You are on page 1of 6

NÄR BÖCKERNA

TYSTNAR

FOTO ANTHONY KWAN/GETTY

”PAPPA TRODDE ATT SVENSKT MEDBORGARSKAP SKULLE VARA ETT SKYDD”

50

Censur i Kina_korrad2.indd 50

TIDNINGEN VI NR 13 2016

2016-11-09 15:41

Demonstranter kräver att Gui Minhai friges.

Kina tillhör värstingarna
när det gäller yttrandefrihet.
Hongkong har länge varit en
fri utpost för ocensurerad­
­kinesisk litteratur,
men nu begränsas flödet och
en ­bortförd svensk
förläggare spelar en nyckelroll.

C

TEXT JOJJE OLSSON

auseway Bay Books har varit igenbommat
med en järndörr sedan oktober i fjol. Här
sålde Gui Minhai tidigare en stor del av
de böcker som hans förlag publicerade.
Trappuppgången pryds nu av reklam för
en nagelsalong och sexiga underkläder .
Själv sitter Gui frihetsberövad utan åtalspunkter sedan kinesiska säkerhetsagenter förde bort
honom för ett år sedan.
Gui Minhai flyttade från Kina till Sverige 1988
och fick permanent uppehållstillstånd efter mas­­­sakern vid Himmelska fridens torg. Han blev
svensk medborgare, tog examen och bildade fa­­milj i Göteborg. I början av 2000-talet flyttade
han till Hongkong och grundade förlaget Mighty ­­­
­­­Current som har gett ut hundratals böcker
vars innehåll irriterar ledarna i Peking. Många
kinesiska turister har köpt
Guis böcker som innehåller
STRIDSLYSTNA
Ilskna Hongkongpolitiska intriger med detaljer
eser protesterar
om politikers privatliv. Delar
mot den kinesiska
av innehållet är fiktion, men
regimens allt mer
bryter inte mot någon av
restriktiva hållning
Hongkongs lagar.
till yttrandefrihet.
TIDNINGEN VI NR 13 2016

Censur i Kina_korrad2.indd 51

51

2016-11-09 15:41

Peking

KINA

Hongkong

SEDAN GUI MINHAI fördes
bort har svenska diplomater bara
tillåtits två korta besök i hans cell
i Peking. Då har Gui avböjt all
hjälp och även sagt sig vilja överge
sitt svenska medborgarskap. Något som
hans 22-åriga dotter Angela Gui finner
märkligt:
– Pappa är stolt över att vara svensk. Han
har också trott att det svenska medborgarskapet
skulle innebära skydd om han fick problem med
sin böcker.
I samband med att Gui Minhai kidnappades
försvann också tre av hans förläggarkollegor, och
ett par månader senare även en fjärde kollega
med brittiskt medborgarskap. I utländsk media
skrevs spaltmeter men svensk press publicerade i
början bara enstaka notiser.
– Min far är inte etnisk svensk och hans namn
låter inte svenskt. Därför har nog många svårt att
identifiera sig med honom, säger Angela Gui.
Sveriges ambassad i Peking bekräftade förvisso
tidigt att en svensk medborgare anhållits och att
man undersökte fallet. Men samtidigt framhöll
såväl ambassaden som utrikesdepartementet
att Gui Minhai utvandrat till Hongkong, och att
konsulär hjälp till utvandrade svenskar endast ges
om ”särskilda skäl” föreligger.
Kontrasten kunde inte ha varit större mot kidnappningen av journalisterna Martin Schibbye
och Johan Persson 2011. Fallet följdes noggrant
i media, och dåvarande utrikesminister Carl
Bildt åkte personligen till Etiopien för att reda ut
situationen. Det pågår heller inga kampanjer likt
de som förs för att frige Dawit Isaak som sitter
fängslad i Eritrea; ett land som är betydligt mind­­­
re viktigt ekonomiskt än Kina.
I kampen för sin far har Angela Gui ­­­i stället ofta
känt sig ensam. Det dröjde flera månader innan
hon fick någon information alls och den första
kontakten var ett kort meddelande på Skype.
– Trots att vi alltid kommunicerar på svenska
skrev min far på engelska. Han sa bara att han fört
THAILAND

