You are on page 1of 181

1

© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

diwa Multimédiás Német Nyelvoktatás
Egy idegen nyelv tanulása sok energiába kerül és folyamatos gyakorlást igényel.
Az általunk összeállított diwa Multimédias Német Nyelvoktatás sok örömöt fog Önnek
szerezni a német nyelv elsajátítása terén, mert könnyedén és gyorsan eléri vele célját.
A diwa Multimédiás Német Nyelvoktatás tananyagát nagy gondossággal és hosszú évek
tapasztalata alapján állítottuk össze. A 40 lecke témáit úgy válogattuk össze, hogy a
Németországba való letelepedést megkönnyítse. A diwa Multimédiás Német Nyelvoktatás
magába foglalja a beilleszkedéshez szükséges szókincset, úgy az elhelyezkedés mint a
magánélet terén. Érhetően és áttekinthetően magyarázza a német nyelvtant.
Az általunk kidolgozott speciális tanulási technika segítségével gyorsan, hatékonyan, rövid
időráfordítással sajátíthatja el a német nyelv alapvető ismereteit. A hanganyag nagy
segítséget nyújt a helyes kiejtés gyakorlasában valamint a mondatszerkesztésben.

A tanuláshoz sok sikert kívánunk.
diwa Personalservice Kft.

Ezúton kívánjuk megjegyezni, hogy az Ön által megvásárolt termék használatára kizárólag
azoknak az egyéneknek van joga, akik ennek a terméknek a használati licenszét a
vásárlással megváltották. Termékünk szigorú ellenőrzés alatt áll, sokszorosítása,
továbbadása, szigorúan tiltott és büntetendő cselekménynek minősül.

2
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

Használati tanácsadó
Kedves Tanuló!
Köszönjük, hogy a termékünket választotta.
Ebben a tájékoztatóban szeretnénk Önnek útmutatót adni a tananyag helyes használatához,
ezért kérem olvassa el figyelmesen.
A használati tanácsadó betartása garantálja a német nyelv gyors és hatékony elsajátítását.
Az ettől való eltérés befolyásolhatja tanulmányai sikerét és veszélyezteti céljának elérését.
Az Ön által megvásárolt diwa Multimédias Német Nyelvoktatás tanagyagát nagy
gondossággal és hosszú évek tapasztalata alapján állítottuk össze. A leckék témáit úgy
választottuk meg, hogy a németországi munkapiacon és magánéletbe való beilleszkedéshez
szükséges szókincset foglalja magába, a német nyelvtant érthetően és áttekinthetően
magyarázza.
A tananyag írásakor célunk az volt, hogy a német nyelv ismereteinek elsajátítása minél
kevesebb időráfordítással történjen, valamint az ismereteket gyorsan és tartósan meg
lehessen jegyezni.
Ennek érdekében dolgoztuk ki a tanulási technikának ezt a sajátos formáját. Ennek betartása
segíti Önt a hatékony, maradandó és rövid idő ráfordítással történő tanulást.
A kapott csomag a felsoroltakat tartalmazza:
1 tanbox
egy köteg tankártya
1 CD, ami a hanganyagot tartalmazza
Ha hiányosságot fedezett fel, kérem azonnal jelezze. Három napon túl jelzett hiányosságot
sajnos nem tudunk figyelembe venni. További tankártyákat írópapírból lehet készíteni.

A tananyag használata:
Legelőször tanulja meg a betűket! A németeknek a magyar nevek nagyon szokatlanok és
ezért gyakran fogják kérni a név betűzését.
1. lépés
A nyelvtanfolyam hanganyaga a számítógépén keresztül bármilyen hanghordozó készülékre
felvehető. A leckék teljes szövegét német anyanyelvű beszélők mondják. A leckék szövegét
úgy állítottuk össze, hogy sok általánosan használt kifejezést és szókapcsolatokat
tartalmazzon. Ezeket a szókapcsolatokat, kifejezéseket vagy akár egész mondatokat egy az

3
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

egyben át lehet a hétköznapi beszédbe ültetni és később ki lehet ezeket a helyzethez
megfelelő szavakkal egészíteni.
Kérem hallgassa meg az adott leckéhez tartozó szöveget, először összességében, majd
mondatonként. A szöveg hallgatása közben olvassa hozzá az írott szöveget, valamint a
magyar fordítást anélkül, hogy a szavakat egyenként megtanulná. Kérem hallgassa meg a
hanganyagot, olvassa hozzá a német szöveget a magyar fordítással szinkronban
mondatonként olyan gyakran, hogy a német szöveg értelmét megjegyezze. Kb. 3-5-szöri
meghallgatás általában elegendő.
2. lépés
Takarja le a magyar szöveget és csak a német szöveget kövesse a szemével és az ujjával
és hallgassa hozzá a hanganyagot. Minden mondatnál gondoljon a mondat értelmére.
Gyakorolja addig, míg a szöveget akadozás nélkül követni tudja. Kezdje el a leckéket a
beszélővel szinkronban először mormogni aztán mindig hangosabban és hangosabban
mondani. Gyakorolja addig, míg az egész szöveget fennhangon a beszélővel együtt mondani
tudja.
3. lépés
Amikor már biztos a szöveg értelmébe tegye félre a német szöveget és csak a hanganyagot
hallgassa.
Ha a leckék szövegét mobil hanghordozóra átveszi, azt bárhová magával viheti és bárhol
hallgathatja, mint pl. autóvezetés közben, buszon vagy metrón való utazás alkalmával,
házimunka végzés, sport vagy szabadidő töltése közben. Hallgassa a német szöveget olyan
gyakran, amilyen gyakran csak módja van rá!
4. lépés
Próbálja meg a mondatokat hangosan megismételni. Kérem figyeljen a helyes hangsúlyra és
a mondatok dallamára. Probálja meg a beszélőt minél élethűbben utánozni.
Egyszerre csak egy leckét tanuljon. Amikor a lecke szövegét határozottan és szinte
goldolkozás nélkül vissza tudja mondani, csak akkor lépjen a leckével tovább.
A leckék kigyűjtött szavai a szószedetben találhatók. A magyar fordítást tudatosan hagytuk
el, mivel a szótár használatával ismereteit messzemenően kiterjesztheti bizonyos
szókapcsolatokkal, szójárásokkal, a szó esetleges más értelmével. Erre a mi
szószedetünkbe nem tudtunk volna kitérni. Amennyiben bármilyen az Ön számára érdekes
és hasznos szókapcsolatra bukkan, mindenképpen írja ki és tanulja meg őket.
5. lépés
A lecke szövegének megtanulása után a szavak megtanulása már nagyon könnyedén fog
menni. Erre prímán alkalmasaka csomagban található kártyák. A kártyák használatát a
későbbiekben ismertetjük.

4 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Használata a következőképpen történik: A kártya egyik oldalára kerül a nyelvtani szabály megnevezése. A legfontosabb nyelvtani szabályokat táblázatokba gyűjtöttük össze. A tanulás megkönnyítése érdekében ezeket az ismereteket külön listára írtuk. az előljárók esetvonzatait valamint példákat és példamondatokat. Vannak bizonyos nyelvtani szabályok. aminek megtanulása elengedhetetlen és a német nyelv helyes haszálatához feltétlenül hozzátartoznak. a főnév. 6. Ezáltal a mondatszerkesztés később nem fog gondot okozni. ideális esetben ragozott alakjaival együtt megtanulni. a főnevet névelőjével. tetszés szerint el lehet belőle venni. amely az adott helyzethez kapcsolódik. lépés A csomagban található kis kártyák sokoldalúan felhasználhatók. Minden lecke végén megtalálja a leckéhez tartozó nyelvtani anyagot. Mi példának a határozott névelő ragozását vettük: A T R B HN NN SN TSZ der den dem des die die der der das das dem des die die den der . 2012 Szeptember A német nyelv. A német nyelvtani szabályok mellett nagyon sok a kivétel. illetve hozzá lehet tenni. valamint nagyban elősegíti a német nyelv helyes használatát. Ennek a módszernek a használatával egyben megtanulja német mondatbeli helyes szórendet. a melléknévragozás vagy az előljárók vonzatai. Sok esetben a szabályok és a kivételek megtanulása helyett ajánlatos szókapcsolatok illetve egész mondatokat megtanulni. aminek megtanulás elengedhetetlen. Többek között a legfontosabb nyelvtani szabályok. ugyan úgy mint a magyar különböző szófajokat különböztet meg. A szótár használatának leírása a szótára elején található. a többes számával. szavak vagy akár egész mondatok hatékony és maradandó tanulására szolgál. igeragozás. a többes számát többféleképpen képezzük valamint különböző esetekben ragot kaphatnak. Fordítsuk meg a kártyát és írjuk a hátoldalára a megoldást ill. érdemes a főnevet mindíg a névelővel. ige vagy az előljáró magyar fordítása illetve a megtanulandó fogalom. Ebbe a példamondatokba később be lehet helyettesíteni egy vagy több szót. ami a magyartól nagymértékben eltér. Mivel a főneveknek három neme lehet. többes számával valamint ragozott alakjaival együtt. mint például a névelőragozás.

5
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

Táblázat magyarázata:
HN
hímnem
NN
nőnem
SN
semleges nem
TSZ többes szám

A
T
R
B

alanyeset
tárgyeset
részeshatározó eset
birtosos eset

A nyelvtani szabályokat úgy állítottuk össze illetve úgy szerkeztettük meg, hogy a leírtakat
egy az egyben a kis kártyákra át lehessen másolni. A kártyákkal való tanulás egy nagyon
hatékony tanulási módszer. Írás közben jegyezzük meg a legjobban a tanulandó anyagot.
Nyelvtani szabályok, szavak vagy egyéb ismeretek kártyákra való átmásolása alatt a leírt
szöveg nagy része a fejben marad.
1. Oldal

A határozott
névelŐ
ragozása

2. Oldal
A
T
R
B

HN
der
den
dem
des

NN
die
die
der
der

SN
das
das
dem
des

TSZ
die
die
den
der

7. lépés
A csomagban egy box is található, amely kis lapokat tartalmaz. A tanuláshoz készítsen az
első öt lapból „A”-tól „E”-ig megnevezett elválasztó lapokat. A megírt kártyákat az „A” betű
mögé gyűjtjük, úgy hogy a kártyákon levő megoldás mindig a hátodalon legyen. Ez az első
rekesz. Írjuk a kártyákra a leckékhez tartozó megtanulandó nyelvtant ill. a leckékben
található egész mondatokat is. Ezek a kártyák az „A” rekeszbe kerülnek.
Tanuláskor vegye ki az „A” rekeszből a kártyákat. Nézzen rá a magyar szövegre, ill. a felírt
fogalom vagy nyelvtani szabályra. Probáljon emlékezni a megoldásra. Amennyiben ez 5
másodpercen belül nem sikerül, tekintse meg a hátoldalon található megoldást, próbálja
megjegyezni és tegye a kártyát az „A” rekeszbe vissza. Azok a kártyák, amelyiknél a
megoldásra emlékszik, azok a kártyák bekerülnek a „B” rekeszbe. Az „A” rekeszt mindig az
újonnan tanulandókkal töltjük fel illetve olyan kártyákat tartalmaz, amelyeket még nem
tanultunk meg.
Vegye ki a „B” rekeszből a kártyákat és a fent leírtak alapján járjon el. Azok a kártyák,
amelyiknél a megoldása emlékezett, bekerülnek a „C” rekeszbe. Amelyik kártyánál a
megoldásra nem emlékezett, az a kártya visszakerül az „A” rekeszbe. A „C” rekesz kártyáit
vesszük ki. A megjegyzett kártyák bekerülnek a „D” rekeszbe, az elfelejtett kártyák az „A”
rekeszbe. A „D” rekeszből kivett kátyák, amelyet már megjegyeztünk bekerül az „E”
rekeszbe, amire nem emlékszünk visszakerül az „A” rekeszbe. Amennyiben az „E”
rekeszből kivett kártyák megoldásaira még mindig emlékszünk, azokat a kártyákat félre lehet
tenni illetve meg is lehet semmisíteni, mert ezeknek a tartalmát végérvényesen és tartósan
megjegyeztük és ezekre már nincs szükségünk. A fent felsoroltak alapján vándorolnak a
kártyák rekeszről rekeszre, míg az „E” rekeszt is elhagyva megsemmisítésre nem keülnek.
Érdemes a kártyákat leckéről leckére elkészíteni.
Figyelem: az elfelejtett kártyák mindig az „A” rekeszbe kerülnek vissza!

6
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

8. lépés
Hallgassuk meg a leckékhez tartozó hanganyagot még egyszer az írott szöveg olvasása
nélkül. Minden mondatot próbáljunk meg hallás után leírni. Ha a lecke anyagával végeztünk,
hasonlítsuk össze az írott szöveggel. Gyakoroljuk a hallás utáni írást addig, míg az általunk
írott szöveg hibátlan nem lesz.

9. lépés
A német nyelv gyakorlására és az előrehaladás felmérése érdekében minden 10. lecke után
ellenőrző feladatokat állítottunk össze. Próbálja meg a feladatokat minden segédeszköz
nélkül megoldani.
Ellenőrzésképpen a megoldásokat füzet végén találja.
Ajánljuk, hogy kérjen meg valakit a családból vagy a baráti köréből a megoldások
ellenőrzésére. A megkért személy ellenőrizze a megoldott feladatokat, jelölje meg a hibás
helyeket anélkül, hogy a megoldást megmondaná. A hibás feladatokat gyakorolja addig, míg
a feladat megoldása sikerrel nem jár.
A fenti leírás szerint tanulja meg a leckéket egyenként. Későbbiekben is hallgassa a
hanganyagot lehetősége szerint többször naponta és mondja a szöveget a beszélővel
szinkronban.
Ha ezt a módszer követi, garantáljuk a német nyelv gyors és alapos tanulását.
Sok sikert kívánunk a tanuláshoz.
diwa Personalservice Kft.

7
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

A német betűk
Magánhangzók
Nyomtatott betűk

Német neve

Kiejtés

Példák

A, a

á

á

Abend, Tag

E, e

é

e
é

Eltern, Geste
Regen, Seele

I, i

i

i

Hilfe, Idee

O, o

o

o

Wort, Obst

U, u

u

u

Bus, Hund, Hut

ü

Gymnasium

Y, y

üpszilon
j

Bayern

Umlaut betűk:
Nyomtatott betűk

Német neve

Kiejtés

Példák

Ä, ä

á-Umlaut

e

Sänger, Käse

Ö, ö

ö

ö

Öl, Öffnungszeit

Ü, ü

ü

ü

Übergabe, Übung

eu éu oj Europa. Papier ou ou u Tourist Mássalhangzók: Nyomtatott betűk Német neve Kiejtés Példák B. Dezember F. f ef f Farbe. g gé g Zug. Bayern au Haus au áu o Restaurant äu Umlaut-u oj Häuser.8 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Gabel . ay ái á-üpszilon áj Mai. Bitte C. Feiertag Eu. Cola D. c cé c cs k. Frau. Cello. Freitag. d dé d Dorf. Bahn. Feuer ie ié i (hosszú) Wiedersehen. Mäuse Ei. Fenster G. 2012 Szeptember Kettős magánhangzók: Nyomtatott betűk Német neve Kiejtés Példák ai . b bé b Beruf. kh CD. ei éi áj Ei.

r er r Reise Sache. Rest. m em m Monat. x iksz ksz Text. v fau f (német szavakban) v (idegen szavakban) Vater. Juni.(néma) Hase. h há h . magánhangzó és mássalhangzó között) s (st. s Kind. Meister. Stadion. w vé v Wissen. Generation V. Hand Früh. Pause R. Vogel Vase. Samstag esz z (szó elején és végén) sz (szóközben. Jazz J.9 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. j jot j zs dzs K. Leute M. k ká k. Visum W. Talent. Zitrone S. Jacke. Haus. November P. kh L. Textil Z. Wecker X. t té th c (-tion végződésű szavakban) Tisch. Mann Nn en n Natur. Kuchen. Journalist Job. l el l Lampe. z cet c Zeit. Glühbirne Juli. p pé p Park. 2012 Szeptember H. sp után) T. Keller Stelle. .

2012 Szeptember Dupla mássalhangzók: Nyomtatott betűk Német neve Kiejtés Példák Ch. Quelle Th. qu ku kv Quartal. sechs chs céháesz ch+sz Wachstum Többtagú mássalhangzók: Sch. Zunge. Kirsche Tsch. ch céhá mint a "ihlet" "Ahmed" szavakban kh (idegen szavakban) s (franzia eredetű szavakban) cs (angol eredetű szavakban) ck céká k Zucker. Tschechien . tsch téeszcéhá cs Deutsch. sch eszcéhá s Schule. Ungarn Küche Buch Chor Chef Couch Ph. th téhá th Theater ts téesz c rechts tz técet c jetzt Nyomtatott betűk Német neve Kiejtés Példák ksz Wachs. Blick néma n+g Junge.10 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ring ng engé n+g Ungar. ph pihá f Physik. Philosoph Qu.

Fuß. 2012 Szeptember Különleges betűjel: Nyomtatott betűk Német neve Kiejtés Példák ß (csak kisbetűként használjuk) "scharfes esz" ssz Straße.11 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. . Gruß.

12 A német betűk Névelő Alanyeset Abend Arzt Bahn Beruf Bitte Blick Buch Bus CD Cello Chef Chor Cola Couch Deutsch Dezember Dorf Ei Europa Farbe Feiertag Fenster Főnevek ragozott alakjai Tárgyeset Abend Arzt Bahn Beruf Bitte Blick Buch Bus CD Cello Chef Chor Cola Couch Deutsch Dezember Dorf Ei Europa Farbe Feiertag Fenster Részes eset Abend Arzt Bahn Beruf Bitte Blick Buch Bus CD Cello Chef Chor Cola Couch Deutsch Dezember Dorf Ei Europa Farbe Feiertag Fenster Birtokos eset Abends Arztes Bahn Berufs Bitte Blickes Buches Busses CD Cellos Chefs Chors Cola Couch Deutschs Dezembers Dorfes Eies Europas Farbe Feiertags Fensters TSZ Alany Abende Ärzte Bahnen Berufe Bitten Blicke Bücher Busse CDs Cellos Chefs Chöre Colas Couchen Dezember Dörfer Eier Eltern Farben Feiertage Fenster TSZ Tárgy Abende Ärzte Bahnen Berufe Bitten Blicke Bücher Busse CDs Cellos Chefs Chöre Colas Couchen Dezember Dörfer Eier Eltern Farben Feiertage Fenster TSZ Részes Abenden Ärzten Bahnen Berufen Bitten Blicken Büchern Bussen CDs Cellos Chefs Chören Colas Couchen Dezembern Dörfern Eiern Eltern Farben Feiertagen Fenstern TSZ Birtokos Abende Ärzte Bahnen Berufe Bitten Blicke Bücher Busse CDs Cellos Chefs Chöre Colas Couchen Dezember Dörfer Eier Eltern Farben Feiertage Fenster Magyar .

13 Frau Freitag Früh Fuß Gabel Generation Geste Glühbirne Gruß Gymnasium Hand Hase Haus Hilfe Hund Hut Idee Jacke Jazz Job Juli Junge Juni Journalist Käse Keller Frau Freitag Früh Fuß Gabel Generation Geste Glühbirne Gruß Gymnasium Hand Hasen Haus Hilfe Hund Hut Idee Jacke Jazz Job Juli Jungen Juni Journalisten Käse Keller Frau Freitag Früh Fuß Gabel Generation Geste Glühbirne Gruß Gymnasium Hand Hasen Haus Hilfe Hund Hut Idee Jacke Jazz Job Juli Jungen Juni Journalisten Käse Keller Frau Freitags Früh Fußes Gabel Generation Geste Glühbirne Grußes Gymnasiums Hand Hasen Hauses Hilfe Hundes Hutes Idee Jacke Jazz Jobs Julis Jungen Junis Journalisten Käses Kellers Frauen Freitage Füße Gabeln Generationen Gesten Glühbirnen Grüße Gymnasien Hände Hasen Häuser Hilfen Hunde Hüte Ideen Jacken Jobs Julis Jungen Junis Journalisten Käse Keller Frauen Freitage Füße Gabeln Generationen Gesten Glühbirnen Grüße Gymnasien Hände Hasen Häuser Hilfen Hunde Hüte Ideen Jacken Jobs Julis Jungen Junis Journalisten Käse Keller Frauen Freitagen Füßen Gabeln Generationen Gesten Glühbirnen Grüßen Gymnasien Händen Hasen Häusern Hilfen Hunden Hüten Ideen Jacken Jobs Julis Jungen Junis Journalisten Käsen Kellern Frauen Freitage Füße Gabeln Generationen Gesten Glühbirnen Grüße Gymnasien Hände Hasen Häuser Hilfen Hunde Hüte Ideen Jacken Jobs Julis Jungen Junis Journalisten Käse Keller - .

14 Kind Kirsche Kuchen Küche Lampe Mai Mann Maus Meister Monat Natur November Obst Öffnungszeit Öl Papier Park Pause Philosoph Physik Quartal Quelle Regen Reise Rest Kind Kirsche Kuchen Küche Lampe Mai Mann Maus Meister Monat Natur November Obst Öffnungszeit Öl Papier Park Pause Philosophen Physik Quartal Quelle Regen Reise Rest Kind Kirsche Kuchen Küche Lampe Mai Mann Maus Meister Monat Natur November Obst Öffnungszeit Öl Papier Park Pause Philosophen Physik Quartal Quelle Regen Reise Rest Kindes Kirsche Kuchens Küche Lampe Mais Mannes Maus Meisters Monates Natur Novembers Obstes Öffnungszeiten Öls Papiers Parks Pause Philosophen Physik Quartals Quelle Regens Reise Restes Kinder Kirschen Kuchen Küchen Lampen Leute Maie Männer Mäuse Meister Monate Naturen November Öffnungszeiten Öle Papiere Parks Pausen Philosophen Quartale Quellen Regen Reisen Reste Kinder Kirschen Kuchen Küchen Lampen Leute Maie Männer Mäuse Meister Monate Naturen November Öffnungszeiten Öle Papiere Parks Pausen Philosophen Quartale Quellen Regen Reisen Reste Kindern Kirschen Kuchen Küchen Lampen Leuten Maien Männern Mäusen Meistern Monaten Naturen Novembern Öffnungszeiten Ölen Papieren Parks Pausen Philosophen Quartalen Quellen Regen Reisen Resten Kinder Kirschen Kuchen Küchen Lampen Leute Maie Männer Mäuse Meister Monate Naturen November Öffnungszeiten Öle Papiere Parks Pausen Philosophen Quartale Quellen Regen Reisen Reste .

15 Restaurant Ring Sache Samstag Sänger Schule Seele September Stadion Stelle Straße Tag Talent Text Textil Theater Tisch Tourist Tschechien Übergabe Übung Ungar Ungarn Vase Vater Visum Restaurant Ring Sache Samstag Sänger Schule Seele September Stadion Stelle Straße Tag Talent Text Textil Theater Tisch Touristen Tschechien Übergabe Übung Ungarn Ungarn Vase Vater Visum Restaurant Ring Sache Samstag Sänger Schule Seele September Stadion Stelle Straße Tag Talent Text Textil Theater Tisch Touristen Tschechien Übergabe Übung Ungarn Ungarn Vase Vater Visum Restaurants Rings Sache Samstags Sängers Schule Seele Septembers Stadions Stelle Straße Tages Talents Textes Textiles Theaters Tisches Touristen Tschechiens Übergabe Übung Ungarn Ungarns Vase Vaters Visums Restaurants Ringe Sachen Samstage Sänger Schulen Seelen September Stadien Stellen Straßen Tage Talente Texte Textilien Theater Tische Touristen Übergaben Übungen Ungarn Vasen Väter Visa Restaurants Ringe Sachen Samstage Sänger Schulen Seelen September Stadien Stellen Straßen Tage Talente Texte Textilien Theater Tische Touristen Übergaben Übungen Ungarn Vasen Väter Visa Restaurants Ringen Sachen Samstagen Sängern Schulen Seelen Septembern Stadien Stellen Straßen Tagen Talenten Texten Textilien Theatern Tischen Touristen Übergaben Übungen Ungarn Vasen Vätern Visa Restaurants Ringe Sachen Samstage Sänger Schulen Seelen September Stadien Stellen Straßen Tage Talente Texte Textilien Theater Tische Touristen Übergaben Übungen Ungarn Vasen Väter Visa .

16 Vogel Wachs Wachstum Wecker Wiedersehen Wissen Wort Zeit Zitrone Zucker Zug Zunge Vogel Wachs Wachstum Wecker Wiedersehen Wissen Wort Zeit Zitrone Zucker Zug Zunge Vogel Wachs Wachstum Wecker Wiedersehen Wissen Wort Zeit Zitrone Zucker Zug Zunge Vogels Wachses Wachstums Weckers Wiedersehens Wissens Wortes Zeit Zitrone Zuckers Zugs Zunge Vögel Wachse Wecker Wiedersehen Wörter Zeiten Zitronen Zucker Zungen Vögel Wachse Wecker Wiedersehen Wörter Zeiten Zitronen Zucker Zungen Vögeln Wachsen Weckern Wiedersehen Wörtern Zeiten Zitronen Zuckern Zungen Vögel Wachse Wecker Wiedersehen Wörter Zeiten Zitronen Zucker Zungen .

Hogy hívják Önt? 3.17 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. ezért a leckékben előforduló főneveket ragozott alakjaival együtt külön listára írtuk össze. . Ich heiße Várhegyi József. 9. Várhegyi úr. Várhegyi Józsefnek hívnak. A főnév Jellemzői:  három neme van der die das hímnem (HN) der Vater nőnem (NN) die Mutter semleges nem (SN) das Kind az apa az anya a gyerek  mondat közben is NAGYBETűVEL írjuk  többes számban nemétől függetlenül mindig „die“ nevelőt kap die Väter az apák die Mütter az anyák die Kinder a gyerekek A német főnevek nemeire vonatkozóan nincs általános szabály. Entschuldigung. A német nyelv helyes használata érdekében érdemes a főnevek ragozott alakját is megjegyezni. 7. 8. Grüß Gott. Bitte gehen Sie die Treppe hoch. ich verstehe Sie nicht. Lecke 1. Isten hozta. 10. V-á-r-h-e-g-y-i J-ó-z-s-e-f. Herr Várhegyi. V-á-r-h-e-g-y-i J-ó-z-s-e-f. 6. Wo ist der Deutschkurs? 2. 8. Hol van a német nyelvtanfolyam? 2. Kérem betűzze le. Lektion 1. Ihr Kurs ist im Obergeschoss. 4. Bocsánat. 5. nem értem Önt. Wie heißen Sie? 3. A tanulás megkönnyítése érdekében a főnév ragozására külön nem kívánunk kitérni. 9. ezért a főnevet mindig a névelőjével együtt érdemes megtanulni. A német főnevek többes számát többféleképpen képezzük és különböző esetekben ragokat kaphatnak. 2012 Szeptember 1. Jó napot kívánok. 10. 7. Guten Tag. Danke für die Auskunft. 1. Kérem menjen fel a lépcsőn. Köszönöm a felvilágosítást. Buchstabieren Sie bitte! 6. Kérem figyelembe venni. 5. Viszontlátásra. A névelők felcserélése a főnév jelentését megváltoztathatja. hogy a német szöveg szórul szóra való magyar fordítása magyartalaságot okoz ezért sok esetben magyarra csak értemlében fordítunk. 4. Az Ön kurzusa az emeleten van. Auf Wiedersehen.

