You are on page 1of 7

riken fr ppnade, Sparade och Tidigare filer

716 = Rensa historiken fr Senast ppnade mapp


717 = Tm Papperskorgen
718 = Ta bort Windows Temporra filer (Temp)
719 = Ta bort loggfilen fr Startmenyklick
720 = Microsoft Windows hller reda p mnga saker som du gr med datorn. T.ex. lagras sk
historik nr du letar efter filer och mappar; vilka dokument du ppnade senast; vilk
a filer du har ppnat eller sparat i diverse olika applikationer m.m. m.m. Windows
-stdning lter dig ta bort bde denna historik och alla dess temporra filer. Du kan ven
tmma Papperskorgen och ta bort temporra filer, vilket frigr vrdefullt diskutrymme.
721 = Historiken i 'Kr' kommer att tas bort nr explorer.exe startas om
722 = Anvndarspr i Registret
723 = Anvndarspr p hrddisk(ar)
724 = Radera minnesdump-filer
725 = Radera filfragment frn chkdsk (Check Disk)
[Evidence Remove]
802 = Utfr
803 = Raderar
804 = Vnligen vnta medan raderingen utfrs
805 = Klar
806 = Stt en bock i rutan framfr den/de disk(ar) du vill radera spren av ditt arbet
e ifrn. Det hr verktyget pverkar endast redan borttagna data. VARNING: Nr processen r
slutfrd kommer det att vara omjligt att terskapa dina raderade filer!
807 = Nr du tmmer Papperskorgen raderas filerna inte p riktigt. De markeras som rad
erade i systemet, men finns fysiskt kvar p disken. Funktionen 'Avlgsna spr' tar bor
t filer och mappar permanent och inget verktyg i vrlden kommer att kunna terskapa
dem igen.
808 = Vill du verkligen avlgsna alla spr av dina borttagna filer p markerad(e) disk
(ar)?
[Unrecoverable Delete ]
912 = Listan med filer och mappar kommer att raderas utan mjlighet till terskapand
e.
913 = Filer
914 = Mappar
915 = Lgg till filer som du vill radera fullstndigt frn systemet. Dessa kan aldrig t
erskapas, vare sig fysiskt eller med ngon programvara!
916 = Lgg till mappar som du vill radera fullstndigt frn systemet. Dessa kan aldrig
terskapas, vare sig fysiskt eller med ngon programvara!
917 = Lgg till filer fr radering
918 = Lgg till mappar fr radering
919 = RADERA FR ALLTID
920 = Rensa listan
921 = Om du p ett skert stt vill radera en fil eller en mapp och vara sker p att den
aldrig kommer att kunna terskapas av ngon med ngot verktyg, ska du anvnda verktyget
'Fullstndig radering'.\nNr man tmmer Windows Papperskorg betyder inte detta att de
borttagna filerna r borta fr alltid. De finns fortfarande kvar p hrddisken och vem s
om helst kan terskapa dem utan strre anstrngning. Verktyget 'Fullstndig radering' gr
detta omjligt eftersom det raderar valda filer och mappar fysiskt genom verskrivni
ng.
922 = Vill du verkligen radera markerade filer och mappar FR ALLTID?
[Options Tree]
1001 = Alternativ
1100 = Allmnt
1200 = Avinstallerare
[General]

1101 = Aktuellt sprk:


