You are on page 1of 1

Assemblea Ampa Escola de Llers:

Dimarts 29 Novembre a les 21:00, al menjador de lescola.


ORDRE DEL DIA:
1-Renovaci de la junta.
2-Estat de comptes.
3-Memria dActivitats de lAmpa del curs 2015-2016.
4-Proposta de lAmpa: Rentar dents desprs de dinar a lhora de
menjador.
5-Socialitzaci de llibres.
6-Propostes de xerrades curs 2016-2017.
Torn obert de PRECS i PREGUNTES.

La Junta.
US HI ESPEREM, entre tots farem una escola ms
participativa!

You might also like