You are on page 1of 2

Tema 10. Piaţa bursieră a Statelor Unite ale Americii.

(4 ore)
10.1. Caracteristica pieţei de capital a SUA.
Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important reeşind
din:
1. este cea mai mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea mondială şi
50% din totalul mondial de împrumuturi obligatare;
2. mărimea capitalului fictiv (investit în hârtii de valoare) depăşeşte multe
economii naţionale;
3. în sfera organizării pieţei de capital, elaborarea noilor instrumente şi teoria
gestiunii portofoliilor de hârtii de valoare au atins rezultate foarte înalte, deaceea
multe state împrumută din experienţa lor;
4. sistema de supraveghere este cea mai dură mai eficientă şi mai bine
elaborată şi este acceptată în foarte multe ţări ale lumii.
Structura pieţei. Piaţa hârtiilor de valoare ale S.U.A. este compusă din 4
segmente:
 piaţa bursieră unde activează 7 burse principale (N.Y.S.E., AMEX, Boston,
Philadelphia, Chicago, Bursa Oceanului Pacific (Los-Angeles şi San-Francisco) şi
Cincinnati;
 piaţa extrabursieră include N.A.S.D.A.Q., „pink sheets”, sistemele de
tranzacţionare – INSTINET, LATTICE, CANTOR, FITZGERALD, etc.;
 piaţa „a treia” – piaţa extrabursieră pentru hârtiile de valoare ce au listing la
burse;
 piaţa „a patra” – tranzacţionarea titlurilor investitorilor instituţionali.
Participanţii profesionişti. În industria hârtiilor de valoare a S.U.A.
activează mii de firme. Pe piaţa hârtiilor de valoare corporative activează 8200 de
companii specializate: firme de brokers, firme de broker-dealers, bănci de
investiţii. Funcţionarii acestor companii se numesc brokers, dealers, reprezentanţi
înregistraţi, consultanţi financiari, etc.
Firmele care îndeplinesc toate tipurile de servicii sunt companiile de brokerdealers, cele mai importante sunt Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, E.F.
Hutton & Company Inc., Dean Witter Reynolds, Рrиdепtiа1-Васh Сарitа1
Fuпdiпg, Smith Ваrпеу, Наrris Uртап & Со., Раinе Webbеr Iпсоrроrаtеd,
Shearsоп Lеhтап Вrоthеrs, etc. Ele se mai numesc full-service firm, wire house.
Aceste firme au mii de angajaţi. Numai compania Merrill Lynch are peste 40 000
de angajaţi.
Legea privind Companiile din 1940 prevede ca mărimea medie a activelor să
fie de 100000 $., companiile de tip deschis au dreptul de a emite numai acţiuni
simple, iar cele de tip închis – şi acţiuni privilegiate şi obligaţiuni.
Companiile de investiţii de tip deschis pot emite permanent acţiuni şi sunt

U. În S. sunt companiile ce investesc în hârtiile de valoare a unei ţări. money market funds).A. (growth funds. companii ce investesc în hârtii de valoare cu termen de scadenţă scurt. balanced funds. Majoritatea acestor companii sunt de tip închis. Majoritatea acestor companii sunt de tip deschis (fonduri mutuale). Aceste acţiuni pot fi cumpărate de la companie şi vândute tot ei. specialized funds. Companiile de investiţii de tip închis pot emite acţiuni o singură dată. reeşind din valoarea netă a activelor la 1 acţiune. New Asia Fипd. de popularitate mare se bucură companiile de investiţii „de ţară”.U. dual purpose funds. Companiile de investiţii în dependenţă de tipurile de hârtii de valoare în care investesc pot fi clasificate: companii ce investesc în acţiunile companiilor tinere. În S. portofoliul cărora este fixat în momentul fondării şi nu se gestionează. Sсапdiпаvia Fипd. etc. Compania nu este obligată să răscumpere acţiunile sale. income funds. etc. companii ce investesc în hârtii de valoare ce asigură venituri curente înalte.obligate să le răscumpere de la acţionari la prima cerere. . mai există şi unit trusturile (ипit investment trusts) — sunt fonduri de investiţii.A. Există şi companii de investiţii regionale Аsiа Расifiс Fипd. Тетрlеtоп Етеrging Маrkеt Fипd.