You are on page 1of 2

NATIONAL

ARCHITECTURE
WEEK 2016

“RELIKYA: Philippine Culture as Manifested in Philippine Architecture”
December 5, 2016 | Entertainment Plaza, PUP-CEA Bldg

Unang Bahagi: Parada
Mula Main bldg. patungong CEA bldg.

8:00 AM-9:00 AM

7:00 AM-8:00 AM

Ikalawang Bahagi: Misa
Entertainment Plaza, CEA bldg.

Rev. Fr. Mark Demanuele, MSSP

Ikatlong Bahagi: Palatuntunan
Entertainment Plaza, CEA bldg. | 9:00 AM-10:30 AM
I. Pambansang Awit ng Pilipinas
II. Himno ng PUP
III. Pagtawag sa bawat Kaharian
IV. Pambungad na Pananalita

………………………………….. Snow Bustillo, uapsa-pup
Secretary, CAFA Student Council

V. Pagtatalaga sa mga Opisyales
ng CAFA Student Council

………………………………….. Jonald Bagasina
President, SKM PUP

………………………………….. Ar. Ted V. Inocencio, uap
Dean, CAFA

Elijah San Fernando
Vice President, SKM PUP
Ye Eun Marick Dawi
President, CAFA-SC 2015-2016
VI. Pagtatalaga sa mga Opisyales
ng UAPSA-PUP Chapter

………………………………….. Jet Levi L. Joson, uapsa-bulsu
UAPSA National President
Airon J. Samac, uapsa-mit
UAPSA National Executive Vice President
Auriel Nicole G. Soriano, uapsa-ue
UAPSA Secretary General

VII. Pampaganang Pananalita

………………………………….. Jet Levi L. Joson, uapsa-bulsu
UAPSA National President

VIII. Pamukaw Siglang Bilang
………………………………….. Anna Hernando, uapsa-pup
IX. Pagpapakilala sa mga Ayycons
X. Paggawad sa mga Sang’gres
X. Pagpapakilala ng mga
Naghandog ng Tulong
………………………………….. Ar. Emilie T. Garcia, uap
XI. Pangwakas na Pananalita
Adviser, UAPSA-PUP
XII: Ribbon Cutting of Booths

………………………………….. Ar. Ted V. Inocencio, uap
Dean, CAFA

Xyrus Adan and Eithnie Fajardo
Tagapagpadaloy ng Palatuntunan

Pagpapakilala ng mga Naghandog ng Tulong VII. Ted V... UAPSA-PUP Chapter IKALAWANG BAHAGI: I. Ar. uapsa-pup President. uap Adviser.. Angelica Portia F. Inocencio. uap Medalya sa mga Nagwagi sa: Dean. Ted V. CAFA Ar. Pambansang Awit III. Inocencio. Jocelyn Rivera-Lutap. De Guzman. Jimuel Franz R. Ted V. uap Dean. Jocelyn Rivera-Lutap. uap Chairperson. CAFA ~Runway Ar. Paggawad ng Sertipiko at Medalya sa mga Nagwagi sa Iba’t– ibang Patimpalak …………………………………. Pagpapakilala sa mga Hurado …………………………………. CAFA …………………………………. Regencia. De Guzman. 2016 | NDC Covered Court. UAPSA-PUP II. Garcia. Inocencio. Paggawad ng mga Sertipiko at …………………………………. uap ~Ayycons ~Natatanging Pangulo Chairperson. Ayycons IV. Pangwakas na Pananalita …………………………………. uapsa-pup President. UAPSA-PUP Chapter XI. UAPSA-PUP Chapter Patrick John Carcer and Rustan Campo Tagapagpadaloy ng Palatuntunan . PUP-CEA UNANG BAHAGI: I. UAPSA-PUP Chapter Jimuel Franz R. uapsa-pup Public Information Officer. UAPSA-PUP Chapter Jimuel Franz R. Pampasiglang Bilang …………………………………. Pagtawag sa bawat Kaharian IV. Garcia. Dr. Pambungad na Pananalita V. Emilie T. uap Dean. De Guzman. Dr.. Mga Opisyales ng UAPSA-PUP Chapter VI. uap ~Natatanging Kaharian Adviser. Emilie T.. uapsa-pup President. Ar. Awit Panalangin II. Runway III.NATIONAL ARCHITECTURE WEEK 2016 THE BIG NIGHT “RELIKYA: Philippine Culture as Manifested in Philippine Architecture” December 10. CAFA Ar.. CAFA ~Natatanging Pangkat Ar. Ar.