Bethany Foundation Christian Academy

Balaoang, Paniqui ,Tarlac
Second Quarter Exam
Science 5
Name: ____________________________________________________
Score:____________
TEACHER: IMELDA V, OLERMO

PARENT SIGNATURE:________

TEST 1.Enumeration
A. What are two types of reproduction in animals?
1.
2.
B. What are the 3 ways that asexual reproduction?
3.
4.
5.
C. Give at least 5 part of flower.
6.
7.
8.
9.
10
TEST II – Fill in the blanks.
_______________11. This are the attractive parts of the flower.
_______________12. The female part of a flower.
_______________13. The male part of a flower.
_______________14. This are the yellow powdery particles that contains the
male
reproductive cells.
_______________15. The union of egg and sperm cell is called ____________
_______________16. This are flower bearing plants that have seeds with only
one seed leaf.

_______________17. This are those that produce seeds with two seeds leaves.
_______________18. It is a long ,slender stalk, which attaches the stamen to
the flower. It also holds the anther.
_______________19. Plants that do not produce flowers are called___________.
_______________20. Plants that produce flowers are called___________.
_______________21. The outer covering of the seed.

embryo ________33.Arrange the jumbled letters __ __ __ __ __ __ __ d r c a l = I will grow into roots e __ __ __ __ __ __ __ __ __ t l o o c d n y = e __ __ __ __ __ s t t e a = __ __ __ __ __ __ __ __ t p c y I l o provides food for the embryo also called the seed coat = will grow into leaves. It contains the ovule _______________24. e __ __ __ __ __ __ __ __ __ p o o h y c t y = will grow into stem l TEST IV. seed coat to the ovary TEST V Essay (5 pts each questions) 1. Seed with one cotyledon b. Place where a seed is attached e. The process of the pollen grain should be transferred to the stigma. How does a seed germinate? .Match Column A with Column B Write the letters on the space provided. A B. Seed with two cotyledon d monocot ________35 ._______________22. Outer covering of a seed c. hilum ________34. ________31. It protect the bud _______________25. 2. Young Plant a. What you think will happen to the ovules as the flower matures. It holds pollen grains TEST III. _______________23. dicot ________32.

How does the life of an animals begin? Bethany Foundation Christian Academy Balaoang.Tarlac Second Quarter Exam Filipino 5 .3. Paniqui .

4. Ikahiya 13. 14. maranasan 17.ugat at panlaping ginamit sa bawat salita Salita Salitang ugat Panlapi mabuti 1.Nag-uumpisa rin ito sa malaking titik at may kuwit ito sa hulihan. 8. ___________24. Punan ang patlang ng angkop sa pandiwa ayon sa hinihinging panlapi sa loob ng panaklong 26. 16. 2 minamahal 3. Isulat sa patlang ang tamang sagot.Bahagi din ng liham na kung saan nakalagay ang pangalan ng sumulat. 27. Nagpabaya 9.Naguumpisa ito sa malaking titik. May kuwit ito sa hulihan. III. 12. Naglalaman ito ng tirahan ng sumulat at petsa ng pagkakasulat. Ito ay bahagi ng liham. Gumagawa 5. Ito ang huling pagbati ng sumulat. Magawa 11. 20. OLERMO MARKA:____________ LAGDA NG MAGULANG: ____________ I – Isulat ang mga salitang. Kahirap 19. Minana 15. II. Tinutupad 7. ___________________(nag-) ako sa basketbol noong isang lingo. 18. ___________25 . 6. Ito ang pagbati ng sumulat sa kanyang sinusultan. Masaya naming ___________________(in-) ang Lupang Hinirang . 10.PANGALAN: _______________________________ GURO: IMELDA V. __________22. __________21. bahagi ito ng liham na kung saan ito ang pinagmulan ng sulat. makikita dito ang paksa o mensahe ng sulat ___________23.

Mahal kong Jemena. M. 29. Sapa Sta. 36.28. Enero 31. IV. Hindi tumitigil ang bata sa p ag-iyak. Sana ay makapunta ka dito. ______________________44. Kilalanin kung anong bahagi ng liham nang sumusonod. Jenny V. ____________________(ipinag-) naming siya sa simbahan pagkatapos.Gaganapin ito ditto sa aming bahay sa ganap na ika-3 ng hapon. ______________________43. 32_____________________(nakipag-) ako sa aking kapitbahay. Maria. Kumusta ka na? Magkakaroon nng simpleng pagdiriwang ng aking kaarawan. 37. 40. Gumawa ng isang liham paanyaya para sa malayong kaibigan . 30. (5 pts) . Aasahan kita.___________________(naka-) sa langit ang matatalas na kidlat. 31. ___________________(in—an) naming ang aking tiyong maysakit. ______________________41._____________(na-) ni Pepe ang kanyang cellphone. Ang iyong Kaibigan.___________________(nakipag-) kami ng sepak takraw kahapon. Noong isang lingo kami _______________(-um-) sa Tagaytay 34. ____________(um-) ang Pamilya Santos para magbakasyon sa Baguio. _________________kami sa Talon ng Daranak Falls. Bulacan. Blk 35 lot 12 Masayahin Village. 2016 ______________________45._____________(na-) ang tali ng paboritong saranggola ng bata 39. parang walang (ka-an)______________ 38. 33. 35__________________(ni-) naman ang malamig na tubig. ______________________42. Malamig na tubig ang _____________________________(ini-) ka sa baso.

OLERMO SCORE:_______________ PARENT SIGNATURE:_______________ .Tarlac Second Quarter Exam Math 2 Name: ______________________________________ TEACHER : IMELDA V.Bethany Foundation Christian Academy Balaoang. Paniqui .

+86 11 10. ___+ 8 = 16 24. 2. 24+55 c. 135 20. 89 +___= 89 25. +59 30 II. +18 31 5. 23 47 III – Complete the missing addends in the addition sentence. 21.I- Find the sum of each number. +8 2 1. Write your answer on the space provided for. +5 4 + 44 53 8. +13 16 4. +12 40 6. + 90 19 13. 0 +___ = 20 23. 106 19. 32+74 d. 47+88 e. ___+ 0 = 22 28.Match Column A with the correct answer in Column B. 7. 9 + ___ = 21 27. 17. 0 + 72 = ___ 26. 12+35 b. Column A Column B 16. +7 3 +78 21 11. 79 18. 15 +___= 15 +54 33 . 9. +20 15 +13 16 3. 12. 8+15 a. ___+10 = 15 22. +5 5 14. 15.

46 + 0 =___ 30. 6 + 9 + 5 =___ 35. 8 + 9 + 7 =____ 38. 7 + 3 + 4 = ___ 34.29. 31. 5 + 4 + 3 =_____ 39. 20 +___= 25 IV – Get the sum of the following addition sentences. 3 + 7 + 6 =____ 40. 8 + 4 + 7 =____ 2 + 3 + 8 =____ 37. 9 + 1 + 6= ___ 33. 5+ 8+9 = ___ 32. 36. 6 + 7 + 8 =____ .