Pl. Alanyeset A (Nominativ) Tárgyeset T (Akkusativ) Részes eset R (Dativ) Birtokos eset B (Genetiv) A névelők ragozása A németben megkülönböztetünk határozott névelőket der. das (a. 2012 Szeptember Összetett főneveknél a főnév nemét mindig az utolsó tag határozza meg.: Telefonkarte= (das) Telefon + (die) Karte= die Telefonkarte A névszóragozás esetei A német nyelvben négy különböző estet különböztetünk meg. Határozott névelők A magyartól eltérően a németben a főnevek mellett illetve a főnevek helyett a névelők mutatják meg a főnév esetét és számát. az) és határozatlan névelőket ein (egy) és kein (az egynek a tagadó formája). die. A német nyelvben az érhetőség miatt a névelő megfelelő esetben és számban való használata elengedhetetlen. Nemek: Esetek: Hímnem (HN) Nőnem (NN) Semleges nem (SN) Többes szám (TSZ) Alany der die das die Tárgy den die das die Részes dem der dem den Birtokos des der des der .18 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Dort ist die Mutter. Engedj helyet az apáknak (a részére). Lass den Vätern Platz. Dort ist das Buch der Mutter. Keresem az apákat. Ott vannak az apák. Dort ist das Kind. (az anyáknak a…/a gyerekeknak a…) . Ich suche die Väter. Ich suche das Kind. Lass der Mutter Platz. (den Müttern/den Kindern) HH NN SN TSZ Engedj helyet az apának (a részére). Ich suche die Mutter. Ott van az apáknak a háza. (die Mütter/die Kinder) Dativ: HH NN SN TSZ Keresem az apát. Ott a gyerek könyve. Lass dem Kind Platz. (die Mütter/die Kinder) Ott van az apa. Engedj helyet az anyának (a részére) . Keresem a gyereket. Ott van a gyerek. Keresem az anyát. (az anyáknak (a részére)/ a gyerekek nek (a részére) Genetiv: Birtokos eset: HH NN SN TSZ HH NN SN TSZ Dort ist das Buch des Vaters. Dort ist das Buch des Kindes.19 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Engedj helyet a gyereknek (a részére). Dort ist das Haus der Väter. (der Mütter/der Kinder) Ott az apa könyve. (az anyák/a gyerekek) Akkustativ: Tárgyeset: HH NN SN TSZ HH NN SN TSZ Ich suche den Vater. Ott van az anya. (az anyákat/a gyerekeket) Részes eset: Lass dem Vater Platz. Dort sind die Väter. Ott az anya könyve. 2012 Szeptember Példák: Nominativ: Alanyeset: HH NN SN TSZ HH NN SN TSZ Dort ist der Vater.

2012 Szeptember 1. Lecke Német auf bitten buchstabieren danken das der die dort entschuldigen für gehen grüßen Grüß Gott gut heißen hoch ich im (in+dem) ist lassen nicht sein sind sie Sie suchen verstehen wie wieder wo Szószedet Magyar Bajorországban általánosan elterjedt üdvözlési forma: Isten hozta! .20 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Auskunft Buch Deutschkurs Entschuldigung Kind Kurs Mutter Obergeschoss Platz Tag Treppe Vater Wiedersehen Tárgyeset Auskunft Buch Deutschkurs Entschuldigung Részes eset Auskunft Buch Deutschkurs Entschuldigung Birtokos Auskunft Buches Deutschkurses Entschuldigung TSZ Alany Auskünfte Bücher Deutschkurse Entschuldigungen TSZ Tárgy Auskünfte Bücher Deutschkurse Entschuldigungen TSZ Részes Auskünften Büchern Deutschkursen Entschuldigungen TSZ Birtokos Auskünfte Bücher Deutschkurse Entschuldigungen Kind Kurs Mutter Obergeschoss Platz Tag Treppe Vater Wiedersehen Kind Kurs Mutter Obergeschoss Platz Tag Treppe Vater Wiedersehen Kindes Kurses Mutter Obergeschoßes Platzes Tages Treppe Vaters Wiedersehens Kinder Kurse Mütter Obergeschoße Plätze Tage Treppen Väter Wiedersehen Kinder Kurse Mütter Obergeschoße Plätze Tage Treppen Väter Wiedersehen Kindern Kursen Müttern Obergeschoßes Plätzen Tagen Treppen Vätern Wiedersehen Kinder Kurse Mütter Obergeschoße Plätze Tage Treppen Väter Wiedersehen Magyar .21 1.

A magyartól eltérően a német határozatlan névelőnek van egy állító (ein. Herzlich willkommen Herr Várhegyi. Az állító határozatlan névelőnek nincs többes száma. kérem mutatkozzon be! 8. Jó napot kívánok. Mein Name ist Ines Mayer. 10. 4. 9. A feleségem és én most Münchenben lakunk. egyről a sok közül. Határozatlan névelő ragozása Nemek: HN NN SN TSZ Alany ein kein eine keine ein kein keine Tárgy einen keinen eine keine ein kein keine Részes einem keinem einer keiner einem keinem keinen Birtokos eines keines einer keiner eines keines keiner Esetek: A határozatlan névelőt akkor használjuk. Ich bin die Lehrerin. Mein Name ist Várhegyi Jozsef. Igen. 7. Üdvözlöm Várhegyi Úr. Vielen Dank Frau Mayer. Ragozása megegyezik az határozott névelő ragozásával. Lecke 1. Két gyermekünk van. Meine Frau und ich wohnen jetzt in München. 10. keine. Wir haben zwei Kinder. Ist der Deutschkurs hier? 3. 5. 47 éves vagyok és Magyaroszágról jövök. Várhegyi Úr. 2. kein). Guten Tag. Itt van a német nyelvtanfolyam? 3. ha egy meghatározatlan dologról beszélünk. 2. Herr Várhegyi. Köszönöm Meyerné Asszony. Lektion 1. 2012 Szeptember 2. a német nyelvtanfolyam itt van. A nevem Várhegyi József 2. . der Deutschkurs ist hier. 5. 6. eine. 9. bitte stellen Sie sich vor! 8. Én vagyok a tanárnő. eine) és egy tagadó alakja (kein. 6. 4. Az én nevem Mayer Ines. Ja. 7.22 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ich bin 47 Jahre alt und komme aus Ungarn.

tárgyakra. Ott áll az gyerek. dolgokra vonatkozóan Személyekre vonatkozóan Alany wer? ki? kik? was? mi? mik? Tárgy wen? kit? kiket? was? mit? miket? Részes wem? kinek ? kiknek? - - wessen? kinek a …? kiknek a …? wessen? minek a …? miknek a …? Birtokos A németben személyre valamint állatokra. Ich sehe dort das Kind. Van (egy) ceruzád? Nincs ceruzám. Kit látsz ott? (Kiket látsz ott?) Ott látom a férfit. Ott állnak az emberek. Dort steht das Kind. Látsz (egy) taxit? Nem látok taxit. Ich sehe dort die Frau. Ich sehe dort die Leute. Siehst du ein Taxi? Ich sehe kein Taxi. Ott áll a nő. Példák: Wer steht dort? Dort steht der Mann. Kérdő névmás: Eset Állatokra. 2012 Szeptember Példák: Hast du einen Stift? Ich habe keinen Stift. . Dort stehen die Leute. Ott látom a gyereket. Ki áll ott? (Kik állnak ott?) Ott áll a férfi. Wen siehst du dort? Ich sehe dort den Mann.23 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. tárgyakra és dolgokra vonatkozó kérdő névmásokat különböztetünk meg. Ott látom az embereket. Ott látom a nőt. Dort steht die Frau.

Ki(k)nek a szemüvege van itt? Az a festő(nek a) szemüvege.24 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Das ist die Brille der Malerin. Wessen Brille ist hier? Das ist die Brille des Malers. Ich lasse den Musikern den Platz frei. Was ist das? Das ist ein Buch. Az a festő(nőnek a) szemüvege. Ki(k)nek (a részére) hagyod a helyet szabadon? A tanárnak (a részére) hagyom ki a helyet. A kislánynak (a részére) hagyom ki a helyet. A tanárnőnek (a részére) hagyom ki a helyet. Was sehen Sie dort? Ich sehe einen Hund. Ich lasse der Lehrerin den Platz frei. Az a kislány(nak a) szemüvege. Das ist die Brille des Mädchens. . Mi az? (Mik azok?) Ez egy könyv. 2012 Szeptember Wem lässt du den Platz frei? Ich lasse dem Lehrer den Platz frei. A zenészeknek (a részére) hagyom ki a helyet. Mit lát (Ön) ott? Egy kutyát látok. Ich lasse dem Mädchen den Platz frei. Ki(k)nek a lakásai azok? Azok a zenészek(nek a) lakásaik. Wessen Wohnungen sind das? Die sind die Wohnungen der Musiker.

2012 Szeptember 2. Lecke Német alt aus bitte dort du frei gut haben herzlich hier in ist ja jetzt kommen lassen mein sehen sich stehen und viel vorstellen willkommen wir wohnen zwei Szószedet Magyar .25 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Lecke Névelő Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ TSZ Részes Birtokos Brille Brille Brille Brille Brillen Brillen Brillen Brillen Buch Buch Buch Buches Bücher Bücher Büchern Bücher Dank Dank Dank Dankes - - - - Deutschkurs Deutschkurs Deutschkurs Deutschkurses Kurse Kurse Kursen Kurse Frau Frau Frau Frau Frauen Frauen Frauen Frauen Herr Herrn Herrn Herrn Herren Herren Herren Herren Hund Hund Hund Hundes Hunde Hunde Hunden Hunde Jahr Jahr Jahr Jahres Jahre Jahre Jahren Jahre Kind Kind Kind Kindes Kinder Kinder Kindern Kinder Lehrer Lehrer Lehrer Lehrers Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Lehrerin Lehrerin Lehrerin Lehrerinnen Lehrerinnen Lehrerinnen Lehrerinnen - - - - Leute Leute Leuten Leute Mädchen Mädchen Mädchen Mädchens Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Maler Maler Maler Malers Maler Maler Malern Maler Malerin Malerin Malerin Malerin Malerinnen Malerinnen Malerinnen Malerinnen Mann Mann Mann Mannes Männer Männer Männern Männer Musiker Musiker Musiker Musikers Musiker Musiker Musikern Musiker Name Namen Namen Namens Namen Namen Namen Namen Platz Platz Platz Platzes Plätze Plätze Plätzen Plätze Stift Stift Stift Stiftes Stifte Stifte Stiften Stifte Tag Tag Tag Tages Tage Tage Tagen Tage Taxi Taxi Taxi Taxis Taxis Taxis Taxis Taxis Ungarn Ungarn Ungarn Ungarns - - - - Wohnung Wohnung Wohnung Wohnung Wohnungen Wohnungen Wohnungen Wohnungen Magyar .26 Fővevek ragozott alakjai 2.

Nem. Várhegyi úr Magyaroszágról jön. Nein. Wohnt Herr Várhegyi in Berlin? 6. 5. . 9. Önök er (HN) sie (NN) ő es (SN) A németben a személyes névmást mindig ki kell tenni. Igen. Nein. Ja. Nein. A tanárnőt Müllerné asszonynak hívják? 10. A német tanfolyam az emeleten van? 2. 7. Nem. Igen. A kutya ugat. 3. 5. 2012 Szeptember 3. A magyartól eltérően egyes szám harmadik személyben megkülönböztetünk hímnemű (er). Várhegyi úr Berlinbe lakik? 6. Heißt der Ungar Herr Várhegyi? 4. ő Münchenben lakik.27 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A magyart Várhegyi úrnak hívják? 4. Ezeket a főnév nemének megfelelően használjuk személyekre ugyanúgy mint állatokra. Már megint ugat. Herr Várhegyi kommt aus Ungarn. Ist der Deutschunterricht im Obergeschoss? 2. Heißt die Lehrerin Frau Müller? 10. Er bellt schon wieder. Várhegyi úr Angliából jön? 8. tárgyakra vagy dolgokra vonatkoztatva. 3. a német tanfolyam az emeleten van. Kommt Herr Várhegyi aus England? 8. Személyes névmás Többes szám Egyes szám ich én wir mi du te ihr ti sie ők Sie Ön. Nem. 7. Lektion 1. nőnemű (sie) és semleges nemű (es) személyes névmásokat. a tanárnőt Mayerné asszonynak hívják. Lecke 1. sie heißt Frau Mayer. der Deutschunterricht ist im Obergeschoss. Példák: Der Hund bellt. er wohnt in München. er heißt Herr Várhegyi. Ja. 9. 3. őt Várhegyi úrnak hívják.

kommen (jönni). Orvoshoz megyek. Orvoshoz mész. Az egyszerűség kedvéért a rendhagyó igéket külön táblázatba foglaljuk. Akar már menni? Akarnak már menni? . 2012 Szeptember Többes szám harmadik személyben fejezzük ki az önözési formát. (HN) Orvoshoz megy. Példák: Ich gehe zum Arzt. Mindkét esetben a „Sie“ személyes névmást használja.: wohnen (lakni). (SN) Wir gehen zum Arzt. írásban az önözést nagybetűvel való írásával (Sie) fejezzük ki. Es fällt runter. Ihr geht zum Arzt. Sie geht zum Arzt. (NN) Leesik. Wollen Sie schon gehen? Orvoshoz megyünk. A szótövet az -en ragot elhagyva képezzük. sie. Orvoshoz mentek. Orvoshoz mennek. Pl. Sie gehen zum Arzt. gehen (menni). Ragozásnál szótőhöz tesszük a megfelelő ragot. Du gehst zum Arzt. Orvoshoz megy. Szóban ez nem különbözik az “ők” (sie) használatától.28 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A magyarral ellentétben a német nem tesz különbséget az “Ön” és az “Önök” között. es geht ő megy sie gehen Sie gehen ők mennek Ön megy Önök mennek A főnévi igenevet a -en raggal képezzük. Er geht zum Arzt. Igeragozás Egyes szám Többes szám ich gehe én megyek wir gehen mi megyünk du gehst te mész ihr geht ti mentek er.

sie. amelyek szótöve „ß“ végződik a fönt pirossal jelölt ragokat kapják. es hält. sie. sie. wir halten. . sie. du hältst. 2012 Szeptember A „heißen“ ige ragozása Egyes szám Többes szám ich heiße engem hívnak wir heißen bennünket hívnak du heißt téged hívnak ihr heißt benneteket hívnak őt hívják sie heißen Sie hießen őket hívják Önt hívják Önöket hívják er. er. „fahren“ (utazni) (ich fahre. du fährst. er. Sie halten). es fährt stb. es fällt ő esik sie fallen Sie fallen ők esnek Ön esik Önök esnek A “fallen” ige rendhagyó ragozású.) Az egyszerűség kedvéért ezekre külön kitérünk. es heißt Igékben.29 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. mert a “fall-“ szótő egyes szám második és harmadik személyében “fäll-“-re változik. Ilyen ragozású még például a „halten“ (tartani) (ich halte. sie. A „fallen“ ige ragozása Egyes szám Többes szám ich falle én esek wir fallen mi esünk du fällst te esel ihr fallt ti estek er. ihr haltet.

2012 Szeptember 3.30 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Német im (= in+dem) heißen er nein kommen bellen wieder gehen fallen wollen Szószedet Magyar .

31 3. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes TSZ Birtokos Magyar Deutschunterricht Deutschunterricht Deutschunterricht Deutschunterrichts Deutschunterrichte Deutschunterrichte Deutschunterrichten Deutschunterrichte Obergeschoss Obergeschoss Obergeschoss Obergeschosses Obergeschosse Obergeschosse Obergeschossen Obergeschosse Ungar Ungarn Ungarn Ungarn Ungarn Ungarn Ungarn Ungarn England England Englands England - - - - Arzt Arzt Arzt Arztes Ärzte Ärzte Ärzten Ärzte .

3. es ist ő van sie sind Sie sind ők vannak Ön van Önnök vannak A „sein“ (“létige”: van) ige egy segédige ugyanúgy mint a „haben“ (a birtoklást-kifejező ige: neki van) vagy a „werden“ (a vátozás kifejező ige: lesz valamivé válik). Igen. de névszói kiegészítőkkel önálló igék is lehetnek. 10. A fiam 8 éves és általános iskolába jár. nős vagok. Várhegyi úr? 2. Főképp az összetett igeidők képzésében „segédkeznek“ mint funkcionális szók. Mein jüngerer Bruder lebt in Westungarn und ist ledig. 7. két gyermekem van. A „sein“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich bin én vagyok wir sind mi vagyunk du bist te vagy ihr seid ti vagytok er. 4. 9. Vannak gyerekei is? 4. Nős.32 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. ich habe zwei Kinder. Két testvérem van. 9. Az öcsém Nyugat-Magyaroszágon él és nőtlen. 10. Ja. Igen. 6. 7. 5. Ja. 6. ich bin verheiratet. sie. Meine Tochter ist 12 Jahre alt und geht ins Gymnasium. Herr Várhegyi sind Sie verheiratet? 2. . 3. A lányom 12 éves és gimnáziumba jár. 8. Ich habe zwei Geschwister. Mein Sohn ist 8 Jahre alt und geht in die Grundschule. 2012 Szeptember 4. Lektion 1. Meine ältere Schwester ist verheiratet und wohnt in Budapest. A szüleim Magyarországon élnek. Lecke 1. 8. 5. A nővérem férjes és Budapesten lakik. Meine Eltern leben in Ungarn. Haben Sie Kinder? 4.

Wir sind verheiratet. Du bist Schüler. A tanárnő vagyok. Sind Sie Ungar? Sind sie Ungarn? Ők az iskolában vannak.33 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ihr seid zuhause. Sie sind in der Schule. Er ist mein Sohn. Otthon vagytok. Tanuló vagy. Házasok vagyunk. 2012 Szeptember Példák: Ich bin die Lehrerin. Ő a fiam. Ön magyar? Önök magyarok? .

. Nincs gyermekem. 5. vier.) lányom van. Ihre Tochter geht ins Gymnasium. vier. (a birtokos nőnemű) . Egy lányom van. nőnemben: ihr(e).34 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. …) Kinder. …. Sein Sohn geht in die Grundschule. Nincs lányom. négy …) fiam van. Példák: Deine Eltern leben in Budapest. Ich habe einen Sohn. vier. Ich habe keine Tochter. 2. Egy gyermekem van. 2012 Szeptember 5. Ich habe zwei (drei. Ich habe eine Tochter.. Két (három. Egy fiam van. A fia az általános iskolába jár. Ich habe zwei (drei. Haben Sie Söhne oder Töchter? Ich habe keinen Sohn. ….) gyermekem van.) Töchter. Két (három. 2. (a birtokos hímnemű vagy semleges nemű) A lánya gimnáziumba jár. Két (három. négy …. Lektion 1. es sein (övé) seine (övé) sein (övé) seine (övé) sie ihr (övé) ihre (övé) ihr (övé) ihre (övé) A birtokos névmás a birtok neme szerinti végződest kap. A szüleid Budapesen élnek. Egyes szám harmadik személyben figyelembe kell venni a birtokos nemét is: hímnem és semleges nem esetében: sein(e). Vannak-e gyermekei. Haben Sie Kinder? Ich habe keine Kinder Ich habe ein Kind. Ich habe zwei (drei. Fiai vannak-e vagy lányai? Nincs fiam. négy…. Lecke 1. Birtokos névmás: Egy birtokos – több birtok Személyes Egy birtok – egy birtokos névmás HN NN SN TSZ ich mein (Vater) (enyém) meine (Mutter) (enyém) mein (Geld) (enyém) meine (Eltern) (enyém) du dein (tied) deine (tied) dein (tied) deine (tied) er. A magyarban ilyen eltérés nincs.) Söhne.

Dort sind Ihre Kinder. Önöké) Ihre (Öné. 2012 Szeptember Személyes Több birtokos – több birtok Több birtokos – egy birtokos névmás HN NN SN TSZ wir unser (Vater) (miénk) unsere (Mutter) (miénk) unser (Geld) (miénk) unsere (Eltern) (miénk) ihr euer (tietek) eure (tietek) euer (tietek) eure (tietek) sie ihr (övé) ihre (övé) ihr (övé) ihre (övé) Sie Ihr (Öné. Ebben a leckében a mondatbeli helyes szórendet gyakorolhatjuk ezért a birtokos névmáson kívül nincs benne új szó. Dort sind ihre Kinder. Önöké) Ihre (Öné. Ott vannak az Ön/Önök gyerekei. hogy a birtokos névmást nagy betűvel írjuk. Önöké) Önözési formát úgy fejezzük ki. Önöké) Ihr (Öné. . Ott vannak a gyerekei.35 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Van testvére? Nekem nincs testvérem. ….) Schwestern. Lektion 1. Ich habe zwei (drei. Ich habe einen Bruder / eine Schwester. Melléknév ragozás birtokos névmással és az „ein“. Egy fivérem van. ….) nőtestvérem van. négy. „kein“ határozatlan névelővel (vegyes ragozás): Eset Egyes szám HN NN SN Alany mein älterer Sohn meine ältere Tochter mein älteres Kind Tárgy meinen älteren Sohn meine ältere Tochter mein älteres Kind Részes meinem älteren Sohn meiner älteren Tochter meinem älteren Kind Birtokos meines älteren Sohnes meiner älteren Tochter meines älteren Kindes Eset Többes szám Alany meine kleinen Kinder Tárgy meine kleinen Kinder Részes meinen kleinen Kindern Birtokos meiner kleinen Kinder . Ich habe zwei (drei. 2. Hol élnek a szülei? A szüleim Magyarországon élnek.) Brüder. Két (három. 2012 Szeptember 6.36 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2. vier.. vier …. Wo leben Ihre Eltern? Meine Eltern leben in Ungarn. Haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Egy bátyám/öcsém / nővtestvérem van. Lecke 1. 6.

mein älteres Kind. hogy a melléknevek a főnév nemétől és esetétől függően –e vagy –en ragot kapnak. (erős ragozás) A „vegyes ragozásnál“ a hímnem és semleges nem alanyesetében a birtokos névmás ill.37 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. ill. A névelő és birtokos névmás nélkül használt melléknévragozást. 2012 Szeptember A németben a birtokos névmás mellett a melléknevek is ragokat kapnak. ami azt jelenti. Birtokos névmással vagy az „ein“ oder „kein“ határozatlan névelővel használt melléknévragozást (vegyes ragozás) 2. . a határozatlan névelő nem mutatja meg a főnév nemét. a többi esetben pedig „gyenge“ ragokat. Ebben az esetben a melléknév ugynevezett „erős“ ragot kap (felveszi a főnév nemére vonatkozó ragot). Háromfajta melléknév ragozást különböztetünk meg: 1. A határozott névelővel használt melléknév ragozást (gyenge ragozás) 3.: mein älterer Sohn. Itt a melléknév veszi fel a főnév nemére vonatkozó utalást: pl.

5. Hol dolgozik Várhegyi Úr? 4. solcher. Az egy fémipari üzem. Dolgozik a felesége is? 9. Géplakatos vagyok. 7. 2012 Szeptember 7. A Lehmann Kft-nél. die. ich arbeite. mancher Eset Egyes szám HN NN SN Alany der ältere Sohn die ältere Tochter das ältere Kind Tárgy den älteren Sohn die ältere Tochter das ältere Kind Részes dem älteren Sohn der älteren Tochter dem älteren Kind Birtokos des älteren Sohnes der älteren Tochter des älteren Kindes Eset Többes szám Alany die kleinen Kinder Tárgy die kleinen Kinder Részes den kleinen Kindern Birtokos der kleinen Kinder . 6. dolgozom. 6. Ja. 10. a feleségem a Ross étteremben felszolgálóként dolgozik. Igen. 8.38 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Igen. 10. aller. Vera. Melléknév ragozása határotott névelővel vagy más névmással (gyenge ragozás): der. Dolgozik Várhegyi Úr? 2. Das ist eine Metallfabrik. 8. Wo arbeiten Sie Herr Várhegyi? 4. Welchen Beruf haben Sie? 7. Vera. wir arbeiten beide. Lecke 1. mi mindketten dolgozunk. Ich bin Maschinenschlosser. Ja. 3. 5. das. meine Frau arbeitet im Restaurant Ross als Kellnerin. Arbeitet Ihre Frau auch? 9. Mi a foglalkozása? 7. Lektion 1. Arbeiten Sie Herr Várhegyi? 2. jeder. welcher. dieser. Ich arbeite bei der Lehmann GmbH. 3.

Szószedet Magyar . A gyenge ragozásnál a következő névmások jöhetnek szóba: Hímnem dieser jener solcher welcher mancher jeder aller derselbe derjenige Nőnem diese jene solche welche manche jede alle dieselbe diejenige Semleges nem dieses jenes solches welches manches jedes alles dasselbe dasjenige Példák: Der ältere Mann geht über die Straße. Ott látok egy fiatalabb nőt. Itt van a jó tanulók helye. vagy -en ragot kapnak.39 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ich sehe dort die jüngere Frau. Wir lassen den Platz den kleineren Kindern frei. A helyet a kissebb gyerekek(nek) részére hagyjuk ki. Ezt a ragozást gyenge ragozásnak nevezzük. Lecke Német arbeiten bei welche auch beide als diese jene solche manche jede alle derselbe derjenige Az idősebb férfi megy át az utcán. 2012 Szeptember A határozott névelővel vagy egyéb névmással álló melléknevek a főnév nemétől és esetétől föggően -e. Hier sind die Plätze der guten Schüler. 7.

= Korlátolt felelősségű társaság) Magyar . Lecke Főnevek ragozottalakjai Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes TSZ Birtokos Beruf Beruf Beruf Berufs Berufe Berufe Berufen Berufe Fabrik Fabrik Fabrik Fabrik Fabriken Fabriken Fabriken Fabriken GmbH* GmbH* GmbH* GmbH* GmbHs GmbHs GmbHs GmbHs Kellner Kellner Kellner Kellners Kellner Kellner Kellnern Kellner Kellnerin Kellnerin Kellnerin Kellnerin Kellnerinnen Kellnerinnen Kellnerinnen Kellnerinnen Maschine Maschine Maschine Maschine Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen Maschinenschlosser Maschinenschlosser Maschinenschlosser Maschinenschlossers Maschinenschlosser Maschinenschlosser Maschinenschlossern Maschinenschlosser Metall Metall Metall Metalls Metallen Metallen Metallen Metallen Metallfabrik Metallfabrik Metallfabrik Metallfabrik Metallfabriken Metallfabriken Metallfabriken Metallfabriken Schlosser Schlosser Schlosser Schlossers Schlosser Schlosser Schlossern Schlosser * GmbH = rövidítés Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kft.40 7.

5. A faluban a lakások olcsóbbak. Egyes szám Többes szám ich mag szeretem/szeretek wir mögen szeretünk/szeretjük du magst szereted/szeretsz ihr mögt szerettek/szeretitek szereti/szeret sie mögen Sie mögen szeretnek/szeretik Ön szeret/szereti Önök szeretnek/szeretik er. A nagy lakások a városban drágák. egy nappali. Lecke 1. 6. ein Bad. kedvelni. Várhegyi úr vesz egy újságot és olvassa a lakáshirdetéseket. Die Wohnung hat eine Küche. József és a családja egy 3 szobás lakásban él. Ő a faluban szeretne egy lakást bérelni. 7.41 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Von dort aus kann er mit der Bahn zur Arbeit fahren. A „mögen“ ige ragozása. 2. 3. Er möchte eine größere Wohnung. 8. 2012 Szeptember 8. Er sucht eine größere Wohnung. Ott a gyerekek gyalog járnak iskolába. Ő szeretne egy nagyobb lakást. 9. sie. 7. ein Wohnzimmer. amit kijelentő módban és feltételes módban különbözőképpen ragozunk. egy hálószoba és egy gyerekszoba. Dort gehen die Kinder zu Fuß in die Schule. ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Lektion 1. Jozsef und seine Familie leben in einer 3-Zimmer-Wohnung. seine Frau benutzt das Auto. kijenető mód: A „mögen“ a segédigék egyike. Er möchte eine Wohnung auf dem Dorf mieten. a felesége használja az autót. 4. 10. 2. Jelentése: szeretni. 4. 10. 8. 6. Onnan vonattal jár a munkába. Ő egy nagyobb lakást keres. A lakásban van egy konyha. egy fürdőszoba. Herr Várhegyi kauft eine Zeitung und liest die Wohnungsanzeigen. 3. 5. Große Wohnungen sind in der Stadt teuer. Im Dorf sind die Wohnungen günstiger. 9. A feltételes módban használt segédige követő ige mindig főnévi igenévben áll. es mag . 8.

amit kijelentő módban és feltételes módban különbözőképpen ragozunk. képes. 2012 Szeptember Példák: Magst du Bier? Magst du ein Bier? Szereted a sört? Kérsz egy sört? A „mögen“ ige ragozása. -hat. A „können“ ige ragozása. es kann tud sie können Sie können tudnak Ön tud Önök tudnak . Egyes szám Többes szám ich kann tudok wir können tudunk du kannst tudsz ihr könnt tudtok er. Szeretnél már menni? Most szeretnénk menni. kijelnető mód: A „können“ ige is a segédigékhez tartozik. sie. Jelentése: tud. feltételes mód: Egyes szám Többes szám ich möchte szeretnék wir möchten szeretnénk du möchtest szeretnél ihr möchtet szeretnétek er. -het. sie. A feltételes módban használt segédigét követő ige mindig főnévi igenévben áll.42 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. es möchte szeretne sie möchten Sie möchten szeretnének Ön szeretne Önök szeretnének Példák: Möchtest du schon gehen? Wir möchten jetzt gehen.