52

Censur i Kina_korrad2.indd 52

över pengar till mig och att jag inte behövde vara
orolig, säger Angela Gui.
Det var uppenbart att hennes far råkat illa ut;
hans meddelanden var slarvigt skrivna med ovanliga grammatiska fel.
Angela tror att en anledning till det svenska
ointresset för hennes far är bristande kunskap.
För att förstå vad som hänt hennes far krävs bakgrunden till den laddade relationen mellan Kina
och Hongkong.
Hongkong överlämnades från Storbritannien
till Kina 1997. Staden var förvisso ingen demokrati
under brittiskt styre, men icke desto mindre åtnjöt invånarna många rättigheter som inte fanns
på det kinesiska fastlandet. Fristående rättsväsen­
de och akademisk frihet bidrog till Hongkongs
status som globalt finanscentrum. Yttrandefrihet
och pressfrihet fick
stadens kulturliv att
blomstra.
Vid överlämningen
garanterades Hongkong självstyre fram
till år 2047. Men redan
sommaren 2003 gick
en halv miljon Hongkongbor ut på gatorna
för att protestera mot
en säkerhetslag med
begränsningar mot
civilsamhället. Snart
inskränktes även rätten
att rösta fram den lagstiftande församlingen
och planer på att införa
”moralisk och patriotisk utbildning” vid stadens
grundskolor sipprade ut.
Motsättningarna kulminerade efter att Peking
svikit löftet om att stadens regeringschef skulle
utses i fria val. I oktober 2014 inleddes den så
kallade ”paraplyrevolutionen”, där hundratusen­­­tals invånare ockuperade stadens centrala delar i ­­­
79 dagar.

Att köpa
böcker
har
nästan
blivit
som att
smuggla
droger.

KAMPEN OM HONGKONG, mellan liberala och

Kina-vänliga krafter, har många gånger lett till
våldsamheter. Därför avrådde svensk polis tidigt
Angela Gui från att resa till Asien.
I Hongkong träffar jag i stället Bao Pu, en reslig
karl med ett vänligt ansikte som 2005 startade förlaget New Century Press tillsammans med sin fru.
– Jag märkte ett växande intresse bland kineser
för information om landets moderna historia
som inte är censurerad. Samtidigt fanns många
intressanta manuskript på fastlandet som inte

HONGKONGESER
PROTESTERAR
»»
”ETT LAND, TVÅ

­SYSTEM” – när Hong-

kong återlämnades till
Kina 1997 formulerades
en grundlag som bland
annat garanterade yttrandefrihet. Ett av lagens
viktigaste slutmål är fria
och demokratiska val.
»»
ÖKADE restriktioner

mot civilsamhälle,
media, rättssamhälle
och den akademiska
friheten, har skapat
stora motsättningar.
»»
EN ÅRLIG undersök-

ning från University of
Hong Kong visar att en
större andel av befolkningen än någonsin
identifierar sig som
”hongkonges”­ snarare
än ”kines”. Detta gäller särskilt den yngre
generationen.
»»
STADENS NUVARANDE

regeringschef Leung
Chun-ying har nära band
till kommunistpartiet och
är tidigare medlem av
”kinesiska folkets politiskt
rådgivande konferens”
som varje år sammanträder i Peking. Han vill
stärka banden med Kina.
»»
NÄSTA VAL AV

regeringschef ska ske
2017. Kinas myndigheter har förbehållit sig
rätten att diskvalificera
kandidater som inte uttrycker sin ”kärlek till
moderlandet”, eller som
på något vis misstänks
vara illojala mot Kina.

TIDNINGEN VI NR 13 2016

2016-11-09 15:41

KINA | FÖRSVUNNA FÖRLÄGGARE

»»
NAMN: Gui Minhai.
»»
ÅLDER: 52 år.
»»
BAKGRUND: Föddes i

Ningbo i östra Kina och
tog examen i historia vid
Peking University.
Flyttade till Sverige 1988
och blev svensk med­
borgare 1992.
»»
FÖRLAG: Grundade
förlaget Mighty Current
i Hongkong i början av
2000-talet.
»»
UTGIVNING: Mighty
Currents titlar bygger
inte främst på historiska
fakta. Böckerna beskrivs
ofta som ”tabloider”
i gränslandet mellan
skvaller, roman och fakta.
Icke desto mindre bryter
publiceringen av dessa
böcker inte mot någon av
Hongkongs lagar.

Bilder ur familjealbumet.

DE TV-SÄNDA ERKÄNNANDENA fick kinesiska
turister att betrakta politiskt känsliga böcker med
ännu större oro, berättar Bao Pu.
– Att köpa böcker har nästan blivit som att
smuggla droger. Efter kidnappningarna slutade

TIDNINGEN VI NR 13 2016

Censur i Kina_korrad2.indd 53

Angela Gui på Sverige­besök.
Hon studerar annars
i Storbritannien.

FOTO CASPER HEDBERG

HÄR ÄR GUI

fick publiceras där, och turismen från Kina till
Hongkong växte snabbt, berättar Bao Pu.
Bao, som tidigare levt i exil i USA, är son till den
högsta kinesiska politikern som dömdes till fängelse för att ha motsatt sig våld under massakern
vid Himmelska fridens torg. Han har därmed goda
kontakter i Kina, och har publicerat flera politiskt
känsliga bästsäljare varav en laddats ner på nätet
över 20 miljoner gånger. Men han är också väl
medveten om riskerna.
Redan 2005 kom rapporter om turister som
fick sina böcker konfiskerade vid gränsen, när
myndigheterna försökte stoppa spridningen av
”giftig litteratur” till fastlandet. Både tryckerier
och bokaffärer stängdes och räder gjordes för att
stoppa den växande piratverksamheten.
– Från och med 2009 intensifierades förföljelsen. Då blev även bokaffärer i Hongkong måltavlor. De som sålde känsliga böcker riskerade att
förlora sin affärsverksamhet i Kina, säger Bao Pu.
Okända män från Kina började besöka Bao Pu
i Hongkong för ”möten” i syfte att stoppa hans
böcker redan innan tryck.
I samband med att Xi Jinping blev president
2013 trappades försöken att begränsa spridningen
av böcker upp genom en särskild kampanj, berättar Bao Pu.
– Alla kinesiska resebyråer måste varna resenärerna för att politiskt känsliga böcker förs över
till Kina på egen risk. Varningsskyltar har satts
upp vid gränsen och noggranna kontroller införts.
Rykten gick om att allt fler åkte fast och böckerna
började associeras med fara.
Bao Pu intygar att kidnappningarna av Gui
Minhai och hans kollegor haft en enorm effekt på
Hongkongs bokmarknad.
Sedan Xi Jinping blev president har framtvingade erkännanden nämligen blivit allt vanligare i tvtablån. I januari sågs Gui Minhai gråtande erkänna
att han i ett infall av dåligt samvete överlämnat sig
till kinesiska myndigheter för att sona en bilolycka
som ägt rum för tio år sedan. I samma veva sa han
sig åter vilja ge upp sitt svenska medborgarskap
samt undvika uppståndelse i media.
Två månader senare dök Gui Minhai upp på tv
en andra gång, nu för att erkänna smugglingen
av 4 000 böcker till Kina. Även hans kollegor
tvingades denna gång erkänna sin medverkan och
skyllde samtidigt allt på Gui Minhai.

också alla Hongkongs större tryckerier att trycka
känsliga böcker. De säger att det är för farligt. Jag
tvingades avsluta ett tio år långt samarbete och
fick leta länge för att hitta ett nytt, mycket mindre
tryckeri som var villigt att ta risken.
Många av Hongkongs tryckerier har nämligen
verksamhet även i Kina, och riskerar att förlora
den billiga produktionen där. Detsamma gäller
bokhandlare. Efter kidnappningarna meddelade
den singaporianska bokkedjan Page One att de
slutar sälja politiskt känsliga böcker med tanke
på personalens säkerhet. Men enligt Bao Pu beror
det även på att Kinas bokindustri är värd cirka ­­­
70 miljarder kronor om året, och stora kedjor som
Page One behöver trygga sin framtid där.
–Min försäljning har i år minskat med 80 procent­­­­
och det blir andra gången någonsin som vi går
med förlust. Vanligtvis ger jag ut ett dussin böcker
om året, men hittills har jag bara publicerat två.
Kinas myndigheter har i princip lyckats döda en
hel industri, säger Bao Pu uppgivet.
Gui Minhai har blivit en nyckelperson i den
härva som stryper utgivningen av regimkritisk litteratur i Hongkong, och i förlängningen handlar
det om kraftigt försämrad yttrandefrihet i Kina.
Men Gui Minhai är också svensk medborgare.
Trots detta fortsatte det länge att vara relativt

53

2016-11-09 15:41

FOTO CASPER HEDBERG

KINA | FÖRSVUNNA FÖRLÄGGARE

Ovan: Angela Gui vittnar inför den amerikanska kongressen.
Nedan: Gui Minhais ”bekännelse” i kinesisk tv.

