poju,
Diveći se ev' i Mirza
Oprema Ti pjesmu svoju:

Bezbroj bilja i drveća
Što iz crne zemlje niče Sve u zlatno nebo gleda
I jednijem glasom kliče:

Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojim glasom zbori,
Koji Svojom moću može
Da od ništa svemir stvori.

Slava Tebi, vječni Bože,
Koji Svojim znanjem znade,
Koji Svojom moću može
Da sve uzme i sve dade!

Safvet-beg Bašagić

42

36. NANINA PORUKA
Dijete drago,
nanino blago,
blago meni,
Kibli se okreni,
srcem odluči,
tekbir prouči,
na namaz stani,
blago nani.
Nanin medu,
klanjaj po redu,
sve rekate,
u vakti-sate.
Sabah rani,
dok se ne razdani,
Salatuz-zuhr u pola dana,
ljubi te nana.
Ikindiju,
tvojih ti očiju,
u popodne kasno,
kad Sunce krasno,
na zalazak krene,
da ti dariva sjene.
Akšam slatki,
kad dan kratki,
zamijeni tiho veče,
uzdahu nanine sreće.
Jaciju milu,
kad noć na svom krilu,
razastre Mjesečevu svilu.

Bajro Perva

43

37. POZDRAV PRI ISPRAĆANJU HADŽIJA
Kad hadžije na put kreću
tražit milost, tražit sreću,
nek Božje milosti ih prate
kad odlaze i, kada se vrate!

Resulullahu ponesite naš selam
i uzdanje u Njegov šefaat.
Sve resule i ashabe obiđite,
selame im naše izručite!

Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!

Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!

Kada Kjabu učinite tavaf,
izdržljivost, strpljenje nek bude uz vas,
Safva, Merva, ova mjesta sveta,
u zijaretu ništa da vas ne ometa.

Da vam hadž kabul bude kod Boga
i da mahrum ne učini nikoga,
mi ćemo se molit za vas Allahu
da vam dade izdržljivost i snagu

Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!

Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!

Kad budete na brdu Arefat
tu će vam se sve želje uslišat,
mol'te Boga za sebe i za nas,
i tu želju Allah će vam uslišat.

Muharem Ljevaković

Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!
Vi na Mini pogodite Šejtana,
jer od njega nema većeg dušmana,
grijehe vaše oprostiće vam Allah,
odazvali ste se: Lebbejke-lebbejkellah.
Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!
Na grobu našeg Pejgambera,
mjestu zvanom »Revdai-Mutahhera«,
obaspite selamima Resula
i tražite vi šefaat od Njega.
Sretno vam bilo, nama je milo,
do godine i više vas bilo! - Amin!
44

38. TI SI RESUL, RAHMET SVIJETA

Proljeće je bilo i behar je cvao,
Kada te je Allah nama darovao,
Da istinu kažeš i objaviš vjeru,
Da očistiš duše ogrezle u šerru.

Šerbe smrti ridaom si pio,
I kamen je hladni suzu ispustio,
Od žalosti palma grane sasušila,
A mubarek tijelo zemlja je prekrila.

TI SI RESUL RAHMET SVIJETU,
TI SI MIRIS BAJNOM CVIJETU,
BEZ TEBE BI LJUDI ČAMILI U TAMI,
I TINJALI VJEČNO U PAKLENOJ JAMI.

SUNCE VJERE VJEČNO SIJE,
I TVOJ NAUK JOŠ NAS GRIJE,
U DŽENNETU, U BJELINI,
S TOBOM DA NAS BOG SJEDINI.

U vjeri je snaga tvoga bića bila,
A sabur odjeća koja te obvila,
Sjećanje na Rabba najdraže ti riječi,
U namazu radost i vodilja sreći.

Husnija Suša

TI SI UZOR NAMA SVIMA,
ŽELIMO TE U SNOVIMA,
JER UPUTI TVOJOJ NAŠE SRCE TEŽI,
SJEĆANJE NA TEBE GRIJEŠNE MISLI
SVJEŽI.
Nad melekom tebe Allah uzdigao,
Sidretul-Munteha ti si prelebdio,
Na Mi'radžu, Rabb ti selam poklonio,
A ti ne za sebe, za nas si molio.
VOLIMO TE SLIJEDIMO TE,
NAŠE DUŠE TEBI ŽUDE,
TVOJ ŠEFA'AT SPAS NEK BUDE,
ZA NAS MNOGE ZALUTALE.

