You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 16 listopada 2016 | Nr 23 (224)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

Edukacyjne trzsienie ziemi

Uwaga kierowco!
Idzie zima
KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

TRWA WIATOWY
TYDZIE
PRZEDSIBIORCZOCI
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Dominika Paszewska

Reforma owiaty jest ju pewna. Przyjcie ustawy to jednak


dopiero pocztek burzliwych zmian w naszych szkoach.

Wrd uczniw s zwolennicy i przeciwnicy reformy. Na przykad szstoklasici z Raciborza ze Szkoy Podstawowej nr 4 s
zadowoleni ze zmian. Lubi swoj klas, nauczycieli i ciesz si, e bd mogli si dalej razem uczy. Na zdj. uczniowie: Julia,
Micha, Micha, Wiktoria, Wiktoria.
KATARZYNA CZY

Jeeli bdziemy wszyscy


z pokor realizowali te zadania,
ktre przed pastwem postawiam i minister Zalewska, to
jestem spokojna o powodzenie
tej reformy mwia premier
Beata Szydo do wojewodw i
kuratorw owiaty. Sowa te s
kluczem do trwajcej od miesicy gorcej dyskusji na temat proponowanej przez rzd
PiS zmiany w polskim systemie owiaty. Reforma powiedzie si, jeli wszyscy, ktrzy

maj ku temu odpowiednie


kompetencje podporzdkuj
si zaleceniom minister Anny
Zalewskiej. Problem w tym, e
mimo wielokrotnie podkrelanej przez wadze gotowoci do
rozmw, adne argumenty nauczycieli, ekspertw, rodzicw
i samorzdowcw nie miay
i nie maj wpywu na decyzje
MEN. Gimnazja maj znikn, szko podstawow zastpi szkoa powszechna, nauka w
liceum potrwa cztery lata. Najwaniejsze zarzuty stawiane
reformie: byskawiczne tem-

po zmian, brak dostatecznego


uzasadnienia proponowanych
rozwiza, chaos informacyjny oraz koszty. Okazuje si bowiem, e wbrew zapowiedziom
rzdu dobra zmiana w edukacji wymaga sporych nakadw nansowych, take dla
samorzdw.
Zarwno minister Zalewska jak i premier Szydo deklaruj, e reforma ma na celu stworzenie bezpiecznej,
dobrej szkoy, wychowujcej
Polakw do przyszego ycia.
Pytanie jednak czy forsowa-

R E K L A M A

nie zmian niemal na si


przyniesie oczekiwane efekty.
By moe warto byoby jednak powieci wicej czasu na
konstruktywne rozmowy z nauczycielami i specjalistami od
edukacji, by moe rzetelna
kampania informacyjna poprzedzajca rozpoczcie procesu legislacyjnego daaby szans
na agodniejsze przejcie przez
trudny czas zmian jeli rzeczywicie okazayby si one
konieczne. Trudno przecie
uzna, e sytuacja, w ktrej z
jednej strony syszymy powtarzane jak mantr sowa bdzie
dobrze, a z drugiej widzimy
nauczycieli niemal rozdzierajcych szaty przed Sejmem, jest
sytuacj optymaln i napawa
rodzicw i uczniw spokojem.
A przecie to wanie na dobru
uczniw powinno nam zalee
najbardziej.

Czytaj wicej str. 2

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci w Kdzierzynie-Kolu uroczycie otworzyli starosta Magorzata Tudaj,


prezydent Sabina Nowosielska oraz Wiesaw Skwarko,
prezes Parku Przemysowego.
Zaplanowane na najbliszy tydzie wykady, debaty i spotkania to gratka
dla wszystkich, ktrzy s
zwizani z biznesem.
W cigu najbliszych dni
Kdzierzyn-Kole zamieni si
w regionaln stolic biznesu i
szeroko pojtej przedsibiorczoci. Ju po raz drugi w naszym miecie zorganizowano
obchody wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci. Kdzierzysko-Kozielski Park
Przemysowy z powodzeniem
podejmuje si ugoszczenia
wielu osobistoci zwizanych
z lokaln przedsibiorczoci i
prowadzeniem biznesu a take mieszkacw, ktrzy s zainteresowani t tematyk.
Podczas ocjalnej inauguracji prezydent Sabina Nowosielska wyrazia nadziej, e
tegoroczne obchody, wzorem
poprzedniego roku, upyn
w atmosferze zrozumienia i

Terminale patnicze

zainteresowania, a kady z
uczestnikw znajdzie dla siebie co interesujcego.
Cieszymy si, e takie imprezy s organizowane na terenie naszego miasta
i powiatu. Cieszy nas rwnie fakt, e TP skierowany jest nie tylko do biznesu,
ale rnych rodowisk, m.in.
uczniw i sportowcw dodaa starosta Magorzata Tudaj. Z kolei prezes Kdzierzysko-Kozielskiego Parku
Przemysowego,
Wiesaw
Skwarko podzikowa sponsorom i patronom, bez ktrych tak due przedsiwzicie
nie mogoby doj do skutku.
Szczegowy program wydarzenia znajduje si na portalu
raciborz.com.pl oraz gazetainformator.pl.

Czytaj rwnie str. 1


PLUSY dla BIZNESU
MN

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

Reforma owiaty. Krtki przewodnik po zmianach


8 listopada rzd przyj propozycj Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy owiaty.
W tym tygodniu projektem ustawy zajmuje si Sejm, ale jej przyjcie jest niemal pewne.
katarzyna czy

W momencie oddawania
gazety do druku nie znamy
jeszcze wynikw sejmowego
gosowania na temat reformy
owiaty zaproponowanej przez
minister Ann Zalewsk. Rzd
PiS przyj ministerialny projekt, wic trudno spodziewa
si niespodzianki podczas posiedzenia Izby, w ktrej wikszo gosw rwnie naley do
Prawa i Sprawiedliwoci.
Przygotowalimy krtki
przewodnik po zmianach, ktrych rozmach i tempo robi
wraenie nawet na ich przeciwnikach. Kilka miesicy prac
i podsycania ciekawoci opinii publicznej zakoczyo si
8 listopada podczas posiedzenia Rady Ministrw. To wanie ten organ podj decyzj,
e projekt MEN powinien by
wcielony w ycie. Ma to nastpi ju w styczniu 2017 r. Do
koca marca przyszego roku samorzdy musz podj
uchway dostosowawcze, tak

aby uczniowie rozpoczynajcy


nauk we wrzeniu zostali ju
objci nowym systemem edukacji.
Oznacza to, e przykadowy siedmiolatek trafi do 8-letniej szkoy podstawowej 4
lata bdzie objty nauczaniem
wczesnoszkolnym wszystkie zajcia poprowadzi jeden
nauczyciel - wychowawca. W
pitej klasie pojawi si rozdzielone przedmioty, z ktrych
kady bdzie wykadany przez
innego nauczyciela. Po ukoczeniu podstawwki i zdaniu
egzaminu smoklasisty, ucze
trafi do liceum oglnoksztaccego (nauka w nim potrwa 4
lata), picioletniego technikum
lub szkoy branowej I (3 lata),
a nastpnie II stopnia (2 lata).
Absolwenci licew, technikw
i szk branowych II stopnia
bd mogli zdawa egzamin
maturalny - tu take pojawi
si zmiany: zostanie wprowadzony prg zdawalnoci (30%)
jednego przedmiotu dodatkowego, a posiadacz dyplomu

potwierdzajcego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika bdzie mg uzyska wiadectwo
dojrzaoci po zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotw obowizkowych, bez koniecznoci (ale z moliwoci)
przystpowania do egzaminu
z przedmiotw dodatkowych.
Od przyszego roku szkolnego nie bdzie ju naboru do
gimnazjw, szkoy te, zgodnie
z obietnic PiS bd wygaszane. Tegoroczni szstoklasici po wakacjach zamiast do
nowej szkoy, pjd zatem do
VII klasy. Pojawienie si szk
branowych oznacza, e rwnie zasadnicze szkoy zawodowe wkrtce przestan funkcjonowa.
W zwizku ze zmian
struktury placwek owiatowych, ministerstwo opracowuje now podstaw programow
oraz podrczniki. Te ostatnie
maj zosta objte dofinansowaniem w ramach programu
Wyprawka szkolna (przy-

KOMENTARZ NA GORCO
Gabriela Lenartowicz
posanka na Sejm z ramienia
Platformy Obywatelskiej
Najgorszy jest, wbrew temu co gosi Pani Minister, a
obecnie autoryzuje rwnie
Pani Premier, kompletny brak
rzeczywistego dialogu w tak
wanej i rodzcej konsekwencje na lata kwestii. Reforma
edukacji to operacja na piciu
milionach dzieci i to one, niestety, za ni zapac... swoim
wyksztaceniem. Wszystkie
uznane autorytety mwi, e
likwidacja gimnazjw w tej
formule i w takim czasie to zy

pomys, a sposb przeprowadzania reformy podsumowuje


jedno sowo: chaos.
Minister przewiadczona
o wasnej nieomylnoci dewastuje polsk edukacj, upierajc si i opierajc li tylko na
sentymentalnym powrocie
do wasnych i swoich wyborcw wspomnie z modoci.
Formua 8 lat podstawwki
i 4 lata liceum to powrt do
przeszoci, a nie patrzenie w
przyszo modego pokolenia. Jednoczenie rzd oszukuje spoeczestwo co do stanu przygotowania reformy i

pienidzy jakie podobno na


ni zamierza przeznaczy. Reforma jest robiona na kolanie,
a eksperci brani z apanki.
Brakuje podstaw programowych i podrcznikw. Dzieci
bd si uczy w nieprzygotowanych szkoach, a jedyne
czego mog nauczy si w tym
klimacie naprawd, bo z dowiadczenia, to brak szacunku wadzy dla obywateli. Kade rozwizanie, kady system
mona naprawia, bd udoskonala, ale takiej skali zmiany trzeba wprowadza odpowiedzialnie.

pomnijmy, e obecnie kolejne


roczniki uczniw korzystaj
z darmowych podrcznikw
wypoyczanych ze szkoy na
czas trwania roku szkolnego).
Kolejna zmiana dotyczy religii
i etyki przedmioty te pojawi

si na wiadectwach oddzielnie
i w ten sposb bd wliczane do
redniej ocen.
Wszystkie informacje na
temat reformy zostay zebrane
na stronie internetowej Dobrej Szkoy: reformaedukacji.

men.gov.pl. Zalet tej platformy jest moliwo skorzystania z przelicznika, ktry po


wybraniu poziomu edukacji,
na ktrym obecnie znajduje si
dziecko, wskazuje kolejne stopnie jego nauki.

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Kole Rogi nie chc by mierdzcym kurnikiem


Fot. PIXABAY

Rozbudowa kurzej fermy w Rogach nie dostaa zielonego wiata. Mieszkacy odetchnli.
katarzyna solarz

Smrd kurzej fermy towarzyszy mieszkacom Rogw


od lat. Na terenie osiedla s
ju dwa przemysowe kurniki, w ktrych cznie hoduje
si ponad 40 tys. sztuk drobiu.
Wie o tym, e ma powsta
trzeci, okazaa si ponad ich siy. Dlatego stanowczo sprzeciwili si inwestycji. To wanie
ze wzgldu na komfort ycia
mieszkacw Rada Miasta
zdecydowaa si zmieni miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktry od lat
pozwala bez ogranicze budowa tam tego typu obiekty
przemysowe. Obecny spowoduje, e na osiedlu nie bdzie
mona ju realizowa inwestycji majcych duy wpyw na
rodowisko naturalne.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta na sali obrad znaleli si zarwno protestujcy
mieszkacy osiedla, jak i waciciel fermy Korneluisz Skoczylas oraz jego ojciec. Wiele

Z godnie z przyjt uchwa liczba kur na farmie nie moe


by wiksza ni 10 tys. Zdaniem inwestora, zapis niweczy jego
dziaalno gospodarcz.

lat temu, gdy rodzina Skoczylas budowaa pierwszy wielki


kurnik zapewniali zaniepokojonych mieszkacw, e ferma
nie bdzie uciliwa. Tak si
jednak nie stao i od tamtej pory trwa wojna. Sprawa nie jest
prosta, bo inwestor o budow
kolejnego kurnika stara si od

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

lat, a mieszkacy nie chc sysze o powikszeniu fermy.


Ju 10 lat temu zosta
zaoony specjalny pas zieleni, ktry ma niwelowa nieprzyjemne zapachy i system
zraszania drobiu latem. To
s rozwizania ograniczajce
odr tumaczy Skoczylas.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO
Korneliusz Skoczylas
waciciel fermy kurzej w
Kolu Rogach
() Na dzie dzisiejszy
jedna hala nie pozwala mi
wiza ekonomicznych nadziei na przyszo. Zmiana
planu zagospodarowania doprowadzi do tego, e ja za jaki
czas bd musia zlikwidowa
dziaalno. W sytuacji, gdy z

jakich powodw ekonomicznych hodowla drobiu stanie


si nieopacalna, nie bd mia
adnej alternatywy i musz zamkn ten obiekt, bo nie mog wprowadzi tam stada reprodukcyjnego, produkowa
jajek. () Niedawno mielimy
wichur w Rogach. Co si stanie, jeli w obecnej hali zerwie
mi dach? Jeeli budowlacy

stwierdz, e nie mona tego


wyremontowa, bo plan narzuca swoje rozwizania, to
zostaj bez grosza przy duszy,
a mam zacignite kredyty i
zobowizania. Jeeli nie wywiemy si z naszych umw,
bdziemy musieli np. zwraca
rodki unijne. To wie nam
rce cakowicie.

Owszem, s dni, kiedy


ten zapach jest intensywny, ale
s te takie, gdy nie jest uciliwy. (...) Istnieje moliwo
uzyskania wikszej skutecznoci w ograniczaniu zapachw.
Suy temu zastosowanie ciki rutowanej (teraz inwestor
stosuje som, ktra pochaniajc wilgo, przyczynia si
do intensywnoci nieprzyjemnego zapachu przyp. red)
przekonuje Skoczylas. To
kwestia zakupu maszyny, ktra cik sieka.
Dlaczego do tej pory waciciel nie wdroy tych rozwiza? Co robi w przeszoci?
paday pytania z sali. Mona
byo ju wczeniej wycign
przyjazn do do mieszkacw, porozumie si z nimi,
zaproponowa zmiany przekonywa przewodniczcy Rady
Miasta, Andrzej Kope.
Dlaczego pan nie reagowa przez tyle lat i mwi
o rozwizaniu problemu dzisiaj, kiedy podejmujemy niekorzystn dla Pana uchwa
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? doda.

