You are on page 1of 15

TROFEU CONSELL INSULAR

Diumene 16 de març de 2014
CLASSIFICATÒRIA
0

NOM i LLINATGES

CLUB

FINAL
0

INICIACIÓ
LLUIS SEDANO LLOBERA

Visor

SON PARDO

250

1r

JOSE MANUEL MANSILLA
LLORENÇ GIL RIGO
ARANXA MARTIN BAUTISTA
MARCOS ALVAREZ MARTIN

sense V
sense V
sense V
sense V

S'INDIOTERIA
BINISSALEM
S'INDIOTERIA
S'INDIOTERIA

241
246
222
222

1r
2n
3a
4t

VICTOR PLEITE PASCUAL
AINA FERNANDEZ JORDAN
JOAN SEDANO LLOBERA

Visor
Visor
Visor

SON PARDO
AEAS
SON PARDO

284
265
214

1r
2a
3r

IVAN ALVAREZ BELDA
SERGIO ALVAREZ MARTIN
TANIA MARTIN BAUTISTA

sense V
sense V
sense V

CAN PICAFORT
S'INDIOTERIA
S'INDIOTERIA

209
224
171

1r
2n
3a

Visor
Visor
Visor
Visor
Visor

AEAS
TRAMUNTANA
AEAS
TRAMUNTANA
BINISSALEM

280
278
267
253
216

1r
2a
3r
4t

sense V
sense V

ARQ. MALLORCA
ARQ. MALLORCA

246
127

1a
2n

visor
Visor
Visor
Visor

AEAS
AEAS
AEAS
TRAMUNTANA

270
269
257
256

sense V
sense V
sense V

ARQ. MALLORCA
ARQ. MALLORCA
BINISSALEM

159
181
180

1r
2n
3r
4t
0
1r
2n
3r

LLUCIA PARRAMON RAMPEREZ Visor
CARMEN HEREDIA
Visor

TRAMUNTANA
ARQ. MALLORCA

257
231

1a
2a

TONA TORRENS

ARQ. MALLORCA

202

AEAS
BINISSALEM

253
209

1r
2n

151
183
122

1r
2n
3r

BENJAMÍ

ALEVÍ
KAIROS REVUELTA
NATALIA IZQUIERDO LLADO
ARNAU CASELLAS GUAL
EDUARD MARTINEZ JUAN
XAVIER GIL RIGO
MARGALIDA BARCELO
FERRAN ADROVER
INFANTIL MASCULÍ
LLUIS FERNANDEZ JORDAN
XISCO CASASNOVAS RULLAN
KILIAN PEREZ JORDAN
LUIS OLIVER RISPA
TOMEU NICOLAU
TOMEU PAYERAS
MIQUEL SANS LLABRÉS
0
INFANTIL FEMENÍ

sense V

CADET MASCULÍ
GORI HERNÁNDEZ CASELLAS Visor
JOAN GIL RIGO
Visor
ALEJANDRO MARQUÈS
LLUC MORA ARBONA
DANIEL GONZALEZ DE LUIS

sense V ARQ. MALLORCA
sense V
TRAMUNTANA
sense V TRAMUNTANA

CADET FEMENÍ
SORAYA JIMENEZ MARTIN
CRISTINA GARCIA OLIVARES
ELIONOR PAYERAS

Visor
Visor
Visor

S'INDIOTERIA
TRAMUNTANA
ARQ. MALLORCA

183
154
106

1a
2a
3a

CATALINA BORGOÑOZ RUBI

sense V

BINISSALEM

71

1a

OCTAUS

LLORENÇ GIL
246
8

0

5

0

4

ARANXA MARTIN
222

3

MARCOS ALVAREZ
222

6

0

7

0

2

JOSE M. MANSILLA
241

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

INICIACIÓ
SENSE VISOR

LLORENÇ GIL
0-2-1-2-0
UNA FLETXA: GUANYA
+ APROP DE LA DIANA

ARANXA MARTIN
2-2-0-2

LLORENÇ GIL
0-1-0-0

2-0-1-0-2
ARANXA MARTIN

MARCOS ALVAREZ
0-0-0
0-0-2-0
MARCOS ALVAREZ
2-2-2
JOSE M. MANSILLA

2-1-2-2
JOSE M. MANSILLA
FINALS
1R:
JOSE M. MANSILLA
2N:
LLORENÇ GIL

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

SEMIFINALS :

