You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

11-20-2016

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:

"Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa"(Łk 23,42). Są to słowa dobrego
łotra, który tuż przed śmiercią nawrócił się i uznał
Chrystusa za swojego Pana. W odpowiedzi na
swoje wyznanie wiary usłyszał następujace
zapewnienie:"Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną
będziesz w raju"(Łk 23,43)
Jeśli Jezus Chrystus króluje i jest Panem, to co
człowiek ma czynić, aby dostać się do Jego
królestwa? Mistrzowie życia duchowego podają
nam następujace rady: we wszystkim poszukuj
woli Bożej, nie zrażaj się, ale pomimo trudności
wytrwaj przy Chrystusie. Kontempluj tajemnicę
zbawienia człowieka na krzyżu. Staraj się
przeniknać tajemnicę zła i grzechu. Zobacz jak
ludzka zdrada jest potężna i jak Chrystus cierpi
z powodu twoich grzechów. Pamietaj, że duchowemu wzrostowi towarzyszą
wzmożone ataki złego ducha, ale jak czlowiek zaufa Bogu, demon nie może mu
zaszkodzić.
W dniu dzisiejszym parafia nasza w łączności z braćmi i siostrami w Polsce uzna
królowanie Jezusa Chrystusa wypowiadając następujące słowa:
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia, oto my Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje
Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświecić Tobie naszą Ojczyznę
i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,
że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc
swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie...
Króluj nam Chryste na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy
i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło
Twe Królestwo.
Oto parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights, Michigan uroczyście
uznała Królowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ks. Andrzej Maślejak, Proboszcz

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
proboszcz
ks. Zygmunt Ostrowski
wikariusz
ks. Robert Wojsław
wikariusz
ks. Stanisław Drzał
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kołtun
przełożona
s. Beata Kołtun
NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziałem młodzieży)
CODZIENNE MSZE ŚW.
od poniedziałku do soboty
o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

2

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 19 LISTOPADA

9:00 + Marianna, Teodor Zembrzusccy - córki
4:00 + Władysława, Tadeusz Rybak - córki
5:30 + Stanisław Kwiatkowski
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA - 20 LISTOPADA

8:00 + Maria Jędrzejewski - syn
9:30 + Stanisław Mieczkowski - żona
11:15 - O Boże bł. dla kapłanów i Sióstr pracujących w
naszej parafii
11:15 + Władysław Wilga w 8 rocz. śmierci i zmarli z
rodzin: Wilgów i Orzołów
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Bogusława
Nowakowskiego
1:00 - O Boże bł. dla rodziny Liedke
1:00 + Maria, Wacław Starostka
1:00 + Stella Lenart
1:00 + Ena
1:00 + Lucyna Jurzak w rocz. śmierci
1:00 + Marianna Leśniak w 3 rocz. śmierci -córka z rodz.
1:00 + Matylda, Zygfryd Pietrzak w rocz. śmierci - córka
1:00 + Władysław, Genowefa Janus
1:00 + Emilia, Jan Krystian Trojanowski
1:00 + Tadeusz Lipski w 1 rocz. Śmierci
1:00 + Renata, Rudolf Patkolo
1:00 + Jan Augustyniak
7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Witolda w dniu
urodzin - żona
PONIEDZIAŁEK - 21 LISTOPADA

9:00 + Halina Kościuch w 2 miesiąc po śmierci - córka
Barbara
7:00 + Stanisław Radek 3 rocz. śmierci
WTOREK – 22 LISTOPADA

9:00 + Mirosław Synowiec
9:00 + Celina Szulińska w dniu imienin - siostra z rodz.
7:00 + Janina Chryczyk - T. K. Zając
ŚRODA - 23 LISTOPADA

9:00 - Za Parafian
10:30 - Oakmond Mass (Nursing Home)
7:00 - O Boże bł. dla Czesława Nowaka z okazji 69 urodz.
THANKSGIVING CZWARTEK - 24 LISTOPADA

9:00 + Katarzyna Chryczyk
PIĄTEK - 25 LISTOPADA

9:00 - O Boże bł. dla s. Wioletty i s. Beaty - rodz.
Janiszewskich
7:00 + Stanisław Rogiński
7:00 + Ena
SOBOTA - 26 LISTOPADA

9:00 - O Boże bł. dla rodziny Kmieciów
4:00 + Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski - rodzina
5:30 + Stanisław Kwiatkowski
I NIEDZIELA ADWENTU - 27 LISTOPADA

8:00 - O Boże bł. dla Czesława Nowaka z okazji 69 rocz.
urodzin

9:30 + Zdzisław Burczak - syn z rodziną
11:15 + Stefania Orzoł w 2 rocz. śmierci
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Bogusława
Nowakowskiego
1:00 + Janina Chryczyk - J. S. Królczyk
1:00 + Mark Wierzbicki
1:00 + Stefania Orzoł w 2 rocz. śmierci
1:00 + Ena
1:00 + Krzysztof Wszędybył
1:00 + Zofia Magdziarz w 2 rocz. śmierci
1:00 + Wojciech Kustrzych w 15 rocz. śmierci
1:00 + Andrzej Zawadzki
7:00 + Łukasz Skowroński w 6 rocz. śmierci i zmarli z
rodziny
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 20 LISTOPADA
PONIEDZIAŁEK - Ap 14,1-3.4b-5 Ps 24 Łk 21,1-4
WTOREK - Ap 14,14-20 Ps 96 Łk 21,5-11
ŚRODA - Ap 15,1-4 Ps 98 Łk 21,12-19
CZWARTEK - Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Ps 100

Łk 21,20-28
PIĄTEK - Ap 20,1-4.11-21,2 Ps 84 Łk 21,29-33
SOBOTA - Ap 22,1-7 Ps 95 Łk 21, 34-36
NIEDZIELA - Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14
Mt 24,37-44

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-27-2016
4:00 - Olga Ośko, Barbara Tyra
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Małgorzata Mikołajczyk, Elżbieta Wolski
9:30 - Małgorzata, Zbigniew Purzyccy, Eugenia Czaja
11:15 - Dzieci
1:00 - Józef Majcher, Krystyna Szymczakowski,
Stanisław Bis
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-27-2016
4:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, J. Ryzner, A. Nytko
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan,
K. Zadrozny
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Królczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$48,909.00

$16,756.00

Serdeczne Bóg zapłać za troskę o Kościół

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeżywamy dziś uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata.
Ma ona nam przypominać
przede wszystkim o tym, że dla
człowieka wierzącego królować
znaczy służyć, a to pociąga za
sobą gotowość bycia do
dyspozycji drugiego człowieka.
Uroczystość
ta
została
ustanowiona w 1925 roku przez
papieża Piusa XI. Jej celem jest
zwrócenie uwagi na to, że
Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą
sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego
jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można
próbować określać Chrystusowego królowania na
podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje
wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie
będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy
modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie:
„Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało
królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to
królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju. Warto,
abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności. W tym
dniu swoje święto obchodzą nasi Kapłani ze
Zgromadzenia Księży Chrystusowców oraz Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla. Pamiętajmy o nich dzisiaj w
swoich modlitwach.
Dziś druga kolekta zostanie przeznaczona na
Seminarium Duchowne Towarzystwa
Chrystusowego
Z tej okazji zapraszamy po Mszach św. na obiad
w naszej sali Jana Pawła II
Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty
Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że
wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona
Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje
rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować.
Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście
i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan
Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP.
Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki
poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego
obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać
wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu.
Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry
w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy
wszystkich parafian.
Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień,
w pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny.
Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego
Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do
świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata
na bardziej Boży.
JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA
ZA KRÓLA I PANA
Dziś we wszystkich parafiach w Polsce, a także w naszej
parafii jest odczytywany akt przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana.

3

Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę
uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim
wysiłku solidarności.
Misyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy
współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając
pokusie zniechęcenia.
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Pielgrzymi, przypłynęli do Ameryki
i wylądowali na Skale Plymouth
11 grudnia 1620. Ich pierwsza zima
była druzgocąca. Do początku nadchodzącej jesieni stracili 46 ze 102 osób.
Ale żniwa 1621 były obfite. Koloniści zadecydowali uczcić
to świętem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów, którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać ich
pierwszy rok. Święto trwało trzy dni. Oprócz ucztowania,
święto obejmowało także wspólny wypoczynek i zabawę
kolonistów i Indian. Świętem narodowym ogłosił je
w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln. Święto
Dziękczynienia obchodzimy w ostatni czwartek listopada. Obiad w tym dniu to tradycyjnie indyk. Na stole
nie może też zabraknąć żurawiny i słynnego ciasta
dyniowego. W najbliższy czwartek, 24 listopada
przypada Święto Dziękczynienia. Niech nasza modlitwa
w tym dniu będzie dziękczynieniem za wszelkie dobro
jakie otrzymaliśmy dzięki Bożej łasce i dobroci.
MSZA ŚW. tylko o godz. 9:00am
Nie ma wieczornej Mszy św.
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII PATRONKI
MUZYKI SAKRALNEJ
Z okazji święta patronalnego kierujemy
wyrazy uznania i wdzięczności pod
adresem: pani organistki Justyny Pal
prowadzącej
scholę
młodzieżową
i dorosłych oraz Sióstr Wioletty i Beaty
prowadzących nasze schole dziecięce,
a także wszystkich którzy służą Panu Bogu
i naszej parafii, przez śpiew i grę na
instrumentach.
BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie zamknięte od czwartku do soboty
w dniach 24-26 listopada.
UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
Ze względu na długi weekend nie będzie katechezy
w poniedziałek 21 listopada, w sobotę 26 listopada
i w niedzielę 27 listopada.
II TACA
W następną niedzielę będzie II taca przeznaczona na
Catholic Charities of Southeast Michigan.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
W najbliższym czasie sakramentalny związek
małżeński zawrzeć mają:
Danuta Nowicka & Mateusz Woźniak

4

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIZYTACJA MATKI GENERALNEJ SIÓSTR
MISJONAREK CHRYSTUSA KRÓLA
W dniach 23-27 listopada odbędzie się wizytacja
kanoniczna Matki Generalnej Ewy Kaczmarek z Polski.
Matce Generalnej będzie towarzyszyła s. Anna BłauciakDelegatka.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Jean Gołembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popławski, Józef Wasilewski, Anna Celińska,
Maria Rożek, Izabella, Paweł, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward Szymański,
Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława
Mandziuk, Morgan Czerwiński, Maria Krok, Lidia, Jan
Kryształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak,
ks. Stanisław Drzał
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych
rodzin. Chcemy polecać ich naszej modlitwie.

11.20 - 11.27
rodzina
Wołoszyn

11.27 - 12.04
rodzina
Wolny

ZAPROSZENIE DO PRZYJĘCIA MATKI BOŻEJ
Już od ponad 2 lat obraz Matki Bożej pielgrzymuje po
domach naszych rodzin. Zapraszamy te rodziny, które
jeszcze nie odpowiedziały na zaproszenie Maryi.
Od stycznia są wolne terminy. Można się zapisać
w zakrystii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka
muzyki kościelnej;
24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej
Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli
śmierć w XVIII w. i XIX w.
NABÓR DO DZIECIĘCEGO
ZESPOŁU TAŃCA ESTRADOWEGO
2 grupy wiekowe: dzieci młodsze (4-6 lat)
godz. 17:30pm dzieci starsze (7-10 lat)
godz. 18:30pm. Spotkanie organizacyjne
w poniedziałek 21 listopada w sali Jana
Pawła II o godz. odpowiedniej dla grupy
wiekowej zainteresowanego dziecka.
Zajęcia prowadzić będzie instruktor tańca Agnieszka
Król-Otwinowska, tel. kontaktowy (248)-525-0190,
e-mail: groba@wp.pl
ZAPISY DO „DUNAJCA”
Zespół Pieśni i Tańca „DUNAJEC” ogłasza
zapisy do grupy Młodzieżowej. Wiek: 13-16
lat. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od
7:30-9:30pm. Więcej informacji: Tomasz
Kielar - Tel. 313-333-4469 lub Email:
dunajec@hotmail.com. Zapraszamy