Mieszkacy Rogw podkrelali rwnie, e nie chc


by cigle kojarzeni z wiosk,
ktra synie z kurnikw. Jak
podkrelaj, charakter osiedla
powoli zmienia si z wiejskiego w miejski, a przynajmniej
dy do takiej zmiany. Budowa kolejnego kurnika, ktry jeszcze bardziej zasmrodzi
osiedle, nie bdzie sprzyjaa
jego rozwojowi i nie zachci
do osiedlania si tu.
Osiedle Rogi z terenu
o charakterze wiejskim znaczco zmienio si na miejsko-wiejski i w tym kierunku ewoluuje przekonywa
przewodniczcy rady osiedla
Rogi i radny miejski Przemysaw Pawlik. wiadczy o tym
ilo inwestycji jakie s tam
wykonywane. Kolejne ulice
przyczane s do miejskich
wodocigw, budowana jest
kanalizacja, odwodnienia. Planowana jest te dua inwestycja na gwnej ulicy zostanie
tam wykonana nawierzchnia
asfaltowa. Osiedle si zmienia, powstaje coraz wicej
domkw jednorodzinnych, zaczynaj si do nas sprowadza

mieszkacy z caego Kdzierzyna-Kola i nie tylko. Wic


ten charakter, ktry obecnie
zyskuj Rogi albo bd miay ju wkrtce, chciabym, by
zosta utrzymany podkreli
radny.
Zdaniem Pawlika, procedowana na ostatniej sesji
uchwaa dotyczy bardzo wanego zapisu. Chodzi o zakaz
lokalizowania jakichkolwiek
inwestycji mogcych znaczco i potencjalnie znaczco
oddziaywa na rodowisko.
Wedle wprowadzonych zmian
liczba kur na farmie nie moe
by wiksza ni 10 tys. Zdaniem inwestora, zapis niweczy
jego dziaalno gospodarcz.
Nie bdzie mg rozbudowa
fermy tak, by przynosia mu
oczekiwane korzyci ekonomiczne, czyli ponad wprowadzon liczb.
Uchwaa dotyczca zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego zostaa przegosowana, aden radny nie
gosowa przeciw. Niewykluczone, e sprawa bdzie miaa
dalszy cig w sdzie administracyjnym.

wiatowych gabinetach. Dlatego w tym roku po raz pierwszy


mieszkacy wszystkich opolskich powiatw wybierali zwycizcw w kategoriach: lekarz
rodzinny, pediatra, stomatolog, pielgniarka/poona, farmaceuta oraz przychodnia/
gabinet. Wybieralimy najpopularniejszych specjalistw
Opolszczyzny podsumowuje
konkurs sam organizator. Najlepsi lekarze otrzymaj statuetki podczas uroczystej gali w
Opolu.
mn

W STRON CHIN

Lekarze ze szpitala w Kdzierzynie-Kolu od ubiegego miesica wykonuj maoinwazyjne zabiegi w obrbie


nerki, bdce nowoczesnym
sposobem operowania pacjentw. Nasza placwka jest
jedyn w wojewdztwie opolskim i jedn z nielicznych na
poudniu Polski, ktra zabiegi
ratujce ycie wykonuje w ten
sposb.
Metoda ta polega na
wprowadzeniu narzdzi chirurgicznych przez otwory o
rednicy od 0,5 do 1 centymetra do brzucha chorego pacjenta. Wie si to z mniejszym blem, mniejsz iloci
lekw do przyjcia oraz krtszym pobytem w szpitalu.
Zabiegi laparoskopowe
nie s codziennoci w urologii, ale w Kdzierzynie-Kolu

wykonuje si je z powodzeniem. Przede wszystkim


wymaga to wielu szkole i
odpowiednich
umiejtnoci, dlatego nie s to zabiegi
rutynowo stosowane w kraju, ale od kilku tygodni udaj si u nas. Po standardowej
operacji pacjent wychodzi
od nas z blizn na okoo 20
centymetrw, teraz s to trzy
5-10 milimetrowe nacicia na
brzuchu, zatem uzyskujemy
rwnie lepszy efekt kosmetyczny podkrela Piotr Dbrowski.
Dziki tego typu zabiegom pacjenci nie musz czeka w tak dugich kolejkach
jak dotychczas. W niedalekiej
przyszoci na oddziale maj
si rwnie odbywa operacje obejmujce prostat i pcherz moczowy. Wprowadzenie metod laparoskopowych
odbyo si dziki dr. Andrze-

Metoda laparoskopowa
polega na wprowadzeniu
narzdzi chirurgicznych
przez otwory o rednicy
od 0,5 do 1 centymetra do
brzucha chorego pacjenta.
jowi Kdzierskiemu szefowi
zespou urologw, ktry wraz
ze swoim zespoem wyszed z
tak inicjatyw.

Fot. Urzd Miasta KK

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Uczymy jzyka chiskiego, ceremonii parzenia herbaty,


kaligrafii, od czasu do czasu moemy przygotowa zajcia z
tai chi czy te zagra w tradycyjne chiskie gry wymieniaj
Ye Fengzhou i Zheng Menghui.

dzieci w miejskich przedszkolach i szkoach.


Instytut Konfucjusza
dziaa w budynku Politechniki
Opolskiej przy ulicy Kozielskiej
i jest otwarty dla wszystkich
naszych mieszkacw, ktrzy
chcieliby lepiej pozna Chiny
mwi prezydent Sabina Nowosielska.
Nauczycielki z instytutu
maj duo ciekawych pomysw, ktre s ju w trakcie realizacji. Warsztaty kulturowe
s przeznaczone dla kadego.
Wystarczy zgosi si do biura
instytutu i mona bra udzia w
bezpatnych zajciach.
mn

WIKSZYCE KOMUNIKACJA

DROGA KRAJOWA NR 45
JEST JU PRZEJEZDNA
nie remont. Kierowcy wracaj
na drog krajow i dojad do
Opola popularn czterdziestk
pitk bez objazdu, a pasaerowie linii kolejowych nie bd
musieli korzysta z autobusowej komunikacji zastpczej.
Pocigi wracaj na tory.
mn

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO ZBIORNIKA


Posowie Krzysztof Sitarski i
Jzef Brynkus-Kukiz 15 podjli
podczas obrad sejmu temat budowy wielofunkcyjnego zbiornika na rzece Bierawce w miejscu
koczcej wydobycie Kopalni
Piasku Kotlarnia.

Oddzia urologii w kdzierzysko-kozielskim szpitalu


przeprowadza maoinwazyjne operacje metodami
laparoskopowymi.
marta nabrdalik

Doktor Danuta Gmyrek


zdobya najwicej gosw
wrd pediatrw Opolszczyzny.

KDZIEREZYN-KOLE KULTURA

Roboty na przejedzie kolejowym w miejscowoci


Wikszyce dobiegy koca.
Niespena tygodniowy remont na przejedzie kolejowym
w Wikszycach da si kierowcom we znaki. Przejazd zosta
ponownie otwarty. Zgodnie z
obietnic wykonawcy z kocem
padziernika zakoczy si rw-

Nowoczesny sposb
operowania

w skrcie

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Starostwo Powiatowe KK

DANUTA GMYREK
PEDIATR ROKU

Instytut Konfucjusza rozpocz promowanie chiskiej kultury.


Mimo, i do Chin daleka
droga, to wraz z powstaniem
zamiejscowego wydziau Politechniki Opolskiej w naszym
miecie, do kraju rodka nam
coraz bliej. Dziki filii Instytutu Konfucjusza, ktra powstaa w naszym miecie, moemy
zapozna si z chisk kultur,
tradycj i jzykiem.
Wszystko za spraw dwch
nauczycielek - Ye Fengzhou
i Zheng Menghui, ktre nie
prnuj. Gociy one na ostatniej konferencji prasowej zwoanej przez rad miasta, uczestniczyy rwnie w zajciach dla

REGION

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Szefowa oddziau dziecicego kdzierzysko-kozielskiego szpitala zdobya


tytu pediatry roku w plebiscycie Opolski Hipokrates.
Najlepszy pediatra Opolszczyzny leczy w Kdzierzynie-Kolu. Doktor Danuta
Gmyrek, szefowa oddziau
dziecicego kdzierzysko-kozielskiego szpitala, zostaa mianowana pediatr roku w plebiscycie Opolski Hipokrates.
Zdobyte przez ni gosy pozwoliy na zdystansowanie pozostaych lekarzy. W tegorocznej
edycji konkursu wielu lekarzy i
wiele pielgniarek, i poonych
pracujcych w Kdzierzynie-Kolu zdobyo sympatie gosujcych.
Wysoko oceniono rwnie prac ordynator oddziau dermatologicznego SP ZOZ
w Kdzierzynie-Kolu. Doktor
Elbieta Urbaska-Kmieciak
zdobya sporo gosw. Wspaniali lekarze i pielgniarki pracuj wszdzie. Chcielimy ich
znale nie tylko w duych
szpitalach, ale i maych po-

Wiadomoci 3

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Otrzymali now d
Uczniowie Zespou Szk eglugi rdldowej w Kdzierzynie-Kolu bd mogli ksztaci si na dwch odziach Sucharskim
i Inspektorze.
Urzd eglugi rdldowej przekaza Zespoowi
Szk eglugi rdldowej w
Kdzierzynie-Kolu d motorow. Przedstawiciele podpisali umow, a Inspektor
nowy nabytek szkoy trafi w
rce uczniw.
Jednostka jest sprawna
technicznie, posiada rwnie
wiadectwo zdolnoci eglugowej wane do 2017. Przyszli marynarze bd uczyli si
chociaby tego, jak przebiega
manewr mijania z innym stat-

kiem. Inspektor wyposaony jest w jeden silnik, dlatego


manewry na nim s troszk
trudniejsze wyjania Maciej
Gromek, dyrektor Urzdu eglugi rdldowej w Warszawie.
d powstaa w Warszawskiej Stoczni Rzecznej.
Jej napd to silnik o mocy 72
KW. Jednoczenie moe na
niej przebywa kilkanacie
osb.
mn

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

To mniejsza jednostka
ni nasz Major Sucharski,
co pozwoli uczniom na
zdobycie nowych umiejtnoci podkrela dyrektor
Agnieszka Kossakowska.

KDZIEREZYN-KOLE NAGRODY

Kdzierzyn-Kole Liderem
Rozwoju Regionalnego
Prezydent Sabina Nowosielska odebraa statuetk oraz tytu Lidera
Rozwoju Regionalnego podczas IV Polskiego Kongresu Przedsibiorczoci
w Lublinie.
Kapitua konkursu docenia nasze miasto oraz Kdzierzysko-Kozielski Park
Przemysowy za dogodn lo-

kalizacj oraz profesjonalnie


przygotowane tereny przeznaczone pod inwestycje. Duy wpyw mia rwnie rozwj

szkolnictwa wyszego oraz


stabilne miejsca pracy.
mn

IMPREZA CZYTELNICZA
Zesp Szk w Solarni zaprosi w dniu 8 listopada uczniw
oraz nauczycieli na imprez pn.
Dzie Ksiki. W grudniu w
szkoach podstawowych w Kdzierzynie-Kolu i Dziergowicach
odbd si konkursy literackie.
MNIEJ AZBESTU
Gmina Cisek w 2016 r. uzyskaa
dofinansowanie na realizacj
zadania pn.:Unieszkodliwienie
wyrobw zawierajcych azbest
z terenu Gminy Cisek VII
nabr. Usunito 14,27 Mg pyt
eternitowych z 11 nieruchomoci.
Cakowity koszt zadania wynis
8 048,16 z.
ZDROWIE
PSYCHICZNE...
Modzie szkolna z terenu gminy
moga skada prace plastyczne w ramach ogoszonego przez
wjta gminy Bierawa konkursu
pod hasem Zdrowie psychiczne czym jest i jak o nie dba?,
bdcego dziaaniem w realizacji
Programu zdrowia psychicznego
dla Gminy Bierawa.
BEZPATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
26 padziernika w miejscowoci Polska Cerekiew odbyy si
bezpatne badania mammograficzne. W badaniach mogy wzi
udzia panie w wieku od 50 do
69 roku ycia, ktre nie miay
wykonywanych bada w cigu
ostatnich 2 lat.
WSTRZYMANO
SPRZEDA
Wjt Gminy Reska Wie odwoa ogoszony w dniu 6 wrzenia
2016 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci zabudowanej (szkoy)
stanowicej wasno Gminy
Reska Wie pooonej w obrbie Komorno. Przyczyna odwoania przetargu: zmiana stanowiska Rady Gminy Reska Wie w
zwizku z wnioskiem dyrektora
Zespou Szk w Komornie, ktry
czyni starania o przejcie szkoy
przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
PRZEKROCZYLI PRDKO PONAD 50 KM/H
31 padziernika i 1 listopada na
ul. Mostowej w Kdzierzynie-Kolu w zwizku z przekroczeniem dozwolonej prdkoci w terenie zabudowanym o ponad 50
km/h funkcjonariusze zatrzymali
prawo jazdy dwm kierowcom
forda. W zwizku z przekroczeniem dozwolonej prdkoci kierowcy otrzymali mandat karny i
10 punktw karnych. Zatrzymano im rwnie prawo jazdy na 3
miesice.
NOWI POLICJANCI
W szeregi opolskiej policji wstpio czterdziestu nowo przyjtych policjantw. W Komendzie
Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu bdzie penio dwch
nowych funkcjonariuszy po kursie podstawowym. W Urzdzie
Wojewdzkim w Opolu odbyo
si uroczyste lubowanie nowych
policjantw.

4 Edukacja

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE NAGRODY

Stypendia dla modych chemikw

Pomys koordynatorek z naszego miasta realizuje ju


531 placwek z caego kraju.

17 uczniw ksztaccych si w klasie chemicznej w Sawicicach otrzymao stypendia od Grupy Azoty ZAK S.A.

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Nasze miasto zostao


wyrnione za zaangaowanie w realizacj
programu. Statuetk i
dyplom dla Gminy Bezpiecznych Przedszkoli
odebraa z rk Agaty Gabrysz prezydent miasta
Sabina Nowosielska.
marta nabrdalik

Edukowanie przedszkolakw z zakresu zachowa w


rnych sytuacjach ycia wydaje si czym oczywistym.
Natomiast zorganizowanie
ciekawych zaj przy udziale
nie tylko nauczycieli, ale rwnie instytucji i rodzicw to
ju pomys na program, ktry
narodzi si w gowach dwch
koordynatorek z Kdzierzyna-

"Bezpieczne Przedszkole" to oglnopolski program edukacyjno-wychowawczy pod honorowym patronatem Rzecznika


Praw Dziecka. Na stronie bezpieczneprzedszkole.com mona
znale scenariusze zabaw, opowiadania, przepisy kulinarne,
informacje o obowizujcych przepisach a take wiadomoci
z uczestniczcych w programie przedszkoli. Jeeli Wasze
przedszkole chciaoby doczy do programu Bezpieczne Przedszkole zapraszamy gorco! Piszcie:gabrysz.agata@gmail.
com zachca Agata Gabrysz, jedna z autorek programu.
-Kola. Agata Gabrysz i Aleksandra Baraniak stworzyy
projekt pt. Bezpieczne Przedszkole, ktry urs do rangi
oglnopolskiego programu
edukacyjno-wychowawczego realizowanego w 531 placwkach na terenie caej Polski pod patronatem rzecznika
praw dziecka.
Na najmodszych czyha
wiele niebezpieczestw. Aby
waciwie przygotowa dziec-

ko do roli pieszego czy pasaera naley w nim wyzwala umiejtno wspycia z


ludmi, zdolno kierowania
i podporzdkowania w zalenoci od sytuacji, suchania
polece, wdraania do utrzymywania porzdku, troszczenia si o sabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji,
przewidywania skutkw swoich dziaa zaznaczaj autorki programu.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. PIXABAY

Bezpieczne Przedszkole

Grupa Azoty ZAK S.A.


uhonorowaa stypendiami 17
uczniw Zespou Szk nr 3,
ktrzy najbardziej powicili
si nauce. Kiedy technikum
to byy szkoy elitarne. eby
si do nich dosta, trzeba byo
zda egzamin, bo o jedno miejsce starao si kilka osb. Dzi
wracamy do szkolnictwa zawodowego, a o tym, jak bardzo jest
ono wane i potrzebne, wiadczy obecno na dzisiejszej
uroczystoci prezesw i dyrektorw naszych czoowych firm
chemicznych. Potrzebujemy fachowcw. Udao nam si przekona modych ludzi, e chemia
to przyszo mwi wicestarosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego Jzef Gisman.
Dalszych sukcesw yczy
uczniom rwnie wiceprezes
ZAK S.A. Adam Gsiorowski podczas wrczania stypendiw. Uroczysto zakoczya
si mianowaniem pierwszoklasistw.
mn

Od uczniw wymaga si duego powicenia, ale jak


wida, zostaje one wynagrodzone, co z pewnoci dziaa
niezwykle motywujco powiedzia dyrektor Zespou
Szk nr 3, Adam Kania.

KDZIERZYN-KOLE KONKURSY

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Uczniowie docenieni
w oglnopolskim konkursie

Modzi innowatorzy

Fot. Urzd Miasta KK

Wrd laureatw konkursu plastyczno-literackiego


znalazo si szecioro uczniw z naszego miasta.

Wrd wyrnionych znaleli si: Emilia yko, Tobiasz Kacprzak wraz z nauczycielami
Ew Ryzner, Sylwi Fojcik, Joann wich, Agnieszk Chodorsk i Renat Makowsk z
Publicznej Szkoy Podstawowej nr 12, Julia Korbela z nauczycielk Izabel Zajdowicz z
Zespou Szk Miejskich nr 2, Nicola Jaskka, Karolina Jopek, Jacek Gowniak z nauczycielkami: Magorzat Salamon i Grayn Boreck z Publicznego Gimnazjum nr 4.
W ramach oglnopolskiej
kampanii "Zachowaj trzewy
umys" do konkursu plastyczno-literackiego napyno kilka
tysicy zgosze z caej Polski.
Wrd laureatw znaleli si

take uczniowie z kdzierzysko-kozielskich szk oraz kilku nauczycieli, ktrzy wykazali


bardzo due zaangaowanie w
kampani. W trakcie spotkania zorganizowanego w urz-

dzie miasta zastpca prezydenta, Wojciech Jagieo wrczy


laureatom dyplomy i nagrody
ksikowe.
mn

Uczniowie reprezentujcy
Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych, Zesp
Szk nr 3 oraz Zesp Szk
eglugi rdldowej biorcy
udzia w konkursie Modych
Innowatorw odebrali nagrody z rk Mateusza Gramzy, prezesa ZAK S.A. Modym
innowatorom pogratulowaa rwnie prezydent Sabina
Nowosielska wraz z Wiesawem Skrawko, prezesem Parku Przemysowego.
Nagrody otrzymali: 1 nagroda: S-tronik 4.0 Zintegrowany, inteligentny system
identyfikacji i lokalizacji zagroe Sebastian Juraszek,
Bernard Baron nauczyciel
(Zesp Szk Technicznych
i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie-Kolu); 2 nagroda: Lekki przenony aerator
dla maych lub badawczych
komrek natleniania ciekw
przemysowych i komunalnych o pionowej osi strumienia pynu prototyp Denis
Zemeka, Patryk Kowasz, Jakub Kulik, Szymon Chodura,
Zbigniew Kapelan nauczyciel (Zesp Szk eglugi
rdldowej w Kdzierzynie-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Uczniowie z Kdzierzyna-Kola zostali nagrodzeni


w konkursie Forum Modych Innowatorw.

Pojcie innowacyjnoci w ostatnim czasie jest bardzo


popularne w wielu dyscyplinach i odmieniane przez rne
przypadki. Zakady Azotowe Kdzierzyn innowacyjno
maj wpisan w swoje DNA, a w najbliszym czasie
projekty rozwojowe bd stanowiy dla nas podstawow
strategi. Zamierzamy bacznie przyglda si pomysom
zoonym w konkursie, a ich autorzy z ca pewnoci bd
w krgu zainteresowa naszego dziau human resources
powiedzia podczas finau konkursu Mateusz Gramza.
-Kolu); 3 nagroda: Gniazdo
podwjne z uziemieniem i
chowanym zczem USB (typ
C) Arkadiusz Kisiel, Mate-

usz Prorok (Zesp Szk nr 3


w Kdzierzynie-Kolu).
mn

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 23/2016

GazetaInformator.pl 16 listopada 2016 nr 23 (224)

REGION PRZEDSIBIORCZO

Rozwj przedsibiorczoci oparty na edukacji


Od wielu lat w Polsce rozwija si nurt klubowy oraz networking. Dziki trwaym relacjom biznesowym
i tworzeniu sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firm opart na marketingu
rekomendacji.
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci, w ramach ktrego na Zamku Piastowskim
zostaa zorganizowana konferencja dla nauczycieli, jest okazj do podjcia refleksji i zadania sobie nastpujcych pyta:
kto faktycznie jest zainteresowany, aby ksztaci ludzi przedsibiorczych? Komu zaley, aby
uczniowie si rozwijali i poradzili sobie w przyszym yciu
zawodowym? I w kocu tym,
komu zaley, aby modzi ludzie
pozostali w swoim rodzinnym
miecie, tu zaoyli swoje rodziny, podjli prac i nie wyjedali
za granic?
Pamitam doskonale spotkania uczniw raciborskiego
Mechanika wraz z przedszkolakami. Dyrektor Sawomir Jankowski zwrci wtedy uwag
na pozornie banalny, aczkolwiek tak istotny fakt: wiadomo modego czowieka naley budzi bardzo wczenie.
Zorganizowane dziaania miay
przyczyni si do zaszczepienia
dobrego wspomnienia, pozytywnego skojarzenia szkoy ju
w kilkuletnim, maym mieszkacu Raciborza. Wedug Jankowskiego, takiego mylenia
potrzeba i takie mylenie ma
szans zaowocowa, ale jest jeden warunek trzeba dziaa
ju w tym momencie, naley
myle o szerokim programie
uwiadamiajcym ucznia w zakresie lokalnych miejsc pracy,
zawodw, firm dziaajcych w
naszym otoczeniu. Dziaania
rozpoczyna od szkoy podstawowej a najlepiej od przedszkola.
Do istotnych zada, jakie
stoj przed nami, jest opracowanie rozwiza praktycznej wsppracy pracodawcw
z szkolnictwem zawodowym (i
nie tylko) na terenie powiatu,
opracowanie lokalnego programu ograniczania migracji wyksztaconych osb, edukacja i
zatrzymanie na lokalnym rynku pracy kadr kwalifikowanych.
W kontekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (2004 rok) wynika, i edukacja zaliczana jest
do najbardziej efektywnych instrumentw rynku pracy ograniczajcych negatywne skutki wynikajce z bezrobocia. W
tym wietle naley zauway,
e (jak wskazuj liczne rda)
jednym z zasadniczych przyczyn bezrobocia jest posiadanie
zbyt niskich kwalifikacji zawodowych i brak ich dostosowania do potrzeb w zatrudnieniu.
Tak rozlegych celw nie da si
osign w pojedynk. W kadym dziaaniu istotne jest tworzenie relacji i warunkw do
wsppracy rnych podmiotw

Fot. Ireneusz Burek

ireneusz burek

Obchody wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci rozpoczy si od konferencji powiconej nauczycielom, doradcom zawodowym, dyrektorom szk i pedagogom. Dyskutowano na temat Przedsibiorczoci wrd nauczycieli. Na zdj. prelegenci, od lewej: Katarzyna Juraszek, Joanna Pieko-Szopiska, Szymon Kruczyski.
Odkrywanie fascynujcych drg rozwoju osobistego oraz ducha przedsibiorczoci
Co oznacza by przedsibiorczym i jak zaszczepi przedsibiorczo w modych ludziach, przed ktrymi stoi wybr yciowej
cieki? To nie jedyne pytanie zadane podczas konferencji zorganizowanej dla nauczycieli, pedagogw, doradcw zawodowych, psychologw oraz dyrektorw szk. Konferencja, ktra odbya si 14 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
podzielona zostaa na dwie czci. W pierwszej z nich zgromadzeni gocie mieli okazj wysucha wystpienia Katarzyny
Juraszek nt. wynikw bada charakteryzujcych sytuacj na rynku przedsibiorczoci na wiecie ze szczeglnym uwzgldnieniem Polski. Ze wiatowego opracowania (badania przeprowadzonego w 44 krajach) wynika, i postrzeganie przedsibiorczoci wrd modych Polakw w kontekcie moliwoci zaoenia wasnej dziaalnoci jest wyranie poniej redniej
wiatowej. Z raportu przedstawionego przez Juraszek wynika, e Polacy nie dostrzegaj zalet prowadzenia wasnej dziaalnoci, takich jak: samorozwj, niezaleno, moliwo realizowania kreatywnych pomysw.
Juraszek zwrcia uwag na dynamik zmian na rynku pracy Zmieniaj si zawody i potrzeby pracodawcw, trudno
dostosowa ofert edukacji do zapotrzebowania. Prelegentka zachcaa do pracy nad kompetencjami mikkimi, takimi jak
umiejtno nawizywania osobistych relacji, umiejtno wsppracy w rnorodnym zespole, postawy odpowiedzialnoci
za podjte dziaania czy choby kreatywno nastawiona na rozwj osobisty i zawodowy. Zwrcia te uwag na cechy jakie
powinny by pielgnowane wrd modziey szkolnej, ktre charakteryzuj przedsibiorcw: ch posiadania kontroli, poczucie bezpieczestwa i sprawiedliwoci, przywizywanie wagi do norm spoecznych i obowizujcych zasad.
Kolejne inspirujce wystpienie naleao do Joanny Pieko-Szopiskiej, ktrej prezentacja dotyczya zmiany sposobu mylenia w kierunku dostosowywania si do realiw ycia gospodarczego. Pieko-Szopiska opowiedziaa o nowoczesnych metodach pracy z uczniem: tutoringu, coachingu czy te mentoringu, ktre wspieraj rozwj praktycznej nauki, adaptacji do nowoci oraz organizacji wasnego czasu. Zwrcia uwag na pokolenie NEET (tzw. pokolenie modziey bezczynnej), z ktrym
coraz trudniej pracuje si w szkole z uwagi na siln postaw biern - niechtne podejmowanie nauki czy pracy. Przesaniem
dla suchaczy mia by wniosek, i bardzo wane jest przesunicie pracy z modzie do bardzo wczesnego okresu edukacji.
Ostatnim prelegentem by Szymon Kruczyski (w zastpstwie Aleksandry Zwyrtek-Tarach). Prelegent przedstawi przygotowan przez nieobecn prezentacj pt. Potencja przedsibiorczy a kompetencje cywilizacyjne XXI w.. Wszyscy prelegenci
pooyli szczeglny nacisk na rozwj kompetencji mikkich, takich jak kreatywno, umiejtno wsppracy w grupie, zarzdzanie czasem, komunikatywno. Zapowiedziano rwnie schyek etatw za 10, 20 lat to pracownik stanie si firm
i osignie tzw. zdolno bycia zatrudnionym, zatem ju teraz naley przygotowywa uczniw do zmian na rynku pracy, w
ktrym dane im bdzie funkcjonowa.

Na inauguracj wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci


cznie przybyo ok. 30. nauczycieli z trzech ssiadujcych
powiatw. Jedn trzeci uczestnikw stanowili pedagodzy
z powiatu wodzisawskiego, przedstawiciele: ZST, PPP w
Wodzisawiu lskim oraz z ZSP z Pszowa.

Druga cz konferencji dotyczya prezentacji postaw


przedsibiorczych wrd nauczycieli. Uczestnicy spotkania
mieli okazj wysucha wystpie pracownikw raciborskich szk: Patrycji Kozak, Iwony Niklewicz-Wrbel, Magorzaty Warwy, Krystiana yczka oraz Janusza Pociechy.

gospodarczych. Rozwizywanie
kadego problemu powinno zaczyna si od jego poznania oraz
wypracowania koncepcji moliwych rozwiza. Najprostsz
metod jest rozmowa o potrzebach, planach, koncepcjach.
Jeli nie bdziemy si spotyka
lub nie stworzymy dowolnego
narzdzia wymiany informacji,
to kade zaoenie w projektowaniu rozwiza bdzie obarczone duym bdem. Dziki
trwaym relacjom i stworzeniu
sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firmy opart na
marketingu
rekomendacji.
Pojawi si nowe moliwoci
przedsibiorcy, ktrych poznajemy osobicie mog sta
si dostawcami, klientami, odbiorcami, partnerami. Osoby z krgu przedsibiorcw
mog pomc w efektywnym
prowadzeniu firmy, podziel si swoim dowiadczeniem i
przedstawimoliwoci rozwoju biznesu. Budowanie relacji
biznesowych wrd lokalnych
przedsibiorcw buduje lokalny
patriotyzm gospodarczy, dziki
ktremu wpieramy lokaln gospodark, przyczyniamy si do
rozwoju firm i powstawania nowych miejsc pracy w regionie.
Trudno jest znale argument,
ktry zaprzeczaby tezie, e budowanie relacji najzwyczajniej
w wiecie si opaca.
Zapewne wielu przedsibiorcw zgodzi si z tez, e
trzeba rozmawia. O wspieraniu inicjatyw modych i przedsibiorczych ludzi; o sposobach
ochrony rynku pracy; o mdrym
procesie edukowania przyszych
kadr, w ktrym udzia wezm
firmy; o znalezieniu sposobu
reagowania na rne zmiany
rynkowe; o walce z konkurencj
sieciow i korporacyjn; o sposobach niedrogiej i powszechnie
dostpnej promocji wasnych
przedsibiorstw; o czeniu si
w grupy zakupowe; o moliwoci wykorzystywania wsplnych
zasobw produkcyjnych, transportowych,
magazynowych
itp.; o lobbowaniu tematyki
gospodarczej wspierajcej rozwj lokalnej przedsibiorczoci i o wielu innych tematach.
Z dowiadczenia wiem, e wielu przedsibiorcw nie tylko o
tym myli, ale rwnie rozmawia w swoim otoczeniu, w gronie klientw czy dostawcw.
Jednak czy potrafimy dziaa
razem na szersz skal? Czy
spoeczno naszego powiatu
potrafi si zorganizowa, aby
zafunkcjonoway cykliczne spotkania branowe lub tematyczne, szkolenia i spotkania dyskusyjne, konstruktywne spotkania
konsultacyjne? Musimy wsplnie si zastanowi, czy sta nas
na dalsze czekanie.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 23 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Ministerstwo Finansw: Bezpatna aplikacja JPK


Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz redni przedsibiorcy bd podlegali obowizkowi skadania comiesicznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i
sprzeday VAT).
Fot. PIXABAY

Pion fiskalny

Obecnie obowizek przesyania JPK dotyczy duych rm,


ktre przekazay ju cznie ponad 23 tys. plikw. Aby uatwi
maym oraz rednim przedsibiorcom wypenianie obowizku, spka Aplikacje Krytyczne
przygotowaa bezpatn aplikacj ze wszystkimi funkcjonalnociami niezbdnymi do
zoenia JPK. Oprogramowanie bdzie umoliwiao walidacj danych wejciowych
zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o
tak przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego dokumentu JPK do Mini-

sterstwa Finansw. Aplikacja


jest ju gotowa dla systemu
operacyjnego Windows, kolejnym krokiem bdzie jej udostpnienie rwnie w systemie
Linux. Mae i rednie podmioty zo pierwsze sprawozdania do 25 lutego (za stycze
2017 r.).
Rozszerzenie
katalogu
podmiotw, ktre maj obowizek raportowania, ma za
zadanie pozyskanie biecej informacji o transakcjach podlegajcych opodatkowaniu VAT.
Umoliwi to szybk i skuteczn identykacj wyudze oraz
unikania opodatkowania. Dane z rejestrw VAT pozwalaj

ustala powizania pomidzy


przedsibiorcami i lepiej typowa podmioty do kontroli. Jednoczenie umoliwiaj szybsze
przekazanie zwrotw podatku,
jeli transakcje nie budz wtpliwoci.
Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej s dostpne struktury
logiczne postaci elektronicznej
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych dotyczce
Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Wicej o zmianach w JPK
na stronie Kontrola Skarbowa
Pytania i odpowiedzi.
DR /RDO: MF/

Zmiany:
Krajowa Administracja Skarbowa od 2017 r.
KAS bdzie poczeniem Suby Celnej, skarbowej oraz urzdw
kontroli skarbowej.
Podczas posiedzenia sejmu, ktre miao miejsce 21
padziernika, posowie przegosowali wprowadzenie w
ycie ustawy powoujcej
Krajow Administracj Skarbow od stycznia 2017 r. Senatorowie zadecydowali jednak,
e reforma zacznie obowizywa nie z pocztkiem 2017 r., a
dopiero od 1 marca. Teraz poprawki Senatu ponownie tray do Sejmu. Jedno jest pewne Krajowa Administracja
Skarbowa powstanie w przyszym roku. Powstanie KAS
ma przede wszystkim zwikszy wpywy do budetu pastwa poprzez uszczelnienie
systemu podatkowego.
Reforma sub skarbowych i celnych ma suy lepszemu skoordynowaniu ich
prac. Dziki niej moliwe bdzie zmniejszenie luki w VAT
oraz ograniczenie tzw. szarej
strefy. Luka budetowa z roku
na rok staje si coraz wiksza,

w Polsce wynosi ona ok. 26


procent, podczas gdy w krajach zachodnich waha si od
4 do 15 procent. Najwikszy
problem stanowi pobr podatku VAT z niecigalnoci,
z ktrego budet traci miliony.
Dziki wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej
egzekucje podatkowe maj
by skuteczniejsze a cigalno budetowa ma si sta
moliwie jak najwiksza.
KAS bdzie podporzdkowana ministrowi nansw, jej
szefem zostanie wiceminister
nansw. Na jego wniosek
bdzie powoywany dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ktry (podobnie jak
dyrektor Izby Administracji
Skarbowej oraz dyrektor Centrum Informatyki Krajowej
Administracji Skarbowej) bdzie musia spenia okrelone kryteria: posiadanie kompetencji kierowniczych oraz
co najmniej 5-letni sta pracy.

Podczas prac nad projektami


KAS w komisji wprowadzono
dodatkowe zmiany. Jedna z
nich zakada, e szefem KAS
nie bdzie moga by osoba
wsppracujca wczeniej ze
subami PRL-u.
Powoanie Krajowej Administracji Skarbowej nie
oznacza, e Suba Celna zostanie ostatecznie zlikwidowana. Powoane zostan urzdy celno-skarbowe.
Centralny urzd bdzie mia
liczne kompetencje w zakresie prawa celnego i skalnego. Zmiany maj ograniczy
biurokracj. Na chwil obecn funkcjonuj izby i urzdy
skarbowe, urzdy kontroli
skarbowej oraz izby i urzdy
celne. Po zmianach powstan
izby administracji skarbowej,
ktrym podlega bd urzdy
skarbowe oraz urzdy celno-skarbowe.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 23 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Mieli ich pogoni ju 2 lata temu


Fot. Katarzyna Czy

Zdaniem Gabrieli Lenartowicz zbiornik przeciwpowodziowy nie powstanie w 2019 r.: Mam obawy, czy te 3 lata
wystarcz na same procedury.

Gabriela Lenartowicz przypomniaa, e zbiornik Racibrz


Dolny budzi spore emocje i zainteresowanie rnych podmiotw jeszcze zanim ogoszono przetarg na jego budow.
Trwajce ju niemal 20 lat dyskusje na temat sposobw
zabezpieczenia mieszkacw przed wielk wod wci nie
przyniosy oczekiwanych rezultatw. Zbiornik Racibrz
Dolny ma chroni przed powodzi 2,5 miliona mieszkacw trzech wojewdztw: lskiego, opolskiego i dolnolskiego.
katarzyna czy

Podczas obrad sejmowych


komisji, ktre odbyy si w Kuni Raciborskiej pod koniec padziernika, posowie odwiedzili
teren budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny
oraz dyskutowali o jego przyszoci w kontekcie rozwizania umowy z dotychczasowym
wykonawc hiszpask firm Dragados. W trakcie gorcej
dyskusji Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
rodowiska, zapewnia, e mimo licznych zawirowa zbiornik
bdzie gotowy w 2019 r.
Tymczasem posanka PO
Gabriela Lenartowicz podczas
spotkania z dziennikarzami mwia, e dotrzymanie obietnicy
zoonej przez Mariusza Gajd
jest praktycznie niemoliwe.

Minister Gajda powiedzia, e


zbiornik powstanie za trzy lata.
Ale w tej chwili bdziemy robi
zamwienie publiczne na szczegowym projekcie technicznym.
A projekt najpierw trzeba zrobi,
potem musi powsta do niego
ocena oddziaywania na rodowisko, musi by pozwolenie,
kady moe do tego podnie
wtpliwoci, a dopiero potem
przeprowadzi si przetarg wyjaniaa posanka. I dodaa:
Ja mam powane obawy,
czy te trzy lata wystarcz na te
procedury, a co dopiero na wykonawstwo.
Wskazywaa rwnie na konieczno kontynuowania inwestycji zgodnie z zaoeniem, e
w Raciborzu powstanie polder,
a nie zbiornik mokry. Wedug
niej ten drugi nie jest potrzebny do skutecznej ochrony prze-

ciwpowodziowej, a ewentualna
zmiana koncepcji wizaaby si
z szalonymi kosztami i wydueniem czasu realizacji zadania
nawet do 10 lat.
Posanka odniosa si take
do historii inwestycji i wskazywaa rdo obecnych problemw. Jej zdaniem, naley go
szuka w przeszoci. Bardzo
wana bya kwestia czasu ewentualnego stworzenia dokumentacji itd. Ostatecznie zdecydowano si na skorzystanie z pomocy
Banku wiatowego, ktry zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale rwnie merytoryczne.
Nastpnie podjto decyzj o pozyskaniu pienidzy take z Banku Rady Europy. Pozostaa kwota miaa zosta wyasygnowana z
budetu pastwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Chocia zdaniem Lenartowicz,
przygotowanie przetargu mogo przebiega nieco inaczej, to
wszystko byoby dobrze, gdy-

by nie ogoszenie upadoci firmy Hydrobudowa. Nikt si nie


spodziewa, e Hydrobudowa
zbankrutuje tu przed rozstrzygniciem przetargu. No i nikt nie
sdzi, e pojawi si jaki Dragados powiedziaa posanka.
Gawowski [Stanisaw Gawowski (PO) sekretarz stanu w
Ministerstwie rodowiska w latach 2007-20015 przyp. red.]
nie chcia si na to zgodzi, ale
Bank wiatowy, obawiajc si jakiego krajowego lobbyingu, nie
zgodzi si na wybr innej firmy
tumaczya Lenartowicz. Dodaa rwnie, e niedawne dania premii, podwyek itd. przez
hiszpask firm nie powinny
spotyka si z zaskoczeniem, ze
wzgldu na fakt, i podczas przetargu zadeklarowaa ona bardzo
nisk cen i mona byo przypuszcza, e zechce w taki sposb odrobi strat.
Posanka odniosa si rwnie do kwestii wyboru kruszywa: Pamitam zwalczajce

si lobby wirowe i upkowe.


Wszystkie suby, z CBA wcznie, si tym zajmoway, a projektanci robili co mogli, eby
wskazane przez nich parametry nie faworyzoway jednych
albo drugich. Okazuje si, e
i wir, i niektre upki nadaj
si do budowy zapr. I to, e
niedawno trzeba byo rozbiera cz zapr nie wynikao z
tego, e to by upek, ale z tego, e by to jego niewaciwy
rodzaj. Zreszt tu akurat Dragados nie robi problemw
i naprawi to, co trzeba. I nie

ma wtpliwoci, e to nie bya


gwna przyczyna rozwizania
umowy. Ju dwa lata temu Zarzd Gospodarki Wodnej mia
ich pogoni. Z jednej strony
lepiej pno ni wcale, ale z
drugiej trzymajmy kciuki
za ministra Gajd, trzymajmy
kciuki, eby jak najszybciej, i
eby budowa bya kontynuowana. W przeciwnym razie,
my, mieszkacy tych terenw,
moemy mie naprawd duy problem z powodw powodziowych zakoczya Gabriela Lenartowicz.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Postaw na presti!
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

O G O S Z E N I E

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

6 Wiadomoci

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne


i swojej rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe,
a sam bdziesz czu si pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.

stytut skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym,
by nietraktowa ich jako sub-

Akcesoria, ktre mog Ci


si przyda zim
Przed zim warto zaopa-

trzy si w akcesoria, ktre pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do


zgarniania niegu, czy skrobaczki to absolutna podstawa,
by doprowadzi swj samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy sobie
rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom z
pewnoci kady z nas poradzi
sobie w cikich sytuacjach na
drodze.

REGION MOTORYZACJA

Profesjonalna wypoyczalnia samochodw w Twojej okolicy


Wypoyczalnia samochodw Europcars gwarantuje swoim Klientom profesjonaln obsug,
fachowy serwis, korzystne ceny oraz rne promocje.
Firma Europcars to profesjonalna wypoyczalnia samochodw osobowych, ktra prnie dziaa na rynku raciborskim
od 2010 roku. Wypoyczalnia
posiada szerokie grono zadowolonych Klientw zarwno z
kraju jak i zza granicy, ktrzy
korzystaj z jej usug prywatnie
bd subowo.
Zalety wypoyczenia
samochodu w Europcars
Klienci Europcars potwierdzaj, e niewtpliw zalet
wypoyczenia samochodu jest
oszczdno eksploatacji wasnego pojazdu. Mwi rwnie,
e jest to dla nich mniej kosztochonne. Co wicej, szczeglnie
w przypadkach, gdy s to wyjazdy subowe, nie musz martwi si, e posiadaj wycznie
jeden samochd prywatny i
bez przeszkd mog zostawi
go maonce.
Wypoyczenie samochodu
na potrzeby wyjazdw rodzinnych lub subowych to nie jedyne moliwe opcje. Coraz czciej rmie Europcars zdarzaj
si Klientki pci eskiej, ktre
wynajmuj samochd do transportu zakupw, bad nawet
sprztu RTV i AGD oraz mniejszych mebli. Nierzadko samo-

chody s wypoyczane rwnie


z szoferem na potrzeby wieczorw panieskich i innych imprez okolicznociowych.
Niezawodno,
wysoka jako
Europcars dba o to, aby samochody byy cyklicznie serwisowane, by da Klientom gwarancj niezawodnoci nawet na

dalekie trasy. Kady samochd


posiada pakiet ubezpieczenia
a take winiety, dziki ktrym
moliwe jest swobodne podrowanie po Austrii i Czechach.
Co wicej, rma Europcars oferuje samochody zastpcze z OC
sprawcy na cay okres usuwania
szkd, bd do czasu, gdy poszkodowany otrzyma odszkodowanie i zakupi nowy samochd.

Europcars
umoliwia
wypoyczanie samochodw
przez ca dob, a take bezpatny dowz w uzgodnione
miejsce.
Prestiowa rma
Firma Europcar w 2016
roku zostaa nagrodzona statuetk Solidny Produkt/
Usuga, przeznaczonym dla

zasuonych przedsibiorcw,
dziaajcych w obszarze gminy Pietrowice Wielkie. Rok
wczeniej rma uzyskaa natomiast certykat CIRF Innowacyjna i Rzetelna Firma
2015, ktry umoliwia podniesienie zaufania i konkurencyjnoci marki na lokalnym
rynku, a nawet zyskanie uznania na skal oglnopolsk.

EUROPCARS
Tomasz Paleta
ul. 1-go Maja 38
47-480 Pietrowice Wielkie
Tomek 508 694 700
Robert 509 157 549
europcars-pietrowice.pl
Artyku sponsorowany

Poszkodowanym w ramach ubezpieczenia OC gwarantowany jest samochd zastpczy

/europcars

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

16
listopada
2016,
23 (224)
16 listopada
2016,
nr 23 nr
(224)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

rozrywka

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ PODRE

RACIBRZ WYDARZENIA SPORTOWE

Znw zakrciy si Wiatraki


Wybitni wspinacze, himalaici, odkrywcy, eglarze,
utalentowani dziennikarze, reporterzy i fotografowie,
czyli XIII edycja Raciborskiego Festiwalu Podrniczego.
krystyna stanik
ireneusz burek

Fot. Ireneusz Burek

W ostatni weekend padziernika odby si XIII Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki. Organizatorem
imprezy jest Stowarzyszenie
Artystw i Podrnikw Grupa Rosynant, od dwch lat
festiwal wspiera Raciborskie
Centrum Kultury. Tworzc
Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki chcielimy

Patronat medialny:

zgromadzi w jednym miejscu i czasie ich wszystkich:


exploratorw i stopowiczw,
gawdziarzy i ich suchaczy,
alpinistw i wdrowcw, odkrywcw i podrnikw, grotoazw, eglarzy, ludzi z wiatrem we wosach. Chcielimy
by do Raciborza zawita na kilka dni cay wiat dziki slajdom, opowieciom, relacjom,
wystawom i filmom ciesz
si czonkowie stowarzyszenia.

Podczas trzynastej edycji


festiwalu o swoich podrach
opowiedzieli: ukasz Supergan
Islandia Wyspa ywiow,
Pieszo przez nieznany Iran,
Piotr Horzela Sudan Poudniowy historie przerne,
Antarktyka stacja polarna,
lodowce, pingwiny, Arkadiusz
Milcarz Arun gubi Gobi,
Magdalena Lechowska Poznaj
moj Kolumbi, Andrzej Bargiel Zdobycie nienej Pantery, Sebastian Bielak Puszcza

scynujcej pasji przy niemal


penej sali RCK. Jest trzecim
w klasyfikacji generalnej pucharu wiata w tej dyscyplinie, polegajcej na czeniu
wspinaczki ze zjazdami na
nartach ze zdobytych szczytw. W swej dyscyplinie niemal nie ma sobie rwnych.
Jest pierwszym Polakiem,
ktry na nartach zjecha z
wierzchoka omiotysicznika Shishapangma. Andrzej
Bargiel jest te pierwszym
na wiecie, ktry zjecha na
nartach z pooonego na granicy Chin i Pakistanu znanego szczytu Broad Peak (najwyszy szczyt o wysokoci
8051m, pasma gr o kilku

szczytach na lodowcu Godwin-Austen). To tu, trzy lata temu, w marcu 2013 roku
zginli podczas zejcia Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski, czonkowie polskiej ekipy
pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego. Do Raciborza przyjecha niemal prosto
z ekstremalnej wyprawy wysokogrskiej. Celem ostatniej
wyprawy Andrzeja byo zdobycie tzw. nienej Pantery,
piciu najwyszych szczytw
byego Zwizku Radzieckiego. Wszystkie szczyty nale
do siedmiotysicznikw lecych na terenie Kirgistanu,
Kazachstanu i Tadykistanu.
Na swoim koncie zaszczyt-

nym osigniciem moe pochwali si wielu alpinistw,


w tym piciu Polakw, jednak Andrzej Bargiel osign
cel, bijc jednoczenie rekord
szybkoci zdobycia Pantery. To, co wyrniao wyczyn
Bargiela to fakt, i zjeda z
gr na nartach. 14 sierpnia
2016 r. (w czasie poniej 30
dni wczeniejszy rekord wynosi 42 dni) Andrzej Bargiel
stan na szczycie Pobiedy,
ostatnim z punktw nienej
Pantery. W krgu mionikw
wspinaczki Andrzej posiada
wielu zwolennikw, nic dziwnego, e na swoje slajdowisko
cign ponad 300 osb do
raciborskiego RCK

Koncert zespou Voosi


Smyczkowe granie nowoczesnej muzyki bdcej kompilacj karpackich korzeni z
du dawk jazzowej improwizacji i energetycznego rocka. Dawid Wacawczyk, jeden
z organizatorw Wiatrakw,
wspomnia przed koncertem,
e pierwszy kontakt z zespo-

em mia kilka lat temu, niemal wtedy gdy pojawili si na


scenie muzycznej. Przez te
lata jako nie udawao si doprowadzi do wystpu podczas raciborskiego festiwalu
podrniczego. Jednak dzi
zagraj, mieszanin gralskiej muzyki z nieraz agresywnym rockiem, elemen-

tami jazzu i zaskakujcym


folckiem mwi. Voosi debiutowali sze lat temu, od
tego czasu zdobyli wiele nagrd, m.in. Grand Prix Svetozar Stracina dla najlepszego
utworu world music w Europie na konkursie organizowanym przez Europejsk Uni
Nadawcw EBU.

Koncert zespou Bartnicky Band na Kocu wiata


Mionicy podry bawili
si w rytmach muzyki folkowo-rockowej. Zesp Bartnicky powsta na pocztku 2011
roku. Na jego czele stoi skrzypek i wokalista Bogdan Bartnicki, urodzony na Zaolziu w
czeskich Beskidach. Czonkowie zespou to ludzie kochajcy i grajcy rne gatunki muzyki, ktrych poczya ch

stworzenia czego nowego i


oryginalnego. W efekcie powstaa muzyka zawierajca w
sobie gralski pazur, rockow
gitar, nowoczesne klawisze
oraz wiele innych folkowych
klasycznych instrumentw
czy brzmie. Zesp podczas
koncertw wykonuje nowy
autorski repertuar jak rwnie
utwory ludowe pochodzce z
Beskidw i nie tylko, we wasnych aranacjach.

Fot. Anna apka

Fot. Ireneusz Burek

Andrzej Bargiel
mistrz w skialpinizmie
Jeden z najlepszych na
wiecie wspinaczy, ktrzy ze
zdobytych szczytw zjedaj na nartach opowiada o fa-

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Biaowieska. Krlestwo lenego


ubra, Arkadiusz Milcarz Mistyczna Syberia, Arkady Pawe
Fiedler PoDrodze Azja Maluchem przez Azj, Marek Tomalik Australia, gdzie kwiaty
rodz si z ognia, Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski Wielki Szlak Himalajski,
Elbieta i Andrzej Lisowscy
W poszukiwaniu Poudnikw
Szczcia. W ramach festiwalu
odbyy si koncerty zespow:
Bartnicky Band oraz Voosi.

MKZ Unia Racibrz


zwyciya
Patronat medialny:

Dwie druyny, jedna mata i gony doping


niezawodnych kibicw, czyli inauguracyjny
mecz Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu.
Fot. Andrzej Zieliski

Podczas pierwszego meczu Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu frekwencja dopisaa. Zapewne jednym z powodw
licznej publicznoci jest fakt, e wejcie na wydarzenie jest
cakowicie bezpatne. Myl, e bdzie to jeszcze lepiej wygldao, kiedy bdzie telewizja. Bd telebimy, na ktrych
prawdopodobnie bd rwnie pokazywani kibice skomentowa opraw caej imprezy trener MZK Unia Racibrz,
Ryszard Wolny.
2 listopada w raciborskiej
arenie Rafako odby si inauguracyjny mecz Krajowej Ligii
Zapaniczej. W pierwszym starciu stany druyny: MKZ Unia
Racibrz oraz AZ Supra Brokers
Wrocaw. Raciborzanie wygrali z
wrocawskimi zapanikami wynikiem 6:3. rodowe rozgrywki
s pierwszymi z trzech jakie jeszcze bd miay miejsce na terenie Raciborza. Kolejne odbd
si 16 listopada oraz 1 i 22 lutego
2017 roku.
Wielk niespodziank okazay si zmagania Agaty Walerzak z Angelik Dytrych. Przedstawicielka raciborskiej druyny
bya faworytk tych rozgrywek,
jednak zawodniczka z Wrocawia
zdoaa pooy przeciwniczk
na opatki, dziki czemu wygraa
swoj walk. To niespodzianka. Nasza Agata bya faworytk.
Gdyby nie pooya si na plecy
to przy wyniku 4:4 byby remis.

Szkoda tego skomentowa po


walkach trener MZK Unia Racibrz, Ryszard Wolny.
Podczas konferencji prasowej, ktra odbya si po rozgrywkach Krajowej Ligii Zapaniczej,
Angelika Dytrych skomentowaa swoj walk jako efektywn i
dobr. MVB meczu okaza si
Sebastian Jezierzaski z MKZ
Unia Racibrz. Chciaem podzikowa za doping. Byo gono doda Jezierzaski. Trener
AZ Supra Brokers Wrocaw zapytany czego zabrako podczas
meczu, skwitowa odpowiedzi,
e czterech oczek do zwycistwa. Julian Kwit podzikowa
rwnie za przyjcie i wspania atmosfer. Zaskoczylicie
nas. Mylelimy, e wygramy z
Wami, ale mamy jeszcze rund
rewanow doda trener wrocawskiej druyny.
jk

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

sylwetki

Z regionu

RACIBRZ SYLWETKI

Ryszard Michalak by cenionym spoecznikiem


Fot. archiwum TMZR

Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poegnali Ryszarda Michalaka 4 listopada w kociele w. Mikoaja w Raciborzu.

30 stycznia 2016 r. upyno 20 lat dziaalnoci Ryszarda


Michalaka w Towarzystwie Mionikw Ziemi Raciborskiej.
Na zdjciu rodzina Ryszarda Michalaka oraz przyjaciele z
TMZR.
krystyna stanik

Ryszard Michalak urodzi


si 21 marca 1933 r. w Bluszczowie (gmina Gorzyce w powiecie
wodzisawskim). Szko Podstawow ukoczy w 1945 roku w
Rogowie. Podj dalsze ksztacenie w Szkole Oglnoksztaccej Stopnia Licealnego w Wodzisawiu lskim, a w roku
1950 przenis si do Pastwowego Liceum Pedagogicznego
w Raciborzu. Z pierwszego wyksztacenia by nauczycielem.
Nie podj jednak pracy w wyuczonym zawodzie, ze wzgldu
na stan zdrowia. Pracowa jako
ekonomista transportu w Oddziale Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.
Na rnych stanowiskach przeR E K L A M A

pracowa w PKS-ie 50 lat (od


1952 r. do 2002 r.). Doskonali
si zawodowo we Wrocawiu,
ukoczy Studium Ekonomiki
Transportu Samochodowego,
zdoby kwalifikacje ekonomisty
transportu. W 1961 r. zosta kierownikiem Sekcji Dziau Przewozw Pasaerskich.
ycie Ryszarda Michalaka
wypenione byo nie tylko prac
zawodow, ale take spoeczn.
Mona powiedzie, e y wedug przekonania, e kady tu
za ycia ziemskiego powinien
po sobie zostawi pamitk,
udowodni, e nie yje si darmo na ziemi, yje si nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim
dla innych. Z potrzeby suenia
innym peni funkcj radnego. Przez dwie kadencje peni

Ryszard Michalak aktywnie uczestniczy rwnie w


rnych formach zaj lskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i
Inwalidw Koa Centrum w Raciborzu. Na zdj. (od lewej)
H. Misiak, K. Magiera oraz R. Michalak.
funkcj radnego Powiatowej
Rady Narodowej, nastpnie
przez okres 4 kadencji radnego
Miejskiej Rady Narodowej, w
latach 1984-1990 funkcj wiceprzewodniczcego Rady, po roku 1989 zasiada w Radzie Miasta Racibrz dwie kadencje.
Cae ycie mieszka na lsku. Interesowa si lokaln
histori, dziedzictwem kulturowym Raciborszczyzny, co
zaowocowao wstpieniem w
szeregi czonkw Towarzystwa
Mionikw Ziemi Raciborskiej.
30 stycznia 2016 r. upyno
20 lat dziaalnoci Pana Ryszarda w Towarzystwie. Przez wiele
kadencji by czonkiem Zarzdu. Uczestniczy i wsporganizowa najwaniejsze przed-

siwzicia Towarzystwa, m.in.


obchody roku ksidza Augustyna Weltzla, budowa i odsonicie pomnika arcybiskupa
Jzefa Gawliny, 50. rocznica
dziaalnoci TMZR. By bardzo
sumiennym i aktywnym uczestnikiem wielu prelekcji, dyskusji,
projekcji filmowych, wernisay,
spotka z twrcami. Liczylimy
si z Jego wywaonymi opiniami, wysuchiwalimy Jego uwag
i refleksji. Jedynie choroba nie
pozwalaa Mu na uczestniczenie w biecej dziaalnoci. Dla
modszych Koleanek i Kolegw stanowi wzr aktywnoci, sumiennoci i rzetelnoci,
a take kultury osobistej. Zawsze skromnie pyta, a jak mog pomc. By bardzo pogod-

