design

CREATIVE INDUSTRIES CREATIVE CREATIVE PROCES PROJEKTOWANIA INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE Jak powinna działać CREATIVEfirma, CREATIVE INDUSTRIES która chce stworzyć INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE innowacyjne produkty i usługi? CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES Zaprojektuj Swój Zysk: CREATIVE CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE INDUSTRIES CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE Trendy i wydarzenia: CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE + INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES
Cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla firm Przykłady dobrych praktyk wzorniczych Portal wzornictwa + 21 design stories: najlepiej zaprojektowane produkty + Re.duce, Re.use, Re.cycle + Imagine Cup: projektowanie usług

+

rekomendacje – studia przypadku – najlepsze praktyki

numer 2  2010

Projekt ma za zadanie dostarczyć specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań dotyczących tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i skutecznego zarządzania wprowadzaniem ich na rynek.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT ZSZ?

+ Do wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. rozwoju nowych + Do projektantów wzornictwa, czyli specjalistów, projektantów indywidualnych,
reprezentantów oraz właścicieli studiów projektowych. produktów w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt umożliwia przedsiębiorcom podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

+ wzornictwa jako narzędzia konkurencyjności, innowacji i podnoszenia zyskowności firm, + metod wprowadzania na rynek nowych wzorniczo produktów, + metod współpracy z projektantami.
Projektanci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu rynkowego kontekstu wzornictwa i projektowania (technologie, marketing, sprzedaż) oraz współpracy z przedsiębiorcami w procesie wdrażania nowego produktu.

PROJEKT OBEJMUJE

+ bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców i projektantów + e-learning - interaktywne lekcje, najnowsze narzędzia multimedialne, testy sprawdzające + podręcznik „Design Management. Zarządzanie Wzornictwem” + portal internetowy - platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa + ponad 20 wystaw dobrych praktyk wzorniczych prezentujących procesy i modele
poziom wiedzy

biznesowe związane z wdrażaniem nowych produktów oraz produkty jako wzorce do naśladowania

www.zsz.com.pl

„Zaprojektuj Swój Zysk” to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w terminie od 01.09.2008 do 30.12.2011. Zaprojektuj Swój Zysk” (w skrócie: ZSZ) dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Typ projektu: Projekt indywidualny IWP.

TT design

2_3

Przedsiębiorczość, wzornictwo, zysk
Instytut Wzornictwa Przemysłowego to jedyne w Polsce centrum badawczo-rozwojowe, które zajmuje się ekspercko problematyką wzornictwa i wdrażania go w firmach. Służy temu również pro-

+
design
Ilustracja na okładce: Wentylator Dyson Air Mulitplier™, fot. Dyson Inc.

gram „Zaprojektuj Swój Zysk”, adresowany do przedsiębiorstw, które chcą nauczyć się lepiej korzystać z wzornictwa. W kolejnych, ukazujących się co kwartał dodatkach THINKTANK Design, przybliżamy kwestie kluczowe dla udanej współpracy z przedsiębiorcami. Trudność, z jaką firmy adaptują myślenie projektowe do swojego działania, wynika po części z niedoceniania roli wzornictwa. Design w firmie to nie tylko etap nadawania produktowi ostatecznego kształtu. To proces, który dotyczy wszystkich etapów myślenia o kliencie, produkcie i produkcji. Obejmuje zrozumienie potrzeb klienta, innowację, wzór, produkcję oraz marketing. Jako taki, wymaga spojrzenia systemowego, z perspektywy całej firmy i wszystkich zachodzących w niej procesów. Wymaga tym samym nowych umiejętności zarządzania zarówno procesem, jak i organizacją, która go wprowadza.
Elżbieta Opiła dyrektor zarządzający projektami kluczowymi w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

5 powodów, dla których proces projektowania wspiera rozwój organizacji
1. 2. 3. 4. 5. Lepsza kontrola nad rozwojem produktów, zarządzanie rozwojem. Portfel produktów (lub usług), które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów. Wytworzenie unikatowej przewagi konkurencyjnej organizacji. W długim okresie obniżenie kosztów działania organizacji.

Większa innowacyjność organizacji, uwolnienie kreatywności zespołu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+

TEKST>

Andrzej Śmiałek

» Profi 10 to przykład
odkurzacza domowego o prostej, a jednocześnie rzadko spotykanej, pionowej konstrukcji oraz technicznych parametrach odkurzacza profesjonalnego. Przykład udanej współpracy między firmą projektową (Ergo Design, 2004) a producentem – Profi Europe.

JAK POWSTAJĄ CHĘTNIE KUPOWANE PRODUKTY?

TT design

4_5

Współpraca między przedsiębiorcami a zespołami projektowymi jest efektywna tylko w przypadku, gdy kompetencje związane z kreowaniem innowacyjnych i atrakcyjnych w formie produktów są powiązane ze skutecznym zarządzaniem procesem rozwoju nowego produktu.
+ Tworzenie innowacji stało się mantrą nowoczesnej gospodarki, sposobem uznanym przez rynkowych liderów za najbardziej skuteczny w walce z konkurencją. W Polsce potrzeba poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań budzi często lęk przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach zainwestowali krocie (także dzięki dotacjom z UE) w nowoczesne linie produkcyjne i potencjał swojego parku maszynowego. Najwięcej wątpliwości wynika z obawy, czy możemy konkurować z globalnymi korporacjami o nieograniczonych budżetach marketingowych i fantastycznej sieci dystrybucji? Czy polskie firmy, nie posiadając ogromnych laboratoriów badań i rozwoju, są w stanie stworzyć kolejnego iPhone’a? Sukces niektórych polskich marek podpowiada, że tak! Szansą na wyjście z pojedynku z globalnymi liderami obronną ręką jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskim przemyśle kreatywnym.

+ Wymaga to jednak rewolucji w my-

śleniu o produkcie, a w zasadzie o całym procesie zarządzania rozwojem nowego produktu, czyli uznania, że jego celem nie jest jedynie wdrożenie nowego przedmiotu, ale wyposażenie go w cechy, które będą atrakcyjne dla klienta, pozwolą mu wyróżnić się, a następnie z sukcesem funkcjonować na rynku. Trudno tego dokonać bez zrozumienia roli, jaką w procesie tym powinien odgrywać design, czyli wzornictwo przemysłowe rozumiane jako nowoczesna, multidyscyplinarna dziedzina wiedzy.

+ Wiele nieporozumień wynika z braku

produkt, po który klient sięgnie na półce? W czasach, gdy globalizacja niemal zrównała koszty produkcji, odpowiedź na to pytanie wymyka się wcześniej obowiązującym schematom. Gdy dodać do tego fakt, że jakość jest podobna, a reklama działa słabiej, to jeszcze trudniej znaleźć odpowiedź. Podstawowe potrzeby konsumentów w krajach rozwiniętych już dawno zostały zaspokojone. Praktycznie każdy ma odkurzacz, pralkę czy telefon komórkowy. Półki sklepowe uginają się od produktów podobnej jakości, dostępnych w podobnej cenie. Aby skłonić odbiorcę do wyboru jednego z nich, trzeba znaleźć sposób na wyzwolenie emocji, które zrodzą pragnienie posiadania. Chętnie kupujemy produkty wyjątkowe, wyróżniające się spośród oferty konkurencji, spełniające potrzeby odbiorcy – czyli innowacyjne.

Jak stworzyć

+ Stworzenie produktu innowacyjnego

nie oznacza, że musi to być skomplikowane urządzenie wykorzystujące największe odkrycia technologii cyfrowej, którego wdrożenie kosztuje miliony. Nawet „proste” urządzenie codziennego użytku lub nowy rodzaj usługi mogą być innowacyjne, jeśli zdołają rozwiązać dotychczas nierozwiązany problem. Taki z pozoru „zwykły” produkt może okazać się sukcesem rynkowym – pod warunkiem jednak, że przedsiębiorcy odkryją korzyści ze współpracy z projektantami.

właściwego rozumienia, czym jest wzornictwo przemysłowe. Należy wyraźnie podkreślić różnicę pomiędzy wzornictwem przemysłowym (industrial design) a innymi dziedzinami twórczości potocznie kojarzonymi z wzornictwem, np. sztuka użytkowa czy art design. Istotą pracy projektantów wzornictwa przemysłowego jest współtworzenie rynkowych produktów wytwarzanych metodami przemysłowymi. Celem jest rynkowy sukces przedsiębiorcy, więc produkty nie mogą być wyrazem indywidualnych fantazji projektanta, muszą skutecznie realizować potrzeby odbiorców.

+ Funkcja przypisywana projektantom

jest strategiczna, a nie – jak dawniej uważano – ograniczona pod względem wartości kreacyjnej do nadawania przedmiotom cech wizualnych (czyli stylizacji). Wbrew utrwalonemu stereotypowi, to właśnie

projektanci, dzięki znajomości dostępnych technologii, wiedzy o rynku i zachowaniach konsumenckich, mogą poszukiwać nowych rozwiązań, które lepiej spełnią pragnienia i potrzeby odbiorców, a także wzbogacą produkt o wartość dodaną, czyli to coś, co sprawia, że kupujący wybiera spośród wielu innych właśnie ten, konkretny produkt. Tworzenie wartości dodanej to jeden z najlepszych sposobów na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

+ Pogoń za innowacją sprawia, że rozwój

nowego produktu staje się procesem coraz bardziej złożonym i podobnie jak wzornictwo przemysłowe, coraz szerzej wykorzystuje wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin. Zaangażowanie projektantów w jego poszczególnych etapach nie jest, rzecz jasna, równomierne. Niemniej, chcąc stworzyć produkt, który okaże się rynkowym sukcesem, trzeba uwzględnić kluczową rolę designerów w co najmniej dwóch etapach poprzedzających wejście produktu na rynek i wykorzystać ich doświadczenie do opieki nad jego „rynkowym życiem”. tu, który będzie innowacyjny i konkurencyjny, wymaga coraz większych kompetencji, powinna zachęcać przedsiębiorcę do korzystania z usług profesjonalnych zespołów projektowych. Tym bardziej, że ich koszt, w porównaniu z kosztami wdrożenia produktu, wprowadzenia i utrzymania go na rynku, jest stosunkowo niewysoki. Najlepiej wyposażone linie produkcyjne nie zdołają wygenerować wysokiego zysku, jeśli produkty na nich wytwarzane będą przestarzałe i źle zaprojektowane, a proces ich rozwoju będzie źle zarządzany i nie wykorzysta potencjału designu.

proces powstawania nowego produktu. Na tym etapie dokonuje się analizy rynku, konkurencji i kosztów, a następnie formułuje cele producenta. Zadania te najczęściej uważane są za mieszczące się w sferze odpowiedzialności działu marketingu. Tymczasem właśnie na tym etapie nie powinno się pominąć zaangażowania projektantów, którzy w twórczy sposób potrafią zweryfikować wypracowane idee i odnieść postawiony problem do oczekiwań odbiorców. Ich otwarte myślenie i rozważanie różnych rozwiązań sprzyja tworzeniu innowacji. Dlatego czasu przeznaczonego na formułowanie założeń i koncepcji nowych produktów nie należy nadmiernie skracać poprzez stawianie zamkniętych pytań i podsuwanie projektantom gotowych scenariuszy.

