You are on page 1of 1

Tema 11. Piaţa bursieră a Japoniei.

(4 ore)
11.2. Participanţii profesionişti.
Conform Legii privind Valorile Mobiliare şi Bursele din 1948, urmând
exemplul american băncilor li s-a interzis efectuarea operaţiunilor de brokerdealers şi underwriting. Aceste operaţiuni erau efectuate de casele de investiţii sau
firmele de broker-dealers, care activau pe piaţă însă nu îndeplineau un rol activ
pentru economia acelor timpuri. Democratizarea capitalului acţionar a făcut să se
schimbe lucrurile în favoarea firmelor de broker-dealers. Până atunci se considera
prestigios să activezi la bancă.
Activitatea pe piaţa valorilor mobiliare este supusă licenţierii de stat de către
Ministerul de Finanţe, care acordă 4 tipuri de licenţă:
 dealer;
 broker;
 underwriting;
 „en detail” pentru persoanele fizice.
Majoritatea firmele deţin mai multe tipuri de licenţă, iar cele mai mari – pe
toate 4 şi poartă denumirea de case investiţionale. Pentru ele este stabilit un capital
propriu de 3 mlrd. ¥ ceea ce reprezintă cam 30 mln. $
În Japonia activează aproximativ 200 de firme – instituţii investiţionale. Cele
mai importante sunt 4: „Nomura”, „Diva”, „Yamaichi”, „Nikko”, – „grupul celor
patru” lor le revin aproximativ 36% din totalul operaţiunilor cu acţiuni, iar cu cele
34 firme afiliate mai mult de 50%. Acordă 75% din serviciile de underwriting şi
80% din cele cu obligaţiuni.
Din „grupul celor patru” cea mai mare este „Nomura”, care depăşeşte
compania americană Merrill Lunch. Uneori capitalizarea depăşeşte 70 mlrd. $,
ceea ce depăşeşte capitalizarea unor ţări, ca de exemplu, Australia, depăşind
concernul Nissan.
În lista celor mai profitabile companii ale Japoniei intră toate companiile din
„grupul celor patru”. Numai banca Fuji intră în această listă.
În general, în Japonia este constituit oligopolul, iar „grupul celor patru”
reprezintă un cartel.
Toate instituţiile investiţionale ale Japoniei sunt membre ale Asociaţiei
Japoneze a Dealers Pieţei Valorilor Mobiliare, care uneşte toţi participanţii
profesionişti ce deţin licenţa Ministerului de Finanţe.