You are on page 1of 26

kola:

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM


Zanimanje:
Razred:

4. (3 sata tjedno)

Nastavni predmet:

ENGLESKI JEZIK

Broj sati:

kolska godina:

96

Nastavnik:

Cilj uenja predmeta:

Osposobiti uenika za govornu i pisanu komunikaciju u razliitim


situacijama svakodnevnog ivota, u okviru gradiva za prvi
razred etverogodinje kole te za samostalno uenje jezika i primjenu
izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i
usavravanja.
Obvezni materijali (za uenika):
-udbenik: NEW SUCCESS Upper Intermediate Student's Book,
(White, Fricker, McKinlay, Hastings)
-radni prirunik: NEW SUCCESS Upper Intermediate Workbook
(White, Fricker, McKinlay, Hastings)

u razliitim
prvi
jezika i primjenu
i

tudent's Book,
)

iate Workbook
)

PREGLED CJELINA-MODULA
Red.
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NASTAVNE CJELINE-MODULI

Page, stage, screen


Hi-tech
No regrets
No place like home
Solve it!
Media 2.0
Schoolworks and exams
Revision and reviews
General and project
SVEUKUPNO

Broj
sati

11
11
11
12
11
12
14
8
6
96

Mjesto
izvoenja

uionica
uionica
uionica
uionica
uionica
uionica
uionica
uionica
uionica
uionica

Socioloki oblici
rada

frontalni, grupni,
rad u paru,
individualni,
individualizirani...

Nastavne metode i oblici rada

Na svakom satu metode i oblici rada su kombinirani, npr.: met.usmene produkcije i inter
met.itanja/sluanja te usvajanja/ koritenja strategija, upotrebe jezika (vokabulara i gramat.
u kontekstu, met.pisanja razliitih pisanih formi i ispravljanja pogreaka; individualni, individua
u paru ili grupi.

A
Oekivana
Napomena
postignua

mene produkcije i interakcije;


(vokabulara i gramat. struktura)
individualni, individualizirani, rad

Nastavna sredstva i pomagala


Udbenik /radna biljenica:
NEW SUCCESS Upper Intermediate udbenik i radna biljenica
(White, Fricker, McKinlay, Hastings)
+Prirunik za nastavnike i Test Master,
Rjenici;
AV sredstva:
CDi i CD player,
Pribor za izradu panoa,
Prijenosno raunalo s DVDom, Projektor,
Panoi,
slike, grafovi;
Fotografije;
Geografske karte;
Grafoskop i prozirnice;
Preslike...

Red. broj
sata

Broj radnog tjedna

Nastavne cjeline (moduli), teme i


jedinice/vjebe

Broj sati
nastave

Uvodni sat

Upoznajmo se!

Udbenik i radna biljenica New Success


Intermediate

Inicijalni test

Analiza inicijalnog testa

A novel in a year (Roman u godinu dana)

Reported speech (Neupravni govor)

All the world's a stage (Cijeli je svijet pozornica)

All the world's a stage (Cijeli je svijet pozornica)

Resource 1: Interview with an author (Dodatni


materijal: Razgovor sa autorom)

Generalising (Generalizacije)

5
Unit 7:
Page,
stage, screen

10
11

12

Entertainment (Zabava)

The rich and the famous (Bogati i slavni)

14

The rich and the famous (Bogati i slavni)

15

Revision 7 (to smo zapamtili?, 7)

16

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

17

Passsives (Pasiv)

18

Pet cleaner (ista ljubimaca)

13

Unit 8:

19

Hi-tech

20
21
22

The boy who harnessed the wind (Djeak koji je


zauzdao vjetar)
The boy who harnessed the wind (Djeak koji je
zauzdao vjetar)

1
1

Graphs and charts (Grafovi i dijagrami)

Compounds (Sloenice)

23

Machines (Strojevi)

24

For and against essay ('Za i protiv' esej)

For and against essay ('Za i protiv' esej)

1st schoolwork preparation (Priprema za 1. kolsku


zadau)

25
26

27

1st schoolwork (1. kolska zadaa)

1st schoolwork (1. kolska zadaa)

29

1st schoolwork analysis (Analiza 1. kolske zadae)

30

Culture shock 3 - Things you've always wanted to


know (Kulturni ok: Stvari koje ste oduvijek eljeli
znati)

Revision 7-8 (Ponavljanje 7-8)

32

Preparation, test 1 (Priprema za 1. test)

33

Test

Test 1 analysis (Analiza 1. testa)

28

10

31

11

34

12

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

35

Unit 9:

No regrets

36

No regrets (Bez aljenja)

Conditionals (Kondicionali)

38

From fraud to FBI (Od prijevare do FBI-ja)

39

From fraud to FBI (Od prijevare do FBI-ja)

Being tentative (Biti paljiv)

41

Time and money (Vrijeme i novac)

42

Welcome to fish night (Dobrodoli na ribarsku


veer)

Wish/If only...

37

40

43

13

14

15

44

Don't be a victim of crime (Ne budi rtva zloina)

45

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

Environmentally friendly architecture (Arhitektura


prijateljska prema okoliu)

47

Environmentally friendly architecture (Arhitektura


prijateljska prema okoliu)

48

No place like home (Nigdje kao doma)

No place like home (Nigdje kao doma)

50

Resource 28: Our house (Dodatni materijal 28:


Naa kua)

51

Judging attitude (Procjena stava)

Criticising (Kritiziranje)

53

Places (Mjesta)

54

Description of an event (Opis dogaaja)

Description of an event (Opis dogaaja)

56

Ideal Homes Expo Report (Izvjee sa izlobe


idealnih domova, rb)

57

Revision 10 (to smo zapamtili?, 10)

Revision 9-10 (Ponavljanje 9-10)

Test

Unit 10:
No
place like home

46

49

52

55

58
59

16

17

18

19

20

60

Test 2 analysis (Analiza 2. testa)

Projekt: Report from an event (Izvjee sa


dogaaja)

62

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

63

Valentine's day (Valentinovo)

Review 9-10 (Pregled lekcija 9-10)

65

Project: House of our dreams (Projekt: Kua naih


snova)

66

Project: House of our dreams (Projekt: Kua naih


snova)

A man in a room (ovjek u sobi)

Past modals (Modalni glagoli u prolosti)

61

21

64

22

Unit 11:

67

Solve it!
23

68
69
70

24

The ransom of Red Chief (Ucjena Crvenog


Poglavice)
The ransom of Red Chief (Ucjena Crvenog
Poglavice)

1
1

71

Desperate director (Oajni reiser)

72

Passive constructions (Pasivne strukture)

Mind (Misli)

74

Problem solving (Rjeavanje problema)

75

Revision 11 (to smo zapamtili?, 11)

Police news (Vijesti iz policije, rb)

73

76

25

26

77

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

78

(2nd schoolwork preparation) Priprema za 2.


kolsku zadau

2nd schoolwork: Description of an event (2. kolska


zadaa, Opis dogaaja)

80

2nd schoolwork: Description of an event (2. kolska


zadaa, Opis dogaaja)

81

2nd schoolwork analysis (Analiza 2. kolske zadae)

Collapse of newspaper sales (Slom prodaje novina)

83

Quantifiers (Izrazi za koliinu)

84

Making choices (Odabiri)

Singular and plural (Jednina i mnoina)

86

How did that make the final cut? (Kako je to


dospjelo u konanu verziju?)

87

How did that make the final cut? (Kako je to


dospjelo u konanu verziju?)

The Death of the Print Media (Smrt pisanih medija)

89

Revision 12 (to smo zapamtili?, 12)

90

Preparation: test 3 (Priprema za pisanje 3. testa)

Test

92

Test 3 Analysis (Analiza 3. testa)

93

Formal letter (Slubeno pismo)

79

27

Unit 12:

82

85

88

91

Media 2.0
28

29

30

31

94

32

Formal letter (Slubeno pismo)

95

(unutar svake lekcije se ostavlja po jedan-dva sata


bez odreenog naziva /smilja ga sam nastavnik/
kako bi nastavnik mogao dohvatiti eventualno
proputeno gradivo, dodatno ispitati uenike, raditi
na projektu ili slino, bez da je prisiljen uriti kroz
program)

96

Zakljuivanje ocjena

Cilj za nastavnu cjelinu (zadae za uenike)

Ishodi uenja - Uenik e

Predstavljanje nastavnog plana i programa: navesti i


objasniti elemente ocjenjivanja, oblike i uestalost
prepoznati i zabiljeiti definirane elemente i
provjeravanja i ocjenjivanja znanja po elementima, uenike kriterije ocjenjivanja
obveze (nastavnik)