1102 = Aktivera Avancerat lge
1103 = Sk efter uppdatering vid programstart
[Uninstaller Options]
1201 = Visa Systemuppdateringar
1202 = Visa Systemkomponenter
1203 = Aktivera Snabbstartlge
1204 = Kr endast programmets inbyggda avinstallerare
1205 = (Stds ej av Vista)
1206 = Skapa en systemterstllningspunkt innan avinstallationen
1207 = Radera kvarvarande filer och mappar till Papperskorgen
[Auto Update]
1907 = Uppdatera
1908 = Versionsinformation
1909 = Aktuell Version:
1910 = Senaste Version:
1911 = HMTA
1912 = Hmta Senaste Versionen
1913 = Nyheter
1914 = Kontrollerar...
1915 = Anslutningsproblem...
1916 = STOPP
1917 = %s av %s nedladdat
1918 = %s nedladdat (oknd storlek)
1919 = Revo Uninstaller kunde inte ansluta till www.revouninstaller.com. Vnligen
kontrollera att internetanslutningen fungerar, samt att brandvggen inte hindrar R
evo Uninstaller
1920 = Fel: Skningen efter ny version misslyckades. Ingen anslutning till interne
t kunde upptckas.
[WinTools]
2110 = Kr
2111 = Det finns en hel del fiffiga och anvndbara verktyg i varje utgva av Windows
operativsystem. Tyvrr r en del av dem bara tillgngliga via lnga Kommandopromptsstrng
ar och -vxlar och andra kan vara svra att komma t av andra anledningar. 'Windowsver
ktyg' ger dig mjlighet att komma t mer r tio av de du anvnder mest i ditt dagliga ar
bete, endast via ett knapptryck.
2112 = Du kan anvnda detta till att terstlla din dator till ett tidigare tillflle,
utan att frlora dina personliga filer, om ett problem skulle uppst.\n'Systemterstlln
ing' vervakar ndringar gjorda i systemet och i vissa applikationer och lttidentifie
rade terstllningspunkter skapas automatiskt. Dessa terstllningspunkter kan sedan anvn
das fr att terstlla systemet till en tidigare tidpunkt. De skapas dagligen samt vid
vissa speciella hndelser i datoranvndandet.\nDu kan ven skapa egna terstllningspunkt
er manuellt och t.o.m. namnge dem fr att lttare kunna identifiera dem senare.
2113 = Anvnds fr att samla och visa information om din dators hrdvara och operativs
ystem, din internetkonfiguration, likavl som modemets och ntverkskortets konfigura
tion. Med 'Ntverksdiagnostik' kan du utfra systemgenomskningar och testa anslutning
sinstllningarna och kontrollera att dina ntverksrelaterade program och tjnster fung
erar som de ska.
2114 = Du kan anvnda detta fr att visa alla aktuella TCP/IP-konfigurationsvrden och
fr att uppdatera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) och Domain Name Syst
em (DNS) -instllningar. Det visar den fullstndiga TCP/IP-konfigurationen fr alla ntv
erkskort, inklusive IP-adress, MAC-adress, Ntmask, Standard-gateway, Windows Inte
rnet Naming Service (WINS) och DNS konfiguration.
2115 = Detta anvnds fr att kontrollera statusen fr tre viktiga skerhetskomponenter Brandvgg, Antivirus och Automatiska Uppdateringar. Om ett problem skulle uppst me

d ngon av dessa komponenter, (t.ex. att antivirusprogrammet inte r uppdaterat), sk