El tudsz menni a fiamért? A „lesen“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich lese olvasok/olvasom wir lesen olvasunk/olvassuk du liest olvasol/oldasod ihr lest olvastok/olvasátok olvas/olvassa sie lesen Sie lesen er. Könnt ihr kommen? Tud olvasni. Elmehet. El tudtok jönni? A „können“ ige ragozása. feltételes mód: Egyes szám Többes szám ich könnte tudnék wir könnten tudnánk du könntest tudnál ihr könntet tudnátok tudna sie könnten Sie könnten tudnának Ön tudna Önök tudnának er. Sie können gehen. es liest olvanak/olvassák Ön olvas/olvassa Önök olvasnak/olvassák . Könntest du meinen Sohn abholen? Elmehetnénk enni. es könnte Példák: Wir könnten zum Essen gehen. 2012 Szeptember Példák: Er kann lesen. sie.43 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. sie.

44 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. lecke Német benutzen groß größer günstig günstiger können kaufen leben lesen mieten mögen suchen teuer von zu zu Fuß Szószedet Magyar gyalog . 2012 Szeptember 8.

45 8. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Arbeit Auto Bad Bahn Dorf Familie Fuß Kinderzimmer Küche Schlafzimmer Stadt Tárgyeset Arbeit Auto Bad Bahn Dorf Familie Fuß Kinderzimmer Küche Schlafzimmer Stadt Részes eset Arbeit Auto Bad Bahn Dorf Familie Fuß Kinderzimmer Küche Schlafzimmer Stadt Birtokos Arbeit Autos Bads Bahn Dorfes Familie Fußes Kinderzimmers Küche Schlafzimmers Stadt TSZ Alany Arbeiten Autos Bäder Bahnen Dörfer Familien Füße Kinderzimmer Küchen Schlafzimmer Städte TSZ Tárgy Arbeiten Autos Bäder Bahnen Dörfer Familien Füße Kinderzimmer Küchen Schlafzimmer Städte TSZ Részes Arbeiten Autos Bädern Bahnen Dörfern Familien Füßen Kinderzimmern Küchen Schlafzimmern Städte TSZ Birtokos Magyar Arbeiten Autos Bäder Bahnen Dörfer Familien Füße Kinderzimmer Küchen Schlafzimmer Städte Wohnungsanzeige Wohnzimmer Zeitung Zimmer Wohnungsanzeige Wohnzimmer Zeitung Zimmer Wohnungsanzeige Wohnzimmer Zeitung Zimmer Wohnungsanzeige Wohnzimmers Zeitung Zimmers Wohnungsanzeigen Wohnzimmer Zeitungen Zimmer Wohnungsanzeigen Wohnzimmer Zeitungen Zimmer Wohnungsanzeigen Wohnzimmern Zeitungen Zimmern Wohnungsanzeigen Wohnzimmer Zeitungen Zimmer .

Hol van a lakás? 6. Jó napot kívánok. Wo ist die Wohnung? 6. Viszonthallásra. Holnap 10 órakkor megnézheti a lakást. Die Adresse lautet Blumenstraße 10. Mikor tekinthetem meg a lakást? 8. Szabad még a lakás? 4. A lakás miatt hívom. 9.46 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 3. Akkor holnap jövök. Vielen Dank. Ist die Wohnung frei? 4. A cím Virág utca 10. Dann komme ich morgen vorbei. 10. 2012 Szeptember 9. Ich rufe wegen der Wohnung an. 2. Ja. Lecke 1. die Wohnung ist noch frei. 9. hier spricht Várhegyi József. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? 8. Sie können morgen um 10 Uhr die Wohnung ansehen. 3. Lektion 1. Auf Wiederhören. 5. 10. Igen. 2. a lakás még szabad. 5. Melléknév ragozása névelő nélkül (erős ragozás): Eset Egyes szám HN NN SN Alany älterer Sohn ältere Tochter älteres Kind Tárgy älteren Sohn ältere Tochter älteres Kind Részes älterem Sohn älterer Tochter älterem Kind Birtokos älteres Sohnes älterer Tochter älteres Kindes . Köszönöm szépen. 7. 9. Guten Tag. itt Várhegyi József beszél. 7.

Das ist eine Ware guter Qualität. 2.47 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Anyag nevek előtt: Er trinkt starken Kaffee. akkor a melléknév felveszi a határozott névelő szerepét és annak végződéseit (erős ragozás). Ich wasche mich mit kaltem Wasser. Hideg vízzel mosdom. 2012 Szeptember Eset Többes szám Alany kleine Kinder Tárgy kleine Kinder Részes kleinen Kindern Birtokos kleiner Kinder Abban az esetben. se határozott vagy határozatlan névelő illetve egyéb névmás nem áll. Középkorú férfi. Az erős ragozású melléknév használatának gyakoribb eseti: 1. Tulajdonságot jelölő jelzős birtokos esetben: Er ist ein Mann mittleren Alters. Megszólításban: Lieber Peter. Üdvözlésnél. jókívánságoknál: Guten Morgen! Guten Abend! Guten Appetit! Gute Reise! Jó reggelt! Jó estét! Jó étvágyat! Jó utat! . Liebe Eva Liebe Kinder Sehr geehrter Herr Müller Sehr geehrte Damen und Herren Kedves Péter! Kedves Éva! Kedves gyerekek! Igen tisztelt Müller Úr! Tisztel Hölgyeim és Uraim! 4. Ez egy jó minőségű árú. ha a melléknév előtt se birtokos névmás. 3. Erős kávét iszik.

A költő. Jahrhundert. Der Dichter. . a 18. 7. Das war das Ergebnis ständigen Übens. Nagy gondjai vannak. Es ist die Bluse. században élt. Jó jegyekkel tette le a vizsgát. Er hat die Prüfung mit guten Noten bestanden. mint többes számban: Er hat große Sorgen. Das ist das Ergebnis guter Zusammenarbeit. lebte im 18. Szines virágok virágzanak a parkban. Wessen rotes Auto parkt hier? Kinek a piros autója parkol itt. deren modischer Schnitt dir so gut gefallen hat? Ez az a blúz. a melléknév erős ragozása egyes számban viszonylag ritkább. amelynek a divatos szabása neked annyira tetszett? 6. 2012 Szeptember 5. dessen schönes Gedicht wir gelesen haben. Sokkal gyakrabban használjuk a melléknév erős ragozását többes számban közelebbről meg nem határozott főnevek előtt: Bunte Blumen blühen im Park. akinek a szép versét olvastuk. Die Aufträge kommen von großen Firmen A megbízások nagy cégektől jönnek. „dessen“. Mivel a jelzős főnevek a német nyelvben az egyes számban többnyire névelővel áll. „deren“ névmások után: Dort steht Pauls neuer Wagen. Birtokos esetben álló tulajdonfőnév és a „wessen?“. Ez a jó együttműködés eredménye.48 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ez állandó gyakorlás eredménye volt. Ott áll Pál új autója.

„einzelne“. Több német könyvet vásároltam. Hast du viele deutsche Bücher? Sok német könyved van? Du hast mehr deutsche Bücher als ich. . Ich habe mehrere deutsche Bücher gekauft. Erős ragozású melléknév áll többes számban az 1-nél magasabb ragozatlan számnevek. Két idős ember áll ott. Ich habe einige deutsche Freunde Van néhány német barátom. valamint a ragozott „einige“. „viele“.49 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Több német könyved van mint nekem. „mehrere“. „wenige“ határozatlan számnevek és a „viel“ ragozatlan középfoka a „mehr“ után: Dort stehen zwei alte Männer. 2012 Szeptember 8.

2012 Szeptember 9.50 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Német anrufen ansehen besichtigen bestehen blau blühen braun bunte deren dessen einige frei geehrt gefallen gelb grün kalt lauten lieb lila mehr mit mittlere neu noch orange parken rot rufen schön schwarz sprechen ständig stark trinken viel wann war waschen wegen weiß wessen Szószedet Magyar .

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Abend Adresse Arbeit Alter Appetit Auftrag Tárgyeset Abend Adresse Arbeit Alter Appetit Auftrag Részes eset Abend Adresse Arbeit Alter Appetit Auftrag Birtokos Abend Adresse Arbeits Alters Appetits Auftrags TSZ Alany Abende Adressen Alter Appetite Aufträge TSZ Tárgy Abende Adressen Alter Appetite Aufträge TSZ Részes Abenden Adressen Altern Appetiten Aufträgen TSZ Birtokos Abende Adressen Alter Appetite Aufträge Auf Wiederhören Blume Bluse Dank Dichter Ergebnis Firma Freund Freundin Gedicht Auf Wiederhören Blume Bluse Dank Dichter Ergebnis Firma Freund Freundin Gedicht Auf Wiederhören Blume Bluse Dank Dichter Ergebnis Firma Freund Freundin Gedicht Auf Wiederhörens Blume Bluse Danks Dichters Ergebnisses Firma Freundes Freundin Gedichtes Auf Wiederhören Blumen Blusen Dichter Ergebnisse Firmen Freunde Freundinnen Gedichte Auf Wiederhören Blumen Blusen Dichter Ergebnisse Firmen Freunde Freundinnen Gedichte Auf Wiederhören Blumen Blusen Dichtern Ergebnissen Firmen Freunden Freundinnen Gedichten Auf Wiederhören Blumen Blusen Dichter Ergebnisse Firmen Freunde Freundinnen Gedichte Jahrhundert Kaffee Morgen Note Park Jahrhundert Kaffee Morgen Note Park Jahrhundert Kaffee Morgen Note Park Jahrhunderts Kaffees Morgens Note Parks Jahrhunderte Kaffees Morgen Noten Parks Jahrhunderte Kaffees Morgen Noten Parks Jahrhunderten Jahrhunderte Kaffees Morgen Noten Parks Morgen Noten Parks Magyar .51 9.

52 Prüfung Qualität Reise Schnitt Sorge Straße Üben Wagen Ware Wasser Wasser Prüfung Qualität Reise Schnitt Sorge Straße Üben Wagen Ware Wasser Wasser Prüfung Qualität Reise Schnitt Sorge Straße Üben Wagen Ware Wasser Wasser Prüfung Qualität Reise Schnitts Sorge Straße Übens Wagens Ware Wassers Wassers Prüfungen Qualitäten Reisen Schnitte Sorgen Straßen Wagen Waren Wasser Wässer Prüfungen Qualitäten Reisen Schnitte Sorgen Straßen Wagen Waren Wasser Wässer Prüfungen Qualitäten Reisen Schnitten Sorgen Straßen Wagen Waren Wassern Wässern Prüfungen Qualitäten Reisen Schnitte Sorgen Straßen Wagen Waren Wasser Wässer Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeits - - - - .

Die Einbauküche kostet 2500 Euro. 2. Der Mieter soll die Einbauküche ablösen. A beépített konyhát a bérlőnek át kell vennie. A lakás „hidegen“ 600 euróba kerül. 10. 2012 Szeptember 10. In der Warmmiete sind die Heizungsund die Warmwasserkosten sowie Müllabfuhr enthalten. 9. A beépített konyha 2500 euróba kerül. Lektion 1. Die Kaution für die Wohnung sind 3 Monatsmieten. Mennyibe kerül a lakbér? 6. Középfok Das zweite Bild ist schöner. 5. ich bin Hans Schwarz. 10. Melléknév fokozása: Fok Példák Alapfok Das erste Bild ist schön. A „meleg“ lakbérben benne van a fűtés. A lakás letéti díja 3 havi lakbér. Die monatliche Kaltmiete beinhaltet die Wohnungsmiete und die Gartennutzung. Kalt kostet die Wohnung 600 Euro. 7. 8. Helló Varhegyi úr. Bitte kommen Sie herein! 3. 4. Das dritte Bild ist das schönste. 4. 2. Kérem jöjjön be! 3. 2. én Schwarz Hans vagyok.és melegvízdíj valamint a szemétszállítást. Ez külön 250 euróba kerül havonta. Das dritte Bild ist am schönsten. 10. 8. Lecke 1. 7. A garázs használati díja 30 euróba kerül. a főbérlő. Felsőfok 1.53 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Hallo Herr Várhegyi. 5. Die Nutzungsgebühr für die Garage kostet 30 Euro. Wie hoch ist die Kaltmiete? 6. der Vermieter. A havi “hideg” lakbér magába foglalja a laklás bérleti díját és a kert használatát. . Das kostet zusätzlich 250 Euro im Monat. 9.

2012 Szeptember 10. lecke Német ablösen beinhalten dritte enthalten erste heiß herein hoch kosten monatlich natürlich schenken schwimmen sollen sowie trinken zeigen zusätzlich zweite Magyar .54 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

55 10. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakaji Alanyeset Bild Einbauküche Garage Garten Tárgyeset Bild Einbauküche Garage Garten Részes eset Bild Einbauküche Garage Garten Birtokos Bilds Einbauküche Garage Gartens TSZ Alany Bilder Einbauküchen Garagen Gärten TSZ Tárgy Bilder Einbauküchen Garagen Gärten TSZ Részes Bildern Einbauküchen Garagen Gärten TSZ Birtokos Bilder Einbauküchen Garagen Gärten Gartennutzung Gebühr Heizung Kaltmiete Kaution Miete Mieter Mieterin Monat Gartennutzung Gebühr Heizung Kaltmiete Kaution Miete Mieter Mieterin Monat Gartennutzung Gebühr Heizung Kaltmiete Kaution Miete Mieter Mieterin Monat Gartennutzung Gebühr Heizung Kaltmiete Kaution Miete Mieters Mieterin Monats Gartennutzungen Gebühren Heizungen Kaltmieten Kautionen Mieten Mieter Mieterinnen Monate Gartennutzungen Gebühren Heizungen Kaltmieten Kautionen Mieten Mieter Mieterinnen Monate Gartennutzungen Gebühren Heizungen Kaltmieten Kautionen Mieten Mietern Mieterinnen Monaten Gartennutzungen Gebühren Heizungen Kaltmieten Kautionen Mieten Mieter Mieterinnen Monate Monatsmiete Müll Monatsmiete Müll Monatsmiete Müll Monatsmiete Mülls Monatsmieten - Monatsmieten - Monatsmieten - Monatsmieten - Müllabfuhr Nutzung Müllabfuhr Nutzung Müllabfuhr Nutzung Müllabfuhr Nutzung Müllabfuhren Nutzungen Müllabfuhren Nutzungen Müllabfuhren Nutzungen Müllabfuhren Nutzungen Nutzungsgebühr Pulli Salat Nutzungsgebühr Pulli Salat Nutzungsgebühr Pulli Salat Nutzungsgebühr Pullis Salats Nutzungsgebühren Pullis Salate Nutzungsgebühren Pullis Salate Nutzungsgebühren Pullis Salaten Nutzungsgebühren Pullis Salate Magyar .

56 Schokolade Test Vermieter Schokolade Test Vermieter Schokolade Test Vermieter Schokolade Tests Vermieters Schokoladen Tests Vermieter Schokoladen Tests Vermieter Schokoladen Tests Vermietern Schokoladen Tests Vermieter Vermieterin Vermieterin Vermieterin Vermieterin Vermieterinnen Vermieterinnen Vermieterinnen Vermieterinnen Warmmiete Warmmiete Warmmiete Warmmiete Warmmieten Warmmieten Warmmieten Warmmieten Warmwasser Warmwasser Warmwasser Warmwassers Wein Wein Wein Weines Weine Weine Weine Weine Wohnungsmiete Wohnungsmieten Wohnungsmieten Wohnungsmieten Wohnungsmiete Wohnungsmiete Wohnungsmiete Wohnungsmieten .

ich ____ Thomas Müller. c) wie Können Sie schwimmen? Natürlich ____ ich schwimmen. a) Wer 7. Ich esse ____ Salat. c) sind ____ heißen Sie? a) Wo 3. a) könne 11. b) bin b) neuen c) neu Das ist ein guter Salat. a) neues 13. b) wer Was ____ Sie von Beruf? a) Ist 4.57 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 1. a) der 12. a) das b) die c) den . a) gutes 9. a) Ist 2. a) eine 10. roter Wein. b) wie ____ ist das? Das ist ein Buch. b) was Der Lehrer zeigt ____ Schüler das Bild. b) bin ____ wohnst du? In der Müllerstraße. 2012 Szeptember Deutschtest I. Guten Tag. c) wer Das ist ein ____. c) wie ____ wohnen Sie? a) Wo 5. c) wo b) was c) wo b) guter c) guten b) ein c) einen b) kann c) kannst b) den c) dem Ich schenke meiner Schwester einen ____ Pulli. b) wo Der junge Mann trinkt ____ heiße Schokolade. a) Wer 6. a) Wer 8. c) sind ____ ist das? Das ist Peter.

Lektion 1. wir haben einen Hund.-től beköltözhetnek. –t végződéssel képezzük: jelen idő (Inifitiv) egyszerű múlt idő (Imperfekt) összetett múlt idő (Perfekt) lernen (tanulni) lernte (tanult) hat gelernt (tanult) . van egy kutyánk. Mikor kell a kauciót kifizetni? 2. Ab wann ist die Wohnung frei? 5. Melyik ige milyen ragozású. A lakás frissen van renoválva. 9. 3. Die Wohnung ist frisch renoviert. 7. Lecke 1. Az itt nem probléma. Haben Sie Haustiere? 8. 10. 4. 6. Igen. Ich zeige Ihnen den Keller noch. Az erős igék tőhangzója ragozás közben egyszerű múlt időben megváltozik. 9. Van háziállata? 8. 10. Megmutatom még a pincét is. 7. 6. Dann bekommen Sie auch den Wohnungsschlüssel. 4. 3. Június 1. –te ragot kap. Ja. 11. Mikortól szabad a lakás? 5. 2012 Szeptember 11. Akkor megkapja a lakáskulcsot is. összetett múlt időben I. Juni können Sie einziehen.58 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. „gyenge“ és „rendhagyó“ ragozásúak lehetnek. A bérleti szerződés aláírásakor. Bei der Unterschrift des Mietvertrages. Ab 1. Az igékről: A németben az igék “erős“. összetett múlt időben I –en ragot kap: jelen idő (Inifitiv) egyszerű múlt idő (Imperfekt) összetett múlt idő (Perfekt) lesen (olvasni) las (olvasott) hat gelesen (olvasott) A gyenge igék tőhangzója ragozás közben egyszerű múlt időben nem változik meg. Das ist hier kein Problem. csak a ragozás alapján tudjuk megkülönböztetni. Wann muss ich die Kaution zahlen? 2.

(Perfekt) a hétköznapi beszédben használatos. amelyet ragozzunk a ge.59 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. mivel a múltidőnek ez a legelterjetebb kifejezési módja. Ebben a nyelvtanfolyamban az összetett múlt idő I. -t végződéssel párosul: jelen idő (Inifitiv) egyszerű múlt idő (Imperfekt) összetett múlt idő (Perfekt) nennen (nevezni) nannte (nevezett) hat genannt (nevezett) A múlt idő: A németben három múlt időt különböztetünk meg: 1. (Perfekt) használatával fogunk megismerkedni. így erre részleteiben nem fogunk kitérni. az összetett múlt idő I. Összetett múltidő . sie. (Perfekt) a „haben“ vagy a „sein“ segédigével képezzük. Erre a múlt idő ragozásra sem térünk ki. 3. (Plusperfekt) a régmúltat vagy az úgynevezett befejezett múltat fejezi ki. 2. Az összetett múlt idő I. beszámolókban. egyszerű múlt idő (Imperfekt) elsősorban elbeszélésekben. 2012 Szeptember A rendhagyó igéknél a tőhangzója egyszerű múlt időben is és összetett múlt időben I. es hat gesucht kereste sie haben gesucht Sie haben gesucht ők keresték Ön kereste Önök keresték . A hétköznapi életben kevésbé használatos.előraggal és a főige ragozásától függően erően gyengén vagy rendhagyóan ragozzuk. is megváltozik –te. irodalmi művekben fordul elő. a “haben” segédigével: Egyes szám Többes szám ich habe gesucht kerestem wir haben gesucht kerestük du hast gesucht kerested ihr habt gesucht kerestetek er. az összetett múlt idő II.

es ist gekommen Egyszerű mondatban a Perfekt ragozott része a mondat elejére.60 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Német ab auch bekommen einziehen frisch renovieren zahlen Szószedet Magyar A főbérlő megmutatta nekünk még a pincét. sie. A lakás nekünk nagyon tetszett. a ragozatlan része a mondat végére kerül: Der Vermieter hat uns noch den Keller gezeigt. 2012 Szeptember Összetett múltidő a „sein“ segédigével: Egyes szám Többes szám ich bin gekommen jöttem wir sind gekommen jöttünk du bist gekommen jöttél ihr seid gekommen jöttetek jött sie sind gekommen Sie sind gekommen ők jöttek Ön jött Önök jöttek er. . Die Wohnung hat uns gut gefallen. 11.

61

11. Lecke
Névelő

Főnevek ragozott alakjai
Alanyeset
Kaution
Haustier
Hund
Keller
Mietvertrag
Problem
Schlüssel
Tier
Unterschrift
Vertrag

Tárgyeset
Kaution
Haustier
Hund
Keller
Mietvertrag
Problem
Schlüssel
Tier
Unterschrift
Vertrag

Részes
eset
Kaution
Haustier
Hund
Keller
Mietvertrag
Problem
Schlüssel
Tier
Unterschrift
Vertrag

Birtokos
Kaution
Haustieres
Hundes
Kellers
Mietvertrags
Problems
Schlüssels
Tieres
Unterschrift
Vertrags

Wohnungs- Wohnungs- Wohnungs- Wohnungsschlüssel
schlüssel
schlüssel
schlüssels

TSZ Alany
Kautionen
Haustiere
Hunde
Keller
Mietverträge
Probleme
Schlüssel
Tiere
Unterschriften
Verträge

TSZ Tárgy
Kautionen
Haustiere
Hunde
Keller
Mietverträge
Probleme
Schlüssel
Tiere
Unterschriften
Verträge

TSZ Részes
Kautionen
Haustieren
Hunden
Kellern
Mietverträgen
Problemen
Schlüsseln
Tieren
Unterschriften
Verträgen

TSZ Birtokos
Kautionen
Haustiere
Hunde
Keller
Mietverträge
Probleme
Schlüssel
Tiere
Unterschriften

Wohnungsschlüssel

Wohnungsschlüssel

Wohnungsschlüsseln

Wohnungsschlüssel

Magyar

62
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

12. Lecke
1. Szervusz,Peter!
2. Üdvözöllek, József!
3. Szükségem van a segítségedre.
4. Szívesen! Mikor?
5. Ráérsz június elsején?
6. Igen, mikor legyek ott?
7. Fél nyolckor jön a költöztető kocsi.

12. Lektion
1. Servus, Peter!
2. Grüß dich, József!
3. Ich brauche deine Hilfe.
4. Ja, gerne! Wann?
5. Hast du Zeit am 1. Juni?
6. Ja, wann soll ich da sein?
7. Um halb acht kommt der
Umzugswagen.
8. Gut, ich komme um viertel nach
sieben zu dir.
9. Ich rufe Stefan auch an.
10. Er kann aber erst um dreiviertel acht
bei dir sein.

8. Jó, negyed nyolckor jövök hozzád.
9. Stefánt is felhivom.
10. Ő csak háromnegyed nyolckor tud
nálad lenni.

A összetett múlt idő I.:
Az igekötővel álló igéknél a “ge-“ rag az igekötő és az ige közé kerül.
eingehen (összemeni, elpusztulni, belemenni)

ist eingegangen (összement,
elpusztult)

nachdenken (átgondolni, utánagondolni)

hat nachgedacht (átgoldolt,
utánagondolt)

„Haben“ vagy „sein“?
Haben:
Az összetett múlt időket I. és II. (Perfekt, Plusperfekt) a legtöbb ige a „haben“ segédigével
képezi:
1. a tárgyas igék:
schreiben (írni)
essen (enni)

hat geschrieben (megírta)
hat gegessen (evett)

2. a „sich“ visszaható névmással álló igék, függetlenül attól, hogy az tárgyas vagy
részes esetben áll:
sich kämmen (fésülködni)
sich beeilen (sietni)

hat sich gekämmt (megfésülködött)
hat sich beeilt (sietett)

63
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

3. a tartó helyzetet, állapotot jelentő tárgyatlan igék:
sitzen (ülni)
stehen (állni)
liegen (feküdni)
denken (gondolkozni)
helfen (segíteni)

hat gesessen (ült)
hat gestanden (állt)
hat gelegen (feküdt)
hat gedacht (gondolkozott)
hat geholfen (segített)

4. a módbeli segédigék:
lassen (hagyni)
brauchen (használi, szüksége van vmire)
können (vmit tudni, képes lenni vmire)

hat gelassen (hagyta)
hat gebraucht (szüksége volt
vmire)
hat gekonnt (képes volt vmire)

5. az időjárásra vonatkozó személytelen igék, mint pl.:
es regnet (esik az eső)
es donnert (dörög az ég)
es friert (fagy)
es schneit (havazik)
es blitzt (villámlik)
es taut (olvad)

es hat geregnet (esett az eső)
es hat gedonnert (dörgött az ég)
es hat gefroren (fagyott)
es hat geschneit (havazott)
es hat geblitzt (villámlott)
es hat getaut (olvadt)

Sein:
A „sein“ segédigével képezzük az összetett múlt idő I. és II.-t a következő igéknél:
1. az állapotváltozást kifejező igék:
aufstehen (felkelni)
zufrieren (befagyni, megfagyni)
sterben (meghalni)
einschlafen (elaludni)
aufwachen (felébredni)

ist aufgestanden (felkelt)
ist zugefroren (megfagyott)
ist gestorben (meghalt)
ist eingeschlafen (elaludt)
ist aufgewacht (felébredt)

2. a „sein“, „werden“ és a „bleiben“ igék:
sein (van)
werden (vmivé válni)
bleiben (maradni)

in Berin gewesen (Berlinben volt)
Wie groß bist du geworden!
(Milyen nagyra nöttél!)
ist in Berlin geblieben (Berlinben
maradt)

Er hat uns zum Bahnhof gefahren. Er hat den Wagen gefahren. 2012 Szeptember Egyes igék mellett mindkét segédige használható különböző jelentéssel: Wir sind mit dem Auto gefahren. Autóval mentünk. Ő vezette az autót.64 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A leggyakoribb ilyen igék: fahren passieren schmelzen stürzen verderben hat hat hat hat hat gefahren passiert geschmolzen gestürzt verdorben szállított átment olvasztott megdöntött tönkretett ist ist ist ist ist gefahren passiert geschmolzen gestürzt verdorben utazott történik olvadt zuhant megromlott . A pályaudvarra vitt ki bennünket.

2012 Szeptember 12. Lecke Szószedet Német aber am(=an+dem) an aufstehen aufwachen beeilen sich bleiben blitzten brauchen brauchen da denken donnern dreiviertel eingehen einschlafen erste essen fahren frieren gerne grüßen halb helfen kämmen sich liegen nach nachdenken passieren regnen schmelzen schneien schreiben Servus! sitzen sollen stehen sterben stürzen tauen um verderben viertel zufrieren Magyar .65 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Hilfe Zeit Umzug Tárgyeset Hilfe Zeit Umzug Részes eset Hilfe Zeit Umzug Birtokos Hilfe Zeit Umzugs TSZ Alany Hilfen Zeiten Umzüge TSZ Tárgy Hilfen Zeiten Umzüge TSZ Részes Hilfen Zeiten Umzügen TSZ Birtokos Hilfen Zeiten Umzugswagen Hof Bahnhof Umzugswagen Hof Bahnhof Umzugswagen Hof Bahnhof Umzugswagens Hofs Bahnhofs Umzugswagen Höfe Bahnhöfe Umzugswagen Höfe Bahnhöfe Umzugswagen Höfen Bahnhöfen Umzugswagen Höfe Bahnhöfe Magyar .66 12.

alakját a „werden“ segédige jelen idejével és főige jelen idejű főnévi igenevével képezzük: lernen (tanulni) ich werde lernen (tanulni fogok) kommen (jönni) ich werde kommen (jönni fogok) A Futur I. Ich will mich für eure Hilfe bedanken.: A jövő idő I. személyben: Du wirst jetzt essen! Most enni fogsz! 3. József bizonyára otthon van. 13. Habt ihr am Donnerstag Zeit? 5. Ist am Mittwoch besser? 7. a jövő idejű történést. Um wie viel Uhr möchten wir uns dort treffen? 10. Wir können uns dort um 19 Uhr 30 treffen. 2. Lecke 1. 4. 2012 Szeptember 13. Ich habe am Donnerstag leider keine Zeit. Am Freitag haben wir alle Zeit. Szeretném a segítségeteket megköszönni. Ich arbeite am Mittwoch auch. Futur I. 3. 19 óra 30-kor tudunk ott találkozni. 8. 8. cselekvést és állapotot: Ich werde eine neue Wohnung mieten. alakkal fejezzük ki: 1.). 9. Szerdán jobb lenne? Szerdán is dolgozom. 3. 2. 7. a nyomatékos felszólítást a 2. Új lakást fogok bérelni. . Hány órakkor szeretnénk ott talalkozni? 10. Wir möchten euch zum Abendessen einladen. Lektion 1. 4. Ráértek csütörtökön? 5. 9. A „Szarvaskert“ étteremnek nagyon jó a konyhája.) és a jövő idő II. Das Restaurant „Hirschgarten“ hat eine sehr gute Küche. 2. a jelenre vonatkozó feltevést: Jozsef wird schon zu Hause sein. Pénteken mindenki ráér. 6. (Futur II. Csütörtökön sajnos nem érek rá. 6. A jövő idő: A németben két jövő idő van: jövő idő I. (Futur I. Szeretnénk benneteket meghívni vacsorázni.67 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

2. jövő idejű cselekvést.: A Futur II. a múltra vonatkozó valószínűséget: Morgen wird die Arbeit beendet sein. 2012 Szeptember Egyes szám Többes szám ich werde lernen fogok tanulni wir werden lernen fogunk tanulni du wirst lernen fogsz tanulni ihr werdet lernen fogtok tanulni fog tanulni sie werden lernen Sie werden lernen ők fognak tanulni Ön fog tanulni Önök fognak tanulni er. alakkal fejezzük ki: 1. es wird lernen Futur II. alakot a “werden” segédige jelen idejével és a főige múlt idejű főnévi igenevével képezzük: A Futur II. Holnapra valószínű befejeződik a munka. sie.68 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. beendet haben. . amelynek befejezése várható: Morgen werden Sie die Arbeit Bizonyára holnapra már befejezi a munkát.

