You are on page 1of 2

AVALIAO PERCEPO F1

Escola Tcnica de Msica e Dana "Ivanildo Rebouas da Silva"


Cubato,
de Setembro de 2016
Nome: ______________________________________________ turma ________

1) D nome as notas

w
w
w
w
=======================
& __w
w
w
__w
_w
_w =?l
1

w
w
w
w
w
w
=======================
? w
w
w
_w =l
2

2) Complete os compassos, ateno formula.

34

=======================
&
l
l
=l l
3

38 j

=======================
&
l
l
=l l
6

3) De acordo com a formula dada, divida os compassos.44

=======================
&
=l l
9

4) Ditados Rtmicos
N 74 do CD

=======================
&
l
l
l
=
10

11

12

13

N 104 do CD44

=======================
&
l
l
l
14

15

16

17

5) Ditados Meldicos Compassos Quaternrios


N 40 do CD

=======================
& d
l
l =?
l
18

19

20

21

bb d

l
l

=
=======================
?
l
N 44 do CD

22

23

24

25