You are on page 1of 3

Demisia - act unilateral de vointa a salariatului

Hotararea nr. 166 din 31.01.2014
Pronuntata de Tribunalul GALATI

Demisia constituie actul unilateral de vointa a salariatului, care, printr-o notificare scrisa,
comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen
de preaviz.
Retractarea demisiei in perioada de preaviz nu este reglementata de legislatia muncii, fiind
posibila numai cu acordul expres sau implicit al angajatorului.
Emiterea unei decizii de incetare a raporturilor de munca prin demisie este facultativa pentru
angajator, dar emiterea ei denota ca acesta nu este de acord cu retractarea demisiei.
Faptul ca angajatorul i-a facut cunoscut salariatei ca are in vedere o posibila tragere a sa la
raspundere penala nu are natura ilicita, astfel ca nu se poate retine vicierea consimtamantului
prin violenta. Eventualul exercitiu al unui drept, de a sesiza organele penale in legatura cu
presupuse fapte de natura penala savarsite de angajat in exercitarea atributiilor de serviciu, nu
poate constitui violenta, dreptul persoanei vatamate de a apela la organele de cercetare penala
sau la instantele judecatoresti derivand din lege si nu poate reprezenta o amenintare nelegitima,
pentru a fi echivalata unui violente morale.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati, contestatoarea GM a solicitat, in
contradictoriu cu intimata AP nr. 1xx, anularea deciziei intimatei din 1x.0x.2013, prin care s-a
dispus in mod unilateral modificarea contractului sau individual de munca nr. 1xxxxxx/2012, in
ce priveste timpul si felul muncii, precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, contestatoarea a aratat ca, potrivit contractului de munca pe care il incheiase cu
intimata, timpul sau de lucru era de 2 ore/zi, de la ora 8 la ora 10, iar prin decizia contestata s-a
incalcat art. 41alin.1 Codul Muncii, prin modificarea timpului de lucru fara acordul sau prealabil,
ceea ce reprezinta o modificare unilaterala.
A invederat contestatoarea ca modificarea unilaterala a contractului de munca este posibila doar
cu titlu de exceptie, ca masura de protectie sau ca sanctiune disciplinara, insa ea nu se incadreaza
in niciuna din aceste situatii, astfel incat intimata a incalcat principiul stabilitatii in munca si
prevederile art. 1270 Cod civil.
La termenul de judecata din 29.05.2013, contestatoarea a depus cerere de completare a actiunii,
solicitand anularea demisiei inregistrate in evidentele intimatei sub nr. 5x/2013, deoarece vointa
sa a fost viciata prin violenta la momentul intocmirii actului, nulitatea deciziei nr. 1/1x.0x.2013
prin care a incetat contractul sau de munca in temeiul art. 81 alin.7 Codul Muncii, reintegrarea sa
pe functia detinuta anterior emiterii deciziei nr. 1/1x.0x.2013 si deciziei din 1x.0x.2013, plata
drepturilor salariale din data de 2x.0x.2013 pana la momentul reintegrarii sale efective.
Contestatoarea a aratat ca in data de 0x.0x.2013, ca urmare a violentelor exercitate asupra sa de
catre presedintele asociatiei de la acea data, si-a exercitat in mod viciat vointa de incetare a
raporturilor de munca prin demisie, insa ulterior s-a adresat noii conduceri pentru a-si retracta
demisia, prin adresa nr. 6x/1x.0x.2013, cu privire la care intimata nu si-a exprimat un punct de
vedere, dar a emis decizia nr. 1/1x.0x.2013 prin care i s-a adus la cunostinta incetarea
contractului de munca incepand cu 1x.0x.2013, decizie ce i-a fost comunicata in 1x.0x.2013.
A precizat contestatoarea ca dovada vicierii vointei sale este si plangerea penala pe care a depus-o
la Sectia 1 Politie, prin care reclama presiunile si violenta la care a fost supusa de presedintele
asociatiei, respectiv amenintarile nelegitime, injuste, care i-au indus o temere fara drept, incat
constituie viciu de consimtamant ce atrage nulitatea relativa a actului juridic.
Ca efect al nulitatii demisiei, contestatoarea a solicitat anularea deciziei prin care a incetat
contractul sau de munca si a deciziei de modificare a timpului si felului muncii, datorita
existentei legaturii juridice intre primul act si cel subsecvent.
Legal citata, intimata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunea si obligarea
contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.
Analizand ansamblul materialului probator, instanta a retinut ca, incepand cu data de
0x.1x.2012, contestatoarea GM a fost angajata de intimata AP nr. 1xx, in functia de administrator
imobile, pe durata nedeterminata, durata muncii fiind stabilita la 2 ore pe zi (10 ore pe
saptamana), in intervalul 800 - 1000, conform mentiunilor din contractul individual de munca