2012 Szeptember 13.69 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Német alle bedanken beenden besser danken dort einladen enden für jetzt leider mieten sehr treffen werden zum (=zu+dem) Szószedet Magyar .

70 13. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Abendessen Dienstag Donnerstag Essen Freitag Hirsch Mittwoch Montag Samstag Sonntag Uhr Tárgyeset Abendessen Dienstag Donnerstag Essen Freitag Hirsch Mittwoch Montag Samstag Sonntag Uhr Részes eset Abendessen Dienstag Donnerstag Essen Freitag Hirsch Mittwoch Montag Samstag Sonntag Uhr Birtokos Abendessen Dienstags Donnerstags Essen Freitags Hirschs Mittwochs Montags Samstags Sonntags Uhr TSZ Alany Abendessen Dienstage Donnerstage Essen Freitage Hirsche Mittwoche Montage Samstage Sonntage Uhren TSZ Tárgy Abendessen Dienstage Donnerstage Essen Freitage Hirsche Mittwoche Montage Samstage Sonntage Uhren TSZ Részes Abendessen Dienstagen Donnerstagen Essen Freitagen Hirschen Mittwochen Montagen Samstagen Sonntagen Uhren TSZ Birtokos Magyar Abendessen Dienstage Donnerstage Essen Freitage Hirsche Mittwoche Montage Samstage Sonntage Uhren .

10. inkább csütörtökön. . 8. 14. 7. Holnap után sem érek rá. Hast du übermorgen Zeit? 4. besser am Donnerstag. 2012 Szeptember 14. Jó.71 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A visszaható névmás: A visszaható névmásnak két esete van: Tárgyesetben álló visszaható névmás: Egyes szám Többes szám ich mich engemet wir uns magunkat du dich tégedet ihr euch magatokat er. 5. 10. Hast du diese Woche überhaupt Zeit? 6. es sich magát sie sich Sie sich ők magukat Ön magát Önök magukat Pédák: Ich liebe dich. sie. 3. Nem. Szeretlek. 5. diese Woche habe ich überhaupt keine Zeit. Nein. Lektion 1. Nekem nem jó vasárnap. Ich habe erst nächste Woche Zeit. Van ezen a héten egyáltalán időd? 6. Morgen habe ich leider keine Zeit. Lecke 1. ezen a héten egyáltalan nincs időm. Wir lieben uns. Übermorgen habe ich auch keine Zeit. akkor találkozunk csütörtökön. Akkor találakozunk vasárnap? 9. Holnapután ráérsz? 4. Csak a jövő héten érek rá. Mi szeretjük egymást. Treffen wir uns dann am Sonntag? 9. 7. 8. Mir passt Sonntag nicht. Gut. 3. dann treffen wir uns am Donnerstag. Gehen wir morgen ins Kino? 2. Megyünk holnap moziba? 2. Holnap sajnos nincs időm.

Willst du dir einen Pulli kaufen? 14. es sich Példák: Ich kaufe ein. sie. Akarsz egy pulóvert vásárolni magadnak? . Lecke Német besser dann erst ins (in+das) leider morgen nächste treffen überhaupt übermorgen Szószedet Magyar Bevásárolok magamnak.72 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember Részes esetben álló visszaható névmás: Egyes szám Többes szám ich mir nekem wir uns nekünk du dir neked ihr euch nektek neki sie sich Sie sich ők nekik Önnek Önöknek er.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Kino Morgen Woche Zeit Tárgyeset Kino Morgen Woche Zeit Részes eset Kino Morgen Woche Zeit Birtokos Kinos Morgens Woche Zeit TSZ Alany Kinos Morgen Wochen Zeiten TSZ Tárgy Kinos Morgen Wochen Zeiten TSZ Részes Kinos Morgen Wochen Zeiten TSZ Birtokos Kinos Morgen Wochen Zeiten Magyar .73 14.

Lecke 1. Am Vormittag kommt meine Freundin. Délután kavézni fogunk. 8. 15. 10. amelyben a „sich“ névmás állandó elem. 2. Nachmittag werden wir Kaffee trinken gehen. 3. Éjfélkor még táncolni fogunk. 6. Er schließt die Tür. 5. A „sich“ ige jelentése szerint állhat tárgyas vagy részes esetben. Am Abend treffen wir uns mit Freunden zum Abendessen. 10. In der Nacht feiern wir in der Bar. Este találkozunk a barátainkkal vacsorára. Er freut sich. Aztán reggelig alszok. 8. Morgen ist mein freier Tag. A „sich“ –es igék: A németben a „sich“-es igék külön csoportot alkotnak. Sietek. Csak hajnalban megyünk haza. Mosakodom. 2. hogy a ragozáskor az alannyal a „sich“ névmás is megváltozik. Zárja az ajtót. 2012 Szeptember 15. Délelött jön a barátnőm. Délben megyünk együtt az étterembe ebédelni. Beállok a sorba. Die Tür schließt sich. Éjszaka a bárban ünnepelünk. 4. 9. Holnap szabad napom van. Mitternacht werden wir noch tanzen. Wir fahren erst beim Morgengrauen nach Hause. Ich wasche mich. Wir schämen uns. 4. e nélkül az igének nincs jelentése: Ich beeile mich. Ich stelle das Auto in die Garage. 5. 3.74 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A „sich“-es igék közös vonása. Szégyeljük magunkat. 7. Örül. 7. . Az ajtó záródik. Reggel reggeli után megyek vásárolni. 9. 2. 6. Am Mittag gehen wir zusammen Mittagessen im Restaurant. Mosom a az autot. amelyben az igének külön is jelentése van: Ich wasche das Auto. A „sich“-es igét két csoportra oszthatók: 1. Lecke 1. Dann schlafe ich bis Morgen früh. Am Morgen nach dem Frühstück gehe ich einkaufen. Ich stelle mich in die Reihe. Beállítom az autót a garázsba.

Sie wollen gehen. -het tud -hat. Ők akarnak menni.75 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A módbeli segégigék egy másik ige főnévi igenevével együtt állnak. muszály szeretni. Illik a férfit üdvözölnöd. Tudok olvasni. Du sollst den Mann grüßen. akarja-e. kénytelen-e megtenni a cselekvést. können sollen müssen mögen dürfen kell. Főznie kell. a vele használt főnévi igenév a mondat végére kerül. -het wollen akarni ich kann soll muss mag darf will du kannst sollst musst magst darfst willst er/sie/es kann soll muss mag darf will wir können sollen müssen mögen dürfen wollen ihr könnt sollt müsst mögt dürft wollt sie/Sie können sollen müssen mögen dürfen wollen Példák: Ich kann lesen. Szabad nektek játszani. szabad. illik. Sie muss kochen. . Wir mögen gute Weine. Ihr dürft spielen. A móbeli segédige ragozottan a mondat elejére. Mi szeretjük a jó borokat. A magyar nyelvtanban ilyen csoportosítás nincs. kell kedvelni -hat. 2012 Szeptember A módbeli segédigék A módbeli segédigék az alanynak a cselekvéssel kapcsolatos viszonyát fejezi ki: az alany óhatja-e.

Lecke Szószedet Német beeilen sich beim (bei+dem) bis einkaufen fahren feiern freuen sich früh mit nachhause schämen sich schlafen schließen schließen sich stellen stellen sich tanzen waschen waschen sich werden zusammen Magyar .76 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember 15.

77 15. Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Frühstück Abend Bar Freund Freundin Kaffee Mittag Mittagessen Mitternacht Morgengrauen Nacht Reihe Tür Vormittag Tárgyeset Frühstück Abend Bar Freund Freundin Kaffee Mittag Mittagessen Mitternacht Morgengrauen Nacht Reihe Tür Vormittag Részes eset Frühstück Abend Bar Freund Freundin Kaffee Mittag Mittagessen Mitternacht Morgengrauen Nacht Reihe Tür Vormittag Birtokos Frühstücks Abends Bar Freundes Freundin Kaffees Mittag Mittagessens Mitternacht Morgengrauens Nacht Reihe Tür Vormittags TSZ Alany Frühstücke Abende Bars Freunde Freundinnen Kaffees Mittage Mittagessen Nächte Reihen Türen Vormittage TSZ Tárgy Frühstücke Abende Bars Freunde Freundinnen Kaffees Mittage Mittagessen Nächte Reihen Türen Vormittage TSZ Részes Frühstücken Abenden Bars Freunden Freundinnen Kaffees Mittagen Mittagessen Nächten Reihen Türen Vormittagen TSZ Birtokos Frühstücke Abende Bars Freunde Freundinnen Kaffees Mittage Mittagessen Nächte Reihen Türen Vormittage Magyar .

Március. 3. 10. 3. Szeptember. ha hangsúlyos: Példa: fragen antworten gehen aufstehen sich beeilen Geh du! Menj te! Egyes szám 2. Im Herbst fängt die Schule an. Ősszel kezdődik az iskola. Európában négy évszak van. személy Frage! Frag! Antworte! Gehe! Geh! Stehe auf! Steh auf! Beeile dich! Beeil dich! Magyar Kérdezz! Válaszolj! Menj! Állj fel! Siess! Többes szám 2. 8. Oktober und November. In Europa gibt es vier Jahreszeiten. Im Winter sind die Tage kurz und die Nächte lang. Der Winter ist in Deutschland kalt. 9. Felszólító mód: A felszólító módot a németben az egyes szám 2. 2. April und Mai. többes szám 2. és a többes szám 2. személy Fragt! Antwortet! Geht! Steht auf! Beeilt euch! Magyar Kérdezzetek! Válaszoljatok! Menjetek! Álljatok fel! Siessetek! . Lecke 1. Ebben az esetben az igetőhöz az egyes szám 2. 7. 4. Die Frühlingsmonate sind März. Im Sommer wird es schnell hell. 6. Nyáron hamar világosodik. április és május tavaszi hónapok. Die Herbstmonate sind September. a személyes névmást elhagyjuk. 16. A Várhegyi család nyáron gyakran a kertben ül. személyben használjuk. 4. Németországban hideg a tél. Die Familie Várhegyi sitzt Sommer oft im Garten. 7. 5. illetve csak akkor tesszük hozzá. 2012 Szeptember 16. július és augusztus nyári hónapok. Tavasszal olvad a hó. 2. Im Frühling schmilzt der Schnee. 6. Die Sommermonate sind Juni. 5. személyben a –t ragot tesszük. Juli und August. 10. 8. október és november őszi hónapok. Lektion 1. 9.78 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Június. Télen a napok rövidek és az éjszakák hosszúak. személyben az –e.

amelyben „sollen“ igét a személyes névmásnak megfelően ragozzuk. sie. személy Sprich! Iss! Nimm! Lies! Sieh! Magyar Beszélj! Egyél! Vegyél! Olvass! Nézd! Többes szám 2. személyben “e” “i”-re vagy “ie”-re változik: sprechen essen nehmen lesen sehen Egyes szám 2. 2012 Szeptember Ügyeljünk a rendhagyó ragozású igére.79 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Er soll gehen! Írjam? Igen. a főige főnévi igenévben marad: Soll ich schreiben? Ja. de itt a személyes névmás az ige után áll: Lernen Sie Deutsch! Treten Sie ein! Kommen Sie! Nehmen Sie Platz! Seien Sie so gut! Tanuljon (tanuljanak) németül! Lépjen (lépjenek) be! Jöjjön! Üljön le! Legyen (legyenek) szíves(ek)! A “anfangen” ige ragozása: (Figyelem: elváló ige!) Egyes szám Többes szám ich fange an én elkezdem wir fangen an mi elkezdünk du fängst an te elkezdesz ihr fangt an ti elkezdetek ő elkezd sie fangen an Sie fangen an ők elkezdenek Ön elkezd Önök elkezdenek er. írjad. es fängt an . du sollst schreiben. személy Sprecht! Esst! Nehmt! Lest! Seht! Magyar Beszéljetek! Egyetek! Vegyetek! Olvassatok! Nézzétek! Egy másik változatát a felszólító módnak a“sollen“ segédigével képezhetjük. amelyben a szótőbeli egyes szám 2. Menjen el! A felszólító mód udvarias formáját az önözési alakkal fejezzük ki.

(Reggelizünk.80 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Gibt es noch Kaffee? Ott van ennivaló. 2012 Szeptember A „geben“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich gebe én adok wir geben mi adunk du gibst te adsz ihr gebt ti adtok er. Példák: Dort gibt es etwas zum Essen.) Van még kávé? A „nehmen“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich nehme én (el)veszek wir nehmen mi (el)vesszük du nimmst te (el)veszel ihr nehmt ti (el)veszitek ő (el)vesz sie nehmen Sie nehmen ők (el)veszik Ön (el)vesz Önök (el)veszik er. es gibt ő ad sie geben Sie geben ők / Önök adnak Ön ad A német gyakran használja a “geben” igét a “van” értelmében. Reggeli (idő) van. sie. Es gibt Frühstück. Gyere reggelizni. es nimmt . sie.

81 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember A „schmelzen“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich schmelze én (el)olvadok wir schmelzen mi (el)olvadunk du schmilzt te (el)olvadsz ihr schmelzt ti (el)olvadtok ő (el)olvad sie schmelzen Sie nschmelzen ők (el)olvadnak Ön (el)olvad Önök (el)olvadnak er. Lecke Szószedet Német Magyar anfangen antworten aufstehen fangen fragen geben hell kurz lang nehmen oft schmelzen schnell sehen treten . es schmilzt 16. sie.

82 16. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset April August Dezember Februar Frühling Herbst Jahreszeit Januar März Oktober Platz Schnee Sommer Winter Tárgyeset April August Dezember Februar Frühling Herbst Jahreszeit Januar März Oktober Platz Schnee Sommer Winter Részes eset April August Dezember Februar Frühling Herbst Jahreszeit Januar März Oktober Platz Schnee Sommer Winter Birtokos Aprils Augusts Dezembers Februars Frühlings Herbsts Jahreszeit Januars Märzes Oktobers Platzes Schnees Sommers Winters TSZ Alany Aprile Auguste Dezember Februare Frühlinge Herbste Jahreszeiten Januare Märze Oktober Plätze Sommer Winter TSZ Tárgy Aprile Auguste Dezember Februare Frühlinge Herbste Jahreszeiten Januare Märze Oktober Plätze Sommer Winter TSZ Részes Aprilen Augusten Dezembern Februaren Frühlingen Herbsten Jahreszeiten Januaren Märzen Oktobern Plätzen Sommern Wintern TSZ Birtokos Aprile Auguste Dezember Februare Frühlinge Herbste Jahreszeiten Januare Märze Oktober Plätze Sommer Winter Magyar .

3. Wann ist Sonntag? 7.März 2010. Április 5. Hányadika van ma? 2. Az idén május 23.-án és 24. Welches Datum haben wir heute? 2. Milyen nap van ma? 4. 5. Lecke 1. 8. -hat. Am Montag. muszály kedvelni müsste möchte müsstest möchtest müsste möchte müssten möchten müsstet möchtet müssten möchten dürfen szabad. den 5.-én húsvét héfője van. April ist Ostermontag. 2012 Szeptember 17. ki: ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie können tud. Mikor van pünkösd? 10. -het dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften wollen akarni wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten 2. 17. egyszerű feltételes módban is az igék az „erős“ „gyenge“ és „vegyes“ ragozásúak.-e van. kell. 5. Ma 2010 március 24. 6. 8.83 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 3. kell sollte solltest sollte sollten solltet sollten müssen mögen szeretni. -hat. Az egyszerűség kedvéert ebben a kategoriában csak a módbeli segédigék ragozására térünk. A feltételes mód jelen ideje: A feltételes módnak kétfajta kifejezési módja van: 1.und 24.-én van pünkösd. Heute ist Mittwoch. 6. Gestern war Dienstag. Mai. Ma szerda van. Wann ist Pfingsten? 10. 9. 9. Sonntag ist in vier Tagen. het könnte könntest könnte könnten könntet könnten sollen illik. az összetett feltételes módot a „werden” segédige feltételes módjával képezzük: Egyes szám Többes szám ich würde lernen tanulnék wir würden lernen tanulánk du würdest lernen tanulnál ihr würdet lernen tanulnátok er / sie / es würde lernen tanulna sie / Sie würden lernen ők tanulnának Ön tanulna Önök tanulnának . Tegnap szerda volt. Négy nap múlva lesz vasárnap. Was für einen Tag ist heute? 4. Mikor lesz vasárnap? 7. Heute ist der 24. Lektion 1. Pfingsten ist heuer am 23.

gyenge vagy rendhagyó ragozással követi. 2012 Szeptember A feltételes mód múlt ideje: A feltételes mód múlt idejét a „haben“ és a “sein” időbeli segédige feltételes jelen idejű alakjaiból és hasonlóan az összetett múltidőhöz a „ge-„ előraggal ellátott főige erős. A „haben“ segédigével: Többes szám Egyes szám ich hätte gelernt tanultam volna wir hätten gelernt tanultunk volan du hättest gelernt tanultál volna ihr hättet gelernt tanultatok volna tanult volna sie / Sie hätten gelernt ők tanultak volna Ön tanult volna Önök tanultak volna er / sie / es hätte gelernt A „sein“ segédigével: Többes szám Egyes szám ich wäre gekommen jöttem volna wir wären gekommen jöttünk volna du wärest gekommen jöttél volna ihr wäret gekommen jöttetek volna jött volna sie / Sie wären gekommen ők jöttek volna Ön jött volna Önök jöttek volna er / sie / es wäre gekommen .84 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

2012 Szeptember 17. Lecke Szószedet Német Magyar davon dürfen etwas gestern heuer heute müssen spielen vorgestern welche .85 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

86 17. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Datum Tárgyeset Datum Részes eset Datum Birtokos Datums TSZ Alany Daten TSZ Tárgy Daten TSZ Részes Daten OsterOstermontag Ostermontag Ostermontag Ostermontags Ostermontage Ostermontage montagen Ostern Ostern Ostern Ostern Ostern Ostern Ostern OsterOstersonntag Ostersonntag Ostersonntag Ostersonntags Ostersonntage Ostersonntage sonntagen Pfingsten Pfingsten Pfingsten Pfingsten Pfingsten Pfingsten Pfingsten PfingstPfingstmontag Pfingstmontag Pfingstmontag Pfingstmontags Pfingstmontage Pfingstmontage montagen PfingstPfingstPfingstPfingstPfingstPfingstsonntag Pfingstsonntag sonntag sonntag sonntags sonntage e sonntagen TSZ Birtokos Daten Ostermontage Ostern Ostersonntage Pfingsten Pfingstmontage Pfingstsonntage Magyar .

(Negyeddel kilenc előtt. 6. Hány óra van? Egy óra van. 8 óra 45. 8. 18. 10 óra 30. Halb elf. Viertel nach sechs.87 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 4.) 3. Mennyi az idő? Negyed nyolc van. 24 óra. Mitternacht. Háromnegyed hét. időtartalom) Wie viel Uhr ist es? Es ist ein Uhr. Dél. Meddig? (Kérdés a cselekvés befejezésének az időpontjára vonatkozóan) Hat óráig. 2012 Szeptember 18. 6 Uhr 15. Éjfél. Mettől meddig? Héfőtől vasárnapig. 8. 24 Uhr. Hány órakkor…? Hét órakkor. Wie lange…? Vier Stunden lang. 7. 9. 7. 9. Meddig…? (mennyi ideig?) Négy óra hosszáig. Bis wann? Bis sechs Uhr. 2. Dreiviertel neun. . (Negyeddel hat után) 5. Lecke 1. Fél tizenegy.) 3. Es ist Viertel vor sieben. Seit wann? Seit gestern. Lektion 1. 5. Mikortól? Szeptembertől. Időhatározók: Ügyeljünk a különbségre: die Uhr (-en) die Stunde (-n) az óra (időpont vagy időmérő szerkezet) az óra (az tanóra. 10 Uhr 30. 6 óra 15. 10. (Viertel vor neun. 6. 4. Von wann bis wann? Von Montag bis Sonntag. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach sieben. (időpont) Mióta? Tegnap óta. Negyed hét. 2. 12 óra. 10. Háromnegyed kilenc. Mittag. 8 Uhr 45. vor nach = = lesz múlt Kérem jegyezze meg a következő kifejezésekek: Um wie viel Uhr…? Um sieben Uhr. 60 perc. 12 Uhr. Ab wann? Ab September.

évek. hónapok előtt az in (im=in+dem) előljáró használjuk: im nächsten Jahr im Frühling im Oktober jövőre tavasszal októberben Napszakok. mert itt nem főnévként. hanem időhatározóként lépnek fel: heute morgen heute nachmittag heute abend morgen früh morgen vormittag morgen nacht ma reggel ma délután ma este holnap reggel holnap délelőtt holnap éjszaka Gyakran használjuk a következő kifejezéseket: morgens abends nachts mittwochs nachmittags mittags reggelente esténként éjszakánként szerdánként délutánonként delente . Ebben az esetben kisbetűvel írjuk. 2012 Szeptember Az időhatározót kétféleképpen képezhetjük vagy egyszerű tárgyesettel vagy előljárós szerkezettel: jede Woche dieser Tag dieses Jahr in jeder Woche an diesem Tag in diesem Jahr minden héten ezen a napon ebben az évben Évszakok.88 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. napok előtt az an (am=an+dem) előljáró használjuk: am Montag am Morgen am Nachmittag am Abend Kivétel: zu Mittag in der Nacht hétfőn reggel délután este délben éjszaka A napszakokat előljáró nélkül is használhatjuk.

89 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember Kivétel: täglich monatlich wöchentlich jährlich 18. Lecke naponta havonta hetente évente Szószedet Német Magyar ab jährlich monatlich seit spät täglich vor wöchentlich zu .

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Dreiviertel Minute Nachmittag Sekunde Stunde Uhr Viertel Tárgyeset Dreiviertel Minute Nachmittag Sekunde Stunde Uhr Viertel Részes eset Dreiviertel Minute Nachmittag Sekunde Stunde Uhr Viertel Birtokos Dreiviertels Minute Nachmittags Sekunde Stunde Uhr Viertels TSZ Alany Dreiviertel Minuten Nachmittage Sekunden Stunden Uhren Viertel TSZ Tárgy Dreiviertel Minuten Nachmittage Sekunden Stunden Uhren Viertel TSZ Részes Dreivierteln Minuten Nachmittagen Sekunden Stunden Uhren Vierteln TSZ Birtokos Dreiviertel Minuten Nachmittage Sekunden Stunden Uhren Viertel Magyar .90 18.

Schau das an! Holnap megnézzük. Az igekötős igék A németben az igekötők két csoportra oszthatók. ent-. Das Möbelgeschäft liegt im Industriegebiet. 2012 Szeptember 19. Függönyök és sötétítők is találhatók itt. A bútorbolt árusít háztartási cikkeket is. 10. A hangsúlytanal igekötők: be-. 4. Ezt nézd meg! . 3. Vorhänge und Gardinen findet man hier auch. 19. 7. Ezek lehetnek elválók vagy nem elválók. Dort gibt es alle Arten von Möbeln. a hangsúlyosak a ragozás során elválhatnak az igétől. emp-. A képet is itt vannak kiállítva. Komm gut an! Szerencsésen megérkeztem. 5. Familie Várhegyi möchte die neue Wohnung neu einrichten. 6. József fährt mit seiner Frau ins Möbelgeschäft und sucht Möbel aus. zer-. 9. 4. József elmegy a feleségével a bútorboltba és kiválasztják a bútorokat. Teller und Gläser. 2. tányérok és poharak is találhatók. Im ersten Stock sind unterschiedliche Lampen. 8. wider- Az összes többi igekötő hangsúlyos. 9. ge-. 7.91 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 5. miß-. Jó utat! Wir werden das morgen anschauen. er-. ver-. 8. A Várhegyi család az új lakást újonnan szeretné berendezni. Itt lábasok. Die Bilder sind auch hier ausgestellt. A bútorbolt az ipari területen terül el. 2. A konyhai részlegen kínál az áruház konyhai elektromos készülékeket. Az első emeleten különböző lámpák vannak. Ott mindenfajta bútor van. In der Küchenabteilung bietet das Kaufhaus Elektrogeräte für die Küche an. A hangsúlytalan igekötők mindig az ige előtt állnak. Das Möbelgeschäft verkauft auch Haushaltsartikel. lecke 1. Az elváló igekötők a mondatban az utolsó helyre kerülnek: Ich bin gut angekommen. 10. 3. Hier findet man auch Töpfe. 6. Lektion 1.

személyben áll. A „helfen“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich helfe segítek wir helfen segítünk du hilfst segítesz ihr helft segítetek segít sie helfen Sie helfen ők segítenek Ön segít Önök segítenek er. Példák: Man hilft sich gegenseitig. Sok mindent hallani. Segítünk egymásnak. 2012 Szeptember A „man“ határozatlan névmás mint általános alany A németben gyakran használjuk a “man” határozatlan névmást. mint általános alany. es hilft Az „essen“ ige ragozása: Egyes szám Többes szám ich esse eszek wir essen eszünk du isst eszel ihr esst esztek eszik sie essen Sie essen ők esznek Ön eszik Önök esznek er. In diesem Restaurant isst man gut. Man hört viel. ha az alanyt közelebbről nem akarjuk meghatározni. es isst . sie. A “man” határozatlan névmás után az ige egyes szám 3.92 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. sie. Ebben az étteremben jót lehet enni.

Lecke Szószedet Német Magyar anbieten anschauen ausstellen aussuchen bieten einkaufen einrichten finden helfen hören legen man schauen suchen unterschiedlich verkaufen .93 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember 19.

94 19. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Abteilung Artikel Art Bild Elektrogerät Gardine Gebiet Gerät Geschäft Glas Haushalt Tárgyeset Abteilung Artikel Art Bild Elektrogerät Gardine Gebiet Gerät Geschäft Glas Haushalt Részes eset Abteilung Artikel Art Bild Elektrogerät Gardine Gebiet Gerät Geschäft Glas Haushalt Birtokos Abteilung Artikels Art Bildes Elektrogeräts Gardine Gebiets Gerätes Geschäfts Galses Haushalts TSZ Alany Abteilungen Artikel Arten Bilder Elektrogeräte Gardinen Gebiete Geräte Geschäfte Gläser Haushalte TSZ Tárgy Abteilungen Artikel Arten Bilder Elektrogeräte Gardinen Gebiete Geräte Geschäfte Gläser Haushalte TSZ Részes Abteilungen Artikeln Arten Bildern Elektrogeräten Gardinen Gebieten Geräten Geschäften Gläsern Haushalten TSZ Birtokos Abteilungen Artikel Arten Bilder Elektrogeräte Gardinen Gebiete Geräte Geschäfte Gläser Haushalte Haushaltsartikel Industrie Haushaltsartikel Industrie Haushaltsartikel Industrie Haushaltsartikels Industrie Haushaltsartikel Industrien Haushaltsartikel Industrien Haushaltsartikeln Industrien Haushaltsartikel Industrien Industriegebiet Kaufhaus Industriegebiet Kaufhaus Industriegebiet Kaufhaus Industriegebiets Kaufhauses Industriegebiete Kaufhäuser Industriegebiete Kaufhäuser Industriegebieten Kaufhäusern Industriegebiete Kaufhäuser Küchenabteilung Küchenabteilung Küchenabteilung Küchenabteilung Küchenabteilungen Küchenabteilungen Küchenabteilungen Küchenabteilungen Lampe Möbel Lampe Möbel Lampe Möbel Lampe Möbels Lampen Möbel Lampen Möbel Lampen Möbeln Lampen Möbel Möbelgeschäft Möbelgeschäft Möbelgeschäft Möbelgeschäfts Möbelgeschäfte Möbelgeschäfte Möbelgeschäften Möbelgeschäfte Magyar .