ickar Skerhetscentret ut en varning, samt freslr tgrder fr hur du bttre ska kunna skyd
a din dator.
2116 = Du kan anvnda detta fr att: Visa grundlggande information, ssom Processortyp
och RAM-minnen; Visa och justera instllningar som kontrollerar hur datorn anvnder
minnet och hittar viss information; Visa information om hrdvaru- och enhetsegensk
aper, samt konfigurera hrdvaruprofiler, visa information om ntverksanslutningar oc
h inloggningsprofil. Rapportering av system- och/eller programfel till Microsoft
eller Systemadministratren, om ngra sdana skulle uppst, ingr ocks.
2117 = Systeminformation r en komponent som samlar in och visar information om sy
stemkonfigurationen fr den lokala datorn och datorer i ntverket. Denna inkluderar
information om hrdvarukonfiguration, datorkomponenter och mjukvara, inklusive sig
nerade och osignerade drivrutiner. Systeminformation r ett supportverktyg som sna
bbt ger dig information om datorn och dess operativsystem.
2118 = TCP/IP Netstat-kommandot r en komponent i Windows operativsystem som visar
alla aktiva anslutningar fr TCP/IP-protokollet. Det visar vilka portar systemet
lyssnar p, (TCP och UDP), samt vilka program som r involverade i varje anslutning
eller lyssningsport. Programnamnet visas underst, inom [ ], hgst upp ser man den
anropade komponenten och s vidare, tills TCP/IP slutligen ntts.
2119 = Detta verktyget visar ett virtuellt tangentbord p skrmen och tillter anvndare
med rrelse- eller funktionshinder att mata in data med ett pekverktyg eller en j
oystick. Skrmtangentbordet r ocks bra att anvnda om du misstnker att en key-logger ha
r installerats p datorn, och att alla tangenttryckningar registreras av denna. Skr
mtangentbordet eliminerar sdan registrering.
2120 = Detta verktyg analyserar lokala diskvolymer och frenar fragmenterade mappa
r och filer s att dessa placeras sammanhngande, p samma stlle p disken. Frutom att sna
bba upp lshastigheten p filerna, samlas ocks det fria oanvnda utrymmet p disken p samm
a stlle, med mindre risk fr framtida filfragmentering som fljd.
2121 = Kan anvndas till att starta, stoppa, pausa och teruppta tjnster p ntverksdator
er svl som den lokala datorn; Hantera tjnster p lokala och ntverksdatorer; Upprtta tg
r som ska vidtas om en tjnst slutar att fungera, t.ex. starta om tjnsten automatis
kt; Aktivera eller inaktivera tjnster fr en specifik hrdvaruprofil; Kontrollera sta
tus och beskrivning fr varje tjnst.
2122 = Anvnds fr att hantera delade resurser i ett ntverk, styra tkomstrttigheter, se
ssionsaktivitet, delningsegenskaper, samt visa en summering av anslutningar och
resurser fr lokal dator och ntverksdatorer. Med Delade mappar kan du: Skapa, visa
och stlla in rttigheter fr delade resurser; Visa en lista ver alla anvndare som r ansl
utna till en resurs eller dator i ntverket och ven koppla ifrn en eller alla anvndar
e; Lista alla filer som har anvnts av fjrranvndare.
2123 = Detta verktyg inkluderar principinstllningar fr anvndar- och datorkonfigurat
ioner. Grupprincipinstllningar definierar de olika instllningarna fr komponenter so
m ska visas p anvndarnas skrivbord, och som administratren behver kunna hantera, t.e
x. vilka program anvndarna ska kunna anvnda, vilka program som ska visas p datorern
a, samt olika alternativ fr startmenyn, m.m.
2124 = Lgg till/Ta bort Windows-komponenter lter dig hantera installerade Windowskomponenter p din dator. Nr Windows operativsystem har installerats p datorn kan du
anvnda detta fr att lgga till nya komponenter i efterhand, eller fr att ta bort sdan
a som du inte anvnder eller behver.
2125 = MS Windows 'Verktyg fr borttagning av skadlig programvara' kontrollerar da
torer som kr Windows operativsystem, s att de inte r infekterade av skadlig program
vara, samt hjlper till att desinficera dem ifall ngot illasinnat skulle ptrffas. Des
sa 'skadliga programvaror' innefattar virus, maskar och trojanska hstar. Nr genomsk
nings- och borttagningsfasen r avklarad, visar programmet en rapport i vilken res
ultatet redovisas
[Junk Files Cleaner Options]
2202 = Diskar att skanna:
2203 = Mnster
2204 = Beskrivning

2205
2206
2207
2208
2209
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Lgg till
Ta bort
Stt som Standard
Skrpfilsrensaren::Allmnt
Skrpfilsrensaren::Exkludera
Mster att ska efter:
Du kan anvnda (?,*) som jokertecken
Lgg till mnster
Lgg till Exkluderingsmnster
Du kan anvnda (?,*) som jokertecken
Exkluderingsmnster:
Radera filer till Papperskorgen
Ignorera filer som anvnts inom de senaste 24 timmarna

[Junk Files Cleaner Tool]


2306 = Sk
2307 = Ta bort
2308 = Sker
2309 = Vnligen vnta medan skningen pgr
2310 = Avbryt
2311 = Namn
2312 = Storlek
2319 = Filer:
2320 = Total storlek:
2323 = Vissa filer anvnds av Windows eller ett annat program\n och kan inte tas b
ort nu
2324 = Du mste vlja minst en disk och filndelse fr att kunna ska
2325 = Med Skrpfilsrensaren kan du finna och ta bort mnga typer av skrpfiler och an
dra ondiga filer frn datorn. Normalt tas dessa bort av applikationen som skapat de
m, nr de inte lngre behvs. Dock kan de bli kvar permanent om t.ex. huvudapplikation
en avslutas onormalt, eller vid en systemkrasch m.m. Om detta skulle intrffa kan
datorns prestanda och diskutrymme pverkas negativt.
2326 = Fil
2327 = Tar bort
[ContextMenu Junk Files Cleaner]
2313 = ppna
2314 = Googla efter
2315 = ppna Objektets Mapp
2316 = Egenskaper...
2317 = Markera Alla
2318 = Avmarkera Alla
2321 = Markera valda
2322 = Avmarkera Valda
[TopMost Window]
4002 = Alternativ
4003 = ppna Huvudfnstret
4004 = Drag och Slpp-lge
4005 = Jaktlge
4006 = Storlek
4007 = Liten
4008 = Mellan
4009 = Stor
4010 = Fnsterstorlek
4011 = AVSLUTA
4012 = Avinstallera
4013 = Frhindra Autostart
4014 = Avsluta Process

