You are on page 1of 16

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Epilog PDO409
PDO161 FO555 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCCLIV
Napisał sowa (») dzisiaj w 09:28 w kategorii Adam
Mickiewicz, czytaj: 1×
Radio:
gloria.tv/audio/T4adXbMQroag4erqLDeKJQEgL
Ekspulsja Kaczynskich z Wawelu Prolegomena do
Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
L.dz. 161 Fascynacja Obłędem 555 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki
Chazarów CANTO DCCLIV
https://youtu.be/V2ffpstGSUc
Ekspulsja Kaczynskich z Wawelu PDO161 FO555

Epilog PDO409 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZECh CANTO DCCLIV

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

EPILOG
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 409 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów CANTO DCCLIV

Raptem rapuje Wernyhora, lub Willi posłusznej postury:
kamień od grobu zastały odemknięty pęknięty
od uderzenia młotka wielkiego budowniczego
najwyższej opatrzności przymierza delta force one
w obłoku pustym a lśniącym zanoszą się wonnościami
zdjęte trwogą obciągają fartuszki po sobie niewinne dłońmi
na pośladkach skromnie suknie zmięte przysiadaniem gładzą
strachem wizje aniołków nagle oto staje przed nimi dwóch
mężczyzn pochylają twarze ku ziemi przejęte lecz tamten
recze do nich nie lękajcie się ty marto i ty królowa cioto matko
kiełbaso dobra zmiano bon giorno naczelniczko królestwa nie
z tej ziemi byle czym po próżnicy gadaniem czczym nie budźcie
żywego wśród umarłych nie ma go trzeciego dnia ekshumacji
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

w najlepsze trwa rezurekcja przeciągnie się nieco w czasie bez
najmniejszego powodu do obaw kadencja wasza z wami kamień
nowy przymierza na czas przygotowany z góry dany kalksztajn
dolomitowy z jury miejscowej krakowsko-częstochowskiej sztama
na grób trzyma szafa gra podane mają chwyty proste kadencja w
tonacji molowej przejdzie w dur przed kolejnymi wyborami nie
lękajcie się nierozumni dzieweczka śpi jeno tknięta jadem owocem
zdrady zamachu laską marszałka ręka boska czuwa nad całą sprawą
nie znaleziono dłoni generała z pierwszą damą za pierwszym razem
nie znajdzie się i tym razem członek jego w sarkofagu najwyższego
przed szabasem budowniczy zamurują na amen w pacierzu tajemnicę
ciała cudownie nie ulegającą przemijaniu z wiatrem rozkładu historii

https://pl.scribd.com/skosiewski

16. November 2016

Europäisches Magazin SOWA

Baca:
poloneza czas zacząć spółki rady państwa
juhasy bez matury jako i zaprzaństwa
idą za podkomorzym ciągną się z przeszłości
kwity przekręty spółka srebrna fond prasowy
nieruchomości więcej zagrabione niż walc
kamienicę na męża i co ścigają natręty
i zewsząd obwijają tanecznymi skręty
więc gniewa się prawicę na rękojeść składa
jakby rzekł nie dbam o was zazdrośnikom biada
zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku
prosto w tłum czerń tancerzy nie śmie dostać w kroku
ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki
puszczają się znów za nim w nowej koalicji
mocherowa:
ach to może ostatni patrzcie państwo młodzi
może ostatni polak poloneza wodzi
czarny baran:
kochajmy się najsamprzód ja ciebie a potem
dla odmiany ciebie ja lękając się zmiany
chmurki wróżą pogodę lekkie i świecące
hań kieby te łowce na murawie śpiące
Kazimierz Wierzyński:
Ziemio, nadchodzi gach twój, wieczór.
Mówmy o szczęściu, pijmy wino.
Administracja cmentarzy miejskich:
Ostatnie Przypomnienie. Goje, płacić za czekanie
na Jezusa w poświęconej urnie
żyd z pejsami do żyda drugiego:
Gewalt, czy nam także każą płacić?
Cadyk:
Naszym odpuściły przed wiekami przywilejem.

https://pl.scribd.com/skosiewski

16. November 2016

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

żyd z pejsami:
Ciulent, ciulent nad ciulentami
Cadyk:
Szalom, szalom. Bóg Bergoglio i Dziwisza z nami.
konik17ful:
zakopuję siebie w sobie
zakopują moje ręce- skręcone
równoważniki życia
zakopują moje ciało- formy przeszłe
w teraźniejszość
wstaję
nogi utrzymują się z powietrza