+ Jednoczesne spełnienie oczekiwań odbiorców i stworze-

nie możliwości, które pozwolą producentowi na osiągnięcie postawionego celu jest możliwe, jeśli wykorzysta się metody stosowane i rozwijane przez nowoczesne i profesjonalne zespoły projektowe. Są nimi m.in.:

+ obserwacja zachowań użytkowników; + odkrywanie ich potrzeb, także tych dotychczas + twórcze zastosowanie dla dostępnych technologii; + użycie nowych materiałów i technologii.
Poszukując nowych idei, projektanci wykorzystują techniki heurystyczne, które odpowiednio stosowane, znakomicie zwięszają liczbę i jakość proponowanych rozwiązań. nieartykułowanych lub nieuświadomionych;

+ Wiedza o tym, że proces rozwoju produk-

+ Prawidłowo sformułowane założenia do produktu

» Nowoczesny i intrygujący
charakter nowego bezalkoholowego piwa, producent - Kompania Piwowarska, chciał podkreślić wyjątkowym w formie podajnikiem. Projekt: Ergo Design, 2009

+ Poszukiwanie sposobności rynkowej
i formułowanie założeń do projektu otwiera

pozwalają także realnie ocenić, czy dany produkt będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkowników, czy będzie ekonomicznie uzasadniony i technicznie wykonalny. Pomagają wskazać szanse i ograniczenia, które projektanci będą musieli uwzględnić w kolejnych fazach projektu. Umożliwiają weryfikację sprzecznych oczekiwań i ułatwiają wskazanie priorytetów niezbędnych do zawarcia czasem potrzebnego kompromisu. Trafna ocena możliwości technicznych wdrożenia nowego produktu, kompetencji, zasobów, sposobów wejścia na rynek produktu i jego sprzedaży zmniejszają ryzyko podjęcia błędnych decyzji i związanych z nimi negatywnych skutków już na samym wstępie pracy nad produktem. Przejście do etapu

Promocja i wsparcie produktu
Ostatni etap współpracy nie może być dziełem przypadku. Powinien wynikać z ducha marki, a nawet ją wspierać. Ważne jest, by nie tylko sam produkt, ale i jego opakowanie w czytelny oraz spójny sposób komunikowały jego wartości.

TT design

» Ze strony projektanta na

sukces czajnika Shada pracowali inżynierowie, projektanci i konstruktorzy, ale także specjaliści od consultingu, socjologii i psychologii zachowań. Interdyscyplinarny zespół poszukuje kreatywnych i adekwatnych rozwiązań, daleko wykraczających poza projektowanie produktów i budowanie marek. Projekt: Ergo Design, 2004-2008. Producent: Shada

+

+

6_7

» Dobrze zaprojektowany
odkurzacz, oraz towarzyszące mu materiały promocyjne przełożyły się na sukces komercyjny kolejnych modeli Profi – odkurzacz w kilku kolejnych wersjach sprzedaje się w 35 krajach na całym świecie. Projekt: Ergo Design, 2004. Producent: Profi Europe.

+
projektowania wzorniczego pozwala wykorzystać potencjał tkwiący w projektantach w 100 procentach. Ale i na tym etapie nie należy mylić projektowania ze stylizacją, czy ograniczać go do nadania cech zewnętrznych produktowi. Bynajmniej, nie jest to też okazja do dania upustu indywidualnej wizji artystycznej, która zaowocuje stworzeniem przedmiotu znajdującego uznanie w wąskim gronie krytyków sztuki. Jeśli produkt ma trafić do masowej produkcji i ma być masowo kupowany, musi być zaprojektowany zgodnie z założeniami sformułowanymi na początku. Wyznacznikiem jego sukcesu nie jest bowiem aplauz na wystawie designu, ale to, jak szybko będzie znikał ze sklepowych półek. Czy będzie funkcjonalny, ergonomiczny, odpowiadający potrzebom ludzi chcących go używać.

+ Aby opracowane wcześniej idee i rozwiązania nabrały realnego kształtu, projektanci

+
» Zwrotna spacerówka
X – Lander XQ z aluminiową ramą jest chwalona za przedłużaną teleskopowo rączkę, co pozwala przystosować wózek do wzrostu rodzica, oraz ładny wygląd. Wózek był nominowany do nagrody Dobry Wzór 2009. Projekt: Ergo Design, 2008 Producent: Deltim

umiejętność zarządzania zespołem, otwartość, nastawienie na cel – to kluczowe kompetencje menedżera projektu, który czuwa nad tym, by realizowane prace były spójne i zgodne z wytycznymi. Ostateczny sukces produktu jest więc w dużej mierze rezultatem jego zdolności do połączenia talentu i wiedzy projektantów z rynkowym uzasadnieniem projektu, a także jego wizji wykorzystania designu w dalszym życiu produktu.

+ Rola designerów w tworzeniu sukcesu rynkowego pro-

wykorzystują nowoczesne narzędzia wspierające projektowanie, a zwłaszcza parametryczne programy CAD. Taki standard pracy ułatwia komunikację ze specjalistami innych branż uczestniczącymi w projekcie (konstruktorami wyrobu, elektronikami, inżynierami). Umożliwia współpracę w sytuacji, gdy praca nad projektem odbywa się w innym miejscu niż wdrożenie.

duktu nie kończy się na samym procesie jego rozwoju. Nawet najlepszy produkt ma szansę zginąć wśród oferty konkurencji, jeśli miejsce i sposób jego sprzedaży nie zostaną odpowiednio zaprojektowane. Ten ostatni etap współpracy jest zwieńczeniem przyjętej strategii rynkowej. Nie może być dziełem przypadku, powinien wynikać z ducha marki, wspierać ją. Przede wszystkim jednak ważne jest, by nie tylko sam produkt, ale jego opakowanie i ekspozycja w czytelny oraz spójny sposób komunikowały jego wartości, skupiały uwagę odbiorcy na jego wyjątkowych cechach.

+ Opieka nad rynkowym życiem produktu obejmuje także

+ Ukierunkowany na sukces rynkowy

proces rozwoju nowego produktu nie może przebiegać chaotycznie i wymykać się narzuconym wcześniej ramom finansowym, wynikającym z określenia ekonomicznej opłacalności produktu. Zarówno prace projektowe, jak i współpraca na dalszych etapach rozwoju nowego produktu muszą przebiegać zgodnie z ustalonym terminarzem i mieścić się w wyznaczonym budżecie. Stąd szczególna rola, jaka przypada menedżerowi projektu. Jego kompetencje nadal nie są w polskim biznesie jasno określone – a powinny być. Jego odpowiedzialność obejmuje wszystkie etapy rozwoju produktu – od koncepcji, aż po wdrożenie, certyfikację i serię próbną. Co za tym idzie, od osoby na tym stanowisku w znacznej mierze zależy powodzenie lub porażka całego przedsięwzięcia. + Świetne umiejętności organizacyjne – zwłaszcza planowania i delegowania zadań,

szersze działania służące jego promocji i wsparciu. Poza projektowaniem materiałów wspierających sprzedaż, dla wizerunku firmy i jej oferty ważny jest wygląd stoisk targowych, layout materiałów informacyjnych i stron internetowych. Czytelność komunikowanego za ich pośrednictwem przekazu zależy w dużej mierze od tego, jak projektant rozumie cel przedsiębiorcy i jak potrafi go wesprzeć. Określenie roli designu i funkcji zespołu projektowego jako wspierającej biznes i zysk producentów obdziera ten zawód z etosu artysty – kreatora, mitu twórcy – samotnego geniusza. Może więc wydawać się cyniczne. Bynajmniej jednak tak nie jest. Wzornictwo przemysłowe dotyczy niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Sprawia, że może ono stać się lepsze, wygodniejsze i zdrowsze. Umiejętność myślenia projektowego i twórczego rozwiązywania problemów to sztuka, która nie ogranicza się do estetyki, ale kreuje otaczającą nas rzeczywistość. Jednak sama kreacja i idea, choć w całym procesie kluczowe, dla przedsiębiorcy nabierają realnej wartości dopiero wtedy, gdy skutecznie zostaną zamienione w produkt.
Andrzej Śmiałek: projektant, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Ergo Design. Można się z nim skontaktować pod adresem: smialek@ergo.net.pl.

TT design
AUTOR> Łukasz Mamica

8_9

ETAPY PROCESU ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU
Ze względu na zróżnicowanie zarówno samych przedsiębiorstw, jak i wytwarzanych przez nie wyrobów, w praktyce zarządzania nie ma jednego uniwersalnego procesu rozwoju nowego produktu (PRNP). Zaprezentowane w poniższej tabeli fazy rozwoju nowego produktu (w tym faza zerowa) uwzględniają konieczność podejmowania odpowiednich działań w trzech podstawowych wymiarach: tj. w marketingu, obszarze designu i wytwarzania.

Fazy rozwoju nowego produktu
Faza 0 Planowanie Faza 1 Rozwój koncepcji + analiza potrzeb klientów + identyfikacja najważniejszych użytkowników + identyfikacja produktów konkurencyjnych Faza 2 Design na poziomie systemu + opracowanie planu stworzenia wariantów produktu oraz poszerzonej rodziny produktów + ustalenie docelowej ceny sprzedaży + stworzenie alternatywnego wzoru produktu + zdefiniowanie głównych podsystemów i interfejsów + udoskonalenie wzoru przemysłowego Faza 3 Design na poziomie detali + opracowanie planu marketingowego Faza 4 Testowanie i udoskonalenie + opracowanie materiałów promocyjnych Faza 5 Rozwinięcie produkcji + zapoznanie kluczowych klientów z pierwszymi wyrobami

firmy

Marketing

+ określenie szansy wejścia na rynek + zdefiniowanie segmentów rynku

aktywności

sfery

Design

+ przeanalizowanie architektury produktu + ocena nowych technologii

+ badanie wykonalności koncepcji produktu + rozwinięcie koncepcji wzoru przemysłowego + budowa i testowanie eksperymentalnego prototypu

+ zdefiniowanie geometrii części + wybór materiałów + ustalenie tolerancji + skompletowanie dokumentacji z zakresu kontroli wzoru przemysłowego

+ testowanie niezawodności + testowanie długości życia produktu + testowanie wykonania + uzyskanie norm wynikających z przepisów + wprowadzenie zmian w designie + wsparcie wdrożenia do produkcji u dostawców + udoskonalenie procesów produkcji i montażu + przeszkolenie pracowników + udoskonalenie procesów zapewnienia jakości

+ ewaluacja pierwszych partii produkcji

Wytwarzanie

+ identyfikacja ograniczeń produkcyjnych + określenie strategii łańcucha zaopatrzenia

+ oszacowanie kosztów wytwarzania + ocena wykonalności produkcji

+ zidentyfikowanie dostawców głównych komponentów + przeprowadzenie analizy „wykonać czy kupić” (make or buy) + określenie finalnego schematu montażu + ustalenie celów w zakresie kosztów

+ zdefiniowanie procesu produkcji części składowych + zaprojektowanie narzędzi + zaprojektowanie procesu zapewnienia jakości + rozpoczęcie procesu zaopatrywania

+ rozpoczęcie całego systemu produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie S.Eppinger, Product Design and Development [Wzornictwo i rozwój produktów], Boston-Londyn 1999. /Design Management, Zarządzanie Wzornictwem, Wydawnictwo IWP, Warszawa 2010.

TEKST>

Michał Drożdż

» To oryginalny kształt odróżnia
ekspres automatyczny 13Z011 Zelmera od produktów wyprodukowanych przez konkurencyjne firmy. Na sklepowej półce ma zwracać uwagę klientów.

