You are on page 1of 2

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018

Isu Strategik
Kecemerlangan akademik
murid masih belum
mencapai tahap yang
diingini sekolah dan pihak
berkepentingan

Matlamat
1.

2.

Meningkatkan
kecemerlangan akademik
murid

Meningkatkan kecekapan
pengurusan kurikulum

Objektif

Petujuk Prestasi Utama


(KPI)

1.1 Meningkatkan peratus murid lulus


semua mata pelajaran

Peratus murid lulus


semua mata pelajaran

1.2 Meningkatkan bilangan murid


mendapat 6A

Bilangan murid mendapat


5A

1.3 Meningkatkan GPS UPSR

GPS

2.1 Meningkatkan peratus dan bilangan Bilangan program


Program Peningkatan Akademik
yang dilaksanakan dengan berkesan
dalam setahun.
Peratus program

2.2 Meningkatkan peratus dan bilangan


Program Panitia yang dilaksanakan
dengan berkesan dalam setahun.

Bilangan program

Peratus program

2.3 Meningkatkan bilangan Pencerapan sekurang-kurangnya 2


Guru dalam setahun
kali
2.4 Meningkatkan peratus guru yang
mendapat skor cemerlang dalam
pencerapan

100% guru skor


cemerlang

2.5 Meningkatkan bilangan Latihan


6 kali setahun
Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun
2.6 Bilangan Mesyuarat Kurikulum dan
Panitia setahun

100% mematuhi takwim

TOV

Sasaran
2016

2017

2018