Stefan Kosiewski POLEN
https://pl.scribd.com/skosiewski

2 m GRÓB CODZIENNY

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

dodano: 2016-11-03 20:00:22
wiersze > konik17ful
zakopuję siebie w sobie
zakopują moje ręce- skręcone
równoważniki życia
zakopują moje ciało- formy przeszłe
w teraźniejszość
wstaję
nogi utrzymują się z powietrza
GRÓB CODZIENNY - wiersz granice.pl granice.pl

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/2B6i9vLrZYV

Nov 15
19.07.2005 Polnische
Kriegsgräber in Frankfurt
am Main - na Mogiłach
Polskich w RFN 02
listopada 2014 Ostatnie
Przypomnienie - owocem
polityki pogardy
kryptopremiera
Kaczyńskiego

wtorek, 19 lipca
2005 19.07.2005
Polnische Kriegsgräber in
Frankfurt am Main Padlina, Schande
PADLINA - na Mogiłach
Polskich w RFN KRIEGSGRÄBER , a na
urzędach w RP - jak jest,
każdy
widzi http://groby.blox.pl/2005/07/19072005-Polnische-Kriegsgrber-in-Frankfurt-am.html
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

http://sowa.typepad.com/blog/2016/11/ekspulsja-kaczynskich-z-wawelu-pdo161-fo555epilog-pdo409-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dccliv.html
Stefan Kosiewski 5 min ·
Schande - Hańba sowa archiwum: Dienstag, 19.07.2005 - Minister Andrzej
Przewoźnik, który słusznie poinformował - w odpowiedzi na zapytanie Prezesa
Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie z dnia 30.3.2001 - że Rada OPWiM i Ambasada
Rosyjska wyraziły zgodę na przeniesienie pomnika z placu Wolności na cmentarz wojenny w
Katowicach, obwiniany jest przez UB-owców i takich, co im się w głowie miesza, bo przecież
Minister Przewoźnik nie musi wcale się oczyszczać w sądzie - wystarczy, że sam się zapyta,
czy był osobą poszkodowaną przez SB, albo inne tajne służby w PRL-u i w RP.
- Zastraszany przez UB-owców i skomunysynów jest Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok,
który od lat nie wykonuje Uchwały Rady Miasta w sprawie tego pomnika wołającego o
pomstę do Nieba na Placu Wolności w Katowicach. Na domiar złego - nikt nie poinformował
Rady Miasta Katowice, że profesor Sławek najpierw zapalił świeczkę dla ateisty Derridy, a
potem zaproponował na posiedzeniu Rady Miasta Katowice, żeby zapalić ogarek dla Jana
Pawła II, i postawić pomnik Jana Pawła ŚWIĘTEGO nie na najważniejszym placu w
Katowicach, Placu Wolności, ale na małym placyku poniżej katedry, o którym każdy policjant
w Katowicach wie, że od lat uprawia się tam w krzakach: prostytucje, haszysz, syf i jabłcoki
zwane w EUROnowomowie nalewka- Chroniony przez Aleksandra Kwaśniewskiego jest
Andrzej Byrt, który po wykryciu przez gazetę Rzeczpospolita jego udziału w kryminalnej
aferze o budowę tzw. wirtualnej ambasady w Berlinie - wysłany został przez tegoż
Kwaśniewskiego (na posadzie Prezydenta RP) na placówkę dyplomatyczną do Berlina, żeby
temu Byrtowi jakiś analSejmita -prokurator nie przysłał czasem wezwania do spowiedzi.
- Z faktem, że strona niemiecka nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad mogiłami polskimi
w RFN wielokrotnie zapoznawana była Konsul Generalny RP w Kolonii pani Elżbieta Sobótka,
ale UB-owcy i skomunysyny utrzymują ją usilnie na tej synekurze, co wprawia niewątpliwie w
słuszne zakłopotanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, któremu nic
nie można zarzucić, bo jest mądrym i uczciwym Żydem, któremu Hitlerowcy zamordowali
Rodziców, tak jak Panu Prezesowi Stefanowi Kosiewskimu Dziadków.