WSPOMNIENIE
Piotr Klima
Radny miejski, ssiad
Ryszard Michalak bacznie obserwowa rozwj Raciborza. Chtnie zabiera gos,
ktry zawsze by merytoryczny
i mdry. Ludzie prosili o te mdre rady i podpowiedzi, ktrych nie skpi. By arliwym
i gorliwym katolikiem. Mg
by przykadem prawdziwego
chrzecijanina. Przez kilka lat
pracowa w Radzie Duszpasterskiej Parafii w. Mikoaja,
suc swoj wiedz, dowiadczeniem i swoimi spostrzeeniami. By czonkiem KIK
(Klub Inteligencji Katolickiej).
Zachca innych do aktywnoci
na rzecz miasta, do uczestnictwa w rnych przedsiwziciach. Mia wielu przyjaci, z
ktrymi tak chtnie spotyka
si na rnych forach. Bacz-

nie obserwowa ycie miasta,


wyciga wnioski i ochoczo si
z nimi dzieli. By czowiekiem
miym o ujmujcym usposobieniu, bardzo lubianym. Chtnie pomaga innym. Cieszy si
szacunkiem, powaaniem. By
czowiekiem etycznym i uczciwym. Cechowaa go wielka
yczliwo do ludzi, wyrozumiao i dua wraliwo spoeczna. Nigdy si nie spnia.
By bardzo skromny, o duej
pokorze. Pasjonowa si ogrodnictwem. Mia pikny ogrdek
niedaleko mieszkania. Dba o
rolinno przed domem. By
czowiekiem wielkiej kultury
osobistej, zawsze elegancki.
Racibrz utraci bardzo cennego czowieka. Pozostawi po sobie wspomnienia i dziea, ktre
miasto bdzie mu zawsze pamita z wdzicznoci.

nym czowiekiem, yczliwym


dla innych, a nade wszystko
skromnym wspomina Halina Misiak, wiceprzewodniczca
TMZR.
Za dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej i zawodowej uhonorowano go za ycia
licznymi wyrnieniami i odznaczeniami midzy innymi:

Odznak Zasuony Dziaacz


Niezalenego Samorzdnego
Zwizku Zawodowego Pracownikw PKS, Medalem Zasuony Dziaacz Ziemi Raciborskiej,
Srebrn Honorow Odznak
Przyjaci Harcerstwa, Brzowym i Zotym Krzyem Zasugi,
Krzyem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

zdrowie

RACIBRZ AKCJE CHARYTATYWNE

Depresja
to nie powd do wstydu
Fot. Katarzyna Czy

Anna Morawska, dziennikarka TVP i psycholog, gocia


w Wodzisawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Anna Morawska przekonuje, e depresja moe dotkn


kadego. Wskazujc przykady znanych osb pokazuje, e
nie naley si wstydzi choroby i podejmowania leczenia.
Kampanie z cyklu Twarze depresji maj przybliy Polakom problem depresji wrd dorosych, dzieci, seniorw, a
take depresji poporodowej.
katarzyna czy

Anna Morawska, dziennikarka, psycholog i autorka


ksiek o depresji odwiedzia Wodzisaw l., aby podzieli si swoj wiedz na temat
tej choroby. Najwaniejszym,
najczciej powtarzanym przez
Morawsk zdaniem byo to, e
depresji nie trzeba si wstydzi,
a psycho- i farmakoterapia czy
pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie powinny wzbudza w
nas lku i poczucia winy.
Wci mao wiemy o tej
chorobie, wci funkcjonuje
mnstwo mitw i stereotypw.
Std moje ksiki, std kampania Twarze depresji, std takie spotkania jak to dzisiejsze.
Wsplnymi siami moemy
zmieni podejcie spoeczeR E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

stwa do osb cierpicych na depresj mwia dziennikarka.


To moe spotka kadego
Kampania Twarze depresji doczekaa si ju trzech
edycji, a czwarta jest przygotowywana. Choroba moe dotkn kadego, niezalenie od
pci, wieku, statusu materialnego i spoecznego. - Najwyszy
wspczynnik popenianych samobjstw jest w krajach skandynawskich, a przecie to pastwa zamone przypominaa
Anna Morawska. Na depresj
choruj take osoby, ktre
uchodz za ludzi spenionych,
odnoszcych sukcesy i po prostu szczliwych. W naszej
kampanii wzia udzia m.in.
Joanna Racewicz, prowadzca
Panoram. Czy kto z pa-

stwa pomylaby, e jest to osoba zmagajca si z chorob?


pytaa reporterka.
Wiek nie gra roli
Uczestnicy spotkania w
Wodzisawiu obejrzeli krtk
wypowied redaktora Andrzeja
Bobera, ktry opowiedzia o pocztkach swoje choroby i przebiegu leczenia. 80-letni dzi
dziennikarz otwarcie opowiada
o pobycie w szpitalu psychiatrycznym i przebytej farmakoterapii. Anna Morawska zwracaa uwag rwnie na problem
depresji wrd dzieci. Czsto
lekarze diagnozuj maluchy jako cierpice na ADHD, a tak
naprawd przyczyn np. ich
agresji jest depresja. Najmodszy na wiecie pacjent ze zdiagnozowan depresj mia 2
latka, a w Polsce s przypadki
chorujcych na ni piciolatkw opowiadaa Morawska.
Szybka reakcja,
waciwa terapia
Najwiksze
zainteresowanie wrd suchaczy UTW
wzbudziy sposoby rozpoznania
depresji u siebie i innych oraz
metody leczenia. Do najczstszych objaww naley trwajce ponad dwa tygodnie silne
przygnbienie, brak energii,
brak zainteresowania czymkolwiek, niemono wykonywania podstawowych czynnoci,
myli samobjcze. Jednak w
przypadku dzieci depresja moe powodowa wspomnian ju
agresj, wybuchowo, nadpobudliwo. Czasem wic postawienie waciwej diagnozy jest
dugotrwae i trudne. Rwnie
dobr odpowiedniej terapii,
szczeglnie waciwych lekw,
wymaga cierpliwoci i wsppracy pacjenta z lekarzem. Niestety nawet szybka diagnoza i
trafny dobr leczenia nie od razu przyniesie oczekiwane efekty
leki zaczynaj bowiem dziaa
po ok. dwch tygodniach, a terapia z psychologiem lub psychiatr take wymaga czasu.
- Wana jest wic cierpliwo i
troska bliskich osb. Przed rodzin stoi wane i trudne zadanie bo cierpicy na depresj
czsto nie potrafi przyj pomocy. Z drugiej strony bez tej
pomocy i czujnego oka bliskiej
osoby mog np. postanowi
odstawi leki. A to bardzo niebezpieczne, bo gwatowne przerwanie tego typu leczenia czsto
prowadzi do samobjstw tumaczya Morawska.
Pod koniec spotkania
dziennikarka zachcaa do odwiedzania strony internetowej
twarzedepresji.pl i odwanego
mierzenia si z problemem. Depresja to nie powd do wstydu. Jedni potrzebuj insuliny,
eby waciwie funkcjonowa,
a inni antydepresantw. W
Polsce wci leczy si tylko 1/3
chorujcych na depresj. Czas
to zmieni apelowaa Anna
Morawska.

Kada zotwka jest wana


i wielka. Apel Joli Kustos
Jolanta Kustos zmaga si z chorob nowotworow od 2010
roku. Szans jest dla niej leczenie za granic.
Jest szansa, aby Jolanta Kustos majca 50 lat, moga cieszy si yciem. Std apel do
ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Jola Kustos zmaga
si z chorob nowotworow od
paru lat. Zachorowaa, majc 45
lat. Kiedy w 2009 roku wrciam z crk, ze szpitala z diagnoz jej choniaka, popatrzyymy
na siebie i powiedziaymy sobie, e ju nic gorszego nas nie
spotka. Jednak nikt z nas nie
by wiadomy, e prawdziwa
walka i prba dopiero nas czeka. Niecay rok pniej, wrciam ja, z wasn diagnoz raka
piersi, ktry okaza si niezbyt
przychylny mojemu dalszemu
yciu. Przychodz pierwsze wyniki potwierdzajce chorob, z
przerzutami do wzw chonnych. Zaczynam egna si z yciem, w poczuciu alu i niespenienia, bo przecie mam 45 lat i
chc jeszcze y! Zaczyna si dla
nas tragedia, wylewamy wszyscy morze ez, zmczeni terapi
starszej crki, musimy zbiera
siy na kolejn. Podjam si leczenia, jednak mj spokj trwa
dwa lata. Po tym czasie nowotwr rozsia si po caym organizmie, a mi zostao teoretycz-

Fot. archiwum rodzinne J. Kustos

REGION ZDROWIE

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Rodzina Jolanty Kustos yje od 7 lat w cieniu choroby


nowotworowej. Walczy z bezsilnoci i strachem. Cieszy
si z kadego dnia. Niedawno urodzi si drugi wnuk Joli
Kustos. Jest nadzieja, jednak potrzebne s pienidze.
Jest dla mnie szansa na leczenie za granic i bd wdziczna za kady grosz, bo to on da mi moliwo na dalsz
wdrwk tutaj na ziemi i to on bdzie moj szans na
bezcenne chwile spdzone z rodzin i przyjacimi. Dzikuj! apeluje Jola Kustos.
nie kilka miesicy ycia. Moje
serce ogarna rozpacz, e nie
bd moga crkom towarzyszy w ich dalszym yciu, e nie
poznam swojego wnusia, ktry
mia si urodzi za 5 miesicy.
Po prostu czuam, e umieram.
Bg sprawi, e jestem nadal, ale
poegnaam swojego ojca, ktry
zmar na raka i wielu bliskich,
ktrych zabraa mi ta choroba
opowiada Jola Kustos.

Pienidze na leczenie Joli Kustos mona przekazywa


na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20)
GETIN NOBLE BANK SA
II O/Katowice 90 1560 1111
0000 9070 0011 6398, koniecznie z dopiskiem JOLANTA.
j

RACIBRZ ZDROWIE

Kiedy warto uda si


do dietetyka?
Otyo zwiksza ryzyko zapadalnoci na niektre choroby, w
tym choroby ukadu krenia czy cukrzyc typu 2. Naley pamita, e nie tylko ilo, ale rwnie rozmieszczenie nadmiernej tkanki tuszczowej ma znaczenie.
Fot. freepik.com

10 Z regionu

Otyo to oczywicie pierwsze skojarzenie nasuwajce si


w zwizku z konsultacj u dietetyka. Jest to niezmiernie wany
problem, przede wszystkim medyczny, a w dalszej perspektywie estetyczny. Otyo jest bowiem chorob, ktra wie si z
wystpowaniem powanych powika metabolicznych, takich
jak cukrzyca i hipercholesterolemia, ale take z nadcinieniem
ttniczym, miadyc oraz zwy-

rodnieniem staww. O tym, e


otyo negatywnie wpywa na
jako i dugo ycia nie trzeba przekonywa. Std te, gdy
dotychczasowe metody odchudzania s nieskuteczne warto
zgosi si do dietetyka.
Nie jest to jednak jedyny
problem, w rozwizaniu ktrego pomaga dietetyk. Istotnym
zagadnieniem jest dietoprofilaktyka chorb cywilizacyjnych.
Na przykad podstaw dziaa
obniajcych stenie cholesterolu we krwi powinna by odpowiednia dieta, a dopiero w drugim rzdzie stosowanie lekw.
Wiele osb ma przekonanie, e
posiada wystarczajc wiedz
na ten temat, a utrzymujce si
nieprawidowe wartoci cholesterolu przypisuje obcieniom
rodzinnym lub te stresowi.
Niestety to przekonanie czsto
jest bdne. Podobnie u osb
chorych na cukrzyc, u ktrych
nie uzyskuje si wyrwnania
glikemii, czsto poza wizyt u
diabetologa, konieczna jest konsultacja dietetyka.

Inn domen dietetyka jest


diagnozowanie nietolerancji
pokarmowych oraz ustalanie
planw ywieniowych dla osb
na nie cierpicych.
W NZOZ Kadio-Plus w Radlinie leczeniem dietetycznym
i edukacj ywieniow zajmuje
si mgr Krystyna Dajka. Wykonuje rwnie testy na nietolerancje pokarmowe. Posiada
dowiadczenie w prowadzeniu
kuracji oczyszczajcej organizmu. Prowadzi turnusy i wykady na temat leczenia dietetycznego w rnych orodkach
w Polsce.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

16 listopada 2016, nr 23 (224)

gospodarka

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Powoano
Powiatow Rad Przedsibiorczoci
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Inicjatywa spotkaa si z du aprobat. Przedsibiorcy chc dziaa wsplnie.


marta nabrdalik

Przedsibiorcy i samorzdowcy podpisali list intencyjny,


dziki ktremu zostaa powoana Powiatowa Rada Przedsibiorczoci. Jej celem ma
by cisa wsppraca i realizacja wsplnych projektw przynoszcych wymierne korzyci
kadej ze stron. rodowisko
biznesowe z aprobat przyjo
powoanie rady. Szybko pojawiy si propozycje pierwszych
tematw oraz pomysy na
wsplny rozwj na wielu paszczyznach.
To nie tylko owiata, ale i
suba zdrowia czy realizowana
ju w pewnym zakresie wsppraca w zakresie infrastruktury drogowej. Pastwa uwagi
s dla nas bardzo cenne, wiemy, e moemy si od siebie
wiele uczy, a Powiatowa Rada Przedsibiorczoci bdzie
zespoem wymiany pogldw,
kreowania nowych projektw.
Zaoenia dziaalnoci Rady to
cae spektrum wsppracy moliwej do zrealizowania pomidzy samorzdem powiatowym
a przedsibiorstwami rnych
bran powiedziaa Magorzata Tudaj, starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego.
To poczenie biznesu i
R E K L A M A

List intencyjny podpisao kilkanacie osb, wiele z nich zadeklarowao ch przystpienia do


rady. Wkrtce odbdzie si zebranie czonkw w penym skadzie. Maj pojawi si pierwsze
wane tematy, ktrymi ma si zaj nowa organizacja.
samorzdu, to wsppraca chociaby w zakresie edukacji, nie
chcemy tworzy fikcyjnych zawodw, tylko te, po ktrych nasi uczniowie znajd zatrudnienie, jest tu sporo do omwienia
podkreli wicestarosta Jzef
Gisman.
Ciesz si, bo w kocu znalazo si miejsce na wypracowywanie konkretnych
rozwiza, szczeglnie, e my
przedsibiorcy jestemy nara-

Z regionu 11

eni na zagroenia, chociaby


w zakresie realizacji wnioskw
unijnych, myl, e tematw
bdzie sporo, dlatego potrzebna jest taka organizacja, wanie
teraz, kiedy mamy do czynienia
ze zmian pokoleniow oceni Pawe Kocieniewski, prezes
Centrum Badawczo-Rozwojowego Odlewnictwa i Obrbki
Metali Lekkich.
Przedsibiorcy
nalecy do rady to przedstawiciele

rnych gazi przemysu.


