You are on page 1of 6

SIJIL

PENGHARGAAN
Dengan Ini dianugerahkan sijil kepada:
Siti Aisyah Binti Rahman
960607-12-4545
Kerana memberi ceramah bagi menjayakan
PROGRAM TEKNIK BELAJAR BERKESAN
Bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Yang telah diadakan pada
29 Ogos 2016

PROFESOR DATO’ DR.ZAKARIA BIN KASA
Naib Canselor
Universiti Pendidikan Sultan Idris

SIJIL PENGHARGAAN Dengan Ini dianugerahkan sijil kepada: Nurul Elyzedora Binti Malusiang 960607-12-6450 Kerana memberi ceramah bagi menjayakan PROGRAM TEKNIK BELAJAR BERKESAN Bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris Yang telah diadakan pada 29 Ogos 2016 PROFESOR DATO’ DR.ZAKARIA BIN KASA Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris .

ZAKARIA BIN KASA Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris .SIJIL PENGHARGAAN Dengan Ini dianugerahkan sijil kepada: Anna Tahsya Binti Nordin 960103-12-5858 Kerana memberi ceramah bagi menjayakan PROGRAM TEKNIK BELAJAR BERKESAN Bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris Yang telah diadakan pada 29 Ogos 2016 PROFESOR DATO’ DR.

ZAKARIA BIN KASA Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris .SIJIL PENGHARGAAN Dengan Ini dianugerahkan sijil kepada: Nurul Lina Binti Rosli 961225-12-8989 Kerana memberi ceramah bagi menjayakan PROGRAM TEKNIK BELAJAR BERKESAN Bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris Yang telah diadakan pada 29 Ogos 2016 PROFESOR DATO’ DR.

ZAKARIA BIN KASA Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris .SIJIL PENGHARGAAN Dengan Ini dianugerahkan sijil kepada: Sukiasni Binti Tamrin 960114-12-6465 Kerana memberi ceramah bagi menjayakan PROGRAM TEKNIK BELAJAR BERKESAN Bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris Yang telah diadakan pada 29 Ogos 2016 PROFESOR DATO’ DR.