AGENTII INTERNI SI

RELIEFUL CREAT

Relief = ansamblul asperitatilor (denivelarilor scoartei terestre).
Formele de relief sunt conditionate de actiunea unui agent care
dispune de energie.
Agenti: interni (miscari tectonice, magmatism, vulcanism,
seismicitate, gravitatia) si externi (vantul, apa raurilor, marii,
gheata, zapada, ploaia, omul, vietuitoarele).
AGENTII INTERNI
1. Miscarile tectonice
• deplasari ale placilor tectonice pe orizontala sau pe verticala
a) miscari orogenetice – au loc in sectoarele de ciocnire a
placilor; se produce cutarea, metamorfozarea si inaltarea
materialelor ce alcatuiesc marginile acestora
• in urma actiunii placilor tectonice rezulta munti de cutare, care
se asociaza in lanturi de sute sau mii de km;
• ex. Miscarile orogenetice caledonice – Alpii Scandinaviei, M.
Scotiei; miscarile hercinice – M. Appalachi, Ural, Mas.
Central Francez, M. Vosgi, Padurea Neagra, M. Macin;
miscarile alpine – Carpatii, Alpii, Himalaya, Cordilierii,
Anzii;

b) Miscarile epirogenetice – ridicari (epirogeneza pozitiva) sau
coborari (epirogeneza negativa) ale regiunilor continentale.
Prin ridicare creste suprafata de uscat iar prin coborare se
restrange.

2. Magmatismul
= ansamblul proceselor legate de miscarea si consolidarea
magmei in interiorul scoartei’
ca urmare a magmatismului rezulta: batoliti, lacoliti, filoane,
neck-uri, dyke-uri.

3. Vulcanismul
= totalitatea proceselor
legate de iesirea si
consoidarea magmei
la suprafata. Toate se
inscriu intr-un proces
numit ERUPTIE
VULCANICA, iar
rezultatul este
APARATUL
VULCANIC

4. Miscarile seismice
= miscari bruste ale scoartei terestre datorate acumularii unor
mari cantitati de energie; 
durata: sec- min 
Elemente: focar (hipocentru), epicentru, unde seismice;) 
cutremure superficiale (pana la 100km); 
cutremure medii ( 100-300 km); 
cutremure profunde ( peste 300 km)
Masurarea cutremurelor: scara Richter (magnitudinea =
cantitatea de energie eliberata in momentul producerii unui
cutremur); scara Mercalli (intensitatea = impactul
cutremurului asupra societatii).

Magnitudine 1 : În mod normal nu este simŃit.
Magnitudine 2 : În mod normal nu este simŃit.
Magnitudine 3 : Este simŃit adeseori, dar nu provoacă daune materiale.
Magnitudine 4 : Este simŃit adeseori, dar nu provoacă daune materiale.
Magnitudine 5 : Cutremur moderat. Este simŃit bine. Mici daune la
clădirile din apropierea epicentrului.
Magnitudine 6 : Cutremur puternic. Clădirile care nu sunt rezistente se
distrug pe o rază de câŃiva kilometri de la epicentru.
Magnitudine 7 : Cutremur major. Cauzează multe daune importante pe
câteva sute de kilometri de la epicentru.
Magnitudine 8 : Cutremur gigant. Există multe daune materiale,
numeroase decese şi mulŃi răniŃi pe sute de kilometri.
Magnitudine 9 : Super-cutremur. Foarte rar. Distruge tot sau aproape
tot atât în zona epicentrului cât şi într-o arie de mii de km² în jurul
acestuia

GRAD

DESCRIERE

MAGNITUDINE (pe scara Richter)

I - Instrumental

Nu este simŃit, păsările şi animalele sunt neliniştite. Înregistrat
doar de seismografe.

Între 1 şi 2 grade

II - Slab sesizabil

Este simŃit numai de către puŃine persoane care se găsesc în
repaus, în special la etajele superioare.

Între 2 şi 3 grade

III - Perceptibil

Este simŃit de către unele persoane din interiorul clădirilor.

Între 3 şi 4 grade

IV - Moderat

Este simŃit de către mai multe persoane din interiorul clădirilor
şi de unele aflate în exterior.

4 grade

V - Serios

Este simŃit de către aproape de toată lumea, mulŃi sunt sculaŃi
din somn.

Între 4 şi 5 grade

VI - Puternic

Este simŃit de către toată lumea, mulŃi se sperie şi fug din
locuinŃe, unele mobile grele se deplasează.

Între 5 şi 6 grade

VII - Foarte puternic

Cei mai mulŃi oameni părăsesc locuinŃele. Este perceput şi de
persoanele aflate la volan. Stricăciuni considerabile în clădiri
prost construite.

6 grade

VIII - Destructiv

Casele se deplasează pe fundaŃiile lor, pereŃii uşori sunt
aruncaŃi în afară, unii pereŃi de cărămidă se prăbuşesc.

Între 6 şi 7 grade

IX - Ruinãtor

Panică generală, stricăciuni considerabile şi în structuri special
construite. Crăpături mari în teren.

7 grade

X - Dezastruos

Sunt distruse cele mai multe structuri din cărămidă. Mari
alunecări de teren.

Între 7 şi 8 grade

XI - Foarte dezastruos

PuŃine clădiri din cărămidă rămân în picioare. Sunt distruse
poduri. Şinele de cale ferată sunt îndoite puternic.

8 grade

XII - Catastrofic

Distrugerea este aproape totală. Obiectele sunt azvârlite în sus.
Au loc modificări ale reliefului.

Mai mare de 8 grade