Kriegsgräber - Mogiły Polskie w RFN
Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische Gräber in der
Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber
polnischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik
Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen Gesetze und werden erhalten
und gepflegt. Art. 32.(2) Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się
w Rzeczypospolitej Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi.
Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają
ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen ber gute
Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit vom 17.6.1991Traktat między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej
współpracy z 17.6.1991sowa

08:28, kulturzentrum , Schande - Hańba
Link niedziela, 02 listopada 2014
Ostatnie Przypomnienie: goje, płacić za czekanie w poświęconej urnie na
Jezusa. http://groby.blox.pl/2014/11/Ostatnie-Przypomnienie-goje-placicza-czekanie-w.html Administracja cmentarzy miejskich
http://groby.blox.pl/2016/11/19072005-Polnische-Kriegsgrber-in-Frankfurtam.html
21:04, kulturzentrum , Schande - Hańba Link
https://de.pinterest.com/pin/452752568774599499/ wtorek, 03 listopada
2015 groby polskich i żydowskich ofiar wojny i tyranii w Niemczech owocem
polityki pogardy kryptopremiera Kaczyńskiego do Wartości Jarosław
Kaczyński zaniedbał w działaniu politycznym mogiły polskich i żydowskich
ofiar wojny i tyranii w Niemczech stawiając na stawianie w Polsce pomników
brata

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/11/zapuszczone-groby-polskich-i-zydowskich.html

Tagi: Frankfurt groby kaczynski 10:49, kulturzentrum , Schande - Hańba
Link
Dziesiątki tysięcy osób obejrzały ten film w Internecie. Panie Donacie, proszę spojrzeć na
wpisy, które pokazują wrażenie, jakie film wywiera:
I niech mi ktoś powie jeszcze raz, że to nie jest morderstwo, że to "mniejsze zło". Każdy kto
jest za tzw. "prawem wyboru" powinien obejrzeć ten film!
To straszne, patrzyć się nie da, łzy płyną. Jak można być obojętnym. A gdzie sumienie?
Jak to obejrzałam zrobiło mi się bardzo smutno wręcz też słabo, nie mogłam już na to
patrzeć, bo serce aż mi się kraje i boli z tego powodu, iż dzieją się takie rzeczy na całym
świecie…
Boże mój ...tyle dzieciątek ginie, a nikt nie karze tych morderców...
Kiedy czytam takie słowa, to wiem z całą
pewnością, że nasza praca ma sens. Naprawdę
zmieniamy umysły Polaków. Jeszcze raz dziękuję za
Pana wsparcie. Bez naszych darczyńców nie
moglibyśmy zmieniać oblicza Polski.
Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

PS. Cały czas zbieramy podpisy pod apelem do Prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę przekazać
petycję znajomym: www.ratujdzieci.pl!
Przelew na konto

79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32
00-055 Warszawa
Tytułem: Darowizna na cele statutowe - ratuj dzieci
Dzięki wsparciu naszych hojnych darczyńców byliśmy w stanie opłacić wynajem telebimu na
cały dzień, przygotować filmy do wyświetlania, wydrukować nowe plakaty i naklejki, kupić
żółte koszulki i opłacić przyjazd naszych przyjaciół z całej Polski. Z całego serca dziękuję za
pomoc! Cała nasza praca na rzecz poruszania sumień nie byłaby możliwa bez wsparcia
dobrych ludzi, którzy wiedzą, że nasza bierność to największy prezent dla wrogów prawa do
życia.

Prawda o mordowanych dzieciach dotarła do 70 000 uczestników Marszu Niepodległości!
Przyjęliśmy zaproszenie na Marsz, bo naszą misją jest budzenie sumień Polaków, zwłaszcza
zależy nam na młodych, którzy swoim życiem będą kształtować przyszłość Polski. Większość
uczestników Marszu to młodzi ludzie z całej Polski, którzy czują się odrzuceni przez możnych
tego świata. Staramy się dotrzeć do nich przez ich rówieśników, którzy są wolontariuszami
Fundacji. Film pokazuje naszą obecność na Marszu:
https://de.pinterest.com/pin/452752568774599499/
Pederastyczni dewianci po stronie pedofilskiej polityki PiS Jaroslawa Kaczynskiego: Komisja
Bezstronna zablokowana, wystawa STOP DEWIACJI zniszona
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Napsal sowa (») 7. 10. v kategorii Protestbewegung, přečteno: 118×
Video: https://www.gloria.tv/video/n4AurmdZbbd4324rBVNzjwVSo
W obronie pedofilii 3.10.2016 w Kielcach
Czarny Marsz, przed którym ugiął się
dewiant Jarosław Kaczyński w Sejmie,
dokonali znisczczenia wystawy STOP
DEWIACJI.mp4 Tymczasowo zablokowano
Ci możliwość publikowania postów Ta
tymczasowa blokada będzie trwała 30 dni,
w międzyczasie nie będziesz móc
zamieszczać postów na Facebooku.
Wielokrotnie publikowałeś niedozwolone
treści na Facebooku. Prosimy zapoznać się ze Standardami społeczności Facebooka, by
dowiedzieć się jakie rodzaje postów są
dozwolone. www.facebook.com/komisjabezstronna/

