You are on page 1of 3

Doksan Be Yllk Yalan, Kadrolu Yalanclar ve

Kirlenmi Vicdanlar

TCnin yalan srdrmekteki kararll ve yalan tarafndan rehin alnml,


emperyalist odaklarn antaj yeteneini artrd. Dolaysyla ve maalesef Ermeni
sorunu iki tarafn ikiyzllnn kesime noktasnda bir sorun olarak kalmaya
devam etti, ediyor.

Yurtdnda yaptm konferanslarda ve zel grmelerde yle bir soruyla karlatm


olurdu: Ermeni sorunu Osmanl mparatorluu dnemine [1915] ait bir sorun olduuna ve
Cumhuriyetle Osmanl mparatorluu tasfiye edildiine gre, Cumhuriyet Rejimi neden
1915teki katliam inkr ederek bana i ayor? Bu talihsiz olay bizim yktmz Eski
Rejim zamannda olmutur ve Cumhuriyet rejiminin bu ite bir dahli sz konusu deildir
demeye yanamyor?... Dorusu balarda bu tr sorular bana mantkl geliyordu ve aslnda
haklsnz, bugnk rejimin inkr yoluna gidip bana i amas sama... gibi cevaplarla
geitirmeye alyordum. lerleyen yllardaki yakn tarih okumalarm, danann kuyruunun
hi de tevtr edildii gibi olmadn anlamam salad. Rejim inkrda srar ediyordu nk
1923te Eski Rejimden bir kopu sz konusu deildi, Cumhuriyet yeni bir ey deildi, sz
konusu olan eni-sonu bir hkmet darbesiydi [coup dtat], 1915 katliamnn failleri birka
eksii-fazlasyla ad cumhuriyet olarak deitirilen devletin st dzey yneticileri olmaya
devam ettiler... Dolaysyla, sreklilik yok saylarak neden inkr yoluna gittikleri ve inkrda
srarc olduklar anlalamazd. Biz yapmadk demesi gerekenlerin biz yapmadk, yle bir
ey olmad diyebilmeleri mmkn deildi. O zaman geriye inkr yoluna gitmekten, yalan
sylemekten baka yol kalmyordu. Fakat bir kere yalan sylendi mi, ilk yalan srdrmek
iin yeni yalanlar sylemek kanlmazdr ve eliik olarak yalan yalancy rehin alr. Bu,
gnlk hayatta da byledir, yalan ancak yeni yalanlarla srdrlebilir... Trkiyeyi
ynetenler ilk yalan sylediklerinde, syledikleri yalan tarafndan rehin alndlar ve aradan
95 yl getii halde ark cephesinde yeni bir ey yok...

Yalan, rejimin yalanysa ve toplum yaamn angaje ediyorsa, yalann srdrlmesi, inkrn
devam, inkrclarn ve yalanclarn seferber edilmesini gerektirir. te resmi tarihi ve
resmi ideoloji reticisi tam da bu i iin gereklidir ve asl misyonu ve varlk nedeni yalan
retmek ve retilen yalan bytmektir. retilen yalan ne kadar bykse o ii yapan tarihi
de o kadar byk tarihi saylr ve yalanla beslenenler tarafndan dllendirilir. Tarihinin
byklyle yalann bykl arasnda doru ynde bir iliki vardr. Bir seferinde biri
tandm bir tarihiden sz ederken o Trkiyenin en byk tarihisidir demiti, ben de
boyu mu? kilosu mu? yoksa ikisi de mi byk?.. diye karlk verdiimde, akn gzlerle
yzme bakmt... Ona resmi tarihinin byne-kne dair sylediklerimden de pek
bir ey anlamam gibiydi... Resmi tarihi esas itibariyle iki ey yapmaya memur edilmitir:
Karartmak ve parlatmak, bu amala da toplumsal bellei yok etmek1.[1] Toplumsal
bellein yok edilmesi, ilenen insanlk sularnn, katliamlarn, vb. hesabnn sorulmasn
engelleme ilevi grr. Resmi tarihinin ii anl bir gemi retmektir. Gemiin anl
olabilmesi iin kirli ksmlar ayklanmal, utanlacak ne varsa temizlenmelidir. Elbette anl
bir gemi kurgusuyla amalanan sadece gurur duyulacak bir gemi yaratmak deildir.
anl gemiin bugne ve gelecee uzanan bir ilevi de vardr: anl gemi bugnn
ktlklerine katlanmay da salar... Yaanm bir olayn hatrlanmasn, konuulmasn,
tartlmasn engellemenin yollarndan biri onu tabulatrmaktr. Bilindii gibi tabu:
yasaklanarak korunan anlamndadr. TCnin egemenleri ayb rtmenin bir yolu saydklar
iin Ermeni sorununu tabulatrp, ona dokunulmazlk kazandrdlar. Onca yl yalanda srar
ettiler ama bilmedikleri bir ey vard: bu dnyada yalan ebed-mddet srdrmek mmkn
deildir. Bouna gerek inatdr denmemitir... Yalan ve inkrda yzyllk srar,
imdilerde artk srdrlebilir olmaktan kyor. Geri geen sre insan yaam sz konusu

