You are on page 1of 5

Transmisii prin curea

Transmisiile prin curea sunt transmisii mecanice, care realizează transmiterea mişcării de
rotaţie şi a sarcinii, de la o roată motoare la una sau mai multe roţi conduse, prin intermediul
unui element flexibil, fără sfârşit, numit curea.
1. Generalităţi
Transmiterea mișcării se poate realiza:

cu alunecare (la transmisiile prin curele late sau trapezoidale);

fără alunecare (la transmisiile prin curele din țate).

O transmisie prin curea (figura 1) se compune din:

roțile de curea (fulii) – conducătoare 1 și condusă 2;

elementul de legătură (cureaua) 3;

sistemul de întindere a curelei și apărători de protec ție.

Comparativ cu celelalte transmisii mecanice, transmisiile prin curele cu alunecare prezintă
o serie de avantaje:

se montează și se întrețin ușor;

funcționează fără zgomot; amortizează șocurile și vibrațiile;

necesită precizie de execuție și montaj relativ reduse;

costurile de fabricație sunt reduse;

 forțe de pretensionare mari. care solicită arborii și reazemele.  permit antrenarea simultană a mai multor arbori. ca urmare a alunecării curelei pe ro ți. n dimensiuni de gabarit mari. Dintre dezavantajele acestor transmisii se pot menționa:  capacitate de încărcare limitată. transmit sarcina la distanțe relativ mari între arbori. Clasificarea transmisiilor prin curea O clasificare a principalelor tipuri de transmisii prin curea utilizate în construcția de ma șini se prezintă sintetic în tabelul 1.  durabilitate limitată.  raport de transmitere variabil. deci o solicitare redusă a arborilor și a lagărelor.  randamentul mecanic este mai ridicat. .  funcționează la viteze mari.  pretensionare mai mică la montaj. 2.  sensibilitate mărită la căldură și la umiditate.  asigură protecția împotriva suprasarcinilor. comparativ cu transmisiile prin roți dințate. vitezele unghiulare ale ro ților fiind constante și ridicate. Unele dintre dezavantajele mai sus enumerate ale transmisiilor prin curea cu alunecare sunt anulate de transmisiile prin curele din țate:  mișcarea se transmite sincron.  necesitatea utilizării unor dispozitive de întindere a curelei.

TABELUL 1 .

4. Cauze.  pretensionare incorectă a curelei. cauzele acestora și modul de remediere se prezintă sin tetic în tabelul 2 (adaptat după [3]) .  montajul forțat al curelei. Factorii de influenţă ai fiabilităţii transmisiilor prin curea [3] 3. Factorii de influenţă ai fiabilităţii transmisiilor prin curea Principalii factori de influență a fabilității transmisiilor prin curea sunt (figura 2):  dimensiuni incorecte curea/canalul din fulie.  uzură la canalul din fulie.FIGURA 2. Defecte ale transmisiilor prin curea. Remedieri O clasificare a principalelor defecte care apar în cazul transmisiilor prin curele late.  poziție relativă incorectă a (axelor) fuliilor.  îndoirea excesivă a curelei.