95 Stock Teller Topf Vorhang Stock Teller Topf Vorhang Stock Teller Topf Vorhang Stocks Tellers Topfs Vorhangs Stöcke Teller Töpfe Vorhänge Stöcke Teller Töpfe Vorhänge Stöcken Tellern Töpfen Vorhängen Stöcke Teller Töpfe Vorhänge .

Für das Wohnzimmer kaufen wir eine neue Couch. -en. mögött stb. 9. 2. 6. Die Kinder brauchen in ihrem Kinderzimmer Schreibtische und Regale. A nappaliba veszünk egy új ülőgarnitúrát. A hálószobába beállítjuk az ágyat és a tükrös szekrényt. Im Keller können wir die Fahrräder abstellen. 5. 4. A németben ezek külön nyelvtani kategoriát alkotnak. Der Esstisch mit den Stühlen kommt ins Esszimmer. Ins Badezimmer kommt die Waschmaschine. 3. Az ebédlőbe állítjuk az ebédlőasztalt és a székeket. Mindegyik előljáró meghatározott esettel áll. alatt. 8. -ban. 8. 10. Für den Flur kaufen wir eine Garderobe. egy új asztalt és szönyegeket. . 1. 2012 Szeptember 20. A gyereknek szükségük van a szobájukban íróasztalra és polcokra. Az előszobába előszobaszekrényt veszünk. 3. Wir kaufen ein paar neue Bilder. részes esettel álló előljárók 3. Lecke 1.96 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 7. 2. pl. Lektion 1. Ennek alapján az előljárókat négy csoportba oszthatjuk. kettős esettel álló előljárók tárgyesettel „hol?“ kérdésre vagy részes esettel „hová?“ kérdésre 4. einen neuen Tisch und Teppiche. A pincébe tehetjük a bicikliket. A kertbe tesszük a kerti bútorokat. In den Garten stellen wir die Gartenmöbel. Végül csinálunk egy lakásavatót. 10. Veszünk egy pár képet is. birtokos esettel álló előljárók Az előljárók közül csak a leggyakrabban használtakat vesszük át. 5. Az előljárók Az elöljárók vagy viszonyszavak hely. -ön.: -on. Zum Schluss machen wir eine Einweihungsparty. 7. tárgyesettel álló előljárók 2. 6. 4. 9. -ben. Im Schlafzimmer stellen wir das Bett und den Spiegelschrank rein. 20.és egyébb határózói viszonyt fejeznek ki. A fürdőszobába kerül a mosógép.

A barátom révén jutottam a telefonszámodhoz. durch Ich fahre durch die Stadt. für. Wir fahren bis München. Ott tudsz lenni hat óra körül? ohne Ohne Geld kann man nichts einkaufen. Az asztal körül ülünk. Vesz a gyerekeknek fagylaltot. Pénz nélkül nem lehet vásárolni. Bis nächstes Jahr bleiben wir dort. durch. Münchenig megyünk. Péntekig kell fizetni. für Er kauft für die Kinder Eis. Wir sitzen um den Tisch. Kannst du gegen sechs Uhr da sein? Szembe szál a csapattal. Nélküled nem megyek sehová. Keresztül utazom a városon.97 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Csütörtökig Budapesten vagyok. Ohne dich fahre ich nicht. gegen Er stellt sich gegen die Mannschaft. . Deine Telefonnummer habe ich durch meinen Freund erhalten. um Ich warte um drei Uhr auf dich. Három órakor várok rád. 2012 Szeptember Tárgyesettel álló előljárók: bis. A politika iránt érdeklödöm. Jövő évig maradunk ott. ilyenkor ezek vonzata érvényesül: bis zu + részes eset: Bezahlung bis zum Freitag. Ich interessiere mich für Politik. ohne. gegen. um bis Ich bin bis Donnerstag in Budapest. A „bis“ előljáró gyakran más előljáróval áll.

98 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német Magyar abstellen bis bleiben brauchen durch erhalten für gegen interessieren machen nichts ohne paar reinstellen um warten . 2012 Szeptember 20.

99 20. Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Badezimmer Bett Bezahlung Couch Tárgyeset Badezimmer Bett Bezahlung Couch Részes eset Badezimmer Bett Bezahlung Couch Birtokos Badezimmers Betts Bezahlung Couch TSZ Alany Badezimmer Betten Bezahlungen Couches TSZ Tárgy Badezimmer Betten Bezahlungen Couches TSZ Részes Badezimmern Betten Bezahlungen Couches TSZ Birtokos Badezimmer Betten Bezahlungen Couches Einweihungsparty Eis Esstisch Fahrrad Flur Garderobe Einweihungsparty Eis Esstisch Fahrrad Flur Garderobe Einweihungsparty Eis Esstisch Fahrrad Flur Garderobe Einweihungsparty Eises Esstisches Fahrrads Flurs Garderobe Einweihungspartys Esstische Fahrräder Flure Garderoben Einweihungspartys Esstische Fahrräder Flure Garderoben Einweihungspartys Esstischen Fahrrädern Fluren Garderoben Einweihungspartys Esstische Fahrräder Flure Garderoben Gartenmöbel Geld Gartenmöbel Geld Gartenmöbel Geld Gartenmöbels Geldes Gartenmöbel Gelder Gartenmöbel Gelder Gartenmöbeln Geldern Gartenmöbel Gelder Kinderzimmer Mannschaft Nummer Politik Kinderzimmer Mannschaft Nummer Politik Kinderzimmer Mannschaft Nummer Politik Kinderzimmers Mannschaft Nummer Politik Kinderzimmer Mannschaften Nummern - Kinderzimmer Mannschaften Nummern - Kinder zimmern Mannschaften Nummern - Kinderzimmer Mannschaften Nummern - Regal Regal Regal Regals Regale Regale Regalen Regale Schlafzimmer Schluss Schlafzimmer Schluss Schlafzimmer Schluss Schlafzimmers Schlusses Schlafzimmer Schlüsse Schlafzimmer Schlüsse Schlafzimmern Schlüssen Schlafzimmer Schlüsse Magyar .

100 Schrank Schreibtisch Spiegel Schrank Schreibtisch Spiegel Schrank Schreibtisch Spiegel Schranks Schränke Schreibtisches Schreibtische Spiegels Spiegel Schränke Schreibtische Spiegel Schränken Schränke Schreibtischen Schreibtische Spiegeln Spiegel Spiegelschrank Stuhl Spiegelschrank Stuhl Spiegelschrank Stuhl Spiegelschrankes Stuhls Spiegelschränke Stühle Spiegelschränke Stühle Spiegelschränken Stühlen Spiegelschränke Stühle Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummern Telefonnummern Telefonnummern Telefonnummern Teppich Teppich Teppich Teppichs Teppiche Teppiche Teppichen Teppiche Tisch Tisch Tisch Tisches Tische Tische Tischen Tische Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschinen Waschmaschinen Waschmaschinen Waschmaschinen Wohnzimmer Zimmer Wohnzimmer Zimmer Wohnzimmer Zimmer Wohnzimmers Zimmers Wohnzimmer Zimmer Wohnzimmer Zimmer Wohnzimmern Zimmern Wohnzimmer Zimmer .

101 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. a) des 5. a) wohnen b) wohne c) wohnt b) aus c) bis 2. a) werdet b) wird c) werden 8. a) gehen b) geht c) gehst b) der c) die 4. 2012 Szeptember Deutschtest II. Sie kommen ____ Ungarn. a) haben + gesucht b) hat + suchen c) hat + gesucht 7. Die Freunde ________. Die neue Wohnung ist _______ als die alte. _____ Miete kostet 600 Euro. a) schön b) schöner c) am schönste . ____ Eltern arbeiten. a) von 3. a) haben gekommen b) sind kommen c) sind gekommen 10. a) mögen b) möchten c) mag 6. Bis Juni ______ sie einziehen. 1. Familie Várhegyi _______ in München. Sie ________ lange eine Wohnung ______. a) das b) die c) den 9. Sie _______ eine neue Wohnung. Die Kinder _______ in die Schule.

Sie fahren _______ 5 Uhr nachhause. Sie bleiben 3 _________ im Kaufhaus. Sie sind gut ___________________. a) die 17. Sie fahren _______ Ihre Kinder einkaufen. a) Stunden b) Stunde c) Uhr b) viel modern c) viele moderne b) der c) den 15. a) gegen b) ohne c) durch 14. Sie sind ____ 6 Uhr zuhause. a) um b) bis c) gegen b) gegen c) bis 19. a) vielen modernen 16. a) eingerichtet werden b) einrichten werden c) eingerichtet wird 12. Für ____ Küche Töpfe und Teller.102 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. a) Stunde b) Uhren c) Uhr 13. a) Fahrrad b) Fahrräder c) Fahrrädern 18. Für die Kinder kaufen sie zwei _____________. a) um 20. Sie kaufen _____________ Möbel. a) ankommen Sok sikert a teszthez! b) gekommen c) angekommen . Jozsef und Vera treffen sich um 2 _______. Die neue Wohnung muß ____________. 2012 Szeptember 11.

A szekrényt az ajtó mögé állítjuk. Das Bett steht im Schlafzimmer. Vera hängt das Bild an die Wand. vor. Wo? Wohin? 2. Das Bett stellen wir in das Schlafzimmer. A polc az ülőgarnitúra és a fal között van. Das Bild hängt an der Wand. Wir stellen das Bett neben den Schrank. 3. József az ülőgarnitúra elé állítja az asztalt. Kettős esettel álló előljárók an. 9.103 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 10. 6. A tükröt a mosdó fölé akasztom. Jozsef stellt den Tisch vor die Couch. A szőnyeg az asztal alatt terül el. Der Teppich liegt unter dem Tisch. 5. A könyveket a polcra fektekjük. Hol? Hová? 2. 7. 4. József a polcot a fal és az ülőgarnitúra közé állítja. Das Bett steht neben dem Schrank. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. über. Das Regal ist zwischen der Couch und der Wand. zwischen Hová? „Wohin?“ kérdésre tárgyeset Hol? „Wo?“ kérdésre részes eset an Wohin? Vera hängt das Bild an die Wand. Den Spiegel hänge ich über das Waschbecken. in. A könyek a polcon fekszenek. Az ágy a szekrény mellett áll. unter. Der Schrank ist hinter der Tür. neben. 9. Den Teppich liegen sie unter den Tisch. . Den Schrank stellen wir hinter die Tür. Die Bücher legen wir auf das Regal. Jozsef stellt das Regal zwischen die Couch und die Wand. A tükör a mosdó fölött lóg. 10. 2012 Szeptember 21. 8. A szőnyeget az asztal alá terítjük. 7. 21. A kép a falon lóg. 8. Die Bücher liegen auf dem Regal. 5. Hol? A kép a falon lóg. Az asztal az ülőgarnitúra előtt áll. 6. Lektion 1. hinten. 4. Az ágy a hálószobában áll. Vera a falra akasztja a képet. Der Tisch steht vor der Couch. Wo? Das Bild hängt an der Wand. A szekrény az ajtó mögött van. Hová? Vera a falra akasztja a képet. Az ágyat a szekrény mellé helyezzük. 3. Az ágyat a hálószobába állítjuk. Lecke 1. auf.

Hová? A tükröt a mosdó fölé akasztom. Hol? A polc az ülőgarnitúra és a fal között van. in Hímnemben és semleges esetben a névelővel összeolvadhat: in + dem = im Wohin? Das Bett stellen wir in das Schlafzimmer. Hol? Az ágy a hálószobában áll. hinter Wohin? Den Schrank stellen wir hinter die Tür. Hová? A szőnyeget az asztal alá terítjük.104 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Wo? Das Bett steht neben dem Schrank. Hol? Az ágy a szekrény mellett áll. Hol? Az asztal az ülőgarnitúra előtt áll. vor Wohin? Jozsef stellt den Tisch vor die Couch. neben Wohin? Wir stellen das Bett neben den Schrank. Hová? A szekrényt az ajtó mögé állítjuk. Wo? Das Regal ist zwischen der Couch und der Wand. Hová? Az ágyat a hálószobába állítjuk. über Wohin? Den Spiegel hänge ich über das Waschbecken. Hol? A szekrény az ajtó mögött van. Wo? Der Teppich liegt unter dem Tisch. Hová? József az ülőgarnitúra elé állítja az asztalt. Hol? A szőnyeg az asztal alatt terül el. . Wo? Das Bett steht im Schlafzimmer. Hol? A tükör a mosdó fölött lóg. Hová? Jozsef a fal és az ülőgarnitúra közé állítja a polcot. 2012 Szeptember auf Wohin? Die Bücher legen wir auf das Regal. Hol? A könyek a polcon fekszenek. zwischen Wohin? Jozsef stellt das Regal zwischen die Couch und die Wand. Hová? Az ágyat a szekrény mellé helyezzük. Wo? Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. Wo? Der Tisch steht vor der Couch. Wo? Die Bücher liegen auf dem Regal. Wo? Der Schrank ist hinter der Tür. Hová? A könyveket a polcra fektekjük. unter Wohin? Den Teppich legen sie unter den Tisch.

Lecke Német wohin vor hängen an hinter zwischen neben liegen Szószedet Magyar . 2012 Szeptember 21.105 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

106

21. Lecke
Névelő

Főnevek ragozott alakjai
Alanyeset
Wand

Tárgyeset
Wand

Részes
eset
Wand

Birtokos
Wand

TSZ Alany
Wände

TSZ Tárgy
Wände

TSZ Részes
Wänden

TSZ Birtokos
Wände

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbeckens

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Magyar

107
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

22. Lektion
1. Wo sind die Bücher?
2. Die Bücher sind auf dem Tisch.
3. Die Bücher sind in der Küche.
4. Die Bücher sind auf dem Regal.
5. Die Bücher sind auf den Regalen.
6. Wohin kommen die Bücher?
7. Die Bücher kommen auf den Tisch.
8. Die Bücher kommen in die Küche.
9. Die Bücher kommen auf das Regal.
10. Die Bücher kommen auf die Regale.

22. Lecke
1. Hol vannak a könyvek?
2. A könyvek az asztalon vannak.
3. A könyvek a konyhában vannak.
4. A könyvek a polcon vannak.
5. A könyvek a polcokon vannak.
6. Hová kerülnek a könyvek?
7. A könyvek az asztalra kerülnek.
8. A könyvek a konyhába kerülnek.
9. A könyvek a polcra kerülnek.
10. A könyvek a polcokra kerülnek.

Elöljárók részes esettel
aus, außer, bei, binnen, entgegen, gegenüber, mit, nach, seit, von zu
aus
Die Kinder kommen aus der Schule.
Der Tisch ist aus Holz.

A gyekekek az iskolából jönnek.
Az asztal fából van.

außer
Alles ist da außer den Möbeln.

A bútorokon kívül minden itt van.

bei
A “bei” elöljáró egyes szám hímnemben és semleges nemben a névelővel összeolvadhat:
bei + dem=beim
Ich war beim Zahnarzt.
Fogorvosnál voltam
Das Mädchen wohnt bei ihrer Mutter.
A kislány az anyjánál lakik.
binnen
Zahlbar binnen einer Woche.

Egy héten belül fizetendő.

entgegen
Das Kind kommt der Mutter entgegen.
Er entscheidet sich entgegen der Empfehlung.

A gyerek az anya elé megy.
Az ajánlat ellére másként döntött.

gegenüber (általában a főnév után áll)
Die Wiese ist unserem Haus gegenüber.
Dem Hotel gegenüber ist der Bahnhof.
mit
Wir kommen mit dem Auto.
Mit dem Montag beginnt die Woche.

A rét a házunkkal szemben van.
A hotellel szemben van a
pályaudvar.
Autóval jövünk.
Héfővel kezdődik a hét.

108
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

nach
Nach den Feiertagen rufe ich dich an.
meiner Meinung nach = nach meiner Meinung

Az ünnepek után felhívlak.
véleményem szerint

seit
Ich rauche seit einem Jahr nicht mehr.
Ich habe seit letztem Freitag Kopfschmerzen.

Már egy éve nem dohányzom.
Péntek óta fáj a fejem.

von
A “von” elöljáró hímnemben és semleges nemben a névelővel összeolvadhat:
von + dem = vom
Das Rezept ist vom Arzt.
A recept az orvostól van.
Die Biene fliegt von Blume zu Blume.
A méhecske virágról virágra száll.
zu
A “zu” elöljáró a névelővel összeolvadhat:
zu + der = zur
zu + dem = zum
Sie geht zur Untersuchung.
Er geht zum Arzt.

Kivizsgálása megy.
Orvoshoz megy.

109
© Multimédiás Német Nyelvoktatás
diwa Personalservice Kft.
2012 Szeptember

22. Lecke

Szószedet

Német
aus
außer
beginnen
bei
binnen
entgegen
entscheiden sich
fliegen
gegenüber
letzte
rauchen
zahlbar

Magyar

110 22. Lecke Névelö Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Biene Blume Empfehlung Holz Kopf Kopfschmerz Mädchen Meinung Rezept Schmerz Tárgyeset Biene Blume Empfehlung Holz Kopf Kopfschmerz Mädchen Meinung Rezept Schmerz Részes eset Biene Blume Empfehlung Holz Kopf Kopfschmerz Mädchen Meinung Rezept Schmerz Birtokos Biene Blume Empfehlung Holzes Kopfes Kopfschmerzes Mädchens Meinung Rezeptes Schmerzes TSZ Alany Bienen Blumen Empfehlungen Hölzer Köpfe Kopfschmerzen Mädchen Meinungen Rezepte Schmerzen TSZ Tárgy Bienen Blumen Empfehlungen Hölzer Köpfe Kopfschmerzen Mädchen Meinungen Rezepte Schmerzen TSZ Részes Bienen Blumen Empfehlungen Hölzern Köpfen Kopfschmerzen Mädchen Meinungen Rezepten Schmerzen TSZ Birtokos Magyar Bienen Blumen Empfehlungen Hölzer Köpfe Kopfschmerzen Mädchen Meinungen Rezepte Schmerzen Untersuchung Wiese Zahnarzt Untersuchung Wiese Zahnarzt Untersuchung Wiese Zahnarzt Untersuchung Untersuchungen Wiesen Zahnärzte Untersuchungen Wiesen Zahnärzte Untersuchungen Untersuchungen Wiesen Zahnärzte Zahnarztes Zahnärzten .

Este van egy fél órás szünet. 5. 8. Die Spätschicht fängt um 15 Uhr an und dauert bis 23 Uhr 30. 4. 9. Bei der Firma arbeiten 25 Mitarbeiter in zwei Schichten. 9. 2. 6. unterhalb. vasárnap és ünnepnapokon szabad. einschließlich. außerhalb. 6. trotz. bezüglich. inklusive. Előljárók birtokos esettel abzüglich. während. 23. Die Frühschicht fängt um 6 Uhr 30 an und dauert bis 15 Uhr. anhand. Délben egy fél óra ebédidő van. József a Lehmann Kft. A cégnél 25 alkalmazott dolgozik két műszakban. 3. A rossz idő miatt… A hirdetésére hivatkozva küldöm a Önnek az álláspályázatomat. Der Rechnungsbetrag ist abzüglich der Getränke. 5. Am Abend ist eine halbe Stunde Pause. 2012 Szeptember 23. Karácsonykor 14 nap téli szünet van. zuzüglich abzüglich Zahlbar abzüglich des Rabatts. 3. Augusztuban van két hét üzemi szabadság. wegen.111 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. oberhalb. 7. 10. A déutáni műszak 15 órakor kezdődik és 23 óra 30-ig tart.… A példák alapján látható. Samstags. aufgrund. ausschließlich. sonntags und an den Feiertagen hat die Belegschaft frei. 7. Jozsef ist als Maschinenschlosser bei Lehmann GmbH beschäftigt. Lektion 1. laut.-nél van foglalkoztatva. anhand Anhand der Beispiele kann man erkennen. A munkaidő hétfőtől péntekig 8. statt. Az árengedményt levonva fizetendő. A személyzet szombaton. Im August sind zwei Wochen Betriebsurlaub. A délelőtt műszak 6 óra 30-kor kezdődik és 15 óráig tart. An Weihnachten ist 14 Tage Winterpause. 4. A számla összege az italok nélkül. Mittag gibt es eine halbe Stunde Mittagspause. 2. Lecke 1. ausschließlich ausschließlich der Versandkosten a szállítási kölségen kívül . Die Arbeitszeit beträgt von Montag bis Freitag. 10.… aufgrund (vagy auf Grund) Aufgrund des schlechten Wetters… Auf Grund Ihrer Anzeige sende ich Ihnen meine Bewerbung zu.

A szép szavak helyett szeretnék tetteket látni.112 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. trotz trotz unserer Abmachung megegyezésünk ellenére unterhalb Schmerzen unterhalb des Knies. 2012 Szeptember außerhalb außerhalb der Stadt bezüglich bezüglich unseres Telefonats a városon kívül a telefonbeszélgetésünkre vonatkozóan einschließlich einschließlich der Versandkosten a szállítási költségeket beleértve inklusive inklusive der Verpackung a csomagolással együtt innerhalb innerhalb des Zauns a kerítésen belül laut laut deiner Aussage állításod szerint oberhalb oberhalb des Berges a hegyek fölött statt Statt schöner Worte möchte ich Taten sehen. a térd alatti fájdalom während während der Besprechung a megbeszélés alatt wegen wegen des Spiels wegen deiner Verspätung a játék miatt a késésed miatt zuzüglich 600 Euro Miete zuzüglich Nebenkosten 600 euró bérleti díj plussz a közösköltség .

A többi személyben való használata értelmetlen ezért erre külön nem térünk ki. Jelentése: valami annyit tesz ki vagy annyira rug ki. többes szám harmadik személyben (betragen) használjuk. 23. 2012 Szeptember A „betragen“ igét leginkább egyes szám harmadik személyben (beträgt) ill.113 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német Magyar abzüglich als anhand aufgrund ausschließlich außerhalb beschäftigen betragen bezüglich dauern einschließlich erkennen inklusive innerhalb laut oberhalb schlecht senden statt Trotz unterhalb während wegen zuzüglich .

114 23. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Abmachung Anzeige Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes Abmachung Abmachung Abmachung Abmachungen Abmachungen Abmachungen Anzeige Anzeige Anzeige Anzeigen Anzeigen Anzeigen TSZ Birtokos Abmachungen Anzeigen Arbeitspause Aussage Beispiel Belegschaft Berg Arbeitspause Aussage Beispiel Belegschaft Berg Arbeitspause Aussage Beispiel Belegschaft Berg Arbeitspause Aussage Beispiel Belegschaft Berg Arbeitspausen Aussagen Beispiele Belegschaften Berge Arbeitspausen Aussagen Beispiele Belegschaften Berge Arbeitspausen Aussagen Beispielen Belegschaften Bergen Arbeitspausen Aussagen Beispiele Belegschaften Berge Besprechung Betrag Betrieb Besprechung Betrag Betrieb Besprechung Betrag Betrieb Besprechung Betrag Betrieb Besprechungen Beträge Betriebe Besprechungen Beträge Betriebe Besprechungen Beträgen Betrieben Besprechungen Beträge Betriebe Betriebsurlaub Bewerbung Frühschicht Getränk Knie Kosten Betriebsurlaub Bewerbung Frühschicht Getränk Knie Kosten Betriebsurlaub Bewerbung Frühschicht Getränk Knie Kosten Betriebsurlaubs Bewerbung Frühschicht Getränks Knies Kosten Beitriebsurlaube Bewerbungen Getränke Knie - Beitriebsurlaube Bewerbungen Getränke Knie - Beitriebsurlauben Bewerbungen Getränken Knien - Beitriebsurlaube Bewerbungen - Mitarbeiterin Mitarbeiter Mitarbeiterin Mitarbeiter Mitarbeiterin Mitarbeiter Mitarbeiterin Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Mitarbeitern Mitarbeiterinnen Mitarbeiter Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspausen Mittagspausen Mittagspausen Mittagspausen Knie - Magyar .

115 Pause Rabatt Rechnung Pause Rabatt Rechnung Pause Rabatt Rechnung Pause Rabatts Rechnung Pausen Rabatte Rechnungen Pausen Rabatte Rechnungen Pausen Rabbaten Rechnungen Pausen Rechnungsbetrag Schicht Spätschicht Rechnungsbetrag Schicht Spätschicht Rechnungsbetrag Schicht Spätschicht Rechnungsbetrags Schicht Spätschicht Rechnungsbeträge - Rechnungsbeträge - Rechnungsbeträgen - - Spiel Tat Telefonat Urlaub Verpackung Versand Spiel Tat Telefonat Urlaub Verpackung Versand Spiel Tat Telefonat Urlaub Verpackung Versand Spiels Tat Telefonates Urlaubs Verpackung Versands Spiele Taten Telefonate Urlaube Verpackungen - Spiele Taten Telefonate Urlaube Verpackungen - Spielen Taten Telefonaten Urlauben Verpackungen - Spiele Taten Telefonate Urlaube Verpackungen - Versandkosten Verspätung VersandVersandkosten kosten Verspätung Verspätung Versandkosten Verspätung Verspätungen Verspätungen Verspätungen Verspätungen Weihnachten Wetter Weihnachten Wetter Weihnachten Wetter Weihnachten Wetters Weihnachten Wetter Weihnachten Wetter Weihnachten Wettern Weihnachten Wetter Winterpause Wort Wort Zaun Winterpause Wort Wort Zaun Winterpause Wort Wort Zaun Winterpause Worts Worts Zauns Winterpausen Worte Wörter Zäune Winterpausen Worte Wörter Zäune Winterpausen Worten Wörtern Zäunen Winterpausen Worte Wörter Zäune Rechnungen .

5. 7. őrá gondolok. 5. 4. 8. Der Betriebsleiter ruft die Mitarbeiter zusammen. Er informiert die Mannschaft über die Lage der Firma. Wir haben nicht genug Aufträge. Ab Montag stellen wir zwei Maschinen ab. Mire gondolsz? Denkst du an deinen Urlaub? Ja. 3. Wir sollen in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Kire gondolsz? Denkst du an deinen Vater? Ja. arra gondolok. Die Wirtschaftskrise hat auch unsere Firma erreicht. ich denke daran. Össze kell tartanunk a nehéz időkben. Nincs elég megbízásunk. Trotz der schwierigen Situation will die Geschäftsführung keinen entlassen. 6. A vállalat vezetősége a nehéz helyzetre ellenére senkit nem akar elbocsátani. Apádra goldolsz? Igen. ich denke an ihn. 8. Wer möchte Urlaub beantragen? 24. Ki szeretne szabadságot kérni? A névmási határozó A személyt jelölő előljárós főneveket elöljárós névmásokkal. Lektion 1. 10. 2012 Szeptember 24. Személyre vonatkozóan Ich denke an meinen Vater. 4. . An wen denkst du? Az apámra gondolok. A gazdasági váltság a mi vállatunkat is erérte. A kollégák gyülekeznek. 10. 9. 2. Lecke 1. A üdülésedre gondolsz? Igen. 9. 7. Hétfőtől két gépet leállítunk. 2. 6. Nem személyre vonatkozóan Ich denke an meinen Urlaub. Tájékoztatja a csapatot a cég helyzetéről. 3. Woran denkst du? Az üdülésemre gondolok. A következő 14 napban kevesebb személyzetre lesz szükségünk. A részlegvezető összehívja a dolgozókat.116 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Die Kollegen versammeln sich. többnyire névmási határozókkal helyettesítjük. Die nächsten 14 Tage brauchen wir weniger Personal. ha nem személyt jelölnek vagy egész mondatra vonatkoznak.

amögé wodurch? wofür? wogegen? ebben. hiermit danach. arra. azért ez ellen. hiervor dazu. arról ettől. az elé. azon erre. amin mire? min? amire. amivel miért? amiért mi ellen? ami ellen ezátal. ami között . azután emellett. az ellen emögött. erről. arra. ahhoz e közé. abból emellett. hierauf daraus.117 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. abban. Mire goldolsz? Arra gondolok. darein. emellé. afölött. 2012 Szeptember Egész mondatra vonatkozóan Woran denkst du jetzt? Ich denke daran. ezen. ennél. amellé ezért. ez alá. hierbei dadurch. ami előtt wozu? mihez? mi közé? mi között? wozwischen? ami közé. a között wohinter? worunter? mi alatt? ami alatt mi fölöt?. worüber wir gestern gesprochen haben. mibe? amibe mivel? amivel ezután. amiből mi mellett? minél? aminél mi által? ami által. amellett. hiervon vor zu davor. amiről wovon? mitől? amitől mi elé? mi előtt? ami wovor? elé. hierin damit. a közé. ebbe. amellett. abba ezzel. annál durch für gegen hinter über von dahinter darin. e között. amögött. ezen. hierdurch dafür dagegen erre. hieran darauf. attól ez elé. az alatt. az alá wonach? mi után? ami után woneben? worum? mi mellett? ami mellett miért? amiért efölött. emögé. azért ez alatt. A névmási határozóknak két nagy csoportja van: Mutató névmási határozók előljáró + das vagy dies da(r) vagy hier + előljáró Kérdő ill. hierneben darum darunter. hiernach daneben. hierüber davon. hieraus bei dabei. amin miből. vonatkozó névmás előljáró + was wo(r) + előljáró Előljáró Mutató névmás Magyar an auf aus daran. hierunter darüber. miről? ami worüber? fölött. az előtt ehhez. azzal worin? womit? mi mögött? ami mögött miben? amiben. amiről tegnap beszélgettünk. ez előtt. azáltal ezért. hierzu in mit nach neben um unter zwischen dazwischen kérdő vagy vonatkozó névmás woran? worauf? woraus? wobei? Magyar mire? min? amire. azon ebből.