45

39. MUHAMMEDE, MILJENIČE

Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika.
O vjernici, donosite i vi salavate na njega i šaljite mu selame!
Muhammede, miljeniče Stvoritelja Jedinoga,
Pozdravljam te svakim dahom
i kucajem srca svoga.

Nema slasti kao tebi,
poklanjati vrijeme, zdravlje,
A gorjeti tvojim aškom,
Nad svakim je slavljem slavlje!
Ešref Kovačević

46

40. POĐIMO U DŽAMIJU

Džamija je kuća ljepote i sjaja,
kroz nju vodi staza do velikog raja.
Bez džamije pustoš, praznina, mrtvilo...
u džamiji jače kuca naše bilo.
U džamiji svi smo kao biće jedno:
bio bogat, star, siromah, sasvim je svejedno.
Allah ljude gleda kroz njihovo djelo,
ko ide u džamiju on postupa smjelo.
Zato braćo, sestre, dođ'te u džamiju,
očistite srca koja grijehe kriju.
B. Kadrić

47

41. SAN BAJRAMSKOG JUTRA

Zašutjela bulbul - ptica,
u kafezu srca moga,
umukla je, nestala je,
ko zna gdje se sada skriva,
il' je mrtva, il' je živa,
il' samotna negdje sniva...

košuljica i šalvare,
crven fesić i cipele,
a sve novo, mirisavo,
kao duša majke moje.

Uspomene, klete zmije,
samo one još su žive,
kamo sreće da ih nije,
jer i bez njih bolno mi je.

Hajde, sine, tiho reče,
pa šamijom suzu smače,
uzmi abdest, obuci se,
a džamiju opremi se,
poslušaj me, ne zovi me,
na mezarju potraži me.

Tek ponekad rijetki snovi,
kao oni prošle noći,
pohode me, razvesele,
pa pomislim: istina je!
Zanesem se i uzbudim,
dok se sjetan ne probudim.

Nesta majke, izgubi se,
kad pogledah, uplaših se:
trava bujna, do koljena,
a u travi dva kurbana
rogovi im zavrnuti,
a oči im ko jakuti.

Tako sanjah prošle noći,
mrtve majke drage oči,
ja k'o dječak, ona nana,
mrtva majka, grdna rana.

Jedan od njih progovori,
ne zableja, već zamoli:
Sevab ti je, obraduj nas,
hladnom vodom napoji nas.

Usnama mi čelo taknu,
poljubi me, tiho šapnu:
Probudi se, d'jete moje,
sad će Bajram, tek što nije.

Kad sam vode natočio,
i kurbane napojio,
onaj kurban opet veli:
Ismail je smiren bio,
kad se smrti pokorio,
nek' se vrši Božja volja,
ovo nam je zadnja zora.

Ko ptiče se za čas prenuh,
od radosti mal ne vrisnuh:
na minderu, iznad glave,
bajramluk me složen ček'o,
48

Nestadoše dva kurbana,
ostaviše mene sama,
u to začuh glas ezana,
blag ko miris jorgovana,
na sabah je ljude zvao,
vjerne duše okupljao.
U hladnom sam znoju bio,
kad sam oči otvorio,
snovi blagi, snovi mili,
tugom su me ispunili:
majčino sam d'jete bio,
drage ruke milovao,
a kurbane, žrtve svete,
prije zore obišao,
hladnom vodom napojio,
pitome im gled'o oči,
tople kao ljetne noći,
a bajramski majčin dar,
zar postoji ljepši san!
Na mezaru kad sam bio,
majci Jasin proučio,
lahor pirnu kao svila,
zamirisa miris trava,
poljskog cv'jeća raznih boja,
ne bješe l' to selam duše,
što ga posla majka moja.
Rešad Kadić

49

42. POZDRAV RAMAZANU

Pit'o neko hastu smrtnu,
boji li se umrijeti, u ćefine odjenuti
bez šavova i džepova,
u kabur se zatvoriti,
crnom zemljom udomiti,
Sudnji danak dočekati
i račune položiti.

Smrtna hasta odgovara:
Šta je ljepše od behara,
ptičjeg pjeva, prvih trava,
kad oživi zemlja, mravi,
kad se novi život javi.
Biće tako onog Dana,
u Kur'anu obećana,
kad će Zemlja zadrhtati,
planine se sastaviti,
kaburi se otvoriti,
a mrtvaci oživjeti,
baš k'o bilje i drveće,
što ožive u proljeće,
jer Stvoritelj što smrt šalje,
život vraća, život daje.