ŚWIADOMA DROGA DO NOWEGO PRODUKTU

PROCES PROJEKTOWANIA:

TT design

10 _ 11

Design określa dziś ofertę firmy: nie ma produktów niezaprojektowanych, są tylko takie, którym formę nadano świadomie bądź nieświadomie. Od tego, czy proces kreowania nowych produktów jest opisany, przestrzegany i czy nim zarządzamy, zależy dziś często przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa.

+

Każdy twórca produktu, nadając mu kształt, czy wymyślając, jakie funkcje powinien spełniać, tworzy równocześnie jego wzornictwo. Dotyczy to zarówno konstruktora maszyny drukarskiej, jak i piekarza wytwarzającego bułki. Kiedy elementy łączone z wzornictwem, takie jak funkcjonalność, ergonomia czy estetyka zaczynają być świadomie wplatane w proces projektowy w firmie, zaczynamy mówić o designie. Potrzeba wykorzystania wzornictwa w tworzeniu produktu jest pierwszym niezbędnym krokiem do stworzenia profesjonalnego procesu projektowania wzorniczego w firmie.
WZORCOWY PROCES WZORNICZY

W zależności od rodzaju firmy i oczekiwań stawianych przed projektantem, możemy w różny sposób zintegrować wzornictwo

z innymi procesami w działalności firmy. Najczęstszy i zarazem najbardziej oczywisty proces, w którym korzystamy z zasad designu, to tworzenie nowego produktu. Równocześnie warto pamiętać jednak o szansach, jakie daje zaprzęgnięcie wzornictwa do działań, takich jak komunikacja marketingowa, tworzenie i świadczenie usług, czy inne obszary tworzące przestrzeń komunikacji pomiędzy firmą a konsumentem. Dla czytelnego zobrazowania tematyki projektowania wzorniczego i zarządzania tym procesem, skoncentruję się na procesie rozwoju nowych produktów. W tym przypadku początkiem całego procesu powinno być określenie celu, jaki design będzie spełniał w realizacji strategii firmy. Możemy z niego korzystać tylko do projektowania produktu, możemy też oprzeć na zasadach designu zarządzanie całą firmą. W zależności od tego, jaką opcję wybierzemy, będzie to miało wpływ na aspekty kosztowe i wizerunkowe przedsiębiorstwa, będziemy musieli też uwzględnić wzornictwo w hierarchii organizacyjnej i nadać mu w niej odpowiednią wagę. Jednym z bardziej ryzykownych rozwiązań jest bezwiedne przekazanie decyzji w zakresie wzornictwa szeregowym pracownikom, np. z działu konstrukcji wyrobów. To częsta sytuacja, ale znacznie ogranicza rolę projektowania i blokuje niektóre jego możliwości. Dopiero zbudowanie partnerskich relacji osób odpowiedzialnych za projektowanie z kluczowymi przedstawicielami marketingu, badań i rozwoju (R&D), sprzedaży czy finansów, pozwala na skuteczne wykorzystywanie szans, jakie płyną ze stosowania podejścia projektowego. Nie jest przy tym najważniejsze, gdzie w strukturach umiejscowiona jest komórka zarządzania wzornictwem. Ważne, by jej działania współgrały z marketingiem produktowym i R&D, bo tylko taka integracja pozwala na spójne działanie procesu wzornictwa w ramach firmy.

Specjaliści od designu – w jakim celu
Eksperci z zakresu wzornictwa zwykle trafnie prognozują zmiany rynkowe, dlatego mogą przygotowywać raporty przydatne w rozwoju nowych produktów, które wspierają taktyczne i strategiczne decyzje.

PO CO W OGÓLE WZORNICTWO?

Jeśli chcemy wspierać rozwój nowych produktów, trzeba najpierw zdecydować, jak bardzo chcemy wykorzystać doświadczenie projektantów. rozumianego wyglądu produktu, czyli tak zwany styling. Projektant obudowuje już istniejące rozwiązania techniczne w nową bryłę, ale jego możliwości zmiany tych rozwiązań są ograniczone. Stylizacja to jednak nie tylko sfera rozważań estetycznych. Projektant wzornictwa pracuje też nad ergonomią i funkcjonalnością bryły. Firma stylizuje produkt po to, by: + odróżnić produkt od oferty konkurencji; + zwiększyć jego atrakcyjność dla konsumenta; + dopasować produkt do preferencji wybranego segmentu konsumentów; + dostosować estetykę produktu do właściwego poziomu cenowego; + zakomunikować charakterem bryły najstotniejsze dla konsumenta cechy produktu; + zapewnić właściwą ergonomię i funkcjonalność użytkowania. + Drugi rodzaj działań, w których współpraca z projektantem wzornictwa może przynosić dobre efekty, to prace badawczo-rozwojowe, w których poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Działania projektantów rozpoczynają się wtedy już na etapie planowania funkcjonalności i charakteru nowego produktu.
+ Pierwszym sposobem wykorzystania designu może być zaprojektowanie szeroko

Projektant współuczestniczy w pracach i analizach na etapie doboru i opracowywania rozwiązań technicznych, współdecyduje, wnosi inne spojrzenie. Zadania związane ze stylizacją produktu pojawiają się już w trakcie powyższych prac. Współpraca z projektantami wzornictwa może objąć też badania, np. analizę trendów rynkowych. Eksperci z zakresu wzornictwa, koncentrując się na szczególnych aspektach aktywności firm, innych projektantów czy też społeczeństwa w ogóle, z reguły trafnie prognozują zmiany rynkowe. Wynikiem takich prac mogą być raporty przydatne w rozwoju nowych produktów, które wspierają decyzje o charakterze taktycznym i strategicznym. W organizacji odbiorcami takiej wiedzy powinny być działy marketingu i R&D. + Trzecim działaniem, w którym można skorzystać z projektowania wzorniczego, może być optymalizacja kosztów. Tutaj celem bywa projekt zapewniający obniżenie kosztu wytworzenia produktu, np. dzięki zmianie technologii, eliminacji części, czy też ułatwieniu montażu. To działanie dotyczy różnych części łańcucha wartości produktu, bo jeśli uda się zmienić produkt tak, by fizycznie zajmował mniej miejsca, to automatycznie potrzebujemy dla niego mniej powierzchni magazynowej. Innymi korzyściami mogą być: usprawnienie pakowania i transportu, skrócenia czasu serwisowania produktu, czy integracja opakowania ze sposobem jego prezentacji w punktach sprzedaży. Z doświadczenia Zelmera wynika, że najlepsze efekty daje podejście mieszane, łączące różne aktywności, zależnie od aktualnych potrzeb firmy. Trudno sobie wyobrazić, aby prace związane ze stylizacją czy działaniami badawczymi, mogły toczyć się w oderwaniu od kwestii kosztowych czy przewidywań trendów. Również sam aspekt stylizacyjny jest na ogół jednym z nieodzownych elementów projektu wzorniczego, niezależnie od zakresu pozostałych zadań. Nawet dobór kolorystyki i grafiki do gotowej bryły produktu, czyli to, co przez projektantów

TT design

12 _ 13

wzornictwa zazwyczaj jest traktowane jak praca uwłaczająca ich kompetencjom, jest również istotnym elementem strategii firmy. Z jednej strony kolorystyka musi być przecież zgodna z trendami, wyróżniać produkt i komunikować jego najważniejsze cechy, przyciągać klienta. Z drugiej – powinna uwzględniać stronę kosztową, np. fakt, że każdy nowy kolor to dodatkowe koszty czy zmiany w procesie produkcji.
PROCES PROJEKTOWANIA – KROK PO KROKU

Jeśli firma chce osiągnąć powyższe cele i skorzystać z wymienionych działań, musi zainwestować czas i energię w budowę właściwego procesu – takiego, który zintegruje prace projektantów z pozostałymi działaniami firmy. To szczególnie istotne, gdy firma współpracuje z projektantami zewnętrznymi. Współdziałanie w oparciu o poprawnie zdefiniowany proces może dać doskonałe efekty i pozwala na zachowanie elastyczności kosztowej, a zewnętrzna firma projektowa, wykonując zlecenia z różnych branż, dostarcza do wnętrza organizacji świeże idee. Wewnętrzny zespół jest dzięki takim inspiracjom bardziej kreatywny, wychodzi poza utarte schematy myślowe. Jeśli firma chce uzyskać jak największą liczbę różniących się od siebie koncepcji, powinna zastosować podejście konkursowe i rozpisać konkurs na projekt – w tym przypadku konieczna jest współpraca z kilkoma firmami zajmującymi się wzornictwem. Niezależnie jednak od tego, jak podejdziemy do procesu, kluczowa jest świadomość, że zewnętrzny projektant nie jest jedynie usługodawcą dostarczającym gotowe dzieło w określonym terminie. Powinien być traktowany jak pełnoprawny partner zespołu projektowego i uczestniczyć aktywnie w jego pracach, w przeciwnym wypadku nie skorzystamy w pełni z jego potencjału. Ten obszar integracji również może być wspomagany właściwie zbudowanym procesem. W Zelmerze proces takiej współpracy można podzielić na kilka etapów.

zadawaniu sobie pytań na temat oczekiwań wobec produktu, segmentu konsumentów czy ceny, warto mieć świadomość możliwości, jakie daje wzornictwo przemysłowe. Wzornictwo może być kreatywną odpowiedzią na pytania, które od zawsze stawialiśmy sobie w ten sam sposób. Jest to również aktualne w kolejnych krokach procesu, takich jak określanie założeń do projektu, czy przygotowywanie studium wykonalności i budżetu. Patrząc na proces od strony wzornictwa, już w momencie podjęcia decyzji o uruchomieniu projektu powinniśmy mieć przemyślane i opracowane wytyczne dla nowego produktu. Włączenie w ten etap prac osób odpowiedzialnych za wzornictwo wydaje się być jak najbardziej korzystne.

2

ETAP WYBÓR PARTNERA.

Jeśli nie mamy projektantów wzornictwa wewnątrz firmy, kluczową decyzją będzie właściwy dobór partnera zewnętrznego, który zajmuje się wzornictwem. Gdy mamy zbudowaną przy wcześniejszych projektach bazę firm projektowych, możemy stosunkowo łatwo rozpocząć proces zbierania ofert – tak robimy to w Zelmerze, gdzie współpracujemy z wieloma projektantami. Kluczowym elementem tego etapu jest + przygotowanie wytycznych do sporządzenia oferty, które muszą pozwolić designerom na ocenę stopnia skomplikowania i pracochłonności projektu. Po przesłaniu próśb o oferty do projektantów, 1 ETAP następuje wymiana dodatkowych informacji, PRZYGOTOWANIE PROJEKTU doprecyzowująca przesłane dane. Zazwyczaj Zanim zapadnie decyzja o wdrożeniu nowego produktu, na tym etapie krystalizuje się, kto może być należy przeprowadzić prace analityczne i koncepcyjne. Są one potencjalnym partnerem przy projekcie. Warskoncentrowane głównie w obszarze marketingu produktowe- to podkreślić rolę dobrego przygotowania wygo, gdzie odpowiadamy na pytania: jaki ma być produkt? Jakie tycznych i sprawnej komunikacji, które zwiękpotrzeby będzie zaspokajał? Jak musi w związku z tym wyglą- szają szanse na uniknięcie nieporozumień dać? Z jakich materiałów go wykonamy? Podczas tych działań po wyborze oferentów. Trudniejszą sprawą design powinien być już jednym z rozważanych aspektów. Przy jest + ocena wiarygodności nowego partnera.