dupa implinirea unui termen de preaviz.0x. fara a i se spune pentru ce infractiuni. Instanta a constatat ca se impune analizarea cu prioritate a capatului de cerere avand ca obiect anularea demisiei.0x. instanta a retinut ca legislatia muncii nu prevede o dispozitie care sa reglementeze o asemenea ipoteza.1x.0x.0x. incepand cu data de 1x. respectiv 9 zile.2012 – 2x. Emiterea unei decizii de incetare a raporturilor de munca prin demisie este facultativa pentru angajator. a contractului individual de munca este irevocabila. Prin decizia nr. 7 Codul Muncii. Prin cererea inregistrata in evidentele intimatei sub nr. marti si joi de la 1600 la 1900. a aratat ca renunta la demisie. pe de o parte. instanta a retinut ca prin cererea olografa inregistrata in evidentele intimatei sub nr. 5x/0x. prin raspunsul contestatoarei la interogatoriu. 1/1x. Astfel.0x. 1xx din data de 1x.0x.2013. solutia cu privire la celelalte capete de cerere depinzand de modul de solutionare al acestuia. in temeiul art.2013. contestatoarea a aratat ca renunta la demisie.0x. retractarea ei fiind posibila numai cu acordul expres sau implicit al angajatorului. dar si din raspunsul intimatei la intrebarile 7. 81 alin. Contestatoarea a mai invocat ca i-a fost viciat consimtamantul. la momentul cand si-a dat demisia. pana in data de 1x. asa cum este violenta.2013. 6x/1x. incepand cu data de 0x. aceasta a aratat ca violentele exercitate asupra sa au fost reprezentate de amenintari ca i se vor face „zile fripte” incat isi va da trei demisii. iar vineri teren.2013. Cat priveste posibilitatea revocarii demisiei in perioada de preaviz. violenta trebuie sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic si sa fie injusta (ilicita. nici persoanele apropiate ei.0x.2013. conform art.2012.2013. s-a constatat expirarea in data de 1x. Pe de alta parte. Instanta a retinut ca pentru a fi valabil consimtamantul nu trebuie sa fie alterat de vreun viciu de consimtamant. contestatoarea nu a facut dovada depunerii acesteia la organele in drept de a o solutiona. emisa de presedintele AP nr.0x. actul unilateral de vointa a salariatului.2013 s-a stabilit un program de cate 3 ore pe zi. 1xx. prin urmare asupra acesteia nu au fost exercitate violente fizice. 6x/1x. dupa cum rezulta din emiterea decizie nr. din initiativa sa. retractarea demisiei nu produce efectele urmarite de contestatoare. 5x/0x. Pentru a fi viciu de consimtamant. In acest context.1 Codul Muncii. nu au fost amenintate cu vreun rau fizic si ca nu s-a speriat. Prin decizia presedintelui Asociatiei de Proprietari nr. precum si ca retractarea ei nu este reglementata si ca nu este de acord cu reintegrarea in functie. deoarece ar fi fost pentru prima oara. prin violenta.2013. intrucat a fost facuta la presiunile facute asupra sa de fostul presedinte al Asociatiei. in aceasta situatie sarcina probei revenindu-i. fila 18 dosar.0x. nelegitima). respectiv emiterea deciziei de incetare a contractului de munca.0x. intocmirea unui dosar penal.nr. 11 si 12 din interogatoriul formulat de contestatoare.0x.2013. 81 alin. Prin urmare. iar prin cererea inregistrata in evidentele intimatei sub nr. cerere inregistrata in evidentele intimatei sub nr. incepand cu data de 2x. iar instanta a apreciat ca manifestarea de vointa a salariatului cu privire la incetarea. tipete.2013 a perioadei de preaviz de 20 de zile lucratoare acordat contestatoarei si. Prin cererea olografa inregistrata in evidentele intimatei sub nr. 1xxxxxxx/0x.03. intrucat a fost facuta la presiunile facute asupra sa de fostul presedinte al intimatei. astfel : luni si miercuri de la 1000 la 1300. ca desi a invocat formularea unei plangeri penale pentru amenintare. printr-o notificare scrisa. In aceeasi zi. dar a dorit sa evite sa treaca printr-un proces.0x. intimata a precizat ca demisia inregistrata isi produce efectele legale. Instanta a retinut. contestatoarea si-a dat demisia. contestatoarea a formulat cerere de acordare a concediului de odihna aferent perioadei 0x.2013.2013. care.0x. 5x/0x. astfel ca nu se poate retine vicierea . comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca. faptul ca angajatorul i-a facut cunoscut contestatoarei ca are in vedere o posibila tragere a sa la raspundere penala nu are natura ilicita. A recunoscut contestatoarea ca nici ea. la intrebarile 5 si 7.2013. contestatoarea si-a dat demisia cu preaviz de 20 de zile. necesitatea anularii intervenind doar in situatia in care s-ar constata ca nu a existat intentia salariatului de a demisiona. pe care altfel nu l-ar fi incheiat. incepand cu data de 1x.2013. Violenta consta in amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic.0x. s-a dispus incetarea contractului individual de munca al acesteia incepand cu data de 1x.0x. Astfel. care in speta de fata nu a existat. Demisia constituie.2013. 1/1x. ceea ce ar atrage sanctiunea nulitatii relative.2013. 8.

privind punerea in practica a presupusei amenintari.2014. pentru a fi echivalata unui violente morale. este putin probabil ca temerea acesteia. iar simpla temere reverentioasa. instanta a constatat ca este neintemeiat capatul de cerere avand ca obiectul anularea demisiei contestatoarei. de a sesiza organele penale in legatura cu presupuse fapte de natura penala savarsite de angajat in exercitarea atributiilor de serviciu. astfel incat capetele de cerere subsecvente acestuia au fost respinse ca neintemeiate. dreptul persoanei vatamate de a apela la organele de cercetare penala sau la instantele judecatoresti derivand din lege si nu poate reprezenta o amenintare nelegitima. nu poate constitui violenta. la termenul din 0x. sa fi fost reala. Pentru considerentele anterior expuse. Eventualul exercitiu al unui drept. trebuie avuta in vedere si functia ocupata de contestatoare in cadrul intimatei.0x. astfel incat. ca si-a dat demisia „la nervi”. dupa acest criteriu subiectiv al pregatirii si nivelului de cunostinte al acesteia. fata persoana avand functie de conducere nu este de natura a vicia consimtamantul.consimtamantului contestatoarei in decizia sa de a demisiona. In acest sens. cu atat mai mult cu cat contestatoarea a declarat in fata instantei. .