Smrtna hasta odgovara:
Nije lahko umrijeti,
a još teže umirati,
dugo vakta bolovati,
sa dušom se rastavljati,
u ćefine odjenuti
bez šavova i džepova,
jazuk nije, ne trebaju,
u srcu se tajne kriju,
na Mahšeru razvezuju,
a Milosnik milostiv je,
pravednika nagradiće,
pokajniku oprostiće.

A zbog čega toliko žališ,
sabah vakta, i to rana?
Opet onaj progovara.

Opet onaj hastu pita:
A šta ti je najžalije
iza sebe ostaviti,
nikad više ne vidjeti?

Pred sabah se bude boje,
šapće cvijeće, ptice poje,
pčele zuje, dan se budi,
Božje ime šapću ljudi.
Još na sabah kada
stanem,
Božje ime kada šapnem,
duša mi se kao leptir,
za čas vine u visine.

Smrtna hasta tad uzdahnu,
suzu pusti, tiho šapnu:
Troje mi je najžalije
prvog lista i behara,
i sabaha, ali rana,
a najviše svetog posta,
Ramazana i iftara.
A zbog čega baš to troje?
Opet onaj zapitkuje.

Tada svjetlost Vječnog sjaja,
koja svemir obasjava,
ispuni mi suzom oči,
pred ljepotom Božje moći,
50

a na sedždu kada padnem,
»Allah ekber« kada šapnem,
tada shvatim ko sam, šta sam,
da se Vječnom svjetlu vraćam,
srce mi se puni, diže,
Vječnom Bogu tad sam bliže.

Kad to reče hasta klonu,
tiho šapnu i uzdahnu,
uz Šehadet oči sklopi,
smrtno šerbe svoje popi.
Smrtna hasta zašutjela,
u vječnost se preselila,
pozivu se odazvala,
Gospodara Boga svoga,
puna vjere, puna nade,
da smirenje svoje nađe,
u baščama cvjetnog raja,
u milosti Vječnog sjaja.

Opet onaj koji pita,
smrtnu hastu priupita:
A kakva je žalost treća,
i to, kažeš, ponajveća,
zbog mjeseca Ramazana,
svetog posta i iftara?

Nema više smrtne haste,
opet došli sveti dani,
sve je isto ko i lani:
sabah-zore i behari,
i kandilji i iftari,
modre noći i ezani,
vratili se sveti dani.
Nek' kandilji opet gore,
neka svijetle, neka zbore:
Allahova milost slazi,
na Njegovoj nek' ste stazi!

Smrtna hasta dugo šuti,
topla suza pogled muti,
uspomene, b'jele ptice,
izdaleka doletješe,
sjetno lice ozariše,
u r'ječi se pretvoriše:
Još k'o dječak dok sam bio,
Ramazan sam zavolio,
modre noć i ezane,
i kandilje i iftare,
kad za sofru svi sjedaju,
dove uče i čekaju,
da top pukne i dan mine,
da s' omrse uz Bismille.

Rešad Kadić

Ramazan je, brate mili,
živi oganj koji gori,
u kojem se čelik kali, srce,
dušu, život cjeli,
sve Ramazan oplemeni.

51

43. LEGENDA O GAZI HUSREV-BEGU
Mnogo priča o Gaziji ima,
a jedna je ova među njima:
Neko nekad čudan sanak snio,
i u snu je Gaziju vidio,
sretan sjedi kraj džennetskog vrela,
na ruku mu rajska ptica sjela,
ptica pjeva, Gazija je sluša,
od miline otvara se duša.

"Šta ću sada, mališan zaplaka,
"bez bardaka, jadna li mi majka?"
U majstora tanka šipka stoji –
kud udari, kako ljuto boli!"
"Čekaj sine!" - utješih ga tada,
"ništa lakše od tvojega jada!
Novi ćemo bardak nabaviti,
hladne vode u njeg natočiti!"

Upitao ko je sanak snio,
čim je emir Džennet zaslužio
je l' ga Allah rajem nagradio,
za hajrate što je sagradio?

Kad to rekoh, suze prestadoše,
oči mu se zlatom zaiskriše,
ruku traži u ruku me ljubi,
ja ga sretan pritiskoh na grudi.