Kluczowa jest świadomość, że zewnętrzny projektant nie jest jedynie usługodawcą dostarczającym gotowe dzieło w określonym terminie.

Przysparza to najwięcej trudności przedsiębiorcom po raz pierwszy współpracującym z designerami. Co więcej, jest jedną z najczęstszych przyczyn (obok złego sprecyzowania oczekiwań i organizacji współpracy) negatywnej oceny wpływu wzornictwa na proces projektowania nowego produktu. Ciągła nauka i elastyczne dostosowywanie się do konkretnych warunków jest wpisane w zawód projektanta wzornictwa, więc firma może tu wymagać dostosowania się do jej potrzeb. Jednak sam producent powinien wziąć pod uwagę fakt, że rozpoczynając pracę z nowym partnerem, będzie musiał się z nim podzielić swoją wiedzą, w przeciwnym razie nawet najlepszy designer nie spełni oczekiwań. Od jakości komunikacji będą zależeć późniejsze efekty współpracy, więc warto poświęcić jej sporo uwagi – nie można oczekiwać, że projektant dotychczas współpracujący z branżą meblarską, ma doskonała wiedzę o przetwórstwie tworzyw sztucznych czy sprzęcie elektronicznym. Nie zmienia to faktu, że można oczekiwać od niego dobrego projektu (jak wybrać dobrego projektanta – patrz ramka na str. 17).

Tu ważna uwaga: przy wyborze projektanta nie warto kierować się tylko ceną. Kryterium cenowe jest oczywiście niezwykle istotne, ale wymaga specjalnej uwagi. Tutaj nie ma cudów – projektowanie to ciężka praca koncepcyjna i to zwykle kosztuje. Często oferta niższa cenowo może w tym przypadku skutkować niższą jakością projektu końcowego lub znacznie przekroczonym harmonogramem. Dlatego wstępna ocena kompetencji partnera jest tak istotna.

3

ETAP WYKONANIE PROJEKTU

Po wyborze partnera rozpoczynamy współpracę. Tutaj konieczne jest przedstawienie projektantowi kompletnych danych do rozpoczęcia działań – i ten etap ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wytyczne, żądania, ograniczenia + to wszystko zbieramy w briefie projektowym, który jest dokumentem otwierającym projekt. Warto poświęcić mu sporo czasu, bo od jakości sprecyzowania oczekiwań w dużym stopniu zależy później powodzenie przedsięwzięcia. Z naszego doświadczenia wynika, że każdy błąd na tym etapie kosztuje bardzo drogo i ulega zwielokrotnieniu w czasie projektowania. Dlatego też brief musi zostać omówiony przez strony jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych – na pierwszym, najważniejszym spotkaniu. Wtedy odbywa się najistotniejsza interakcja zespołu projektowego i ostateczne doprecyzowanie oczekiwań. Uwaga! Przed zamknięciem tego pierwszego spotkania i spisaniem wytycznych, warto upewnić się, że zarówno projektant, jak i producent tak samo rozumieją pojęcia zawarte w briefie. Inaczej czeka nas chaos. Gdy już mamy brief, przechodzimy do pierwszej fazy projektowania + wtedy powstają koncepcje nowego produktu. To moment, w którym projektanci wykazują się największą kreatywnością, proponują idee, kierunki, pokazują wachlarz możliwości. Ten etap ma „zachwycić” zleceniodawcę, ale

uwaga – pamiętajmy, by nie dać się ponieść kreatywności. Zaproponowane rozwiązania muszą odpowiadać ustalonym wytycznym! Na tym etapie mogą pojawić się oczywiście dodatkowe rozwiązania niestandardowe: mogą to być pomysły ograniczające koszty, zwiększające funkcjonalność lub inne o charakterze innowacyjnym. Możemy je akceptować, ale z umiarem. + Projektanci prezentują swe koncepcje najczęściej na szkicach, rysunkach wizualizacyjnych i w postaci uproszczonych modeli bryłowych. Należy je oceniać nie tylko pod kątem atrakcyjności, ale i realności wykonania. Odrzucamy wówczas te koncepcje, które zdecydowanie zbyt daleko odbiegają od rzeczywistości i te, które oceniamy jako nieatrakcyjne. Warto oceniać w obecności projektantów – to proste rozwiązanie, a daje szansę na wymianę opinii i dyskusję.

+ + + +

TT design

14 _ 15

+ + + + + + + + + + + +
» Już na pierwszy rzut oka odpowiedni kształt zelmerowskiego odkurzacza Galaxy 2 komunikuje klientom, że jest na wskroś nowoczesny – tak jak zastosowane w nim rozwiązania. » Mimo nowoczesnego
kształtu i zastosowanych do produkcji sokowirówki 486 materiałów (nierdzewna stal), produkt jest wciąż konkurencyjny cenowo. Producent: Zelmer

» O ekspresie
wysokociśnieniowym Piano 13Z014 klienci Zelmera najczęściej mówią, że jest przyjemny dla oka i wygodny w użyciu, na czym bardzo zależało producentowi.

Chęć wykorzystania wzornictwa rodzi się zazwyczaj w głowach osób zarządzających, jako nie do końca rozpoznana potrzeba podniesienia wartości produktu.

powinien być angażowany w rozwiązywanie wszelkich problemów mogących wpływać na jakość projektu wzorniczego. Jest konieczne – rzadko która koncepcja nadaje dla mnie oczywiste, że dobre przeprowadzenie wcześniejszych się do realizacji od razu. Trzeba urealnić moż- działań minimalizuje zaangażowanie designera na tym etapie, liwości wykonania produktu, sprawdzić ma- ale nie należy pomijać jego obecności w projekcie. Może się teriały, z których będziemy produkować – czy okazać bardzo cenna dla sukcesu produktu. wytrzymają nasz pomysł i czy produkt nadal będzie spełniał wymagania. Na tej podstawie REKOMENDACJE – O CZYM NIE ZAPOMNIEĆ? Przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swoich firmach zorganizoprojektanci dostosowują projekt i + następuje wać proces zarządzania projektowaniem wzorniczym, powinni przygotowanie modelu imitacyjnego. To istotny etap – po raz pierwszy będziemy wziąć pod uwagę kilka istotnych wyzwań. Moje doświadczenia mogli zobaczyć w rzeczywistości, jak będzie wynikają z pracy w Zelmerze, ale są obserwacjami sytuacji na wyglądać nowy produkt. Dlatego warto zwró- całym rynku. Chęć wykorzystania wzornictwa rodzi się zazwyczaj w głocić uwagę, by jakość modelu była wysoka – wtedy łatwiej będzie nam ocenić nasz mo- wach osób zarządzających, jako nie do końca rozpoznana del produktu w zestawieniu z prawdziwymi potrzeba podniesienia wartości produktu. Najczęściej mowa produktami własnymi i konkurencji. Daje to tu o wartości estetycznej, bo z tym w pierwszej chwili kojarzy też możliwość przeprowadzenia badań kon- się design. sumenckich. Gdy już wybierzemy koncepcję, + musimy przygotować zbiór korekt do koncepcji. To
start dalej Jeśli nasz model spełnia wymagania rynkowe przed nim postawione i można go produkować, czas na ważną decyzję. Czy chcemy przejść z fazy modelu do produkcji? Jeśli nie – musimy wrócić na start.

rokie możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wiedza ta powinna zostać przekazana do zainteresowanych działów przed rozpoczęciem projektu, przede wszystkim do marketingu i działów technicznych.
+ Druga rada: troskliwie wybierz projektanta bądź firmę projektową. Zdarza się, że przedsiębiorca „na próbę” zleca

+ Stąd pierwsza rekomendacja: pamiętaj, wzornictwo nie jest wyłącznie poprawianiem estetyki produktu, lecz daje sze-

projekt studentowi wzornictwa, a następnie – widząc efekt – stwierdza, że dostał ładne obrazki, które do niczego mu się nie mocne sprzężenie zwrotne pomiędzy działa- przydadzą. Jeśli sami nie potrafimy jeszcze zorganizować cami technicznymi a projektantami wzornictwa. łego procesu, powinniśmy znaleźć doświadczonego partnera, Wszelkie korekty i uzupełnienia projektu są który tę drogę już wielokrotnie przeszedł, a nie szukać działań już wprowadzane ściśle pod kątem możli- zastępczych. Dzięki temu można się wzajemnie uczyć i wspólwości wykonania, a efektem tego etapu jest nie wypracowywać odpowiednie mechanizmy działania. zamknięta całość, która nie budzi wątpliwo+ Po trzecie, traktuj projektanta jak partnera, a nie wyłączści natury technologicznej ani kosztowej. Po przekazaniu dokumentacji, większość odpo- nie jak usługodawcę. Zlecając pracę i oczekując tylko efektu wiedzialności za projekt przechodzi na stronę końcowego, mamy spore szanse na porażkę. Dzieląc się wiedzą konstrukcyjną i technologiczną. Zostaje nam i wprowadzając designera do zespołu projektowego, wykorzy+ przygotowanie prototypów, a w kolejnych stujemy efekt synergii i unikamy przykrych niespodzianek. krokach – narzędzi produkcyjnych. Warto pamiętać, że nie jest to koniec pracy pro- + Po czwarte, żeby proces miał właściwy przebieg, należy jektanta, który w ramach nadzoru autorskiego wyznaczyć osobę za niego odpowiedzialną. Od początku
do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Tutaj następuje kolejne

Jeśli tak, czeka nas + przygotowanie projektu

TT design

16 _ 17

+ + + +

Jak wybrać projektanta?
Rekomendacje z doświadczenia

Ze współpracy Zelmera z projektantami wynika, że w procesie wyboru firmy, która zostanie naszym designerem, istotne wydają się być trzy czynniki.

+ Sprawdź dokonania. Zanim zatrudnimy firmę zewnętrzną, przyjrzyjmy się, co już zrobiła – to oczywista rekomendacja. Przeglądając portfolio projektanta, warto przyjrzeć się dotychczasowym jego dokonaniom. W protfolio szukajmy jednak nie fajerwerków, ale projektów, które nie tylko wymagały kreatywności, ale były też solidne – i odniosły sukces rynkowy. To znaczy, że projektant jest nie tylko stylistą, ale ma też zmysł biznesowy. + Sprawdź, czy designer pracował z firmą. Potwierdzenie, że projektant już pracował z producentem i jego projekty są dostępne w sprzedaży, nie jest wbrew pozorom tak oczywiste. Jeśli firma designerska przeszła już proces współdziałania z producentem, wie, że musi wziąć pod uwagę uwarunkowania techniczne i rynkowe, gdy będzie przygotowywać projekt. Oczywiście, można zdecydować się na współpracę z projektantem niedoświadczonym – to czasem daje doskonałe wyniki; świeżość daje nowość. Wymaga to jednak od producenta przewidzenia większej ilości czasu na wykonanie projektu, aby w harmonogramie zmieścił się również okres nauki projektanta. + Sprawdź, czy się dogadacie. Ważny czynnik przy wyborze firmy projektowej, to umiejętność komunikacji. Ujmując to w skrócie: chaos na początku rozmów najprawdopodobniej spowoduje chaos w projekcie. Warto zwrócić uwagę na sposób przedstawienia firmy, sposób zbudowania oferty, czas reakcji na przekazywane informacje i komunikację osobistą. Te czynniki świadczą o profesjonalnym (lub nie) podejściu do współpracy.

nowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych, nie warto więc zapominać o aspekcie prawnym. Dbanie o ochronę własności intelektualnej budującej przewagę rynkową jest praktyką przynoszącą wymierne korzyści. Warto zwrócić też uwagę na umowy z projektantami. Jeśli korzystamy z usług firm zewnętrznych, powinniśmy zadbać, by umowa odzwierciedlała potrzeby naszego procesu i właściwie chroniła interesy obu stron. Warto, również formalnie, podzielić projekty na etapy oraz wcześniej zabezpieczyć sytuacje awaryjne. Mowa tu np. o rezygnacji z projektu przed jego zakończeniem, czy też zmianie sposobu wykorzystywania autorskich praw majątkowych. Te i inne potencjalne sytuacje sporne można rozwiązać już na początku współpracy, co niezależnie od rozwoju sytuacji, pozwoli na budowanie trwałych relacji pomiędzy firmą a projektantami.