KALENDARIUM PARAFII

20 listopada - Spotkanie dla kandydatów do
Bierzmowania i ich rodzin
24 listopada - Thanksgiving
26 listopada - Andrzejki
27 listopada - ADVENT
30 listopada - Roraty godz. 6:00am
7 grudnia - Roraty godz. 6:00am
9-13 grudnia - Rekolekcje Adwentowe
14 grudnia - Roraty godz. 6:00am
NADCHODZI “CZAS
DZIELENIA”….
Rozpoczynamy
akcję
„CHOINKA”.
Zwracamy się z ogromną prośbą do
parafian o zgłoszenia osób, które –
waszym zdaniem - należy obdarować
prezentem “pod choinkę”. Wystarczy
tylko wypełnić papier i wrzucić do
skrzynki w holu Kościoła z napisem
„CHOINKA.
W tym roku wiele osób potrzebowało
naszej pomocnej ręki – przynieśmy im
radość z naszego prezentu!

POMAGAJMY – DZIELMY SIĘ –“ MIŁUJMY SIĘ
NAWZAJEM “….

Komisja Chrześcijańskiej Pomocy

6 6
6

PARAFIA
MATKI
BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
STERLING
HEIGHTS
PARAFIA
PARAFIA
MATKI
MATKI
BOŻEJ
BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
STERLING
STERLING
HEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Na
rozpoczęcie
naszego
tegorocznego
Bazaru
Świątecznego przybędzie do naszej parafii św. Mikołaj,
który pragnie obdarować wszystkie dzieci prezentami.
Zapraszamy więc rodziców z dziećmi na spotkanie z tym
wielkim gościem w naszej sali św. Jana Pawła II o 12:00
w południe.

ŚWIĄTECZNY
BAZAR
PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar
Świąteczny, odbędzie
się w dniach 10 i 11
grudnia. Zwracamy
się z prośbą do
parafian o
przynoszenie OZDÓB
ŚWIĄTECZNYCH
i wszystkiego, co jest
związane ze świętami
Bożego Narodzenia.
Osoby chętne do pracy
przed i w czasie bazaru
proszone są
o zapisywanie się na
tablicy w holu kościoła.
Prosimy rodziców
dzieci z katechezy,
którzy zadeklarowali
pomoc przy bazarze
i wpisanie się na
dyżury. Na bazar
można rezerwować
stoliki na stoiska
biznesowe.

5

6 6
66

PARAFIAMATKI
MATKIBOŻEJ
BOŻEJCZĘSTOCHOWSKIEJ,
CZĘSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA
PARAFIA
MATKI
BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
STERLING
HEIGHTS
PARAFIA
MATKI
BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
STERLING
HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kołtun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kołtun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kołtun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczący: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastępca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wróbel
Brygida Czaczkowska
Nina Orlik
Paweł Rakowiecki
Jarosław Rumin
Marcin Zając

RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastępca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Krzysztof Stępień
Bożena Dulemba, Marek Bieciuk,
Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Władysław Szaflarski
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Raz w miesiącu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyżury w każdy wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawła II – Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks. Robert Wojsław (248) 224-8936
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina – s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koło Seniorów „Złota Róża”
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński

GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) -623-0706
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół dzieci młodszych „Jezusowe perełki”
środa 5:30pm - s. Wioletta Kołtun
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - s. Beata Kołtun
Zespół Młodzieżowy „Credo” - Justyna Pal
Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zespół taneczny „Czarny Dunajec”
poniedziałek - 9:00pm
Mateusz Wasiołek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Słomiński (248) 467-6778