You are on page 1of 1

4a classificatòria Esport Escolar

Diumene 16 de febrer de 2014
INICIACIÓ

BENJAMÍ

ALEVÍ

0

NOM i LLINATGES
1r
2n

LLUIS SEDANO LLOBERA
ADRIA PONS MAIRATA

1r
2n
3a

CLUB

PRIMERA
VOLTA

SEGONA
VOLTA

TOTAL
0

Visor
Visor

SON PARDO
AEAS

276
246

264
245

540
491

LLORENÇ GIL RIGO
MARCOS ALVAREZ MARTIN
ARANXA MARTIN BAUTISTA

sense V
sense V
sense V

BINISSALEM
S'INDIOTERIA
S'INDIOTERIA

240
205
149

240
196
151

480
401
300

1a
2n

AINA FERNANDEZ JORDAN
JOAN SEDANO LLOBERA

Visor
Visor

AEAS
SON PARDO

257
209

244
210

501
419

1r
2n
3a

SERGIO ALVAREZ MARTIN
IVAN ALVAREZ BELDA
TANIA MARTIN BAUTISTA

sense V
sense V
sense V

S'INDIOTERIA
CAN PICAFORT
S'INDIOTERIA

234
214
109

225
215
154

459
429
263

1r
2n
3a

ARNAU CASELLAS GUAL
EDUARD MARTINEZ JUAN
NATALIA IZQUIERDO LLADO
XAVIER GIL RIGO
PAU FERRIOL

Visor
Visor
Visor
Visor
Visor

AEAS
TRAMUNTANA
TRAMUNTANA
BINISSALEM
SON PARDO

267
262
254
245
191

272
256
261
244
223

539
518
515
489
414

1a
2a

MARGALIDA BARCELO
ISABEL CARRERAS

sense V
sense V

ARQ. MALLORCA
ARQ. MALLORCA

250
137

238
104

488
241

AEAS
AEAS
AEAS
TRAMUNTANA
CA'N PICAFORT

239
228
220
215

239
223
215
215

478
451
435
430
lesionat

ARQ. MALLORCA
BINISSALEM

130
62

74
55

204
117

TRAMUNTANA

206

238

444

ARQ. MALLORCA

110

102

212

AEAS
AEAS
BINISSALEM

272
259
240

263
242
235

535
501
475

INFANTIL MASCULÍ
1r
XISCO CASASNOVAS RULLAN Visor
2n
KILIAN PEREZ JORDAN
Visor
3r
LLUIS FERNANDEZ JORDAN
visor
LUIS OLIVER RISPA
Visor
JULIÀ VILANOVA CLADERA
Visor
1r
0
INFANTIL FEMENÍ
1a
1a
CADET MASCULÍ
1r
2n
1r

CADET FEMENÍ
1a
2a
1a
2a

TOMEU PAYERAS
MIQUEL SANS LLABRÉS

sense V
sense V

LLUCIA PARRAMON RAMPEREZVisor
TONA TORRENS

sense V

GORI HERNÁNDEZ CASELLASVisor
ALBERT PONS MAIRATA
Visor
JOAN GIL RIGO
Visor
JOSE MIGUEL CUART CAPO
DANIEL GONZALEZ DE LUIS
ALEJANDRO MARQUÈS

sense V
sense V
sense V

ARQ. MALLORCA
TRAMUNTANA
ARQ. MALLORCA

164
187
131

168
120
114

332
307
245

CRISTINA GARCIA OLIVARES
SORAYA JIMENEZ MARTIN

Visor
Visor

TRAMUNTANA
S'INDIOTERIA

151
168

186
161

337
329

CATALINA BORGOÑOZ RUBI
ELIONOR PAYERAS

sense V
sense V

BINISSALEM
ARQ. MALLORCA

18
33

48
27

66
60