You are on page 1of 2

JPs BOEKENKRONKELS

Ik zeg het niet vaak maar een boek dat werkelijk in geen enkel Westlands
gezin mag ontbreken is de zojuist verschenen Atlas van het Westland.
Niet minder dan 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling en daarmee ook
10.000 jaar streekgeschiedenis worden op een voorbeeldige manier door
de schrijvers, Yvonne van Mil en Marcel IJsselstijn, voor u beschreven. Ik
heb in mijn lange bestaan als Westlandse boekverkoper al veel mooie
producties over ons gebied voorbij zien komen, maar deze atlas is me nu
al het dierbaarst. In acht hoofdstukken zie je hoe een dynamisch
landschap van zand, klei en veen dat eerst alleen werd bewoond door
rondtrekkende jagers-verzamelaars in de loop der eeuwen is veranderd in
het druk bebouwde en bevolkte Westland zoals we het nu kennen. Door de
ligging aan de Maasmonding, de stijging en daling van de zeespiegel is het
landschap en de kustlijn steeds aan verandering onderhevig en dankzij de
vele prachtige, vaak nieuwe, kaarten kunt u deze ontwikkeling op de voet
volgen. Alleen als kijkboek is deze uitgave dan ook al zeer geslaagd! In
n oogopslag kon ik vinden dat mijn geboorteplaats Monster ooit aan de
monding van de Maas heeft gelegen en dat de Gantel waarover ik in mijn
jeugd met de schuit naar de veiling ging, ook in de prehistorie al bestond
en waarschijnlijk bevaren werd. Dat is nu precies wat dit boek zo leuk
maakt. Het doet je realiseren dat wij weliswaar nu op deze plek wonen,
maar dat er voor ons al duizenden jaren mensen rondscharrelden,
vertrokken en weer kwamen. Jagers, Cananefaten, Romeinen, WestFriesen, hele volksstammen trokken met onderbrekingen voorbij voor er
eindelijk sprake van was van permanente bewoning. U ziet de dorpen
ontstaan, de bedrijvigheid toenemen, u maakt onder andere mee hoe
waterwegen het Westland ontsluiten, hoe het spoorlijntje onze kernen
verbindt en de tuinbouw zijn intrede doet en dat de Zandmotor onze
kustlijn wederom heeft veranderd. Mocht u een behoudend type zijn en
alles willen laten zoals het is in ons Westland dan krijgt u de schrik van
uw leven, door dit boek gaat u zich realiseren dat de ontwikkeling nooit
ophoudt en dat de kinderen van onze kinderen al in een heel ander
Westland zullen wonen dan dat wij dat kennen. Enfin, lees dit boek en u
gaat uw eigen streek met heel andere ogen bekijken. Voor slechts 27,50
haalt u het in huis.
En dan zijn we er nog niet want over de laatste
150 jaar verschijnt er deze week nog een
prachtige boek. Geworteld in Westland, een
serie over van oorsprong Westlandse bedrijven die
u op de WOS en in de krant heeft kunnen volgen,
is ook te boek gesteld. Het wordt eentonig, maar
ook dit is een fraaie uitgave. Zoals we in de Atlas
hebben kunnen zien dat na een lange en
moeizame strijd er uiteindelijk een zeer bedrijvig
stukje Nederland is ontstaan op deze plek, kunnen
we in Geworteld in Westland lezen welke
bedrijven er voor de laatste groeispurt in
economische zin verantwoordelijk zijn.

Voorwaarde om in het boek opgenomen te worden was dat het bedrijf


minstens vijftig jaar oud moest zijn en nog steeds actief. Een feest der
herkenning, maar ook een ontdekkingstocht want er waren er toch nog
een aantal waar ik nog nimmer van had gehoord. Veel tuinbouw
gerelateerde bedrijven natuurlijk, maar ook winkels, Voorberg schoenen uit
s Gravenzande is zelfs de oudste en andere branches komen aan bod.
Ook hier weer mooie historische fotos, vaak uit de familiecollectie en van
ieder bedrijf wordt het ontstaan en ontwikkeling vakkundig beschreven. De
vele anekdotes, met smaak opgediend, maken dit boek zeer
lezenswaardig en laten je vol bewondering voor deze ondernemende
mannetjesputters, zonder wie Westland er toch heel anders had uitgezien,
achter. De prijs is 29,95. Mocht u na al dit moois nog niet Westland moe
zijn, Clemens Soszna de man achter de zeer populaire Facebookpagina
Nostalgia Westland, heeft een verjaardagskalender uitgegeven met iedere
maand een aantal zeer herkenbare fotos om even bij weg te dromen. Ook
weer een leuk cadeautje voor slechts 11,95. Als ik Sinterklaas was, wist ik
het wel.