1
olduunda uzundur ama toplum yaam, insanlk tarihi sz konusu olduunda sadece kk
bir parantezdir.

Elbette sorun sadece Trkiyeyi, Trkleri, Ermenileri angaje etmiyordu, uluslararas


siyasetin de odanda yer alyordu ve baka trl olmas mmkn deildi. Trkiyenin
yalan ve inkr srdrebilmesi, emperyalist devletlerin dahli olmadan mmkn deildi.
Emperyalist gler Ermeni sorununun Trkiyenin yumuak karn olduunu biliyorlard ve
onu her dnemde politik-ekonomik-jeopolitik-jeostratejik karlar iin kullandlar ve
kullanmaya devam ediyorlar. T.C. rejiminin su orta olmak onlar iin son derece krl bir
eydi. TCnin yalan srdrmekteki kararll ve yalan tarafndan rehin alnml,
emperyalist odaklarn antaj yeteneini artrd. Dolaysyla ve maalesef Ermeni sorunu iki
tarafn ikiyzllnn kesime noktasnda bir sorun olarak kalmaya devam etti, ediyor.
Her yln 24 Nisan ncesinde ABD Kongresinde Ermeni antaj gndeme geliyor ve TCden
doyurucu tavizler koparlnca dosya bir yllna kapatlyor ve bu utan verici oyun kald
yerden devam ediyor. Ermeni halknn yaad trajedi, ekilen aclar birileri tarafndan
paraya evriliyor. Emperyalist ngilizlerin, Franszlarn, Almanlarn, Amerikallarn, vb.
Ermeni halknn kaderiyle baka trl ilgilenmeleri mmkn olabilir miydi?

Maal yalanclar sadece resmi tarihiler deil...


Trkiyede tarihi tahrif etmeye, yalan retmeye memur edilmi tarihilere, uzmanlara,
sosyal bilimcilere, vb. denen maa, emperyalist dnyadaki, zellikle de ABDdeki
yalanclara denenin yannda devede kulak kalr. Her yl yalan srdrmek iin ABDli
byk tarihilere, lobicilere, politikaclara, anl-anl senatrlere, medya mensuplarna,
vb. TCnin btesinden milyonlarca dolar deniyor. Baz tahminlere gre sadece ABDdeki
lobicilere denen parann baz yllar 15 milyon dolar at tahmin ediliyor. Bu samalk
nasl aklanabilir? Nasl gerekelendirilebilir ve nasl savunulabilir? Yoksul halktan alnan
vergilerle uygar dnyann zengin yalanclarn beslemenin etik-mantk-insn bir
aklamas mmkn mdr? Bu, Trkiyenin ulusal kar iin mi yaplyor? Eer yleyse bir
eyin ulusal kar olduuna kim neye gre karar veriyor ve bu dnyada ulusal kar,
milli menfaat diye bir ey mmkn mdr? Bir devlet kendi yalann srdrmeyi emeki
halktan ald vergilerle finanse ettiinde, bu hangi gerekeye dayandrlabilir?