Gazija je glavu oborio,
uzdahnuo, dušu otvorio:
"Jednog dana - kad sudbina hoće
sretoh d'jete kako gorko plače,
d'jete plače, suza suzu goni,
ne govori, već ručice lomi.

"Eto brate" - Gazija doreče,
krupna suza niz obraz poteče,
"ko će znati čim se Džennet stiče,
nekad zrno od brda je veće,
ljudsko srce iznad svega stoji,
u njemu se zlo i dobro kroji,
svako djelo, srcem učinjeno,
pred Bogom će biti nagrađeno,
džennetska su vrata otvorena,
a tvoja su djela odmjerena!
Uz sevabe u životu mome,
ja zaradih Džennet i po tome,
što sam tužnu osm'jeh povratio,
što sam drugom suzu obrisao"...

"Šta je, sine?" - upitah ga blago,
ko je tebe rasplakao tako?
Ko je, d'jete, tebe ucvilio,
pa si mi se tako rastužio?"
Zagrcnu se srce materino,
pa ispriča šta ga zadesilo:
Majstor mu je novi bardak dao,
s bardakom ga na vodu poslao
kod majstora zanat je učio,
prijek je bio, pa ga se bojao.

Kad to reče, Gazija uzdahnu,
rajska prica b'jelim krilom mahnu,
podiže se, na rame mu sleće,
tiha pjesma zanosno poteče,
javiše se harfe i kanuni,
zlatno lišće sa grana se runi,
rajsko vrelo šapatom žubori,
mir miriše, ljepota govori...

Kad je d'jete bardak natočilo,
po nesreći na putu je palo,
d'jete palo, bardak se razbio,
od bardaka tek držak ostao...

52

44. ISLAMU

O Islame, vjero moja sveta,
Spasu duše griješničke moje,
Velike su tvoje svete misli,
Tvoje ime veličanstveno je!

Oj Islamu, vjero moja sveta,
Spasu duše griješničke moje
Velike su tvoje svete misli,
Tvoje ime veličanstveno je.

Pred propisom uzvišenim tvojim
Mudri razum u prašinu pada;
Zakoni su nepobitni tvoji,
Tvoj šeriat vječita je pravda!

Musa Ćazim Ćatić

Mudrosti su veljih učenjaka
Nedobitne tvoje tajne svete,
Ti si luča čovječanskog spasa,
Ti si izvor znanja i prosvjete!
Ti si knjiga sve nauke svijetle,
Ti si djelo vječitoga Boga
Kojima je navijestio sjajni
Preporođaj svijeta cijeloga!
Ti me učiš svim djelima dobrim,
Ti me učiš časti i ljubavi,
Ti me učiš da za narod živim,
Čovječanstvu da član budem pravi.
Dok mi dani nevidovno teku
U nepovrat od prošlosti tavne,
Mene blaže zapovijedi tvoje,
Svete one riječi veličajne.
Tvojih misli božanstvenih ja ću
Bit' sljedbenik uvijek valjani,
Tvoju svetu zapovijed slušat ću,
A prezirat što tvoj propis brani.

53

45. TEUBEI - NESUH
(Pokajanje jednog griješnog pjesnika)
Gospode, evo na sedždu ti padam,
Pred vječnom Tvojom klanjam se dobrotom

Ja sada bježim pod okrilje Tvoje
I Tvog Kur'ana, Tvoje vječne riječi,
Gospode, grijehe odriješi moje
I bolesnu mi dušu izliječi, Ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje.

I molitve ti u stihove skladam
Proseć: »Oh, daj mi smisao za ljepotom!« Gospode, evo na sedždu ti padam.

Gospode, razum prosvijetli mi sada!
I daj mi snage, daj mi volju jaku,
Demone sve što može da savlada...
Nek Tvoja milost svijetli mi u mraku,
Gospode razum prosvijetli mi sada!

Ti znaš da bijah nevin poput rose
I poput lijera u proljeću ranom;
Al ljudi, med što pod jezikom nose,
Otrov mi dadoše u bokalu pjanom,
Mada sam bio nevin poput rose.

Raspiri moje stare vjere plamen,
Vrati mi ljubav i sve stare dare,
Da tresnem čašom o ledeni kamen
I noktom zgrebem Venerine čare O raspiri mi stare vjere plamen!

I tada s tvoga skrenuo sam puta
I zalutao kroz pustoš i tamu,
Ah, strast mi razum okova i sputa,
Da ropski dvori njenu crnom plamu I s Tvoga ja sam zabasao puta.

