You are on page 1of 6

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2016 - 2020)

BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PERMAINAN SEPAK TAKRAW
BI
L

PELAN TAKTIKAL

Objektif

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

Indikator
Pencapaian

1.

Hari Pendaftaran Ahli


Baru Permainan
Badminton

Memastikan
penyertaan
menyeluruh di
kalangan murid
dalam sukan
dan permainan

GPK KK
SU KK
Semua Penyelaras &
Semua Guru

Jan-minggu
pertama
persekolaha
n

Sumber
sekolah

60%

100%

%penyertaan
murid dalam
aktiviti sukan
sepak takraw
meningkat

2.

Program Latihan Asas


dan Sesi Melatih
Pemain Sepak Takraw
Sekolah

Memastikan
penyertaan
menyeluruh di
kalangan murid
dalam sukan
dan permainan

Guru Penasihat

Selasa
sepanjang
tahun

Sumber
Sekolah

60%

100%

% markah
kokurikulum
boleh
dipertingkatkan

3.

Program Perlawanan
Muhibah Sepak
Takraw
Dalam Sekolah

Memastikan
penyertaan
menyeluruh di
kalangan murid
dalam sukan
dan permainan

Guru Pensihat

Mei-Ogos

Sumber
Sekolah

60%

100%

%penyertaan
murid dalam
aktiviti sukan
sepak takraw
meningkat

PELAN OPERASI 1
BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek
Objektif
Tempoh

Hari Pendaftaran Ahli Baru Permainan Sepak Takraw


Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan
permainan
Jan-minggu pertama persekolahan

Kumpulan
Sasaran

Semua ahli Kelab Permainan Sepak Takraw SK Seri Bintang Utara

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
Perbincangan tentang rancangan tahunan
Pembentukan AJK
Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun
Agihan Tugas
Hal-hal lain
Proses Kerja

Surat Menyurat
Jemputan Jurulatih
Jadual Program
Menyediakan intensif kepada jurulatih
Penyediaan tempat dan peralatan
Pelaksanaan
Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Kemahiran serta pengetahuan permaianan sepak takraw yang ada pada murid
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1)
2)
3)

Keberkesanan pengurusan program


Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2
BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PERMAINAN SEPAK TAKRAW
Nama Projek

Latihan Asas dan Sesi Melatih Pemain Sepak Takraw Sekolah

Objektif

Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan

Tempoh

Selasa

Kumpulan
Sasaran

Semua ahli Kelab Permainan Sepak Takraw SK Seri Bintang Utara

Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat
Mesyuarat Jawatankuasa
Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun
Agihan Tugas
Hal-hal lain
Surat Menyurat
Jemputan Jurulatih

Proses Kerja

Jadual Program
Menyediakan intensif kepada jurulatih
Penyediaan tempat dan peralatan
Pelaksanaan latihan
Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1)
2)
3)

Keberkesanan pengurusan program


Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PERMAINAN SEPAK TAKRAW

Nama Projek

Perlawanan Muhibah Sepak Takraw Dalam Sekolah

Objektif

Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan

Tempoh

Mei-Ogos

Kumpulan
Sasaran

Semua ahli Kelab Permainan Sepak Takraw SK Seri Bintang Utara

Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat
Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentukan AJK
Perbincangan tentang pemilihan perlawanan
Agihan Tugas
Hal-hal lain

Proses Kerja

Surat Menyurat
Jemputan ahli untuk menyertai perlawanan
Jadual Program
Penyediaan tempat dan peralatan
Pelaksanaan
Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1)
2)
3)

Keberkesanan pengurusan program


Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


pada masa hadapan

PELAN STRATEGIK PERMAINAN SEPAK TAKRAW


ISU STRATEGIK

: Penglibatan murid dalam Kelab Sepak Takraw masih rendah

MATLAMAT STRATEGIK

: Meningkatkan penglibatan murid dalam kegiatan Kelab Sepak Takraw

Sasaran
Bil

Objektif

KPI

2018
TOV

Meningkatkan penglibatan ahli


Kelab Sepak Takraw ke arah
100 % menjelang 2020

Penilaian
Kokurikulum Sekolah
Rendah

36 %

2016

2017

Inisiatif/ Strategik
2019

202
0

100
%
Pertandingan Sepak Takraw
Peringkat Sekolah
Pertandingan Sepak Takraw
Peringkat Daerah

Meningkatkan komitmen dan


pengetahuan guru-guru
Penasihat Kelab Sepak
Takraw

Sijil Kursus

30 %

100
%

Karnival Kokurikulum