antaj-kar antaj diyalektii


ABD ya da hr dnyann uygarlk timsali emperyalist devletlerden biri Trkiyeye silah ya
da baka bir ey satmak ve/veya Trkiyede bir ihale kotarmak, jeopolitik-jeostratejik
amalar iin Trkiyeyi kullanmak iin politikaclar ve medyay harekete geirerek,
Ermeni kozunu oynuyor. Ermeni tasars Senatonun, Temsilciler Meclisinin, parlamentolarn
gndemine alnyor ve bir pazarlktr balyor. Trkiyede Dileri, TBMM, Hkmet
teyakkz durumuna geiyor. Irk-milliyeti hezeyanlar kabartmak zere hemen devlet
medyas harekete geiriliyor. Tasarnn geri ekilmesi iin milletvekilleri seferber oluyor.
antajclar istediklerini alyor ve dosya imdilik kapatlyor... Eer karar karsa Trkiye
gya misilleme yapyor kozlarn oynuyor, kararn alnd lkenin mallarna gstermelik
bir boykot hamlesi yaplyor, ihalelerin iptal edilecei syleniyor. Bu sefer okuluslu
irketlerin kar-antaj gndeme geliyor: Eer boykot devam ederse sermayemizi geri
ekeriz, ekonominiz ker... tehdidi... Ekonominin gerei denilenin bir gerei olarak
boykot daha balamadan bitiyor. Bylece Trk Milleti tepkisiz kalmam, ulusal onur
korunmu, milli duygular kabarm oluyor... ABD Temsilciler Meclisinde oynanan son sirk
oyunu, kepazelii bir kere daha ortaya koydu. ABD silah tekelleri tasarya kar ktlar.
Bizim hkmet de dikkat edin sizden 8 milyar dolarlk silah alyoruz dedi... Aslnda
emperyalist devletlerle TC arasnda ad konmam zmn bir anlama geerli. TC iin yalan
srdrmek bir baar saylyor ve yalann srdrlmesi gerekiyor. Emperyalist lkeler de
TCnin egemenlerine: yalann stn rtmene bir artla evet derim: bana unu- unu
vereceksin ve unu- unu yapacaksn diyor. Kapitalist-emperyalist karlar Ermeni
sorununu pazarlk konusu yaparak ve paraya evirerek yol alyor ve baz naif insanlar da

2
sorunlarn zmn onlardan bekliyor! Oysa sorun dorudan insanlk vicdann angaje
ediyor. Ermeni sorununun kaynanda batan beri emperyalist karlar yatyor... Aksi halde
bunca zamandr stn rtmek mmkn olmazd... Yaplmas gereken, birbirini besleyen
bu iki ikiyzll tehir etmektir.

Gerekle yzlemenin gereklilii


XXinci yzyln banda, zellikle de 1915 ve sonrasnda bu topraklarda yaayan Hristiyan
halklar tasfiye edildi. Bu ii emeki halk yapmad. Zaten halkn byle bir ey yapmas
mmkn deildir. Halkn bu tr patolojik ilere teebbs etmesi, insanlk suu ilemesi
eyann tabiatna aykrdr. Bu ii ttihat siyasetiler yapt. ttihatlar yapt ve bir kesim
de yaplan etnik temizlikten nemalanp zenginleti ve katliamclarn su orta oldu...
ttihatlarn iledii insanlk suuna bu halk ortak etmek, asl katilleri aklamak anlamna
gelir. Onun iin eyleri adyla armak, yerli yerine koymak, yalandan uzak durmak
gerekiyor. Biz ttihat katillerin suuna asla ortak olmak istemeyiz, bu toplumun insanlar
ilemedikleri bir sutan dolay insanlk vicdannda mahkm olmak istemezler. Sadece bu
neden bile tarihimizle neden yzlemek zorunda olduumuzu gstermeye yeter... O halde
yaplmas gereken ey zor deil: Birincisi, resmi tarihin ve resmi ideolojinin yz yllk
yalanndan kurtulmak, gerei kabullenmek, eyleri adyla armaya cesaret etmek;
ikincisi de rk-milliyeti hezeyanlara prim vermemek gerekiyor. Aksi halde vicdanlar
kirlenmeye, kirletilmeye devam edecektir. Son dnemde politikaclar ve devlet ricalinin
ykseklerindekiler; bu i tarihilere braklsn demeye baladlar. Herhalde kendi resmi
tarihilerine gveniyorlardr... kim bilir. Anadolu denilen topraklarn tm Hristiyan
halklardan [Ermeniler, Rumlar, Sryaniler, Keldaniler, vb...] temizlendii ortadayken, hl
tarihilerin syleyecek sz var mdr dersiniz? Zira durum tarihilere, hele hele resmi
tarihilere, konunun uzmanlarna braklmayacak kadar nemli olduuna gre...

Dipnot:
1. Bkz: Neden Resmi Tarih? iinde Reel Atatrklk, zgr niversite Kitapl.