Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

BI L

KANDUNGAN

MUK A SURA T 1

1

Apakah pendekatan teori yang digunakan oleh guru tersebut bagi mengajar pelajar sekolah rendah?

2

Apakah prinsip pedagogi yang dipegang oleh guru tersebut? (contoh: aliran Behaviorisme, kognitif, dan sebagainya)

3

3

Apakah

pendekatan

yang

diamalkan

dalam

5

pembelajaran bahasa? (contoh: induktif, deduktif, dan sebagainya) 4 Apakah kaedah yang digunakan untuk memulakan pengajaran pelajaran? 5 dan bagi 7

HBML3103:

tujuan

mencapai

objektif

Adakah strategi bahasa Pengajaran KOMSAS guru yang digunakan oleh dalam Bahasa 8 tersebut sesuai dan apakah strategi teknik yang boleh Melayu digunakan untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum

6

Kaji proses pelajaran yang berlaku.

11 14

7 Rujukan

1

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

KENYATAAN PENGAKUAN
2
AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

Saya, AMINUDIN BIN MAT LUDIN Nombor Kad Pengenalan 690101-08-6925, pelajar kohort 4, SMP-OUM (Ambilan Khas Oktober 2007) membuat pengakuan bahawa segala tugasan untuk subjek HBML 1203 Perkembangan Seni Dan Kanak-Kanak adalah hasil kerja saya dan tiada perbuatan plagiat melainkan penyediaan asli hasil air tangan saya sendiri.

Adalah dimaklumkan bahawa saya; Item 1. Pernyataan Telah membuat rujukan dan bacaan luas tantang topik yang diambil daripada modul, bahan bercetak dan eletronik. 2. Tidak memplagiat atau meniru daripada mana-mana sumber atau pelajar lain. 3. Tidak membenarkan pelajar lain meniru tugasan ini melainkan hanya menerangkan dan membantu kefahaman rakan-rakan berkaitan tugasan. 4. Mengikut prosedur tugasan dan mengahantar tugasan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. Semakan

/ / /

/

Dengan yang demikian, saya faham bahawa jika terdapat apa-apa perkara di atas didapati tidak benar, maka pihak Pengurusan OUM berhak untuk mengambil apa-apa sahaja tindakan disiplin terhadapan salah laku tersebut.

3

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

NAMA

AMINUDIN BIN MAT LUDIN
MATRIK KAD

690101086925002 HBML3103SMP Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu (smp) PENSYARAH NUR `AZAH BT AHMAD @ AHMAD ZAKARIA

PUSAT PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN IPOH SEMESTER PERAK JANUARI 2009 Tel 0135936020

4

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini. Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi menyelesaikan amanah yang diberikan . Inilah satu cabaran yang amat getir dalam melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilangkan semuanya itu. Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini. Sejunjung kasih dan penghormatan kepada NUR `AZAH BT AHMAD @ AHMAD ZAKARIA , selaku tutor bagi kursus HBML3103 Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu ini. Tanpa bimbingan dan tunjuk ajar serta komen beliau yang bernas lagi jitu tidak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangat beliau telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tidak lupa juga bantuan daripada keluarga dan sahabat yang sentiasa berada di samping untuk membantu saya.

Semoga jasa-jasa kalian ini mendapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi. 5
AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

Terima kasih untuk semua.

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan mempunyai kekuatan. apabila punca aliran (Guru) memiliki kekuatan ilmu. sesetengah pihak sebagai ‘Guru Mursyid’. Mursyid’.

Aliran

kekuatan tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam jiwa penerima seterusnya, Inilah yang disebut oleh

6

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

7

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBML3103: Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu

8

AMINUDIN BIN MA T LUDIN ; 690101086925002

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful