You are on page 1of 2

SUCHAJ IZRAELU Aea GC / dEaFEa

Ref.: Suchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem,


Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedynym.
1. Mio cierpliwa jest, Mio jest askawa,
GFE
Mio nie zazdroci, Nie szuka poklasku.
GFdE
Nie unosi si pych, Nie dopuszcza sie
bezwstydu, Nie szuka swego,
Nie unosi si gniewem. Bo tak powiedzia
Pan, Bo tak powiedzia Pan, FEdE
Bo tak powiedzia Pan, Bo tak powiedzia ci
Pan.
Ref.: Suchaj Izraelu
2. Mio nie pamita zego, Nie cieszy sie z
niesprawiedliwoci, Lecz wspweseli si z
prawd. Mio wszystko znosi, Wszystkiemu
wierzy, We wszystkim pokada nadziej,
Wszystko przetrzyma. Mio nigdy nie
ustaje! Bo tak powiedzia ci Pan.
/x4
Ref.: Suchaj Izraelu
3. I gdybym rozda na jamun Ca majtno
moj, Lecz mioci bym nie mia, Nic bym nie
zyska. Bo tak powiedzia mi Pan!
/x4

TACEM CHWALMY GO
1. Duchu wity wlej w nas rado, aGCE
Bymy Boga chwalili, Bymy grali i piewali,
aGCG
Jak krl Dawid taczyli. CD Wlej mdro, by
nas nie zwioda wiatowa pokusa, Bymy
CDGEa mogli mnie kroczy ladami
Chrystusa.
Ref.: Tacem chwalmy Go, CGGC
Tacem chwalmy Go, CGaEa
Tacem chwalmy Go,
Tacem chwalmy Go.
2. Synu dziki za Twj wielki wobec Ojca
szacunek. e na krzyu Swoje ycie odda za
nasz ratunek. Prowad nas rzg elazn
bymy nie zbdzili, Ale radosnym taczeniem
Stwrc wywyszyli.
Ref.: Tacem chwalmy Go
3. Chwaa Tobie Boe Ojcze
Za Twoje hojne dary,Bo nam dajesz wiele
aski I mioci bez miary .Chwaa Tobie Boe
Ojcze Za to, e yjemy, Tote naszym
skromnym tacem Bardzo dzikujemy.
Ref.: Tacem chwalmy Go

SL ZIEMI
Wy jestecie sol ziemi, D G D h G A
Wy jestecie wiatem wiata.

TYLKO ORY
Tylko ory szybuj nad grani DA
Tylko orom nie straszna jest przepa DA
Wolne ptaki, wysoko lataj GD
Ju za chwil wylecimy z gniazda GA

Szukaem Was
Szukaem Was, a teraz Wy aGCFCFE
do mnie przychodzicie
Tak, tak, Panie (J 21)
Zapyta Pan o wicie nad jeziorem dgA
rybakw, ktrzy zarzucali sieci:
Z jakim poowem wracacie do domu adE
po pracy na odzi tej nocy?
Tak, tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham! adE
Tak, tak, Panie, przecie Ty to wiesz! AFEa/
Powiedzia Pan o wicie nad jeziorem:
Przyniecie ryby, ktrecie zowili.
ar ognia ponie, chleb ju poamany,
Pan czeka na wasze przybycie!
Zapyta Pan o wicie nad jeziorem
trzy razy apostoa Piotra:
Czy mnie miujesz bardziej ni inni?
Pa owce moje, Ja ci je powierzam!
Gdy bye mody, chodzie dokd chciae,
gdy bdziesz stary, kto inny ci opasze.
I poprowadzi dokd ty nie chcesz.
i Piotr usysza sowa: PJD ZA MN!

UKA MI PANIE SW TWARZ DeDeD


Daj mi usysze Twj gos, D fis GBo sodki jest
Twj gos I Twarz pena wdziku, Uka mi
Panie Sw Twarz.
OBLUBIENIEC NADCHODZI
Ref.: Oblubieniec nadchodzi.
Wyjdcie Mu na spotkanie.
1. Ju Pan si zblia, powstacie dziewice
I wybiegnijcie na Jego na spotkanie.
Niech wasze lampy owietl Mu drog
Wrd ciemnej nocy.
2. Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie,
Wic wsta dziewico i biegnij z radoci
By spotka Pana, bo kroczy przez gaje
Rozkwitych winnic.
3. Spokojny wieczr zapada nad ziemi,
A wzgrza pachn kadzidem i mirr
I syszysz wezwanie na gody
W krainie wiata.
Ref.: Oblubieniec nadchodzi
4. Zamknijcie bram ziemskiego mieszkania,
Bo z Oblubiecem pjdziecie na gody,
By wreszcie ujrze w pomieniach wiecznoci
Oblicze Boe.
Ref.: Oblubieniec nadchodzi

