You are on page 1of 7

SULIT

Pendidikan Syariah Islamiah


Kertas 2
Ogos 2015
2 Jam

5228/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
___________________________________________________________

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
Kertas 2
Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.
2. Jawab lima soalan sahaja.
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang disediakan dengan menggunakan tulisan jawi.

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak.


5228/2 2015Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

5228/2

SULIT

( )a

] 2[

( )b .

] 4[

()c

] 6[

(" )d "
.
.
( )e

] 4[
] 2[
] 4[

)a( 2
( )b .
()c

"

] 4[

SULIT

)4:
] 4[
5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

5228/2

Golongan Anti-Hadis di Malaysia berpendapat :


1. Hadis merupakan satu penyelewengan daripada ajaran-ajaran Nabi
Muhammad S.A.W. dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan
Islam. Malahan, ia dianggap muncul selepas kewafatan Rasulullah S.A.W.
lalu dikaitkan dengan Baginda.

)d(

2. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad


S.A.W. melalui Malaikat Jibril serta dianggap telah lengkap, sempurna dan
terperinci. Oleh itu, al-Quran tidak memerlukan sebarang bentuk
penghuraian mahupun pentafsiran.
(Sumber:Kertas Kerja Mufti Perak Dato Seri (Dr) Haji Harussani HajiZakaria)
Kertas ini dibentangkan di Wacana Pengukuhan Nilai-Nilai Islam Bicara dan
Khutbah bersama Mufti pada 25 April 2014 di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin,
Putrajaya.

[ 5]

[ 4]

.
) ii(
.

) i(

: ) e(
. ) i(

[ 4]

. ) ii(
. ( ) my kad ) iii(
. ) iv(

5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

5228/2

[ 2]
[ 4]

[ 6]
[ 4]
[ 4]

)a(

)b(
)c(

.

.
.
.
.

5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK

)d(
(e)

SULIT

5228/2

SULIT

()a

()b
()c

] 2[
] 4[

] 6[

()d
)(e

.
.
.
( )i .
.

( )ii
.

SULIT

] 4[

] 4[

5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

[ 2]
[ 4]

5228/2

.) i( )a(

.) ii(
Tuntutan nafkah: Mahkamah Syariah perlu tegas

Sumber : Sinar Harian


Tarikh : 11/03/2015
KUALA LUMPUR - Mahkamah Syariah perlu bertindak lebih tegas dan adil
dalam mengendalikan kes-kes berkaitan tuntutan nafkah, khususnya
melibatkan wanita yang telah bercerai dan mempunyai anak, demikian
menurut seorang penganalisis.

)b(

Dekan Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa


Universiti Utara Malaysia Prof Madya Dr Ahmad Martadha Mohamed
berkata, antara kelemahan sistem Mahkamah Syariah pada hari ini ialah kes
bekas suami enggan membayar nafkah kepada bekas isteri dan anak-anak
pada waktu dan kadar yang ditetapkan.
Katanya, mahkamah seharusnya boleh mengeluarkan arahan tindakan lanjut
kepada pihak majikan bekas suami untuk melakukan pemotongan gaji bagi
tujuan nafkah anak.
"Apakah tindakan Mahkamah Syariah sekiranya bekas suami gagal membayar
nafkah pada kadar sepatutnya atau tidak membayar secara konsisten?
Mengapa tiada kerjasama dan penyelarasan antara mahkamah syariah
dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan majikan seperti Jabatan
Perkhidmatan Awam (JPA) dalam perkara ini?

) i(
[ 5]

) ii(
[ 4]

[ 4]
.

5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK

)c(

SULIT

5228/2

SULIT

( )d :
( )i
.
.
] 4[
( )ii )(whatsapp
6

] 2[

( )i( )a .
( )ii .
( )b

] 4[

] 4[

( )c

( (i

()ii

] 5[
] 4[

.
.

( )d
.

] 4[

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

5228/2 5102 Hak Cipta BPSBPSK