You are on page 1of 4

Kaip kainoti laik?

Finansins psichologijos
pagrindai
2011-04-09, 00:01
"Vakar ekspreso" inf.

Spausdinimo versija | Pasidalink

Civilizuotame pasaulyje jau nepakanka tvarkyti savo pajam ir ilaid buhalterijos: pradkite
apskaityti ir savo laik. Taip pataria psichiatras, 27 knyg autorius Michailas Litvakas.
Ar racionaliai eikvojate laik? Stebkite tai visk usiraydami laiko buhalterijos knyg.
Suskirstykite j 6 skyrius. Pirmj skirkite sau. Antrajame suraykite savo veiklos (darbo, studij,
deryb, paintins veiklos) partnerius. Treiajame fiksuokite laik, kur skiriate meilei, ketvirtame
uraykite, kiek laiko skiriate vaikams. Penktame - tvams.
O etasis skyrius - tai js psichologinis lamtas: vadinamieji pastami ir pusiau draugai, tolimi
giminaiiai ir t. t., su kuriais js niekas nesieja.
"Nesakau, kad tai blogi mons, bet jums tai yra lamtas, panaiai kaip daiktai, kuri imt met
jau nebenaudojate, bet vis tiek imesti gaila. Imeskite juos arba paverskite veiklos partneriais. Kuo
maiau liks lamto, tuo daugiau tursite laiko sau", - teigia psichiatras.
Beje, vaikus ir tvus M. Litvakas silo perkelti veiklos partneri rang.

Kiek kainuoja js laikas?

Visi mes kartojame, kad laikas - tai pinigai, taiau retai sigiliname io posakio prasm.
ms laik pretenduoja valstyb, virininkai, artimieji, draugai, gimins. J be sins grauaties
vagia paaliniai, ir dar sieidia, jei bandome gintis.
Taiau patys didiausi savo laiko grobstytojai esame patys.
Ne visas laikas vienodai vertingas. Vertingiausias - tai js laisvalaikis. Tai didis monijos
laimjimas. Senovje mons (ir dabartiniai gyvnai) vis savo laik skyr tam, kad prasimaitint ir
apsigint nuo prie. Civilizacija mogui leido gyti laisvo laiko. Tie, kurie j panaudojo tinkamai,
tapdavo iminiais, iradjais, raytojais, nauj vertybi krjais.
Deja, beveik visi mons, kurie pateko sunki padt, ten pateko tik todl, kad galvojo ne kaip
panaudoti savo laisv laik, o kaip j prastumti.
Kiek kainuoja js laikas? Kiekvienas gausite vis kitok skaii - jis priklauso nuo js plan,
sieki, svajoni.
kainokite savo laik remdamiesi ne dabartiniu atlygiu, o tuo, kur js norite udirbti. O dabar
pradkite skaiiuoti prarastus pinigus...

Skaiiuojame nuostolius
Praleid 5 valandas naktiniame klube (pridkite ir pasiruoimo laik), js patiriate didiul pinigin
nuostol. Todl, kad tuo metu js kvalifikacija neauga, ir js nutolinate t moment, kai gausite
norim atlyg.
Naujieji metai - tai dvi savaits, jeigu ne mnuo, prieventins suiruts, ir pati vent su visomis
nereikalingomis kalbomis - jums atnea taip pat konkret pinigin nuostol. O kur dar nuostoliai dl
komplikacij - konflikt ir sveikatos sutrikimo?
Gimtadieniai, vestuvs ir krva visoki kitoki veni, i kuri gdingiausia - kovo 8-oji (graiai
elgtis su moterimis reikia kasdien), - visa tai laiko (pinig) vaistymo bdai. Jeigu js gyvenate nuo
vents iki vents, vadinasi, esate i t nelaiming moni, kuri gyvenimas nuobodus ir nykus.
O kur dar plepjimas su draugmis, loimas kortomis, kiurksojimas prie televizoriaus,
kompiuteriniai aidimai (pavojingi tuo, kad traukia protingus mones, o pasekms tokios pat kaip
narkomanijos)...

Ko verti js gdiai?
Jeigu nori stovti vietoje, turi vis laik eiti priek. Juk pasaulis nestovi - jis juda pirmyn. O jeigu
nori bti priekyje, turi eiti dukart greiiau. i mint suformulavo L. Carroll pasakoje "Alisa
stebukl alyje".
Nori gyventi dabartyje - darbuokis ateiiai.
Graik filosofas sak: "Visk, k turiu, neuosi su savimi". Jis turjo galvoje gdius. Jeigu js
gdiai negarantuoja jums gero atlygio, tai vadinasi, js gdiai nepakankami.

i mintis sukelia daug pasipiktinimo tarp pedagog ir gydytoj, taiau tai jums atsakymas: "Mano
vaikai prie stodami universitet metus lanksi pas repetitorius. A jiems mokjau nemaus
pinigus. Ir nesigailiu: jie imok mano vaikus, kaip reikia mokytis", - sako M. Litvakas.

Laiko vaistymas eimoje


Konfliktai tarp vyro ir monos, tv ir vaik, - visa tai brangaus laiko vaistymas. "Namuose
apskritai negalima konfliktuoti. Todl, kad susiformuoja slyginis refleksas. Jeigu namuose
konfliktuojama, tai kai tik mogus grta namo, jis ikart sitempia. Taigi jei norite pyktis su
artimiaisiais, darykite tai kieme arba kavinje, - pataria psichiatras.
- Jeigu namuose jus nuolat zulina mona (arba vyras), pairkite tai i kito kampo: sivaizduokit,
kad esate praktiniame seminare, kuriame mokoma aristokratik manier, o mona (arba vyras) js trener."

Didiausi vaistnai - nuobods pedagogai


Bergdias laiko vaistymas, kuris, ivertus pinigus, tampa didiuliu nuostoliu, vyksta nuo pat
darelio iki universiteto. Didiausi vaistnai ia yra pedagogai, kurie nuobodiai dsto savo
dalyk.
"Kas patinka, to ir mokykits", - ra ekspyras. Pedagogai jga gali priversti eiti pamokas, gali
priversti ikalti paragrafus, taiau mokinys tai pamir ikart po egzamino.
Plutarchas ra, kad mokin reikia irti ne kaip ind, kur galima pripildyti, o kaip fakel, kur
reikia udegti. Deja, realybje btent pilama ind, o paskui visa tai ipilama kaip pamazgos.
Jeigu universitete bt paskelbtas laisvas lankymas, ar studentai liautsi j vaikioj? Ne, kai
kurias paskaitas vis dlto vaikiot. Todl tuos dstytojus, kuri paskaitas studentai liautsi lank,
reikt atleisti.

Dauguma pedagog nesuvokia, kad vagia laik i student, o studentai - kad i j vagiamas laikas.

vertinkite save
M. Litvako sitikinimu, suaugs mogus turi sugebti ilaikyti save, savo antrj pus ir vaikus. O
stabilia eima galima laikyti toki, kur abu sutuoktiniai atitinka kriterij.
"Kodl moteris turi ilaikyti vyr?" - danai per mano lekcijas piktinasi moterys. O kas sako, kad
turi ilaikyti? A sakiau - turi sugebti. O jeigu man kas nors atsitiks? mona turi sugebti ilaikyti
vaikus be mans!
Jeigu js negalite ieiti i darbo, bet dirbti ten nemanoma, sudarykite sra veiksm, kuriuos turite
dar padaryti, kad taptumte nepriklausomas nuo virininko. Ir planingai vis laisv laik paskirkite
iems veiksmams.

Js ryiai
ia turimos galvoje ne paintys, kurios js verts labai nepadidina. (inoma, ir paintys yra gerai,
bet nepamirkite, kad i parama gali bet kada isekti.) Kalbama apie vidinius js ryius: tai
pasenusios nuostatos, moralins dogmos, principai, stereotipai, paproiai, kurie susiklost
ankstyvojoje vaikystje ir trukdo jums kurti savo laim. Jie tarsi nematomas plieninis voratinklis
laiko js rankas ir kojas supaniotas. Sutraukyti iuos saitus - nelengva, taiau btina ir manoma,
nes Dievas, arba Gamta (kaip jums labiau priimtina), - Js pusje.
moni, isilaisvinusi i prietar, nra daug. Jie jau daug pasiek, taiau jiems reikia js norini uaugti savo pai ir alies naudai. Jie jums pads. Jums tereikia palaipsniui isivaduoti i
vidinio tinklo.
Tai, kas su jumis vyksta, negali nevykti. Jeigu jums tai nepatinka, pakeiskite save, bet nevaistykite
laiko samprotaudami apie teisyb - neteisyb. Viskas yra teisinga, nes viskas dsninga.

A - ryiai - ateitis
"Pedagogas turi nuostabi galimyb: kartodamas daugyb kart vien ir t pat, kartais imi suvokti,
apie k kalbi, - ironizuoja M. Litvakas. - Dar treiajame instituto kurse studijuodamas filosofij
siminiau Hgelio citat apie tai, kaip nustatyti daikto vert. Tam reikia nustatyti savikain, ryius su
kitais daiktais ir ateit. T galima pritaikyti ne tik daiktui, bet ir mogui, laikui, bendravimui... A
jau daug met dstau filosofij ir kaip magnetofonas vis kartojau i citat, o j suvokti man padjo
viena moteris, atjusi mano privaios grups paskaitas, kad "susitvarkyt asmenin gyvenim".
i 38 met moteris, pasak autoriaus, jau turjo tam teis: ji buvo materialiai nepriklausoma.
Praeityje ilgai ir neskmingai gyvenusi su vyru alkoholiku, isiskyrusi su juo ir tapusi savarankika,
ji pagaliau umezg nauj paint.