LEDNICA
BOGOSAWCIE PANA aea
Ref. Bogosawcie Pana wszystkie ludy ziemi
Chwalcie Go i wysawiajcie na wieki
1. Chc Bogosawi Pana w kadym czasie
na ustach moich zawsze Jego chwaa GaGa/E
Dusza moja bdzie si chlubia w Panu
Niech sysz pokorni i niech si wesel
2. Szukaem Pana, a On mnie wysucha
I uwolni od wszelkiej trwogi
Spjrzcie na Niego, promieniejcie radoci
A oblicza wasze nie zaznaj wstydu.
3. Powcignij swj jzyk do zego
a twoje wargi od sw podstpnych
Odstp od zego, czy dobro
Szukaj pokoju, id za Nim.
4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
I wybawia zamanych na duchu
Pan uwalnia dusze sug swoich
Nie dozna kary kto si do ucieka.
BG I CZAS
Ref.: Deus tam temporibus Caritatem
incarnavit;
Verbum caro factum est Et nobiscum
habitavit.
1. Wiekuisty wcieli w Dzieje Mio, Wiar i
Nadziej;
Sowo obleczone w CiaoMidzy nami
zamieszkao.
Ref.: Deus tam
2. Jezus Chrystus, Bg i Czowiek,Wiekuisty,
Nieodmienny,Pan Wszechmocny, Krl
askawy,
Sdzia bardzo miosierny.
Ref.: Deus tam
3. Tobie, Niepojty Boe, Tobie cze i
dzikczynienie; Tobie chwaa, Tobie pie,
Tobie wieczne uwielbienie.
Ref.: Deus tam
4. Jesus Christus, Deus Homo,Immortalis,
inconsumptus,Omnipotens Dominus, Iudex
misericoris, bonus.
Ref.: Deus tam
5. Tibi, Perpetus Deus,Tibi honor, Tibi laus,
Tibi carmen festivum,Tibi semper gloria!
Ref.: Deus tam

BRAMA
1. Podniemy gowy, idmy z Chrystusem
Do domu Ojca, gdzie czeka nas.
Ref.: Przejdmy przez bram, Bram jest On,
Bdmy wytrwali, Trzeba i wgb.
2. Podniemy gowy, chodzi o wieczno,
Tam mieszka Ojciec, ktrym jest Bg.
Ref.: Przejdmy przez bram
3. Miejmy odwag y dla mioci,
Popatrzmy w wieczno, Bg kocha nas.
Ref.: Przejdmy przez bram
CHCEMY SPOY PISMO WITE
1. Kady z nas musi oddycha, aby y, ede
Chleb powszedni spoywa, wod pi. eDG/CHeC
Lecz nie samym chlebem Czowiek yje, mwi Pan,
Pismo wite jako pokarm Pan Bg GDG
Zesa nam.
Ref.: Chcemy spoy Pismo wite, GDG
Chcemy spoy Sowo Twoje, eDG
Niechaj Ono nam pomoe GDG
Znosi cikie ycia znoje. eDe
2. Pozwl bymy Twoje sowa zrozumieli,
Bymy wol Twoj wypenia umieli,
By nas nie zwodzili
Faszywi prorocy,
By nam Pismo wite dodawao
x2
Mocy.
Ref.: Chcemy spoy Pismo wite
3. Zapraszamy dzisiaj wszystkich na wieczerz,
By pokrzepi serca, umocni je w wierze,
By posili ducha wiatem i mdroci,
A zapasy ycia napeni
x2
Mioci.
Ref.: Chcemy spoy Pismo wite
HYMN III TYSICLECIA
1. Paska jest ziemia, i co jest na ziemi, eD
Jej dugi okrg z mieszkacami swymi;
On j na morzach utrzymuje stale,
I mikkie wody chcia da za grunt na skale.
2. Kt na tw gr moe wstapi, Panie?
Albo na miejsce powiconem stanie?
Ten, ktry krzywd rak swych nie poszpeci,
Ten, co ma swe serce czyste, Boych dzieci.
3.Kto dba o dusz, nie przysig kamliwie,
Z paskiej litoci pjdzie mu szczliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
Tych, co chc znale twarz Boga Jakuba.
4.Otwrzcie bramy, co nietknione stay,
Bramy wieczyste! Bo idzie Krl chway.
Kt ten Krl chway? I Kto jest ten mny?
Pan mocny w boju, i Bg nasz potny.
5.Otwrzcie bramy, co nietknione stay.
Otwrzcie bramy, bo idzie Krl chway.
Kt ten Krl chway? Pan o cnoty dbay.
On w te drzwi wnidzie, on jest Krlem chway.

HYMN O KRZYU
1. Drzewo krzya surowe, Ty Ciao
Chrystusowe D w i g a o . Marii Panny
lamenty I bok wity rozcity Widziao.
2. Na ciebie krew i woda I aska Chrystusowa
Spyny. Na Tobie Koci wity I Wiary
fundamenty Spyny.
3. Potnym Majestatem Wysoko ponad
wiatem Grujesz. Przemija posta wiata,
A ty po wszystkie lata Krlujesz.
HYMN O MIOCI
Po mnie jak piecz na Twym sercu, e H7
Jak piecz na Twoim ramieniu. e a H7 e
Bo jak mier, potna jest mio, e a H7 e
A zazdro jej nieprzejednana jak Szeol. a H7 e
Bo jak mier, potna jest mio,
A zazdro jej nieprzejednana jak Szeol.
ar jej to ar ognia, pomie Paski.
ar jej to ar ognia, pomie Paski.
Wody wielkie nie zdoaj ugasi mioci ahea e
Nie zatopi jej rzeki. aHe
Bo jak mier
HYMN O PIECZCI
1. Godzien jeste, godzien jeste, Panie i Boe
nasz, Godzien jeste przyj chwa, Chwa,
cze i moc. Poniewa Ty wszystko
Stworzye w swej mocy, Wszystko
stworzye Ty sam. I z woli Twojej zostao
stworzone. Godzien jeste wzi cze.
2. Godzien jeste, godzien jeste, Zbawco,
Baranku nasz. Godzien jeste przyj chwa,
Chwa, mdro i moc. Poniewa zostae
Zabity za lud Twj, Wszystkich zbawie Ty
sam. I przez krew Twoj nabye ich Bogu.
Godzien jeste wzi cze.
3. Godzien jeste, godzien jeste, Panie i Boe
nasz, Godzien jeste, godzien jeste,
Zbawco, Baranku nasz. Odebra dzi chwa
I mdro, i wdziczno, Bogosawiestwo i
moc. Bg nasz niech przyjmie potg na
wieki. Amen. Amen.
ICHTIS
1. Z ciszy wiecznoci przemwie, Panie,
Stwarzajc nas wszystkich na swj Boy
obrazPrzez wieki cae uczye nas Siebie
I przemawiae jak Ojciec do dzieci.
Ref.: piewajmy ichtis to znaczy ryba,
To znaczy Chrystus Zbawiciel wiata,
piewajmy ichtis to znaczy ryba,
To znaczy Chrystus Syn Boga ywego.
2. My jak przekorne dzieci rozbawione
Chcielimy nie sysze ani nie rozumie.
Stale wychodzisz nam na spotkanie,
Ty jeste pierwszy my za Tob Panie.

JAMNESKA PIE WIECZORNA


O Maryjo, Pikna PaniI Krlowo caej ziemi,
Prosz sudzy Ci oddani,Prowd nas Twymi
ciekami Panno wita, Matko mia,
Ty szatana zwyciya. Tobie, Pani, my poddani
uwielbienie niesiem w dani.
Ty, Maryjo, pewna droga, bo prowadzisz nas do
Boga. Prowad, Matko, nas na ziemi,
bro przed pokusami zemi. Matko, stawiaj si
za nami, by nie zmoga nas pokusa. Twymi
chcemy i drogami,przez Ci dojdziem do
Jezusa. Ty jest Matk, wic Ci skadam
ciao, zmysy i czym wadam. Przyjmij serce w
podarunku, a mnie pociesz w mym frasunku.
A gdy koniec ycia mego przyjdzie z rki
Najwyszego, daj mi pomoc w tym momencie,
abym mg umiera wicie. O Jamneska
kwietna Pani, spojrzyj na nas tu zebranych! We
w opiek nasz wiosk, oddal od nas kad
trosk!
JEZUS CHRYSTUS D A h Fis
Jezus Chrystus Bg i czowiek,
Odkupiciel, Wczoraj, dzi, na wieki
JEZUS CHRYSTUS JEST
odnowieniem wszystkiego, Jezus Chrystus,
jedyny Zbawiciel wiata, Wczoraj i dzi i na
wieki.
MARYJA
Caa pikna jeste przyjaciko moja
I nie ma w Tobie skazy.
MIOSIERDZIE
Smutek myncy mojom duse, ej jom wylycy z
tego muse. Ide przeto do kocioa,
ej by przed Tobom chyli coa. Chyli coa i
przeprosi za to, co Ty musioe znosi.
Bo przez moje grzechy, Panie, Ty pose na
ukrzyzowanie. Bo jo grzesy ucynkami,
a Ciebie wiedli ulicami z cienskim krzyzym na
ramionach, ej, na ktrym ze potem skono.
Stojc popod krzyzym, Panie, licym na Twoje
zmiowanie. Bg bogaty w miosierdzie
ej to ogocie syka wsyndzie. Jezu, ufam Tobie

NIE BJ SI WYPY NA GBI


Jest przy tobie Chrystus
D AG A
NIE BJCIE SI MIOCI
eaDeDe
Nie bjcie si y dla Mioci, dla tej mioci
warto y.
ODESE
na mel.Syka se Wom zycom
1. Odese juz od nos Papie z Polski
Pose se do nieba przed Tron Boski,
A my tu zostali coby Boze kwoli Miosierdzie.
2. Miosierny Ojciec Go przytuli,
Bo by wierny Jemu i Matuli,
Modli si do wiyntyk zeby o nos zawse
pamiyntali. x2 3. Kcio zjednoczy z Bogiem
sykie ludy,
Pokozo jak znosi zycio trudy.
Zawse pielgrzymowo coby wiat pojmowo
Miosierdzie. 4. Z Rzymu se gazdowo na wiat
cay,
by prowadzi owce do Twej Chway,
zeby ze wiyntymi w niebie Cie wielbiy,Boze
Ojce. x2
OGNIU POSL NAS

ehGeaDhaDahe
Ogniu, rozpal nas, Ogniu, umocnij nas,
Ogniu rozelij nas.
PIE WESELNA
On sam jest sol smakowit
I chlebem, Barankiem weselnym.
On studni najlepszego wina
Co przynosi rado.
SEKWENCJA
Przybd Duchu wity, spu z niebiosw D
A G A wzity, GDA wiata Twego strumie
Przyjd Ojcze ubogich, dawco darw mnogich
Przyjd wiatoci sumie
PIE OBLUBIECA
Wsta przyjaciko moja,
Pjd pikna moja,
Bo oto ju mina zima.

NALEJMY OLIWY
Nalejmy oliwy do naszych serc
I wyjdmy na spotkanie Pana.

Copyright by
Tola

PODNIE MNIE JEZU e h


Podnie mnie Jezu i prowad do Ojca,
Podnie mnie Jezu i prowad do Ojca,
Zanurz mnie w wodzie Jego miosierdzia, GD
A m e n . A m e n . ehe
POWSTA PRZYJACIKO MA
pikna ma i pjd ,Bo oto mina ju zima,
Deszcz usta i przeszed, Na ziemi wida ju kwiaty,
Nadszed czas przycinania winnic.
Drzewo figowe wydao zawizki owocw
I winnic krzewy kwitnce ju pachn
Niech mnie pocauje pocaunkami swych ust
Bo mio Twa peniejsza od wina
Sodko rozchodzi si wo Twych pachnide
Olejek rozlany Imi Twe
PRZEMIE NAS PANIE EdE
uczy cud, jak dawniej w Kanie
Przemie nas Panie woda niech si winem stanie.
1. Przed Tob Panie wszelkie me pragnienie AB
Napj mnie Sob, tak jak kiedy w niebie.
Daj nam Panie siebie. Daj nam Twego wina.
Prowad przez ycie moc Twego Syna. dFE
Przemie nas Panie
2. Woda to stare przymierze. Wino to Nowy Testament
Woda przydaje si w wierze. Wino to wiary fundament.
Woda potrzebna do ycia. Wino na uczt si bierze
Woda to nasza codzienno. Wino smak daje wierze.
Ref.
3. Wino upaja, tak jak woda mczy
i znaczy mio od lat ju tysicy
Wodo! Wodo nie czekaj! Wodo, wodo nie zwlekaj
Napenij mioci kadego czowieka.
4. Przemie nas Panie, tk jak kiedy w Kanie.
Zmienie wod na Marki woanie.
Zmienie wod, co znuenie znaczy
W cudowne wino, ktre nas jednoczy.
Pan jest blisko skruszonych w sercu
Ii wybawia zamanych na duchu.
Pan uwalnia dusze sug swoich
Nie dozna kary kto si do ucieka
PRZYJD DUCHU WITY
Przyjd Duchu wity Przyjd Duchu wity
niech Twoja rado napeni nas. Przyjd Duchu wity
Przyjd Duchu wity Niech Twoja mio napeni nas.
SOWA JEGO S SODYCZ
I cay peen jest powabu. e a e a e G D
Taki jest miy mj, oto przyjaciel mj,
Crki Jeruzalem. eDe