Lecke Szószedet Német Magyar abstellen beantragen entlassen erreichen genug halten informieren sammeln schwierig versammeln wenig zusammen zusammenhalten .118 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember 24.

Wirtschafts. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakajai Alanyeset Auftrag Tárgyeset Auftrag Részes eset Auftrag Birtokos Auftrag TSZ Alany Aufträge TSZ Tárgy Aufträge TSZ Részes Aufträgen TSZ Birtokos Magyar Aufträge Betriebsleiter Betriebsleiter Betriebsleiter Betriebsleiter Betriebsleitern Betriebsleitern Betriebsleitern Betriebsleitern Betriebsleiterin Führung Betriebsleiterin Führung Betriebsleiterin Führung Betriebsleiterin Führung Betriebleiterinnen Führungen Betriebleiterinnen Führungen Betriebleiterinnen Führungen Betriebleiterinnen Führungen Geschäftsführung Kollege Kollegin Krise Lage Leiter Leiterin Mannschaft Personal Situation Wirtschaft Geschäftsführung Kollegen Kollegin Krise Lage Leiter Leiterin Mannschaft Personal Situation Wirtschaft Geschäftsführung Kollegen Kollegin Krise Lage Leiter Leiterin Mannschaft Personal Situation Wirtschaft Geschäftsführung Kollegen Kollegin Krise Lage Leiter Leiterin Mannschaft Personals Situation Wirtschaft Geschäftsführungen Kollegen Kolleginnen Krisen Lagen Leitern Leiterinnen Mannschaften Situationen Wirtschaften Geschäftsführungen Kollegen Kolleginnen Krisen Lagen Leitern Leiterinnen Mannschaften Situationen Wirtschaften Geschäftsführungen Kollegen Kolleginnen Krisen Lagen Leitern Leiterinnen Mannschaften Situationen Wirtschaften Geschäftsführungen Kollegen Kolleginnen Krisen Lagen Leitern Leiterinnen Mannschaften Situationen Wirtschaften Wirtschaftskisen Wirtschaftskisen Wirtschaftskisen Wirtschafts.119 24.Wirtschafts.Wirtschafts.Wirtschaftskrise krise krise krise kisen .

3. 5. nőnemű vagy többes számú főnévvé vált melléknevek általában személyekre vonatkoznak. Munkaerőkölcsönző cégek is hirdetnek állásokat. Wahrscheinlich kommt es zu Kündigungen. . 10. A hímnemű. Az újságokban. 7. Ő a munkapiacon egy új állás után szeretne nézni. im Internet und bei der Arbeitsagentur suchen. Eine seriöse Anzeige gibt genaue Informationen über die Firma und über die Tätigkeit. 9. 4. 7. Jozsef macht sich Sorgen wegen seines Arbeitsplatzes. Valószínű felmondások lesznek. 10. 3. Lektion 1. 2. A állásra lehet e-mailben vagy postai úton jelentkezni. 8. In der Firma gibt es wenig zu tun. 5. 4. Akkor nagy esélye van az állás elnyerésére. A jelentkező profilja az elvásásoknak pontosan meg kell hogy feleljen. Er möchte am Arbeitsmarkt nach einer neuen Stelle suchen. Jozsef aggódik a munkahelye miatt. Lecke 1. Das Profil der Bewerber soll die Anforderungen genau abdecken. 8. Dann hat man gute Chance die Stelle zu bekommen. Zeitarbeitsfirmen inserieren auch Stellen. Auf eine Stelle kann man sich per EMail oder per Post bewerben.120 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. az interneten és a munkaügyi hivatalnál lehet állásokat keresni. Man kann Arbeitsstellen in Zeitungen. a selmeges neműek pedig dolgokra vagy fogalmakra. 6. 25. Főnévvé vált melléknév A főnévvé vált melléknevet a németben nagybetűvel írjuk és a melléknév ragozásnak megfelelően ragozzuk. 6. A cégnél kevés a tenni való. 2012 Szeptember 25. 9. Egy korrekt hirdetés pontos információkkal szolgál a cégről és a feladatról. 2.

„kein“ határozatlan névelővel használt főnévvé vált melléknév ragozása (vegyes ragozás): Eset Egyes szám HN NN SN Alany ein (guter) Bekannter eine (gute) Bekannte ein Gutes Tárgy einen (guten) Bekannten eine (gute) Bekannte ein Gutes Részes einem (guten) Bekannten einer (guten) Bekannten einem Guten Birtokos eines (guten) Bekannten einer (guten) Bekannten eines Guten Eset Többes szám Alany meine (guten) Bekannten Tárgy meine (guten) Bekannten Részes meinen (guten) Bekannten Birtokos meiner (guten) Bekannten .121 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember Birtokos névmással és az „ein“.

die. aller. 2012 Szeptember Határotott névelővel vagy más névmással használt főnévvé vált melléknév ragozása (gyenge ragozás): der. solcher.122 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. jeder. mancher Eset Egyes szám HN NN SN Alany der (gute) Bekannte die (gute) Bekannte das Gute Tárgy den (guten) Bekannten die (gute) Bekannte das Gute Részes dem (guten) Bekannten der (guten) Bekannten dem Guten Birtokos des (guten) Bekannten der (guten) Bekannten des Guten Eset Többes szám Alany die (guten) Bekannten Tárgy die (guten) Bekannten Részes den (guten) Bekannten Birtokos der (guten) Bekannten . dieser. welcher. das.

Lecke Szószedet Német Magyar abdecken bewerben genau inserieren seriös wahrscheinlich . 2012 Szeptember Névelő nélkül használt főnévvé vált melléknév ragozása (erős ragozás): Eset Egyes szám HN NN SN Alany (guter) Bekannter (gute) Bekannte viel Gutes Tárgy (guten) Bekannten (gute) Bekannte etwas Gutes Részes (gutem) Bekanntem (guter) Bekannter allerlei Gutem Birtokos (gutes) Bekannten (guter) Bekannter nichts Guten Eset Többes szám Alany (gute) Bekannte Tárgy (gute) Bekannte Részes (guten) Bekannten Birtokos (guter) Bekannter 25.123 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Részes Alanyeset Tárgyeset eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes TSZ Birtokos Agentur Agentur Agentur Agentur Agenturen Agenturen Agenturen Agenturen Anforderung Anforderung Anforderung Anforderung Anforderungen Anforderungen Anforderungen Anforderungen Arbeitsagentur Arbeitsagentur Arbeitsagentur Arbeitsagentur Arbeitsagenturen Arbeitsagenturen Arbeitsagenturen Arbeitsagenturen Arbeitsstelle Arbeitsstelle Arbeitsstelle Arbeitsstelle Arbeitsstellen Arbeitsstellen Arbeitsstellen Arbeitsstellen Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt Arbeitsmarktes Arbeitsmärkte Arbeitsmärkte Arbeitsmärkten Arbeitsmärkte Arbeitsplatz Bekannte Bewerber Bewerberin Chance E-Mail Gut Information Internet Kündigung Markt Profil Sorge Tätigkeit Arbeitsplatz Arbeitsplatz Arbeitsplatzes Arbeitsplätzen Arbeitsplätze Bewerber Bewerberin Chance E-Mail Gut Information Internet Kündigung Markt Profil Sorge Tätigkeit Bewerber Bewerberin Chance E-Mail Gut Information Internet Kündigung Markt Profil Sorge Tätigkeit Bewerbern Bewerberinnen Chancen E-Mails Gütern Informationen Kündigungen Märkten Profilen Sorgen Tätigkeiten Bewerber Bewerberinnen Chancen E-Mails Güter Informationen Kündigungen Märkte Profile Sorgen Tätigkeiten ArbeitsArbeitsplätze plätze lásd a leckéhez csatolt nyelvtant Bewerbers Bewerber Bewerber Bewerberin Bewerberinnen Bewerberinnen Chance Chancen Chancen E-Mail E-Mails E-Mails Gut Güter Güter Information Informationen Informationen Internets Kündigung Kündigungen Kündigungen Marktes Märkte Märkte Profils Profile Profile Sorge Sorgen Sorgen Tätigkeit Tätigkeiten Tätigkeiten Magyar .124 25.

26. Az utolsó részbe írandók a személyes profil vagy az érdeklődési körök. das der. 2012 Szeptember 26. Egy álláshirdetésre álláspályázati dokumentumokat küldenek. die. das der. 2. Az álláspályázati dossziéba az önéletrajz. das der. 3. 8. 10. die. 5. das der.125 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 der. die. 4. A legjobb. das wievielte? Hányadik? A sorszámneveket a -t vagy -st raggal képzezzük és melléknév mintájája ragozzuk. die. 7. die. 8. die. 6. Am besten benutzt man E-MailAdressen mit Namen und Vornamen. die. Auf eine Stellenanzeige sendet man Bewerbungsunterlagen zu. das der. die. das der. Geburtsort und Nationalität. die. 7. die. das der. 10. ha az e-mail cím a vezetéknevet és a keresztnevet tartalmazza. das erste zweite dritte vierte fünfte sechste siebte achte neunte zehnte 11 12 13 19 20 21 30 100 101 1000 der. Der Lebenslauf soll nicht länger sein als eine DIN A4 Seite. 5. das der. Az életrajz több részből áll. Az önéletrajz ne legyen hosszabb egy -es A4-es lapnál. das der. die. Der zweite Teil beinhaltet den beruflichen Werdegang in chronologischer Reihenfolge. 4. die. mint a név. die. das der. születési hely és a állampolgárság. 2. die. das der. 9. die. die. az iskolai bizonyíványok és munkahelyi referenciák tartoznak bele. A második részbe tartozik a szakmai életrajz időrendi sorrendben. 9. die. Im ersten Teil schreibt man die persönlichen Daten wie Name. 6. A fejrészbe kerül a név és a cím. Sorszámnevek Kérdőszó: der. In den letzten Teil kann man das persönliche Profil oder die Interessen aufzählen. Der Lebenslauf besteht aus mehreren Teilen. das der. die. das der. die. das der. Geburtstag. 3. das der. Lektion 1. In die Bewerbungsmappe gehören der Lebenslauf und die Schul.und Arbeitszeugnisse. Lecke 1. das elfte zwölfte dreizehnte neunzehnte zwanzigste einundzwanzigste dreißigste hundertste hunderterste tausendste . das der. das der. A harmadik részbe kell felsorolni az iskolai végzettségeket és a tobábbképzéseket. születési idő. die. die. In die Kopfzeile wird der Namen und die Adresse geschrieben. das der. Im dritten Teil listet man die schulische Ausbildung und die Weiterbildung auf. Az első részben az személyi adatok kerülnek.

Heute ist der 3. Der wievielte ist heute? Hányadika van ma? Heute ist der 3. május 5.-én születtem. Lecke Német am besten auflisten aufzählen beruflich chronologisch gehören länger listen persönlich schulisch senden zusenden Szószedet Magyar . Feb.) Wann sind Sie geboren? Mikor született? Ich bin am 5.. März. ezt követi a hónap és az évszám... A napot jelző sorszámnév mindig hímnemű. akkor a következőképpen le is lehet rövidíteni: Jan.. (Heute ist der dritte Juni zweitausendzehn. Juni 2010. Ha nem akarjuk a hónapot egészen kiírni. Juli.) Ma 2010. 1980. (Heute ist der dritte sechste zweitausendzehn. Dez. mivel ez a “der Tag”-ra vonatkozik.126 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Mai... Aug. Apr. Sept. A hónap és az év tőszámnévben marad. A magyartól eltérően a német nyelvben a hónapot vagy kiírjuk betűvel vagy arab számmal jelöljük.6.2010. 2012 Szeptember A keltezés A német keltezésnél először a napot írjuk. 26. június 3. Juni. Okt.-a van.. Nov. Mai 1980 geboren. Római szám a német keltezésnél nem használatos.

Bewerbungs. Lecke Névelő Fővenek ragozott alakjai Alanyeset Adresse Tárgyeset Adresse Részes eset Birtokos Adresse Adresse TSZ Alany Adressen TSZ Tárgy Adressen TSZ Részes Adressen TSZ Birtokos Adressen Arbeitszeugnis Ausbindung Arbeitszeugnis Ausbindung Arbeitszeugnis Ausbindung Arbeitszeugnisse Ausbildungen Arbeitszeugnisse Ausbildungen Arbeitszeugnissen Ausbildungen Arbeitszeugnisse Ausbildungen Bewerbungs.Bewerbungs.127 26.Bewerbungsmappe mappe mappe mappe Bewerbungsmappen Bewerbungsmappen Bewerbungsmappen Bewerbungsmappen Bewerbungsunterlage Geburtsort Geburtstag Interesse Kopfzeile Lebenslauf Nationalität Profil Bewerbungsunterlage Geburtsort Geburtstag Interesse Kopfzeile Lebenslauf Nationalität Profil Bewerbungsunterlage Geburtsort Geburtstag Interesse Kopfzeile Lebenslauf Nationalität Profil Bewerbungsunterlage Geburtsortes Geburtstages Interesses Kopfzeile Lebenslaufes Nationalität Profils Bewerbungsunterlagen Daten Geburtsorte Geburtstage Interessen Kopfzeilen Lebensläufe Nationalitäten Profile Bewerbungsunterlagen Daten Geburtsorte Geburtstage Interessen Kopfzeilen Lebensläufe Nationalitäten Profile Bewerbungsunterlagen Daten Geburtsorten Geburtstagen Interessen Kopfzeilen Lebensläufen Nationalitäten Profilen Bewerbungsunterlagen Daten Geburtsorte Geburtstage Interessen Kopfzeilen Lebensläufe Nationalitäten Profile Reihenfolge Reihenfolge Reihenfolge Reihenfolge Reihenfolgen Reihenfolgen Reihenfolgen Reihenfolgen Schulzeugnis Seite Teil Schulzeugnis Seite Teil Schulzeugnis Seite Teil Schulzeugnisses Seite Teils Schulzeugnisse Seiten Teile Schulzeugnisse Seiten Teile Schulzeugnissen Seiten Teilen Schulzeugnisse Seiten Teile Vorname Vornamen Vornamen Vornamens Vornamen Vornamen Vornamen Vornamen Weiterbildung Werdegang Weiterbildung Werdegang Weiterbildung Werdegang Weiterbildung Werdegangs - - - - Arbeitszeungisses Ausbindung Magyar .

2012 Szeptember Életrajzminta .128 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Wenn in der Anzeige kein Name steht. Diese Dokumente bindet man in einer Mappe zusammen. ha az iratokat személyesen a személyzeti vezetőnek címezzük. 10. A legjobb. In der Mappe vorne fügt man auch ein Deckblatt zu. akkor telefonon unána lehet kérdezni. mint ősszel. 8. 9. 4.und Arbeitszeugnisse gehören auch zu den Bewerbungsunterlagen. Lektion 1. . Az álláspályázatát állítsa össze egyéni izlés szerint. 5. 3. Ha a hirdetésben nem jelöltek nevet meg. A cég egy álláshirdetésre sok pályázatot kap. 2. Die Mappe sendet der Arbeitsuchende an den Arbeitgeber. 2012 Szeptember 27. 7. A dossziét a munkakereső küldi a munkaadónak el. A kislány olyan szép mint az anyja. 9. 7. Ezeket a iratokat egy dossziéba gyűjtjűk össze. Auf eine Stellenanzeige bekommt die Firma viele Bewerbungen. 8. A fedőlapra írjuk a munkaköri megnevezést és a cég nevét. Auf das Deckblatt kann man ein Foto einfügen. 2. 6. Összehasonlító mondatoknál a következő szókapcsolatokat is használhatjuk: so – wie olyan vagy úgy – mint Gestern war das Wetter so wie im Herbst. A fiú olyan nagy mint az apja. 5. 6. A dosszié elejére egy fedőlapot is hozzácsatolunk. Auf das Deckblatt wird die Berufsbezeichnung und die Firmenadresse geschrieben. Der Junge ist größer als der Vater. 3. Középfoknák az “als” szócsát használjuk: mint Diese Blume ist schöner als die andere. 10. kann man telefonisch nachfragen. Tegnap olyan volt az idő. A lakás olyan nagy mint a régi. Lecke 1. Iskolai bizonyítványok és munkahelyi referenciák is hozzátartoznak az álláspályázathoz. Az összehasonlító mondatok Alapfoknál a „wie“ szócskát használjuk: mint Das Mädchen ist so schön wie die Mutter. 27.129 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Schul. Am besten adressiert man die Unterlagen an den Personalchef persönlich. Ez a virág szebb mint a másik. Gestallten Sie Ihre Bewerbungen individuell. Die Wohnung ist so groß wie die alte. A fedőlapra lehet a fényképet is illeszteni. 4.

Lecke Szószedet Német Magyar adressieren ankommen binden einfügen fügen gestallten individuell nachfragen persönlich telefonisch vorne wenn zufügen zusammenbinden . Das Haus ist anders als die anderen.130 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Peternek több-kevesebb sikere van a nőknél. anders – als más – mint Die Mutter ist ganz anders als die Tochter. Az anya egészen más. mehr oder weniger több-kevesebb Peter kommt bei den Frauen. Ez a ház más. mint a többi. Tegnap úgy esett az eső. 27. 2012 Szeptember Gestern hat es geregnet so wie vorgestern. mint tegnap előtt. mint a lánya. mehr – als inkább – mint Ich habe mehr Durst als Hunger. mint éhes. Inkább szomjas vagyok.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes TSZ Birtokos Arbeitgeber Arbeitgeber Arbeitgeber Arbeitsgebers Arbeitsgeber Arbeitsgeber Arbeitsgebern Arbeitsgeber Arbeitsuchende Arbeitsuchende Arbeitsuchender Arbeitsuchender Arbeitsuchende Arbeitsuchende Arbeitsuchenden Arbeitsuchender Arbeitsuchender Arbeitsuchenden Arbeitsuchendem Arbeitsuchenden Arbeitsuchende Arbeitsuchende Arbeitsuchenden Arbeitsuchender Berufsbezeichnung Deckblatt Dokument Durst Berufsbezeichnung Deckblatt Dokument Durst Berufsbezeichnung Deckblatt Dokument Durst Berufsbezeichnung Deckblattes Dokumentes Durstes Berufsbezeichnungen Deckblätter Dokumente - Berufsbezeichnungen Deckblätter Dokumente - Berufsbezeichnungen Deckblättern Dokumenten - Berufsbezeichnungen Deckblätter Dokumente - Firmenadresse Foto Hunger Mappe Firmenadresse Foto Hunger Mappe Firmenadresse Foto Hunger Mappe Firmenadresse Fotos Hungers Mappe Firmenadressen Fotos Mappen Firmenadressen Fotos Mappen Firmenadressen Fotos Mappen Firmenadressen Fotos Mappen Personalchef Personalchef Personalchef Personalchefs Personalchefs Personalchefs Personalchefs Personalchefs Stellenanzeige Unterlage Stellenanzeige Unterlage Stellenanzeige Unterlage Stellenanzeige Unterlage Stellenanzeigen Unterlagen Stellenanzeigen Unterlagen Stellenanzeigen Unterlagen Stellenanzeigen Unterlagen Magyar .131 27.

Az új mosógép a fürdőszobában áll. József fährt das Auto in die Garage. 2012 Szeptember 28. Hier werden negative Bewertungen oft als positiv dargestellt. 7. 3. A referencia szövege nem mindig egyértelmű. 10. Das Anschreiben ist ein Begleitbrief. Itt van leírva a dolgózó egyéni teljesítményének az értékelésése. Itt van megjelölve. amely szerint három szórendi típust különböztetünk meg: 1. A mondatbeli szórend A németben szórendet az ige hatátozza meg. 6. 9. 3. Az álláspályázatot egy levéllel együtt küldjük a vállalatnak. A munkahelyi referenciát a munkaadó állítja ki. 2. 5. Ez a levél egy kísérő levél. Das Arbeitszeugnis stellt der Arbeitgeber aus. Die neue Waschmaschine steht im Bad. 10. A ige három helyen szerepelhet a mondatban. Hier werden die persönlichen Leistungen des Mitarbeiters beschrieben. a második mondatrészben Ehhez a szórendi típushoz tartoznak a a) kijelentő b) kiegészítendő kérdő c) föggő beszédet taltalmazó kötőszó nélküli mellékmondatok.132 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Das ist eine Bewertung. 7. Összegzi a dolgozó a munkaköri leírását és a legfontosabb feladatait. 5. József beállítja az autót a garázsba. 6. Ez egy értékelés. Lektion 1. 4. Erfasst werden die Stellenbeschreibung und die wichtigsten Aufgaben des Arbeitnehmers. 8. 28. Der Text des Arbeitszeugnisses ist nicht immer eindeutig. 4. Die Kinder spielen im Garten. 8. Hier wird angegeben wie lange der Arbeitnehmer bei der Firma gearbeitet hat. Die Zeugnisse von den Ausbildungen sollen auf Deutsch übersetzt werden. 2. Die Bewerbungsunterlagen sendet man mit dem Anschreiben an das Unternehmen. A szakmai bizonyítványokat németre le kell fordítatni. A negatív értékelés gyakran pozitívan hangzik. 9. hogy a munkavállaló mennyi ideig dolgozott a cégnél. Lecke 1. A gyerekek a kertben játszanak. .

Beállítod az autót a garázsba? Játszatok a kertben! Csak szép idő lenne. az első mondatrészben Ehhez a szórendhez tartoznak az a) eldöntendő kérdő b) felszólító c) kötőszó nélküli feltételes d) ohajtó mondatok Fährst du das Auto in die Garage? Spielt ihr im Garten! Wäre doch das Wetter schön. dass es regnet.133 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német Magyar angeben ausstellen beschreiben darstellen eindeutig immer negativ positiv schade übersetzen wichtig Kár. Du weißt. 3. 28. Tudod. hogy esik az eső. hogy tanulok. 2012 Szeptember 2. a mondat végén Ehhez a szórendhez tartoznak a a) kötőszóval bevezetett mellékmondatok Schade. dass ich lerne. .

Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Anschreiben Tárgyeset Anschreiben Részes eset Birtokos Anschreiben Anschreibens TSZ Alany - TSZ Tárgy - TSZ Részes - TSZ Birtokos - Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmers Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmern Arbeitnehmer Arbeitnehmerin Aufgabe Begleitbrief Bewertung Brief Leistung Arbeitnehmerin Aufgabe Begleitbrief Bewertung Brief Leistung Arbeitnehmerin Aufgabe Begleitbrief Bewertung Brief Leistung Arbeitnehmerin Aufgabe Begleitbriefes Bewertung Briefes Leistung Arbeitnehmerinnen Aufgaben Begleitbriefe Bewertungen Briefe Leistungen Arbeitnehmerinnen Aufgaben Begleitbriefe Bewertungen Briefe Leistungen Arbeitnehmerinnen Aufgaben Begleitbriefen Bewertungen Briefen Leistungen Arbeitnehmerinnen Aufgaben Begleitbriefe Bewertungen Leistungen StellenStellenStellenStellenbeschreibung beschreibung beschreibung beschreibung StellenStellenStellenStellenbeschreibungen beschreibungen beschreibungen beschreibungen Unternehmen Zeugnis Unternehmen Zeugnisse Unternehmen Zeugnis Unternehmen Zeugnis Unternehmens Zeugnisses Unternehmen Zeugnisse Unternehmen Zeugnissen Unternehmen Zeugnisse Magyar .134 28.

Sehr geehrte Damen und Herren. 7. 8.-nél vagyok foglakoztatva. 4.135 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.: 0178 – 123456789 E-Mail: jozsefvárhegyi@gmx. Ich bin verantwortungsbewusst und zuverlässig und gern bereit in Schicht zu arbeiten. 5. 6. 4. 7. 10. Ezennel továbbítom Önöknek a meghirdetett állásra az pályázatomat. wenn ich zu einer persönlichen Vorstellung eingeladen werde. Szivélyes üdvözlettel. 2012 Szeptember 29. 9. ha egy személyes bemutatkozó beszélgetésre meghívnának. Lektion 1. Meine Gehaltsvorstellung liegt im branchenüblichen Bereich.hu A feladó alá kerül a címzett: . 5. dass ich die Anforderungen für die Position erfülle. 29. Örülnék. Tisztel Hölgyeim és Uraim! 2. A Délnémet Újságban keresnek egy géplakatost. 2. Als Maschinenschlosser habe ich langjährige Berufserfahrung. Az önéletrajzom és a referenciáim alapján láthatják. (lásd a mintaéletrajzot) Példa: Jozsef Várhegyi Ottostraße 123 80331 München Tel. A német levél szerkeztése A német hivatalos levél bal felső részébe íruk a feladó nevét és címét. 9. A járandóságomat tekintve elvárásaim a szakmán belüli kereteken belül vannak. Mit freundlichen Grüßen. Számítógéppel írt leveleknél felhasználhatjuk a fejrészt. Jellenleg a Lehmann Kft. 6. Lecke 1. Ich würde mich freuen. 10. Mint géplakatos hosszú éves szakmai gyakorlattal rendelkezem. Felelősségtudatos és megbízható vagyok és szivesen dolgozom több műszakban. Anbei erhalten Sie meine Bewerbungsunterlagen auf die ausgeschriebene Stelle. Zurzeit bin ich bei der Lehmann GmbH beschäftigt. Anhand meines Lebenslaufes und meiner Zeugnisse können Sie sehen. in der Süddeutschen Zeitung suchen Sie einen Maschinenschlosser. hogy az beosztáshoz szükséges elvárásoknak megfelelek. 3. 3. 8.

987 88800 München Alá írjuk a levél tárgyát. 05.2010 Megszólítás után a magyartól eltérően vesszőt használunk és az azt követő szöveget kisbetűvel kezdjük. keresztnév nélkül történik. vagy Liebe Vera. A személynek szóló megszólítás a „Herr“ vagy „Frau“ használatával. in der Süddeutschen Zeitung……………. Példa: Bewerbung als Maschinenschlosser A kelzezés a jobb oldalra kerül: Példa: München. A hivatalos levelet a következőképpen zárjuk: Mit freundlichen Grüßen vagy Mit freundlichem Gruß Barátoknak írt levelet zárhatunk így: Liebe Grüße vagy Ez alá kerül a név és saját kezű aláírás. E-Mail írásakor ugyanígy járunk el.06.136 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Pélákák: Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Groß. A címszót “Tárgy”-at (Betreff) már nem használjuk. Sehr geehrte Frau Groß. Hallo József. Egy jó ismerősnek írt levélben a következő megszólítás használhatjuk: Lieber József. Viele Grüße . 2012 Szeptember Példa: Groß GmbH Herrn Peter Groß vagy Frau Elke Groß Personalabteilung Kleinstr. vagy Hallo Vera.

Ich bin verantwortungsbewusst und zuverlässig und gern bereit in Schicht zu arbeiten. 2012 Szeptember Mintalevél: József Várhegyi Ottostraße 123 80331 München Tel. Als Maschinenschlossen habe ich langjährige Berufserfahrung. Meine Gehaltsvorstellung liegt im branchenüblichen Bereich.06. Anhand meines Lebenslaufes und meiner Zeugnisse können Sie sehen. Ich würde mich freuen. 05. Zurzeit bin ich bei der Lehmann GmbH beschäftigt.2010 Sehr geehrter Herr Groß. 987 88800 München Bewerbung als Maschinenschlosser München. Anbei erhalten Sie meine Bewerbungsunterlagen auf die ausgeschriebene Stelle.137 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Mit freundlichen Grüßen József Várhegyi . wenn ich zu einer persönlichen Vorstellung eingeladen werde. dass ich die Anforderungen für die Position erfülle.: 0178 – 12345678 E-Mail: jozsefvárhegyi@gmx. in der Süddeutschen Zeitung suchen Sie einen Maschinenschlosser.hu Groß GmbH Herrn Peter Groß Personalabteilung Kleinstr.