4015 = Avsluta och Ta bort Process


4016 = ppna Objektets Mapp
4017 = Info
4018 = Egenskaper
4019 = AVBRYT
4020 = Endast en fil i taget stds!
4021 = Du slppte en mapp, vnligen Drag och slpp en fil!
4022 = Avinstallera eller Ta bort:
4023 = Olsligt! Frsk med att peka p ett annat fnster annan ikon eller annat systemflts
element
4024 = Kan inte kra kommandot Avinstallera!\n Vnligen anvnd programmets eget\n avin
stallationsprogram.
4025 = Inget avinstallationspaket hittades!\nTips: Skaffa mer information om pro
grammet och\n frsk avinstallera det ifrn huvudfnstret!
4026 = Mlapplikationen har autostart inaktiverat!\nTips: Om du vill aktivera det
igen kan du anvnda Autostarthanteraren i huvudapplikationen!
4027 = Mlapplikationen finns inte bland de vanliga platserna fr autostart!\nTips:
Fr att ska efter ovanliga startplatser fr olika program, vnligen anvnd webbplatsen ww
w.google.se!
4028 = Vill du verkligen avsluta och ta bort den markerade applikationen?\nAlla
osparade data kommer att g frlorade!
4029 = Avinstallerare
4030 = Vill du verkligen avsluta och ta bort den markerade applikationen?\nAlla
osparade data kommer att g frlorade!
4031 = Vill du verkligen avsluta Windows Utforskaren?\n Startmeny och Aktivitets
flt kommer att frsvinna!
4032 = Starta med Windows
4033 = Fnsteropacitet
[Scan After Uninstall]
4210 = Plats
4211 = Nyckel
4212 = Vrde
4213 = Data
4214 = Fil
4215 = Markera en post att utfra tgrden p!
4216 = Genomskning efter avinstallation
4217 = Markera Alla
4218 = Avmarkera Alla
4219 = Radera
4220 = Kvarvarande Filer
4221 = Kvarvarande Registerposter
4222 = Sker innan avinstallation...Vnligen vnta
4223 = Kr avinstallerare...
4224 = Vnligen kr skning efter kvarvarande Filer, Mappar och Registerposter nr avins
tallationen r avslutad
4225 = Kr genomskning efter avinstallationen...Vnligen vnta
4226 = Kontrollera listade element NOGGRANT!
4227 = Stng
4228 = Resterande filer i listan kommer att tas bort efter nsta omstart av datorn
4229 = Det gick inte att kra applikationens avinstallerare!\nAvinstallationskomma
ndot kan vara korrupt eller skadat!
4230 = Tillbaka
4231 = Nsta
4232 = Vlj ett avinstallationslge.
4234 = Standardlge - kr endast programmets egna avinstallerare utan ytterligare ge
nomskning.
4235 = Skert lge - inkluderar den inbyggda avinstalleraren och utfr dessutom en gen
omskning av registret och hrddisk(ar) fr att finna resterande poster som r skra att t

a bort. Det snabbaste lget.