Gospode, evo na sedždu Ti padam
1 kajem grijehe pred Tvojom dobrotom —
I molitvu ti u stihove skladam
Proseć: - Ah, daj mi smisao za ljepotom! Gospode, evo na sedždu Ti padam!...

Vjeru i nadu iz srca izgubih,
I moju ljubav pomračio je grijeh Postadoh sarhoš oholi i grubi,
Sav ideal mu što je vinski mijeh,
Ah, svoju vjeru i nadu izgubih!...
I slavih Bakha kao sveto biće,
Veneri pete jezikom sam lizo Vlastitim zubom ja sam svoje žiće
Komad po komad kao zvijer grizo
Slaveći Bakha ko božansko biće.

Musa Ćazim Ćatić

Svačiji prezir pratio je mene,
Od sjene moje druzi mi bježahu,
I sve me čiste klonule se žene...
Vaj, teško mi je bilo siromahu,
Jer ljudski prezir pratio je mene.

54

46. ŠKOLSKA MOLITVA - DOVA
U ime Boga, Svemilosnog, Milostivog

Gospodaru moj,
ne dopusti da me zavara uspjeh,
niti poraz baci u očaj.
Podsjećaj me stalno
da je neuspjeh iskušenje
koje predhodi uspjehu.

Gospodaru moj,
nauči me da je tolerancija
najviši stupanj moći,
a želja za osvetom
prvi znak slabosti.

Gospodaru moj,
Ako mi uzmeš imetak
ostavi mi nadu.
Ako mi ne podariš uspjeh,
podari mi snagu volje da savladam poraz,
a kada mi uzmeš blagodat zdravlja,
podari mi blagodat vjere.

Gospodaru moj,
kada se ogriješim o ljude
podari mi snagu izvinjenja,
a kada se ljudi o mene ogriješe,
podari mi snagu oprosta.

Gospodaru moj,
Ako ja zaboravim Tebe,
nemoj Ti zaboraviti mene.

55

47. DOVA

Hvala Tebi! Vječnom Bogu! Stvoritelju svih svjetova
Svemilosnom i Svemoćnom! Gospodaru Sudnjeg dana!
Samo Tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova:
Uputi nas pravim putem, putem kojim sa svih strana
Sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo!
Sačuvaj nas svoga gnjeva i ne daj da zalutamo!

Budi slavljen, Gospodaru, u srcima sviju ljudi
Od Mašrika do Magriba, dok Prostor i Vrijeme živi!
Svemoć Tvoja u svakome neka strah i nadu budi
I neka se sve stvoreno Sveumjeću Tvome divi!
Rahmetom nam svojim, Bože, vječnoj sreći put pokaži!
Bratsku ljubav, o Svemoćni, bratsku ljubav nam osnaži!
Bože, daj da svi k'o jedan držimo se svjesno svega
Što nam posla u Kur'anu kao Rahmet Svoj najveći
Preko milog Muhammeda - svog Resula Posljednjega
Jer to vodi pravim putem i istinskoj, vječnoj sreći!
Samo Ti si Svemogući koji sve što hoće može
Pa i ovu našu dovu uslišaj nam, dragi Bože!

Ešref Kovačević

56

48. BOŽE MILOSNI
Bože milosni! - i mi u Bosni Ko dan radosni - Mevlud slavimo.
Dok se najednom otvore vrata Na ruci držeć' čašu od zlata Hurija jedna dode i stade
I sretnoj majci čašu dodade,
To vam je čaša šerbeta bila
Sa rajskog vrela - sa Selsebila.
Kad popi čašu blažena mati,
Iz njene kuče započe sjati
Sv'jetlo poput božanskog nura,
Kako 'no sjaše sa Sina Tura.
U tome času hazret' Amina
Rodi k'o zlatnu jabuku sina.
Dobro nam doš'o, - najviši sine,
Arapskog roda i domovine!
Dobro nam doš'o, stari plemiću,
Hašimoviću, Kurejševiću!
Koji će slabe dići na noge I spasit' ropstva narode mnoge.
Dobro nam doš'o prosvjetitelju,
Zagovorniče i spasitelju!
Suri - Israfil kada zapuše,
U te se naše uzdaće duše.
Ti nesretniku blažićeš muke,
Ti griješniku pružaćeš ruke!
Iz Mevluda dr. Safvet-bega Bašagića

57