138 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német Magyar ausgeschrieben ausschreiben bereit branchenüblich erfüllen freundlich langjährig verantwortungsbewusst zuverlässig . 2012 Szeptember 29.

139 29. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Bereich Tárgyeset Bereich Részes eset Bereich Birtokos Bereiches TSZ Alany Bereiche TSZ Tárgy Bereiche TSZ Részes Bereichen TSZ Birtokos Bereiche Berufserfahrung Erfahrung Gehalt Berufserfahrung Erfahrung Gehalt Berufserfahrung Erfahrung Gehalt Berufserfahrung Erfahrung Gehaltes Berufserfahrungen Erfahrungen Gehälter Berufserfahrungen Erfahrungen Gehälter Berufserfahrungen Erfahrungen Gehältern Berufserfahrungen Erfahrungen Gehälter Gehaltsvorstellung Lauf Leben Gehaltsvorstellung Lauf Leben Gehaltsvorstellung Lauf Leben Gehaltsvorstellung Laufes Lebens Gehaltsvorstellungen Läufe Leben Gehaltsvorstellungen Läufe Leben Gehaltsvorstellungen Läufen Leben Gehaltsvorstellungen Läufe Leben Personalabteilung Position Vorstellung Personalabteilung Position Vorstellung Personalabteilung Position Vorstellung Personalabteilung Position Vorstellung Personalabteilungen Positionen Vorstellungen Personalabteilungen Positionen Vorstellungen Personalabteilungen Positionen Vorstellungen Personalabteilungen Positionen Vorstellungen Magyar .

eldöntendő kérdésekre az igenlő választ a „doch“ szóval fejezzük ki. a Groß céggel beszéltem. 5. beszéltem a céggel. 9. 5.140 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 9. ich spreche Deutsch. 4. Grüß Gott. Nem a Groß céggel beszéltél? De. die wir auch hier haben. 8. Und ich möchte Sie auf ein Vorstellungsgespräch einladen. 2012 Szeptember 30. Ihre Unterlangen haben uns allen gut gefallen. Üdvözlöm. Beszél németül? Igen. Wann können Sie vorbeikommen? 30. Sie haben Ihre Bewerbungsunterlagen an uns gesendet. Az Ön iratai mindannyiunknak nagyon tetszett. Ön elküldte hozzánk az álláspályázatát. Az iratait alaposan átnéztem. 7. Ich habe Ihre Unterlagen genau geprüft. A „doch“ szó után is vesszőt teszünk. Az üzemi vezetőség és én beszéltünk a képesítéseiről. És szeretném Önt egy állásinterjúra meghívni. Mikor tudna eljönni? Az igenlés kifejezése „ja“ vagy „doch“ Az állító. 3. 6. cégtől. Hier spricht Peter Müller von der Firma Groß Maschinenbau GmbH. Hast du mit der Firma Groß gesprochen? Ja. eldöntendő kérdésekre a „ja“ szóval vezetjük be. 7. beszélek németül. Die Geschäftsführung und ich haben über Ihre Qualifikationen gesprochen. 8. Szeretnénk Önt megismerni. Nem beszél németül? De. 6. Itt Peter Müller beszél a Groß Gépészeti Kft. 10. Wir möchten Sie kennen lernen. . Herr Várhegyi! 2. Lecke 1. Ön már dolgozott olyan gépeken. amilyenek nekünk is itt van. Sie haben schon an Maschinen gearbeitet. Sprechen Sie nicht Deutsch? Doch. Beszéltél a Groß céggel? Igen. Hast du nicht mit der Firma Groß gesprochen? Doch. Várhegyi Úr! 2. Írásban a „ja“ szó után vesszőt teszünk: Sprechen Sie Deutsch? Ja. 3. beszélek németül. A tagadó. Lektion 1. ich spreche Deutsch. ich habe mit der Firma Groß gesprochen. ich habe mit der Firma gesprochen. 4. 10.

Lecke Szószedet Német Magyar genau kennen lernen prüfen vorbei vorbeikommen .141 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember 30.

Vorstellungs.Vorstellungsgespräch gespräch gespräch gesprächs TSZ Alany Firmen Gespräche TSZ Tárgy Firmen Gespräche TSZ Részes Firmen Gesprächen TSZ Birtokos Firmen Gespräche Qualifikationen Qualifikationen Qualifikationen Qualifikationen Vorstellungsgespräche Vorstellungsgespräche Vorstellungsgesprächen Vorstellungsgespräche Magyar .142 30.Vorstellungs.Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Firma Gespräch Maschinenbau Qualifikation Tárgyeset Firma Gespräch Maschinenbau Qualifikation Részes eset Firma Gespräch Maschinenbau Qualifikation Birtokos Firma Gesprächs Maschinenbaus Qualifikation Vorstellungs.

amelyben a „nicht“ szó az állímány elé kerül. Warum sollen wir gerade Sie einstellen? 9. Ich arbeite gerne im Team. Meine Qualifikation und Erfahrungen entsprechen Ihren Anforderungen. 2. Ihre Produkte sind zukunftsorientiert. 4. Tegnap nem jöttél. a) Egyszerű igealak tagadása. elváló igéknél pedig az igekőtő elé: Ich schaue den Film nicht an. 4. amelyben a „nicht“ szó a névszó elé kerül: Peter ist noch nicht da. Ich war noch nicht hier. Lektion 1.143 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke 1. 10. 31. Elolvastuk az önéletrajzát. 3. 8. b) Az összetett igealak tagadása. 7. 10. 2012 Szeptember 31. Még nem voltam itt. Péter még nincs itt. Egész montatot a “nein” szóval tagadunk. 2. Sie legen großen Wert auf die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. A németben a tagadást a “nein”. A tagadó szók használata 1. Wir haben Ihren Lebenslauf gelesen. Mondatrészeket vagy állítmányt a „nicht“ szóval tagadjuk. Üdvözlöm. 7. amelyben a „nicht“ szó a mondat végén áll: Wir kommen heute nicht. Gestern bis du nicht gekommen. Ma nem jövünk. Bitte nehmen Sie Platz. Most nem tanulok. . Ich grüße Sie Herr Várhegyi. 5. Önök fontosnak tartják a dolgozók továbbképzését. A képzettségem és a tapasztalataim megfelelnek az Önök elvárásainak. Szivesen dolgozom csapatban. Hast du gelernt? Nein. Nem nézem meg a filmet. Ich lerne jetzt nicht. 6. Modern munkahellyel rendelkeznek. Az önök termékei a jövőbe mutatóak. 6. Várhegyi Úr. Kérem mondja el nekünk miért szeretne éppen nálunk dolgozni. Bitte erzählen Sie uns warum Sie gerade bei unserer Firma arbeiten wollen. Foglaljon helyet. a “nicht” és a “kein” szócskákkal fejezhetjük ki. c) A névszó tagadása. 2. Tanultál? Nem. 8. 5. 3. Miért pont Önt foglalkoztassuk? 9. Ihre Arbeitsplätze sind modern.

Ich arbeite nicht in der Stadt. „kein“ szóval tagadjuk. A filmet nem a moziban láttuk. „keine“. Nem a városban dolgozom. A névelő nélkül vagy határozatlan névelővel álló állítást a „kein“. Péter nem iszik sört. amelyben a „nicht“ szó a bővítmény elé kerül: Den Film haben wir nicht im Kino gesehen. Ich habe keinen Fernseher. Lecke Szószedet Német Magyar einstellen entsprechen erzählen gerade lernen modern zukunftsorientiert Nincs televízióm. .144 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 31. 3. 2012 Szeptember d) Az előljárós főnév tagadása. Peter trinkt kein Bier.

145 31. Lecke Főnevek ragozott alakjai Névelő Alanyeset Fernseher Film Produkt Orientierung Team Wert Zukunft Tárgyeset Fernseher Film Produkt Orientierung Team Wert Zukunft Részes eset Fernseher Film Produkt Orientierung Team Wert Zukunft Birtokos Fernsehers Films Produktes Orientierung Teams Wertes Zukunft TSZ Alany Fernseher Filme Produkte Teams Werte Zukünfte TSZ Tárgy Fernseher Filme Produkte Teams Werte Zukünfte TSZ Részes Fernsehern Filmen Produkten Teams Werten Zukünften TSZ Birtokos Fernseher Filme Produkte Teams Werte Zukünfte Magyar .

10. Die mit der Stelle verbundenen Aufgaben sprechen mich sehr an.146 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Nagyon tetszenek az állással kapcsolatos feladatok. Diese Erfahrungen möchte ich bei einer anderen Firma einbringen und weiter ausbauen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? 7. 6. Lecke 1. 10. Ich entspanne mich gerne in der Natur. A mostani munkahelyemen sok tapasztalatot szereztem. Ich möchte die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Firma anstreben. Milyen kereseti elképzelései vannak? 9. Lektion 1. Milyen hobbiai vannak? 5. 3. ha a személynév nem jelzi az esetet: das Ei des Kolumbus Kolumbusz tojása . Wie sehen Ihren Gehaltsvorstellungen aus? 9. Hová szeretne 5 év múlva eljutni? 7. 4. 32. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich viel Erfahrung gesammelt. 2012 Szeptember 32. 8. Welche sind Ihre Hobbys? 5. Teljesítményhez méltó bérezést képzelek magamnak el. 6. 8. nőnemű és többes számú országnevek előtt: die Schweiz die Türkei die Niederlande die Vereinigten Staaten das Vereinigte Königreich Svájc Törökország Hollandia (Németalföld) Egyesült Államok (USA) Egyesült Királyság (Anglia) b) a személynevek előtt. Szívesen elengedem magam a természetben. Ich stelle mir eine leistungsgerechte Bezahlung vor. Warum möchten Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln? 2. Szeretném a cégük fejlődési lehetőségeit megragadni. 4. A határozott névelő használata a németben A magyartól eltérően a határozott névelőt a következő esetekben használjuk: a) hímnemű. 3. Miért szeretne munkahelyet változtatni? 2. Ezeket a tapasztalatokat szeretném egy másik cégnél is hasznosítani és tovább gyarapítani.

Juni.-e van. télen kedden Minden más esetben a határozott névelőt úgyanúgy használjuk mint a magyarban. 2012 Szeptember c) évszakok. napok neve előtt: Heute ist der 10. 32. Lecke Szószedet Német andere ansprechen anstreben ausbauen aussehen bauen bringen einbringen entspannen leistungsgerecht sammeln verbunden warum wechseln weiter Magyar . hónapok.147 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. im Winter am Dienstag Ma június 10.

Entwicklungs. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Entwicklung Tárgyeset Entwicklung Részes eset Entwicklung Birtokos Entwicklung TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes Entwicklungen Entwicklungen Entwicklungen Entwicklungs.Entwicklungs.Entwicklungsmöglichkeit möglichkeit möglichkeit möglichkeit möglichkeiten Hobby Hobby Hobby Hobbys Hobbys Entwicklungsmöglichkeiten Hobbys Entwicklungsmöglichkeiten Hobbys TSZ Birtokos Entwicklungen Entwicklungsmöglichkeiten Hobbys Magyar .148 32.Entwicklungs.

149 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 2012 Szeptember Országnevek: Német Belgien Brasilien Bulgarien Chile China Dänemark England Finnland Griechenland Irland Italien Kroatien Marokko Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Schweiz Slowakei Slowenien Spanien Süd Afrika Thailand Tschechien Türkei Tunesien Vereinigte Arabische Emirate Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten Magyar .

Herr Várhegyi. Herr Müller ruft József an. 5. Ihr Schichtleiter holt Sie dort ab. Péter jó barát. Die Firma Groß Maschinenbau GmbH hat sich für József entschieden. 8. 6.150 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A határzottlan névelő használata A magyartól eltérően használjuk a határozatlan névelőket a következő esetekben: a) a jelzős főnevekkel kifejezett állítmány etőtt: Peter ist ein guter Freund. Várhegyi úr szeretnénk Önt felvenni. Nach Ihrer Ankunft melden Sie sich beim Pförtner. 33. Kérem hozza magával a személyi jövedelemadó kártyáját. 8. wir möchten Sie einstellen. Minden más esetben a határozatlan névelőt a magyarhoz hasonlóan használjuk. Lecke 1.-án kezdhet dolgozni. 3. b) a „haben“ ige használatánál: Hast du einen Kugelschreiber? Du hast ein gutes Herz. 7. 2. Müller úr kedves ember. Lecke Német abholen angenehm melden sich mitbringen Szószedet Magyar . 6. Héfőn. Lektion 1. Ihre Schicht fängt um 7 Uhr an. 10. május 3. Műszakja 7 órakor kezdődik. Mai zum Arbeiten anfangen. 3. A műszakvezető oda megy Önért. Van golyóstollad? Jó szived van. 7. Er wird Ihnen Ihre Arbeitsstelle zeigen. 9. 2012 Szeptember 33. 9. 10. Herr Müller ist ein angenehmer Mensch. József mellett döntött. Müller úr felhívja Józsefet. Sie werden bis 15 Uhr 30 arbeiten. Sie können am Montag den 3. 4. 15 óra 30-ig fog dolgozni. Ha megérkezett jelentkezzen a portásnál. A Groß Gépészeti Kft. 33. Bitte bringen Sie Ihre Lohnsteuerkarte mit. Ő fogja Önnek a munkahelyét megmutatni. 2. 5. 4.

151 33. Lecke Névelő Főnévek ragozott alakjai Alanyeset Ankunft Arbeiten Herz Karte Tárgyeset Ankunft Arbeiten Herz Karte Részes eset Ankunft Arbeiten Herz Karte Kugelschreiber Lohnsteuer Kugelschreiber Lohnsteuer Lohnsteuerkarte Mensch Pförtner Birtokos Arbeitens Herzens Karte TSZ Alany Herzen Karten TSZ Tárgy Herzen Karten TSZ Részes Herzen Karten TSZ Birtokos Herzen Karten Kugelschreiber Lohnsteuer Kugelschreibers Lohnsteuer Kugelschreiber Lohnsteuern Kugelschreiber Lohnsteuern Kugelschreibern Lohnsteuern Kugelschreiber Lohnsteuern Lohnsteuerkarte Menschen Pförtner Lohnsteuerkarte Menschen Pförtner Lohnsteuerkarte Menschen Pförtners Lohnsteuerkarten Menschen Pförtner Lohnsteuerkarten Menschen Pförtner Lohnsteuerkarten Menschen Pförtnern Lohnsteuerkarten Menschen Pförtner Schichtleiter Schichtleiter Schichtleiter Schichtleiters Schichtleiters Schichtleiters Schichtleitern Schichtleiters Schichtleiterin Schichtleiterin Schichtleiterin Schichtleiterin Schichtleiterinnen Schichtleiterinnen Schichtleiterinnen Schichtleiterinnen Magyar .

8. Hier ist unser Büro. Guten Morgen Herr Várhegyi. Kerjte van. brauchen + tárgyeset szüksége van valakire/valamire Die Firma braucht einen Mitarbeiter. 4. Jó reggelt kívánok Várhegyi Úr.152 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ez a szekrény az Ön szerkénye. Van itt egy golyóstoll? haben + tárgyeset valakinek/valaminek van Ich habe einen Sohn. birtokol Er besitzt einen Garten. . A műszakvezető Józsefért megy a portára. Hast du einen Wagen? Egy fiam van. Die Kinder benötigen mehr Liebe. Van egy autónk. 7. Lektion 1. 6. 2012 Szeptember 34. Új asztalra van szükséged. bitte. Du brauchst einen neuen Tisch. Van kocsid? besitzen + tárgyeset valakinek/valaminek van. Gibt es hier einen Kugelschreiber? Grillest van ma. Kérem jöjjön velem. 10. In diesem Raum kann man sich duschen und umziehen. A lap alján kérem írja alá. hogy melyik betegbiztósító pénztárnál van biztosítva. létezik Es gibt heute einen Grillabend. Zuerst nehmen wir Ihre Personalien auf. benötigen + tárgyeset szüksége van valamire Wir benötigen einen neuen Schrank. Ide írja be. Der Schrank hier ist Ihr Schrank. 5. Kérem töltse ki ezt a nyomtatványt. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Bitte kommen Sie mit mir mit. A magyartól eltérő tárgyas igék használata A tárgyas igék használata általában megegyezik a német és magyar nyelvben. Ebben a helységben lehet tusolni és átöltözni. Lecke 1. 3. 2. 10. 2. 9. Wir besitzen einen Wagen. 8. 4. Különbséget mutatnak a következő igék: es gibt + tárgyeset valaki/valami van. 6. 3. 34. Am Ende des Blattes unterschreiben Sie. Hier können Sie eintragen bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind. 9. 7. Elsőként felvesszük a személyi adatait. A cégnek szüksége van egy dolgozóra. Itt van az irodánk. Der Schichtleiter holt Jozsef vom Pförtner ab. Új szekrényre van szükségünk. 5. A gyerekeknek több szeretetre van szükségük.

Beléptünk a kertbe. Wir haben den Garten betreten. Wir bewältigen unsere Aufgaben. Meg fogtok birkózni az oroszlánnal. Wir werden Ihre Anfrage beantworten.153 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Egy orvoshoz megyek feleségül. Válaszolj a levelre. abholen + tárgyeset velekiért/valamiért érte menni Holst du mich ab? Ich hole dich ab. bewältigen + tárgyeset megbirkózni valamivel Ihr werdet den Löwen bewältigen. Lecke Szószedet Német abholen aufnehmen ausfüllen beantworten benötigen besitzen betreten bewältigen duschen eintragen heiraten mitkommen umziehen unterschreiben versichern zuerst Magyar . Egy tanárnőt vesz el feleségül. A kérelmét meg fogjuk válaszolni. Er heiratet eine Lehrerin. 34. Belép a terembe. 2012 Szeptember beantworten + tárgyeset valamire válaszolni Beantworte den Brief. heiraten + tárgyeset valakihez férhez megy/valakit elvesz feleségül Ich heirate einen Arzt. betreten + tárgyeset belépni valahová Er betritt den Raum. Értem jössz? Érted megyek. Megbírkózunk a feladatainkkal.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Büro Personalie Formular Tárgyeset Büro Personalie Formular Részes eset Büro Personalie Formular Birtokos Büros Personalie Formulars TSZ Alany Büros Personalien Formulare TSZ Tárgy Büros Personalien Formulare TSZ Részes Büros Personalien Formularen TSZ Birtokos Büros Personalien Formulare Krankenkasse Ende Blatt Raum Grill Grillabend Imbiss Wald Liebe Antrag Löwe Räuber Polizei Krankenkasse Ende Blatt Raum Grill Grillabend Imbiss Wald Liebe Antrag Löwen Räuber Polizei Krankenkasse Ende Blatt Raum Grill Grillabend Imbiss Wald Liebe Antrag Löwen Räuber Polizei Krankenkasse Endes Blattes Raumes Grills Grillabends Imbisses Waldes Liebe Antrages Löwen Räubers Polizei Krankenkassen Enden Blätter Räume Grills Grillabende Imbisse Wälder Lieben Anträge Löwen Räuber Polizeien Krankenkassen Enden Blätter Räume Grills Grillabende Imbisse Wälder Lieben Anträge Löwen Räuber Polizeien Krankenkassen Enden Blättern Räumen Grills Grillabenden Imbissen Wäldern Lieben Anträgen Löwen Räubern Polizeien Krankenkassen Enden Blätter Räume Grills Grillabende Imbisse Wälder Lieben Anträge Löwen Räuber Polizeien Polizist Polizistin Polizisten Polizistin Polizisten Polizistin Polizisten Polizistin Polizisten Polizistinnen Polizisten Polizistinnen Polizisten Polizistinnen Polizisten Polizistinnen Magyar .154 34.

10. Itt szivesen dolgozik az ember. 10. Hans megmutatja Józsefnek az új munkahelyét. 5. Kié az autó? Az auto az apámé. 9. Lecke 1. 7. A műszakvezető bemutatja az új kollegákat. Das ist Hans. . 8. 5. 2. Mi jut az eszébe? Nem jut eszembe a neve. Csatlakozik a csoporthoz. Találkoztál valakivel? einfallen + részeshatározó eset valakinek valami eszébe jut Was fällt Ihnen ein? Mir fällt der Name nicht ein. sich anschließen + részeshatározó eset valakihez/valamihez csatlakozni Ich schließe mich deiner Meinung an. Kellemes a munkahelyi légkör. 9. Die Polizei folgt dem Einbrecher. Der Schichtleiter stellt Jozsef seine neuen Arbeitskollegen vor. Die Maschinen sind modern. A munkahelyi csarnok világos. A magyartól eltérően részeshatározó esettel használt igék gehören + részeshatározó eset valakié/valamié Wem gehört das Auto? Das Auto gehört meinem Vater. folgen + részeshatározó eset valakit/valamit követni Ich werde deinen Ratschlägen folgen. Hans zeigt Jozsef seinen neuen Arbeitsplatz. 2. 4. Bist du jemandem begegnet? Találkoztam a barátoddal. 6. 8. 2012 Szeptember 35. 7. ő a csoportvezető. Er zieht sich in der Umkleidekabine um. József megkapja a munkaruháját. er ist Gruppenleiter. 3. A gépek modernek. 4. begegnen + részeshatározó eset valakivel talalkozni Ich bin deinem Freund begegnet. Das Arbeitsklima ist angenehm. Csatlakozom a véleményedhez. Követni fogom a tanácsodat. Die Arbeitshalle ist hell. Er schließt sich der Gruppe an. Hier arbeitet man gerne. Átöltözködik az öltözőben. 35. Ő Hans. Lektion 1. A rendőrség követi a betörőt. Jozsef bekommt die Arbeitskleider. Die Kollegen begrüßen freundlich Jozsef. 6.155 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 3. A kollégák barátságosan üdvözlik Józsefet.

Ez a cég jó hírnévnek örvend. sich erfreuen + birtokos eset valaminek örvend Mein Vater erfreut sich bester Gesundheit. Diese Firma erfreut sich eines guten Rufes. Nem hiszek a szememnek. Wir gedenken unserer Eltern. Ich traue meinen Augen nicht. Az apa szégyenkezik a fia miatt. Ich schäme mich deinetwegen. A magyartól eltérő esettel használatos német igék listája az itt felsoroltaktól sokkal bővebb. Lecke Szószedet Német Magyar begrüßen gehören anschließen sich begegnen einfallen jemand einfallen folgen trauen gedenken erfreuen sich .156 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Ne bízz a férfiakban. Megemlékezünk az áldozatokról. 35. Megemlékezünk a szüleinkről. A magyartól eltérően birtokos esettel használt igék: gedenken + birtokos eset megemlékezni valakiről/valamiről Wir gedenken der Opfer. Szégyelem magam miattad. Apám a legjobb egészségnek örvend. 2012 Szeptember trauen+ részeshatározó eset valakiben/valamiben (meg)bízni Traue keinem Mann. sich schämen + birtokos eset szégyenkezni valaki/valami miatt Der Vater schämt sich wegen seines Sohnes.

157 35. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos TSZ Alany TSZ Tárgy TSZ Részes TSZ Birtokos Arbeitshalle Arbeitshalle Arbeitshalle Arbeitshalle Arbeitshallen Arbeitshallen Arbeitshallen Arbeitshallen Arbeitsklima Arbeitskleid Arbeitsklima Arbeitskleid Arbeitsklima Arbeitskleid ArbeitsArbeitsklimas klimas Arbeitskleides Arbeitskleider Arbeitsklimas Arbeitskleider ArbeitsArbeitsklimas klimas Arbeitskleidern Arbeitskleider Arbeitskollege Auge Einbrecher Gesundheit Gruppe Arbeitskollegen Auge Einbrecher Gesundheit Gruppe Arbeitskollegen Auge Einbrecher Gesundheit Gruppe Arbeitskollegen Auges Einbrechers Gesundheit Gruppe Arbeitskollegen Augen Einbrecher Gruppen Arbeitskollegen Augen Einbrecher Gruppen Arbeitskollegen Augen Einbrechern Gruppen Arbeitskollegen Augen Einbrecher Gruppen Gruppenleiter Gruppenleiter Gruppenleiter Gruppenleiters Gruppenleiter Gruppenleiter Gruppenleitern Gruppenleiter Gruppenleiterin Halle Kleid Klima Kollege Kollegin Opfer Ruf Gruppenleiterin Halle Kleid Klima Kollegen Kollegin Opfer Ruf Gruppenleiterin Halle Kleid Klima Kollegen Kollegin Opfer Ruf Gruppenleiterin Halle Kleides Klimas Kollegen Kollegin Opfers Rufes Gruppenleiterinnen Hallen Kleider Klimas Kollegen Kolleginnen Opfer Rufe Gruppenleiterinnen Hallen Kleider Klimas Kollegen Kolleginnen Opfer Rufe Gruppenleiterinnen Hallen Kleidern Klimas Kollegen Kolleginnen Opfern Rufen Gruppenleiterinnen Hallen Kleider Klimas Kollegen Kolleginnen Opfer Rufe Umkleidekabine Vorschlag Umkleidekabine Vorschlag Umkleidekabine Vorschlag Umkleidekabine Vorschlages Umkleidekabinen Vorschläge Umkleidekabinen Vorschläge Umkleidekabinen Vorschlägen Umkleidekabinen Vorschläge Magyar .

A folyószámlájára egy 2000 eurós túllépési határt enged iratni. 10. 9. József elmegy a bankba egy új folyószámlát nyitni. Az EC kártyája postán fog érkezni. 4. Er lässt ein Dispolimit von 2000 Euro einrichten. A lakbére átutalására azonnal egy tartós fizetési megbízatást is ad. 36. 8. Jozsef geht zur Bank um ein neues Girokonto zu eröffnen. 7. Felmutatja a személyi igazolványát. 2. 6. 2012 Szeptember 36. 4. Er erstellt gleich einen Dauerauftrag zur Überweisung seiner Miete. Der Bankangestellte füllt ein Formular aus.158 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. A hímnenű főnevek főbb szabályai: I. 7. A folyószámla vezetési költsége 5 euróba kerül havonta. Lektion 1. Pillanatnyilag a folyószámla hitelkeret összege után fizetendő kamat 12. Külön postán érkezik majd a pénzautomatához szükséges titkos szám.46 százalékot tesz ki. 8. Er geht zum Schalter. 3. Seine EC-Karte wird per Post kommen. Jelentésük szerint:  A hímnemű élőlények: der Mann  der Vater  der Hahn  der Löwe   A napok: der Montag  der Mittwoch   A hónapok: der Januar  der März   Az évszakok: der Frühling  der Herbst   A csapadékok és szelek: der Regen  der Hagel  der Schnee  der Tau  a férfi az apa a kakas a hímoroszlán hétfő szerda január március tavasz ősz az eső a jégeső a hó a harmat . 3. A banktisztviselő kitölt egy nyomtatványt. 10. Er legt seinen Personalausweis vor. Lecke 1. 9. 5. 5.46 Prozent. 2. Der Dispozins liegt zurzeit in der Höhe von 12. Mit separater Post bekommt er die Geheimzahl für den Geldautomat. Die Kontoführung kostet 5 Euro pro Monat. 6. A pénztárablakhoz megy.

-eur. der Kivétel: das Bier II. -ismus képzővel képzettek: der Kommentar  a magyarázat der Sekretär  a titkár der Student  az egyetemi hallgató der Friseur  a fodrász der Doktor  a doktor der Jurist  a jogász der Realismus  a realizmus . der Hungaria  Szeszesitalok: der Wiskey. der Pannonia. der ECE. -ner képzővel képzettek: der Maler  a festő der Wecker  az ébresztőóra der Künstler  a művész der Pförtner  a portás Kivétl: die Butter. -ler. der Wein. 2012 Szeptember der Wind  a szél der Sturm  a vihar der Monsun  a monszum der Föhn  a főnszél  Automárkák: der Opel. -ent. der BMW.159 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. -ist. der Mercedes. -or. ich végűek: der Honig  a méz der Teppich  a szőnyeg  -er. der Volkswagen. Végződésük szerint  -ig. die Mutter  -ling képzősök: der Säugling  a csecsemő der Jüngling  az ifjú der Neuling  az újonc  Az idegen eredetű –ar. der Skoda  Az exressz vonatok: der Orient Express. der ICE. -är.

160 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német Magyar bekommen eröffnen erstellen gleich pro separat vorlegen zurzeit . 2012 Szeptember 36.