4236 = Mttligt lge - inkluderar "Skert lge" och utfr ven en utkad genomskning fr att
a alla kvarvarande poster p de vanligaste platserna i registret och p hrddisk(ar).
4237 = Avancerat lge - inkluderar "Mttligt lge" samt utfr en grundlig genomskning av
registret och hrddisk(ar) fr att finna alla kvarvarande relaterade poster och file
r. Det lngsammaste lget.
4238 = Analyserar innan avinstallation.
4239 = Startar programmets inbyggda avinstallerare fr att utfra en standard-avinst
allation.
4240 = Tryck "Nsta" fr att ska efter kvarvarande filer, mappar och registerposter e
fter genomfrd avinstallation.
4241 = Utfr initial analys och avinstallation.
4242 = Genomskning efter avinstallation
4243 = Genomskning efter programmets inbyggda avinstallerare. Genomsker registret
och hrddisk(ar) efter kvarvarande filer, mappar och registerposter relaterade til
l det avinstallerade programmet. Vnligen vnta...
4244 = Funna kvarvarande registerposter
4245 = Funna registerposter:
4246 = OBS!: Vnligen kontrollera listade poster NOGGRANT! Endast markerade poster
i fetstil och dess underposter kommer att tas bort!
4247 = Funna kvarvarande filer och mappar
4248 = Funna poster:
4249 = Dator
4250 = Revo Uninstaller kunde inte starta den inbyggda avinstalleraren fr markera
t program. Avinstallationskommandot kan vara ogiltigt, korrupt eller helt saknas
. Tryck p "Tillbaka" fr att vlja en annan avinstallationsmetod.
4251 = Programmets inbyggda avinstallerare har avslutats. Revo Uninstaller har i
nte skannat efter kvarvarande filer, mappar eller registerposter. Tryck p "Tillba
ka" fr att anvnda ett annat avinstallationslge fr att ska efter dessa.
4252 = Revo Uninstaller genomfrde avinstallationen framgngsrikt, men hittade inga
kvarvarande poster. Tryck p "Tillbaka" fr att frska med ett annat utkat avinstallatio
nslge fr en noggrannare genomskning.
4253 = Revo Uninstaller genomfrde avinstallationen framgngsrikt. Om du vill leta e
fter fler kvarvarande poster kan du trycka p "Tillbaka" fr att prova med ett annat
utkat avinstallationslge fr en noggrannare genomskning.
4254 = Slutfr
4255 = Vill du verkligen skicka markerade poster till Papperskorgen?
4256 = Vill du verkligen ta bort markerade registerposter?
4257 = Revo Uninstaller slutfrde avinstallationen framgngsrikt!
4258 = Vill du verkligen hoppa ver borttagningen av funna kvarvarande Registerpos
ter och fortstta till nsta steg?
4259 = Vill du verkligen hoppa ver borttagningen av funna kvarvarande filer och m
appar och fortstta till nsta steg?
4260 = Skning efter verblivna komponenter klar. Tryck "Nsta" fr att se resultatet!
4261 = Skapar Systemterstllningspunkt...
4262 = Skapar Systemterstllningspunkt - misslyckades!
4263 = Skapa Systemterstllningspunkt inaktiverad (under Alternativ->Avinstallerare
)
4264 = Skapar Systemterstllningspunkt - Klar!
[About]
4300 = versttare:
[ContextMenu Uninstaller]
5000 = Kommandon
5001 = Info
5002 = Googla efter
5004 = Installationsplats
5005 = ppna Om-lnken...
5006 = ppna Hjlp-lnken...

5007 = ppna Uppdateringslnken...


5008 = ppna Registernyckel...
[Common]
10000 = OK
10001 = Avbryt
10002 = Hjlp
10003 = Blddra
10004 = Hjlp fr aktuellt verktyg
10005 = Hemsida
10006 = Om
10007 = Varning
10008 = FEL

[Tooltips]
2000 = Byt till Avinstallationslge
2001 = Visa Verktygspanel
2002 = Justera instllningar efter eget behag
2003 = Byt till Jaktlge
2004 = ndra hur listan med installerade applikationer visas
2005 = Avinstallera markerad applikation
2006 = Radera markerad registerpost
2007 = Uppdatera listan med applikationer
2008 = Uppdatera din aktuella version till den senaste utgvan
2009 = Sk ytterligare svar p alla dina frgor om programmet
404 = Starta markerad applikation
405 = Avsluta och stng markerad applikation
406 = Frhindra att markerad applikation autostartar
506 = Rensa markerade alternativ
605 = Rensa markerade alternativ
705 = Rensa markerade alternativ
2106 = Kr markerat verktyg
2304 = Sk efter ondiga filer enligt valda instllningar
2305 = Skicka markerade filer till Papperskorgen