You are on page 1of 5

Nr. de înregistrare:………/…………………………..

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRISTIAN
JUD.:BRASOV;LOC.:CRISTIAN;STR:P-TA LIBERTATII;NR: 8
RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA FIŞEI CADRU DE
AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Numele şi prenumele cadrului didactic: BOGDANA GRAPĂ
Specialitatea: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
1.Proiectarea activităţii
-

Am întocmit la timp documentele de proiectare prin respectarea programei
şcolare
pe baza evaluării iniţiale şi respectării particularităţiilor de
vârstă/nevoilor preşcolarilor grupei mari;
Proiectarea activităţilor s-a realizat în conformitate cu programa activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii;
Corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele copiilor şi planul
managerial al Grădiniţei de copii cu Program Normal Cristian am proiectat şi
desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

Ziua Internaţională a Alimentaţiei- preparare de salate

Festivalul Dovleacului - atelier de creativitate - lampioane, program artistic

NOIEMBRIE

Povestea porcului- vizionare spectacol teatru de păpuşi

Festivalul de Cultură Cristian - vizionare piese de teatru Alladin, Cei 3 purceluși

DECEMBRIE

Ziua Naţională a României- participare la eveniment

În aşteptarea lui Moş Nicolae-expoziţie de lucrări

Realizarea decorului pentru serbarea de Crăciun

Serbare de Crăciun

1

Felicitare pentru mama MARTIE  Vizionare piesă de teatru ..Turtița fermecată IUNIE  Ziua Internaţională a Copilului.păstrarea tradițiilor de Crăciun .La ferma animalelor  Concurs județean ..parteneriat cu Școala Gimnazială Cristian  Vizionare piesă de teatru . . Ziua celor 7 Arte .ateliere de creativitate  Ziua Eroilor.. Viața dinozaurilor..scufița Roșie  Excursie tematică .activităţi specifice FEBRUARIE  Expoziție .Punguța cu 2 bani  Atelier de reciclare distractivă .Căsuțe pentru păsărele  Concurs județean .Mucenicii .. Păcală în satul lui . Peștera Valea Cetății Râșnov  Expoziție științifică Generator  Sfânta Taină a Împărtășaniei MAI  Festivalul Luminii ... Am plecat să colindăm.vizionare piesă de teatru .machetă 3D  Ziua porților deschise .colinde la casele primitoare din comună IANUARIE  Ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu.depunere de flori la Monumentul Eroilor  Vizionare piesă de teatru .activitate practică gospodărească APRILIE  Carnavalul primăverii  Excursie la Rezervația de urși Zărnești.Arhitectură  Păstrarea tradițiilor .  Serbare de sfârșit de an școlar 2 .

Am realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare. în baza căruia să-mi proiectez planificarea săptămânală şi semestrială. am integrat în cel puţin 30% din activităţile învăţate. pentru fiecare competenţă am elaborat indicatori şi discriptori de performanţă. al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii. Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor. existând un mecanism de (auto)evaluare a eficienţei. Am utilizat în activităţi materiale şi mijloace de învăţamânt specifice domeniul de învăţare. Modul de transmitere a informaţilor a fost diversificat.Realizarea activităţii didactice         Am folosit metode active şi am selectat activităţi de învăţare. Astfel în activităţile metodice am prezentat activităţi integrate cu ajutorul metodelor şi procedeelor învăţate.  S-au realizat activităţi de consiliere.  S-au completat fişele de observaţie şi fisele psihopedagogice. în fiecare semestu. Am respectat indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz şi totodată a tuturor prevederilor legale privind drepturile omului. potrivit standardelor curriculare de performaţă. metodelor aplicate. Evaluarea continuă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi. 3. 4.  S-a realizat monitorizarea conduitei preşcolarilor. Activităţile planificate au fost realizate la timp.2. Părinţi au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către copiii lor. Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul semestrului. Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. Am înregistrat activităţile de evaluare în portofoliu. am comunicat rezultatele prin întâlniri programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare. Am ales materialele auxiliare în funcţie de profilul colectivului de preşcolari fiind integrate raţional în demesul didactic.Evaluarea rezultatelor învăţării      Am utilizat eficient evaluările iniţiale şi cele de progres.Managementul clasei de elevi  Au fost stabilite şi communicate preşcolarilor şi părinţilor normele de conduită în gradiniţă. 3 .

Dacă aș fi știut. unde preșcolarii au obținut 7 premii speciale. Felicitare pentru mama.. Am făcut parte din echipa de organizare a Concursului Național . ION GHICA CONTEST .  Am manifestat o atitudine morală şi civică.5.. Evaluarea iniţială. Participare la cursul de informare .cum să salvez o viață. 4 . să fii mai bun!" MAI  Am utilizat resursele informaţionale existente pentru a realiza stiudiul individual. specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar. aducându-mi contribuţia prin referate.8 credite. la nivelul Grădiniţei Cristian .. . Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației.Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale         Am participat la activitatea metodică. Activitatea opţională. Am participat la comisiile metodice.. .. respectând şi promovând deontologia professională.50... Am utilizat platforma educațională în cadrul concursului național ...Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare:  Parteneriate şi proiecte educaţionale. Am realizat şi actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal.. lecţii deschise şi activităţi cu părinţii după cum urmează : SEPTEMBRIE Propuneri de teme pentru Planul de activităţi. NOIEMBRIE FEBRUARIE APRILIE Prezentarea rapoartelor pentru săptămâna "Să ştii mai multe.. . Influența drogurilor în viața socială . Ion Ghica Contest. concursuri şcolare județene și naționale:  Concursul județean . Am absolvit cursul de prim ajutor . . 6..  În luna iunie am susținut inspecţia pentru examenul de titularizare la care am obţinut nota 9.

expoziţii cu lucrările copiilor.. Am respectat şi am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în fişa postului.. comunitatea locală si cu părinţii. Asociația Museion. Ziua celor 7 Arte . Profesor învățământ primar și preșcolar: Bogdana Grapă 5 . Am colaborat permanent cu şcoala. Concursul județean . serbări. Căsuțe pentru păsărele . Asociația de părinți Cristian.  Organizator al Festivalului de Cultură Cristian. .. Elliana Mall. Cercetașii României CL Ion Soiu Cristian. a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege.  Organizator expoziție științifică prin parteneriat cu Asociația Museion Generator. Am organizat şedinţe. Am respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizare. discuţii individuale. a dispoziţiilor ISJ.. MECTS şi direcţiunea şcolii. unde am obținut premiul special pentru întreg proiectul depus.  Voluntar în organizarea și desfășurarea Festivalului Luminii Cristian.Arhitectură. ediția I.  Parteneriat cu trupa de teatru de păpuşi "Valiza cu teatru".  Organizator și voluntar pentru atelierul de reciclare distractivă ..