You are on page 1of 2

Tunnikava

Aine:
Klass:
Teema:
Eesmrk:

Eesti keel
3. klass
Snaliigid
pilane:
* teab snaliike (nimisnad, omadussnad, asesnad, tegusnad ja sidesnad)
* oskab mrata snade liike
* oskab kasutada QRkoode ja tahvelarvutit

Vahendid: tahvelarvutid, petaja arvuti


Tunni kik:

pilaste paaridsesse jagamine: http://teamup.aalto.fi/


pilased saavad paari peale tlehe:

l 1: http://www.taskutark.ee/m/test/sonaliigid-igas-tulbas-on-uks-sona-mis-ei-sobisonaliigi-poolest-teiste-hulka/?auth=dGFza3V0YXJr
l 2: http://miksike.ee/#keelemiks/en/gtests.html?
start=1&test=7394&referer=http://miksike.ee/
Kiirematele lisat (Quiver vrvimisleht- http://www.quivervision.com/ )

Kui kik pilased on lesanded lpetanud toimub Kahoot kinnistamiseks:


https://create.kahoot.it/#quiz/275544d8-ebef-4d2f-8624-af80f3441a4b