You are on page 1of 1

PK03 - 3

BORANG PEMANTAUAN SUSULAN


Nama Lokasi

Nama Pemantau

Berdasarkan borang PK03-2 didapati:


DAPATAN PEMANTAUAN SUSULAN
(Tanda di dalam kotak jika berkaitan)

Bil
1

Lokasi BERJAYA melaksanakan tindakan pembetulan seperti


yang telah dirancang beserta dengan bukti-bukti yang sesuai.
1.1 Pemantauan susulan selesai

Lokasi GAGAL melaksanakan tindakan pembetulan


seperti yang telah dirancang beserta dengan bukti-bukti yang sesuai. .
2.1 Justifikasi ketidakakuran lokasi (kegagalan dalam memenuhi keperluan) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.2 Pemantauan/ Tindakan Susulan akan dilaksanakan semula pada:


____________________

Tandatangan/Cap Pemantau

Tarikh: ..

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2016 - Keluaran 03| Pindaan 00