You are on page 1of 1

Nur Syasira Binti Jamal

,
No 886A Kampung Syed Sheikh Kelang Lama,
0900 Kulim,
Kedah.
______________________________________________________________________________
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Tuanku Bainun,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.

13 Januari 2016

Tuan/ Puan,
Memberi Kebenaran Menggunakan Kenderaan
Berhubung perkara di atas, saya seperti nama yang tertera di atas, ingin mengesahkan kebenaran
saya kepada salah seorang penuntut di IPG Kampus Tuanku Bainun iaitu Joyce Ting Chin, dari
kumpulan PISMP Pengajian Melayu Ambilan Januari 2014 untuk menyewakan kenderaan yang
telah didaftarkan atas nama saya pada tempoh 15/2/2016 (Isnin) hingga 11/3/2016 (Jumaat)
untuk Program Praktikum.
2.
Untuk makluman pihak tuan, nombor pendaftaran kenderaan tersebut ialah PHX 8439,
sebuah kereta Viva berwarna perak dan segala butiran lanjut telah saya lampirkan bersama surat
ini. Selain itu, ingin saya nyatakan bahawa segala permasalahan berkenaan kereta tersebut adalah
di bawah tanggungjawab saya sendiri.
3.
Diharap pihak tuan mendapat penerangan yang jelas dan kerjasama daripada pihak tuan
amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

……………………………
(NUR SYASIRA BINTI JAMAL)