You are on page 1of 2

Socialin akcija "A ir Tu - tai MES!!!

"
Gruodio 3-oji Tarptautin negalij moni diena. 1983 m. buvo pradta aktyviai
supaindinti plaij visuomen su negalij moni problemomis ir kovoti u tai, kad tokiems
monms bt suteiktos vienodos teiss, kad jiems bt sudarytos slygos pritapti visuomenje.
Bema po deimt met, 1992 m. pabaigoje, Jungtini Taut Organizacija paskelb gruodio 3j Tarptautine negalij moni diena, kurios metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje,
organizuojami renginiai, skirti atkreipti dmes pagalb negaliesiems.
iais metais iauli apskrities cerebrinio paralyiaus asociacija, iauli nevyriausybini
organizacij sjunga (pirminink Edita Navickien), asociacija Mai ingsneliai (pirminink
ivil Kul) inicijuoja socialin akcij A ir Tu tai MES. ia akcija iniciatoriai kvieia
visuomen jungtis ir pasakyti, kad A negalieji ir j artimieji, Tu asmenys, neturintys
negalios arba artimo slyio su ja ir Mes lygiateisiai bendros visuomens pilieiai, galintys ir
turintys turti teis nesijausti kitokiu nei kiti. Juk bendryst suteikia abipusio diaugsmo ir
didiul trokim tobulti.
Idjos iniciatoriai ir Baltijos ugdymo centras i met gruodio 3 dien (etadien) 13.00 val.
skirting miest ir miesteli centrines aiktes kvieia rinktis visus, kurie neabejingi socialins
atskirties mainimui tarp negalij ir negalios neturini. Visi kartu sukurkime gyv skulptr
sujungtus enkl Negalus ir Psij takas simbolius (pieinys apaioje).
Kiekviename mieste kvieiame fotografuoti bei filmuoti vis veiksm ir galutinius ipildytus
simbolius kelti akcijos puslap https://www.facebook.com/asirtutaimes/ ir taip visam pasauliui
itransliuoti apie Lietuvoje skambani bendryst, kuri, tikims, inspiruos ir kitiems svarbiems
socialins traukties ingsniams.
Prie akcijos kvieiame jungtis miest ir rajon savivaldybes, vietimo ir ugdymo staigas, NVO
organizacijas, asociacijas, verslo mones, iniasklaidos atstovus ir visus geros valios mones,
kuriems, tikime, svarbu parodyti, kad negali turintys ir jos neturintys mons gali
lygiavertikai bendrauti ir kartu veikti realiais pavyzdiais. Taip pat iuo projektu norime
mainti visuomens abejingum ir paskatinti moni bendrum. Juk kartu manoma
viskas!

Nacionalins akcijos koordinatorius V Baltijos ugdymo centras


Kontaktinis asmuo August Rekait,
el.p. auguste.rekasiute@balticeducation.eu, tel.nr. +37065575956

Akcijos veiksmo vietos nuotrauka:

Gyvos skulptros trafaretas: