You are on page 1of 3

1

Prof.univ.dr. Alexandru Athanasiu


LISTA LUCRARI

I.CARTI
1.Cumulul pensiei cu venitul profesional.Cazul judecatorilor Curtii
Constitutionale.Examen de legislatie si practica judiciara-editia a II-a, in
colaborare, Editura CH Beck, Bucuresti, 2013, 108 pag., ISBN 978-606-180266-1;
2.Cumulul pensiei cu venitul profesional.Privire speciala asupra
cazului judecatorilor Curtii Constitutionale, in colaborare.Editura CH
Beck,Bucuresti, 2012, 53 pag., ISBN 978-606-18-0118-3;
3.Codul muncii.Comentariu pe articole.
Actualizare la vol.I-II. Editura CH Beck, Bucuresti, 2012, 166 pag.
ISBN 978-606-18-0013-1;
4.Codul muncii.Comentariu pe articole, Vol.II-Articolele 108-298, in
colaborare, Editura CH Beck, Bucuresti, 2011, 471 pag., ISBN 978-973115-667-5.

II.STUDII

1.Consideratii in legatura cu interpretarea unor dispozitii din OUG nr.


111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copilului, in colaborare, Revista Curierul Judiciar nr. 3/2014, pag.140-150,
ISSN 1582-7526;

2.Aplicarea indicelui de corectie sau corectia indicelui? Un demers


legislativ controversat in sistemul pensiilor publice, in colaborare, Revista
Romana de Drept Privat nr. 6/2013, pag. 20-42, ISBN 1843-2646;
3.Statutul juridic al personalului didactic si de cercetare din
invatamantul superior in lumina Legii educatiei nationale, in colaborare,
Revista Romana de Drept Privat nr.4/2013, pag. 24-50, ISBN 1843-2646;
4.Aspecte teoretice si practice privind jurisdictia muncii in lumina Legii
nr.40/2011 si a Legii nr.62/2011.Modificarile Codului muncii si ale Legii
dialogului social. Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011, pag.187-199,
ISBN 978-973-127-562-8;
5.European Legislation and the Evolution of Romanian Social Law, in
volumul The role of the European legislation in the development of the
social law in Romania. Editura CH Beck,Bucuresti, 2010,pag.41-49, ISBN
978-973-115-760-3;
6.General principles of social security, in volumul Studies in Labour
Law and Social Policy, Editura KRAKOW ROCZNIK, KRAKOW, 2009,
pag. 71-79, ISBN 1429-9585.
III.PROIECTE (granturi de cercetare)
1.The Protection of Social Rights- in colaborare, 54 pag., studiu in
volum elaborat de Organizatia Internationala a Muncii (in curs de editare);
2.POSDRU- Piata muncii intre eficienta economica si echitate
sociala.Legislatia muncii-prezent si viitor, in colaborare,
Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca.
BNS Bucuresti, 2012, pag. 447.
IV.CONFERINTE
1.Nediscriminarea in accesarea serviciilor de sanatate-raport
prezentat in numele Consiliului Europei la European Health Forum, Bad
Gastein, Austria, organizata de Comisia UE, 03-04 octombrie 2013;

2.The European Legislation and the Evolution of the Romanian Social


Law, Universitatea Bucuresti, Facultatea de drept, 2010.
V.POZITII DE PRESTIGIU STIINTIFIC
Membru in Comitetul European de Drepturi Sociale al Consiliului
Europei, 2009-2014.

Iulie 2014