Przede wszystkim chciabym
zdoby nowych pracownikw
i mie swj wkad we wspieranie modych ludzi, chciabym
pomaga w ich ksztaceniu, to
przyniesie nam wszystkim w
przyszoci wiele korzyci powiedzia Sebastian Kostka z firmy Seko Serwis z Reskiej Wsi,
ktra zajmuje si inteligentnymi instalacjami elektrycznymi i
alarmowymi.

40 mln zotych czeka


na innowacyjnych
przedsibiorcw
Firmy mog pozyska pienidze na realizacje innowacji w przedsibiorstwach.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ogosio nabr wnioskw.
W tym roku to ju drugi nabr wnioskw wspierajcych
innowacje. Fundusze z perspektywy finansowej na lata
2014-2020 do tej pory wspary 27 nowatorskich projektw
firm. Wrd nich znalazy si
opracowania dotyczce innowacyjnych pytek betonowych,
technologii wykorzystania odpadw z oczyszczalni ciekw
do produkcji ciepa, prdu lub
chodu czy te bada na temat
leczenia drobiu. Na wsparcie
dotychczasowych projektw
przekazano prawie 88 mln z.
Marszaek wojewdztwa
opolskiego mwi, i mia pewne obawy, czy znajd si chtni
na realizowanie innowacyjnych
projektw, ktre czsto nale
do trudnych.
Okazao si, e obawy byy
niepotrzebne. Bardzo si ciesz,
e to, co pooylimy na stole w
postaci rodkw finansowych
na dotacje, zostao przez naszych przedsibiorcw zagospodarowane powiedzia wtedy Andrzej Bua.

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

W drugim naborze do rozdysponowania jest 40 mln z.


O dofinansowanie mog w
szczeglnoci stara si mae i
rednie przedsibiorstwa prowadzce dziaalno na terenie
wojewdztwa opolskiego.
Regulamin konkursu zakada, e dofinansowanie mog
uzyska jedynie projekty, pozwalajce na rozwj branom
wskazanym jako inteligentne
specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Wojewdztwa Opolskiego.
Szczeglnie premiowane bd projekty majce wpyw na
ograniczanie oddziaywania na
rodowisko substancji szkodliwych.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Biznes-plany, konsultacje, pisanie
wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w cenie (e-mailowe
oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.

Dopacam do odszkodowa z rnycz ubezpiecze: zalanie domu,


mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

PRACA
Poszukuj osoby do pracy na budowie przy wykonywaniu, modernizacjach i naprawach inst. CO, wod-kan, gaz. Tel. 516 133 895. Prosz
dzwoni nie odpowiadam na smsy.

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Tel. 512 333 512.
NIERUCHOMOCI
DO WYNAJCIA 109 m2,
lokal w centrum Kola, przygotowany na aptek oglnodostpn lub na inn dziaalno. Tel. 608 170 471

RNE

Nauka jzyka niemieckiego na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel.


888 723 964.
Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.
Czciowy lub caociowy. Plecy (40z). Profesjonalnie, posiadam kozetk i mog do domu
pacjenta przyjecha, lub w gabinecie w Raciborzu moliwo
dogadania si. Tel. 504 355 510.
Zapraszam Panie na stylizacje
paznokci za atrakcyjn cen.
Pikne donie to wizytwka kobiety. Nie odpowiadam na sms.
FB Szpon Nails. Tel. 500 039
924.

jazd i wycena gratis bez adnych zobowiza. Na yczenie


klienta pomog w oprnieniu
starego domu, strychu, piwnicy. Posiadam wasny transport. Nie krpuj si napisz
wiadomo, najlepiej od razu
ze zdjciem. Postaram si jak
najszybciej odpisa. Gwarantuj uczciwo i mi atmosfer. Pac od rki gotwk! Caa Opolszczyzna. Tel. 668 329
331.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Kompletny zestaw do piaskowania. Sprarka Atlas Copco


4m sze na min.Silnik Deutz 3

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

SPRZEDAM SAMOCHD

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel.
511 929 121.

kania, domu, garau, szopy, z


kolekcji, po dziadku, zmianie
wystroju... Kupi wszystko co
bdzie ciekawe, w kadym stanie. Meble i inne przedmioty
uytkowe z PRL-u oraz starsze, zabawki, RTV, elementy
wystroju wntrz, militaria, dokumenty, wyposaenie hal, fabryk, wszelkich pastwowych
zakadw pracy oraz wszelkie
inne ciekawe przedmioty. Do-

www.green-clean.pl

MOTORYZACJA

Piaskowanie, szkiekowanie,
rutowanie proces technologiczny polegajcy na czyszczeniu lub ksztatowaniu dowolnej powierzchni materiaem
ciernym w strumieniu spronego powietrza, ewentualnie cieczy. Efekt piaskowania
jest podobny do szlifowania,
jednak czyszczona powierzchnia jest rwniejsza i uzyskuje wymagan do malowania
szorstko, a take nie ma problemw z czyszczeniem trudno
dostpnych rogw lub zakrzywie. Tel. 604 124 057, 797
168 546.
Robisz porzdki, wyprowadzasz si lub kupie stary
dom, posiadasz wiele rzeczy
ktrych nie potrzebujesz i tylko zajmuj Ci miejsce NIE
WYRZUCAJ! Kupi wszelkiego rodzaju starocie i rupiecie
Antyki ze strychu, miesz-

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

Sprzedam pawilon handlowy w


centrum Kdzierzyna. W pawilonie jest toaleta, woda, prd,
klimatyzacja. Powierzchnia 30
m2 w tym zaplecze socjalne. Tel.
516 900 881.

na kolorowym tle 14 z

Tel. 660 287 150


797 638 860

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


Rzetelna osoba
z Raciborza
zaopiekuje si
grobami
(na terenie Raciborza)
osb przebywajcych
za granic.
Tel. 664 169 816
Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

cyl. Po wymianach oleju. Sporo wy gumowych. Piaskarka


100l Sinva plus hem z doprowadzonym powietrzem do oddychanaia. Zestaw sprawny ,
gotowy do pracy. Nie zamieniam . Prosz o kontakt po godzinie 18,00. Tel. 512 465 295.

tw, ukadanie glazury, paneli,


drobne instalacje elektryczne,
owietleniowe i hydrauliczne i
inne. Posiadam wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu
tego typu prac. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie. Tel.
794 102 184.

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw, mieszka, biur: malowanie, szpachlowanie, suty
podwieszane, zabudowy karton- gips, , cianki dziaowe,
monta drzwi, okien, parape-

Nauczyciel logopeda oferuje


pomoc w usuwaniu wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapi
niepynnoci mowy, terapi
dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel. 511 954 020.

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPORT

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Reprezentanci Stowarzyszenia Sympatykw Karate


Bushido Kdzierzyn-Kole wywalczyli trzy srebrne
i jeden brzowy medal.

Uczniowie i nauczyciele Zespou Szk Specjalnych w Kdzierzynie-Kolu maratonem tness otworzyli nowy rok
sportowy.

Karatecy z Kdzierzyna-Kola podczas Mistrzostw Polski


w Karate Shotokan w Pleszewie dali z siebie wszystko i
osignli imponujce wyniki.
KRYSTYNA STANIK

Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan w Pleszewie


okazay si szczliwe dla
czonkw stowarzyszenia Sympatykw Karate Bushido Kdzierzyn-Kole. W oglnopolskich zawodach rywalizowao
cznie 231 zawodnikw z 38
klubw. Aleksander Adamw
w kategorii wiekowej juniorw kata wywalczy tytu wicemistrza Polski, a w kategorii
kata seniorw brzowy medal.

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

reklama poligraa
wizytwki ulotki

R E K L A M A

Druynowe wicemistrzostwo
Polski w kategorii modziczek
i juniorek zdobyy Paulina Sobol, Bogumia Placek i Magdalena Lewandowska.
Z kolei mniej szczcia
mia Krzysztof Knapik, ktry przegra walk o brzowy
medal i zaj pite miejsce.
Zawodniczki Paulina Sobol i
Martyna Flis zajy odpowiednio pite i sidme miejsce.
Klub reprezentowali rwnie
Pawe Sucharzewski i Dominik Foltyn.

Zesp Szk Specjalnych


w Kdzierzynie-Kolu uroczycie zainaugurowa nowy
rok sportowy w klubie Inniti. Podsumowano ostatnie
osignicia, zmobilizowano
podopiecznych do kolejnych
wyzwa sportowych. Gwn atrakcj by jednak maraton tness, czyli dobra zabawa i wiczenia pod okiem
specjalistw. W maratonie
wzia rwnie udzia Aurelia
Stpie, dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty, ktra
w imieniu starostwa yczya
sukcesw podopiecznym i pedagogom.
Spord ostatnich sukcesw uczniw mona wymieni: pierwsze miejsce
chopcw na Oglnopolskim
Turnieju Piki Nonej w Koninie, dziewczta zajy tam
trzeci lokat. Z kolei dwa
pierwsze miejsca wychowankowie szkoy zdobyli na Regio-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Sportowe emocje i wietna zabawa

Fot. Urzd Miasta KK

Karatecy z medalami

Ksztacenie uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wielkim wyzwaniem dla nauczycieli. Emocje
sportowe zdaniem nauczycieli dobrze wpywaj na
rozwj podopiecznych.
nalnym Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych.
Jak przyznaj nauczyciele
ostatni rok by bardzo uda-

ny, teraz uczniowie przygotowuj si do kolejnych zawodw.


J

6 Rozrywka

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Archiwum muzycznych wspomnie


Fot. archiwum Retromuzyka.pl

15 listopada miny trzy lata od zaoenia portalu Retromuzyka.pl kolekcjonujcego dorobek muzyczny
kdzierzysko-kozielskich kapel tworzonych w latach 60.
katarzyna solarz

Mona powiedzie, e portal Retromuzyka.pl, powsta


z potrzeby uchwycenia wspomnie gromadzonych w albumach, wycinkach z gazet i
w gowach, tych co pamitaj
szalone lata 60. Mona powiedzie te, e dziki pomysowi
Zbigniewa Kowalskiego, ktry
jest redaktorem portalu i jego
zaoycielem, wiemy wicej o
scenie muzycznej Kdzierzyna-Kola.
W pewnym sensie portal jest hodem zoonym zespoom, ktre tworzyy big
beat (inaczej mocne uderzenie pojcie wymyli Franciszek Walicki, aby zamydli
oczy cenzurze, niezwykle uczulonej na zachodni rocknroll),
muzyk modoci mojej i moich kolegw, a to kawa dobrej
muzyki podkrela Zbigniew
Kowalski.
W latach 60, kiedy byem
dziesicioletnim
chopcem,
powoli rozpoczyna si rozkwit
sceny modzieowej. W naszym
domu rodzinnym cay czas grao radio, ktrego suchaa caa
rodzina. Wtedy stacje radiowe
nadaway gwnie piosenki socjalistyczne, a tu nagle powiao
nowym. Modzie zacza sucha Radia Luksemburg, a w
nim takich zespow jak The
Beatles, The Ventures, The
Shadows czy w kocu Roling
Stones. Dla mnie przeomem
by film o Beatlesach pt. Hard
Days Night wywietlany u nas
w 1965 roku pod tytuem The
Beatles. Po obejrzeniu zabawnych perypetii sawnych Brytyjczykw ju wiedziaem, e
rozpocza si moja muzyczna
przygoda. W 1967 roku przeprowadzilimy si z Olkusza
do Kdzierzyna-Kola, gdzie
take scena big beatowa bya ju w penym rozkwicie. W
jednej z najlepszych lokalnych
kapel Wegatony (nazwa wywodzi si od producenta gitar
przyp. red.) gra mj brat,
wic byem mocno zainfekowany take polskim big beatem
z wasnego podwrka. To byy
pikne czasy wspomina Zbigniew Kowalski. W Kdzierzynie-Kolu krloway wwczas
R E K L A M A

Zbigniew Kowalski, pomysodawca i zaoyciel portalu


Retromuzyka.pl w czasach modoci.
takie zespoy, jak wspomniane
wyej Wegatony, Taranty, Kontury, Harnasie i inni. - Dugo by
mona o tych czasach opowiada mwi z umiechem Kowalski.
Myl, by zadba o muzyczne historie rodzimej sceny
kiekowaa w gowie Zbigniewa
Kowalskiego mniej wicej od
poowy lat 80., kiedy to Franciszkowi Walickiemu (zwanemu ojcem polskiego rocka
i big beatu, i wspzaoycielowi wielu polskich zespow
przyp. red.) udao si zgromadzi wikszo gwiazd polskiego mocnego uderzenia lat
60. i 70. na koncertach z cyklu Old Rock Meeting. Pierwszy odby si w Operze Lenej
w Sopocie 11 i 12 lipca 1986 r. i
pocign za sob wielkie tourne dawnych gwiazd po kraju,
zakoczone dwoma koncertami 11 i 12 lipca 1987 r. rwnie
w Sopocie. Ju wtedy zrodzia si w mojej gowie myl, by
zrobi podobn imprez u nas
wspomina Kowalski. Wydawao mi si, e pomys zorganizowania naszej, lokalnej kopii
pomysu Franciszka Walickiego spowoduje ogromne zainte-

resowanie wielu rodowisk, nie


tylko muzycznych opowiada
Kowalski.
Tak si jednak wtedy nie
stao, ale pomys ody pniej. - We wrzeniu 2010 roku,
dziki portalowi Nasza Klasa
nawizaem znajomo z Mirosawem Nowakowskim (pniejszy organizator Gitariady
40 przyp. red.). Myla wtedy o zorganizowaniu koncertu
z okazji 40. rocznicy powstania
dawnej lokalnej grupy Kenedth
(ktrej Nowakowski by czonkiem przyp. red.). Wwczas
podzieliem si z nim moim
pomysem o zorganizowaniu
imprezy, na ktrej mogliby si
spotka dawni kdzierzyscy
muzycy opowiada dalej Kowalski. Interesy obu entuzjastw mocnego uderzenia, cho
miay wsplny cel, rozbiy si
o inne pomysy. Z inicjatywy
Nowakowskiego powstaa Gitariada 40, a jej kolejne edycje, przyniosy ogromny sukces i wrosy w stay repertuar
miejskich imprez, gromadzc
publiczno rnych pokole.
Podczas drugiej edycji Gitariady, Zbigniew Kowalski pochwali si sporym archiwum

Moda na ludow nut. Na zdjciu Gustaw Dobner, perkusista w zespole Taranty i Kontury oraz Teresa Ingram.
fotograficznym, ktrym dysponowa ju od jakiego czasu,
szperajc w przeszoci lokalnej sceny muzycznej. Publiczna prezentacja zdj odbya
si podczas trwania imprezy.
Myl, e spotkao si to ze sporym zainteresowaniem mwi
dzi z zadowoleniem Kowalski.
Zainteresowanie publicznoci
archiwaln galeri zainspirowao twrc przyszego portalu do tego, by zrobi co wicej ze swoim zbiorem zdj.
Wraz z grafikiem komputerowym, Zygmuntem Pieluchem,
stworzyli stron internetow,
pocztkowo skromn, ktra z
czasem staa si kompendium
wiedzy dla ludzi zgodniaych
wspomnie i historii muzyki
big beatowej, nie tylko lokalnej. Tak powstaa strona, ktra
obecnie ma ponad kilkaset tysicy odwiedzajcych j fanw.
Odwiedzaj nas osoby na
wszystkich kontynentach, mamy staych sympatykw to
cieszy. Kilka osb stale dzieli
si z nami swoimi wspomnieniami. Nale do nich: Ludwig
Niemas, Waldemar Wickiewicz, Grzegorz Fuawka czy
Zbigniew Stani. Ostatnio do-

czy do nas w roli redaktora,


Jan Sotkowicz, dawny kompan estradowy Henryka Pelli.
To z jego inicjatywy powstaa Retromuzyczna Akademia.
Sympatyzuj z nami postaci
krajowego big beatu. Stworzylimy na stronie galeri tych
osb. To znakomici polscy muzycy. Zbigniew i Wiesaw Ber-

nolak, Andrzej Nebeski, Piotr


Puawski, Edward Hulewicz,
Stan Borys, Wojciech Korda,
Zbigniew Wodecki,Skaldowie,
Zbigniew Bizo, Jan Knap,
Piotr Miks, Jan Goethel czy
Tadeusz Gogosz. Zachcamy
do odwiedzenia naszej strony
wymienia Kowalski. Twrcy
wci nawizuj przyjacielskie
kontakty z wieloma osobami
z przeszoci, ktre wyjechay
z Polski. Odnajduj si dawni
znajomi. Sensu naszej pracy
upatrywalimy i upatrujemy
w chci przekazania modym
mieszkacom naszego miasta
atmosfery lat rozkwitu polskiego big beatu. Chcemy pokaza
naszym dzieciom i wnukom, e
nie wszystko w tym czasie byo
szarobure i ze. Mimo wszystko
widzielimy wiat w kolorach
zachca Kowalski. Warto doda, e redaktor portalu jest te
inicjatorem akcji spoecznej,
ktra dya do przywrcenia
dawnej wietnoci kozielskiej
muszli koncertowej. Akcja odniosa sukces, ale amfiteatr
wci nie ma swojego patrona.
Zbigniew Kowalski zabiega u
wadz miasta, by nadano mu
imi Teresy Iwaniszewskiej-Haremzy. To wybitna, nieyjca ju piosenkarka i kolanka, ktra kilkadziesit lat temu
na deskach amfiteatru stawiaa
swoje pierwsze kroki do midzynarodowej kariery.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

16 listopada 2016, nr 23 (224)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 18 LISTOPADA

APOSTOLIS ANTHIMOS
TRIO ZAGRAJ W KOLU

Wybitny gitarzysta greckiego pochodzenia, bdcy larem legendarnej grupy SBB


na stae osiad w Polsce. Jeden z najlepszych gitarzystw
Europy, ktry fenomenalnie
gra rwnie na bbnach i klawiszach zagra wraz z dwoma

modymi, uznanymi instrumentalistami: basist Robertem Szewczug oraz Krzysztofem Dziedzicem uznanym za
najlepszego perkusist jazzowego w kraju.
Gra Apostolisa zawsze jest
fantastyczna i urokliwa. Przez
lata by w czowce gitarzystw
awangardowych. By te jedn
z najwaniejszych postaci, jeeli chodzi o inspiracje i ch
walki ze skal bluesow. Ma
indywidualne mylenie. Jest
muzykiem niepokornym, odwanym i poszukujcym. Poza
tym Lakis jest osob przystojn
i malownicz. Wszyscy, ktrzy
przybd na koncert przekonaj si o tym na wasnej skrze.
Bilety w cenie 30 z.

UBOWICE
CENTRUM EICHENDORFFA 26 LISTOPADA

159. ROCZNICA
MIERCI JOSEPHA VON
EICHENDORFFA
Grnolskie
Centrum
Kultury i Spotka im. Eichendorffa zaprasza na uroczystoci z okazji 159. rocznicy
mierci Josepha von Eichendorffa, ktre odbd si w ubowicach w sobot 26 listopada. O godz. 15:00 rozpocznie
si msza wita koncelebrowana. Po naboestwie nastpi przejcie w procesji ze
zniczami na stary cmentarz.
R E K L A M A

O godz. 16:30 zostanie otwarta akademia w Sali Bankietowej Centrum Eichendorffa.


Wystpi modzieowy kwartet
smyczkowy 4-Ever, odbdzie
si rwnie koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina
Dominika Glucha z Gteborga, ktry zagra utwory L. van
Beethovena, F. Chopina, C. M.
von Webera, R. Wagnera i A.
Berga.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
18 LISTOPADA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W pitek 18 listopada w Galerii Sztuk Wszelakich odbdzie si
wernisa prac Anety Barglik pt. Pomidzy. Wystawa
czynna do 7 grudnia.

XIX Przegld Pieni Religijnej Azoty 2016 pt. Spotkaem Pana. W programie przesuchania konkursowe od
godz. 12:00 oraz koncert uwielbienia Pity Wyraz rozpoczynajcy si o godz. 19:00. Wstp wolny.

19 LISTOPADA
HALA AZOTY KDZIERZYN-KOLE
W sobot 19 listopada odbd si XII Mistrzostwa Miasta
Amatorw w bowlingu pod patronatem Prezydenta Miasta
Kdzierzyn-Kole. Pocztek imprezy o godz. 10:00.

20 LISTOPADA
HALA AZOTY KDZIERZYN-KOLE
W niedziel 20 listopada o godz. 11:00 w Hali Sportowej Azoty
rozpoczn si Targi Zdrowia. Stoiska z artykuami medycznymi i zdrow ywnoci, porady specjalistw i wiele wicej.
Wstp wolny.

19 LISTOPADA
KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 19 listopada, o godzinie 20:00 wystpi czwrka
muzykw tworzca formacj Paulina Lenda & Kruki.
Twrczo zespou mona okreli jako szeroko pojt muzyk rockow, z elementami grunge'u, psychodeli i blues-rocka.
Wstp 25 z doroli, 15 z modzie.
19 LISTOPADA
HOTEL SOLIDARIS KDZIERZYN-KOLE
19 listopada o godz. 10:00 w Hotelu Solidaris rozpocznie si

23 LISTOPADA
MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Piotrem Milewskim podrnikiem, fotografem, reportayst,
autorem ksiek Transsyberyjska oraz Dzienniki japoskie. Podczas spotkania podrnik podzieli si odczuciami
z wyprawy do Japonii, ktr zwiedzi, podrujc samotnie
autostopem, a take opowie o podry transsyberyjskiej z Petersburga do Wadywostoku.

RACIBRZ ROZRYWKA

H. BANASZAK W RAMACH PALM JAZZ DAYS


18 listopada o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na koncert
Hanny Banaszak, jednej z
najwikszych gwiazd polskiej estrady. Z jednakow
perfekcj i uczuciem piewa

Patronat medialny:

Przybor, Koft, Mynarskiego, Preisnera, Stabat Mater


czy Dzieci Sancheza. Jest ceniona za kunszt, niebyway
smak i kultur. Bilety w cenie
50 i 60 z dostpne w kasach
oraz na stronie RCK.

KONCERT
MAGDALENY FRCZEK

PROMOCJA ALMANACHU
PROWINCJONALNEGO

19 listopada o godz.
19:00 w RCK przy ul. Chopina 21 w ramach Dni ks.
praata Stefana Pieczki odbdzie si koncert Magdale-

26 listopada o godz.
18:00 w RCK przy ul Chopina 21 odbdzie si Promocja
Almanachu Prowincjonalne-

ny Frczek, czyli wokalistki, kompozytorki, autorki


tekstw, ktra wprowadza
w wiat muzyczny powiew
wieoci.

go. Gociem specjalnym bdzie Wojciech Wencel. Wstp


wolny.

SKAZA CHARYTATYWNIE DLA OLIWII


20 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si Gala
Zespou Tanecznego Skaza
charytatywnie dla Oliwii.
Zesp taneczny Skaza zosta
zaoony we wrzeniu 2011
roku w Raciborskim Centrum Kultury. Instruktorem,

choreografem i opiekunem
zespou od pocztku istnienia jest Manuela Krzykaa,
ktr wspiera mody, zdolny tancerz i instruktor Denis
Chory. Krtk wspprac z
zespoem w ostatnim roku
podj rwnie mistrz Polski i
wicemistrz wiata Cezary Bo-

rowik. Zesp obecnie skada


si z 17 grup, w ktrych taczy okoo 250 tancerzy od
4 do 50 roku ycia. Zesp
szkoli si w takich technikach tanecznych jak: taniec
klasyczny, taniec jazzowy,
techniki pop jazzowe, taniec
wspczesny, street dance.

Zdobywa nagrody i wyrnienia na wielu konkursach


i turniejach tanecznych. Bierze rwnie udzia w licznych
pokazach, eventach, warsztatach itp. rodki zebrane podczas gali, zostan przekazane
na rehabilitacj Oliwii.

MAYDAY 2 TEATRU BAGATELA Z KRAKOWA


27 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina
21 odbdzie si spektakl Mayday 2 (Cought In the Net) w
wykonaniu Teatru Bagatela z
Krakowa. Widmo kazirodztwa
zawisa nad rodzinami takswkarza-bigamisty a wszystko
przez nowe technologie komunikacyjne! Syn Barbary i crka

Mary przypadli sobie do gustu


przez Internet, a teraz d do
prawdziwego poznania (rwnie w sensie biblijnym). Po
osiemnastu latach od wydarze znanych z Maydaya John
Smith nie zmdrza ani o jot i
wci czyni akrobatyczne wysiki, eby utrzyma obie ony w stanie niewiadomoci.

Jedna z nich to rasowa wydra, druga etatowa kura domowa, ale z pewnoci adna
z nich nie chciaaby wnuka ze
skaz genetyczn. O kocu
podwjnego ycia naszego
bohatera nie wspominajc
Bilety w cenie 75 z do nabycia w kasie RCK przy ul. Chopina 21.

KONCERT MARCINA WYROSTKA


29 listopada o godz.
19:00 w DK Strzecha przy
ul. Londzina 38 odbdzie
si koncert Marcina Wyrostka PoliHarmonic (koncert premierowy) w ramach
XI Midzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Koncert PoliHarmonic to spektakl ukazujcy
peen wachlarz moliwoci

akordeonu. Instrument w
rkach Marcina Wyrostka
wybrzmiewa niczym organy
Jana Sebastiana Bacha, orkiestra smyczkowa Antonio
Vivaldiego, ludyczna kapela
czy zesp rockowy. W swej
muzycznej podry suchacze przenosz si w najrniejsze miejsca wiata, dowiadczajc kultury rnych

krajw, a to wszystko w premierowych interpretacjach


zwycizcy drugiej edycji
Mam Talent, wykadowcy
Akademii Muzycznej w Katowicach i Czonka Amerykaskiego Stowarzyszenia
Akordeonistw Marcina
Wyrostka. Bilety w cenie 30
z do nabycia w kasach i na
stronie internetowej RCK.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Historia

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE UROCZYSTOCI

Obchody wita Niepodlegoci


Mieszkacy Kdzierzyna-Kola uczcili 98. rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci.
marta nabrdalik

Kole, gdzie wsplnie piewano


patriotyczne pieni z wczeniej
przygotowanych piewnikw.
W uroczystociach zorganizowanych wsplnie przez

prezydenta miasta oraz starost powiatu wzili udzia radni miejscy, powiatowi oraz
parlamentarzyci. Liczn grup przybyli rwnie przedsta-

wiciele sub mundurowych,


dyrektorzy szk, nauczyciele, harcerze oraz poczty sztandarowe wraz z modzie. O
opraw muzyczn podczas ob-

chodw zadbaa orkiestra dta Azoty pod przewodnictwem


Erharda Sklebisa, a take chr
Cantabile pod batut Jolanty
Stefaniak.
Fot. Starostwo Powiatow KK

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodlegoci w Kdzierzynie-Kolu rozpoczto od

mszy za Ojczyzn odprawionej


w kociele pw. Zygmunta i Jadwigi lskiej w Kolu. Po naboestwie mieszkacy przemaszerowali do Domu Kultury

11 listopada, rocznica odzyskania niepodlegoci, skania do refleksji, refleksji nad przeszoci, nad histori naszego narodu. Dobrze wiemy, e odzyskana wwczas wolno nie trwaa dugo,
ale daa nadziej, ktra pomoga przetrwa czas okupacji i komunistycznego totalitaryzmu. Dzie 11 listopada to take refleksja nad tym jak korzystamy z naszej wolnoci. Dzisiejszy wiat
nie jest wolny od niepokojw. Konflikty zbrojne i zamachy coraz czciej staj si elementem codziennoci wielu spoeczestw i wcale nie dzieje si to daleko od naszych granic powiedziaa
starosta powiatu, Magorzata Tudaj.
R E K L A M A

You might also like