3R:
ARANXA MARTIN
4T
MARCOS ALVAREZ

OCTAUS

1 LLUIS SEDANO

8

QUARTS

250

SEMIFINAL

FINAL

INICIACIÓ
VISOR

LLUIS SEDANO

0

LLUIS SEDANO
0

5

0
0

4
3
0
6

0

7

0

0
0

0

FINALS

2

1R:
LLUIS SEDANO
2N:

SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
4T

0
0

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 VICTOR PLEITE
284

BENJAMI
SENSE VISOR
VICTOR PLEITE

80

VICTOR PLEITE
2-0-0-2-2
0

50
0
4

3 JOAN SEDANO
214
JOAN SEDANO
0-0-0
60

JOAN SEDANO
70
2-2-2
AINA FERNANDEZ

0-2-2-0-0
AINA FERNANDEZ
FINALS

2 AINA FERNANDEZ
265

1R:
VICTOR PLEITE
2N:
AINA FERNANDEZ

SEMIFINALS :

3R:
JOAN SEDANO
4T

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 SERGIO ALVAREZ
224

BENJAMÍ
SENSE VISOR
SERGIO ALVAREZ

80

SERGIO ALVAREZ
0-0-0
0

50
0
4

3 IVAN ALVAREZ
209
IVAN ALVAREZ
2-2-2
60

TANIA MARTIN
70
0-0-0
TANIA MARTIN

2-2-2
IVAN ALVAREZ
FINALS

2 TANIA MARTIN
171

1R:
IVAN ALVAREZ
2N:
SERGIO ALVAREZ

SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
TANIA MARTIN
4T

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 MARGALIDA BARCELO
246
MARGALIDA BARCELO
8

ALEVI
SENSE VISOR

0

MARGALIDA BARCELO
0

5

0
0

4

3
0
6

0

7

0

0
FERRAN ADROVER
FERRAN ADROVER
FINALS
2 FERRAN ADROVER
127

1R:
MARGALIDA BARCELO
2N:
FERRAN ADROVER
3R:
SEMIFINALS :

0
4T
0

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 KAIROS REVUELTA
280

ALEVÍ
VISOR
KAIROS REVUELTA
2-2-2

80

KAIROS REVUELTA
2-2-0-2
EDUARD MARTINEZ
0-0-2-0

5 XAVIER GIL
216
0-1-0-0

0-0-0
EDUARD MARTINEZ

2-1-2-2
4 EDUARD MARTINEZ
253
3 ARNAU CASELLAS
267
ARNAU CASELLAS
0-1-0-0
60
2-2-0-2
ARNAU CASELLAS
70
2-1-2-2
NATALIA IZQUIERDO

0-0-2-0
NATALIA IZQUIERDO
FINALS

2 NATALIA IZQUIERDO
278

1R:
KAIROS REVUELTA
2N:
NATALIA IZQUIERDO

SEMIFINALS :

3R:
ARNAU CASELLAS
4T
EDUARD MARTINEZ

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 TOMEU PAYERAS
181

INFANTIL MASCULÍ
SENSE VISOR
TOMEU PAYERAS

80

TOMEU PAYERAS
0-0-2-0
0

50
0
4

3 TOMEU NICOLAU
159
TOMEU NICOLAU
2-2-2
60

MIQUEL SANS
70
0-0-0
MIQUEL SANS

2-2-0-2
TOMEU NICOLAU
FINALS

2 MIQUEL SANS
180

1R:
TOMEU NICOLAU
2N:
TOMEU PAYERAS

SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
MIQUEL SANS
4T
MIQUEL SANS

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 LLUCIA PARRAMON
257

INFANTIL FEMENI
VISOR
LLUCIA PARRAMON

8

0

LLUCIA PARRAMON
0

5

0
0

4

3
0
6

0

7

0

0
CARMEN HEREDIA
CARMEN HEREDIA
FINALS
2 CARMEN HEREDIA
231

1R:
LLUCIA PARRAMON
2N:
CARMEN HEREDIA
3R:
SEMIFINALS :

0
4T
0

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 LUIS FERNANDEZ
270

INFANTIL MASCULI
VISOR
LUIS FERNANDEZ
2-2-2

80

LUIS FERNANDEZ
1-0-2-2-2
LUIS OLIVER
0-2-0-0

50
0-0-0
LUIS OLIVER
4 LUIS OLIVER
256
3 KILIAN PEREZ
257
KILIAN PEREZ
0-0-0
60
2-0-2-2
KILIAN PEREZ
70
2-2-2
XISCO CASASNOVAS

1-2-0-0-0
XISCO CASASNOVAS
FINALS

2 XISCO CASASNOVAS
269

1R:
LUIS FERNANDEZ
2N:
XISCO CASASNOVAS

SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
KILIAN PEREZ
4T
LUIS OLIVER

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 TONA TORRENS
202

INFANTIL FEMENI
SENSE VISOR
TONA TORRENS

8

0

TONA TORRENS
0

5

0
0

4

3
0
6

0

7

0

0
0
0
FINALS
2
1R:
TONA TORRENS
2N:

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
SEMIFINALS :

0
4T
0

OCTAUS

1

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

LLUC MORA
183

CADET MASCULI
SENSE VISOR
LLUC MORA

8

0

LLUC MORA
2-0-0-2-0
0

5

0
0

4

3

DANIEL GONZALEZ
122
DANIEL GONZALEZ
1-0-2-0-2

6

0

7

0

GUANYA A 1 FLETXA

DANIEL GONZALEZ

+ APROP DE LA DIANA

1-2-0-2-0
ALEJANDRO MARQUES

0-2-2-0-2
ALEJANDRO MARQUES
FINALS

2

ALEJANDRO MARQUES
151

1R:
ALEJANDRO MARQUES
2N:
LLUC MORA

SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

3R:
DANIEL GONZALEZ
4T

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 GORI HERNANDEZ

CADT MASCULI
VISOR
GORI HERNANDEZ

8

0

GORI HERNANDEZ
0

5

0
0

4

3
0
6

0

7

0

0
JOAN GIL
JOAN GIL
FINALS
2 JOAN GIL
1R:
GORI HERNANDEZ
2N:
JOAN GIL
3R:
SEMIFINALS :

0
4T

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

0

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 SORAYA JIMENEZ
183

CADET FEMENI
VISOR
SORAYA JIMENEZ

80

SORAYA JIMENEZ
1-1-0-2-2
0

50
0
4

3 ELIONOR PAYERAS
106
ELIONOR PAYERAS
0-0-0
60

ELIONOR PAYERAS
70
2-2-2
CRISTINA GARCIA

1-1-2-0-0
CRISTINA GARCIA
FINALS

2 CRISTINA GARCIA
154

1R:
SORAYA JIMENEZ
2N:
CRISTINA GARCIA

SEMIFINALS :

3R:
ELIONOR PAYERAS
4T

TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

OCTAUS

QUARTS

SEMIFINAL

FINAL

1 CATALINA BORGOÑOZ

CADET FEMENI
SENSE VISOR

CATALINA BORGOÑOZ
8

0

CATALINA BORGOÑOZ
0

5

0
0

4

3
0
6

0

7

0

0
0
0
FINALS
2
1R:
CATALINA BORGOÑOZ
2N:

3R:
SEMIFINALS :
TROFEU CONSELL INSULAR
Diumene 16 de març de 2014

0
4T
0