STOP TTIP i
CETA - STOP
antypolskiej
sitwie PO-PiS
Radio: https://gloria.tv/audio/Eq7yQTyoUVAY1FLTZG7dUujcr

Pederastyczni dewianci po stronie pedofilskiej polityki PiS
Jaroslawa Kaczynskiego: Komisja Bezstronna zablokowana,
wystawa STOP DEWIACJI zniszona
Freitag, 7. Oktober 2016 09:10 Von: Kaja Godek
[mailto:kontakt@zycierodzina.pl] An: sowa-frankfurt Betreff: Walka w obronie
życia i rodziny trwa! http://pkn.blox.pl/2016/10/STOP-TTIP-i-CETA-STOP-PO-PiS.html
Szanowny Panie!
Sejm odrzucił wniosek o prawo do życia dla każdego dziecka. Stało się to mimo iż jeszcze
niedawno całkiem realne wydawało się zakazanie przynajmniej aborcji ze względu na
niepełnosprawność. W międzyczasie zmobilizowały się środowiska feministyczne, które
domagają się zwiększenia dostępu do zabijania dzieci. Oznacza to, że walka w obronie życia i
rodziny będzie teraz szczególnie intensywna.
Piszę do Pana, aby przekazać informacje o aktywności Fundacji Życie i Rodzina w ostatnich
tygodniach oraz o działaniach, które zamierzamy podjąć.
Jeszcze przed decyzją Sejmu kontrowaliśmy lewicowe manifestacje pokazując na banerach,
czego naprawdę domagają się feministki. W Toruniu protestujący, wśród których przeważała
skrajnie lewicowa i agresywna organizacja Antifa, podczas przepychanek usiłowali wyrwać
naszym wolontariuszom banery antyaborcyjne i zasłaniali je płachtami czarnego materiału.
Nie pozwoliliśmy im na taką cenzurę! Po tym, jak rozwinęliśmy nasze banery, feministyczna
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

pikieta została
rozwiązana 45
minut przed
planowanym
końcem!
We wrześniu
zorganizowaliśmy
w sumie 20 pikiet
antyaborcyjnych, w
tym również
podczas czarnych
protestów i
strajków kobiet.
Oprócz Torunia
byliśmy na ulicach
Siemianowic
Śląskich, Katowic,
Bielska-Białej, Lublina, Ustronia, Jastrzębia Zdroju, Poznania i Warszawy.
Równie intensywna jest nasza walka o prawdę na froncie antydewiacyjnym. Okazuje się, że
środowiska aborcyjne i promujące homoseksualizm działają w zmowie! W krótkim czasie
zniszczyły one dwie wystawy fundacji ukazujące fakty na temat homoseksualizmu - w
Nasielsku i w Kielcac Film z czarnego poniedziałku w Kielcach, w czasie którego jego
uczestnicy dokonali zniszczenia wystawy "Stop Dewiacji".
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/zamieszki-na-czarnymmarszu-w-kielcach-zniszczona-wystawa,10698102/
Sprawa trafiła na policję, a ta po zaznajomieniu się z filmem zidentyfikowała osoby, wobec
których zostaną teraz sformułowane zarzuty zniszczenia mienia.
Homolobby próbuje
też zastraszyć nas
działaniami
prawnymi. W
ostatnich dniach
zostałam
przesłuchana przez
policję na
okoliczność
postawienia
wystawy "Stop
Dewiacji" w
Opocznie w sierpniu
br. Kampania
Przeciw Homofobii
grozi mi procesem z
artykułu 212 KK, tj. o
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