+ I na koniec: pamiętajmy o sprawach formalnych. Design łączy się z kreowaniem

Zarządzanie wzornictwem na początku wydawać się może czymś zbytecznym. Można pomyśleć o nim jak o nieuzasadnionym rozroście organizacji. Jednak przyglądając się potencjalnym korzyściom płynącym z wykorzystania wzornictwa, oraz zagrożeniom związanym z chaotycznym przebiegiem procesu, wydaje się, że warto zadbać o tę sferę działania. Efekty można odczuć stosunkowo szybko – choćby w usprawnieniach procesu wdrożeniowego. Efekt finalny w postaci nowego produktu również powinien dowodzić musi ona mieć świadomość, że jej rolą jest integrowanie dzia- słuszności decyzji o profesjonalnym podejłań designu, marketingu, rozwoju i technologii w kierunku ściu do designu. osiągnięcia jak najlepszych dla firmy efektów. Taki pracownik powinien charakteryzować się nieszablonowym myśleniem Michał Drożdż: pełni obowiązki dyrektora oraz doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i komu- rozwoju produktów w Zelmer SA. nikacyjnymi. Jego sumienność zapewni firmie rozpoczynają- Można się z nim skontaktować pod adresem: cej współpracę z designerami poczucie kontroli nad nowym michal_drozdz@zelmer.pl. procesem.

TEKST>

Michał Drożdż

Menedżer designu
czyli ten, który czuwa

Żeby proces projektowania był prowadzony bez zarzutu, niezbędny jest człowiek, który nad nim czuwa – i wie, kiedy interweniować. Nie może to być przypadkowy pracownik, ale dysponujący specyficznymi umiejętnościami ekspert. Tak jak design dotyczy każdego produktu, tak każda firma styka się z designem na co dzień. Nie ma tu znaczenia, czy firma ma charakter produkcyjny, czy usługowy – wzornictwo pod różnymi postaciami występuje wszędzie i wymaga zarządzania. Wybór tego, w jaki sposób to zarządzanie będzie wyglądać, zależy od specyfiki i potrzeb firmy.

rozwoju technicznego. Tutaj wyzwaniem jest brak integracji sfery produkcji ze światem marketingu.

Jest kilka modeli, w jakich działa menedżer designu. + Pierwszy, najprostszy to taki gdy zarządzanie
wzornictwem leży w gestii właściciela lub szefa firmy. Z takim działaniem mamy do czynienia najczęściej w firmach, które wyrosły z niewielkiego biznesu rodzinnego. Wraz ze wzrostem firmy zaczyna jednak brakować sposobu rozwiązania kwestii operacyjnego zarządzania wzornictwem.

+ Drugi, to przekazanie odpowiedzialności za design działowi marketingu. Wówczas wzornictwem
zarządzają kierownicy produktu lub kierownicy rozwoju marki. Jeśli są dobrze przygotowani, ten model może się bardzo dobrze sprawdzać, ale im większą rolę wzornictwo będzie odgrywało, tym bardziej taki model zarządzania może okazać się nieefektywny.

+ Czwarty, to dedykowany design menedżer, osoba łącząca wszystkie działy, wyposażona w specyficzne umiejętności. W organizacji funkcjonuje wtedy osobna część skoncentrowana na designie. Zarządzanie wzornictwem wymaga wykonywania różnych zadań. Analizując proces, można mówić o roli wzornictwa w zarządzaniu strategicznym, taktycznym, operacyjnym i o wykonywaniu projektów wzorniczych. Najmniej problemów przysparza kwestia wykonywania projektów – wykonuje je projektant i jeśli firma ma świadomość konieczności stosowania wzornictwa, nie ma problemu. Znacznie więcej uwagi należy poświęcić aspektowi zarządzania operacyjnego. Od tego, czy jest ono efektywne, zależy jakość wykonania wcześniej opisywanych zadań. Operacyjne zarządzanie wzornictwem jest sprawdzianem przygotowania organizacji do wykorzystywania designu i właśnie ten poziom decydowania o designie jest często kluczem do sukcesu firmy. Osoba odpowiedzialna za tę część zadań jest określana mianem menedżera designu i ma do odegrania specyficzne role w procesie. + Rola organizatora procesu. Do tej sfery działania
należy przygotowanie i prowadzenie procesu powstawania projektu wzorniczego. Zaczynając od kwestii związanych z nawiązaniem współpracy z firmami, poprzez formalności dotyczące umów, harmonogramów i rozliczeń, nadzór nad realizacją

+ Trzeci, to zarządzanie wzornictwem przez pracowników obszarów technicznych organizacji. Mamy z nim do czynienia w firmach o długiej tradycji

TT design

18 _ 19

Żeby proces projektowania był prowadzony bez zarzutu, niezbędny jest człowiek, który nad nim czuwa – i wie, kiedy interweniować. Powinien to być dysponujący specyficznymi umiejętnościami ekspert.

» Krzesełko dla dziecka, Fleurville
Calla High. Projektant: Yves Behar

poszczególnych etapów, aż po zakończenie i ocenę projektu. Ponieważ design jest zwykle elementem działań interdyscyplinarnych, design menedżer staje się integratorem różnych obszarów wewnątrz i na zewnątrz firmy. Proces zarządzany przez menedżera designu nie powinien być utożsamiany tylko z jednorazowym projektem nowego produktu, lecz z budowaniem trwałych relacji pomiędzy uczestnikami wszystkich działań powiązanych z wzornictwem.

Często okazuje się, że tłumaczenie przekazywanych informacji, troska o ich klarowność i sprawdzenie, czy zostały poprawnie zrozumiane, jest najważniejszym zadaniem menedżera designu. Wymuszanie interakcji komunikacyjnej wraz z ujednolicaniem i upraszczaniem informacji zapobiega wielu problemom w realizacji projektu.

+ Rola integratora komunikacji. Ze względu na
specyfikę zadań, menedżer designu porozumiewa się z osobami z różnych działów, a często i firm. Stanowi centrum obiegu informacji, które poprzez niego trafiają do osób zainteresowanych. W tej sytuacji jego obowiązkiem jest zapewnienie właściwego obiegu informacji w procesie, tak aby każdy komunikat poprawnie dotarł do odpowiedniej osoby i aby wywołał pożądaną reakcję.

+ Rola tłumacza. Zadaniem powiązanym z integrowaniem komunikacji jest dbałość o jasność przekazu pomiędzy stronami w procesie. W procesie tworzenia nowego produktu poszczególni interesariusze porozumiewają się własnym, specyficznym językiem, nie do końca zrozumiałym dla pozostałych grup. W tej sytuacji projektant wzornictwa, najczęściej wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych, niekoniecznie zrozumie techniczny język inżyniera. Podobnie informacja z marketingu może być źle zinterpretowana przez dział techniczny, a będzie to spowodowane inną nomenklaturą stosowaną w częściach komercyjnych firmy.

+ Rola arbitra. Wzornictwo przemysłowe ingeruje w tak delikatne sfery życia jak, gust, przyzwyczajenia czy stereotypy populacyjne. Z kolei proces wdrożeniowy wymaga podejmowania decyzji opartych na racjonalnych przesłankach. Dlatego też niezwykle istotnym zadaniem menedżera designu jest wspieranie procesu oceny i wyboru projektów. Zbierając opinie poszczególnych interesariuszy, analizując raporty trendów i biorąc udział w realizacji badań konsumenckich, menedżer designu może uzasadniać i rekomendować ostateczne decyzje. Powinien również dokonywać regularnej oceny firm projektowych w celu jak najlepszego przygotowania procesu wyboru partnera do kolejnych projektów.
Jeśli mówimy o zarządzaniu taktycznym i strategicznym, powinniśmy myśleć też o liderze designu. Tak jak menedżer designu nadzoruje cały proces powstania nowego wzoru, tak lider wyznacza kierunki działania i wpisuje wzornictwo w długofalową strategię firmy. Również w sferze taktycznej to lider designu nadaje ton działaniom średnioterminowym. Jego głos jest decydujący przy ocenie projektów i projektantów. Istotne jest, aby lider designu miał jak największą świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie wzornictwa w firmie.

TEKST>

Maciej Kuźmicz

WARSZTATY

ZAPROJEKTUJ

W ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego eksperci poprowadzili dwudniowe warsztaty dla przedsiębiorców, pod tytułem „Proces rozwoju nowego produktu wzorniczego”.

wzięło udział 30 osób, wśród nich znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla – działów konstrukcyjnych, rozwoju nowego produktu, marketingu, a także współwłaściciele firm, członkowie zarządów czy projektanci zatrudnieni w firmach produkcyjnych. Reprezentowali zarówno duże, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa. Jak wynika z ankiet, które uczestnicy wypełnili po warsztatach, średnia ocena całych zajęć sięgnęła 4,84 pkt. (w skali 1-6). Aż 15 osób uznało, że warsztaty były bardzo użyteczne dla ich praktyki (oceny powyżej 5), istotność poruszanej problematyki została oceniona na „bardzo dobrze” lub „celująco” przez 16 osób. Beneficjenci poznawali zakres współpracy projektantów z przedsiębiorcą na każdym etapie procesu rozwoju nowego produktu; zajęcia były ilustrowane konkretnymi ćwiczeniami praktycznymi. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał również podstawowy podręcznik wykorzystywany w programie „Zaprojektuj Swój Zysk”, realizowany przez IWP – Design Management. Zarządzanie wzornictwem. Opracowanie zawiera nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również wiedzę praktyczną – doświadczenia opisane w studiach przypadku. Właśnie do studiów przypadku odwoływali się również trenerzy podczas zajęć. Uczestnicy warsztatów ćwiczyli m.in.: opracowywanie briefu projektowego, pracowali nad stworzeniem koncepcji wybranego produktu w oparciu o strategię firmy,