Lecke Névelö Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Bank Tárgyeset Bank Részes eset Birtokos Bank Bank TSZ Alany Banken TSZ Tárgy Banken TSZ Részes Banken TSZ Birtokos Banken Bankangestellte Bankangestellte Bankangestellter Bankangestellter Bankangestellte Bankangestellte Bankangestellten Bankangestellter Bankangestellter Bier Butter Dauerauftrag Dispolimit Dispozins Doktor EC-Karte Föhn Friseur Friseuse Geheimzahl Bankangestellten Bier Butter Dauerauftrag Dispolimit Dispozins Doktor EC-Karte Föhn Friseur Friseuse Geheimzahl Bankangestelltem Bier Butter Dauerauftrag Dispolimit Dispozins Doktor EC-Karte Föhn Friseur Friseuse Geheimzahl Bankangestellten Biers Butter Dauerauftrags Dispolimits Dispozinses Doktors EC-Karte Föhns Friseurs Friseuse Geheimzahl Bankangestellte Biere Daueraufträge Dispolimits Dispozinsen Doktoren EC-Karten Föhne Friseure Friseusen Geheimzahlen Bankangestellte Biere Daueraufträge Dispolimits Dispozinsen Doktoren EC-Karten Föhne Friseure Friseusen Geheimzahlen Bankangestellten Bieren Daueraufträgen Dispolimits Dispozinsen Doktoren EC-Karten Föhnen Friseuren Friseusen Geheimzahlen Bankangestellter Biere Daueraufträge Dispolimits Dispozinsen Doktoren EC-Karten Föhne Friseure Friseusen Geheimzahlen Geldautomat Girokonto Hagel Geldautomaten Girokonto Hagel Geldautomaten Girokonto Hagel Geldautomaten Girokontos Hagels Geldautomaten Girokonten Hagel Geldautomaten Girokonten Hagel Geldautomaten Girokonten Hageln Geldautomaten Girokonten Hagel Höhe Honig Jüngling Höhe Honig Jüngling Höhe Honig Jüngling Höhe Honigs Jünglings Höhen Honige Jünglinge Höhen Honige Jünglinge Höhen Honigen Jünglingen Höhen Honige Jünglinge Magyar .161 36.

162 Jurist Juristin Karte Kommentar Konto Kontoführung Künstler Juristen Juristin Karte Kommentar Konto Kontoführung Künstler Juristen Juristin Karte Kommentar Konto Kontoführung Künstler Juristen Juristin Karte Kommentars Kontos Kontoführung Künstlers Juristen Juristinnen Karten Kommentare Konten Kontoführungen Künstler Juristen Juristinnen Karten Kommentare Konten Kontoführungen Künstler Juristen Juristinnen Karten Kommentaren Konten Kontoführungen Künstlern Juristen Juristinnen Karten Kommentare Konten Kontoführungen Künstler Künstlerin Monsun Neuling Künstlerin Monsun Neuling Künstlerin Monsun Neuling Künstlerin Munsuns Neulings Künstlerinnen Monsune Neulinge Künstlerinnen Monsune Neulinge Künstlerinnen Monsunen Neulingen Künstlerinnen Monsune Neulinge Personalausweis Post Prozent Realismus Säugling Schalter Sekretär Sekretärin Student Studentin Sturm Tau Überweisung Wind Personalausweis Post Prozent Realismus Säugling Schalter Sekretär Sekretärin Studenten Studentin Sturm Tau Überweisung Wind Personalausweis Post Prozent Realismus Säugling Schalter Sekretär Sekretärin Studenten Studentin Sturm Tau Überweisung Wind Personalausweises Post Prozents Realismus Säuglings Schalters Sekretärs Sekretärin Studenten Studentin Sturms Taus Überweisung Windes Personalausweise Posten Prozente Realismen Säuglinge Schalter Sekretäre Sekretärinnen Studenten Studentinnen Stürme Überweisungen Winde Personalausweise Posten Prozente Realismen Säuglinge Schalter Sekretäre Sekretärinnen Studenten Studentinnen Stürme Überweisungen Winde Personalausweisen Posten Prozenten Realismen Säuglingen Schaltern Sekretären Sekretärinnen Studenten Studentinnen Stürmen Überweisungen Winden Personalausweise Posten Prozente Realismen Säuglinge Schalter Sekretäre Sekretärinnen Studenten Studentinnen Stürme Überweisungen Winde .

Bitte füllen Sie den Überweisungsschein aus. 37. mellé a bank azonosító számát. 9. 7. 2. 6. 8. Itt ez az Ön aláírásának a helye. 2012 Szeptember 37. Kérem adja ide a bankkártyáját. Unterhalb können Sie die Kontonummer reinschreiben. az ügyfél azonosító szám vagy a számlaszám. Ja. Jelentésük szerint:  Nőnemű élőlények: die Frau  die Mutter  die Löwin  Kivétel: das Weib das Mädchen das Fräulein das Huhn  Sok folyónév: die Elbe  die Wolga  die Theiß  die Donau  Kivétel: der Po der Rhein der Nil  Számjegyek: die Eins  egyes die Fünf  ötös die Null  nulla az asszony az anya a nöstény oroszlán  az asszony (tájszólás)  a leány  a kisasszony  a tyúk Elba Volga Tisza Duna  Po  Rajna  Nílus . Igen. An diese Stelle kommt der Zweck der Zahlung. Kérem töltse ki az átulalási szelvényt. 4. Azonkívül szeretnék pénzt átutalni. Felülre írja a kedvezményezett nevét.163 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Sind Sie der Kontoinhaber? 3. Erre a helyre kerül az átutalás közleménye. daneben die Bankleitzahl. Hier ist der Platz für Ihre Unterschrift. 2. Lecke 1. 10. 5. Oben tragen Sie den Namen des Begünstigten ein. Alul beírhatja a folyószámla számát. Bitte geben Sie mir Ihre EC-Karte. 7. A nőnemű főnevek főbb szabályai I. Außerdem möchte ich Geld überweisen. 5. Ich möchte 200 Euro vom Konto abheben. 4. 6. Lektion 1. Szeretnék 200 euró a bankszámláról felvenni. Kundennummer oder Rechnungsnummer. 8. Ön a bankszámlatulajdonos? 3. 10. 9.

-enz. -keit die Freiheit  a szabadság die Möglichkeit  a lehetőség  -schaft die Mutterschaft  az anyaság die Freundschaft  a barátság  -ung die Übung  a gyakorlat  -ei die Bücherei  a könyvtár  Az idegen eredetű –ie. 2012 Szeptember  Hajók és repülőgépek nevei: die AIDA die Boeing II. -ion. euse. -ik.164 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. -tät. 37. -age. -ur képzővel képzett főnevek: die Chemie  a kémia die Politik  a politika die Revolution  a forradalom die Reportage  a riport die Friseuse  a fodrásznő die Intelligenz  az értelmiség die Univesität  az egyetem die Natur  a természet Szószedet Német Magyar abheben außerdem daneben eintragen reinschreiben überweisen . Lecke Végzősésük szerint:  -in die Freundin  a barátnő die Ärztin  az orvosnő  -heit.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Ärztin Bankleitzahl Begünstigte Begünstigter Bücherei Chemie Fräulein Freiheit Freundschaft Huhn Inhaber Inhaberin Intelligenz Tárgyeset Ärztin Bankleitzahl Begünstigte Begünstigten Bücherei Chemie Fräulein Freiheit Freundschaft Huhn Inhaber Inhaberin Intelligenz Részes eset Ärztin Bankleitzahl Begünstigter Begünstigtem Bücherei Chemie Fräulein Freiheit Freundschaft Huhn Inhaber Inhaberin Intelligenz Birtokos Ärztin Bankleitzahl Begünstigter Begünstigten Bücherei Chemie Fräuleins Freiheit Freundschaft Huhns Inhabers Inhaberin Intelligenz TSZ Alany Ärztinnen Bankleitzahlen Begünstigte Begünstigte Büchereien Chemien Fräulein Freiheiten Freundschaften Hühner Inhaber Inhaberinnen Intelligenzen TSZ Tárgy Ärztinnen Bankleitzahlen Begünstigte Begünstigte Büchereien Chemien Fräulein Freiheiten Freundschaften Hühner Inhaber Inhaberinnen Intelligenzen TSZ Részes Ärztinnen Bankleitzahlen Begünstigten Begünstigten Büchereien Chemien Fräulein Freiheiten Freundschaften Hühnern Inhabern Inhaberinnen Intelligenzen TSZ Birtokos Magyar Ärztinnen Bankleitzahlen Begünstigter Begünstigter Büchereien Chemien Fräulein Freiheiten Freundschaften Hühner Inhaber Inhaberinnen Intelligenzen Kontoinhaber Kontoinhaber Kontoinhaber Kontoinhabers Kontoinhaber Kontoinhaber Kontoinhabern Kontoinhaber Kontoinhaberin Kontoinhaberin Kontoinhaberin Kontoinhaberin Kontoinhaberinnen Kontoinhaberinnen Kontoinhaberinnen Kontoinhaberinnen Kontonummer Kunde Kundin Möglichkeit Mutterschaft Kontonummer Kunden Kundin Möglichkeit Mutterschaft Kontonummer Kunden Kundin Möglichkeit Mutterschaft Kontonummer Kunden Kundin Möglichkeit Mutterschaft Kontonummern Kunden Kundinnen Möglichkeiten - Kontonummern Kunden Kundinnen Möglichkeiten - Kontonummern Kunden Kundinnen Möglichkeiten - Kontonummern Kunden Kundinnen Möglichkeiten - .165 37.

166 Politik Politik Politik Politik - - - - Rechnungsnummer Reportage Revolution Überweisung sschein Universität Weib Zahlung Zweck Rechnungsnummer Reportage Revolution Überweisungs schein Universität Weib Zahlung Zweck Rechnungsnummer Reportage Revolution Überweisungs schein Universität Weib Zahlung Zweck Rechnungsnummer Reportage Revolution Überweisungs scheines Universität Weibes Zahlung Zwecks Rechnungsnummern Reportagen Revolutionen Rechnungsnummern Reportagen Revolutionen Rechnungsnummern Reportagen Revolutionen Rechnungsnummern Reportagen Revolutionen Überweisungsscheine Universitäten Weiber Zahlungen Zwecke Überweisungsscheine Universitäten Weiber Zahlungen Zwecke Überweisungsscheinen Universitäten Weibern Zahlungen Zwecken Überweisungsscheine Universitäten Weiber Zahlungen Zwecke .

2. 6. Aber der Himmel bleibt bewölkt. Télen sok hó esik és gyakran fagy. 3.Lektion 1. Im Winter schneit es viel und es gibt oft Frost. 7.167 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Az utak csúszósak. Reggel hűvös volt és ködös. 8. 2. Jetzt regnet es. Hoffentlich scheint morgen wieder die Sonne. Az idő még nagyon szeles. 9. Die Straßen sind sehr rutschig. 3. 5. Es ist noch sehr windig. Most esik az eső. 6.és nőnemű élőlények közös nevei: das Pferd  a ló das Schwein  a sertés das Rind  a szarvasmarha Kivétel: der Mensch  az ember  Helységek nevei: das alte Leipig  a régi Lipcse  a világrészek: das heutige Asien  a mai ázsia das neue Europa  az új Európa  a legtöbb országnév: das schöne Italien  a szép Olaszország das moderne Frankreich  a modern Franciaország Kivétel: der Sudan  Szudán die Schweiz  Svájc az –ei végűek: die Türkei  Törökország a Republik (köztársaság) főnévvel kifejezettek: die Republik China többes számú Staaten főnévvel kifejezettek: die Vereinigten Staaten  az Egyesült Államok die Niederlande (többes szám) Hollandia (Németalföld) . De az égbolt borult marad. In der Früh war es noch neblig und kühl. Tagsüber wird es etwas wärmer. Óvatosan kell vezetni. 4. Man muss vorsichtig fahren. 38. Lecke 1. Remélhetőleg holnap süt újra a nap. Estig eláll az eső. 4. 9. A semleges nemű főnevek föbb szabályai I. 7. 8. Jelentésük szerint:  Fiatal élőlények nevei: das Kind  a gyermek das Kalb  a borjú das Lamm  a bárány  Hím. 10. 10. Napközben egy kicsit melegebb lesz. 2012 Szeptember 38. 5. Bis Abends hört es auf zu regnen.

2012 Szeptember  számos fém és vegyi nevek: das Gold  az arany das Eisen  a vas das Nickel  a nickel das Chrom  a krom das Uran  az urán Kivétel: der Stahl  az acél die Bronze  a bronz  minden főnévként használt főnévi igenév: das Lernen  a tanulás das Lesen  az olvasás  szálldák. das Astoria. Végződésük szerint:  -chen. mozik nevei: das Hilton. -ment. -um. -ma képzős főnevek: das Ballett  a balett das Parlament  a parlament das Gymasium  a gimnázium das Museum  a múzeum das Drama  a dráma .168 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. -lein kicsinyítő képzős főnevek: das Häuschen  a házikó das Mädchen  a leány das Tischchen  az asztalka das Fräulein  a kisasszony  -nis képzős főnevek nagy része: das Hindernis  az akadály das Gedächtnis  az emlékezet das Zeugnis  a bizonyítvány Kivétel: die Kenntnis  az ismeret die Erlaubnis  az engedély  -tum képzős főnevek nagy része: das Eigentum  a tulajdon das Reichtum  a gazdagság  Az idegen eredetű –ett. das Capitol II.

2012 Szeptember 38. Lecke Német aufhören bewölken hoffen hoffentlich kühl neblich rutschig scheinen tagsüber vorsichtig warm windig Szószedet Magyar .169 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

170 38. Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Ballett Bronze Chrom Drama Eigentum Eisen Erlaubnis Frost Gedächtnis Gold Häuschen Himmel Hindernis Kalb Kenntnis Lamm Tárgyeset Ballett Bronze Chrom Drama Eigentum Eisen Erlaubnis Frost Gedächtnis Gold Häuschen Himmel Hindernis Kalb Kenntnis Lamm Részes eset Ballett Bronze Chrom Drama Eigentum Eisen Erlaubnis Frost Gedächtnis Gold Häuschen Himmel Hindernis Kalb Kenntnis Lamm Birtokos Ballett Bronze Chroms Dramas Eigentums Eisens Erlaubnis Frostes Gedächtnisses Golds Häuschens Himmels Hindernisses Kalbs Kenntnis Lamms TSZ Alany Ballette Bronzen Dramen Eisen Erlaubnisse Fröste Gedächtnisse Häuschen Himmel Hindernisse Kälber Kenntnisse Lämmer TSZ Tárgy Ballette Bronzen Dramen Eisen Erlaubnisse Fröste Gedächtnisse Häuschen Himmel Hindernisse Kälber Kenntnisse Lämmer TSZ Részes Balletten Bronzen Dramen Eisen Erlaubnissen Frösten Gedächtnissen Häuschen Himmeln Hindernissen Kälbern Kenntnissen Lämmern TSZ Birtokos Ballette Bronzen Dramen Eisen Erlaubnisse Fröste Gedächtnisse Häuschen Himmel Hindernisse Kälber Kenntnisse Lämmer Lernen Lesen Museum Nickel Parlament Pferd Lernen Lesen Museum Nickel Parlament Pferd Lernen Lesen Museum Nickel Parlament Pferd Lernens Lesens Museums Nickels Parlaments Pferdes Museen Parlamente Pferde Museen Parlamente Pferde Museen Parlamenten Pferden Museen Parlamente Pferde Magyar .

171 Reichtum Republik Reichtum Republik Reichtum Republik Reichtums Republik Reichtümer Republiken Reichtümer Republiken Reichtümern Republiken Reichtümer Republiken Rind Rind Rind Rinds Rinder Rinder Rindern Rinder Schwein Schwein Schwein Schweins Schweine Schweine Schweinen Schweine Sonne Stahl Tischchen Uran Sonne Stahl Tischchen Uran Sonne Stahl Tischchen Uran Sonne Stahls Tischchens Urans Sonnen Stahle Tischchen - Sonnen Stahle Tischchen - Sonnen Stahlen Tischchen - Sonnen Stahle Tischchen - .

10. Die französische Küche ist sehr schmackhaft. 6. Spanyolorszába vagy Franciaországba is mehetnénk. 6. Görögországban sok sziget van. 4. 5. Möchtest du in Italien lieber ans Meer oder in die Berge fahren? 2. Lektion 1. 9. 39. Lecke 1. 3. Wir können auch entweder nach Spanien oder nach Frankreich fahren. Ausztria gyalogtúrákra ideális.172 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. 10. In der Türkei ist im Frühling schon warm. 7. 3. Vagy inkább északra szeretnénk menni? 8. A tenger Horvátországban szép tiszta. A francia konyha nagyon ízletes. Nemzetiségek: Országnevek: Belgien Brasilien Bulgarien Chile China Dänemark England Finnland Griechenland Irland Italien Kroatien Marokko Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Férfi Belgier Brasilianer Bulgare Chilene Chinese Däne Engländer Finne Grieche Irländer Italiener Kroate Marokkaner Niederländer Norweger Österreicher Pole Portugiese Rumäne Russe Schwede Nő Belgierin Brasilianerin Bulgarin Chilenin Chinesin Dänin Engländerin Finnin Griechin Irländerin Italienerin Kroatin Marokkanerin Niederländerin Norwegerin Österreicherin Polin Portugiesin Rumänin Russin Schwedin . A norvég fjordok álomszépek. 4. Törökországban tavasszal már meleg van. Die norwegischen Fjorde sind traumhaft. Nem szeretnék az olaszokhoz utazni. 7. In Griechenland gibt es viele Inseln. Zu den Italienern möchte ich nicht fahren. Österreich ist ideal zum Wandern. 2012 Szeptember 39. In Kroatien ist das Meer schön sauber. Olaszországba a tengerre szeretnél menni vagy inkább a hegyekbe? 2. Oder wollen wir nach Norden? 8. 9. 5.

Lecke Szószedet Német Magyar ans (=an+das) entweder-oder französisch griechisch ideal italienisch kroatisch norwegisch oder sauber schmackhaft spanisch traumhaft türkisch Schweizer Slowake Slowene Spanier Südafrikaner Thailänder Tscheche Türke Tuneser Araber Schweizerin Slowakin Slowenin Spanierin Südafrikanerin Thailänderin Tschechin Türkin Tuneserin Araberin . 2012 Szeptember Schweiz Slowakei Slowenien Spanien Süd Afrika Thailand Tschechien Türkei Tunesien Vereinigte Arabische Emirate 39.173 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft.

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Fjord Insel Meer Nord Norden Ost Osten Süd Süden Wandern West Westen Tárgyeset Fjord Insel Meer Nord Norden Ost Osten Süd Süden Wandern West Westen Részes eset Fjord Insel Meer Nord Norden Ost Osten Süd Süden Wandern West Westen Birtokos Fjordes Insel Meeres Nordes Nordens Ostes Ostens Südes Südens Wanderns Westes Westens TSZ Alany Fjorde Inseln Meere Norde Oste Süde Weste - TSZ Tárgy Fjorde Inseln Meere Norde Oste Süde Weste - TSZ Részes Fjorden Inseln Meeren Norden Osten Süden Westen - TSZ Birtokos Fjorde Inseln Meere Norde Oste Süde Weste - Magyar .174 39.

Repülő utat szeretnének vagy autóval utazni? 3. Prüfen wir dann die Flugzeiten. 10. 40. 2. Die Appartementanlage liegt nahe zum Meer. 6. Wir wollen einen Urlaub buchen. 8. 4. Wir würden lieber fliegen. Néhány főnévnek több névelője is lehet („schwankender Geschlecht“): der / das Virus der / das Meter der / das Viadukt der / das Joghurt der / das Gelee der / das Liter der / das Radar der / das Bonbon         vírus méter viadukt joghurt zselé liter radar bonbon (cukorka) . Ja. A Kanári szigetek vagy Ciprus nagyon ajánlott. 7. Üdülést szeretnénk lefoglalni. 2012 Szeptember 40. 10. Am liebsten wäre uns ein Appartement. 8. A főneveknek jelentésük szerint különböző névelőt kaphatnak: die Kiefer der Kiefer die Band das Band der Band      erdei fenyő állkapocs tánczenekar szalag könyv 2. vagy a pünkösdi vagy a nyári szünetben szeretnénk utazni. Wir können ein Hotel mit Verpflegung oder ein Appartement ohne Verpflegung anbieten. Inkább repülni szeretnénk. Haben Sie schon einen bestimmten Termin? 5. 4. Hotelt tudunk ajánlani ellátással vagy apartmant ellátás nékül. Lektion 1. A legszívesebben apartmantba mennénk. Igen. 6. Ügyeljünk a különbségekre: 1. 9. 2.175 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Sehr empfehlenswert sind die Kanarischen Inseln oder Zypern. wir wollen entweder in die Pfingstferien oder in die Sommerferien reisen. Akkor ellenőrizzük le a repülő indulási időpontjait. 9. Megállapodtak már egy bizonyos időpontban? 5. 7. A nyaralóterület a tengerparttól nem messze terül el. Lecke 1. Wollen Sie eine Flugreise oder mit dem Auto fahren? 3.

See. bolond kereset márka adó die die die die die die die Flur.. -e die die die Mark. die Wörter   a beszéd összefüggő szavai egyes szavak . Az egyes szám alanyesetében azonos alakú._e Kunde. -en. die Bänke 2. -e kapu érdem Mark Steuer velő kormány das das das 4. Steuer. róna puszta oltalom hír létra tenger das das das das das das Bund. de különdöző többes számú és különböző jelentésű főnevek: die Bank 1. -n Leiter. -(-s) Schild.176 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. ragozású és jelentésű főnevek: der der der der der der der Flur. die Worte 2.. -en Verdienst. -e Heide. Azonos nemű. -e Erbe Gehalt. . -er köteg örökség fizetés kávéház cégtábla das das Tor. -n Hut Kunde. -n der der der der der der Bund. -n. -e Kaffee. . -n. -n Gehalt. -s Schild. 2012 Szeptember 3.. -e Verdienst. -en Heide. de különböző nemű. ._e Erbe. -n. -e der der Tor. -n előszoba pogány kalap vevő vezető tó szövetség örökös tartalom kávé pajzs balga. -n Leiter See mező. -n Hut._er Café. die Banken   padok bankok das Wort 1.

2012 Szeptember 40.177 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Lecke Szószedet Német anbieten bestimmt buchen empfehlenswert fliegen nahe prüfen reisen Magyar .

Lecke Névelő Főnevek ragozott alakjai Alanyeset Tárgyeset Részes eset Birtokos Anlage Anlage Anlage Anlage Appartement Appartement Appartement Appartement TSZ Alany Anlagen Appartements TSZ Tárgy Anlagen Appartements TSZ Részes Anlagen Appartements TSZ Birtokos Anlagen Appartements Appartementanlage Band Band Bank Bank Bonbon Bund Bund Café Erbe Erbe Ferien Flug Flugreise Appartementanlage Band Band Bank Bank Bonbon Bund Bund Café Erbe Erben Ferien Flug Flugreise Appartementanlage Band Band Bank Bank Bonbon Bund Bund Café Erbe Erben Ferien Flug Flugreise Appartementanlage Bands Band Bank Bank Bonbons Bundes Bundes Cafés Erbes Erben Ferien Fluges Flugreise Appartementanlagen Bände Bands Bänke Banken Bonbons Bunde Bünde Cafés Erben Flüge Flugreisen Appartementanlagen Bände Bands Bänke Banken Bonbons Bunde Bünde Cafés Erben Flüge Flugreisen Appartementanlagen Bänden Bands Bänken Banken Bonbons Bunden Bünden Cafés Erben Flügen Flugreisen Appartementanlagen Bände Bands Bänke Banken Bonbons Bunde Bünde Cafés - Flugzeit Flur Flur Gehalt Gehalt Gelee Gesicht Gesicht Heide Flugzeit Flur Flur Gehalt Gehalt Gelee Gesicht Gesicht Heiden Flugzeit Flur Flur Gehalt Gehalt Gelee Gesicht Gesicht Heiden Flugzeit Flurs Flugzeiten Flure Fluren Gehälter Gehalte Gelees Gesichte Gesichter Heiden Flugzeiten Flure Fluren Gehälter Gehalte Gelees Gesichte Gesichter Heiden Flugzeiten Fluren Fluren Gehältern Gehalten Gelees Gesichten Gesichtern Heiden Flugzeiten Flure Fluren Gehälter Gehalte Gelees Gesichte Gesichter Heiden Gehaltes Gehaltes Gelees Gesichtes Gesichts Heiden Flüge Flugreisen Magyar .178 40.

179 Heide Hotel Hut Hut Joghurt Kaffee Heide Hotel Hut Hut Joghurt Kaffee Heide Hotel Hut Hut Joghurt Kaffee Heide Hotels Hutes Hut Joghurts Kaffees Heiden Hotels Hüte Joghurts Kaffees Heiden Hotels Hüte Joghurts Kaffees Heiden Hotels Hüten Joghurts Kaffees Heiden Hotels Hüte Joghurts Kaffees Kiefer Kiefer Kunde Kunde Leiter Leiter Liter Mark Mark Meter Pfingstferien Radar Schild Schild See See Kiefer Kiefer Kunden Kunde Leiter Leiter Liter Mark Mark Meter Pfingstferien Radar Schild Schild See See Kiefer Kiefer Kunden Kunde Leiter Leiter Liter Mark Mark Meter Pfingstferien Radar Schild Schild See See Kiefers Kiefer Kunden Kunde Leiters Leiter Liters Markes Mark Meters Pfingstferien Radars Schildes Schildes Sees See Kanarische Inseln Kiefer Kiefern Kunden Kunden Leiter Leitern Liter Mark Meter Radare Schilder Schilde Seen Seen Kanarische Inseln Kiefer Kiefer Kunden Kunden Leiter Leiter Liter Mark Meter Radare Schilder Schilde Seen Seen Kanarische Inseln Kiefern Kiefer Kunden Kunden Leitern Leiter Litern Mark Metern Radaren Schildern Schilden Seen Seen Kanarische Inseln Kiefer Kiefer Kunden Kunden Leiter Leiter Liter Mark Meter Radare Schilder Schilde Seen Seen Sommerferien Steuer Steuer Termin Sommerferien Steuer Steuer Termin Sommerferien Steuer Steuer Termin Sommerferien Steuers Steuer Termins Steuer Steuern Termine Steuer Steuer Termine Steuern Steuer Terminen Steuer Steuer Termine .

180 Tor Tor Verdienst Verdienst Verpflegung Viadukt Virus Zypern Tor Toren Verdienst Verdienst Verpflegung Viadukt Virus Zypern Tor Toren Verdienst Verdienst Verpflegung Viadukt Virus Zypern Tors Toren Verdienstes Verdienstes Verpflegung Viaduktes Virus Zyperns Tore Toren Verdienste Verdienste Verpflegungen Viadukte Viren - Tore Toren Verdienste Verdienste Verpflegungen Viadukte Viren - Toren Toren Verdiensten Verdiensten Verpflegungen Viadukten Viren - Tore Toren Verdienste Verdienste Verpflegungen Viadukte Viren - .

5. 15. Deutschtest II. Lösungen / Megoldások 1. 8. Können Sie schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen. 2. 6. Der Lehrer zeigt dem Schüler das Bild. 7. Sie kaufen viele moderne Möbel. 10. 4. Sie haben lange eine Wohnung gesucht. Wie heißen Sie? 3. 12. 3. 8. Die neue Wohnung muss eingerichtet werden. 9. Der junge Mann trinkt eine heiße Schokolade. Sie kommen aus Ungarn. Bis Juni werden sie einziehen. Das ist ein guter. 12. Die Kinder gehen in die Schule. roter Wein. 2012 Szeptember Deutschtest I. Sie bleiben 3 Stunden im Kaufhaus. Was sind Sie von Beruf? 4. Jozsef und Vera treffen sich um 2 Uhr. Für die Küche Töpfe und Teller. Lösungen / Megoldások 1. 10. 17. . Wer ist das? Das ist Peter. 9. Sie möchten eine neue Wohnung. Das ist ein guter Salat. 11. 13. 2. Ich esse den Salat. Die Freunde sind gekommen. Sie fahren ohne Ihre Kinder einkaufen. Sie fahren gegen 5 Uhr nach Hause. 7.181 © Multimédiás Német Nyelvoktatás diwa Personalservice Kft. Die Eltern arbeiten. ich bin Thomas Müller. 20. Wo wohnst du? In der Müllerstraße. 6. Die Miete kostet 600 Euro. Familie Várhegyi wohnt in München. Ich schenke meiner Schwester einen neuen Pulli. 11. 16. Guten Tag. Die neue Wohnung ist schöner als die alte. Sie sind gut angekommen. 18. Für die Kinder kaufen sie zwei Fahrräder. Was ist das? Das ist ein Buch. Wo wohnen Sie? 5. 14. Sie sind um 6 Uhr zu Hause. 13. 19.