zniesławieniu. A jeszcze niedawno organizacje promujące homoseksualizm obłudnie wzywały
do przekazywania sobie "znaku pokoju"!
Nie chcemy poddać się presji. Wiemy, że to od nas zależy los rodzin i dzieci. W Toruniu
przeprowadziliśmy pierwszy kurs dla obrońców życia i rodziny, na którym przeszkoliliśmy 20
osób. Mamy więc nowych działaczy uzbrojonych w argumenty i metody do przeciwstawiania
się złu.
W najbliższym czasie planujemy postawienie wystaw "Stop Dewiacji" w kolejnych miastach,
wystąpiliśmy o stosowne pozwolenia i oczekujemy na zgody. Będziemy też pikietować w
obronie zabijanych dzieci. Chcemy być tam, gdzie słabszym próbuje się odebrać prawo do
życia i zdrowej rodziny. Chcemy, aby w szpitalach leczono, a nie zabijano, a przestrzeń
publiczna wolna była od homoideologii. Ostatnie wydarzenia w Sejmie pokazują, że jeśli sami
o to nie zadbamy, nikt nie upomni się o wartości w naszym imieniu.

Wszystkie te działania kosztują. Dlatego zwracam się do Pani/Pana z prośbą o przekazanie
20, 50, 100 zł lub dowolnej innej kwoty na pokrycie wydatków związanych z organizacją
naszych akcji.
Z góry dziękuję za wsparcie!
Z poważaniem,
Kaja Godek
z zespołem Fundacji Życie i Rodzina
PS. W obliczu ataków na życie i rodzinę nie możemy się poddać!
Aby wykonać tradycyjny przelew, podaję numer polskiego konta:

26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
Nazwa odbiorcy: Fundacja Życie i Rodzina, ul. Książąt Mazowieckich 9/5, 01-990 Warszawa
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
Przelewy zagraniczne:
IBAN: PL26114020040000320276153171, kod SWIFT: BREXPLPWMBK
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Można również nas wesprzeć przez systemy przelewowe:
www.zycierodzina.pl
Bilder
Website mit diesem Bild
Ekspulsja Kaczynski z Wawelu PDO161 FO von Stefan Kosiewski 555 | Chazaria
es_es.spreaker.com Originalgröße 1200 × 630
Usunęliśmy materiały opublikowane przez Ciebie

16:07
st sierz AK Witalis Waldemar Skorupka Sejm 25.02.2016
Witalis W. Skorupka ur. 16 lutego 1923 w Sokółce starszy sierżant Armii Krajowej, zastępca
dowódcy plutonu w Akcji „Burza”, skazany na karę śmierci. Kuzyn księdza Ignacego Skorupki.
Tu emocjonalnie gloryfikuje żydokomunistycznego pułkownika LWP Ryszarda Kuklińskiego,
prawdziwe nazwisko nieznane, pracował dla CIA jako Jack Strong, Codename: Gull, który
oficjalnie zdradził Jaruzelskiego tak samo, jak wcześniej zdradził oficjalnie PRL żydoubecki
pułkownik Swiatło, prawdziwe nazwisko Izaak Fleischfarb, wicedyrektor Departamentu X
MBP, który w 1953 uciekł na Zachód.
Z cynicznym poczuciem humoru trockistowski żydokomunista Antoni Macierewicz,
prawdziwe nazwisko Izaak Singer, awansował w 2016 r. Witalisa Skorupkę też na pułkownika
Film: . https://vimeo.com/191679137
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

SOWA01 plays

01:03

HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski
Brudzinski Suski APOKALIPSA IWANA Herodenspiel
von Stefan Kosiewski 20161111 ZR
SOWA11 plays Film: https://vimeo.com/191466411
PDF:
Rozgrzeszenie Kalksztajna PDO392 Dwom tanczyc sie zachcialo Polen unter Kaczynski Guter
Wandel oder Katastr... by Stefan Kosiewski on Scribd
W obronie pedofilii w Kielcach 3.10.2016 Czarny Marsz przed ktorym ugial sie dewiant
Jaroslaw Kaczynski w S... by Stefan Kosiewski on Scribd
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Pederastyczni-dewianci-po-stroniepedofilskiej-polityki-PiS-Jaroslawa-Kaczynskiego-Komisja-Bezstronna-zablokowana-wystawaSTOP-DEWIACJI-zniszona

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Opublikowano 17 hours ago, autor: sowa

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/11/19072005-polnische-kriegsgraber-in_84.html
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Mickiewicz/Epilog-PDO409-Ekspulsja-Kaczynskich-zWawelu-PDO161-FO555-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCCLIV
https://pl.scribd.com/skosiewski