You are on page 1of 1

1

Kako prepoznati darovitog učenika?
Kontrolne liste kao ova pomažu učitelju u procjeni djeteta i ohrabruju ih u traženju
pozitivnih znakova talenta koje do tada možda nisu uočili.
Lista uključuje najčešće znakove darovitosti prikazane na jednostavan način.
Daroviti učenik može pokazivati neke od slijedećih karakteristika :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Velika intelektualna znatiželja; želja da sazna “zašto” i “kako” o svijetu i događajima koji
ga okružuju; postavljanje brojnih provokativnih i istraživačkih pitanja; nezadovoljstvo
jednostavnim odgovorima.
Superiorne misaone sposobnosti; sposobnost bavljenja apstraktnim predodžbama;
uopćavanje na temelju konkretnih činjenica, uočavanje veza među pojavama.
Neobična ustrajnost; potreba da završi započeti zadatak na svoje vlastito zadovoljstvo;
sposobnost koncentracije pozornosti iznad razine očekivane za dob.
Izuzetna mentalna brzina, brz odgovor na nove ideje.
Sposobnost brzog i lakog učenja; razumijevanje zadatka i prije no što je čulo uputu ili
objašnjenje do kraja; nema potrebe za ponavljanjem u usvajanju vještina.
Odlično pamćenje; nepotrebno je ponavljanje gradiva.
Širok i bogat rječnik; povišenu osjetljivost na jezike općenito; inzistiranje na preciznom
značenju riječi; oduševljavanje stručnom terminologijom.
Istančana moć promatranja (zapažanja); uočavanje detalja.
Bujna mašta koju očituje kroz verbalno izražavanje ili druge oblike kreativnog
izražavanja (likovno, modeliranje, konstruiranje).
Divergentno mišljenje; sklonost traženju neobičnih rješenja nekog problema.
Inicijativnost, poduzetnost; preferiranje samostalnog rada.
Vrlo razvijen osjećaj za humor; sklonost šaljivim igrama riječi.
Visoki osobni standardi (kriteriji); frustriranost ako ne uspije doseći “izvrsnost” koju si
je zacrtalo; perfekcionistički pristup svemu, nezadovoljstvo čak i ako doživljava
odobravanje drugih.
Nestrpljenje sa samim sobom i drugima; netolerantnost prema manje sposobnoj djeci;
traženje odraslih za razgovor.
Osjetljivost i napeto ponašanje; brzo reagiranje frustracijom na neodobravanje;
Širok raspon interesa; njegovanje neobičnih hobija s velikim entuzijazmom i
sposobnošću, kolekcionarstvo.
Neobično široko znanje i duboko poznavanje određenog područja, teme.
Radije biranje društva starije djece i odraslih; očitovanje dosade prema društvu
vršnjaka.
Želju da usmjerava druge u igri ili grupnim aktivnostima.
Zaokupljenost filozofskim i pitanjima od općeg značaja, kao što je pitanje postanka
svijeta i čovjeka, smisla života, postanka svemira i sl.

Izvor: Leyden, S. (1990): Helping the Child of Exceptional Ability.

© J.C.Lay