You are on page 1of 1

BORANG KURSUS

MODUL BERSEPADU KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM (MBKPPI)


MAKLUMAN
1. Sila isi semua maklumat dengan lengkap dan jelas
2. Sila hantar borang ini beserta bayaran sebanyak RM80.00 seorang di Tingkat 4, Bahagian Undang- Undang
Keluarga, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam.
3. PENTING!!! Wang pembayaran tidak akan dikembalikan sekiranya peserta membatalkan penyertaan tanpa alasan yang
munasabah pada saat akhir (*KEPUTUSAN ADALAH MUKTAMAD)

MAKLUMAT DIRI
Nama Penuh : __________________________________________________________________________________________
(huruf besar dan seperti dalam MyKad/Pasport)
No. MyKad/Pasport : ________________________________________________
No. Telefon : __________________________ (Rumah/Pejabat)

Umur : ________ tahun

(Telefon Bimbit) : ____________________________

TARIKH KURSUS (SABTU DAN AHAD)


Sila tandakan ( ) pada tarikh kursus yang akan disertai :

Januari

April

Julai

Oktober

16-17/01/2016
30-31/01/2016

02-03/04/2016
09-10/04/2016
16-17/04/2016
23-24/04/2016

16-17/07/2016

02-03/10/2016

(Syawal)

23-24/07/2016
(Syawal)

30-31/07/2016
(Syawal)

08-09/10/2016
15-16/10/2016
22-23/10/2016
29-30/10/2016

Februari

Mei

Ogos

November

13-14/02/2016
20-21/02/2016
27-28/02/2016

07-08/05/2016
14-15/05/2016
21-22/05/2016
28-29/05/2016

06-07/08/2016
13-14/08/2016
20-21/08/2016
27-28/08/2016

05-06/11/2016
12-13/11/2016
19-20/11/2016
26-27/11/2016

Mac

Jun

Sept

Disember

05-06/03/2016
12-13/03/2016
19-20/03/2016
26-27/03/2016

11-12/06/2016

03-04/09/2016
24-25/09/2016

03-04/12/2016
17 -18/12/2016

(Ramadhan)

18-19/06/2016
(Ramadhan)

25-26/06/2016
(Ramadhan)

PERAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan akan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan
oleh penganjur.
Tarikh : ___________________
__________________________
( Tandatangan Pemohon )
(untuk simpanan peserta )
PERINGATAN:

1. Tempat kursus : Bilik Kuliah PPKI, Aras G, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam
2. Pendaftaran : SABTU jam 7.45pagi 8.15pagi dengan membawa resit bayaran
3. Etika Pakaian : - PESERTA LELAKI : Berkemeja atau T Shirt berkolar. Seluar jeans TIDAK dibenarkan
- PESERTA WANITA: Berbaju kurung dan bertudung. Selendang TIDAK dibenarkan
4. Sebarang pertanyaan sila hubungi urusetia di talian 03-55143595 / 3473 (Isnin Jumaat)
5. Makluman penangguhan /pembatalan hendaklah dimaklumkan 3 hari sebelum tarikh kursus
6. PENTING!!! Wang pembayaran tidak akan dikembalikan sekiranya peserta membatalkan penyertaan tanpa alasan yang
munasabah pada saat akhir (*KEPUTUSAN ADALAH MUKTAMAD)
TARIKH KURSUS