W spotkaniach

planowali również harmonogramy projektów rozwoju wybranego nowego produktu, doskonalili umiejętność definiowania ścieżek krytycznych. Po każdej części warsztatów uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z własnej praktyki zawodowej. Warsztaty mają przygotowywać do odpowiedzi na pytania: + dlaczego warto i w jaki sposób skutecznie współpracować z polskimi projektantami? + jaka jest struktura i logika procesu zarządzania projektem wzorniczym? + jakie są różnice pomiędzy fazami procesu rozwoju produktu i jaka jest rola poszczególnych narzędzi w osiąganiu celów projektowych? + jak zorganizować pracę z projektantem w poszczególnych fazach przebiegu projektu? + jak skutecznie zastosować narzędzia wspierające zarządzanie projektem? Celem warsztatów było zaprezentowanie modelu zarządzania projektem wzorniczym na podstawie doświadczeń wiodących firm z rynku polskiego, przedstawienie najlepszych praktyk współpracy z projektantami w procesie wdrażania nowego produktu, przedstawienie i przećwiczenie najważniejszych narzędzi współpracy z projektantem, ćwiczenie metod i narzędzi zarządzania projektem wzorniczym i zapoznanie uczestników ze sposobami minimalizacji ryzyka projektowego przez stosowanie metod szacowania czasu i kosztów w projekcie wzorniczym.
Maciej Kuźmicz: jest redaktorem naczelnym magazynu THINKTANK. Można się z nim skontaktować pod adresem: mkuzmicz@thinktankmagazine.pl

TT design

20 _ 21

SWÓJ ZYSK
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POWIEDZIELI O WARSZTATACH:

:: Paweł Godlewski [kierownik projektu, analizy w firmie Horus]:
Podczas warsztatów miałem okazję przećwiczyć jak prowadzić spotkanie rozpoczynające nowy projekt wzorniczy. Wysoko cenię uwagi i ocenę prowadzącego oraz informację zwrotną od uczestników warsztatów. Podczas dwóch dni zajęć nie było czasu na nudę, zadania dla uczestników były perfekcyjnie dobrane. Treść warsztatów nie zaskoczyła mnie, ale pozwoliła usystematyzować wiedzę, którą już posiadałem.

manual

:: Jagienka Komorowska [właścicielka firmy Stylissimo PR]:
Warsztaty oceniam bardzo wysoko. Interesował mnie szczególnie proces projektowania nowego produktu. Chciałam zobaczyć, jak wygląda od środka. Wiem, że produkty unikalne sprzedają się lepiej i chciałabym, żeby Polacy chcieli kupować te, które są estetyczne i ładnie wykonane.

:: Katarzyna Augustyniak [specjalistka ds. marketingu
w Fabryce Mebli Biurowych Mikromax:]: Pracuję w tej branży dopiero od 8 miesięcy, więc wszystko, co było na warsztatach, bardzo mnie ciekawiło. Znam się na zarządzaniu projektem, ale nie w procesie wzorniczym – to była dla mnie nowość. Szczególnie interesujące były dla mnie kluczowe etapy kreacji produktu. Mam teraz dużo nowych pomysłów, które postaram się wprowadzić w życie w firmie, w której pracuję.

Uwagi uczestników

(cytaty z ankiet przeprowadzonych po warsztatach ZSZ):

:: :: :: ::

Bardzo interesujący podręcznik i materiały dodatkowe; Nowe spojrzenie na proces projektowania; Zdobyta wiedza poszerza doświadczenie zawodowe; Dla mnie większość informacji była znana - teraz są bardziej uporządkowane; :: Bardzo dziękuję za zorganizowanie warsztatów, które pozwoliły mi na uzyskanie lepszej wiedzy odnośnie wagi współpracy firma – projektant; :: Może powinien być większy odstęp między pierwszym i drugim dniem, choćby po to, aby zapoznać się z książką, na którą prowadzący się co chwila powołuje. Książce należy się ocena 6+. Bardzo dobra i przydatna.

+
TEKST>

Beata Krowicka

» Winylowa płyta
z oryginalnymi etykietami posłużyła Maciejowi Mazurowi za materiał na efektowną i niepowtarzalną misę.

DESIG
środowiska powoli staje się nie do pomyślenia.

RE:

Ekologia towarzyszy dziś nam na każdym kroku. Dlatego projektowanie produktu bez zwrócenia uwagi na ochronę

Re.duce, Re.use, Re.cycle.

TT design

22 _ 23

Ograniczaj wpływ na środowisko
Re.duce – redukuj, zmniejszaj, ograniczaj: Polacy coraz chętniej sięgają po sprzęty, które pozwalają zużywać mniej energii. Re.use – wykorzystaj raz jeszcze: klienci doceniają wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcji. Firmom pozwala to ograniczać koszty. Re.cycle – ponownie wprowadzaj do obiegu: możliwość ponownego wykorzystania tych samych opakowań zachęca do zakupu i obniża koszty.
ZYSKOWNA KORZYŚĆ DLA NATURY

N

wpisali już swe propozycje produktów w trend ekologiczny – innowacyjne wzornictwo nie boi się korzystać z plastikowych butelek, strzępków tkanin czy sfatygowanych opon jako surowców. Dlatego designerzy coraz częściej prezentują swe pomysły z zakresu ograniczania wpływu na środowisko, przyczyniając się np. do ograniczenia ilości śmieci, które zalewają światowe wysypiska. Tylko w Polsce powstaje rocznie 12 mln ton odpadów i wciąż nie mamy pomysłu, jak je utylizować. Tymczasem dla firm, które zatrudnią projektantów świadomych nowego trendu, „zielone” projekty mogą być szansą. Przedsiębiorcy działający w zgodzie z 3Re udowadniają, że nie tylko chronią środowisko, ale korzystają biznesowo. W tym roku podczas Gdynia Design Days na wystawie re.produkt2 w Muzeum Miasta Gdyni, można było przyjrzeć się, jak projekty firm wyrażają zasadę 3Re – Re.duce, Re.use, Re.cycle.

Projektanci

Choć ekologiczny design w założeniu sprzyja przede wszystkim naszej planecie, to na wykorzystaniu odpowiedzialnego projektowania zyskują też przedsiębiorcy. Popyt na zielone produkty stale rośnie – napędzają go dziś nie tylko aktywiści, ale m.in. gwiazdy telewizji. Kiedy Jamie Oliver, znany brytyjski kucharz, opowiedział w swym programie o fatalnych warunkach panujących na kurzych fermach, sprzedaż wolno wybiegowego drobiu wzrosła w Anglii o 36 procent. Podobnie jest z produktami, które powstają w zgodzie z ideą 3Re. Historia sukcesu japońskiej firmy Muji pokazuje, że warto – tworząc swój biznes – myśleć nie tylko o zysku, ale i o projekcie. Pierwszy sklep sieci – liczącej dziś około 450 placówek – powstał w latach 80. XX wieku w Tokio. Ideą było tworzenie rzeczy potrzebnych, bez epatowania markami i nazwiskami projektantów. Do urządzenia sklepów używano starych desek i cegieł z rozbieranych budynków, natomiast sprzedawane w Muji produkty powstawały z surowców wtórnych i odpadów produkcyjnych. Dzięki takiej filozofii, która wpisała się w światowe trendy, z małego sklepiku wyrosło imperium, którego przychody wynoszą 1,2 mld euro rocznie. O korzyściach, jakie może dać odpowiedzialne projektowanie, przekonał się też koncern Marks & Spencer, który w 2007 r. wprowadził do swoich sklepów odzież z organicznej bawełny. W tym samym roku jego przychody poszybowały w górę o 40 procent. Dla klientek sieci posiadanie w szafie ekologicznej garderoby stało się synonimem mody. Wiele produktów wytworzonych w zgodzie z zasadą 3Re zapewnia nabywcy nie tylko dobre samopoczucie, ale także oszczędność.

» Karina Marusińska zlitowała się nad
wyszczerbionymi kubkami, talerzami i miskami. Zamiast je wyrzucać, skazy i nadtłuczone brzegi pokrywa szkliwem lub zakrywa je np. muchami.

WYZWANIE DLA PROJEKTANTA – MNIEJ MATERIAŁÓW

Nic dziwnego, że Polacy coraz chętniej sięgają po sprzęty, które pozwalają zużywać mniej energii. Producenci takich urządzeń czerpią z tego niemałe korzyści. W ub.r. na naszej skłonności do oszczędzania zarobiła m.in. firma Jezierski, projektująca okna. W I kwartale 2009 r. odnotowała rekordową sprzedaż, której motorem stały się okna Exclusive. Klienci wybierali najdroższy produkt z oferty firmy trzykrotnie częściej niż najtańsze okna, ponieważ gwarantuje on, że z domu ucieka najmniej ciepła. Model ten jest przyjazny zarówno dla środowiska, jak i dla kieszeni właściciela. + Trendem bardzo silnie zauważalnym wśród producentów z wielu branż jest w ostatnim czasie także ekologiczne podejście w zakresie pakowania towarów. Przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na ograniczenie wielkości pudełka, wykorzystanie w jego produkcji surowców wtórnych, a często także na zastosowanie opakowań do ponownego wykorzystania. Każde z tych rozwiązań może oznaczać obniżenie kosztów. W zeszłym roku na rynku pojawiła się nowa seria kremów laboratorium Dr Ireny Eris. Dotychczasowe miłośniczki tej marki mogły zdziwić nietypowe opakowania. Seria The Highest Technology Inside Ecology zamknięta jest w tekturowych kartonikach. Opakowania zaprojektowano tak, by idealnie mieścił się w nim krem, bez żadnych zbędnych przestrzeni. Do nadruków nie użyto z kolei ani kolorów, ani metalicznych farb. Dla środowiska oznacza to znacznie mniej odpadów oraz łatwiejszy proces biodegradacji.

Ale nowy trend to nie tylko oszczędności, ale również wyzwania dla designerów: muszą odpowiadać na wyzwania mniejszego zużycia materiałów, sięgać po nowsze technologie. W ostatnich latach okazało się też, że opakowania, które do tej pory znaliśmy, były większe i cięższe niż to konieczne. Wielu firmom udało się więc znacznie zmniejszyć ich masę i np., co mogłoby wydawać się niemożliwe, uczynić plastikową butelkę cieńszą niż dotychczas. 3 lata temu koncern paliwowy Shell rozpoczął proces redukcji zużycia plastiku przy produkcji opakowań. W efekcie na butelki do oleju napędowego potrzeba rocznie o 11 proc. mniej tworzywa (to około 2,5 tys. ton rocznie). To ogromne odciążenie dla wysypisk śmieci, a Shell może zaoszczędzić na mniejszym zużyciu plastiku. Coraz cieńsze stają się też butelki w polskim oddziale Coca-Coli. W 2008 r. opakowania o pojemności 1 litra stały się lżejsze o 11 proc., a te dwukrotnie większe straciły 8 proc. swojej masy. Dodatkową korzyścią dla natury jest to, że aż 20 proc. tworzywa na butelkę pochodzi z recyklingu zużytych opakowań. Niestety, wciąż niewiele polskich firm decyduje się na spektakularne działania zgodne z ideą 3Re. Szczególnie rzadko sięga się po surowce wtórne. Powody wyjaśnia Mirosław Chłoń, prezes sieci ekologicznych delikatesów Organic Farma Zdrowia. Okazuje się bowiem, że w Polsce opakowania wykonane np. z makulatury są dużo droższe od tych z nowego papieru. Firma nie może przepłacać, dlatego nie używa materiałów z recyklingu, ale wybiera surowce biodegradowalne, a nadruki wykonuje ekologicznymi farbami. Klienci doceniają spójny wizerunek odpowiedzialnej firmy. W 2009 r.

osiągnęła przychody na poziomie 20,33 mln zł, czyli o ponad 20 proc. większe niż rok wcześniej.
ŚMIECI ZAMIAST IPODA

Dziś firmy proszą projektantów najczęściej nie tylko o to, by zaprojektować ekologiczny produkt, ale również, by do jego produkcji użyć… śmieci. Firma, która chce się wykazać inwencją, powinna zastosować w swych produktach przetworzone surowce wtórne. Konkurencja jest spora. Samsung poprosił swój zespół designerów o przygotowanie innowacyjnego telefonu – ma w ofercie telefon Blue Earth, którego obudowa wykonana jest z przetworzonych plastikowych butelek. Dopełnieniem jest możliwość ustawienia komórki na tryb oszczędzania energii. Z kolei Nike stworzył obuwie sportowe uszyte ze ścinków skóry i pianki, które zazwyczaj są w fabrykach traktowane jako odpady. Do sklepów trafiają urządzenia coraz bardziej ekologiczne. Pralka Mastercook PTDE-136 Dose umożliwia zmniejszenie zużycia środków piorących o 50 proc. dzięki systemowi dozowania. Podczas jednego prania może też zaoszczędzić 12 l wody. Do dużych polskich firm trendy docierają z opóźnieniem, dlatego o opakowaniach z surowców wtórnych, produktach wykorzystujących materiały z recyklingu czy innowacyjnych rozwiązaniach oszczędzających energię nie słyszymy często. Dla firm i designerów to świetna wiadomość – pozostaje duże pole do działania dla graczy, którzy będą w tej dziedzinie pionierami i wyrobią sobie pozycję firmy troszczącej się o środowisko.
Beata Krowicka: współpracowniczka THINKTANK. Można się z nią skontaktować pod adresem: bkrowicka@thinktankmagazine.pl.

+
TT design

+ + + +

Sztuka z odzysku
na wystawie Re.Produkt
NOBODY CHAIR

Te niezwykłe krzesła duńskiej firmy Komplot powstały z plastikowych butelek, z których uzyskano sztywny filc. Mebel nie ma żadnego stelaża, składa się jedynie z tkaniny. Krzesło stworzone jest w 100 proc. z surowca pochodzącego z recyklingu.
GUMA BALONOWA

Daria Burlińska z projektanckiego duetu DBWT ze ścinków pianki polietylenowej tworzy niepowtarzalne klosze lamp. Każdy egzemplarz jest niepowtarzalny, ponieważ tworzony jest ręcznie z elementów o różnych kształtach.
UHAHA

Karina Marusińska dała nowe życie uszkom od nieudanych filiżanek i dzbanuszków wyrzuconych przez fabryki porcelany. Dzięki zamontowanym przyssawkom Uhaha można je przyczepić do słoika, butelki czy szyby. Wszystko zależy od inwencji właściciela.
TRANSGLASS

Kultowa firma Artecnica ze starych butelek stworzyła wazony, które zachwycą miłośników nowoczesnego designu. Projekty Torda Boontje i Emmy Woffenden zostały zrealizowane przez rzemieślników z Gwatemali.
THE PARQUET

Wielokrotnie nagradzany projekt szwedzkiego studia Apokalyps Labotek. Parkiet wykonany jest z gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon. Wzorowany jest na klasycznych drewnianych podłogach. „Deseczki” tworzone są w wersji czarnej lub wielobarwnej.
EKO-WINYL

Maciej Mazur oferuje w sklepie EcoCorner pomysły na oryginalne wykorzystanie starych płyt winylowych. Robi z nich patery na owoce oraz okładki notatników. Każdy egzemplarz ma indywidualny styl, tak jak unikatowa jest muzyka zespołów, które nagrały płyty.

+

TEKST>

Beata Bochińska

DWA DNI Z ŻYCIA JURORKI MICROSOFT IMAGINE CUP 2010

JAK PROJEKTOWAĆ INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE
Naszym zadaniem pierwszego dnia jest przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z uczestnikami wszystkich zespołów (mamy dla każdego po 30 minut), tak, byśmy mogli zrozumieć postawiony problem i zaproponowane rozwiązanie, w tym także od strony wykorzystanych platform technologicznych. W tym roku w Imagine Cup zespoły mogą posługiwać się rozwiązaniami opartymi nie tylko na produktach Microsoftu – to niewątpliwy znak czasu, innowacyjne rozwiązania czerpiemy dziś z wielu sieci. Wywiady są ciekawe, wszyscy są porządnie przygotowani i coraz lepiej potrafią opowiadać o swym rozwiązaniu precyzyjnym językiem. To wielki postęp w porównaniu do początków konkursu – wtedy najważniejsze było samo „piękno” kodu programu, zrozumiałe dla hermetycznej grupy. Teraz do zespołów dołączyli specjaliści od komunikacji, projektanci wzornictwa, a często także specjaliści z wybranej dziedziny, której dotyczy rozwiązanie, np. lekarz – co podniosło jakość samych projektów. Młodzi ludzie, których zadaniem jest znalezienie rozwiązania wybranego problemu Milenijnego, potrafią teraz jasno opisać swoje pomysły, w tym także korzyści i oczekiwane pozytywne doświadczenia odbiorcy. Niewątpliwie pomaga im to, że po przystąpieniu do konkursu wszyscy przeszli w toku konkursu szkolenie z prezentacji. Dodatkowo, zespoły zakwalifikowane do półfinałów przechodzą szkolenia biznesowe, co ułatwia przygotowanie modelu biznesowego. Nasze pytania do półfinalistów mają na celu nie tylko wyłonienie najlepszych zespołów, ale także udzielenie zespołom wskazówek w ich pracach. Wybranie pięciu finalistów nie jest łatwe, pracujemy do późnej nocy, porównując wyniki i spierając się o ułamki punktów – najchętniej dalibyśmy szansę wszystkim.

Projektowanie usług staje się powoli naszą narodową dyscypliną. Było to widać w kolejnej już edycji konkursu Imagine Cup.

Nadejście połowy maja zapowiadało ciekawą, ale też wyczerpującą pracę jurora w konkursie projektowania oprogramowania Imagine Cup. Na co dzień przewodzę Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego, który współorganizuje polską edycję konkursu wspólnie z Microsoft Polska. To już czwarty raz, gdy oceniam prace programistów, projektujących nowoczesne rozwiązania.
DZIEŃ PIERWSZY: PÓŁFINAŁY – TRUDNY WYBÓR

Do starcia półfinałowego, odbywającego się w siedzibie IWP, zakwalifikowało się 10 najlepszych drużyn razem ze swoimi mentorami i wykładowcami z uczelni, z których pochodzą. Obecni byli również oceniający prace informatyków, w tym prezesi spółek IT, często konkurujących ze sobą na rynku. W czasie konkursu króluje jednak nieformalna atmosfera, wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, co bardzo ułatwia współpracę jurorów w zespołach. W związku z moim doświadczeniem, tym razem dostałam pod opiekę „żółtodzioba” – Pawła z Orange, który okazał się być wielkim praktykiem i pragmatykiem. Już na początku orientuję się, że nie jest źle – okazuje się, że Paweł jest uważny, bystry i jednocześnie otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. Czujemy satysfakcję ze spotkań z uśmiechniętymi, choć spiętymi, najzdolniejszymi informatykami młodego pokolenia.

TT design

26 _ 27

+ + + +
DZIEŃ DRUGI: FINAŁ – JEDEN WYGRYWA, WSZYSCY ZWYCIĘŻAJĄ

Czym jest?
Imagine Cup to największy konkurs technologiczny dla studentów na świecie. Ma inspirować młodych ludzi do wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwiązywania problemów współczesności. W tym roku ma hasło „Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”. Problemy te zostały zidentyfikowane przez ONZ w Milenijnych Celach Rozwoju i są to m.in.: + eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, + zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, + promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet.

Finały Imagine Cup to obrona własnego rozwiązania podczas prezentacji w języku angielskim wobec zespołu jurorów, wszystkich uczestników, sponsorów i zaproszonych gości. Łącznie to kilkaset osób na sali. Kto będzie bronił swojego rozwiązania, okazuje się w chwili rozpoczęcia finałów, dlatego ogłoszenie wyników to chwila radości lub rozczarowania. To ostatnie jednak szybko mija i zamienia się w solidarny doping dla kolegów. Najlepiej prezentują się drużyny, które zmagają się z rzeczywistym problemem, np. takim, którego sami doświadczyli. Kluczem do sukcesu w projektowaniu oprogramowania jest więc nie tylko sam kod, ale zebranie interdyscyplinarnego zespołu, o uzupełniających się umiejętnościach, z udziałem projektanta komunikacji wizualnej i projektanta wzornictwa. W konkursie w ub.r. wiele rozwiązań opartych było na interfejsie dotykowym. W tegorocznych finałach kilka zespołów bierze na warsztat ruch jako interfejs! Dokładnie tak pokazuje swe rozwiązanie zwycięski Fteams z Politechniki Łódzkiej, który tworzy automatycznego tłumacza języka migowego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnością słuchową porozumiewać się z osobami słyszącymi w czasie rzeczywistym. Fteams proponuje osobom sprawnym dostosowanie się do metod komunikacji migowej osób z wadami słuchu, a nie odwrotnie – i wygrywa! To dowód na to, że projektowanie rozwiązań nie polega tylko na stworzeniu konkretnego rozwiązania, ale przede wszystkim odpowiedniej jego analizie. Kluczem do sukcesu w Imagine Cup jest zespołowa praca, interdyscyplinarne podejście i prosta, czytelna komunikacja tak dla uczestników, jak i jurorów.
REFLEKSJE NA MARGINESIE

+ Imagine Cup 2009 – w poprzedniej edycji konkursu zmagali się finaliści wybrani spośród ponad 300 tys. studentów z ponad 100 krajów świata. W ogólnoświatowych finałach w Kairze konkurowało ze sobą 444 studentów ze 149 drużyn reprezentujących 124 kraje. Polskę reprezentowało sześć zespołów. W finałowej gali w Kairze uczestniczyli wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak i Jacek Murawski, dyrektor generalny Microsoft w Polsce, którzy przejęli obowiązki organizatorów edycji światowych finałów Imagine Cup: w tym roku światowe finały Imagine Cup 2010 odbędą się w Polsce. + Zwycięzcy polskiej edycji Imagine Cup 2010 to zespół
Fteams z Politechniki Łódzkiej. Magda Jonczyk, Grzegorz Glonek, Tomasz Ciejka, Daniel Moliński oraz Jacek Pintera pod kierunkiem Jarosława Koszuka będą reprezentować Polskę podczas lipcowych światowych finałów. Fteams zaprezentował projekt automatycznego tłumacza języka migowego, który umożliwia osobom niedosłyszącym porozumiewanie się ze słyszącymi w czasie rzeczywistym. Fteams otrzymał też nagrodę specjalną w wysokości 15 tys., ufundowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Obok Fteams w ścisłym finale konkursu w kategorii Projektowanie oprogramowania znalazły się : + eVolve z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, + MUTANT i The Eradicators z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, + DreamCraft z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krajowe finały konkursu Imagine Cup po raz trzeci zostały zorganizowane we współpracy z IWP, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Z rozmowy z uczestnikami Imagine Cup wyraźnie rysuje się obraz nowego, interesującego pokolenia, które będzie tworzyć rozwiązania: aktywnych, młodych ludzi działających społecznie jako wolontariusze, a także udzielających się w swoich rodzinach. Mieliśmy szansę spotkać wrażliwych projektantów technologii. To właśnie dlatego jestem przekonana, że projektowanie usług staje się naszą narodową dyscypliną.

Beata Bochińska: prezes zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Można się z nią skontaktować pod adresem: beata_bochinska@iwp.com.pl.