FÖRSVUNNA OCH
ÅTERFUNNA
Angela Gui har inte ­tappat hoppet
om att snart få återse sin far.

tyst i Sverige. Kraftigare uttalanden gjordes av
såväl Storbritannien som USA och EU. Detta fick
­Angela Gui att i maj åka till USA för att vittna inför
den amerikanska kongressen. Där bad hon om
hjälp med att få sin far frigiven, eller åtminstone få
honom att behandlas i enighet med lagen i stället
för att sitta kidnappad utan
åtal. Hennes envisa kamp
verkar ha gett visst resultat
då svensk media under
sommaren på allvar börjat
uppmärksamma fallet.
Också Bao Pu är orolig
för Gui Minhais öde, särskilt sedan svenskens fyra
kollegor har släppts fria
och bara Gui hålls kvar.
Oron är befogad; 2014
dömdes förläggaren Yiu
Mantin till tio års fängel­se
för ”smuggling av kemikalier” då han korsade
gränsen mellan Hongkong
och Kina. Hans advokater
kopplade samman domen med att Yiu Mantin precis skulle publicera en bok vars innehåll kritiserade
president Xi Jinping.
I somras dömdes redaktören James Wang till
drygt fem års fängelse för ”olaglig affärsverksamhet”. Han hade fört över några av de magasin han

Hennes
envisa
kamp
verkar
ha gett
visst
­resultat.

54

Censur i Kina_korrad2.indd 54

publicerat i Hongkong till Kina. Trots att Wang
är amerikansk och inte kinesisk medborgare, fick
USA:s myndigheter inte träffa honom under de ­­­
två år i fångenskap som föregick domen.
Bao Pu fruktar att även Gui Minhai kommer att
låsas in under lång tid för att statuera exempel.
– Det är viktigt att ­Sveriges myndigheter inte
tvekar att pressa Kina i den här frågan. De borde
försöka påverka USA att göra likadant, och ­­­
gå samman med EU för att ställa krav, menar
Bao Pu.
I ett mejl säger Katarina Byrenius Roslund,
presskommunikatör på utrikesdepartementet
(UD), att man återkommande har tagit upp
ärendet med höga företrädare för såväl Kina
som Thailand (där Gui Minhai fördes bort) och
Hongkong, samt med den kinesiska ambassaden i
Stockholm.
UD har också efter båda mötena, varav det
senaste i september, framhållit att Gui mår bra.
På frågan om hur man avser hantera fallet i
framtiden, svarar Roslund att Sverige kommer
fortsätta begära fullständiga klarlägganden om
vad som skett med Gui Minhai, samt kräva information om åtalspunkter.
På telefon från sin mors hem i Stockholm funderar Angela över sin fars framtid:
– Min förhoppning är, som alltid, att han ska bli
frisläppt snart. Men hoppet blir svårare att hålla
uppe ju längre tiden går. ■

»»
I OKTOBER i fjol fördes
Gui Minhai bort från
sin semesterlägenhet
i Thailand. Nära i tid
försvann också fyra av
hans kollegor. Samtliga
fem avlade framtvingade
erkännanden på kinesisk
tv i februari i år.
I mars tilläts tre av
kollegorna återvända till
Hongkong tack vare ”god
attityd”. Där avsade de sig
myndigheternas hjälp.
I maj dök den fjärde kollegan Lam Wing-­­­kee upp
i Hongkong. Han berättade hur han kidnappats
av kinesiska specialstyrkor
vid gränsen till Kina, och
förts bort med handfängsel och ögonbindel.
Efter att Lam valde
att tala ut, bedöms hans
säkerhet nu vara allvarligt
hotad. Han lever under
polisbeskydd, men uppmanar fler att tala ut mot
de övergrepp som Kinas
regim begår i Hongkong
och på andra platser.

TIDNINGEN VI NR 13 2016

2016-11-09 15:41

201

Forskning handlar om livet.
Idag lever den som drabbas av hjärtinfarkt i genomsnitt 12-15 år längre jämfört
med för 30 år sedan. Forskningen är vägen framåt för nya genombrott.

Hjälp oss rädda fler!

Rädda liv!

Ge 100 kronor
i månaden, sms:a
LEVA till
72 901.

www.hjart-lungfonden.se
20161102 Tidningen Vi 217x279 Johan.indd 1
Censur i Kina_korrad2.indd 55

Postgiro 90 91 92-7
2016-11-08 15:46
2016-11-09 15:41