Nastavne metode

Socioloki oblici rada

razgovor

frontalni, individualni

Upoznavanje i predstavljanje

primijeniti nauene jezine i gramatike


strukture

razgovor

individualni, u paru, u grupi,


frontalni

Predstavljanje pribora za rad: udbenik/radna biljenicu i


objasniti njihovu organizaciju (nastavnik)

upoznati pribor koji koristi

razgovor, pisanje

individualni, frontalni

Utvrivanje razine znanja uenika

Napisati inicijalni test i utvrditi razinu


uenikova znanja (nastavnik)

pisanje

individualni, frontalni

Analiza i ispravak pogreaka

zapisati pogrena rjeenja te ih ispraviti

razgovor, pisanje

diskusija

primijeniti nauene jezine i gramatike


Suprotstavljanje upotrebe i razlikovanje upotrebe upravnog i
strukture, razumjeti tekst, odgovoriti na
neupravnog govora
pitanja

razgovor, sluanje

frontalni, u paru, individualni

Suprotstavljanje upotrebe i razlikovanje upotrebe upravnog i povezati upotrebu vremena, primijeniti


neupravnog govora
nauene jezine i gramatike strukture

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

frontalni, u paru, individualni

itanje i analiza teksta

povezati upotrebu vremena, primijeniti


nauene jezine i gramatike strukture

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

frontalni, u paru, individualni

itanje i analiza teksta

itati tekst s razumijevanjem, rijeiti


zadatke

itanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

frontalni, u paru, individualni

Uvjebavanje upotrebe neupravnog govora

primjenjivati strategije rjeavanja zadataka


viestrukog izbora i spajanja

itanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

frontalni, u paru, individualni,


grupni

Sluanje i govorenje

sluati, zapisati i opisati osobu

itanje, pisanje, razgovor,


rjeavanje zadataka

frontalni, u paru, individualni

Proirivanje vokabulara

ponoviti ve usvojeni, prepoznati, razlikovati razgovor, rjeavanje zadataka,


i upotrijebiti novostreeni vokabular
pisanje

frontalni, u paru, individualni

Upoznavanje i upotreba odreenih konstrukcija

primjenjivati strategije rjeavanja zadataka

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni

Upoznavanje i upotreba odreenih konstrukcija

primjenjivati strategije rjeavanja zadataka

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

primjenjivati jezine i gramatike


strukture

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

frontalni, individualni

Upoznavanje i ponavljanje upotrebe pasiva

primijeniti nauene jezine i gramatike


strukture, razumjeti tekst, odgovoriti na
pitanja

sluanje, rjeavanje zadataka,


pisanje

frontalni, u paru, individualni

Upoznavanje i ponavljanje upotrebe pasiva

primijeniti nauene jezine i gramatike


strukture, razumjeti tekst, odgovoriti na
pitanja

sluanje, rjeavanje zadataka,


pisanje

frontalni, u paru, individualni,


grupni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni,


grupni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rjeavanje zadataka

individualni

Proirivanje vokabulara

proiriti vokabular

Upotreba i tvorba sloenica

upoznati tvorbu i upotrebu sloenica

Utvrivanje vokabulara

proiriti vokabular

razgovor, pisanje, rjeavanje


zadataka
razgovor, pisanje, rjeavanje
zadataka
razgovor, pisanje, rjeavanje
zadataka

frontalni, u paru, individualni,


grupni
frontalni, u paru, individualni,
grupni
frontalni, u paru, individualni,
grupni

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni,


grupni

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni,

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni

Pisanje 'za i protiv' eseja


Pisanje 'za i protiv' eseja
Priprema za pisanje kolske zadae: esej

Usvojiti pravila pisanja eseja,


konstrukciju odlomaka
Usvojiti pravila pisanja eseja,
konstrukciju odlomaka
ponoviti pravila, napisati esej

Pisanje kolske zadae

napisati esej

pisanje

frontalni, u paru, individualni

Pisanje kolske zadae

napisati esej

pisanje

frontalni, u paru, individualni

Analiza kolske zadae

uvidjeti i ispraviti greke

razgovor, pisanje

frontalni, u paru, individualni,


grupni

Upoznavanje britanske kulture

proiriti znanje o britanskoj kulturi

razgovor, rjeavanje zadataka,


govorenje

u paru, individualni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

ponoviti pravila, primijeniti naueno,


obrazloiti odabrano

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

u paru, individualni, u grupi

Ponavljanje za pisanu provjeru

rjeavati zadatke

razgovor, rjeavanje zadataka

u paru, individualni, u grupi

Pisanje ispita, provjera razine znanje

rijeiti pisani ispit

rjeavanje zadataka

individualni

Analiza i ispravak testa

analizirati i ispraviti pogreke

razgovor, analiza, pisanje

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Raspoznati i pravilno tvoriti


kondicionale
Raspoznati i pravilno tvoriti
kondicionale

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje
razgovor, rjeavanje zadataka,
pisanje

u paru, individualni, u grupi,


frontalni
u paru, individualni, u grupi,
frontalni

itanje, rjeavanje zadataka,


pisanje

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

razgovor, rjeavanje zadataka,


itanje
sluanje, rjeavanje zadataka,
razgovor
pisanje, rjeavanje zadataka,
razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni
u paru, individualni, u grupi,
frontalni
u paru, individualni, u grupi,
frontalni

Upoznavanje i vjeba upotrebe kondicionala


Upoznavanje i vjeba upotrebe kondicionala
itanje i analiza teksta

itanje i analiza teksta

itanje i analiza teksta

itanje i analiza teksta

Uvjebavanje gramatikih struktura

Primjeniti strategije rjeavanja zadataka


viestrukog izbora i spajanja

Uvjebavanje govornih obrazaca

Vjebati usvojene obrasce

Proirivanje vokabulara

proiriti vokabular

Uvjebavanje gramatikih struktura

uvjebati upotrebu nauenih struktura

Uvjebavanje gramatikih struktura

uvjebati upotrebu nauenih struktura

sluanje, razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

primjenjivati jezine i gramatike


strukture

sluanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Upoznavanje upotrebe odnosnih reenica

uvjebati upotrebu nauenih struktura

pisanje, razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Upoznavanje upotrebe odnosnih reenica

uvjebati upotrebu nauenih struktura

pisanje, razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rjeavanje zadataka

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rjeavanje zadataka

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Proirivanje vokabulara

Proiriti vokabular

pisanje, razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Vjebanje vjetine sluanja

Rijeiti kviz, analizirati rjeenja

primjenjivati strategije rjeavanja


zadataka viestrukog izbora i
spajanja

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Vjebanje upotrebe govornih obrazaca

Koristiti strategije sluanja za


rjeavanje zadataka, upotrijebiti
govorne uzorke

sluanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

u paru, individualni, u grupi,


frontalni

Proirivanje vokabulara

proiriti vokabular

sluanje, govorenje, razgovor

u paru, individualni, frontalni

Pisanje opisa dogaaja

Napisati opis dogaaja

pisanje

individualni

Pisanje opisa dogaaja

Napisati opis dogaaja

pisanje

individualni

Pisanje opisa dogaaja

Napisati opis dogaaja

pisanje

u paru, individualni, frontalni

rjeavanje zadataka

u paru, individualni, frontalni

rjeavanje zadataka, razgovor

individualni

rjeavanje zadataka

individualni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura


Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura
Pisanje ispita

ponoviti gradivo, primjenjivati jezine i


gramatike strukture
ponoviti gradivo, primjenjivati jezine i
gramatike strukture
rijeiti pisani ispit

Analiza i ispravak testa

analizirati i ispraviti pogreke

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

u paru, individualni, frontalni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

raditi na projektu

rad na projektu

u paru, individualni, frontalni

...

u paru, individualni, frontalni

Obiljeavanje Valentinova

izraditi poster/prezentaciju

rad na projektu

u paru, individualni, frontalni

Ponoviti jezine i gramatike strukture

rijeiti zadatke

razgovor, rjeavanje zadataka,


pisanje

individualni

Rad na projektu-prezentacije kua iz snova

izraditi i prezentirati odabranu kuu

pisanje, izrada prezentacije,


prezentiranje

u paru, individualni, frontalni

Rad na projektu-prezentacije kua iz snova

izraditi i prezentirati odabranu kuu

pisanje, izrada prezentacije,


prezentiranje

u paru, individualni, frontalni

Upoznavanje i vjebanje upotrebe prolih modalnih glagola


Vjebanje upotrebe prolih modalnih glagola

Utvrditi i vjebati upotrebu prolih modalnih


itanje, pisanje, razgovor
glagola
Utvrditi i vjebati upotrebu prolih modalnih
rjeavanje zadataka, razgovor
glagola

u paru, individualni, frontalni


u paru, individualni, frontalni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rad na tekstu, diskusija

u paru, individualni, frontalni

itanje i analiza teksta

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rad na tekstu, diskusija

u paru, individualni, frontalni

Upoznavanje i uvjebavanje gramatikih struktura

Utvrditi i vjebati upotrebu usvojenih


struktura

pisanje, sluanje, razgovor,


rjeavanje zadataka

u paru, individualni, frontalni

Proirivanje i uvjebavanje gramatikih struktura

Utvrditi i vjebati upotrebu usvojenih


struktura

pisanje, sluanje, razgovor,


rjeavanje zadataka

u paru, individualni, frontalni

Proirivanje vokabulara vezanog uz misli

Utvrditi i proiriti vokabular

rjeavanje zadataka, razgovor

u paru, individualni, frontalni

Vjebanje upotrebe govornih obrazaca

Rijeiti problem

pisanje, razgovor, rjeavanje


zadataka

u paru, individualni, frontalni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

Ponoviti i primijeniti usvojeno

ponavljanj

u paru, individualni, frontalni

Proirivanje vokabulara

Ponoviti i primijeniti usvojeno

razgovor, pisanje

u paru, individualni, frontalni

Priprema za pisanje kolske zadae: opis dogaaja

ponoviti pravila, napisati priu

pisanje, razgovor

u paru, individualni, frontalni

Pisanje zadanice

opisati dogaaj

pisanje

individualni

Pisanje zadanice

opisati dogaaj

pisanje

individualni

Analiza i ispravak kolske zadae

uvidjeti i ispraviti greke

razgovor, pisanje

u paru, individualni, frontalni

razgovor, pisanje

u paru, individualni, frontalni

razgovor, pisanje

u paru, individualni, frontalni

Upotreba izraza za koliinu


Upotreba izraza za koliinu

upoznati i proiriti upotrebu izraza za


koliinu
upoznati i proiriti upotrebu izraza za
koliinu

Vjebanje upotrebe govornih obrazaca

Vjebati usvojene obrasce

razgovor

u paru, individualni, frontalni

Upotpunjivanje znanja o jednini i mnoini

proiriti znanje o jednini i mnoini

itanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

u paru, individualni, frontalni

itanje i rad na tekstu

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

sluanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

u paru, individualni, frontalni

itanje i rad na tekstu

itati i analizirati tekst, rijeiti radatke

itanje, rjeavanje zadataka,


razgovor

u paru, individualni, frontalni

Pisanje: slubeno pismo

Vjebati usvojene obrasce

rjeavanje zadataka, pisanje

individualni

Ponavljanje jezinih i gramatikih struktura

primjenjivati jezine i gramatike


strukture

rjeavanje zadataka, razgovor

u paru, individualni, frontalni

Ponavljanje za pisanu provjeru

rjeavati zadatke

razgovor, rjeavanje zadataka

u paru, individualni, frontalni

Pisanje ispita

rijeiti pisani ispit

rjeavanje zadataka

individualni

Analiza i ispravak testa

analizirati i ispraviti pogreke

razgovor, analiza, pisanje

u paru, individualni, frontalni

Pisanje: slubeno pismo

Napisati slubeno pismo

rjeavanje zadataka, pisanje

u paru, individualni, frontalni

Pisanje: slubeno pismo

Napisati slubeno pismo

...

...

Zakljuivanje ocjena na kraju kolske godine

zakljuiti ocjenu uenicima uzimajui u


obzir rada i trud u protekloj kolskoj
godini

rjeavanje zadataka, pisanje

individualni

razgovor

individualni, frontalni

Korelacije

hrvatski jezik

hrvatski jezik

Napomena

hrvatski jezik

hrvatski jezik

Politika i gospodarstvo,
matematika

hrvatski jezik

hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik

hrvatski jezik
hrvatski jezik

povijest
hrvatski jezik

biologija

biologija

psihologija

psihologija

povijest

hrvatski jezik

logika

hrvatski jezik
hrvatski jezik

hrvatski jezik
hrvatski jezik

hrvatski jezik
informatika

informatika

hrvatski jezik

hrvatski jezik