+

TEKST>

Kaja Kobylańska

21 DESIGN STORIES

DOBRY DESIGN TO ZYSK

Wystawa dobrych praktyk wzorniczych organizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” dowodzi, że współpraca z projektantem owocuje nie tylko estetycznym, ale przede wszystkim rentownym produktem.

„21 design stories. Studia przypadków” to prezentacja efektów udanej współpracy między producentem a projektantem. Może być źródłem inspiracji dla polskich przedsiębiorców, którzy dzięki 21 studiom przypadków mogą się przekonać, że wykorzystanie potencjału wzornictwa w procesie powstawania i wdrażania nowego produktu może pozytywnie wpłynąć na rentowność firmy. Eksperci Instytutu wybrali na wystawę 20 zagranicznych produktów i usług obecnych na rynku nie dłużej niż 10 lat, które z powodzeniem mogłyby zostać zaprojektowane w Polsce. Jako 21. przypadek prezentowany jest polski produkt, powstały w wyniku zastosowania pełnego procesu rozwoju nowego produktu, obecnie na etapie przygotowania do wprowadzenia na rynek. Aplikacja wzornictwa niejednokrotnie stanowiła ostatnią deskę ratunku dla upadających przedsiębiorstw, korzystnie wpływała na zmianę profilu działalności firmy (np. wzbogacając ofertę o nową linię produktów), a także zwiększała wśród konsumentów świadomość istnienia marki na rynku. Ponadto zastosowanie wzornictwa dało mniejszym przedsiębiorstwom szansę na osiągnięcie konkurencyjności i wybicie się na rynku. Jak konkretnie, pokazują dwa studia przypadku na stronie obok.
Kaja Kobylańska: komisarz wystawy 21 Design Stories. Można się z nią skontaktować pod adresem: kaja_kobylanska@iwp.com.pl.

+ Więcej: www.jdblissblog.com/images/microbe.jpg

TT design

28 _ 29

» Cerro. Wersja: v1.0
Projekt: Cerro (Wielka Brytania) Klient: Neptune Outdoor Furniture Ltd. Studio projektowe: Rodd Industrial Design Rok wprowadzenia: 2008 (rok stworzenia koncepcji: 2007)

1 – GIANTMicrobes© Studium przypadku
Prawnik Drew Oliver, zainspirowany wspomnieniami naukowca Richarda Feynmana i jego obserwacjami mikroorganizmów pod mikroskopem, wpadł na pomysł zaprojektowania pluszowego „mikroba” – zabawki edukacyjnej, która w przyjazny dla dziecka sposób pomaga wyjaśnić fakt istnienia zarazków i wirusów. Drew chciał uruchomić działalność z niewielkim budżetem i bez korzystania z kredytów bankowych czy pomocy funduszy kapitału inwestycyjnego. Przeanalizował możliwości w zakresie pozyskiwania, sprzedaży detalicznej, magazynowania i dystrybucji takich produktów, a także przepisy w zakresie niepalności i zawartości substancji chemicznych w pluszowych zabawkach. Zawarł też umowy o poufności z twórcami wzorów, kontrakty na dystrybucję i opracował stronę internetową w celu prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. GIANTmicrobes (mikroby-giganty) miały stać się zabawkami edukacyjnymi, pomagającymi dzieciom zrozumieć, skąd biorą się choroby, a także zabawnymi maskotkami wręczanymi chorym w dowód sympatii. Asortyment produktów obejmuje popularne wirusy, takie jak wirus przeziębienia czy grypy, a także bardziej egzotyczne zarazki dżumy czy wirusy Ebola. Każdemu egzemplarzowi towarzyszy edukacyjna ulotka. W wyniku projektu, GIANTmicrobes sprzedawane są obecnie bezpośrednio konsumentom oraz do setek sklepów detalicznych w 20 krajach. Firma ma biuro w Nowym Jorku, produkuje towar w Chinach, prowadzi magazyn w Kalifornii i korzysta z usług projektantów z całych Stanów Zjednoczonych. Nowe produkty opracowywane są w trzech kategoriach: nietechniczne artykuły higieniczne (np. gąbki), produkty edukacyjne (np. książki i pomoce naukowe) oraz uzupełniające produkty rozrywkowe (np. gry). Na rok 2010 przygotowano serię animowanych postaci mikrobów dla nowych mediów.

2 – Cerro Seat Studium przypadku

» Wersja: KBest v1.0
Projekt: GIANTmicrobesR (USA) Klient: Giantmicrobes Inc. Projektant: Drew Oliver Rok wprowadzenia: 2003

Firma Neptune Outdoor Furniture Ltd. chciała zdywersyfikować dotychczasową bazę klientów, obejmującą podmioty z sektora publicznego (samorządy, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej) i zaoferować nowoczesny asortyment na rynku firm prywatnych oraz nabywców zwracających większą uwagę na wzornictwo, takich jak architekci. Firma miała już własny dział montażu, dostaw, instalacji i produkcji, i postanowiła skorzystać z pomocy w zakresie poprawy statusu marki oraz racjonalizacji procesów marketingowych i produkcyjnych w ramach finansowanej ze środków publicznych inicjatywy MAS (Manufacturing Advisory Services – usługi doradcze dla producentów). Rzeczywistym celem Neptune było wprowadzenie nowego asortymentu produktów adresowanego do dotychczasowych i nowych klientów. MAS skierował Neptune do programu Designing Demand, który pomógł firmie zidentyfikować potrzeby, wytypować rynki docelowe, opracować założenia projektowe, sporządzić listę preferowanych projektantów i przygotować koncepcję zarządzania przedsięwzięciem. Firma Neptune zwróciła się do Rodd Industrial Design – pracowni cieszącej się światową renomą dzięki innowacyjności i kreatywności w opracowywaniu produktów. Rozwiązaniem okazała się ławka Cerro: połączenie „wyraźnie współczesnego wzornictwa z tradycyjną solidnością cenioną przez obecnych klientów”. Duże znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia miała także łatwość instalacji i utrzymania. Designing Demand pomógł firmie Neptune zrozumieć, w jaki sposób współpraca z projektantami zewnętrznymi może pomóc w konkurowaniu na nowych rynkach, uzyskaniu wyższych cen za designerskie produkty oraz zwiększeniu sprzedaży i zysków. Ławka WYSTAWĘ 21 DESIGN STORIES, Cerro wprowadzona na rynek w roku 2009 z której pochodzą powyższe przysporzyła firmie nowych zamówień oraz studia przypadku, można spowodowała wzrost zainteresowania jej oglądać do 5 września 2010 r. pozostałymi produktami. Pierwszy etap (10.00-19.00 codziennie oprócz w strategicznym rozwoju firmy przyczynił się do tego, że innowacyjność we wzornictwie poniedziałków) w sali im. Wandy stała się czynnikiem decydującym o sukcesie Telakowskiej, w Instytucie komercyjnym. Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa.

+

40
na glebie wolnej od chemikaliów od co najmniej 3 lat.
Warsztaty dla przedsiębiorstw i projektantów Marcin Marchwiński, specjalista w dziale obsługi klienta, marcin_marchwinski@iwp.com.pl

%

35
Do tylu państw świata eksportowany jest model Profi odkurzacza, który jest produkowany przez Zakład Silników Sp. z o.o. Kolejne wersje produktu są projektowane przez studio Ergo Design, pierwsza powstała 6 lat temu. Współpraca projektanta z producentem przyniosła więc nie tylko wyższą sprzedaż, ale i ekspansję globalną.

O tyle wzrosły przychody koncernu Marks & Spencer, gdy w 2007 r. wprowadził do swoich sklepów odzież z organicznej bawełny. Dla klientek sieci posiadanie w szafie czegoś ekologicznego stało się jednoznaczne z byciem modną. Organiczna bawełna jest uzyskiwana z upraw nie stosujących pestycydów i dodatków chemicznych do nawozów, w oparciu o metody bardziej przyjazne ekologicznie. Do jej wytwarzania używa się ekskluzywnych produktów – od chusteczek, po kimona. Istnieją różne poziomy certyfikatów dla bawełny organicznej, ale minimalnym wymogiem jest uprawa roślin

12 mln
Tyle ton śmieci i odpadów co roku powstaje w Polsce. Na wykorzystanie większości z nich nie ma pomysłu, tymczasem we współpracy z projektantami mogą się stać idealnym tworzywem dla nowych produktów. Na dodatek, w Polsce opakowania wykonane np. z makulatury są dużo droższe od tych z nowego papieru, więc używanie materiałów z recyklingu jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Publikacja THINKTANK Design jest bezpłatnym dodatkiem do magazynu THINKTANK. Jest realizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowych informacji o uczestnictwie w projekcie „Zaprojektuj Swój Zysk” udzielają: Partnerstwo w projekcie instytucji i organizacji gospodarczych Agnieszka Żmudzińska, kierownik ośrodka doradztwa i szkoleń, agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl Informacje o projekcie „Zaprojektuj Swój Zysk” Elżbieta Opiła, dyrektor komunikacji ZSZ, elżbieta_opila@iwp.com.pl Informacje dla mediów Katarzyna Chałas, PR manager, katarzyna_chalas@iwp.com.pl

www.zsz.com.pl

Infolinia: +48 22 588 55 88

Redaktor prowadzący Maciej Kuźmicz mkuzmicz@thinktankmagazine.pl Dyrektor kreatywny Katarzyna Zbytniewska kzbytniewska@thinktankmagazine.pl

Adres redakcji Plac Konstytucji 3/66, 00-647 Warszawa tel. (22) 628 04 10, (22) 628 20 04 fax (22) 628 04 12 redakcja@thinktankmagazine.pl

Wydawca Business Education Institute Sp. z o.o. Prezes: Paweł Rabiej prabiej@thinktankmagazine.pl

www.thinktankmagazine.pl

AUTOR PROJEKTU
Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) Strategiczny doradca przedsiębiorstw, projektantów i administracji publicznej w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów na rynek. Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest jedynym w kraju przedsiębiorstwem mającym status jednostki naukowej, zajmującym się systemowo wzornictwem oraz prowadzącym działalność na rzecz stymulowania – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów. 16 października 2009 roku Minister Gospodarki nadał Instytutowi status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

IWP

+ Świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, + Posiada 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem + Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. + Zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, + + +
i rozwojem nowego produktu. szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów.

przygotowania i wdrożenia nowych produktów, w tym przygotowuje i realizuje konkursy wyłaniające dostawców usług projektowych. Realizuje szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej. Organizuje krajowe i międzynarodowe wystawy i konkursy promujące innowacyjne produkty oraz dobre praktyki. Jest członkiem International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), wiodącej międzynarodowej organizacji non profit, promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. ICSID prowadzi działalność standaryzacyjną, promuje dobre wzorce, wspiera współpracę między projektantami i biznesem.

www.iwp.com.pl www.zsz.com.pl

Członek ICSID – stosujemy rekomendowane międzynarodowe standardy.

WZORNICTWO W NATURZE

Zastosowanie wzornictwa pozwoli Twojej firmie z sukcesem reagować na zmiany rynkowych trendów

Wejdź na stronę www.zsz.com.pl
Przekonaj się, że możesz zastosować wzornictwo w swojej firmie. To same PROFITY: WZROST zysków dzięki INNOWACJOM, podniesienie konkurencyjności i prestiżu firmy. Taka jest natura wzornictwa.

Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful