You are on page 1of 4

Nume și prenume

TEST DE EVALUARE
Anul școlar 2016-2017/ Limba și Literatura Română
Clasa a V-a / Școala Gimnazială ,,Tudor Vadimirescu”, Târgoviște
NUME ȘI PRENUME: ________________________________________


I.

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 76 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte (unitatea compoziției – 2p; coerența textului –
2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate con ținutului – 2p; ortografia – 3p; punctua ția
– 3p; așezarea corectă a textului în pagină – 1p; lizibilitatea – 1p ). Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Citeşte, cu atenţie, textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos:

„[...]O doamnă din Viena avea un papagal şi o pisică, prieteni amândoi. Papagalul ştia să vorbească şi
pisica ştia să se joace. Ca să-i placă prietenului ei verde, pisica inventa necontenit scamatorii şi farse,
iar admiraţia papagalului îi era definitiv asigurată.[...] Liberi să se joace amândoi, atâta timp cât stătea
acasă, brodând la fereastră, stăpâna se arăta prevăzătoare când ieşea la plimbare şi-l închidea pe Coco
în colivie.[...].
Într-o seară, doamna din Viena plecă grăbită la teatru şi își aduse aminte că lăsase papagalul
neînchis.
-Să ştii că mi l-a mâncat pisica, zise doamna soţului speriat. [...]
Cu părere de rău, soţii părăsiră teatrul şi [...] se întoarseră acasă, unde îi aştepta un spectacol
înfiorător. Sufrageria era verde de pene şi fulgi. În mijlocul mesei, ca o imitaţie de porţelan în culori,
sta pisica lungită[...].
- Sărmanul Coco! plângea doamna.
-Nefericit Coco! suspina soţul doamnei.[...]
Atunci se auzi un zgomot în dulap. Uşa dulapului se dete de perete şi apăru Coco, în pielea
goală, ca un pui de gâină fiert şi înviat. [...]
- Nici nu vă închipuiţi, repeta cu naivitate Coco, ce bine am petrecut! Ne-am jucat două ceasuri şi
m-am ascuns în dulap ca să o păcălesc.[...]
Coco vorbea la perfecţie dialectul vienez. Cu toate acestea, ca să nu răcească [...], Coco a fost
îmbrăcat cu un ciorap de lână, care-i venea ca o mănuşă.[...] Singură, mâţa nu-l mai cunoaşte.”
(Coco şi pisica-Tudor Arghezi)
A. Limba română
1. Scrie sinonime pentru următoarele cuvinte din text.
(12p)
prieteni –
ceas necontenit –
a se ascunde înfiorător –
a cunoaște 2. Scrie antonime pentru următoarele cuvinte din text:
prieteni –
a vorbi –
a ieși –
neînchis –
a plânge –
3. Rescrie două cuvinte cu diftongi si două cu hiat din ultimul alineat al textului. (8p)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Rescrie din text două cuvinte derivate cu sufixe și două derivate cu prefixe.
(8p)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

structurile/ cuvintele care indică timpul și locul. trebuie: . o structură care arată că autorul a folosit personificarea. din text.să relatezi o întâmplare. ____________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ .să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. . Textul de mai sus este un text narativ sau nu? Justifică prin două argumente. . Când se petrece întâmplarea relatată și unde se petrece? Rescrie.din text. Analizează morfologic și sintactic verbele subliniate în text. respectând succesiunea logică a faptelor. (9p) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ B. 12p În compunerea ta. -să respecți structura specifică tipului de compunere cerut.să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal. Scrie o compunere narativă de 8-15 rânduri (80-150 cuvinte). Înțelegerea textului 6. (6p) __________________________________________________________________________ 8. (8p) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ II. (8p) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. în care să povestești o întâmplare petrecută într-o excursie cu clasa.5. Rescrie.

lizibilitatea – 2p. În redactarea compunerii se ține cont de următoarele: unitatea compoziţiei – 1p. 1.. neînchis-închis.a intra. Se acordă câte 1 punct pentru indicarea corectă a fiecărui antonim (prieteni-dușmani. Nu se acordă punctaje intermediare .. 8. a cunoaște-a sti/a pricepe) 2. coerenţa textului – 2p.Utilizarea în argumentare a unui singur argument va primi 4 puncte. a ieși. Se acorda cate 2 puncte pentru indicarea fiecărui sinonim corect (prieteni-amici. Se acorda câte 2 puncte pentru fiecare termen (Diftongi – toate/vorbea/acestea. 6. a plânge-a râde) 3. Se acorda câte 2 puncte pentru fiecare termen (Derivate sufixal – prevăzătoare Derivate prefixal – necontenit/neînchis) 5. altele decât cele preciyate explicit prin barem . a vorbi. punctuaţia – 2p. Identificarea corectă a personificării va primi 6 puncte. . necontenit. Utilizarea a două argumente concrete va întruni punctajul maxim. Se acordă 10 puncte din oficiu . aşezarea corectă a textului în pagină. ortografia – 3p. ceas-orologiu/răstimp. înfiorător-înspăimântător.. respectiv 1 sau 2 puncte.BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor . II.a tăcea. Pentru fiecare termen corect analizat se acordă câte 3 puncte și fracționat pentru fragmente de răspuns.. a se ascunde-a se piti. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. registrul de comunicare. respectarea cerinței va întruni 12 puncte. Hiat – perfecție/vienez) 4..neîncetat. Identificarea corectă a termenilor prin care se stabilesc coordonatele spațio-temporale va primi câte 4 puncte. 7.

C5 : transcrierea unor numerale dintr-un text dat.3.4. 3. respectând cerinţa dată ( corelare cu 4.3. C2 : precizarea valorii numeralului din structura dată ( corelare cu 2.3.).4. (corelare cu 3.a B Număr elevi prezenţi : 18 Competenţe derivate: C1 : identificarea corectă a numeralelor dintr-un text dat ( corelare cu 2.) .3. C3 : construirea unor enunţuri .) C8 redactarea unei compuneri gramaticale. elevi care nu l-au realizat 1 14 4 2 11 7 3 10 8 4 9 9 5 14 4 Aprecierea cu note 10 - 9 5 8 3 7 1 6 4 5 5 4 - 3 - 2 - 1 - Medie probă 7. 4.respectând cerinţele unei astfel de compuneri ( corelare cu 2. 4. competenţă / obiectiv Nr. Realizarea competenţelor Nr. și 4.) C6 : crearea unor enunțuri.28 6 9 9 7 7 11 8 15 3 .3. C4 : utilizarea corectă a diverselor tipuri de numerale în enunțuri create (corelare cu 2.4.2. C7 : alcătuirea unor enunțuri.3.3 și 3. 3.4) .3. având la bază un anumit tip de numeral( corelare cu 2.4).) .FIŞĂ PRIVIND REZULTATELE LA PROBA DE CONTROL Obiectul : limba şi literatura română Clasa : a V.) . respectând funcțiile sintactice impuse (corelare cu 4. elevi care l-au realizat Nr.4.4.